Bejegyzés

Békesség öt felvonásban

Az Új Advent Kórustársaság (ÚJAK) aktuális projektje Isten békességéről szól. Az „első felvonásra” április 6-án, Rákóczifalván került sor. A kórus délelőtt a Szolnoki Gyülekezet vendége volt, ahol az énekesek mellett egy kis zenekar is szolgált – az egyik kórustag csellista kislányának indítványozására. Szőllősi Árpád igehirdetésében megerősítette, hogy Isten számára nem az a fontos, hogy sokan vagyunk-e, hanem az, hogy készek vagyunk-e kifogások nélkül elindulni vele a szolgálatra. El is indultunk Rákóczifalvára, ahol a helyi szervező lelkesedésének köszönhetően megtelt a Varsány Művelődési Ház. A több mint 100 fős hallgatóság mintegy fele olyan vendég volt, akik nem kötődtek a gyülekezethez. Együtt éltük át a másfél óra békét az énekeknek, verseknek és lélekemelő gondolatoknak köszönhetően. A helyiek virággal, ajándékkal köszöntötték a kórus vezetőjét, szervezőjét és a lelkészt, majd vendégül láttak minket. Kölcsönös élmény volt megismerni egymást, és a közösség erejét. A koncert bevételével – 101 000 forint gyűlt össze, amiért különösen hálásak vagyunk – a helyi óvoda fejlesztőcsomagjának megvásárlását támogattuk,.

Egy héttel később, április 13-án Budapesten a Rózsa Művelődési Házban szolgált az ÚJAK hasonló létszámú és összetételű közönség előtt. (Erről az alkalomról lásd az AdventInfo előző számában közölt beszámolónkat, Amotáné Benkő Noémi tollából – a szerk.)

Május 10-én – a harmadik másfél óra – a koncert folytatásaként megszervezett beszélgetés volt Rákóczifalván a helyi lelkész és a kórus szervezőjének vezetésével. Nagyon elismerően nyilatkoztak a hangversenyről, akik a 10 vendégből jelen voltak (3 fő), még napokig érezték a hatását. Kiemelték, milyen jó volt látni, hogy a csapat a szereplés után még sokáig együtt maradt, mint egy nagy család. Ezután őszintén beszéltünk arról, mi okoz békétlenséget, ki ezeknek a forrása, és hogyan lehet kiegyensúlyozott az életünk a körülmények ellenére is: Isten segítségével. Személyes tapasztalataink és megtérésünk története is ezt támasztotta alá, és a többieket is nyíltabbá tette. Felvetődött, hogy legyen folytatása a beszélgetésnek.

Május 11-én Székesfehérváron vendégeskedett az ÚJAK, itt is igazán otthon éreztük magunkat. Este mintegy 110 fős hallgatóság előtt tartottuk jótékonysági hangversenyünket. A templom hidegével ellentétben a jelenlévők szíve melegséggel volt tele, így több mint 550 000 forint gyűlt össze Tibike gyógykezelésének folytatására. Előadás-sorozat is követi az alkalmat. A testvérek pedig igazán kitettek magukért, hogy a lelki feltöltődés után fizikailag is jól érezzük magunkat. Köszönjük!

Május 12-én Siófokon ismételtük koncertünket. A délelőtt folyamán csodás napsütést kaptunk, így grillezés közben tovább mélyíthettük baráti kapcsolatainkat. De az időjárás a próba alatt zordabbra fordult. „Kint tombolt a szél, bent pedig a békességről énekeltünk, többnyire halk és szelíd hangon. Melyikben volt ott Isten…?  Szerintem nem kérdés!” – fogalmazott karvezetőnk, Juhász Zsuzsa. A résztvevők is átélték ezt a nyugalmat.

Különös áldás egy ilyen kórusban szolgálni, és Isten kegyelmét lépésről lépésre megtapasztalni. Legközelebb június 1-jén Budapesten, a Kórusok Éjszakáján éneklünk majd, 19:00-tól a Magyar Nemzeti Múzeum belső udvarában klasszikus, 22:20-tól pedig a Vörösmarty Gimnázium belső udvarában kortárs válogatást műsorunkból. Reméljük, bizonyságtevésünkkel újabb szíveket tudunk majd megnyitni ez alkalommal is.

óbkk

 

Örülj! Beteljesedett! Pestszentlőrincen

Idén harmadik alkalommal szerveztünk jótékonysági koncertet két olyan, kerületünkben élő család számára, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe, mert súlyosan beteg gyermeket nevelnek. Mindkét család halmozott problémákkal küzd. A nagyon beteg kisbabát nevelő családban a szülők ezek ellenére bizakodóak, derűsek. Kifejezték, hogy hisznek abban, hogy van Isten, segíti őket, hogy nem véletlen az, hogy ezt a kisfiút kapták, aki annyi nehézséget csodával határos módon túlélt, és abban is, hogy valamit biztos meg kell tanulniuk Koppány (a kisfiú) segítségével. A látogatásunk végén közös imára is nyitottak voltak. A kisfiú 4 és fél éves nővérkéje azt imádkozta, hogy a jó Isten segítsen, hogy Koppány és anya most már mindig itthon legyenek, ne menjenek kórházba, gyógyuljon meg, és azt is, hogy az Úr Jézus lakjon a szívében. Nagyon megrendítő volt.

Az idei koncertünkön színvonalas műsort adott az Új Advent Kórustársaság Juhász Zsuzsa vezényletével. A koncert színvonalát Tóth Emese Gyöngyvér csodálatos éneke és Juhász Gábor lantjátéka emelte.

Az alpolgármester úr azonnal a nemes ügy mellé állt, ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a frekventált Rózsa Művelődési Házat. Segített a helyi médiában való reklámozásban, és mint fővédnök, az adományok átadásánál igazi hívő szemlélettel beszélt.

A két rászoruló család kiválasztása idén is a gyermekorvosok és védőnők együttes ajánlásával történt, és egyértelműen a jó Isten vezetését láttuk benne. Mellénk állt az ADRÁ-n kívül a XVIII. kerületi Vöröskereszt is. Bár voltak nehézségek, az egész szervezési, előkészületi munka során végig azt éltük meg, ahogy a jó Isten mellettünk áll, támogatja ügyünket. Jó volt megélni a testvéri szeretet és összefogás erejét, és a Szentlélek vezetését. Az előző években tett jó benyomás hatására idén sokkal hamarabb nyíltak meg számunkra az ajtók, és visszatérő hallgatóságot is üdvözölhettünk.

A december 2-án megrendezett jótékonysági koncert igazi meghitt, felemelő alkalom volt családias légkörben. A mennyei Atya megáldott minden szolgálatot. Akik eljöttek a rendezvényre, a belépéskor igét kaptak a kezükbe. A koncerttel ugyanis nem csupán a segítségnyújtás volt a célunk, hanem minél több ember megszólítása az evangéliummal, és az adventisták megismertetése a kerületben élőkkel.

Idén arra helyeztük az üzenetünkben a hangsúlyt, hogy ahogyan a Jézus születésével, életével kapcsolatos próféciák beteljesültek, ugyanúgy egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy a megjövendölt második eljövetele is hamarosan be fog következni.

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. A családoknak a koncert végén átadott, valamint az ADRA számlájára elkülönítetten érkező felajánlásokkal együtt 507.500 Ft-ot tudtunk fejenként átadni. Mindkét családban nagyon hálásak és elérzékenyültek voltak. Mélyen meghatódtak azon, hogy még vannak, akik önzetlenül, szeretetből adnak, és segítenek. Igényüket fejezték ki, hogy szeretnék velünk tartani a kapcsolatot.

A hírünk azóta is továbbterjed. A kerületi televízió azóta naponta többször levetíti a koncertet, amiben az alpolgármester úr ihletett gondolatokat mond hitről, összefogásról és elismerő szavakat az Adventista Egyházról. A Városkép című kerületi lapba is bekerült a rendezvény, ahol az újságíró szintén nagyon pozitívan nyilatkozik.

A koncertet megelőző napon a Práter utcai Gyülekezetben, a Práter 12 Közösségi térbe járó, rászoruló családok számára gyűjtöttünk, és adtuk elő ugyanezt az adventi műsorunkat telt ház előtt. Műsorunk ezen az alkalmon is sokakat megérintett.

Nagyon hálásak vagyunk a jó Istennek ezért az áldott alkalomért! Hisszük, hogy ezáltal a rendezvény által is többen közel kerültek hozzá.

 

Amotáné Benkő Noémi

 

Minősítő hangverseny hittel, elkötelezettséggel és küldetéstudattal

Jeles nap volt október 6. az Új Advent Kórustársaság (ÚJAK) életében, de nem az állami ünnep miatt. Kétéves kórusunk eddigi műsorainak legszebb darabjait válogattuk össze, és lelkesen készültünk már hónapok óta, hogy ezen az estén szakmai tekintélyek előtt is előadhassuk őket. Minősítő hangversenyünk célja azonban több volt egy minősítés megszerzésénél, és emlékezetes zenei élmény nyújtásánál. Szerettük volna az üzenetünket, Istenbe vetett hitünket és reménységünket is átadni olyanoknak, akikkel más apropóból nem feltétlenül találkoztunk volna.

A szakmai zsűri tagja volt Tardy László, Liszt- és Magyar Örökség-díjas kántor-karnagy, egyházzenész, aki több mint 50 éve a Mátyás templom karnagya; Tóth Péter zeneszerző, a Kontrapunkt kottakiadó vezetője, a SZTE dékánja; valamint Strausz Kálmán Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítója, a Honvéd férfikar vezetője.

A Veresegyházi Szentlélek templom kiváló akusztikát biztosított, Isten pedig csodásan megáldotta az énekhangjainkat: többen torokbetegséggel küszködtek, mégis végig tudtak énekelni. Szokásunkhoz híven a rövid igei gondolatokat sem mellőztük, melyek Isten szeretetéről, hűségéről, segítségéről és csodálatos ígéretéről, az adventről és örök életről szóltak.

A zsűri megbeszélése alatt tovább énekeltünk a hallgatóságnak, majd dallal köszöntöttük a visszatérő szakembereket. Az izgalom nagy volt, de annál nagyobb öröm volt az értékelést hallani. Ugyanis a bizottság elnöke, Tardy László karnagy első sorban nem a szakmai színvonalat dicsérte, habár nagyon igényesnek vélte a műsort, jól kidolgozottnak a darabokat és a kórus telt, meleg hangzását is méltatta, különösen a romantikus és osztott kórusos tételeknél. Úgy fogalmazott, hogy öröm volt számukra ez a szűk 1,5 óra. Kiemelte, hogy érezhető, hogy a kórus hittel énekelt, komoly elkötelezettséggel és küldetéstudattal. A három szakember, és az elnök szintén karnagy feleségének egybehangzó véleménye: „Bár sok ilyen amatőr kórus lenne!” A minősítésnél – aminél álmodni sem lehet jobbat (arany dicsérettel, azaz kiemelt arany) – is többet jelentett számunkra, hogy üzenetünk ennyire célba ért. A „Boldogok azok, kik Istent félik” kezdetű zsoltárfeldolgozással köszöntöttük őket búcsúzóul.

Ahogyan eddig, ezután is Isten munkatársaiként szeretnénk tovább haladni, immáron olyan új területeken is, ahová ilyen minősítés híján nem juthattunk volna el. Soli Deo Gloria!

 

óbkk

ÚJAK aktvitásban

Bár próbáink központja Budapest, nem túlzás azt mondani, hogy az Új Advent Kórustársaság (ÚJAK) a nyáron a fél országot bejárta.

Június 3-án Szentendrén megismételtük reformációs műsorunkat a közel 500 éves zsoltárfeldolgozásokkal. Június 9-én Budapestre hívtak a Kórusok éjszakájára, ahol egyik helyszínen a szeretetről-szerelemről, a másikon pedig a „Bánatból örömbe” témákról szóltak az énekek, igeversek. Június 23-án délelőtt a lovasberényi gyülekezetben „Isten szabadítása” volt a téma, majd a szeretetteljes vendéglátás és a romkastélyban való öröméneklés után a „Tűznek lángjai, az Úrnak lángjai – A Biblia a szerelemről” hangverseny következett Vértesacsán.

Egy kis pihenő után még messzebb merészkedtünk, és többen részt vettünk a Bózsvai „Soli Deo Gloria” Zenei Táborban. A szervezők meghívták a teljes ÚJAK-ot, hogy augusztus 4-én a szomszédos Telkibányán adjon koncertet. „Ég-ígérő hűség” címen szólalt meg egy válogatás az elmúlt két év gyöngyszemeiből. Czabán Angelika (a tábor szólistája), Matus Johanna és Gyurkó Virág (fuvola) tették teljessé az estét. Mivel a kórus ötlete éppen két évvel ezelőtt, a bózsvai táborban született meg, erről is megemlékeztünk és együtt is hálát adtunk Istennek a vele szerzett tapasztalatokért, áldásáért.

A szolgálat azonban nem ért itt véget. Augusztus 25-én, az ASI Konferencia keretén belül megismételtük a fenti koncertet Budapesten, a Dürer Rendezvényházban, a fenti közreműködőkkel (ezúttal Kovács Ernőné fuvolázott Matus Johanna helyett). Másnap az Adventista Teológiai Főiskola tanévnyitó- és diplomaátadó ünnepségéhez járultunk hozzá énekünkkel.

Legutóbb Szolnokon koncerteztünk szeptember 15-én egy csodálatos akusztikájú református templomban. A testvérek egész nap gondoskodtak róla, hogy mindenki otthon érezhesse magát, az esti alkalom pedig különösen áldott volt. Ugyanezzel a kiegészített „Ég-ígérő hűség” műsorral készülünk az október 6-án esedékes minősítő hangversenyre, melyre szeretettel invitálunk minden érdeklődőt. Abban bízunk, hogy a minősítés újabb ajtókat nyit meg szolgálatunk előtt, hogy olyan helyekre is eljuttathassuk adventista üzenetünket, ahová másként nem jutnánk el. Isten vezesse utunkat!

A kórus soraiba is lehet jelentkezni a következő projekttől, októbertől. (További információk: https://www.facebook.com/ujadventkorustarsasag/)

 

óbkk

A szerelem a Bibliában

Beszámoló az Új Advent Kórustársaság hangversenyeiről

2018 március 10-én és 11-én két koncertet tartottunk Budapesten. A kórusművek mellett egyéb zeneművek is elhangzottak. Juhász Gábor, brémai testvérünk lanton játszott, illetve két vendég muzsikus, Tóth Emese Gyöngyvér énekkel, Szászvárosi Sándor pedig viola da gambán működött közre.

A zeneműveket az irodalom palettájáról színesítettük: a kórus házaspár tagjaitól páros szerelmes versek és Énekek éneke részletek hangzottak el. Két kórustársunk néhány percben azt is megvilágította, nekik mi jut eszükbe a szerelemről és az Istennel való intim közösségről. Hiszen a műsorban nem csupán az emberek közti szerelem bibliai alapú bemutatását tűztük ki célul, hanem ezen keresztül énekeltünk és beszéltünk Isten szerelméről az ember iránt. Hites Gábor szólt arról, hogy Isten milyen szerelmi bánatot érez, ha mi, emberek eltávolodunk tőle, Makkos Norbert pedig arról beszélt, hogyan szerethetjük viszont Istent – ha megtartjuk az Ő parancsolatait –, hogyan „randevúzhatunk” vele rendszeresen. A hangversenyt a nagy menyegzőről, Jézus második eljöveteléről szóló művel zártuk.

Az első koncertet a Práter utcai gyülekezetben tartottuk, telt ház előtt, a másodikat pedig a budafoki evangélikus templomban, ahova még visszavárnak minket. Mindkét helyen sok idegen ember hallgatott minket. Számunkra, a kórus tagjai számára is megindító volt részt venni ebben a szolgálatban; imádkozni egymásért a nehéz körülmények között; látni, hogy a kórus házaspárjai milyen szeretettel felelgetnek egymásnak a versek és az Énekek éneke szavaival; látni Norbi arcát, ahogy a sok ismeretlen embernek olyan természetes egyszerűséggel beszélt a negyedik parancsolatról; megélni, ahogy a kórus énekén keresztül Isten üzenetét adhattuk át.

A szolgálatot folytatjuk! Rövid felkészülési idő után április 15-én felújítjuk tavalyi reformációs műsorunkat. Tavasszal még egy új projektet indítunk, melyhez új tagok jelentkezését is várjuk április végéig. Jelentkezés és további információ: ujadvent@gmail.com

A korábbi koncertjeink felvételei hamarosan elérhetők lesznek a kórus youtube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UCuj7jLRU4n18yKfOe5NVY2g?view_as=subscriber

További hírek és információk a kórus Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/ujadventkorustarsasag/

 

„Annyira lelkesítő volt a kórus és a zenészek, a versmondók egyszerű és alázatos emelkedettsége, ahogyan világosan és őszintén tálalták a koncert lényegét adó témát, a szerelmet, hogy a két óra hosszát meg sem éreztem, viszont nem tudtam összecsukni a szám, végig mosolyogtam az egészet.” (A közönség egy tagja.)

J.Zs.