Bejegyzés

Új kezdet

Ünnepélyes kezdet volt 2020. június első szombatja a Fehérgyarmati Gyülekezet életében. A vírus beálltakor senki sem tudta, hogy mikor fogunk újra gyülekezeti alkalmakat szervezni, de arra senki sem gondolt, hogy az „új világ” első gyülekezési alkalmán keresztségi istentiszteletre kerül majd sor.

Az említett szombaton szabadtéren, Bálint Dóra adta át életét Krisztusnak keresztség által. A keresztségi istentisztelet, illetve a keresztség is Túristvándiban, a Túr folyó partján, költői környezetben lett lebonyolítva. A hozzátartozókon és a Nyírmeggyesi, valamint a Fehérgyarmati Gyülekezeteken kívül közel húsz nem adventista vendég is részt vett az ünnepélyes alkalmon. A keresztség nemcsak a felsorolt dolgok miatt volt különleges, hiszen a keresztséget végző lelkész és a keresztelendő jegyben jártak. Miért írom ezt múlt időben? Mert mire e sorokat olvassátok, már túl vannak a polgári házasságkötésen. Nagy örömünkre a keresztségi alkalommal kapcsolatban rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a testvérektől és a vendégektől is egyaránt.

Reméljük, hogy nem sok idő múlva, ismét ilyen ünnepről tudunk beszámolni.  Köszönjük imáitokat. Isten áldjon titeket!

Szász Barna Szilárd

Ker-Songs: Hálaadás új hangszerekkel

A hosszú, három hónapos karanténidőszak után bizonnyal sokan sokféleképp adnak hálát Istennek. Nekünk több dologért is van okunk köszönetet mondani.

Először is, együttesünk a karantén ideje alatt több új dallal is tudta repertoárját bővíteni. Másodszor, lelkiekben is növekedést jelentett a kényszerszünet. A harmadik nagy örömünk olyan, ami ritkán adatik meg. Magyarország Kormánya pályázatot hirdetett dicsőítő zenekarok anyagi támogatására. Gondoltuk, mi is megpróbáljuk, de mivel nem vagyunk jogi személy, elálltunk a lehetőségtől. Egy szép napon azonban csörgött a telefon, és arról tájékoztattak, hogy egy nagyobb pályázat részeként, mi is részesülhetünk támogatásban, ha pályázunk rá. Ilyen módon – majdnem kéretlenül – a reményeinket messze felülmúlva jelentős összegű támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától hangszervásárlásra! Ebből a keretből be tudtunk szerezni néhány „mesterhangszert”: egy speciális, öthúros basszusgitárt, egy elektromos zongorát, két teljesen új akusztikus gitárt és kisebb-nagyobb elektromos kiegészítőket. Mindez már önmagában is elegendő ok a hálaadásra: valakik felfigyeltek missziós tevékenységünkre, és látnak jövőt abban, amiben mi is!

Június 14-én az abaújvári református missziói közösség meghívásának eleget téve, első alkalommal tudtuk élőben kipróbálni az új hangzást. Ezen a kétórás hálaadó alkalmon a zenei program közben áhítatok és bizonyságtételek hangzottak el. Igét hirdetett Tóth István és felesége, Tóth Viktória református lelkipásztorok, valamint dr. Kormos Erik. Mindhárman a hálaadásról a keresztény hit fontosságáról szóltak csakúgy, mint a Ker-Songs minden egyes dicsőítő száma.

Legyen Istennek hála, hogy mindnyájan elmondhatjuk „bizony, javamra vált a nagy keserűség” (Ézs 38:17)! Kívánjuk, hogy élje meg mindenki ilyen áldásként a megpróbáltatásokat! Nemcsak azt, amely már a hátunk mögött van, hanem mindet, amivel még meg kell hogy erősítsen bennünket az Úr, mielőtt viszontlát örök hajlékában!

 

SDG

Hangszerek a Bibliában

Rendhagyó Istent dicsőítő szombatot töltöttünk együtt Nyírbogdányban 2020. március 1-jén. A legtöbb Istent dicsérő verset a Zsoltárok könyvében olvashatjuk, és ezek közül is a legismertebb a 148., 149., 150. zsoltár. Itt olvashatunk arról leginkább, hogyan, milyen módon dicsérhetjük Istenünket, akit legtöbbször imádságunkban, énekeinkkel és zenével áldunk…, de ha nincs hozzá hangszerünk, akkor a zene sem szólal meg.

Milyen hangszerekkel találkozhatunk a Bibliában és milyen fontossággal bírt ezen hangszerek használata? A sok-sok áttanulmányozott igevers mind arról tanúskodik, hogy fontos a hangszerek használata. A zenével érzéseinket, lelki állapotunkat is kifejezhetjük, használhatjuk a zenét önállóan hangozva vagy énekkel kísérve, legyen szó akár ünnepről, szombatnapról, temetésről, esküvői alkalomról, mindennapi összejövetelről, háborúba vonulásról, győzelmes alkalmakról, tiszteletadásról…, és még sorolhatnánk számos eseményt és történetet a Bibliából, ahol említést kap egy-egy hangszer és maga a zene…

Alkalmunkat tovább színesítették a dicsőítő szolgálatok: versek, felolvasás, zeneszolgálatok, énekszolgálat, igei gondolatok… Hogy még emlékezetesebb legyen ez a szombatnapi alkalom, a gyülekezet minden tagja hozott otthonról hangszereket, a gyermekek is hozták a saját kis hangszereiket, amit óra után ki is próbálhattunk. Volt citera, szájharmonika, tangóharmonika, hárfa, csörgő, csörgődob, furulya, pánsíp, kis harang, csengettyű, xilofon, kalimba, kasztanyetta, triangulum, kerámia madársíp, népi faragott gyermeksíp…

A legcsodálatosabb zenei élményünket is Isten dicsőítésére fogjuk énekelni, a mennyben, amikor a megváltottak énekét együtt zengjük hatalmas angyali zekekar kíséretében… Hálásak vagyunk Istennek a zenéért és a hangszerekért, mert általuk is zenghet a mi szívünk és lelkünk!

 

(ÓZT)

Lehetetlen vagy lehetséges küldetés?

2020. február 8-án Debrecenből és az ország különböző pontjairól gyűltek össze
magyarországi és külföldi egyetemista fiatalok egy Értékteremtő szombatra. A nap témája
„Mission (im)possible” volt. Az előadások, szemináriumok, a szombatiskolai beszélgetések
mind hozzájárultak ahhoz, hogy meglássuk a saját helyünket abban, amit mi küldetésnek
nevezünk. Motivációt kaptunk arra, hogy Istennel együttműködve tegyük lehetségessé azt,
ami nélküle lehetetlennek tűnik.
Az alkalom előadója Zlatko Musija, a Transzeurópai Divízió Ifjúsági Szolgálatok
Osztályának a vezetője volt, tolmácsa Szabó Szilárd, akiknek a szolgálata valódi áldást
jelentett a résztvevőknek. Hálásak vagyunk Istennek a megtapasztalt áldásokért,
közösségért és a lehetőségért, hogy együtt imádhattuk Őt.
k.p.

Log in. Log out. – Pizzás ifi

Istent imádni gyűltünk össze február 29-én Kondoroson Békés megye több gyülekezetéből
regionális ifjúsági napra. Szombat délelőtt egy mindenki számára gazdag lelki élményt
nyújtó alkalom kereteiben kapott helyet a gyermek-istentisztelet, a dicsőítés és Isten szava.
Fürj György és Palotás Kristóf vezetésével együtt gondolkodtunk az egészséges kapcsolódás
és céltudatos visszavonulásról az életünkre vonatkozóan. Az ebédet egy séta követte, majd a
délutáni alkalmon a dicsőítés mellett lehetőségünk volt jót beszélgetni, kiscsoportokban
megosztottuk egymással gondolatainkat, tapasztalatunkat.
Az esti sportot és sorversenyt követően a Kondoroson tartott ifi alkalmak
hagyományához híven a közösségi ház kemencéjében sült pizzák által nyújtott
gasztronómiai élményben lehetett részünk.
Köszönjük a gyülekezetnek, hogy lehetőséget adott erre a programra, és hálásak
vagyunk Istennek azért a jóért és szépért, aminek a részesei lehettünk!
k.p.

Bizalom. Kiben? Meddig? Hogyan?

Regionális ifjúsági nap Újfehértón

Ezekre a kérdésekre kerestünk válaszokat a gyülekezetünkben első alkalommal
megrendezett regionális ifjúsági napon 2020. február 22-én. Az ünnepélyes alkalomra az
ország több pontjáról is érkeztek testvéreink: Szegedről, Sándorfalváról, Pécelről,
Geszterédről, Téglásról, Tiszavasváriból, Hosszúpályiból, Biriből, Nyíregyházáról és
Debrecenből. Külön örömmel töltött el bennünket, hogy a Debreceni Egyetemen tanuló
külföldi egyetemisták egy csoportja mellett baptista testvéreink is megtisztelték alkalmunkat
jelenlétükkel. Az Igét Palotás Kristóf ifjúsági osztályvezető hirdette, melyről hangfelvételt
készítettünk, hogy elérhetővé tegyük az érdeklődők részére.

Ebéd után egy rövidebb sétát tettünk Újfehértó központjában, délután pedig kisebb
csoportokat alkotva beszélgettünk a bizalommal kapcsolatos fontos kérdésekről. Az esti
programunk helyszíne a H2O Újfehértói Szabadidőközpont volt, amely lehetőséget
biztosított a foci, röplabda, floorball, bowling, pingpong és fallabda örömsportok
gyakorlására.

Hálásak vagyunk az Úrnak ezért az áldásokban gazdag közösségi alkalomért!

Szabó Szilárd

A Szentlélek imaközössége 2020-ban

„Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap” (2Pt 3:8).

Örökkévaló Istenünk számára az idő múlása egyedül földi viszonylatban kap jelentőséget. A 2020-as imaközösség kezdetén Egerben is komolyan elgondolkoztunk azon, vajon a 2006-ban indított világszéles alkalom 14 év alatt milyen látható eredményeket hozott gyülekezetünk missziójában. Közösségünk minden évben megszervezte az imaalkalmakat. Naponkénti személyes találkozásaink során az imaházban, de otthonainkban is számtalan imádságot küldtünk mennyei Atyánk trónjához. Rendszeresítettünk egy imadobozt, amelyben kis színes kártyákon elhelyeztük azoknak a személyeknek a nevét, akikért imádkoztunk. Sok-sok imameghallgatást tapasztaltunk, amiért hálát adunk Istenünknek.

Az ez évi alkalom előtt már kaptunk Isten Lelkétől egy különleges megszólítást és egyben erőteljes feddést: „Meddig elégszetek meg azzal, hogy csak ti örültök a kapott áldásoknak? Szombatról szombatra eljöttök, hallgattok engem, részesültök lelki eledelben, de azt nem osztjátok meg másokkal a környezetetekben! Keljetek fel végre! Legyetek élő gyülekezet azáltal, hogy engeditek, a szeretet ereje és hatalma töltsön be benneteket!”

A Szentlélek megmutatta nekünk, hogy kapcsolati közösségként tudunk csak az „élő víznek forrásá”-vá válni mások számára. Célul tűztük ki, hogy egymásért rendszeresen, kitartóan imádkozunk, hiszen már olyan sokszor megtapasztaltuk a közbenjáró imádság erejét. Még erőteljesebb késztetést kaptunk a kiscsoportos szolgálatra s ezáltal egymás még mélyebb megismerésére. Rátaláltunk egy 20 évvel ezelőtti, a Tiszavidéki Egyházterület által megjelentetett kiadványra, amelyben a közösségi órák (Social Meetings) kiemelkedően fontos szerepéről győződhettünk meg. A kis füzet Kovács-Bíró János testvér szerkesztésében jelent meg 2000-ben. Mindenkinek szeretettel ajánljuk alapos átgondolásra és megvalósításra!

A 10 nap alatt a felolvasások kapcsán megerősödtünk a Szentlélek Isten bennünk és általunk végzett munkájának megismerésében. Köszönjük Istennek, hogy ismét végigvezetett minket drága Lelke csodálatos munkálkodásának területein, hogy odaszánt közösségi imákban fordulhattunk Istenünk felé, hálával igényelhettük áldott ígéreteit!

Mindkét szombaton közösségi órákat tartottunk a gyülekezetünkben, az imaalkalom tapasztalatait osztottuk meg egymással, sokat imádkoztunk, és központban Isten dicsőítése állt. Ezeken a szombatokon nem szószéki prédikációk hangzottak el, hanem szolgálatra lelkesítő, bátorító bibliaszövegek, bizonyságtételi részletek. Testvéreink nagyon áldott alkalmaknak értékelték ezeket.

Hadd osszak meg néhány gondolatot még arról a szintén felemelő lehetőségről, amely által olyan testvérek is bekapcsolódhattak az imaalkalmakba, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljutni az imaházakba. Minden este 8 órától Hegyes Géza testvér vezetésével az internet biztosított platformot a közös imákra, tapasztalatok megosztására.

Két egri testvérnő így szólt ezekről az alkalmakról: „Minden este legalább 10-en kapcsolódtak be Magyarország több megyéjéből, de Ausztriából, sőt még Amerikából is. Estéről estére már alig vártuk, hogy eljöjjön ez az idő, mert kíváncsiak voltunk az aznapi történésekre. Jó volt megtapasztalni az őszinte megnyilvánulásokat, véleményeket, azt, hogy kit hogyan vezetett a Szentlélek megtérésre. Áldásos volt, hogy imádkozhattunk egymásért, családtagjainkért, ismerőseinkért és betegeinkért. Külön örömöt jelentett, hogy láthattuk is egymást, megoszthattuk egymással lelki vívódásainkat. Nehéz szavakba foglalni azt az érzést, ami átjárt bennünket, amikor még ha így, az éteren keresztül is, de együtt lehettünk!”

„Engem az fogott meg, hogy lelkes testvérekkel lehetett beszélgetni és imádkozni. Aki csatlakozott, nem sajnálta az időt, az energiát, mert vágytunk egymást újra látni! Minőségi időt töltöttünk olyan testvérekkel, akik között voltak ismerősök is, de olyanok is, akikkel még azelőtt nem találkoztunk. Mégis összekötött minket az Isten lábánál való együtt gondolkodás és imádkozás vágya. Olyan jó lenne folytatni!”

 

Brucknerné Komáromi Tünde

Eger

Női Szolgálatok Nap Geszten és Mezőgyánon

Áldásos istentiszteletünk volt február 8-án a Geszti és a Mezőgyáni Gyülekezetünkben. A Női Szolgálatok képviseletében Szőlősiné Nagy Annamária szolgált az Igéből, melynek üzenete a szívemig hatott.

A Szentíráson keresztül mutatta be azokat a nőket, akiknek az élete nem volt könnyű. Nagyon tetszett mindegyik, de mégis Mária története volt az, ami könnyeket csalt a szemembe. Így még senkitől nem halottam Mária történetét. Szeretetteljes és bölcs mondanivalója arra bátorított minket, hogy legyünk hű női munkásai szerető Istenünknek, és vegyük észre a természetben lévő, apró kis csodákat, melyeken keresztül minden egyes nap üzen számunkra.

Köszönöm Istenünknek, hogy felhasználta eszközeként Annamarit az Ige hirdetésére. A prédikáció elhangzása közben arra gondoltam, milyen boldog lenne most az ő tatája, Cséfán Gyuri bácsi – aki annak idején még engem is tanított –, ha tudná, hogy itt szolgál, abban a gyülekezetben, aminek ő az alapító tagja volt már több mint 30 éve!

 

KLné

Jótékonysági koncert Fehérgyarmaton

Idén hatodik alkalommal került megrendezésre Fehérgyarmaton a jótékonysági koncert. Minden évben egy vagy két hátrányos helyzetű család részére gyűjtünk adományt. Idén két családot választottunk ki.

Az egyik családban egy 5 éves kisfiúnál, Nándikánál tavaly decemberben diagnosztizáltak agydaganatot. A család azóta nehéz helyzetben van, az anyuka gyakran jár Nándikával Budapestre kezelésekre, az apuka pedig a kislányukra vigyáz. A kezelések és az utazások anyagilag megterhelőek a család számára. A másik kedvezményezett egy 49 éves, háromgyerekes családapa, aki a nyár elején rosszul lett, majd rövid időn belül kiderült, hogy hasnyálmirigy daganata van. Így a kamionozást abba kellett hagynia. Miklós a koncert után sztrókot kapott, majd tüdőgyulladást, amit a szervezte már nem bírt, és 2019. december 27-én elhunyt.

A koncerten fellépett a helyi zeneiskola nagy kórusa, a Szabolcsi Adventista Vegyes Kar, a Trio Acoustic, Baksa András színházi énekes, a fehérgyarmati Adventista Kórus és a debreceni Martin Brass fúvószenekar. Beszédet mondott Fehérgyarmat polgármestere, dr. Péter Csaba, az ADRA nevében Sitkei Zoltán és Szász Barna Szilárd, valamint a helyi lelkész, a konferáló sokadik alkalommal Nagy Imre volt.

A koncerten 1 400 000 forint készpénz gyűlt össze, valamint 2-2 doboz tárgyi ajándék. Azóta rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, és mindenki várja a jövő évi jótékonysági koncertet!

 

HD

3 helyszín, 3 hangulat, 30 házaspár – az eredmény számokkal nem kifejezhető

A szerelem ünnepe című előadást, amit Mihalec Gábor osztott meg a lelkészekkel szabad felhasználás céljából – köszi Gabi! 🙂 –, három helyszínen tartottuk meg a miskolci, izsófalvai és kazincbarcikai gyülekezetek részvételével és közreműködésével. Amennyi tapasztalatot, élményt, tanulságot kaptunk, az nem férne bele egy AdventInfóba, meg hát nem is minden való a nyilvánosság elé. Röviden: jó volt! Bővebben: nagyon jó volt! 😉

A három helyszínen családias légkörben, mintegy harminc házaspárt részesíthettünk feledhetetlen élményben, illetve egyéni megfigyelők is mindig akadtak, akik legközelebb már a párjukkal szeretnének jönni.

Miskolcon, a Füzes utcai gyülekezetben gyűltünk össze péntek este. Szerény vendéglátással készültünk az előadás után, és meleg hangulatban, sok-sok beszélgetéssel jól eltelt az idő, a végén alig akartak elmenni a résztvevő párok.

Szombaton Izsófalván, a művelődési házban igazi falusi légkörben telt az este. Egy kicsit le is kellett fordítani az „üzenetet”, hogy mindenki megértse. Érdekes módon itt fogytak legjobban Gábor könyvei.

Vasárnap Mezőkövesd-Zsóryban, egy étteremben ünnepeltünk. A szép környezet és a finom vacsora is hozzájárult a meghitt elmélyüléshez, és az érzelmek áradása miatt itt volt szükség a legtöbb papír zsebkendőre.

Tele vagyunk tervekkel, ötletekkel, hogy jövőre hogyan, mit szervezzünk. A kicsi kezdet is örömteli, és mindig lehet tanulni, fejlődni. Mindenkit bátorítunk hasonló kalandokra, megéri!

MM