XVIII. Uniókonferencia

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója 2024. május 26-án tartotta a  XVIII. Uniókonferenciáját.

AdventInfo 2024. május 30.

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója 2024. május 26-án tartotta a  XVIII. Uniókonferenciáját.

Az egyház legmagasabb döntéshozó testületének mintegy 160 küldötte meghallgatta és megvitatta a magyarországi egyház vezetésének missziói és gazdasági jelentését, megválasztotta az egyház elnökségét, és az Unióbizottságot, amely a következő 5 évben látja el a vezetői feladatait. A konferencián részt vett a közösség Transzeurópai Divíziójának elnöke, titkára és elnökségi tagja. Daniel Duda divízióelnök Isten igéjével nyitotta meg a konferenciát, amelyben kifejtette, hogy Isten mindenkor új ajtókat, lehetőségeket nyit egyháza számára, amelyeket észre kell vennünk és azokon be kell mennünk.

A konferencia Ócsai Tamás Zoltánt választotta meg unióelnöknek Fenyvesi Péter Pált uniótitkárnak és dr. Zolyomi Renáta Editet uniókincstárnoknak. 

A két uniókonferencia között döntéshozó feladatokat ellátó Unióbizottság tagjai:

Ócsai Tamás Zoltán, unióelnök
Fenyvesi Péter Pál, uniótitkár
Dr. Zolyomi Renáta Edit, uniókincstárnok
Hegyes-Horváth Géza, a Tiszavidéki Egyházterület (TET) elnöke
Kalocsai Tamás, a Dunamelléki Egyházterület (DET) elnöke
Bodolai Zoltán, a TET lelkésze 
Árvai Péter (TET gyülekezeti tag)
Balázs László (DET gyülekezeti tag)
Csaba Hegyes (TET gyülekezeti tag)
Deckelmann-né Liebhardt Éva (DET gyülekezeti tag)
Kiss Szilveszter (DET gyülekezeti tag)
Polgárné Papp Katalin (TET gyülekezeti tag)
Ráczné Hamerszki Judit (TET gyülekezeti tag)
dr. Rajki Dávid (DET gyülekezeti tag)
Tajti Enikő (DET gyülekezeti tag)

A konferencia küldöttei a nap során meghallgatták az egyes osztályok, intézmények és szolgálatok beszámolóit az elmúlt öt évben végzett munkájukról, illetve elfogadták az egyház stratégiai tervét, amely alapján az egyház a következő öt évben szolgálja tagjait és a magyar társadalmat.

Fotók: Gutveiler László és Nikolett