Globális szegénység

A Hetednapi Adventista Egyház hivatalos állásfoglalása

A szegénység jelen van minden társadalomban. A szegénység megfosztja az emberi lényeket legalapvetőbb jogaiktól. Az emberek éhesek, megfosztja őket az egészségügyi gondoskodástól, a tiszta víztől, oktatástól, munkalehetőségtől, és gyakran eredményezi a tehetetlenség, reménytelenség és egyenlőtlenség érzését. Minden nap, több, mint 24.000 gyermek hal meg a nem megfelelő életkörülmények miatt, amelyet a szegénység teremt.

A hetednapi adventisták hisznek abban, hogy azok a lépések, amelyekkel csökkenteni lehet a szegénységet és az azzal járó igazságtalanságot, rendkívül fontos része keresztény felelősségünknek.  A Biblia világosan kijelenti Isten különleges érdeklődését a szegények iránt és elvárásait, hogy követői hogyan kell viszonyuljanak azokhoz, akik képtelenek gondoskodni magukról. Minden emberi lény Isten képét hordozza és részese Isten áldásainak (Lukács 6:20). A szegényekkel való munkában Jézus példáját és tanítását követjük (Máté 25:35-36). Mint lelki közösség, a hetednapi adventisták közbenjárnak a szegények igazságáért és felemelik szavukat „a némáért, a mulandó emberek ügyéért” (Példabeszédek 31:8), és azok ellen, akik „megfosztják jogaiktól népem nyomorultjait” (Ézsaiás 10:2) Együttműködünk Istennel, aki „felkarolja a nyomorultak ügyét, a szegények jogát” (Zsoltárok 140:12).

Munkálkodni a szegénység és éhezés leküzdésén többet jelent, mint együttérzést mutatni a szegények iránt. Ez közbenjárást jelent a nyilvános közügyeknél, hogy igazságosságban és méltányosságban részesüljenek a szegények azért, hogy lehetőséget kapjanak és emberi jogokkal rendelkezzenek. Ez olyan programokban való részvételt és támogatást jelent, amelyek a szegénység és éhezés okait célozzák meg, segítséget nyújtva az embereknek, hogy fenntartható életet éljenek. Ez az igazság iránti elkötelezettség a szeretet cselekedete (Mikeás 6:8). A hetednapi adventisták hiszik, hogy ez arra is hív, hogy egyszerű és szerény életet éljenek, amely a materializmus és bőség kultúrája ellen tesz bizonyságot.

A hetednapi adventisták csatlakoztak a globális közösséghez támogatva az Egyesült Nemzetek Szervezetének Milleneumi Fejlesztési Céljait (Millennium Development Goals), melynek célja a szegénység legalább 50 százalékos csökkentése 2015-ig. Ennek előmozdítása érdekében a hetednapi adventisták partnerek a civil szervezetekkel, kormányzatokkal és másokkal, hogy együttműködjenek helyi és globális szinten Isten munkájában az igazság helyreállítása érdekében ezen az összetört világon.

Mint Krisztus követői elkötelezzük magunkat ebben a feladatban azzal a határozott reménységgel, melyet Isten adott egy új égről és új földről, ahol nincs szegénység és igazságtalanság. A hetednapi adventisták arra hívattak, hogy színesen és hűségesen éljen bennük az Isten országának ez a látomása azáltal, hogy a szegénység megszüntetése érdekében most cselekszenek.

Ez az állásfoglalás a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának Végrehajtó Bizottsága fogadta el szavazta meg 2010. június 23-án, és a Generál Konferencia Ülésén lett kihirdetve a Gerogia Állambeli Atlantában, 2010. Június 24-július 3 között.