Bejegyzés

Szegedi adventi ajándék

2018-ban egy kicsit másképp gondoltunk az adventi ünnepélyre. Ajándékokat készítettünk! A hódmezővásárhelyi kórus és a szegedi ifjúsági kórus együttműködésével ajándékoztuk meg a vendégeket és a testvéreket az ének ajándékával, felajánlásainkkal, adományainkkal pedig a Waltner Károly Otthon lakóit örvendeztettük meg. Viszkok Andrea, aki az Otthont képviselte és bemutatta közel háromszáz résztvevő előtt, fogadta meglepődve a bőkezű adományt 163 175 forintot és 20 eurót.

Egyre többen nőnek úgy fel, hogy a valahova tartozás tapasztalata a családon belül problémássá válik. Sokan nem élik át azt, hogy a család az a hely, ahova valóban tartozni lehet. A valahova tartozás jellemzője: gyengédség, viszonzott szeretetkapcsolat A valahova tartozás lényege nem abból alakul ki, hogy én mennyire vagyok jó, hanem abból, hogy én Jézusé vagyok! (Ézs 43:1–3)

Ezért készítettünk egy kis videót, amit a YouTube-on „Így lehet az idei karácsony más, mint az eddigiek” címmel lehet megtekinteni (https://www.youtube.com/watch?v=3vU9T-eTYes), és amely videót a Facebook-on több mint 116 ezer ember látta, és közel 800 megosztást kapott.

 

Osvald László

 

„Megfáradt lelkünk új reményre ébredt”

A Békés–Csongrád megyei Advent Kórus közreműködésével adventváró koncertre hívtuk  azokat az embereket, akik el akartak szakadni kis időre a világ zajától, és az ünnepekre készülődés jegyében Jézusról szóló, lélekemelő énekeket kívántak hallgatni.

Az adventi ünnepély Orosházán 2018. december 15-én, Gyulán december 23-án került megrendezésre.

Magasztos  igei üzeneteket hallhattunk.

Bicskei Róbert, az Orosházi Gyülekezet lelkésze szerint a karácsony valódi üzenete a remény. Az igazi ajándék Jézus. Meg kell nyitnunk szívünket számára, és személyesen találkozhatunk  vele.

Czinkota András, a Gyulai Gyülekezet lelkésze szerint a karácsony rá kell, hogy ébresszen mindenkit arra, hogy sötétségben vesztegelünk, de van kiút, van remény, és ez nem más, mint a világ Világossága, azaz maga Jézus Krisztus.

Hogy az igei üzenetek halló fülekre találjanak, ehhez segítették hozzá vendégeinket a Pörneki Attila által vezetett kórus felemelő, reményre biztató énekei. Az énekek egy része  Jézus születéséről szólt, a másik része pedig arra irányította figyelmünket, hogy a betlehemi történésnek köszönhetően várhatjuk Jézus második eljövetelét.

Az igei üzenet, a csodálatos énekek megérintették az egész hallgatóságot. Babits Mihály „Karácsonyi ének” c. versének Jézust megszólító szavai világlottak fel: „Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat./Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk/törékeny játékunkat, a reményt.”

Ünnepélyünk elérte célját. Valamennyi jelenlévő  szívét  áthatotta a Jézus születése felett érzett öröm, és fellángolt a Jézus második eljövetele iránt táplált reménység öröme. Mindannyiunk lelke ünneplőbe öltözött.

 

Schiller Alíz

Ünnepi beszédem története

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetése 2018 decemberében karácsonyi ünnepi beszéd megírására és megtartására pályázatot írt ki.

A kormányhivatal illetékességi területén 16 járási hivatal működik. Minden járási hivatal vezetője 1 főt terjeszthetett fel az adott témában. A Szerencsi Járási Hivatal vezetője tájékoztatott a kiírt pályázati lehetőségről, és elmondta, hogy azonnal rám gondolt, és amennyiben vállalom, benyújtja a pályázatot. „Természetesen nem lehet tudni, ki nyeri meg a nagy lehetőséget” – mondta.

Egy pillanatig sem hezitáltam, vállaltam a feladatot. A kormányhivatalhoz tartozó munkatársként (aktív életem idején) tudtam, hogy ha megnyerjük, akkor nagyon rövid időn belül küldeni kell az anyagot. A Szentlélek indított, még mielőtt tudtuk volna, hogy ki a pályázat nyertese, hogy írjam meg a beszédet.

Elővettem lexikonokat, tájékozódtam az interneten a karácsony története, hagyományok, szokások témakörében. De nagyon hamar rájöttem, hogy ezeket bárki meg tudja írni, ezek nem az én gondolataimat, nem az én belső, lelki mondanivalómat tükrözik. Beszédemet végül Jn 3:16 alapján írtam meg.

Rövid időn belül jött a telefon és az e-mail, hogy a Szerencsi Járási Hivatal nyerte meg a pályázatot. Ezt követően a megírt beszédemet átküldtem Molnár Miklós lelkész testvérünknek, és váltottunk néhány gondolatot. Majd néhány minimális kiegészítést követően átküldtem a beszédet a Szerencsi Járási Hivatal vezetőjének és helyettesének. Dr. Ináncsi Tünde hivatalvezető az elolvasást követően átküldte azt a kormányhivatal kabinetfőnökségének.

A megírt ünnepi beszéd teljes egészében elfogadást nyert.

Néhány gondolat a beszédből. Beszéltem arról, hogy Isten maga a szeretet és mindennap körül vesz minket minden lelki és fizikai áldással, de legnagyobb ajándéka egyszülött Fiában, Jézusban nyilvánult meg felénk – mindazok ellenére, hogy mi elhajoltunk tőle. Arról is írtam, hogy az Ószövetség jövendölései előremutattak Jézus születésére, és Ő pontosan a megjelölt helyen és időpontban – az időnek teljességében – született meg. Bemutattam Jézust, aki földi élete idején mindig csak jót tett, és aki a mennyei Atya jellemét mutatta be.

Idéztem Ellen G. White, „ A világ reménye” című könyvéből: „Ő volt a testet öltött Isten, a Menny és Föld világossága. Dicsőségének megnyilatkozását lepel fedte, istenségét emberi mivolta takarta, a láthatatlan dicsőség megjelent látható, emberi alakban, hogy a mi emberi szemeink is szemlélhessék csodálatos isteni jellemét.”

Beszédem utolsó részében felhívtam a hallgatók figyelmét, elmélkedjünk azon, hogy mi vagyunk az Isten által megajándékozottak, és idéztem Kovács-Bíró János, „Ajándék” című könyvéből: „Nekünk egy élő ajándékunk van. Krisztusban Isten a legértékesebb ajándékot adta az emberiségnek. Az ajándék átvételének egyszerű feltételei vannak. Értékeljük és nyújtsuk ki kezünket érte. Kérjük, hogy szívünkben szülessen meg. Lássuk meg, hogy Ő már nemcsak egy kisded, hanem élő, hatalmas Úr és Király.”

Befejezésül idéztem Páskulyné Kovács Erzsébet (kedvenc költőm), „Karácsony van” című verséből: „Nekem mindennap karácsony az élet./Mindennap tudom: értem születtél meg./Mindennap érzem a szeretetedet,/s mindennap könyörgök, hogy szerethessek.”

Az ünnepi beszédet követően a meghívott művésznő, Petrás Mária Magyar Örökség Díjas népdalénekes, keramikus művész, zenei kísérettel – Petrás Alina, Kiss Krisztián és Kerényi Róbert – megénekelte Jézus születését népi irodalmi és zenei alkotások alapján.

Az ünnepségen részt vett a kormánymegbízott úr, a kormányhivatal munkatársai, a főigazgatóság, a kabinetfőnökség, valamennyi járási hivatalvezető és helyetteseik, valamint  beosztottaik (meghatározott létszámban). Az ünnepséget Demeter Ervin kormánymegbízott úr zárta.

Mindenkit bátorítani szeretnék arra, hogy ragadjunk meg minden kínálkozó lehetőséget embertársaink szolgálatára az ünnepek alkalmával is. Ha elvégeztük feladatunkat, kérhetjük mindenható Istenünket, hogy áldja meg tevékenységünket a hallgatók szívében.

 

Akácosiné Nagy Ágnes

Szerencsi Gyülekezet, nyugalmazott állami tisztviselő

 

 

Képek forrása: https://minap.hu/cikkek/karacsonyi-unnepseg-b-z-megyei-kormanyhivatalban

Add elő Szegeden!

Adventisták a plázában!?

Bizonyára többünkkel is előfordult már, hogy olyan feladatot vállaltunk el, aminek az elvégzéséhez egyáltalán nem éreztük magunkat kompetensnek vagy tehetségesnek.

Történt, hogy az Erasmusos kiutazásom előtt személyesen is megismerhettem a zenei menedzsment tanáromat, aki történetesen a Szegedi Szabadtéri igazgatója is. Azonnal kiderült számomra, hogy ez a kreatív és sikerorientált híresség tőlem is valami nagy dolgot vár el „vizsga” címszó alatt, egy igazán újszerű művészi projekt megálmodását és kivitelezését. Zenésztársaim, énekversenyek, koncertek, illetve zenei meghallgatások, tehetségkutatók dokumentálására vállalkoztak. Én félig hangosan azt mondtam, hogy „csináljunk egy flash mobot”.

Így karácsony előtt két hónapig azon dolgoztam nagyszerű segítőimmel, a kedvesemmel és az adventista barátaimmal, hogy december 22-én a szegedi Árkádban egy villámcsődület alkalmával, hangszeres és vokális élőzenével lepjük meg az éppen arra járó vásárlókat.

A tanárom nagyon inspiráló keresztkérdéseket tett fel, végig a szervezés alatt, ami segített egy igazán nemes célt meghatározni a flash mobbal kapcsolatban. Ezen az alkalmon 50 000 Ft önkéntes adományt gyűjtöttünk a Rotary által, a Szegedi Gyerekklinika koraszülött babái számára.

Hálás vagyok minden szereplőnek, a kórusnak, a helyi és körzeti lelkészeknek és a lelkes híveknek, a civilszervezet képviselőinek és legfőképp a jó Istennek, aki csodálatos módon fonta az eseményszálakat. Nem vagyok egy szervező típus, de Ő képessé tett rá.

Utólag kiderült, hogy a vizsgajegyet a projekt dokumentálására kapom, nem feltétlenül a sikeres kivitelezésre. Hatalmas lehetőséget láttam a dologban, hasznos volt kilépni végre a komfortzónánkból, és újra megerősödtem abban, hogy az első számú Mentorom előtt minden ajtó elsőre kinyílik, ha Ő a projektmenedzser.

Szántó Zsuzsanna

Csalami Géza köszöntése Nyírbogdányban

Örömteljes és hálás megemlékezés napja volt január 12-én a Nyírbogdányi Gyülekezetben.
A szombat megünneplésén túl együtt köszöntöttük Csalami Géza testvért, aki most töltötte be a 90. évét.

Géza bácsi Isten kegyelméből máig is jó testi és szellemi egészségnek örvend.
Hosszú élete során sok nehézséggel és nélkülözéssel kellett megküzdenie, különösen fiatalabb éveiben. 1955-ben kötött szövetséget az Úrral, akit azóta is szeretettel szolgál.  Feleségét 59 év házasság után veszítette el. Az Úr három gyermekkel ajándékozta meg őket.

A gyülekezet nevében Kerékgyártó János lelkész testvér köszöntötte Géza bácsit az Ige szavaival buzdítva őt.

Kívánunk további jó egészséget, az Úrban való békességet, hittel és reménységgel teljes éveket! „Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt” (Tit 2:13–14).

 

KJ

Romamisszió Tiszaburán

A Szolnoki Gyülekezet gondozásában romamisszió zajlik Tiszabuárn. Öten vagyunk megkeresztelkedett gyülekezeti tagok, de a családtagjainkkal, barátkozóinkkal együtt akár húszan-harmincan is összejövünk a péntek esti evangelizációkon vagy a szombatnapokon.

Nagyon szeretjük tanulmányozni a Szentírást az egyre inkább szépülő gyülekezeti épületünkben, ahol emlékezetes karácsonyi ünnepséget szerveztünk a szolnoki anya-gyülekezetünk és az ADRA segítségével. Nagy volt ám a sürgés-forgás!

Az ünnepség alatt kiosztottuk az adományokat, gyülekezeti karácsonyfát állítottunk, amin gyönyörű szép igeversek voltak a díszek, és sütöttünk-főztünk!

Az egyik igevers egy olyan 15 éves fiúhoz került, akit eldobtak a szülei, és az egyik gyülekezeti tagunk vette magához a hat gyermeke mellé, azért, hogy a fiú ne kerüljön be az intézetbe. És tudjátok, mi volt az igevers, amit éppen ő kapott meg? „Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem” (Ézs 49:15). Áldott alkalom volt, és bizony 50-en is lehettünk a kicsiny gyülekezetünkben!

Aztán vittünk élelmiszercsomagokat súlyosan rászoruló családoknak, majd utána gondoltunk egyet, és az egyik gyülekezeti házaspárunk anyagi támogatásával főztünk nekik 130 adag ennivalót. Sőt mivel a gyerekek pampuskát is kértek, ezért a rákövetkező hét vasárnapján sütöttünk nekik 220 db fánkot is!

Egy – három hete született kisbabánkat – rövidesen bemutatjuk Urunknak és reménykedünk, hogy a Szentlélek vezetése által nemsokára keresztelkedik egy fiatal házaspárunk. Eközben sokat imádkoztunk és mindezekért sokszor mondunk hálás köszönetet Istennek.

Nagyon szeretünk énekelni, ezért a 28-as számú hiténekkel búcsúzunk: „Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel! Mert rajtunk itt az Úr nagy csodadolgot művel!”

Köszönjük szépen, hogy a közös gyülekezeti szolgálataink örömeit megoszthattuk veletek. A tiszaburai romagyülekezet nevében:

 

Rinkó Sándor

bibliamunkás, ADRA önkéntes

Az advent öröme

Négy előadást hallhattunk az adventről Simon Csaba adventista lelkésztől december első két hetében a Kamuti Művelődési Házban. Az advent szó eljövetelt jelent, és akit várunk, örömöt hoz életünkbe. A négy alkalom vezérfonalát a Szigeti Jenőtől hallott, Bod Péter, XVIII. századi erdélyi református lelkész, egyházi és történetíró jól ismert gondolatai adták: „A Krisztusnak négy adventusa, eljövetele vagyon: midőn a testben megjelent, midőn a szívbe beszáll és az embert megtéríti, midőn halála óráján elmégyen az emberhez, midőn eljő az utolsó ítéletre.”

Az egyes előadások nem szorítkoztak a fenti négy „eljövetelre”, hanem a mai, helyi emberek szükségleteihez szabtuk őket.

Így első alkalommal a születés csodájáról elmélkedhettünk, ami kétezer évvel ezelőtt történt. Isten Máriát választotta ki az emberiség közül, hogy egyszülött Fiát emberi formában a földre küldhesse. Benne velünk van az Isten. Karácsony táján minden keresztény erre emlékezik. Jézus azért született a földre, hogy megtanítsa népét, hogyan térjenek vissza Istenhez. Mindenkor örvendezzünk, mert van bűneinkre bocsánat a kereszt, vagyis az ő vére által.

A második előadás arról szólt, hogy miért is akar Jézus a szívekben megszületni, hogyan is alakítja a Szentlélek a jóra fogékony szíveket, hogy egymás hasznára, javára éljünk. Lássuk meg, hogy Isten parancsolatai mindenki javát szolgálják. Nem csak ebben az életben hasznos a jóság, hűség, szelídség, türelem, békesség, segítőkészség, szeretet, és más jó tulajdonságok, hanem ezekkel a jellemvonások felkészítenek minket arra, hogy a mennyország polgáraivá legyünk.

A harmadik eljövetel azok számára kívánatos, akik engedik Jézust megszületni szívükben. Isten jóban-rosszban ott van velünk, ha igényeljük ezt. Vezet, tanácsol és elkísér halálunk órájáig. Nem azt ígéri, hogy nem lesznek nehézségeink ebben a bűnökkel megterhelt világban, hanem azt, hogy ott lesz velünk és segít elhordozni a terheket, fájdalmakat.

A negyedik eljövetelről az emberek általában kevésbé szeretnek hallani, mert sokaknak a „világvége” szörnyűségeit juttatja az eszébe, pedig valójában nagyon is kívánatos. Ki ne óhajtaná, hogy mindenben a szeretet és jóság lépjen a gonoszság rosszindulat helyébe? Isten nem hagyja örökké, hogy azok uralkodjanak, akik mindig rosszra hajlottak, önző módon éltek és megmaradtak bűneikben életük végéig. Jézus el fog jönni dicsőségben, nagy hatalommal. Eltöröl minden rosszat, ami életünket megkeseríti. A bűnt, és a bűn szerzőjét megsemmisíti. Utolsó ellenségként eltörli a halált. Eljövetelekor, hatalma szavával átváltoztatja az övéit, és mindazokat, akik hitben haltak meg feltámasztja, örök élettel ajándékozza meg a benne bízókat.

Az estéken a helyi gyülekezet tagjainak fele jelen volt. A jelenlévő vendégek mind személyesen meghívott ismerősök, szomszédok, barátok voltak, akik esetenként többen voltak a gyülekezeti tagoknál is. Együtt olvastuk az igéket, melyek a négyféle adventről szólnak. Érdeklődve hallgattuk az előadásokat, és örömmel vettük tudomásul, hogy amíg élünk, változtathatunk hozzáállásunkon és választhatjuk az életet, ami maga Jézus Krisztus.

 

Hortobágyi Mártonné

Adventi ünnepély Szerencsen

A Szerencsi Gyülekezetben 2018. december 22-én adventi ünnepélyt tartottunk. Az ünnepségen Molnár Miklós lelkész testvérünk szolgált Ézs 9:6 és Jn 1:14 alapján. Az ünnepséget ének-, zene-, és költeményszolgálatokkal színesítettük.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Molnár Miklós lelkész testvérünk minden szolgálata alkalmával családjával együtt érkezik kis gyülekezetünkbe, és zenei szolgálatukkal gazdagítják istentiszteleteinket, ünnepélyeinket. Így történt ez most is.

Az ünnepségen 5 vendég volt jelen, akik – velünk együtt – sok áldásban részesültek, és most is nagyon jól érezték magukat közöttünk. A vendégek többsége rendszeresen látogatja istentiszteleteinket, két személy hallgatja közülük a keresztségi órákat is.

Az ünnepség végén – ez már hagyomány gyülekezetünkben – könyvajándékkal  lepjük meg vendégeinket. Most a „Pátriárkák és próféták” című könyvet jelöltük ki  erre a célra. Ezenfelül a gyermekek és fiataljaink is választhattak irodalmat ez alkalommal.

Egyéb meglepetéssel is szolgálhattunk, mivel az ADRA jószolgálati tevékenysége kapcsán nemcsak a vendégeink, hanem a gyermekek és fiatalok is részesültek egy kis ajándékban.

Az ünnepség végén mindnyájan sok áldással távoztunk, amit kérünk, hogy a jó Isten tegyen maradandóvá életünkben.

 

Akácosiné Nagy Ágnes

Ne tiltsátok el…, aki nincs ellenünk, az velünk van!

Mit tennél, ha szombaton reggel úgy mennél a gyülekezetedbe, hogy ott 150 „barátkozó” állna sorba és bebocsátást kérne az istentisztelete? Elcsodálkoznál és megkérdeznéd: „Mit akartok itt tenni?” S ők ezt válaszolnák: „Semmit, csak veletek együtt hálát akarunk adni Istennek…” Beengednétek őket azon a szombaton a gyülekezetbe? E nap a háláról, a szolgálatról szólna, vagy arról, hogy „mi kevesen vagyunk a gyülekezetben és már mi sem szeretünk járni…”?

Nálunk ez megtörtént, és újra meg fog történni! No, picikét mi magunk is akartuk, hogy az áldás ránk szálljon, s nem dolgoztunk azért, hogy az Úr azt visszatartsa, és nálunk méltóbbaknak adja! Mi elfogadtuk tőle az áldást!

A 2018-as év az áldások gazdag éve volt a Gönc–Sátoraljaújhely körzetében. A Ker-Songs együttest minden hónapban hívták valahová, többnyire református szervezésben tartott rendezvényekre. Mindenütt a hála és Isten dicsősége volt a központban. Úgy döntöttünk tehát, hogy ezt a hálát megosztjuk Gönc település minden lakosával, aki úgy érzi, hogy szintén hálát szeretne adni, az jöjjön el az év végén és tegye meg, velünk együtt!

December 29-re szerveztük meg hálaadó koncertünket, már nem először! Ezúttal a gyülekezet kicsi lett volna, hogy azoknak helyet adjunk, akik velünk együtt hálát akarnak adni. Gyülekezetünk létszáma csak 18 fő. Ezért a helyi kollégium étkezdéjébe helyeztek el 140 széket, azért csak ennyit, mert nem volt több ülőalkalmatosság.

Sajnos, nagy csalódás volt számunkra – de tényleg –, hogy kevés volt a hely, és így voltak, akik csak állva tudtak részt venni a hálaadásban. Nem hívtunk döntésre senkit. Egy döntést már így is meghoztak: eljöttek és velünk ünnepeltek! A Ker-Songs több mint egy egész órás koncertet adott. Ez alkalommal Szitás Ida előadóművész is velünk énekelt, Miglécről. Az Igét pedig a zenekar lelkésze, dr. Kormos Erik hirdette, valamint Graholy László mondott hálaadó költeményt.

Mi kellene még több? Az ingyen kihelyezett missziós könyveinknek a felét elvitték… Kaptunk visszajelzést is, ami többet ér minden dicséretnél: „Jó veletek tölteni az időt, mert ti a földön jártok, amikor az Igét hirdetitek! Erre van szükségünk!”

Ki tiltaná meg az egész városnak, hogy velünk együtt ünnepeljenek?

 

SDG

Bodnár István köszöntése 99. születésnapja alkalmából Újfehértón

Gyülekezetünk legidősebb tagját és egyben Újfehértó város legidősebb polgárát köszönthettük 99. születésnapja alkalmából 2018. december 22-én. Bodnár Istvánt ünnepélyes istentiszteletünkön gyermekei, unokái és dédunokái körében köszöntötte Nagy Sándor polgármester úr, Lipták Pál nyugalmazott református lelkipásztor és gyülekezetünk közössége is.

Testvérünk immáron 69 éve megkeresztelt tagja a Hetednapi Adventista Egyháznak. Hálásak vagyunk testvérünk példamutató életéért és kívánjuk, hogy Isten éltesse még sokáig jó erőben, egészségben!

 

Sz. Z.