Bejegyzés

Keresztény–zsidó imaóra a holokauszt nemzetközi emléknapja előestéjén

2020. január 26-án került megszervezésre immár kilencedik alkalommal a keresztény egyházak és a MAZSIHISZ bevonásával a keresztény–zsidó imaóra Budapesten, a terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplomban.

Az évről évre visszatérő imaalkalmon a Katolikus, Református, Evangélikus, Ortodox, Baptista, Metodista, Pünkösdi, Unitárius és az Adventista Egyház egy-egy vezetője vesz részt. A Hetednapi Adventista Egyházat Ócsai Tamás unióelnök képviselte.

A kezdeményezés a Keresztény–Zsidó Társaság szervezésében indult, bevonva a társaság munkájában résztvevő felekezeteket, és kimondott célja egymás megértése a közös imádság és párbeszéd jegyében.

A keresztény egyházak közösen átérzik azt a felelősséget, amit zsidó embertársaink felé közvetítenünk kell, miszerint a holokauszt idején komoly mulasztás terhelte a kereszténységet a hallgatás, és jó néhány esetben a cinkos együttműködés miatt. Ennek a történelmi ténynek a hátterén rendkívül fontos, hogy tevőlegesen is kifejezzük: elismerjük, hogy a zsidóság és a kereszténység hite közös alapokon nyugszik, az Ószövetség Istene és az Újszövetség Istene ugyanaz. Ma különösen nagy szükség van arra, hogy hidakat építsünk, hiszen világszerte növekszik a zsidógyűlölet, az antiszemitizmus.

A Hetednapi Adventista Egyház világszerte elkötelezett a más vallási közösségekkel folytatott párbeszéd iránt. Ennek érdekében alapította meg a Generálkonferencia a Nemzetközi Zsidó–Adventista Barátság Központot (World Jewish Adventist Friendship Center), mely „nemzetközi szervezet elkötelezett, hogy munkálja a megbecsülést, párbeszédet, megértést, nevelést és kutatást Izrael és az egyház, különösen a zsidóság és az adventisták között.” A Magyar Unió keretein belül is működik az Adventista–Zsidó Barátság Szolgálat.

Egyházunk jelenléte egy ilyen alkalmon messze túlmutat önmagán, és kifejezi, az adventisták testvérként és barátként tekintenek zsidó embertársaikra. Az egyház távolmaradása pedig azt az üzenetet közvetítené a világ felé: az adventisták nem vállalnak közösséget a holokausztot elszenvedő zsidó felebarátainkkal.

Egyházunk nemzetközi gyakorlata szerint és meggyőződéssel veszünk részt Magyarországon is ezeken az alkalmakon.

Ellen G. White több alkalommal írt a más felekezetekkel való kapcsolatról, párbeszédről és közös imádkozásról:

„Lelkészeink törekedjenek a felekezetek lelkészeivel kapcsolatba kerülni. Imádkozz értük és velük, akikért Krisztus közbenjár. Ünnepélyes felelősség terheli őket. Mint Krisztus hírnökei, tanúsítsunk mély, komoly érdeklődést a nyáj e pásztorai iránt” (6T.78.).

„Alkalmad nyílhat, hogy más egyházakban beszélj. Ezeket az alkalmakat felhasználva emlékezz az Üdvözítő szavaira: »Legyetek okosak, mint a kígyók, de szelídek, mint a galambok«. Ne ébreszd fel az ellenség rosszindulatát vádaskodó beszéddel. Így elzárod az utat az igazság előtt. Világos, rövid üzeneteket kell hirdetnünk. Azonban vigyázz, ne kelts ellenállást… Tartózkodj minden kemény kifejezéstől. Szavadban, cselekedetedben légy bölcs az üdvösségre, mutasd be Krisztust mindazoknak, akikkel érintkezel… Csodálatos eredményeket láthatunk, ha Krisztus lelkületével övezve lépünk munkába” (Evangelizálás. 262.).

 

Ócsai Tamás
unióelnök


Fotók forrása: Merényi Zita/Magyar Kurír

Megbékélés a zsidóság és az adventisták között

A Nemzetközi Zsidó–Adventista Tanácskozás a Generálkonferencia szervezésében került megrendezésre 2018. július 26. és 31. között, amelynek a Southern Union Conference központja adott helyet Norcrossban, Georgiában, az Amerikai Egyesült Államokban.

Az értekezleten jelen volt és felszólalt Homer Trecartin, a Generálkonferencia Globális Misszió igazgatója, továbbá a Shalom Tanulmányi Központ és az Észak-amerikai Divízió Adventista–Zsidó Szolgálat vezetése, valamint az Izraeli Migdalia Életmódközpont képviselője. Ezek az intézmények igen fontos szerepet töltenek be a zsidóság elérésében. A világ minden tájáról a divíziókat és az uniókat az Adventista–Zsidó Barátság vezetői képviselték.

„A tanácskozás arról szólt, miként tudja segíteni a Hetednapi Adventista Egyház a megbékélést a zsidóság és kereszténység, valamint az adventisták között. A Generálkonferencia vezetése fontosnak tartja, hogy tekintsünk vissza a kereszténység zsidó gyökereire. Ennek érdekében »Zsidó–Keresztény Szak« Mesterképzés (MA) elindítását tervezik 2019-től az amerikai Andrews Egyetemen, ahol a hallgatók Zsidó–Keresztény Vezetéstudomány képesítést szerezhetnek” – nyilatkozta dr. Tokics Imre.

A Shalom Tanulmányi Központ komoly erőfeszítéseket tesz az adventista-zsidó barátság irányába, valamint adventista zsinagógák lelkészeinek képzésére. Dr. Alexander Bolotnikov igazgató a gyűlés alkalmával, ünnepélyes keretek között adta át a hallgatóknak a diplomát, akik ebben a tanévben fejezték be tanulmányaikat.

A konferencián az adventista–zsidó barátság jegyében jelentéseket hallgattak meg a résztvevők a világ különböző tájairól, Európából, Észak- és Dél-Amerikából, Ausztráliából, Izraelből, Új-Zélandról, Franciaországból, Zimbabwéből, Ukrajnából. Magyarországról dr. Tokics Imre tartott előadást, kiemelve, hogy e szolgálat erőfeszítései a zsidó közösségekkel való kapcsolattartásra irányulnak.

A Shalom Adventure vezetője, Jeff Jaremsky beszámolt arról, hogy milyen komoly érdeklődés van a honlapjukon (https://www.shalomadventure.com/), ahol naponta jelennek meg újabb és újabb cikkek, amelyet havonta 8000 látogató keres fel.

A jelentésekben az előadók erőteljes tanúbizonyságot tettek arról a csodálatos útról, amelyen az Örökkévaló vezette a zsidó és az adventi népet.

A szombati istentiszteleten különleges dicsőítésre került sor, amikor a több száz éves Tórából olvastak fel, amely a Hetednapi Adventista Egyház tulajdona, amit a jelenlevők közelről megtekinthettek és megérinthettek.

A konferencia utolsó két napja az észak-amerikai zsidó–adventista barátságra összpontosított, a történelmi, a teológiai, a szociális-kulturális és a gyakorlati vonatkozások tekintetében.Az ülésen jelen volt és felszólalt Tony Anobile, az Észak-amerikai Divízió alelnöke, aki meghallgatta a jelentéseket, és hangsúlyozta, hogy „szélesebb konszenzusra és a zsidó gyökereink elismerésére van szükség ahhoz, hogy a hármas angyali üzenettel összefüggésben elérjük és megszólítsuk a zsidó népet az örökkévaló evangéliummal.”A konferencia bizottsága előkészítette és megszavazta a Konszenzus Nyilatkozatot, amelynek tartalma Róma 9:4–5 és Róma 10:10–15 verseire épül: „…Mily szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!”A Magyar Unió 2010-ben alapította meg hazánkban az Adventista–Zsidó Barátság Szolgálatot, amelynek vezetésével dr. Tokics Imre testvért bízta meg.
(TINÉ)