Presbiterszentelés, esketés és keresztség a veszprémi körzetben

2017. november 18-án presbiterszentelést és esketést, december 9-én pedig keresztségi istentiszteletet tartottunk a nemesvámosi gyülekezetben.

Régi vágya teljesült a nemesvámosi testvéreknek november 18-án, hiszen Isten két kipróbált vezetővel ajándékozta meg a közösséget. Kövesi Zoltán és Pásztor Csaba testvérek álltak élére a több mint száz főt számláló gyülekezetnek. Mindkét testvérünk adventista gyökerekkel rendelkezik, szüleik adventi szellemben nevelték őket.

Kövesi Zoltán 1968. június 9-én született Veszprémben, lelki újjászületése pedig 1992-ben történt. Azóta családjával fáradhatatlanul, szívből szolgálja az Urat, ami a gyülekezet számára sok áldást adott már eddig is.

Pásztor Csaba lelkész családból származik. 1961. június 2-án született Salgótarjánban, de már a diákévekben a nemesvámosi barátok között találták a szombatok. 1982-ben keresztelkedett Balatonlellén. Józan, kiegyensúlyozott szemléletével meghatározó tagja lesz a vezetésnek.

Az ünnepélyes istentiszteleten Kalocsai Tamás szólta Isten Igéjét Ezékiel könyve 14. fejezet 20. verse alapján. Kívánjuk, hogy testvéreink tapasztalják meg Isten egyedülálló támogatását szolgálatuk során, s a gyülekezet felvigyázóiként növekedjenek lelkiekben Noéhoz, Dánielhez és Jóbhoz hasonlóan.

Az ünnepség keretein belül megköszöntük Dudás József nyugalmazott presbiter áldozatos szolgálatát. Dudás testvér 1994 óta – mintegy 23 esztendeje – fáradhatatlanul dolgozott a gyülekezet jólétéért. Munkásságát fémjelzi a nemesvámosi és a várpalotai imaház építési munkálatainak vezetése, valamint 16 gábor-testvér keresztsége. Isten adjon Jóska bácsinak és kedves feleségének, Szíjártó Veronikának sok-sok egészségben és boldogságban eltöltött évet a gyülekezet szolgálatában.

Emlékezetesen alakult az év utolsó hónapja is a veszprémi körzet számára, hisz három testvérünk kötött szövetséget az Úrral. December 9-én Berecz Ilona, Gábor István és Gábor Zsuzsanna adták át életüket Krisztusnak. István és Zsuzsanna a pápai gyülekezetalapítás gyümölcsei, míg Ilona a Nemesvámosi Gyülekezet tagságát erősíti. A keresztségi szertartásban Bella Géza presbiter, Szabó Attila és Kalocsai Tamás lelkipásztorok vettek részt.

„…hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1Kor 15:57).

qaltom