A homoszexualitásról

A Hetednapi Adventista Egyház hivatalos állásfoglalása

A Hetednapi Adventista Egyház elismeri, hogy minden egyes ember értékes Isten szemében, és azon munkálkodunk, hogy minden férfit és nőt Jézus lelkületével szolgáljunk. Ugyanakkor azt is hisszük, hogy Isten kegyelme és a hitbeli közösség támogatása által az egyén összhangban élhet Isten Igéjének alapelveivel. 

A hetednapi adventisták hiszik, hogy a szexuális intimitás kizárólag férfi és nő közötti házassági kapcsolatban valósulhat meg. Ezt Isten a teremtéskor határozta meg. A Szentírás kijelenti: „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté” (1Móz 2:24). Az egész Szentírás ezt a heteroszexuális példát emeli ki. A Biblia nem hagyja jóvá a homoszexuális gyakorlatot vagy kapcsolatot. A heteroszexuális házasságon kívüli szexuális cselekményeket tiltja (3Móz 18:5-23, 26; 3Móz 20:7, 21; Róm 1:24-27; 1Kor 6:9-11). Jézus Krisztus újra megerősítette Isten teremtői szándékát: „»Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?« Majd így folytatta: »Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy«” (Mt 19:4-6). Ezért a hetednapi adventisták ellenzik a homoszexuális gyakorlatot és kapcsolatokat.

Jézus hangsúlyozta minden emberi lény méltóságát és együttérzést tanúsított minden, a bűn következményitől szenvedő személy és család iránt. A küzdő embereknek felajánlotta gondoskodó szolgálatát és vigasztaló szavait, miközben különbséget tett a bűnös iránti szeretete és a bűnös gyakorlatról szóló tanítása között. Mint Krisztus tanítványai, a hetednapi adventisták arra törekednek, hogy kövessék Uruk útmutatását és példáját, Krisztushoz hasonló együttérzést és hűséget gyakorolva. Tanítványaiként a hetednapi adventisták igyekeznek követni az Úr utasításait és példáját, krisztusi együttérzéssel teljes és hűséges életet élve.