Bejegyzés

Sáfárság – uralkodás és szolgálat egyszerre

Tudtad, hogy az uralkodás és a szolgálat ugyanazt jelenti? Legalábbis a Biblia megvilágítása szerint, természetesen, mert ha körbenézünk a mindennapi életben, akkor talán nem erre a következtetésre jutunk.

Nem kérdéses, hogy a mindennapi gondolkodás szerint egy vezető nem a beosztottak sorában keresendő, hiszen döntő különbség van a szolga és az uralkodó között. Az uralkodó az alattvalójának tekinti a szolgáját, de nem így Jézus, lásd Lk 22:27!

A Biblia beszámolója szerint a bűn miatt van ez a földi értelmezés. A Teremtő, a Király kezdettől fogva szolgálja mindazokat, akiket megteremtett. Ezt látjuk a teremtés leírásánál, mindent az embernek teremtett meg, majd átadta, hogy uralkodjunk felette (1Móz 1:26–28). Ebben az átadásban az ember feladataként egyszerre benne van az uralkodás és a szolgálat is. Így maga az Úr tesz egyenlőséget az uralkodás és a szolgálat között, már az elején.

Ugyanezt látjuk a golgotai keresztnél is. Jézus a kereszten lényegében azt mondja, hogy ti nem tudjátok magatokat megszabadítani, tehát én azzal szolgállak titeket, hogy ezt megteszem helyettetek és értetek. Mint Király, szolgált a Golgotán, ugyanakkor uralta, megoldotta a kialakult rossz helyzetet.

Hasonlóképpen ez van az advent eseményében is, mert amelyik pillanatban megérik a helyzet, Jézus abban a pillanatban minden hatalmával lezárja, uralja a bűn okozta borzalmakat, és megszabadítja azokat, akik elfogadják a Király szabadító szolgálatát.

Ezt a szemléletet hangsúlyozza egyházunk, ennek a gyakorlati következményeire hívja fel a figyelmet, amikor megfogalmazta a sáfárság tantételét és létrehozta a Sáfársági Osztályt. Egyházunk egyik meghatározó tanítása, hogy Istent mint Teremtőt és Megváltót látja a Biblia tanításában, aki úgy uralja a teremtettséget, hogy szolgálja azt. Talán nem véletlen, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egyedi ebből a szempontból is.

A sáfársági életértelmezés létünket a maga teljességében vizsgálja. Az ember (1) életét, testi-lelki állapotát, helyzetét, szerepét vizsgálja, (2) a környezetünket, a világot, amiben élünk és (3) úgy tekint Istenre, mint akitől függ minden szempontból, még az örök jövőnk is.

Jézusban, Isten Fia életében, szolgálatában a fő Sáfárt látjuk meg, és Ő minket is sáfárként állít maga mellé, kifejezve tiszteletét irántunk.

A Biblia sáfársági szemléletének az értelmezésénél beszélhetünk a tanulásról, a képességeink, a lehetőségeink használatáról, a munkavégzésről, az idő- és a pénzgazdálkodásról is.

Jézus uralkodik és szolgál egyszerre, és fő Sáfárként erre mutat tökéletes példát.

 

Zarka Péter
sáfársági osztályvezető

Isten az ELSŐ

Sáfársági Konferencia Gödöllőn

A Magyar Unió Sáfársági Szolgálatok Osztálya országos Sáfársági Konferenciát szervezett Gödöllőn 2018. június 1. és 3. között Isten az ELSŐ mottóval, amelyre mintegy százan jelentkeztek testvérek a teljes három napra. Szombaton 400-an is lehettünk.

A Sáfársági Szolgálatok Osztálya rendszeresen (3-4 évente) szervez ilyen nagyszabású Sáfársági Konferenciát, mert nagyon fontosnak tartja azt, hogy gyülekezeti tagjaink életében helyén legyen ez a kényes, de lényeges kérdés. Sáfárság nélkül nincs keresztényi élet, mert a sáfárság életünk minden mozzanatát magába foglalja úgy a lelki dolgokat, mint az anyagi kérdéseket, amelyek elválaszthatatlanok egy keresztény életében. Mivel az ember természeténél fogva önző lény, nem magától értetődő az adakozás és a jótékonykodás, ezt tanulni és gyakorolni kell. Nélküle összeomlik a kereszténység. Az első keresztények élete és missziója azért volt olyan sikeres, mert három pilléren állt: 1) A Szentlélek kenetével rendelkező tanítás, 2) egy újfajta közösség és 3) a sáfárság. Ha bármelyiket kivesszük, sérül a kereszténységünk. És ez így van ma is. Erre a tényre hívta fel a figyelmünket ez a konferencia.

Az alkalomnak két előadója volt: Marcos Bomfim, a Generálkonferencia Sáfársági Szolgálatok Osztályának vezetője és David Neal a Transzeurópai Divízió Sáfársági Szolgálatok Osztályának vezetője. Mindketten jól felkészülve érkeztek hozzánk, és úgy mondták el üzenetüket, hogy saját tapasztalataikat és küzdelmeiket is őszintén megosztották velünk, ami erősítette az üzenetet és annak elfogadását, mert gyülekezeti tagjaink közül is sokan küszködnek ezen a területen.

A konferencia istentiszteleti légkörét emelték a színvonalas zenei és énekszolgálatok, amelyet a Szabolcsi Adventista Vegyeskar, az Advent Rézfúvós Kamaraegyüttes, a gödöllői, isaszegi, valamint a józsai kórusok szolgáltattak Isten neve dicsőítésére és a résztvevők áldására. Külföldi előadóink nagyra értékelték ezeket a minőségi zenei szolgálatokat.

A konferenciáról videofelvétel is készült, amelyet megnézhetnek azok a testvéreink is, akik nem tudtak részt venni az alkalmon. Különösen ajánljuk gyülekezeteinknek, hogy időközönként szombati istentiszteleteken is vetítsenek le egy-egy előadást.

Hisszük, hogy a sáfársági munka eredményeképpen nemcsak az egyház pénzügyei lesznek könnyebben kezelhetőek, hanem a személyes keresztényi élet is megerősödik és gyülekezeteink sokkal erőteljesebbek lesznek szolgálatuk végzésében, és sokkal hatékonyabbak missziójuk végzésében. Gyülekezeteink olyan helyekké válnak, ahol a bűn következményeitől szenvedő emberek otthonra, gyógyulásra és üdvösségre találnak.

 

A videofelvételek itt tekinthetők meg:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuUGa-Io73vVwAXg-cNV62hBZnmTGz18b

Hegyes-Horváth Géza
Sáfársági Szolgálatok Osztálya