Diplomaosztó és évnyitó az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológiai Főiskola fennállása óta összevonva tartja diplomaosztó és tanévnyitó istentiszteleteit. A 2016/2017-es tanévben 11 hallgató fejezte be tanulmányait, és vette át záróvizsga bizonyítványát. Azok, szám szerint 5 fő, akik érvényes nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkeznek, BA végzettséget igazoló oklevelet is kaptak. A végzős hallgatók helyére 17 új hallgatót vettünk fel, így a tanévet – a felsőbb évfolyamokkal együtt –hatvan hallgató kezdte meg. Ezek az adatok így kissé száraznak tűnnek, de minden szám mögött egy-egy ember húzódik meg, aki családtagjaival együtt komoly áldozatot hoz azért, hogy megismerhesse a szent tudományt, az Istenről és az Ő Igéjéről szóló tanítást.

A diplomaosztó kedves eseménye volt, amikor Ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke átadta az intézmény rektorának és rektor helyettesének azt az Áder János által aláírt okmányt, melyben a köztársasági elnök mindkettőjüket egyetemi tanárrá nevezte ki. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a hallgatók, hanem a tanárok is tanulnak ebben az intézményben.

A kinevezés nem csupán azért jelentőségteljes, mert a közélet szereplői is számon tartják az intézményben folyó oktatást és tudományos munkát, hanem azért is, mert az Adventista Teológiai Főiskola ebben az évben kapta meg az Oktatási Hivataltól az engedélyt, hogy immár egyetemi szintű (MA) oktatást folytasson a teológiai tudományok területén.

Az Adventista Teológiai Főiskola rektora évnyitó beszédében ezt a minőségi változást nevezte az oktató és nevelő szolgálatok legjelentősebb eredményének, és az előttünk álló legkiemelkedőbb feladatnak. Elmondta, hogy az intézmény csak akkor felelhet meg az egyetemi képzés kihívásainak, ha fejlődik mind akadémiai eszköztárában (tankönyvek, könyvtár, elektronikus adatbázisok), mind infrastruktúrájában.

A Hetednapi Adventista Egyház Transzeurópai Divíziója célként fogalmazta meg, hogy a divízióhoz tartozó országok területén olyan lelkészek dolgozzanak, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek. Ezt a célt eddig csak azok tudták teljesíteni, akik más egyházak teológiai intézeteiben tanultak vagy külföldre mentek, hogy ott szerezzenek egyetemi diplomát. A 2018/2019-es tanévtől kezdve azonban már saját intézményünkben tudjuk biztosítani az egyetemi diploma megszerzésének lehetőségét.

Természetesen nemcsak lelkészeket várunk, hanem mindenkit, aki korábban nálunk tanult (eddig csaknem 300 diplomát adtunk ki), és – miután különbözeti vizsgát tettek – azokat is szeretettel várjuk, akik más főiskolákon szerezték meg a szükséges alapképzést. Ezzel megnyílik az út ahhoz is, hogy azok is magas szinten művelhessék a teológiát, akik hitoktatóként, szociális munkásként vagy bármely más területen szeretnének szolgálni az Úrnak és az embereknek. Munkatársaink már dolgoznak azon, hogy meghirdethessük az első felvételi vizsgákat, ezért minden érdeklődőt arra biztatunk, hogy látogassa meg az intézmény honlapját, és tájékozódjon a felvétel idejéről, lehetőségeiről.

Hálásak vagyunk az Úrnak az új lehetőségekért, és arra kérünk benneteket, imádkozzatok az Adventista Teológiai Főiskoláért, hogy ebben az intézményben minél többen készülhessenek fel arra, hogy szavaik és életpéldájuk által hirdessék Isten utolsó kegyelmi üzenetét.

 

Dr. Szilvás József

rektor