Állásfoglalások és egyéb dokumentumok

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
„Mit mond az egyház a(z) …-ról?“ – Gyakran érkezik ilyen kérdés a Hetednapi Adventista Egyház véleményéről vagy álláspontjáról gyülekezeti tagoktól, lelkészektől vagy általánosan a társadalomból.

Tekintettel arra, hogy egyre nagyobb az igény az egyházi közvéleményt vagy az egész társadalmat érintő kérdésekben való megnyilatkozásra, az egyház vezetése felismerte annak szükségességét, hogy hivatalos állásfoglalást vagy iránymutatást adjon. A megszületett dokumentumok között vannak egy-egy konkrét történelmi vagy társadalmi helyzetben megszületett megnyilatkozások, mások pedig általánosan közérdekű társadalmi, etikai, hitbeli gyakorlati kérdéseket megvilágító álláspontok.

Az egyház 1860-as évekbeli hivatalos megszervezése óta számos jelentős kérdésben hallatta hangját, beleértve a rabszolgasággal, személyiségi jogokkal, vallásszabadsággal, egészséggel, oktatással, jóléttel és fejlődéssel kapcsolatos ügyeket.

Az egyház múltbeli öröksége azt mutatja, hogy minden időben aktív módon alkalmazta a reformátori örökséget: azt, hogy kész felülvizsgálni álláspontját bizonyos kérdésekben a Szentírás fényében. Ennek fényében azokat az állásfoglalásokat tartalmazza ez az oldal, amelyeket az egyház vezetése az 1980-as évektől fogadott el. A dokumentumokat a világszéles Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciájának legfőbb döntéshozó fóruma az ötévente összehívott Generálkonferenciai Ülése, a Végrehajtó Bizottsága, vagy a Generálkonferencia Elnöki Hivatala adta ki. Helyi ügyekben lehetőség van arra, hogy az egyház helyi szervezete is állást foglaljon bizonyos kérdésekben.

Ahogyan az egyház növekedik létszámában és befolyásában, a társadalomban betöltött szerepe is egyre jelentősebbé válik, szükséges, hogy demonstráljuk a Hetednapi Adventista Egyház időszerűségét azok számára, akik valós kérdéseikre, dilemmáikra vagy problémáikra keresnek hiteles válaszokat.

A dokumentumok fontossága mellett ki kell hangsúlyozni: a cselekedetek hangosabban beszélnek, mint a szavak!
[/av_textblock]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=” custom_class=”]
[av_toggle title=’A családban elkövetett erőszak és zaklatás’ tags=”]
A Hetednapi Adventista Egyház hitet tesz minden egyes emberi lény méltósága és értéke mellett, visszautasít mindenféle testi, nemi és lelki zaklatást, valamint családban elkövetett erőszakot.

Elismerjük, hogy ez a probléma globális méretű, és komoly, hosszú távú hatást fejt ki az érintettek életére.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A drog’ tags=”]
A Hetednapi Adventista Egyház együttműködésre ösztönöz minden egyént és nemzetet, hogy állítsa meg a világszéles kábítószerjárványt, amely aláássa a nemzetek társadalmi struktúráját, és egyéni szinten megöli az áldozatait, vagy bűnöző életmódba sodorja őket.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A gyermekek jóléte és értéke’ tags=”]
A hetednapi adventisták vallják és hirdetik, hogy minden gyermeknek joga van boldog, stabil családi környezetre, szabadságra és támaszra, hogy olyan személlyé növekedhessen, mint amilyennek Isten szeretné.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A gyermekek szexuális zaklatása’ tags=”]
A gyermekek szexuális zaklatásáról akkor beszélünk, amikor a gyermeknél idősebb vagy erősebb személy a saját erejét, tekintélyét vagy bizalmi pozícióját felhasználva, szexuális magatartásra kényszeríti, vagy szexuális tevékenységbe vonja a gyermeket.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A háború és a béke’ tags=”]
Napjaink egyik nagy politikai és erkölcsi vitapontja a háború és a béke kérdése. Ez bonyolult és összetett probléma. Emberek millióin kétségbeesés lesz úrrá, mert az örök élet reménysége nélkül élve, félnek egy nukleáris pusztulástól. Ma olyan helyzet állt elő, amilyen még nem volt a történelemben. Az ember kifejlesztette az emberiség önpusztításához szükséges eszközöket, amelyek egyre „hatékonyabbá” és „tökéletesebbé” válnak. A II. világháború óta a civil lakosság már nemcsak alkalmanként vagy mellékesen szenved kárt, hanem célponttá vált.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A házasság megerősítése’ tags=”]
A házassággal kapcsolatos kérdéseket csak úgy láthatjuk helyesen, ha az isteni eszménykép szemszögéből nézzük.

A házasságot Isten alapította az Édenben, és Jézus Krisztus erősítette meg, mint a férfi és nő közötti, élethosszig tartó monogám és heteroszexuális kapcsolatot. A teremtés csúcspontján Isten az emberiséget saját képmására férfivá és nővé formálta. Megalapította a házasságot, ami a két nem szövetségen alapuló fizikai, érzelmi és lelki egysége, és amelyben Szentírás szavai szerint „egy testté” lesznek.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A Hetednapi Adventisták látása a Római Katolikus Egyházról’ tags=”]
A hetednapi adventisták minden embert egyenlőnek tekintenek Isten előtt. Elutasítjuk az emberi személyiséggel szembeni előítéletet, legyen az faji, nemzetiségi vagy vallási megalapozottságú.  Továbbá készségesen elismerjük, hogy vannak őszinte keresztények más egyházakban is, beleértve a római katolikus egyházat, és készek vagyunk együttmunkálkodni minden olyan testülettel és szervezettel, melyek az emberi szenvedés enyhítésén, illetve Krisztusnak a világ előtti felmagasztalásán fáradoznak.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A homoszexualitás’ tags=”]
A Hetednapi Adventista Egyház elismeri, hogy minden egyes ember értékes Isten szemében, és azon munkálkodunk, hogy minden férfit és nőt Jézus lelkületével szolgáljunk. Ugyanakkor azt is hisszük, hogy Isten kegyelme és a hitbeli közösség támogatása által az egyén összhangban élhet Isten Igéjének alapelveivel. 

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A környezet’ tags=”]
A hetednapi adventisták hiszik, hogy Isten a saját képére teremtette az emberiséget, és mint az Ő sáfárai, Őt képviselik, amikor hűségesen és eredményesen uralják a természeti környezetet.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A női nemi szerv megcsonkítása’ tags=”]

Bemutatás

Világraszóló missziójuk részeként, a hetednapi adventisták elkötelezték magukat, hogy olyan egészségügyi ellátást biztosítanak, amely megőrzi és helyreállítja az emberi teljességet. Egy személy életében a teljesség alatt a harmonikus fizikai, intellektuális, szociális és lelki dimenziójú fejlődést értjük, kiegészítve az Istennel való szeretetteljes kapcsolattal és a másokért végzett nagylelkű szolgálattal. Az adventisták hisznek abban, hogy minden egyes ember Isten képmására lett teremtve, egységes egészként, és elutasítják a test és lélek kettősségének gondolatát. Hisznek a kegyelem szolgálatában, amely az emberi élet minden összetevőjét befolyásolja, beleértve a fizikális és érzelmi jólétet is.

Tovább olvasom

[/av_toggle]
[av_toggle title=’A nők helyzete’ tags=”]
A hetednapi adventisták hiszik, hogy minden ember – férfi és nő egyaránt – a szerető Isten képére van teremtve. Hisszük, hogy az Adventista Egyházban mind a férfiak, mind a nők arra hivatottak, hogy fontos munkát végezzenek, együtt munkálkodjanak az emberiség javára. Fájdalmasan vesszük azonban észre, hogy az egész világon – a fejlődő és fejlett országokban egyaránt – a kedvezőtlen társadalmi feltételek gyakran meggátolják, hogy a nők betöltsék Istentől kapott elhívatásukat.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A transzneműségről’ tags=”]
A transznemű nők és férfiak által megfogalmazott szükségletek és a növekvő kihívások felismerése, valamint a transzneműség világméretű társadalmi jelenséggé válása fontos kérdéseket vetnek fel nemcsak azoknak, akiket közvetlenül érint a transzneműség, hanem a Hetednapi Adventista Egyház számára is. Mindamellett, hogy a transznemű személyek küzdelmei jórészt hasonlítanak az átlagember küzdelmeihez, elismerjük helyzetük különlegességét, és bizonyos esetekben ismereteink korlátozottságát. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy a Szentírás olyan útmutatást és alapelveket ad a transznemű embereknek és az egyháznak, amely túlmutat az emberi közmegegyezésen és kultúrán.
Bővebben…
[/av_toggle]
[av_toggle title=’A szexuális magatartás’ tags=”]
Isten végtelen szeretetében és bölcsességében megalkotta az embert; férfiúvá és nővé teremtette őket, majd erre a szerető családra és otthonra építette az emberi társadalmat.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Az AIDS’ tags=”]
Az immunrendszer leépülésével járó betegség és a velejáró állapotok rohamosan terjednek a Földön. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a közeljövőben a világ számos országában minden 100 tagot elérő vagy azt meghaladó létszámú egyházi felekezetben lesz egy olyan személy, akinek van egy AIDS-es barátja vagy rokona.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Az abortusz’ tags=”]

Irányelvek

Sok korábbi társadalom nézett szembe az abortusz erkölcsi kérdésével. Ez a konfliktus korunk számos keresztényére is hatással van, aki felelősséget érez a születés előtti emberi élet védelme iránt, ugyanakkor meg akarja őrizni a nők személyes szabadságát is. Kétségtelen, hogy szükség van irányelvekre, ha az egyház a Szentírást követve, erkölcsi útmatatást ad, miközben tiszteli a lelkiismereti szabadságot. Az adventisták úgy akarnak viszonyulni ehhez a kérdéshez, hogy kifejezzék az Istenben mint Teremtőben, mindenek fenntartójában való hitüket, a keresztényi felelősség és szabadság megtartása mellett. Bár van véleménykülönbség az adventisták között is az abortusszal kapcsolatban, a következőkben megkísérljük, hogy néhány irányelvet adjunk. Az irányelvek bibliai alapelvekre épülnek, ezt a dokumentum végén bemutatjuk.

Tovább olvasom

[/av_toggle]
[av_toggle title=’Az egyház és az állam kapcsolata’ tags=”]

Preambulum

Isten szeretet. Kormányzása a mindenségben teremtményeinek szabad, önkéntes engedelmességén alapszik, amit az Ő jóságának elismerése váltott ki. Isten csak szívből fakadó hitet (Ez 36:26), és szeretetből fakadó (1Kor 13) cselekedeteket tud elfogadni. A szeretet azonban nem lehet a polgári törvénykezés tárgya. Nem lehet rendelettel előidézni, sem törvénnyel megóvni. Ezért a hitbeli meggyőződés törvény általi szabályozása természettől fogva ellentétben áll az igazi vallásossággal, és így szemben áll Isten akaratával.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Az emberi kapcsolatok’ tags=”]
A hetednapi adventisták helytelenítik a diszkrimináció minden formáját, és harcolnak ellene, akár faji, törzsi, nemzetiségi, színbeli, akár nemi megkülönböztetésen alapuljon. Hisszük, hogy Isten minden embert a saját képére teremtett. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette (ApCsel 17:26). Igyekszünk követni Jézus Krisztus megbékítő szolgálatát, aki az egész világért meghalt, tehát benne nincs „sem zsidó, sem görög” (Gal 3:28). A rasszizmus bármely formája semlegesíti a keresztény evangélium lényegét.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Az emberi klónozás’ tags=”]
Néhány évtizede még túlzásnak tűnt az a lehetőség, hogy az emberi családhoz klónozás által új tagok csatlakozzanak. A genetika és a reprodukciós biológia legújabb eredményei azonban azt bizonyítják, hogy az emberi klónozás technikája hamarosan fejlődésnek indul.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Azonos neműek életközössége’ tags=”]
Az elmúlt néhány évtizedben a Hetednapi Adventista Egyház úgy gondolta, szükséges, hogy különböző eszközökkel világosan kifejezze álláspontját a házassággal, családdal és emberi szexualitással kapcsolatban. Ezek számos olyan kérdésnek a lényegét jelentik, melyekkel a társadalomnak szembe kell néznie. Ezeket a kérdéseket, melyeket évszázadokon keresztül a keresztény erkölcs alapjának tartottak a házassággal kapcsolatban, egyre jobban megkérdőjelezik, nemcsak a szekuláris társadalomban, hanem maguk az egyházak is.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Dohányzás és etika’ tags=”]
A dohányzás a legnagyobb elkerülhető halálok a világon. Általánosan elfogadott etikai alapelv, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. Amikor dohányzásról van szó, sok ország egy etikai ellentmondással szembesül. Miközben sok évtizedes kutatások cáfolhatatlanul bebizonyították a dohányzás egészségügyi kockázatait, a dohányipar mégis virágzik, gyakran a kormány támogatásával és védelmével. Még komolyabb etikai kérdéseket vet fel a passzív dohányzás, mint halált és egészségügyi kockázatot okozó jelenség.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Függőséget okozó szerek’ tags=”]
A Hetednapi Adventista Egyház hivatalosan 1863-ban szerveződött meg, s már megalakulásától kezdve foglalkozott a dohányzás és a szeszes italok fogyasztásának kérdésével. Az egyház mindkettő használatát károsnak ítélte, úgy az egészségre, a családra, mint a lelkiségre nézve.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Génterápia’ tags=”]

Bevezetés

A modern orvostudomány fejlődése és a géntechnológia lehetővé tette az emberi betegségek kezelését a szenvedő sejtjeiben történő génmódosítás által. Bár a génorvoslás felszínre kerülő területeinek módszerei még fejlődésben vannak, a klinikai kísérletek és a legújabb módszerek arra utalnak, hogy a géntechnológia nemsokára egy sokoldalú, de ugyanakkor mindenki számára ismert terápiás lehetőséggé válhat. Ezek a kilátások arra késztetik a keresztényeket, hogy állást foglaljanak, és megfogalmazzák hitük azon alapelveit, amelyek az emberi génterápia gyakorlására alkalmazhatók.

Tovább olvasom

[/av_toggle]
[av_toggle title=’Globális szegénység’ tags=”]
A szegénység jelen van minden társadalomban. A szegénység megfosztja az emberi lényeket legalapvetőbb jogaiktól. Az emberek éhesek, megfosztja őket az egészségügyi gondoskodástól, a tiszta víztől, oktatástól, munkalehetőségtől, és gyakran eredményezi a tehetetlenség, reménytelenség és egyenlőtlenség érzését. Mindennap több mint 24 000 gyermek hal meg a nem megfelelő életkörülmények miatt, amelyet a szegénység teremt.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Gondoskodás a haldoklóról’ tags=”]
Azok az emberek, akik a Biblia tanítása szerint élnek, a halál tényét úgy fogadják, mint a bűn által megrontott emberi élet részét (1Móz 2:17; Róm 5; Zsid 9:27). „Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak” (Péld 3:2). Az örök élet ajándék, amit mindazok megkapnak, akik elfogadják Jézus Krisztust Megváltójukként. A hűséges keresztények várják Jézus második eljövetelét, hogy az örök élet ajándékát elnyerjék (Jn 3:36; Róm 6:23; 1Kor 15:51–54). Amíg Jézus újbóli eljövetelére várunk, megtörténhet, hogy a keresztényeket haldoklókhoz hívják szolgálni, vagy szembe kell nézniük a saját halálukkal.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Környezettel való sáfárkodás’ tags=”]
A Hetednapi Adventista Egyház hitelve szerint az emberiség Isten képmására lett teremtve, hogy mint sáfára képviselje Istent, és gondozza a természeti környezetet hűséges és gyümölcsöző módon. A természet Isten ajándéka.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Mértékletesség és az adományok elfogadása’ tags=”]
A Hetednapi Adventista Egyház a megalakulása óta hangsúlyozottan foglalkozik a mértékletesség kérdésével, és kulcsszerepet játszott az alkoholos italok, dohány és más drogok elleni küzdelemben.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Pornográfia’ tags=”]
Különböző bíróságok és kultúrák képviselői vitázhatnak a pornográfia (a szexuális elhajlás irodalma) meghatározásáról és következményeiről, de a hetednapi adventisták – bármilyen kultúrkörhöz is tartozzanak – a pornográfiát rombolónak, lealacsonyítónak, érzéketlenné tevőnek és kizsákmányolónak ítélik.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Születésszabályozás’ tags=”]
A tudományos technika ma sokkal több lehetőséget ad az emberi termékenység és szaporodás szabályozására, mint a múltban. Ezek a technikai eljárások lehetővé teszik, hogy rendszeres nemi érintkezés mellett nagymértékben csökkenjen a várható terhességek és szülések száma. Keresztény házaspárok előtt is ott a lehetőség a termékenység szabályozására, ami azonban sok kérdést vet fel mind vallási, mind egészségügyi, mind szociális és politikai téren. Az új lehetőségeknek vannak előnyei és hátrányai is. A keresztényeket – akiknek végső soron saját személyes döntést kell hozniuk – tájékoztatni kell, hogy bibliai elvekre alapozva, józanul tudjanak dönteni. Számos erkölcsi kérdést kell figyelembe venni.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Tolerancia’ tags=”]
A hetednapi adventisták támogatták az Egyesült Nemzetek Szövetségének kezdeményezését, amely 1995-öt a tolerancia évének nyilvánította. Ez a nyilatkozat olyan időben születik meg, amikor a tolerancia hiánya, bigott vallási fanatizmus, rasszizmus, törzsi és etnikai tisztogatás, nyelvi gyűlölködés, valamint az erőszak és a terrorizmus minden formája jellemzi mind az öt kontinenst. A keresztények is osztoznak az előítéletek és embertelenség vádjában.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Vallási kisebbségek vallásszabadsága’ tags=”]
A vallási kisebbségek a történelemben gyakran váltak hátrányos megkülönböztetés és üldöztetés áldozataivá. Napjainkban ismét emelkedik a türelmetlenség és az előítéletek szintje. Annak ellenére, hogy az ENSZ dokumentumai kimondják, hogy minden embernek joga van arra, hogy különböző vallási nézeteket valljon, terjesszen, és megváltoztassa vallását, számos ország megtagadja ezt a jogot polgáraitól.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Vallásszabadság, evangelizáció, prozelitizmus’ tags=”]
A hetednapi adventisták hiszik, hogy a vallásszabadság alapvető emberi jog. Mint keresztények, meg vannak arról győződve, hogy a vallás terjesztése nem csupán jog, hanem örömteli kötelezettség is, ami a bizonyságtevésről szóló isteni megbízatáson alapszik.

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Viszonyunk más egyházakhoz és vallási szervezetekhez’ tags=”]
Annak érdekében, hogy elkerüljük a súrlódásokat és a félreértéseket más keresztény egyházakkal és vallási szervezetekkel, a következő alapelveket állapítjuk:

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Zene’ tags=”]
Isten a zenét már teremtői művének megalkotásába beleszőtte. Amikor mindezeket teremtette, „együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának” (Jób 38:7). A Jelenések könyve a szüntelen dicséretek helyének mutatja be a mennyet, ahol az Istent és a Bárányt dicsőítő énekek visszhangoznak mindenünnen (Jel 4:9–11; 5:9–13; 7:10–12; 12:10–12; 14:1–3; 15:2–4; 19:1–8).

Tovább olvasom
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]