Bejegyzés

Bodnár István köszöntése 99. születésnapja alkalmából Újfehértón

Gyülekezetünk legidősebb tagját és egyben Újfehértó város legidősebb polgárát köszönthettük 99. születésnapja alkalmából 2018. december 22-én. Bodnár Istvánt ünnepélyes istentiszteletünkön gyermekei, unokái és dédunokái körében köszöntötte Nagy Sándor polgármester úr, Lipták Pál nyugalmazott református lelkipásztor és gyülekezetünk közössége is.

Testvérünk immáron 69 éve megkeresztelt tagja a Hetednapi Adventista Egyháznak. Hálásak vagyunk testvérünk példamutató életéért és kívánjuk, hogy Isten éltesse még sokáig jó erőben, egészségben!

 

Sz. Z.

Jó példa a házasságban

2016. augusztus 13-án ünnepelte 40. házassági évfordulóját a Szabó házaspár.

Szabó Ferenc és Bodnár Valéria 40 évvel ezelőtt a Hetednapi Adventista Egyház Újfehértói Gyülekezetében fogadott örök hűséget Isten színe előtt, Oláh István lelkész testvér vezetésével. Napjainkban, amikor kevés a házasságkötések száma és a megkötöttek több mint fele is válással végződik, igen szép példa közösségünk fiataljai előtt a tartalmas, boldog házastársi kötelék. Az ünneplő házaspárt Restás Márta és Tógyer József testvérek köszöntötték.

Szabó Szilárd és Restás László

Újfehértón járt a Psalmus zenekar

2016. július 22-én érkezett gyülekezetünkbe Erdélyből a Psalmus zenekar. A Józsa Zoltán lelkész testvér vezetésével működő mandolin együttes két éve alakult a vajdaszentiványi lelkészi kerület fiataljaiból. 

Egyre többenGyülekezetünkben már péntek este elkezdték szolgálatukat, testvéreinket Soós Zoltán, gyülekezetünk új felszentelt presbitere köszöntötte. Az igehirdetés a „Túlsó partról” szólt. Szombaton már a szombatiskolában folytatódott a szolgálat, ahol Restás László lelkész köszöntötte az egyházterületről érkezett vendégtestvéreket erdélyi testvéreinkkel együtt.

A délelőtti, majd a délutáni istentisztelet alkalmával is folytatódott a zenés áhítat. Józsa Zoltán vendég lelkész testvérünk igehirdetése mindenki áldására és Isten dicsőségére szolgált.

Szombatiskolai vendégekEzután egy missziós program következett szombat este Geszteréden. Nagy örömöt jelentett, hogy a faluból és a környékről több mint negyven vendég volt kíváncsi az alkalomra. Végül utolsó állomásként vasárnap az Újfehértói Baptista Gyülekezetben is fellépett a zenekar, ahol Józsa Zoltán testvérünk hirdette az evangéliumot. Beszédében kiemelte a két közösség közös lelki értékeit, valamint említést tett a reformáció közelgő, nagy évfordulójáról is, mivel ehhez az alkalomhoz méltón választotta ki az elhangzott énekeket, zeneszolgálatokat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Psalmus zenekar zenei szolgálatát, ifjainak versszolgálatát, valamint a hallott Igét és a felemelő hangulatot, amelyben gyülekezetünket, vendégeinket részesítették.

Szabó Szilárd és Restás László