SzKÉNI nap Gáborjánban

Aki már járt Gáborjánban, az nagy valószínűséggel hallott már a tőle 3 km-re elhelyezkedő Szentpéterszegről is. A Berettyóújfalutól keletre elterülő község Hajdú-Bihar vármegye bihari térségében egy jellegzetes alföldi falu. Szociális intézményei között megtalálható a Kihívással Élők Nappali Intézménye is, amely a Gáborjáni Gyülekezetnek – mondhatni – a szívügye. A gyülekezet 2017 óta áll kapcsolatban az intézménnyel, ugyanis attól az évtől kezdve két gyülekezeti tag is rendszeresen jár oda.

AdventInfo 2024. április 30.

Aki már járt Gáborjánban, az nagy valószínűséggel hallott már a tőle 3 km-re elhelyezkedő Szentpéterszegről is. A Berettyóújfalutól keletre elterülő község Hajdú-Bihar vármegye bihari térségében egy jellegzetes alföldi falu. Szociális intézményei között megtalálható a Kihívással Élők Nappali Intézménye is, amely a Gáborjáni Gyülekezetnek – mondhatni – a szívügye. A gyülekezet 2017 óta áll kapcsolatban az intézménnyel, ugyanis attól az évtől kezdve két gyülekezeti tag is rendszeresen jár oda.

Az utóbbi években az intézmény nehéz időszakot élt meg az akkori vezetés miatt, ami hatással volt az ott dolgozókra, de főleg a fiatalokra, és egyre többen hagyták el az intézményt. A Gáborjáni Gyülekezet azonban felajánlotta a segítségét, és adományokkal támogatták őket. Itt nem pénzre kell gondolni, hanem olyan eszközökre, amikre szükség volt a kihívással élők foglalkoztatásához.

Az új vezetés megalakulásával változások jöttek az intézmény életébe. A létszám növekedett, a SzKÉNI (Szentpéterszegi Kihívással Élők Nappali Intézménye) elkezdett talpra állni, és létrejöhetett az a nap, ami régi vágya volt a Gáborjáni Gyülekezetnek: meghívni a kihívással élőket az imaházba. Gyors egyeztetések után sikerült kitűzni a dátumot 2024. március 26-ra. Némi fejtörés után összeállt a kép a témával és a foglalkozásokkal kapcsolatban. Nehézséget okozott az, hogy a 20 fős csoport összetétele fizikai kihívás szempontjából is eltérő, valamint a korosztályt illetően is széles intervallumban mozog, de a gyülekezeti közösség ebben is megtapasztalta az Úrtól jövő segítséget.

Elérkezett a várva várt nap. Reggel 8 órától vártuk az intézmény fiataljait és dolgozóit. Mivel több településről érkeztek, és csak egy kisbusz áll a rendelkezésükre, ezért több időt vett igénybe, mire mindenki megérkezett. A nap témája a húsvét volt, pontosabban az Atya áldozata, Jézus Krisztus kereszthalála, feltámadása, valamint az, hogy mi ebből az ember reménysége. A témabevezetést követően következtek a kreatív foglalkozások, többek között gyöngyfűzés, egy emlékeztető dísz készítése, puzzle és persze képeslap, ami szintén emlékül marad a napról. Nem maradt el a közös éneklés sem, hiszen méltó a mi Istenünk, hogy énekkel is dicsőítsük Őt.

Miért is tette a gyülekezet mindezt? Nem azért, hogy ez a cikk megszülessen, de még csak azért sem, hogy eggyel több dolog legyen a jó cselekedetek listáján, hanem azért, mert a Szentlélek késztette a tagokat. A gyülekezet reménysége szerint a SzKÉNI-t érintő segítségnyújtás nem befejeződött ezzel a programmal, hanem ezzel bontakozott ki és folytatódik tovább.

Felelősek vagyunk egymásért; egészséges emberekért és kihívással élő emberekért egyaránt.

Szeretnénk köszönetet mondani a az intézmény fiataljainak, akik nagy szeretettel, kedves szavakkal és sok-sok öleléssel ajándékoztak meg. Köszönjük a Debreceni Egyetemről érkező gyógypedagógus hallgatóknak, akik önkéntesen és szeretettel vették ki részüket a programban, köszönjük Gáborján község polgármesterének és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, akik ajándékokkal kedveskedtek a fiataloknak. Végül szeretnénk köszönetet mondani az intézmény vezetőjének és dolgozóinak, akik mindennap kitartóan és odaadóan viselik szívükön és tesznek jót a fiatalokért békességben, de még a háborúságban is. Isten gazdag áldását kívánjuk az életükre, munkájukra és családjukra, de az Ő áldását kívánjuk azokra a szülőkre is, akiknek gyermekük élete és jóléte az első helyen van, az Úr erősítse meg őket is napról napra!

Reménységem, hogy a kihívással élőkkel együtt mind ott lehetünk majd Isten országában, ahol már nem lesz mozgásban, hallásban, látásban vagy értelemben korlátozottság. Egy olyan országban, amelyet Isten készített el az Őt szeretőknek. Éljünk úgy, hogy ez a reménység valamennyiünk számára valóság legyen!

Cucin Imre