Tájékoztatás az Uniókonferencia döntéseiről

2019. május 5-én Budapesten tartotta a Hetednapi Adventista Egyház Magyar uniója a XVII. Uniókonferenciáját, ahol a küldöttek meghallgatták az egyház vezetőinek, osztály-és intézményvezetőinek beszámolóját az elmúlt öt évben végzett szolgálatról, majd nagy többséggel újraválasztották  az egyház három fős elnökségét a következő 5 évre, valamint az egyház legfőbb döntéshozó testületét, a 15 fős Unióbizottságot.

A magyar Unió vezetői a 2019-2024-es konferenciai ciklusban:
Ócsai Tamás unióelnök
Csizmadia Róbert uniótitkár
dr. Zolyomi Renáta Edit uniókincstárnok

A legfőbb döntéshozó unióbizottság névsora:
Ócsai Tamás (unióelnök), Csizmadia Róbert Csaba (uniótitkár), dr. Zolyomi Renáta Edit (uniókincstárnok)
dr. Ősz-Farkas Ernő (DET elnök), Hegyes Horváth Géza (TET elnök)

Dunamelléki Egyházterület képviseletében: Hites Gábor lelkész, Balázs László, Nagy Gábor, Nagy Imre, Dr. Nagyné Barabás Izabella

Tiszavidéki Egyházterület képviseletében: Árvai Péter, Hegyes Csaba, Pörneki Attila, Ráczné Hamerszki JuditSzőllősyné Nagy Annamária

A konferencia továbbá megszavazta „Gyere ahogy vagy” címmel az egyház stratégiai irányvonalát, amely az egyház legfontosabb célkitűzéseit tartalmazza a következő ciklusra.

Isten áldását kérjük a megválasztott vezetők szolgálatára.