Az egyház hivatalos logójának jelentése

„hetednapi adventista” elnevezés két fontos bibliai tanításból fakad.

„Hetednapi” – Utalás a szombatra, ami a hét hetedik napja. I. Constantinus (Nagy Konstantin) római császár volt az, aki szombatról vasárnapra változtatta a keresztény istentisztelet napját i. sz. 321-ben. Mivel a Bibliában nincsen utasítás erre a változtatásra, és Jézus is szombatot ünnepelt, a hetednapi adventisták továbbra is megemlékeznek a szombatnapról.

„Adventista” – Utalás Jézus Krisztus második eljövetelére, ami az emberiség legnagyobb reménysége. Ez csak azért lehetséges, mert Jézus bűntelen életet élt, amikor itt járt a földön. Önmagát adta áldozatul, meghalt, majd miután feltámadt, a mennybe ment. Hiszünk abban, hogy az örök élet a Krisztusba vetett hit által kezdődik. Amikor elfogadjuk életét és helyettünk való halálát, megígéri, hogy beteljesíti azt az ígéretét, hogy a Mennybe visz bennünket, amikor újra eljön.

Az egyház hivatalos logójának jelentése