Születésnaposok Bucsán

Gyülekezeti istentisztelet keretén belül köszöntöttük a Bucsai Gyülekezet legidősebb tagjait. Koczka Sándor felszentelt presbiter testvérünk 95. évét töltötte március 17-én, Finta Györgyné, született Szatmári Anna testvérnő 91. évét töltötte február 26-án. Mindketten a gyülekezet hűséges, oszlopos tagjai. 

Mindenható Urunk áldja meg őket továbbra is jó egészséggel, vidám szívvel és mindvégig kitartó hittel, hogy egykor az Ő országában is együtt dicsőíthessük Őt!

FA