Viszonyunk más egyházakhoz és vallási szervezetekhez

A Hetednapi Adventista Egyház hivatalos állásfoglalása

Annak érdekében, hogy elkerüljük a súrlódásokat és a félreértéseket más keresztény egyházakkal és vallási szervezetekkel, a következő alapelveket állapítjuk:

  1. Elismerjük, hogy minden olyan szervezetet, amely magasra emeli Krisztust az emberek előtt, Isten világraszóló evangelizációs tervének részét képezi, továbbá nagyra értékelünk minden keresztény férfit és nőt más egyházakban, akik elkötelezettek, hogy lelkeket mentsenek Krisztus számára. 
  2. Amikor a divízióközi munka során más keresztény szervezetekkel és vallásos testületekkel kerülünk kapcsolatban, mindenkor a keresztény udvariasságot, becsületességet és méltányosságot kell megőrizzük. 
  3. Elismerjük, hogy az igazi vallásosság személyes lelkiismereti meggyőződésen alapszik. Ezért szem előtt kell tartani, hogy soha senkit se önző érdekek vagy pillanatnyi előnyök vonzzanak sorainkba, és ne is tartson közöttünk senkit más kötelék, mint az a meggyőződés, hogy csak ebben a formában talál tökéletes közösséget Krisztussal. Amennyiben gyülekezeti tagjaink közül bárkinek is megváltozik a meggyőződése, és többé nem érzi magát összhangban az adventista hit és az életmód kérdéseiben, elismerjük, hogy nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy felfogásának megfelelően csatlakozzon ahhoz a közösséghez, melynek tanításaival egyetért. Elvárjuk, hogy más vallási testületek is hasonló vallásszabadsági lelkülettel járjanak el.
  4. Mielőtt valakit felvennénk tagjaink sorába más vallási szervezetből, gondosan meg kell vizsgálni meg, hogy megállapítást nyerjen, hogy vajon az illető vallásos meggyőződésből és Istennel való személyes kapcsolat céljából változtatja-e meg vallási hovatartozását. 
  5. Egy olyan személy, akiről egy másik egyházban világosan kimutatották és megállapították, hogy keresztény erkölcsöt érintő bukás vagy jelleme miatt fenyíték alatt áll, nem lehet alkalmas a Hetednapi Adventista Egyház tagságára mindaddig, amíg a megtérés és reformáció jelei nem láthatóak életében. 
  6. A Hetednapi Adventista Egyház nem tudja küldetését behatárolt földrajzi keretek között folytatni az evangéliumi felhatalmazás értelmezése miatt. Isten gondviselésében és az emberekeért végzett munkájának történelmi távlatában egyházi testületek és vallásos mozgalmak jöttek létre időről időre, hogy különleges hangsúlyt adjanak az evangéliumi igazság különböző fázisainak. A hetednapi adventisták eredetükben és megalakulásukban megerősödtek abban a küldetésükben, hogy hangsúlyozzák Krisztus második eljövetelét, mint közeli eseményt. Ennek során azoknak a bibliai igazságoknak a hirdetésére szólítanak fel, melyek  a felkészülés különleges üzenetét tartalmazzák, ahogyan a bibliai próféciákban (különösen  a Jel 14,6-14-ben) kerültek megfogalmazásra. Ez az üzenet arra hatalmaz fel, hogy az „örökkévaló evangélium”-ot, „minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek”, hirdessük. Ennélfogva minden megkötésre, amely egy meghatározott földrajzi területre korlátozza a bizonyságtevést úgya tekintünk, mint ami korlátozza az evangéliumi felhatalmazást. A Hetednapi Adventista Egyház ugyanakkor más vallásos meggyőződések jogát is elismeri, hogy földrajzi korlátok nélkül működjenek.
Ez a dokumentum nem puszta állásfoglalás, hanem olyan szabályzat, ami a hetednapi adventisták világközösségének munkarendjében került elfogadásra: General Conference Interdivision Employees Handbook (GC IDEH) 500.110