Bejegyzés

Ünnepi koncert Pestszentlőrincen

A jó Isten különleges áldása volt az Új Advent Kórustársaság április 13-án este tartott, pestszentlőrinci koncertjén. A tavalyi, adventi jótékonysági koncert annyira megérintette az alpolgármester urat, hogy egy önálló, ünnepi koncertre kért fel bennünket, amellyel az volt a célja, hogy koncertünkkel segítsünk a kerület lakosságát a közelgő húsvéti ünnepre lélekben felkészíteni.

A jó Isten tálcán kínálta a lehetőséget számunkra, hogy hirdessük az evangéliumot. Ingyen megkaptuk a Rózsa Művelődési Házat, támogatták a meghívók elkészítését, segítettek a koncert propagálásában.

A koncertre mintegy 160 vendég érkezett, gyermekektől idősekig. Majdnem telt ház volt, mégis csak a lámpák zúgását lehetett hallani, olyan lélegzet visszatartott csend volt a teremben. Mindenki, még a legkisebbek is feszülten figyeltek. Különleges atmoszféra vett körül minket. Érezhető volt a Szentlélek jelenléte és munkálkodása.

A koncerten az est nyugalmától indultunk, folytattuk azzal, hogy Isten másfajta békességet ad nekünk, mint ahogyan a világ adja. Ezt követően arról tettünk bizonyságot, hogy a mi békességünk büntetése Krisztus áldozatában van, aki végtelenül szeret bennünket, odafigyel ránk; végül arról, hogy Ő ismét eljön, és a béke uralta országot hozza el az Őt szeretőknek.

A változatos, igényesen összeállított kórusműveket rövid igei gondolatokkal, költeményekkel egészítettük ki.

A polgármester úr megnyitó szavai és az alpolgármester úr zárszavai egyaránt lelkiek voltak, és belesimultak abba az üzenetbe, amit át szerettünk volna adni. Alpolgármester úr a koncert végén meghatódottan szólította fel a vendégeket, hogy naponta olvassák a Szentírást, ezzel is ápolva a lelkünk békéjét megteremtő kapcsolatot Istennel, majd azzal búcsúzott, hogy: Soli Deo Gloria!

A hallgatóság a koncert végén áhítatos csendben maradt, mielőtt kitört volna a taps. Egyértelműen érezhető volt, hogy átment az üzenetünk. A vendégek elismerő szavaik mellett sorra elérzékenyülve mondták el, milyen nagy lelki töltetet kaptak, mennyire felemelő, hiteles és nyugalmat adó volt számukra a koncert.

Ezen az estén Isten csodája született meg mindnyájunkban, a békesség.

A jó Atya különösen megáldotta odaszánásunkat, hangunkat, megerősített és csodálatosan megsegített minket ebben a szép szolgálatban. Hála Neki érte!

 

Amotáné Benkő Noémi

Örülj! Beteljesedett! Pestszentlőrincen

Idén harmadik alkalommal szerveztünk jótékonysági koncertet két olyan, kerületünkben élő család számára, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe, mert súlyosan beteg gyermeket nevelnek. Mindkét család halmozott problémákkal küzd. A nagyon beteg kisbabát nevelő családban a szülők ezek ellenére bizakodóak, derűsek. Kifejezték, hogy hisznek abban, hogy van Isten, segíti őket, hogy nem véletlen az, hogy ezt a kisfiút kapták, aki annyi nehézséget csodával határos módon túlélt, és abban is, hogy valamit biztos meg kell tanulniuk Koppány (a kisfiú) segítségével. A látogatásunk végén közös imára is nyitottak voltak. A kisfiú 4 és fél éves nővérkéje azt imádkozta, hogy a jó Isten segítsen, hogy Koppány és anya most már mindig itthon legyenek, ne menjenek kórházba, gyógyuljon meg, és azt is, hogy az Úr Jézus lakjon a szívében. Nagyon megrendítő volt.

Az idei koncertünkön színvonalas műsort adott az Új Advent Kórustársaság Juhász Zsuzsa vezényletével. A koncert színvonalát Tóth Emese Gyöngyvér csodálatos éneke és Juhász Gábor lantjátéka emelte.

Az alpolgármester úr azonnal a nemes ügy mellé állt, ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a frekventált Rózsa Művelődési Házat. Segített a helyi médiában való reklámozásban, és mint fővédnök, az adományok átadásánál igazi hívő szemlélettel beszélt.

A két rászoruló család kiválasztása idén is a gyermekorvosok és védőnők együttes ajánlásával történt, és egyértelműen a jó Isten vezetését láttuk benne. Mellénk állt az ADRÁ-n kívül a XVIII. kerületi Vöröskereszt is. Bár voltak nehézségek, az egész szervezési, előkészületi munka során végig azt éltük meg, ahogy a jó Isten mellettünk áll, támogatja ügyünket. Jó volt megélni a testvéri szeretet és összefogás erejét, és a Szentlélek vezetését. Az előző években tett jó benyomás hatására idén sokkal hamarabb nyíltak meg számunkra az ajtók, és visszatérő hallgatóságot is üdvözölhettünk.

A december 2-án megrendezett jótékonysági koncert igazi meghitt, felemelő alkalom volt családias légkörben. A mennyei Atya megáldott minden szolgálatot. Akik eljöttek a rendezvényre, a belépéskor igét kaptak a kezükbe. A koncerttel ugyanis nem csupán a segítségnyújtás volt a célunk, hanem minél több ember megszólítása az evangéliummal, és az adventisták megismertetése a kerületben élőkkel.

Idén arra helyeztük az üzenetünkben a hangsúlyt, hogy ahogyan a Jézus születésével, életével kapcsolatos próféciák beteljesültek, ugyanúgy egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy a megjövendölt második eljövetele is hamarosan be fog következni.

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. A családoknak a koncert végén átadott, valamint az ADRA számlájára elkülönítetten érkező felajánlásokkal együtt 507.500 Ft-ot tudtunk fejenként átadni. Mindkét családban nagyon hálásak és elérzékenyültek voltak. Mélyen meghatódtak azon, hogy még vannak, akik önzetlenül, szeretetből adnak, és segítenek. Igényüket fejezték ki, hogy szeretnék velünk tartani a kapcsolatot.

A hírünk azóta is továbbterjed. A kerületi televízió azóta naponta többször levetíti a koncertet, amiben az alpolgármester úr ihletett gondolatokat mond hitről, összefogásról és elismerő szavakat az Adventista Egyházról. A Városkép című kerületi lapba is bekerült a rendezvény, ahol az újságíró szintén nagyon pozitívan nyilatkozik.

A koncertet megelőző napon a Práter utcai Gyülekezetben, a Práter 12 Közösségi térbe járó, rászoruló családok számára gyűjtöttünk, és adtuk elő ugyanezt az adventi műsorunkat telt ház előtt. Műsorunk ezen az alkalmon is sokakat megérintett.

Nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek ezért az áldott alkalomért! Hisszük, hogy ezáltal a rendezvény által is többen közel kerültek hozzá.

 

Amotáné Benkő Noémi

 

Egy úton Pestszentlőrincen

„Egy úton” címmel egész napos kerületi rendezvényen vehettünk rész a Pestszentimrei Sportkastélyban 2018. szeptember 22-én, ahová meghívták a kerületben működő egyházak képviselőit az összefogás jegyében.

A program változatos volt. Mi a „Meg kell mentened Jézust!” szabadító séta programra invitáltuk az érdeklődőket a Sportkastély előtti téren. Aki végigjárta a helyszíneket, annak ajándék  könyvvel, a gyerekeknek lufival, könyvvel, Mosoly újsággal, müzliszelettel kedveskedtünk. A benti standnál megismerhették az érdeklődők a könyveinket, és jó alkalom volt a beszélgetésekre, ismerkedésre.

Nagyon szép tapasztalataink voltak. Jó és értékes beszélgetések alakultak ki a látogatókkal. A zord időjárás ellenére kb. 300-an járták végig a szabadító sétát. Jó néhányan el is érzékenyültek, átélve az isteni szabadító szeretet felmérhetetlen nagyságát a jelenetek segítségével. Többen is elmesélték, hogy tavaly itt voltak a Szeretetre reformálva rendezvényen, és végigjárták a Reformációs sétát. Még az ajándék könyvre is visszautaltak, amit akkor kaptak tőlünk.

A Pestlőrinc A és B Gyülekezet együttesen munkálkodott. Közösen terveztünk, próbáltunk, készültünk, dolgoztunk. Jó volt megélni az összefogásban rejlő erőt.

Már pénteken felállították testvéreink a sátrakat a Sportkastélynál, a rendezvény napján pedig reggeltől szorgoskodtak, hogy berendezzék azokat. A jelenetek szereplői korhű ruhákba öltözve várták a vendégeket. A gyermekfoglalkoztató helyszínén testvérnőink a gyermekeket tudták megszólítani  az Igével. Jó volt megélni azt, hogy milyen sok gyermek járta végig a sétaútvonalat is a hideg ellenére.

Az egyházügyi referens elismerően nyilatkozott a programunkról. A média munkatársai nyilvános kérdésekkel szólaltattak meg minket. Hálásak vagyunk a jó Atyának, hogy tavaly is és idén is pozitív képet hagytunk magunk után. Hisszük, hogy a Szentlélek volt velünk, és munkálkodott az érdeklődők szívében.

Végül szeretnénk megköszönni Árvai Tamásnak, hogy ötletgazdaként ilyen remek missziós anyagot állított össze a csapatával, és hogy azt rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönjük a Magyar Unió és a DET támogatását, amivel ennek a nagyszerű missziós programnak a megvalósítását lehetővé tette számunkra!

 

Amotáné Benkő Noémi

Áldott reménység Pestszentlőrincen

Régóta foglalkoztatott, hogy gyülekezeti közösségként többet kellene tennünk kerületünk lakóiért. Motoszkált bennem a gondolat, hogy egy jótékonysági koncertet szervezzünk olyan családok számára, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe, mert beteg gyermekeket nevelnek. 

A valóság csodálatosabb lett, mint hitem álma. Csordultig van a szívem hálával Istenünk végtelen jóságáért. A Pestlőrinc „B” Gyülekezettel elkezdtük a szervezést. A Pestlőrinc „A” Gyülekezet is segített. A Gödöllői Gyülekezet énekkara, az Acapella és Musica énekegyüttessel közösen vállalta a zenei szolgálatot, Lázárné Nagy Andrea vezényletével. Az alpolgármester úr azonnal a nemes ügy mellé állt, és a koncertre ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a Rózsa Művelődési Ház dísztermét. Segített szponzort keresni, a helyi médiában való reklámozásban, és mint egyik fővédnök, az adományok átadásánál igazi hívő szemlélettel beszélt. A másik fővédnök, Kucsák László országgyűlési képviselő úr, azonnal igent mondott nem csupán a védnökségre, hanem fel is lépett a koncerten. A kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskola is támogatónk lett. Több testvérünk tanít ebben az intézményben, de rajtuk kívül más tanárok is önkéntesen felléptek. Eckhardt Gábor zongoraművész is vállalta a nemes szolgálatot.

A két rászoruló család kiválasztása is csodálatos módon történt. Egyértelműen a jó Isten vezetését láttuk benne. Mellénk állt az ADRÁ-n kívül a XVIII. kerületi Vöröskereszt és több nagyvállalat is, mint pl.: a Budapest Airport. E helyen szeretnénk megköszönni mindazoknak a testvéreinknek, és az ország különböző területén élő gyülekezeteknek, akik anyagi támogatással, ill. jelenlétükkel segítettek! Az egész szervezési, előkészületi munka során végig azt éltük meg, ahogy a jó Isten mellettünk áll, nyitogatja előttünk az ajtókat, és támogatja ügyünket.

A 2016. november 27-én megrendezett jótékonysági koncert igazi meghitt, felemelő alkalom volt családias légkörben. Több mint százan, akik eljöttek a rendezvényre, a belépéskor igét kaptak a kezükbe. A koncerttel ugyanis nem csupán a segítségnyújtás volt a célunk, hanem minél több ember megszólítása az evangéliummal. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. A családonként 500-500 ezer forintot tudtunk a koncert végén átadni, és azóta is érkeznek felajánlások. Még mintegy 100-100 ezer Ft örömteli átadása vár ránk. Az egyik családban az édesapa mélyen meghatódott azon, hogy még vannak, akik becsületesek és önzetlenül, szeretetből, nem pedig anyagi érdekből akarnak segíteni.

A koncertet a Bp. XVIII. kerületi televízió azóta is naponta többször levetíti. A koncert végén készített interjúban az alpolgármester úr ihletett gondolatokat mond hitről, összefogásról és elismerő szavakat az Adventista Egyházról. Lehetőséget kaptunk a helyi médiában az evangélium megjelenítésével, az önkormányzat felé pedig a már korábban kialakított jó kapcsolat egyházukkal, még jobban megszilárdult. Legyen áldott érte Urunk szent neve!

Amotáné Benkő Noémi

„Új esély”, amely mindenkit megillet

Szarvas Attila alpolgármester fővédnökségével nagyszerű filmbemutatóra került sor kerületünkben, a pestszentlőrinci Rózsa Művelődési Házban 2016. június 25-én, a Hetednapi Adventista Egyház helyi gyülekezeteinek szervezésében. A felekezetközi film címe: „Új esély”.

Olyan témát bont ki a fiatal, első filmes, magyar rendező, mely bárkit érinthetett a világban a már elég hosszú ideje tapasztalható válság kapcsán: állásvesztés, megélhetési, lakhatási problémák, erkölcsi dilemmák. Kihez fordulhat a film főhőse a problémák sodrásában? Csüggedésében az alkoholhoz fordul, vagy másba menekül? Mit tesz, amikor újra munkába áll, megadja másoknak az új esélyt? Mit tesz, ha igazságtalanul vádolják?

A rendező, a debreceni Czeily Tibor – aki korábban együtt focizott Dzsudzsák Balázzsal – úgy látta, hogy a sportot, focit, filmeket néző embereknek rendezőként többet tud átadni.

Magyarországon a film 900 vetítésen van túl. Jellemző példa a fogadtatására: egy kelet-magyarországi településen egy hollywoodi produkció 8 nézőt vonzott, ugyanakkor erre a filmre kétszer egymásután megtelt a 200 fős moziterem. Fiatalok és idősek számára egyaránt érdekfeszítő a film; a nézőtéren szinte tapintható volt a figyelem, együttgondolkodás. A film mondanivalójának segítségével mindenki kulcsot kaphat az életben nem egyszer előforduló nehézségek legyőzéséhez, megéléséhez.

Világszerte is nagy érdeklődés övezi ezt az alkotást, melyet az amerikai forgalmazó 37 országban kíván terjeszteni. Közben már készül az alkotó következő filmje. Kíváncsian várjuk, milyen témát dolgoz fel benne!

Az ilyen programok iránt tanúsított érdeklődésnek teret adva az Adventista Egyház (Budapest XVIII. ker.) Petőfi u. 22. szám alatti gyülekezete szeretettel hív minden érdeklődőt hasonló jellegű filmvetítéseire a júliusi szombat estékre, 17.00 órai kezdettel.

A Polgárok Háza filmklubja is tervezi, hogy levetítik az „Új esély” című filmet szabad téren, a Bókay kertben.

Kádas Magdolna