Megalakult a 112. Kubinyi Zoltán cserkészcsapat

2018 március 3. jeles nap a magyar adventista cserkésztörténelemben: új cserkészcsapat alakult
Ahogy minden jeles dátumnak, ennek is hosszú előtörténete van. A hódmezővásárhelyi csapat története 2013-ben kezdődött, amikor két veterán cserkészvezető gyülekezeti apuka meggyőzte egymást arról, hogy ha ők maguk nem csinálnak cserkészetet a fiaiknak, más nem fog helyettük. És mivel nem akarták, hogy a fiúk e nélkül az életre szóló és életet formáló élmény nélkül nőjenek föl, őrsöt szerveztek a szombatiskolai csoportjukból. Elkezdtek kijárni velük a városszéli erdőbe, a természetben való élet alapjaira és a cserkésztörvényben megfogalmazott gyakorlati kereszténységre tanítani őket.

A kezdeményezésnek gyorsan híre ment. Jöttek fiúk a szomszédos gyülekezetekből és az osztálytársak közül egyaránt. Így indult útjára a hódmezővásárhelyi Hód őrs, amely a három, már működő adventista cserkészcsapat közül a budapesti Huenergardthoz csatlakozott.

Ahogy teltek az évek, több Hódban is cserkészvezetői hivatás ébredt. Közülük ketten a tavalyi év során elvégezték az őrsvezetőképzőt, ahol felkészítették őket arra, hogy egy-egy, náluk néhány évvel fiatalabb fiúkból álló „banda” vezérei legyenek. Az őszi gyülekezeti cserkész szombat és az azt követő toborzás nyomán megalakult a 4-5.-es fiúkra alapozott Gímszarvas, és a 7-8.-os fiúkat tömörítő Tűzpióca őrs. Mindkettőbe járnak adventista és más hátterű fiúk vegyesen, hiszen a fiatalok körében végzett bel- és külmisszó egyformán fontos a cserkészet értékrendjében.

Idén újabb jelöltet küldtünk őrsvezetőképzőbe, aki a hamarosan induló lány őrsünk vezetője lesz.

Ez a növekedés alapozta meg azt a kérvényünket, amit az év elején nyújtottunk be a Magyar Cserkészszövetséghez, és amit annak Országos Tanácsa 2018. március 3-i ülésén hagyott jóvá. Bár ettől nem lett egy csapásra több adventista cserkész, ez a váltás mégsem öncélú: immáron a dél-alföldi régióban is hivatalosan jelen van az adventista cserkészet, és képviselheti egyházunk értékrendjét. Ezt igyekeztünk közvetíteni mindjárt névválasztásunkkal is: csapatunk névadójául egy 2. világháborús adventista embermentőt, Kubinyi Zoltánt választottuk.

Jó munkát, 112-es Kubinyi!

Csapatunk FB oldala: www.fb.com/cserkeszekhmv/
Adventista cserkészek és barátaik a FB-on: www.fb.com/groups/adventistacserkeszekesbarataik/

 

 

Dr. H. M.