Daniel Duda elnöksége a reményre és a kapcsolatokra fog összpontosítani

„Ha úgy érzed, hogy Isten hív téged, menj!”

 

 

Június 8-án, szerdán a Generálkonferencia ülésének küldöttei dr. Daniel Dudát megválasztották a Transzeurópai Divízió (TED) elnökévé a 2022–2025-ös időszakra.

Duda nem ismeretlen a TED-ben. Szlovákiában született, de a Cseh Köztársaság állampolgára, és az 1980-as évek elején Newboldon képezte magát a szolgálatra. Hazájába visszatérve a szolgálatba, helyi gyülekezeti lelkészként, evangelizátorként, teológiai tanárként és a Csehszlovákiai Unió lelkészegyesületének titkáraként szolgált. Az 1990-es években Duda Oroszországban vállalt teológiai tanári állást, majd a Zaokszki Teológiai Szeminárium (ma Zaokszki Adventista Egyetem) teológiai tanszékének vezetőjeként és akadémiai dékánjaként szolgált.

1989-ben visszatért Angliába, ahol a Newbold Főiskola lelkipásztori tanulmányok tanára lett. Később a bibliai és rendszeres teológia tanszékvezetője lett.

Duda 2005-ben kezdte meg szolgálatát a TED-nél, mint a Lelkészegyesület és a Nevelési Osztály vezetője. Új feladatai közé 2015-től az elnökségi tag (fileld secretary) és az Adventista Misszió igazgatója szolgálat tartoztak.

Duda az Komenského v Bratislave Egytem teológia és teológiai tanulmányok szakán szerzett mesterdiplomát, az Andrews Egyetemen a lelkészi szolgálat doktora (Doctor of ministry) címet, valamint a London Bible College-on keresztény tanácsadási diplomát. Anyanyelvén, a szlovákon kívül jól beszél csehül, angolul, németül és oroszul is.

Duda elnöki kinevezése a lelkészi, teológusi és adminisztrátori lelki ajándékok kombinációját hozza magával. Duda, aki arról híres, hogy mélyen beleássa magát a Szentírásba, és friss meglátásokat fogalmaz meg az élet és a bizonyságtevés számára, ügyesen bizonyítja hivatását és szenvedélyét, és nem vitatható elkötelezettséggel vállalja, hogy a tanítványság és a misszió elválaszthatatlan egymástól.

Az elmúlt, közel két évben a választott tisztségei mellett, Duda a Newbold College-hoz volt kirendelve, ahol a Lelkészi és Missziós Központ átmeneti vezetőjeként szolgált. Célja az volt, hogy „újrafogalmazza a főiskola missziós látását a XXI. századi Európa multikulturális és általában posztkeresztény kontextusában a tanterv felülvizsgálatával, hogy motiválja és felkészítse a férfiakat és nőket a frontvonalbeli szolgálatra.” Az igazgatótanács új elnökeként azt szeretné, ha a Newbold College a legfontosabb divíziós intézményként tovább erősödne.

Duda nagy elkötelezettséggel és szenvedéllyel dolgozik azon, hogy a jelenlegi és a leendő hetednapi adventista fiatalok generációját felkészítse az evangélium közvetítésére szóban és tettekben egyaránt. Duda egyik figyelemre méltó jellemvonása, hogy sugárzik az örömtől, amikor egy olyan prédikációt hall, vagy bibliatanulmányt tapasztal, amelyet egy fiatal diák tart, aki mélyen beleásta magát a Szentírásba, és aki rejtett kincseket fedezett fel, és kifejtette az evangéliumot. A teljes idejű szolgálatra történő elhívásról szólva Duda így szólít fel: „Ha érzed, hogy Isten hív, akkor menj! Az életed meg fog változni, és egy olyan utazást fogsz megtapasztalni, ami izgalmasabb, mint amit el tudsz képzelni. Új eszközöket kapsz majd a nehéz kérdések és kétségek kezeléséhez, és képes leszel másoknak is segíteni”.

Arra a kérdésre, hogy milyen elképzelései vannak a Transzeurópai Divízióval kapcsolatban, azt mondta: „Azt szeretném, ha gyülekezeteink a remény közösségei lennének ebben a nehéz időszakban. Az embereknek szükségük van a reményre. Első helyre kell helyeznünk a szolgálatot, a lelkészi felelősséget és a missziót.”

„Szeretném, ha a kapcsolatok építése lenne a legfontosabb prioritás; az emberek, a vezetők fejlesztése, a fokozott csapatmunka egy gondoskodó és pozitív légkörben. Mindannyian különböző erősségekkel és adottságokkal rendelkezünk, és a sokféleségben mindenkinek megvan a maga szerepe. Együtt erősebbek vagyunk!” – hangsúlyozta Duda. „A TED irodájaként továbbra is átlátható módon fogjuk felhasználni erőforrásainkat, hogy erősítsük az uniók és csatolt területek küldetését és misszióját.”

Házastársa Viera, akivel két felnőtt fiuk van, Marek és Roman. Viera szintén a TED angliai, St. Albans-i irodájában dolgozik könyvelői munkakörben. Szabadidejében szívesen autózik, számítógépezik és fotózik.

 

David Neal

Forrás:

https://ted.adventist.org/news/dudas-presidency-to-focus-on-hope-and-relationships/?idU=1

 

(Ford.: Hegyes-Horváth Géza)