Vallási kisebbségek vallásszabadsága

A Hetednapi Adventista Egyház hivatalos állásfoglalása

A vallási kisebbségek a történelemben gyakran váltak hátrányos megkülönböztetés és üldöztetés áldozataivá. Napjainkban ismét emelkedik a türelmetlenség és az előítéletek szintje. Annak ellenére, hogy az ENSZ dokumentumai kimondják, hogy minden embernek joga van arra, hogy különböző vallási nézeteket valljon, terjesszen, és megváltoztassa vallását, számos ország megtagadja ezt a jogot polgáraitól.

A nemzetközi jogi dokumentumok elítélik a vallási kisebbségek hátrányos megkülönböztetését, tragikus módon ennek ellenére egyes országok olyan jegyzékeket

készítettek, melyeken egyes vallási csoportokat
veszélyes szektákként soroltak fel. Szektaellenes vizsgálóbizottságokat állítottak fel, nyomozókat képeztek ki, és korlátozó törvényeket fogadtak el. Így ártatlan hívők százezrei gyanúsítottak és másodrendű állampolgárok lettek. Mindez a vallásszabadságnak, mint az emberi nem legelemibb és legalapvetőbb jogának a megszegése. A hetednapi adventisták hisznek abban, hogy engedelmeskednünk kell az ország törvényeinek mindaddig, amíg e törvények nem ellenkeznek Isten törvényeivel. Elutasítunk azonban minden olyan törvényt, politikát vagy tevékenységet, ami hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a vallási kisebbségekkel szemben.

A hetednapi adventista egyház mindenkire kiterjedő módon védi a vallásszabadságot, valamint az állam és az egyház szétválasztását. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten, aki életet adott, szabad választást is adott az embernek. Isten csak olyan imádatot fogad el, ami önkéntes alapon történik. A hetednapi adventisták azt is vallják, hogy a törvényeknek egyformán kell vonatkozniuk minden emberre, nem lehet önkényes kivételeket tenni. Kijelentjük, hogy egyetlen vallási csoportot sem lehet elítélni csupán azért, mert egyes képviselői szélsőségeseknek tűnnek mások szemében. A vallásszabadságot csak akkor szabad korlátozni, ha olyan agresszív és erőszakos magatartással párosul, ami sérti mások emberi jogait.

Az ENSZ által elfogadott egyetemes emberi jogokról szóló nyilatkozat tizennyolcadik pontjával összhangban, valamint más nemzetközi jogi dokumentumokkal, és saját hitével és történetével összefüggésben a hetednapi adventista egyház teljes mértékben elkötelezi magát arra, hogy mindenütt és mindenki vallásszabadságát hirdeti és védelmezi. Ezen túlmenően továbbra is arra törekszünk, hogy előmozdítsuk a párbeszédet és a jobb megértést az állami intézmények illetve azok között az emberek között, akik valamilyen vallási kisebbséghez tartoznak.

Ezt az állásfoglalást a Generál Konferencia Végrehajtó Bizottságának 1999. szeptember 29-i ülésén szavazták meg Silver Springben (Maryland). Statements Guidelines and Other Documents, Seventh-day Adventist Church, A 2005 Compilation by the Communication Department of the General Conference, 88-89. p.