Azonos neműek életközössége

Hetednapi Adventista válasz az azonos neműek életközösségére – a keresztény házasság megerősítése

Az elmúlt évtizedekben a Hetednapi Adventista Egyház szükségesnek érezte, hogy különböző csatornákon keresztül világossá tegye a házasságról, családról és emberi szexualitásról szóló álláspontját. Ezek a témák képezik a lényegét sok olyan kérdésnek, amelyekkel a társadalom egyre nagyobb súllyal szembesül. Amit évszázadokon keresztül a keresztény erkölcsiség alapjának tekintettek, ma egyre inkább megkérdőjeleződik, nemcsak a szekuláris társadalomban, de még keresztény egyházakon belül is.

A házasság és a család intézményei olyan támadásnak van kitéve, amely egyre fokozódó erővel próbálja szétszakítani ezeket. Nemzetek egyre növekvő száma tette az “azonos neműek életközösségét” nemcsak társadalmi vita tárgyává, de különböző formákban legalizálta is ezeket az életközösségeket, ezzel világszéles jelenséget indítva. A társadalmi viták erős indulatokat váltottak ki. Ezeknek a folyamatoknak a fényében a Hetednapi Adventista Egyház szükségesnek érzi, hogy világosan és ismételten kifejezze álláspontját.
Fenntartás nélkül megerősítjük a kezdettől fogva képviselt, és az egyház alapvető hitelveiben megfogalmazott álláspontunkat: „A házasságot Isten az Édenben alapította és Jézus megerősítette, hogy az egy férfi és egy nő élethosszig tartó szereteten alapuló közössége legyen.” (Hetednapi Adventista hitelv: A Hetednapi Adventista Egyház alapvető hitelveinek magyarázata, 23. hitelv a Házasságról és családról.) Habár „a bűn megrontotta Isten házasságra és a családra vonatkozó elképzelését,” „a családi kötelék a legerősebb, a legintimebb és legszentebb minden emberi kapcsolat közül,” és így „a családoknak szükségük van arra, hogy megtapasztalják a megújulást és reformációt a kapcsolataikban” (Nyilvános állásfoglalás, A család megerősítése, kiadva: 1990. július 5., a Generál konferencia Ülésén Indianapolis, Indiana.). Isten alapította a „házasságot, amely a két nem — férfi és nő — közötti fizikai, érzelmi és lelki szövetség, amelyet a Szentírás az ‘egy test’ fogalmával határoz meg.” „A férfi és nő monogám életközössége… a nemiség és intim szexuális megélés egyetlen erkölcsileg elfogadott helye.” „Bármi, ami lealacsonyítja ezt az eszményképet, az lealacsonyítja a mennyei ideált. (Állásfoglalás, melyet a Generál Konferencia Operatív Bizottsága fogadott el, 1996. április 23-án.).
A homoszexualitás az emberi természet zavartságának és megtörtségének kifejeződése, amelyet a bűn megjelenése okozott világunkban. Miközben mindenki alá van vetve az elbukott emberi természetnek, „egyszersmind azt is hisszük, hogy Isten kegyelme és a hívők közösségének támogatása által az egyén összhangban élhet Isten Igéjének alapelveivel” (Hetednapi Adventista álláspont a homoszexualitásról, 2012).
Úgy tartjuk, hogy Isten szeret minden embert, függetlenül szexuális orientáltságától. Nem nézhetjük el, hogy bármely csoport tagjai megvetés és gúny, vagy még rosszabb: erőszak áldozatává váljanak. Mégis Isten igéje, amely korszakokon és kultúrákon átível, nem ad engedélyt a homoszexuális életvitelre. A Biblia szembenállása az azonos neműek életközösségével / házasságával Isten házasságot teremtő tervéből (1Mózes 1:26-28; 2:20-24), valamint az isteni törvénykezésből ered (3Mózes 18:22; 20:13; 1Korinthus 6:9-11), továbbá abból, hogy Jézus nyíltan megerősíti a maradandó monogám és heteroszexuális házassági közösséget (Máté 19:4-6).

Ezt a dokumentumot a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának Végrehajtó Bizottsága fogadta el 2012. október 17-én