Bejegyzés

Hangszerek a Bibliában

Rendhagyó Istent dicsőítő szombatot töltöttünk együtt Nyírbogdányban 2020. március 1-jén. A legtöbb Istent dicsérő verset a Zsoltárok könyvében olvashatjuk, és ezek közül is a legismertebb a 148., 149., 150. zsoltár. Itt olvashatunk arról leginkább, hogyan, milyen módon dicsérhetjük Istenünket, akit legtöbbször imádságunkban, énekeinkkel és zenével áldunk…, de ha nincs hozzá hangszerünk, akkor a zene sem szólal meg.

Milyen hangszerekkel találkozhatunk a Bibliában és milyen fontossággal bírt ezen hangszerek használata? A sok-sok áttanulmányozott igevers mind arról tanúskodik, hogy fontos a hangszerek használata. A zenével érzéseinket, lelki állapotunkat is kifejezhetjük, használhatjuk a zenét önállóan hangozva vagy énekkel kísérve, legyen szó akár ünnepről, szombatnapról, temetésről, esküvői alkalomról, mindennapi összejövetelről, háborúba vonulásról, győzelmes alkalmakról, tiszteletadásról…, és még sorolhatnánk számos eseményt és történetet a Bibliából, ahol említést kap egy-egy hangszer és maga a zene…

Alkalmunkat tovább színesítették a dicsőítő szolgálatok: versek, felolvasás, zeneszolgálatok, énekszolgálat, igei gondolatok… Hogy még emlékezetesebb legyen ez a szombatnapi alkalom, a gyülekezet minden tagja hozott otthonról hangszereket, a gyermekek is hozták a saját kis hangszereiket, amit óra után ki is próbálhattunk. Volt citera, szájharmonika, tangóharmonika, hárfa, csörgő, csörgődob, furulya, pánsíp, kis harang, csengettyű, xilofon, kalimba, kasztanyetta, triangulum, kerámia madársíp, népi faragott gyermeksíp…

A legcsodálatosabb zenei élményünket is Isten dicsőítésére fogjuk énekelni, a mennyben, amikor a megváltottak énekét együtt zengjük hatalmas angyali zekekar kíséretében… Hálásak vagyunk Istennek a zenéért és a hangszerekért, mert általuk is zenghet a mi szívünk és lelkünk!

 

(ÓZT)

Lehetetlen vagy lehetséges küldetés?

2020. február 8-án Debrecenből és az ország különböző pontjairól gyűltek össze
magyarországi és külföldi egyetemista fiatalok egy Értékteremtő szombatra. A nap témája
„Mission (im)possible” volt. Az előadások, szemináriumok, a szombatiskolai beszélgetések
mind hozzájárultak ahhoz, hogy meglássuk a saját helyünket abban, amit mi küldetésnek
nevezünk. Motivációt kaptunk arra, hogy Istennel együttműködve tegyük lehetségessé azt,
ami nélküle lehetetlennek tűnik.
Az alkalom előadója Zlatko Musija, a Transzeurópai Divízió Ifjúsági Szolgálatok
Osztályának a vezetője volt, tolmácsa Szabó Szilárd, akiknek a szolgálata valódi áldást
jelentett a résztvevőknek. Hálásak vagyunk Istennek a megtapasztalt áldásokért,
közösségért és a lehetőségért, hogy együtt imádhattuk Őt.
k.p.

Log in. Log out. – Pizzás ifi

Istent imádni gyűltünk össze február 29-én Kondoroson Békés megye több gyülekezetéből
regionális ifjúsági napra. Szombat délelőtt egy mindenki számára gazdag lelki élményt
nyújtó alkalom kereteiben kapott helyet a gyermek-istentisztelet, a dicsőítés és Isten szava.
Fürj György és Palotás Kristóf vezetésével együtt gondolkodtunk az egészséges kapcsolódás
és céltudatos visszavonulásról az életünkre vonatkozóan. Az ebédet egy séta követte, majd a
délutáni alkalmon a dicsőítés mellett lehetőségünk volt jót beszélgetni, kiscsoportokban
megosztottuk egymással gondolatainkat, tapasztalatunkat.
Az esti sportot és sorversenyt követően a Kondoroson tartott ifi alkalmak
hagyományához híven a közösségi ház kemencéjében sült pizzák által nyújtott
gasztronómiai élményben lehetett részünk.
Köszönjük a gyülekezetnek, hogy lehetőséget adott erre a programra, és hálásak
vagyunk Istennek azért a jóért és szépért, aminek a részesei lehettünk!
k.p.

Bizalom. Kiben? Meddig? Hogyan?

Regionális ifjúsági nap Újfehértón

Ezekre a kérdésekre kerestünk válaszokat a gyülekezetünkben első alkalommal
megrendezett regionális ifjúsági napon 2020. február 22-én. Az ünnepélyes alkalomra az
ország több pontjáról is érkeztek testvéreink: Szegedről, Sándorfalváról, Pécelről,
Geszterédről, Téglásról, Tiszavasváriból, Hosszúpályiból, Biriből, Nyíregyházáról és
Debrecenből. Külön örömmel töltött el bennünket, hogy a Debreceni Egyetemen tanuló
külföldi egyetemisták egy csoportja mellett baptista testvéreink is megtisztelték alkalmunkat
jelenlétükkel. Az Igét Palotás Kristóf ifjúsági osztályvezető hirdette, melyről hangfelvételt
készítettünk, hogy elérhetővé tegyük az érdeklődők részére.

Ebéd után egy rövidebb sétát tettünk Újfehértó központjában, délután pedig kisebb
csoportokat alkotva beszélgettünk a bizalommal kapcsolatos fontos kérdésekről. Az esti
programunk helyszíne a H2O Újfehértói Szabadidőközpont volt, amely lehetőséget
biztosított a foci, röplabda, floorball, bowling, pingpong és fallabda örömsportok
gyakorlására.

Hálásak vagyunk az Úrnak ezért az áldásokban gazdag közösségi alkalomért!

Szabó Szilárd

A Szentlélek imaközössége 2020-ban

„Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap” (2Pt 3:8).

Örökkévaló Istenünk számára az idő múlása egyedül földi viszonylatban kap jelentőséget. A 2020-as imaközösség kezdetén Egerben is komolyan elgondolkoztunk azon, vajon a 2006-ban indított világszéles alkalom 14 év alatt milyen látható eredményeket hozott gyülekezetünk missziójában. Közösségünk minden évben megszervezte az imaalkalmakat. Naponkénti személyes találkozásaink során az imaházban, de otthonainkban is számtalan imádságot küldtünk mennyei Atyánk trónjához. Rendszeresítettünk egy imadobozt, amelyben kis színes kártyákon elhelyeztük azoknak a személyeknek a nevét, akikért imádkoztunk. Sok-sok imameghallgatást tapasztaltunk, amiért hálát adunk Istenünknek.

Az ez évi alkalom előtt már kaptunk Isten Lelkétől egy különleges megszólítást és egyben erőteljes feddést: „Meddig elégszetek meg azzal, hogy csak ti örültök a kapott áldásoknak? Szombatról szombatra eljöttök, hallgattok engem, részesültök lelki eledelben, de azt nem osztjátok meg másokkal a környezetetekben! Keljetek fel végre! Legyetek élő gyülekezet azáltal, hogy engeditek, a szeretet ereje és hatalma töltsön be benneteket!”

A Szentlélek megmutatta nekünk, hogy kapcsolati közösségként tudunk csak az „élő víznek forrásá”-vá válni mások számára. Célul tűztük ki, hogy egymásért rendszeresen, kitartóan imádkozunk, hiszen már olyan sokszor megtapasztaltuk a közbenjáró imádság erejét. Még erőteljesebb késztetést kaptunk a kiscsoportos szolgálatra s ezáltal egymás még mélyebb megismerésére. Rátaláltunk egy 20 évvel ezelőtti, a Tiszavidéki Egyházterület által megjelentetett kiadványra, amelyben a közösségi órák (Social Meetings) kiemelkedően fontos szerepéről győződhettünk meg. A kis füzet Kovács-Bíró János testvér szerkesztésében jelent meg 2000-ben. Mindenkinek szeretettel ajánljuk alapos átgondolásra és megvalósításra!

A 10 nap alatt a felolvasások kapcsán megerősödtünk a Szentlélek Isten bennünk és általunk végzett munkájának megismerésében. Köszönjük Istennek, hogy ismét végigvezetett minket drága Lelke csodálatos munkálkodásának területein, hogy odaszánt közösségi imákban fordulhattunk Istenünk felé, hálával igényelhettük áldott ígéreteit!

Mindkét szombaton közösségi órákat tartottunk a gyülekezetünkben, az imaalkalom tapasztalatait osztottuk meg egymással, sokat imádkoztunk, és központban Isten dicsőítése állt. Ezeken a szombatokon nem szószéki prédikációk hangzottak el, hanem szolgálatra lelkesítő, bátorító bibliaszövegek, bizonyságtételi részletek. Testvéreink nagyon áldott alkalmaknak értékelték ezeket.

Hadd osszak meg néhány gondolatot még arról a szintén felemelő lehetőségről, amely által olyan testvérek is bekapcsolódhattak az imaalkalmakba, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljutni az imaházakba. Minden este 8 órától Hegyes Géza testvér vezetésével az internet biztosított platformot a közös imákra, tapasztalatok megosztására.

Két egri testvérnő így szólt ezekről az alkalmakról: „Minden este legalább 10-en kapcsolódtak be Magyarország több megyéjéből, de Ausztriából, sőt még Amerikából is. Estéről estére már alig vártuk, hogy eljöjjön ez az idő, mert kíváncsiak voltunk az aznapi történésekre. Jó volt megtapasztalni az őszinte megnyilvánulásokat, véleményeket, azt, hogy kit hogyan vezetett a Szentlélek megtérésre. Áldásos volt, hogy imádkozhattunk egymásért, családtagjainkért, ismerőseinkért és betegeinkért. Külön örömöt jelentett, hogy láthattuk is egymást, megoszthattuk egymással lelki vívódásainkat. Nehéz szavakba foglalni azt az érzést, ami átjárt bennünket, amikor még ha így, az éteren keresztül is, de együtt lehettünk!”

„Engem az fogott meg, hogy lelkes testvérekkel lehetett beszélgetni és imádkozni. Aki csatlakozott, nem sajnálta az időt, az energiát, mert vágytunk egymást újra látni! Minőségi időt töltöttünk olyan testvérekkel, akik között voltak ismerősök is, de olyanok is, akikkel még azelőtt nem találkoztunk. Mégis összekötött minket az Isten lábánál való együtt gondolkodás és imádkozás vágya. Olyan jó lenne folytatni!”

 

Brucknerné Komáromi Tünde

Eger

Női Szolgálatok Nap Geszten és Mezőgyánon

Áldásos istentiszteletünk volt február 8-án a Geszti és a Mezőgyáni Gyülekezetünkben. A Női Szolgálatok képviseletében Szőlősiné Nagy Annamária szolgált az Igéből, melynek üzenete a szívemig hatott.

A Szentíráson keresztül mutatta be azokat a nőket, akiknek az élete nem volt könnyű. Nagyon tetszett mindegyik, de mégis Mária története volt az, ami könnyeket csalt a szemembe. Így még senkitől nem halottam Mária történetét. Szeretetteljes és bölcs mondanivalója arra bátorított minket, hogy legyünk hű női munkásai szerető Istenünknek, és vegyük észre a természetben lévő, apró kis csodákat, melyeken keresztül minden egyes nap üzen számunkra.

Köszönöm Istenünknek, hogy felhasználta eszközeként Annamarit az Ige hirdetésére. A prédikáció elhangzása közben arra gondoltam, milyen boldog lenne most az ő tatája, Cséfán Gyuri bácsi – aki annak idején még engem is tanított –, ha tudná, hogy itt szolgál, abban a gyülekezetben, aminek ő az alapító tagja volt már több mint 30 éve!

 

KLné

Jótékonysági koncert Fehérgyarmaton

Idén hatodik alkalommal került megrendezésre Fehérgyarmaton a jótékonysági koncert. Minden évben egy vagy két hátrányos helyzetű család részére gyűjtünk adományt. Idén két családot választottunk ki.

Az egyik családban egy 5 éves kisfiúnál, Nándikánál tavaly decemberben diagnosztizáltak agydaganatot. A család azóta nehéz helyzetben van, az anyuka gyakran jár Nándikával Budapestre kezelésekre, az apuka pedig a kislányukra vigyáz. A kezelések és az utazások anyagilag megterhelőek a család számára. A másik kedvezményezett egy 49 éves, háromgyerekes családapa, aki a nyár elején rosszul lett, majd rövid időn belül kiderült, hogy hasnyálmirigy daganata van. Így a kamionozást abba kellett hagynia. Miklós a koncert után sztrókot kapott, majd tüdőgyulladást, amit a szervezte már nem bírt, és 2019. december 27-én elhunyt.

A koncerten fellépett a helyi zeneiskola nagy kórusa, a Szabolcsi Adventista Vegyes Kar, a Trio Acoustic, Baksa András színházi énekes, a fehérgyarmati Adventista Kórus és a debreceni Martin Brass fúvószenekar. Beszédet mondott Fehérgyarmat polgármestere, dr. Péter Csaba, az ADRA nevében Sitkei Zoltán és Szász Barna Szilárd, valamint a helyi lelkész, a konferáló sokadik alkalommal Nagy Imre volt.

A koncerten 1 400 000 forint készpénz gyűlt össze, valamint 2-2 doboz tárgyi ajándék. Azóta rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, és mindenki várja a jövő évi jótékonysági koncertet!

 

HD

3 helyszín, 3 hangulat, 30 házaspár – az eredmény számokkal nem kifejezhető

A szerelem ünnepe című előadást, amit Mihalec Gábor osztott meg a lelkészekkel szabad felhasználás céljából – köszi Gabi! 🙂 –, három helyszínen tartottuk meg a miskolci, izsófalvai és kazincbarcikai gyülekezetek részvételével és közreműködésével. Amennyi tapasztalatot, élményt, tanulságot kaptunk, az nem férne bele egy AdventInfóba, meg hát nem is minden való a nyilvánosság elé. Röviden: jó volt! Bővebben: nagyon jó volt! 😉

A három helyszínen családias légkörben, mintegy harminc házaspárt részesíthettünk feledhetetlen élményben, illetve egyéni megfigyelők is mindig akadtak, akik legközelebb már a párjukkal szeretnének jönni.

Miskolcon, a Füzes utcai gyülekezetben gyűltünk össze péntek este. Szerény vendéglátással készültünk az előadás után, és meleg hangulatban, sok-sok beszélgetéssel jól eltelt az idő, a végén alig akartak elmenni a résztvevő párok.

Szombaton Izsófalván, a művelődési házban igazi falusi légkörben telt az este. Egy kicsit le is kellett fordítani az „üzenetet”, hogy mindenki megértse. Érdekes módon itt fogytak legjobban Gábor könyvei.

Vasárnap Mezőkövesd-Zsóryban, egy étteremben ünnepeltünk. A szép környezet és a finom vacsora is hozzájárult a meghitt elmélyüléshez, és az érzelmek áradása miatt itt volt szükség a legtöbb papír zsebkendőre.

Tele vagyunk tervekkel, ötletekkel, hogy jövőre hogyan, mit szervezzünk. A kicsi kezdet is örömteli, és mindig lehet tanulni, fejlődni. Mindenkit bátorítunk hasonló kalandokra, megéri!

MM

„Ha eggyel megcselekedtétek…”

A Telkibányai Gyülekezet részéről már megszokott tevékenység, hogy amikor mód és lehetőség nyílik, segíti az egyedül álló embereket vagy a nehéz helyzetben élő családokat. Hagyománnyá vált, hogy minden év végén – általában a karácsonyi ünnepek és szilveszter között – meleg étellel, kis csomaggal kedveskedik a gyülekezet a településen élő rászorulóknak.

Látva a jó példát, mi fiatalok, barátnőm, valamint bátyám is kedvet kaptunk, hogy segítsünk közösségünk tagjainak a meleg étel kihordásában. Erre az alkalomra a tavalyi évben december 30-án került sor. Az ünnepek között a közétkeztetés szünetel, ezért is tűztük ki ezt a napot erre a szolgálatra. Megtapasztaltuk, hogyan lehet a szeretetet a szívesség, jóság aktív köntösébe öltöztetni. Mindez belső békével töltött el engem és bátyámat, valamint barátnőmet is. Különös öröm lett úrrá rajtunk, amikor a szívek együtt éreznek a csüggedés és a bánat terheit viselőkkel, amikor a kéz adakozik a nélkülözőknek, amikor a mezíteleneket felruházod, amikor a jövevényt hellyel kínálod szíved fogadótermében.

Számunkra ezzel az élménnyel új értelmet nyert ez az ige: „Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg” (Mt 25:40). Azért imádkozunk, hogy a jó Isten a jövőben is láttassa meg velünk azokat a lehetőségeket, amelyekkel építhetjük az Ő művét.

 

Bajtel Flóra
Telkibányai Gyülekezet

Óévbúcsúztató Tardon

Gyülekezetünkből (Miskolc, Füzes utcai) két család is Tardon lakik, és megfogalmazódott bennük, mi lenne, ha ott tartanánk a szilvesztert. Nagyon lelkesedtünk az ötletért, ezt mutatja a létszám, mintegy 50 fő, és jött 3 vendég család is.

Kibérelték a tornatermet és a tanyaházat, hogy kényelmesen elférjünk és mindenki jól érezze magát.

A délután egy focimeccsel kezdődött bemelegítésként, amiben felnőttek és gyerekek egyaránt részt vettek. Utána egy jó hangulatban zajló, figyelmet, ügyességet, gyorsaságot követelő sorverseny következett, szintén vegyes összeállításban. Nagyokat nevettünk, szurkoltunk és örültünk egymás sikerének.

Kellemesen elfáradva mentünk a tanyaházba, ahol jöttünkre a szorgos női kezek már megterítették az asztalt.

A bőséges lakoma után hálaadás következett. Mindenki elmondta, miért hálás Istennek az elmúlt évben, majd Molnár Miklós testvér hálaadó igei gondolatai következtek, sok énekkel és gitárkísérettel színesítve.

A tombola sem maradhatott ki, ami nagyon jó hangulatban telt, köszönhetően a vicces ajándékoknak.

Ezután különböző, bibliával kapcsolatos játékokban vehettünk részt. Csoportonként  például egy-egy bibliai történetet kellett eljátszani, hogy a többiek kitalálják, melyik eseményről van szó, majd bibliai témájú kvíz következett.

Csoportos körjáték és beszélgetések után kimentünk a falu szélére, hogy pontban éjfélkor tűzijátékkal köszöntsük az új évet. Visszatérve kölyökpezsgővel pecsételtük meg ezt a jól sikerült napot. A vendégek is nagyon jól érezték magukat, sokáig maradtak, és nekünk is felejthetetlen élmény volt. Köszönjük a jó Istennek és a szervezőknek!

 

Fekete Istvánné