50 éves házassági évforduló

Gyülekezetünk egy különleges alkalmat, a Zsuga házaspár 50. házassági évfordulóját ünnepelte 2017. november 26-án. Több évtized óta ők gyülekezetünk Józsi bácsija és Erzsike nénije, akik a szolgálatban, segítőkészségben fáradhatatlanok. Csodálatos nap volt ez, ahol nem volt szükség újbóli fogadalomtételre, hisz az elmúlt 50 évben is példásan helytálltak, és hisszük, továbbra is így lesz.

A köszöntések sorát Józsi bácsi kezdte a 100. zsoltár hálaénekével: „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.” Erzsike nénit egy Ady Endre versidézettel köszöntötte: „Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,/Az élet viharában Te vigyázol reám./Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,/S hogy megosztod az életed velem.”

Az unokák, Nóri és Ádám verssel örvendeztették meg a nagyszülőket.

Gyülekezetünk lelkésze, Simon Zsolt az Énekek Énekéből idézett: „»Helyezz engem mint pecsétet a te szívedre« – a hűség pecsétje nélkül nem lehet az életet végigélni. Viseljétek, hordozzátok azt egy élten át! Bátran menjetek tovább, Ő veletek lesz!” – hangzott a pásztori tanács és bátorítás.

Zarka Péter lelkész testvér, aki hosszú évekig volt gyülekezetünk lelkésze, ő is szólt az Igéből: „Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván” (Tit 2:7). „A család és közösségünk két oszlopos, hűséges emberkéi vagytok, példaadásotok kiemelkedő. Józsi bácsi, ha szükséges, kocsijával szakadó hóesésben is elviszi haza azt, akinek szüksége van rá, minden kérés nélkül. És ez csak egy példa a számtalanból…”

Ünnepélyes istentiszteletünkön zenei, ének- és kórusszolgálattal is dicsőítettük az Urat. Az ünnepség után igazi „lakodalmi” vendégségben volt része a családnak, barátoknak, közösségünknek.

Kedves Zsuga házaspár! Mint gyülekezet, hálásak vagyunk az Úrnak Értetek! Kérünk, továbbra is tanítsatok minket, és meséljetek a múltról, hogy példátok nyomába tudjunk lépni.

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik…” (1Kor 13:4–8).

 

Kovács Zsuzsanna