Bejegyzés

Ételosztás Debrecenben

Bár a szegénység elleni küzdelem világnapja az ENSZ közgyűlésének határozata alapján október 17., Jézus szava a Bibliában azt mondja: „Mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, vendégül láttatok” (Mt 25:35, EFO).

A Hetednapi Adventista Egyház Debreceni „A” Gyülekezete ebben a negyedévben március 12-én is több helyszínen várta meleg étellel a rászoruló embereket és családokat, de abból (az évek óta megszokott módon) egyaránt jutott a hajléktalanszálló lakóinak is.

Az egytál sűrű leves mellé a kenyér, a palacsinta és a forró tea is jólesett a nehéz sorsúaknak.

Az első helyszínen (a Böszörményi úti Shell-kútnál) már déltől kezdve gyülekeztek a reménykedők a 13 órára meghirdetett szeretetvendégségre.

Az elsőn kívül a többi helyszínen: a Nagyállomás közeli platformon, valamint a Bocskai téri Meteornál is volt mód a közös imára és gondolatcserére a megjelentekkel; s így a 3 területen kiosztott közel két és félszáz adag étel nemcsak a testi táplálék, hanem a lélekre ható szeretet szavai is melegséggel simogatták a nélkülöző embertársakat.

A helyben fogyasztás mellett nagy igény volt hazavihető adagokra is; amit szokás szerint segítettek az önkéntes kezek biztonságosan becsomagolni.

Az ételosztás szolgálatába városunk több gyülekezetéből is csatlakoztak tagok (és családtagjaik) az önkéntes munkába.

Az Úré a dicsőség, hogy megtehettük!

Mezei Ibolya
Debrecen, „A” Gyülekezet
(fotók: Vincze Hajnalka – „A” Gyül.)

Könyvterjesztés a soproni vasútállomáson

Örömmel adjuk közre tapasztalatunkat a könyvterjesztésről a kedves olvasónak, amely Sopron városának vasútállomásán történt 2022. december 9. és 20. között. A könyveladásunk hasonló a szegény özvegyasszony példázatához, mivel csupán 8600 Ft értékben adtunk el vallásos könyveket. E kis összeg ellenére biztosak vagyunk abban, hogy Isten áldása lesz ezen is és az Úr megsokszorozza azt. Ugyanis sok ajándékkönyv is az érdeklődők kezébe kerül, ezért nem csüggedtünk el, mivel bátorítást jelentett számunkra, hogy a soproni vasútállomás vezetősége megadta az engedélyt a könyvterjesztésre.

Bízunk abban, hogy idén, a húsvét és az adventi ünnepek alkalmával ismét lehetőségünk lesz majd a könyvterjesztésre. Hisszük, hogy az elvetett mag egyszer ki fog kelni és Isten sokszorosan megáldja igyekezetünket, és a Biblia szent igazságainak megismerése után az emberek megtérésre jutnak, békére és üdvösségre lelnek.

Horváth Sándor

A mátészalkai körzet tevékenységei

Köszöntelek kedves Testvéreim! Engedjétek meg, hogy néhány sorban beszámoljak arról, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban körzetünkben milyen programok voltak, milyen tapasztalatokat szereztünk közösen. Mivel a körzet határos Ukrajnával, így a tavalyi év jó része Ukrajna megsegítéséről szólt. Hetente többször vittünk segélyszállítmányt Ukrajnába, a körzet két gyülekezete pedig menekültponttá alakult át.

Az év utolsó negyedévében három nagyobb rendezvényünk volt. Október 22-én nemzetközi NEEKA és ADRA napot tartottunk Nyírmeggyesen, ahol a szomszédos és a távolabbi országok (Románia, Ukrajna, Szlovákia, Cseh, Lengyel, Német, Holland) szociális munkát végző szervezetei mutatták be az az évi munkájukat.

Október 29-én keresztségi alkalmunk volt a csengeri imaházban, ahol már több éve nem volt istentiszteleti alkalom. Nagy öröm volt a körzetnek, ismét a csengeri imaházban dicsérni Istenünket, az pedig csak tetézte a hálánkat, hogy tanúi lehettünk két testvérnőnk szövetségkötésének.

December 11-én tartottuk az immár kilencedik fehérgyarmati Jótékonysági koncertet, két év online koncert után, újra élőben. Egy félárván maradt családot támogattunk, összesen közel 2 000 000 forinttal.

Az új évben sem lustultunk el. A tavaly elkezdett rádióműsorokat idén is folytatni tudjuk. Így kéthetente Adventista rovat van a térség leghallgatottabb rádiójában. Külföldi felajánlásoknak hála, idén is tudtunk segélyszállítmányt kijuttatni Ukrajnába. Legutóbb orvosi ágyakkal, illetve más orvosi kellékekkel tudtunk segíteni. Ez alkalommal a háborús területekre kerültek a kórházi ágyak. Legutóbb az e negyedévi szombatiskolából tanultak alapján, adományokat gyűjtöttünk a körzet gyülekezeteiben a Tiborszállási Péchy László Adventista Iskola számára, melynek eredményeként 600 000 Ft gyűlt össze. A felajánlott adományt az iskola a rászoruló gyerekek étkeztetésére fordítja.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy velünk volt, vezette életünket. Köszönjük, hogy imáitokban megemlékeztek rólunk. Az Úr vigyázzon mindnyájunkra!

Sz.B.Sz.

Szolgálni örömmel

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” – olvassuk az igét Jn 13:35-ben. Ennek tudatában indult útnak idén is a Gáborjáni és Berettyóújfalui Gyülekezet ifjúsága, immár két taggal kibővülve. 2022 év végén összesen 21 család kapott kézzel készített ajtókopogtatót, szaloncukrot, a gyerekek pedig játékot. A cél idén is az volt, hogy éreztessük az emberekkel; mindig szeretettel gondolunk rájuk.

Hálásak vagyunk az Istennek, hogy munkálja bennünk az akarást, hiszen az elmúlt évekhez képest folyamatosan nő annak az igénye, hogy szükség esetén bátorítsuk, vigasztaljuk egymást, vagy együtt örüljünk és egymásért imádkozzunk. Azt gondolom, hogy mindezeket nemcsak szombatonként kötelességünk megtenni, hanem a hét minden más napján is, ezért tartjuk fontosnak a barátaink és szeretteink meglátogatását.

Külön hálás vagyok drága testvéreimért (Kerekes Orsolya, Pongor Enikő, Tóth Géza és Farkas Bálint), akik időt és energiát nem sajnálva veszik ki részüket ebből a csodálatos szolgálatból.

Egyedül Istené a dicsőség!

Cucin Imi

Ünnepség a TIREK Szerencsi Idősek Otthonában

Ünnepségre jöttünk össze 2022. október 22-én 10 órai kezdettel – az idősek hónapja alkalmából – a Tiszáninneni Református Egyházkerület által fenntartott Idősek Otthonába.

Az 1989 augusztusától működő intézmény életében hagyománnyá vált, hogy rendezvénysorozatot szerveznek októberben, és egész hónapban színes programokkal várják az időseket. A kultúrterem a mentálhigiénés munkatársak és az ágy mellett dolgozók segítségével megtelt idősekkel és munkatársakkal.

Az istentiszteleten Müller Gábor intézetvezető köszöntötte a jelenlévőket. A Ker-Songs együttes szolgálata tette színessé az ünnepélyt. A költemény és ének-zenei szolgálatok között körzetünk lelkésze, Várhelyi Zoltán igeszolgálatát hallhattuk, aki a szőlőtő és szőlővessző (János evangéliuma 15. fejezet) példázatán keresztül érzékeltette, hogy mennyire fontos életünk minden szakaszában Jézus Krisztusban maradni és gyümölcsöt teremni Isten dicsőségére. Az intézet lelkésze, Balázs Pál az istentisztelet végén szolgált rövid igei résszel és méltatta szolgálatainkat. Ez alkalommal minden jelenlévő részére adtunk át egy kis könyvecskét E. G. White: Velünk az Isten című művét.

Köszönetünket fejezzük ki Ambrus András testvérnek, a hosszú évek óta fennálló missziós támogatásért.

Hatalmas lehetőség szerencsi kis csoportunk részére, hogy évek óta az intézet könyvtárában kapunk lehetőséget istentiszteleteink megtartására, térítésmentesen. Ez alkalomból hálánk jeléül a Tiszavidéki Egyházterület vezetése és az ADRA Adventista Szeretetszolgálat segítségével ajándékot jelenthettünk be, mely futárszolgálattal érkezett október 24-én az intézet részére. Tartalmazott 34 db ágytakarót és 10 db nyári takarót. Az ajándékot Várhelyi Zoltán lelkésztestvérünkkel közösen adtuk át az intézet vezetése részére ellátottak és munkatársak jelenlétében.

Hálásak vagyunk a jó Istennek és az intézet vezetésének, hogy összejöveteli lehetőséget biztosítanak kis csoportunk számára, továbbá hálásak vagyunk a bizonyságtételi és szolgálati lehetőségért is, valamint hálánkat fejezzük ki az egyházterület és az ADRA vezetése felé, hogy támogatják szolgálatunkat.

Akácosiné Nagy Ágnes

szerencsi csoport

Örömünnep mennyen és földön…

A Nyírség több gyülekezetéből a szokásosnál is ragyogóbb őszi szombatra ébredhettünk 2022. október 22-én, hiszen egyházunk, „a mennyei család” három új taggal gyarapodhatott. Három csodálatos lélek, a 89 és fél éves Pongrácz Lászlóné Erzsike néni, Bartos Emeric Kisvárdáról, valamint Kertész János Nyíregyházáról döntött úgy, hogy hátat fordít korábbi bűnös életének, s Jézussal karöltve kívánja folytatni útját a mennyei hon felé.

Felemelő érzés volt megtapasztalni a Szentlélek fáradhatatlan munkáját ezeknek az embereknek az életében is. Valamennyiükben hosszú, viszontagságos évek után született meg az a szilárd elhatározás, miszerint a továbbiakban már nem szeretnének Jézus nélkül élni.

A helyi gyülekezet vers- és énekszolgálatai, valamint a Szabolcsi Adventista Vegyes Kar által megszólaltatott dallamok szívet megszólító módon dicsőítették Istent, s tették még gazdagabbá ezt a csodálatos alkalmat. Az ünnepi igehirdetést Bálint György, a bemerítést és az igei útravalót Kerékgyártó János lelkészek végezték.

Kívánjuk újjászületett testvéreinknek, hogy váljanak egyházunk hasznos tagjaivá, az evangélium hűséges szolgáivá, őrizzék, s vigyék tovább a lángot; s álljanak készen Jézus Krisztus második, dicsőséges eljövetelére!

„Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Liborné Szabó Adrienn

 

„Pillangó, ha lehetnék…” – A teremtés szombatja Debrecenben

A teremtés szombatja Debrecenben

Szombat volt, amit már izgatottan vártunk. A világegyház ajánlása szerint a teremtésre emlékeztünk a debreceni „A” gyülekezetben. Már ez is különlegesnek számított, hiszen első alkalommal szerveztük meg, és ráadásul intergenerációs istentiszteletként, interaktív módon tette ezt Szőllősyné Ani istentisztelet-szervező.

Engem igazán magával ragadott ez a páratlan délelőtti alkalom, de remélem, a gyerekek is valóban maradandó nyomot hagyó emlékekkel távozhattak az imaházunkból.

Nagyon tetszett, hogy különbözőképpen jártuk körbe a teremtés témáját. Már a köszöntés után rögtön egy kis videóval a 104. zsoltárt hallgathattuk végig, majd a közös éneklés során a „Nagy Istenem, ha nézem a világot” kezdetű ének versszakait énekelhettük felváltva (mindenki, nők, férfiak és mindenki). Már ez is nagy élmény volt!

Aztán az adománygyűjtésbe olyan gyerekek is bekapcsolódtak, akiknek ez volt az első ilyen alkalom az életükben. Ha pedig elbizonytalanodtak, hogy mit is kell csinálniuk, rögtön ott termett egy szülő, aki gyorsan kisegítette őket.

A gyerektörténet lett most az istentisztelet gerince, mikor az egész kis gyereksereg kiült a közösség elé, és bekapcsolódott a teremtéstörténet átbeszélésébe. De nemcsak ültek és hallgattak, hanem kivették a részüket belőle. Jó volt látni, milyen aktívan keresik Anival, hogy a kosárból melyik tárgy melyik teremtési naphoz köthető! És egy mutogatós ének után – amiben köszönetet mondtak a jó Istennek, mert a gyermekei lehetnek – még a szószék előtt maradtak, és Ani megbízása alapján az igehirdetés alatt csöndesen építkeztek legóból, amit mind megcsodálhattunk az istentisztelet végén.

Más volt ez a bizonyos október 22-e, és én ennek nagyon örültem. Feltöltődtünk mind, és az én szívemet megmelengette a gondolat, hogy a gyerekek aktív jelenléte által lehet jövője a mi gyülekezetünknek. Tegyünk meg érte mindent, hogy őket is bevonjuk a közösség életébe, kapjanak kis szolgálatokat, mint aznap is, és legyen számukra is érthető tanítás. Mert ők az egyház jövője.

Nálatok van gyerekzsivaj? Mit tesztek azért, hogy 5-10 év múltán is még ott legyenek ezek a kicsik a gyülekezetben? Ehhez kínál segítséget az intergenerációs istentisztelet nagyszerű koncepciója. Ha inspirálódni szeretnétek, gyülekezetünk YouTube-csatornáján (Adventista Egyház Debrecen) visszanézhető a felvétel!

Czinkota Judit Orsolya
Debrecen, „A” Gyülekezet

Szemeimet a hegyekre emelem

Mi történik ha egy csapat fiatal összefog egy faluért? Kitisztul a patakpart és az ecset szorgalmasan táncol.

Idén nyáron a Zemplén rejtett kincse, Vágáshuta adott helyet a Segít7ek tábornak. A helyi polgármester asszonnyal, Csorba Györgynével előre egyeztettünk az elvégzendő munkákról: a faluban levő padok, pihenőhelyek, a tájház rendbetétele, a játszótéri eszközök csiszolása, festése volt a feladat, de megkaptuk az izgalmas patakpart megtisztítását is.

A fiatalok lelkesedése példátlan volt, a nyári kánikula ellenére keményen dolgoztak. A munkának megvolt az eredménye, a falu napról napra szépült.

A Segít7eknek köszönhetően megtanultunk egy új tájszólás szerinti kifejezést: pupujka; ami azt jelenti: felpattogzott festék.

A legnehezebb, de egyben a legélménydúsabb feladat a Hosszú-patak kitisztítása volt, mert a pataknak helyenként magas partja van, ezért nehéz volt kiemelni a felgyülemlett hordalékot. Az erőpróbát a fiatalok keményen állták, itt megemlíteném különösen a lányok kiemelkedő teljesítményét.

Munkavégzés közben a vidám hangulatnak köszönhetően nagyszerű volt a társaság és mindenki érezte, hogy itt valami szenzációs dolog történik: napról napra jobban megismertük egymást, összeszoktunk, majd kialakult egy olyan szeretetközösség, amely nem kívánja, hogy kapjon is, egyetlen vágya, hogy adni tudjon. A reggeli és az esti áhítatok alkalmával a bibliai hegyekről és azok jelentőségéről tanultunk Palotás Kristóffal.

A táborban résztvevő fiatalok nemcsak szorgalmukkal tűntek ki, hanem ének- és zenei tehetségükkel is. Nagyszerű élmény volt hallani Bereczki Norbert zongorajátékát a fiatalok csengő hangjával együtt. Felejthetetlen zenei élményekben volt részünk: éneklés szombatkezdéskor a Parázs Vendégház tágas teraszán, melyet a környező hegyek visszhangoztak, a sárospataki fürdő barlangjában pedig egy ifjúsági acapella koncert.

Az idei Segít7ek tábor étkeztetéséről a bózsvai Bibliatábor konyhája gondoskodott, valamint mi magunk is készítettünk a szállásadó konyhájában néhány egyszerű, finom ételt. Itt említeném meg a fiatalok példaértékű hozzáállását a konyhai munkához és kiemelném a fiúk viszonyulását, akik ugyanúgy részt vettek a konyhai munkában, mint a lányok.

Fiatalok a Segít7ek táborról:

„Ez az egy hét sokat tanított nekem, a segítség és készség örömét és eredményét. A szeretet és kedvesség fontosságát.” Sitkei-Magyar Csenge

„Szeretnék külön köszönetet mondani Palotás Melindának és Kristófnak, akik mindenben segítettek és nagyon sokat tettek ezért a táborért.” Netty

„Az elmúlt években voltam jó pár táborban, de őszintén szólva ez a tábor volt a szívemhez legközelebb álló.” Makkos Mandola

„Amilyen élményekkel itt gazdagodtam és feltöltődtem az egyszerűen leírhatatlan. Új barátságokat kötöttem, eltöltöttem egy teljes hetet ezen a gyönyörű vidéki tájon.” Nagy Sámuel

Szné N. A.

„Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?”

Három év kihagyás után július 9-én ismét megrendezésre kerülhetett a LelkesítŐ, az Abaúji Református Egyházmegye családi napja. A 2018-ban szervezett első LelkesítŐ óta a Ker-Songs és a Gönci Adventista Gyülekezet is rendszeres, aktív résztvevője a felekezetközi eseménynek.

Amikor februárban biztossá vált, hogy július 9-én lesz a LelkesítŐ_3, a szervezőkkel imaközösséget kezdtünk tartani, hogy Isten áldása legyen rajta. Minden hónap 9-én imádkoztunk, hogy készek legyünk a szolgálatra, hogy a meghívott bizonyságtevők el tudjanak jönni, hogy jó legyen az idő, hiszen a programok legnagyobb része szabad térre lett tervezve, és ahogy eddig, úgy most sem volt B-terv.

Július 2-án még 40 fok volt és szárazság. Imáimban a családi napra 25 fokot és néhány felhőt kértem. A hét közepén már 27-29 fokos időt jósoltak hétvégére. Folytak az előkészületek, a Tiszteletes asszony vastag pulcsikat rendelt. Senki sem értette, de ő úgy érezte, szükségünk lesz rá. Pénteken felállították a sátrakat, épült a színpad. Este 8 órakor a szolgálattevőkkel kezdő áhítatra gyűltünk a templomba. Istentisztelet közben hallottuk, hogy kint süvít a szél és szakad az eső. Imaközösséggel folytattuk. „És a vihar csendesül kívül és belül” – idézték többen is a dalt. Még tartott az imaközösség, amikor a szél elcsendesedett, az eső elállt! Szombaton kellemes, csapadékmentes időben zajlottak az események. Csodálatos gyógyulásokról szóló bizonyságtételeket hallhattunk, énekekkel dicsőítettük Istent. Az adventista sátorban a sátoraljaújhelyi és telkibányai testvérek az Advent Kiadó könyveit osztogatták, ebédnél „adventista” töltött káposztát kínáltunk.

A napot Mike Sámuel baptista lelkipásztor evangelizációs igehirdetése zárta, aki a vérfolyásos asszony történetén keresztül bátorított, hogy döntsünk Isten mellett és bízzuk rá életünket.

Vasárnap hálaadó istentiszteletet tartottunk, ismét a templomban. Amikor 10 órakor bezárult a templomajtó, körülbelül 70-en hallgattuk, hogy kint leszakadt az ég. Hálásak vagyunk Istennek a közösen átélt próbákért és tapasztalatokért!

Graholyné Makra Zsuzsanna

A Ker-Songs sikerei

Valami elkezdődött s van, ami folytatódik

Elmondhatjuk, hogy a járvány enyhülése után igazán sikeres zenei evangelizáló-dicsőítő sorozatot kezdett együttesünk. Nincs olyan hónap, hogy ne lenne egy-két meghívásunk valamely missziói alkalomra.

Legutóbb július 9-én, az Abaújvári LelkesítŐ 3 egész napos családi programján reggeltől estig a Ker-Songs szolgáltatta a dicsőítő zenét több száz ember számára, egy csodálatos szombaton, ahol Isten és ember találkozhattak egymással. Ezen a csodálatos napon a levegő is rezgett a sok bizonyságtételtől, az őszinte szavak erejétől: rákból gyógyult betegek és megtért lelkek egyaránt Isten dicsőségére osztották meg a helyiekkel, hogyan találkoztak Istennel. S mi is dicsőítettük Istent zenével és tettekkel, szavakkal egyaránt.

Nem új jelenség ez, valami azonban mégis elkezdődött. Mivel egyre több meghívást és felajánlást kapott együttesünk, hivatalosan megalapítottuk a „Ker-Songs Együttes” Zenei Egyesületet, amely ilyen módon most már önálló jogi személy. Abban a reményben vagyunk, hogy minél többen megtalálnak bennünket és bevonják a Ker-Songs tudását, szorgalmát és odaadását evangelizációs és egyházi programjaink keretébe! Mi az Urat dicsérjük, történjen az bárhol és bármikor. Ha hívnak bennünket megyünk, mert az Úr szól, nem tehetünk másképp…

-s -k