Bejegyzés

Könyvtári Hírlevél Kivonat

Az Adventista Teológiai Főiskola könyvtárában idén is nagy munka folyik. A könyvtári állomány kiemelkedő ékköve az Ellen G. White-gyűjtemény, aminek a könyvtárban jelenleg zajlik a feldolgozása, és visszakereshetővé tétele. A gyűjtemény érdekessége, hogy nemcsak magyarul, hanem angolul, németül, franciául, olaszul, cseh és lengyel, valamint szlovák nyelven is megtalálhatóak benne Ellen G. White írásai.

A könyvtárban nemcsak teológiai, hanem szépirodalmi könyvek is találhatóak. Ezek a könyvek hasznos barátaink egy hűvös estén, amikor bekuckózva, otthonunk melegében kikapcsolódásra vágyunk. Jelenleg ennek az állományrésznek a feldolgozása is zajlik.

A főiskola előfizet különböző adatbázisokra, egyik ilyen a MERSZ (https://mersz.hu/) adatbázis. Abban tér el más adatbázisoktól, hogy más a megjelenés és a kereshetőség, amit teljesen más struktúrával építettek fel. A MERSZ letölthető applikációval rendelkezik.

Végezetül következzék egy kis könyvajánló: Palackposta Márai Sándortól. Azért van óriási jelentősége ennek a műnek, mert Szigeti Jenő szerkesztette, akinek oroszlánrésze volt abban, hogy a Márai-hagyaték hazakerült Magyarországra. A könyv kölcsönözhető a könyvtárban, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Molnár Zsuzsanna, könyvtáros
G. Tóth Aletta, segédkönyvtáros

HÖK az ATF-en

Sikeres évet zárt a Hallgatói Önkormányzat az Adventista Teológiai Főiskolán 2022 őszi félévében is. Az új tanévben is igyekeztünk színes és közösségformáló programokat hozni diákjainknak, amik úgy az épülésükre, mint a beilleszkedésükre is hatással vannak. A főiskolás évek korosztálytól függetlenül életünk legszebbjei, és mi, a HÖK nemrégiben megválasztott tisztségviselői ezeket az éveket szeretnénk felejthetetlenné tenni.

Első körben egy társasjátékestét szerveztünk, ahol a jó hangulat garantált volt. Mindenki hozott magával egy bizonyos játékot, ami csapatépítő volt. Egyesek megmozgatták a gondolkodásunkat, míg mások a kreativitásunkat vették igénybe. Ez az alkalom elég nagy sikernek örvendett.

Örömünkre szolgált, hogy ebben a félévben lehetőségünk nyílt kéthetente programokat szervezni, így a következő programunk egy kávédélután volt. A hallgatók szünetekben, egy nehéz óra után vagy a nap végén átjöhettek a kollégiumba, ahol kávéval és forró csokival vártuk őket, eközben ők minőségi időt tölthettek együtt a tantermen kívül is. Volt, aki erre az alkalomra is hozott társasjátékot, így még érdekesebben tölthették el a rendelkezésre álló időt.

November elején a tanárok közreműködésével sikerült megszerveznünk egy zsinagógalátogatást a Hunyadi téren levő zsinagógába. Az ottani zsidó testvérek nagy vendégszeretettel fogadtak minket. Az elején külön foglalkoztak a főiskolai hallgatókkal, majd az ottani szokások szerint részt is vehettünk egy istentiszteleten, betekintést nyerve a kultúrájukba. A program végén egy kis vacsorával kedveskedtek nekünk, így megkóstolhattuk, milyen hagyományos ételeket fogyasztanak ők. Fontosnak tartom, hogy a diákok ne csak elméleti síkon tanuljanak, hanem a gyakorlatban is szemlélni tudják az órán elhangzottakat, így az hosszabb távú tudásként és egy jó emlékként maradhat meg.

A vizsgaidőszak előtti utolsó programunk egy palacsinta-délután volt. Erre az alkalomra mindenki hozott valami apróságot, amit fel lehetett használni a palacsinta elkészítéséhez. A palacsintasütés egyfajta hagyománnyá vált nálunk a kollégiumban, amikor esténként csak úgy összeülünk, palacsintát sütünk és beszélgetünk. Mindenki szeret finomakat enni, így az ilyen összeülések elég népszerűek és közösségépítőek a diákok körében.

Reméljük a következő félévben is rengeteg programot tudunk hozni majd diákjainknak, ami mindenki érdeklődési körét lefedi.

Kovács Andrea
ATF HÖK elnök

Főiskolánk oktatója Lettországban tanított

Szilvási András rektorhelyettes testvér meghívást kapott, hogy a Belgrádi Teológiai Szeminárium (Teoloski Fakultet Beograd) vendégoktatójaként részt vegyen a Balti Unió (Észtország, Lettország, Litvánia) jövendő lelkészeinek képzésében. A hároméves főiskolai (BA) képzés 2022 szeptemberében indult.

Szilvási testvér a második modult tartotta november 11–18. között Pastoral Ministry in Context (A lelkipásztori szolgálat mai összefüggésben) tantárgyból. November 12-én szombaton a rigai központi gyülekezetben hirdetett Igét az őszi imahét záróalkalmán.

A Balti Unió három egyházterületből áll és mintegy 5600 gyülekezeti tagot számlál. A lelkészi kar idősödése miatt sürgős szükségük van az utánpótlásra, amit egy kihelyezett főiskolai programmal igyekeznek megoldani. A hallgatók közül többen már bibliamunkásként el is kezdték szolgálatukat.

Az Adventista Teológiai Főiskola számára nagy elismerés, hogy Szilvási András testvér meghívást kaphatott az angol nyelvű oktatási programban való részvételre.

(ATF)

Adventista Akkreditációs Bizottság (AAA) látogatása az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológia Főiskola által közvetített oktatói, nevelői és tudományos munka minőségét, idén – a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) mellett – az Adventista Akkreditációs Bizottság (AAA) is ellenőrizte. Ez a főiskola számára komoly kihívást, a végzett hallgatóknak viszont számottevő lehetőséget jelent. Lehetőség arra, hogy a nálunk szerzett diplomát az adventista intézmények a világ minden országában elismerjék. Végzett hallgatóink külföldön továbbtanulhatnak, illetve egyházi szolgálatot vállalhatnak.

Az Adventista Akkreditációs Bizottság látogatása 2022. október 11–14. között zajlott. A bizottság tagjai voltak: Julian Melgosa, John Baildam, Gallusz László, Kayle B. De Waal (a TED küldötte), Lorraine McDonald és Németh Péter.

Az akkreditációs eljárás során a bizottsági tagok betekintést nyertek a főiskola működésének minden területébe. Megvizsgálták a jelentéseket, meghallgatták az intézmény vezetőit, az egyház képviselőit, a hallgatókat és a tanárokat. Ezt követően egyenként értékelték az intézmény tevékenységi köreinek (oktatás, spirituális nevelés, adminisztráció, gazdálkodás, könyvtár, kollégium stb.) minőségét. Mintegy utolsó mozzanataként a látogatóbizottság ajánlásokat fogalmazott meg az Adventista Teológiai Főiskola részére, ezzel is segítve a munkánkat abban, hogy még hatékonyabban teljesítsük missziónkat.

Szeretnénk itt is megköszönni az egyház és az intézmény munkatársainak odaadó szolgálatát, amivel lehetővé tették, hogy az Adventista Teológiai Főiskola megfeleljen az akkreditáció követelményeinek.

Dr. Michelisz Richárd
főtitkár

Kirándulás Ópusztaszerre

Oktatók és hallgatók egy része, az Adventista Teológiai Főiskoláról közösen fedeztük fel Ópusztaszer és Szeged szépségeit.

Lehetőségünk volt látni a rendezett és sok örökséggel kecsegtető Nemzeti Történelmi Emlékparkot, melynek fő látványossága a Feszty-körkép volt. Vetítővásznon belekóstoltunk a Szer történet és Magyarország történelmébe, illetve íjászkodási lehetőségünk is volt.

Ezt követően együtt ebédeltünk egy szegedi étteremben, ahol néhányan városnézést is beiktattak.

Egész napos programunkon mindenki elfáradt. De sok természeti és kulturális élménnyel gazdagodtunk.

ATF

Diákélet lelki szervezése

A diákélet lelki szervezése egy teológiai oktatási intézményben – meglátásom szerint – kétoldalú feladat. Egyrészről ideális esetben a diák egy olyan működő elméleti és gyakorlati keretrendszerbe csatlakozik be, amely benne komoly, releváns kérdésekkel való szembenézésre bátorítja, ami időnként elkerülhetetlenül kényelmetlen. Másik oldalról azonban ugyanez a rendszer nem hagyhatja magára a diákot a kérdéseivel egyedül küzdeni, hanem azt mederben tartva egy érzelmileg és lelkileg biztonságos szociális közeget kell biztosítson ahhoz, hogy a kérdésekkel való szembenézéssel járó stressz ne árassza el a diákot, hanem azzal úgy tudjon szembenézni, hogy az tágítsa a perspektíváit és fejlessze tudását, képességeit, közelebb vigye őt egy kiegyensúlyozott, holisztikus ön- és istenképhez.

A szolgálatomon keresztül a diákok számára egy olyan támogató és elfogadó szociális és lelki közeget nyújtok tehát, amelyben egyrészt a főiskolán töltött idejük alatt felszínre kerülő, akár magánéleti jellegű, akár a tanulmányaikhoz szorosabban kapcsolódó dilemmáikban, kérdéseikben segítséget kaphatnak, másrészt lelkileg megerősödhetnek és felkészülhetnek arra, hogy megfelelően fogadják további kérdések, dilemmák, lelki problémák felszínre kerülését. Mindehhez szorosan kapcsolódik a diákok integrálása egy olyan lelki családba, egyházba, amely több dimenziós szupportív csoportként működik, és aminek részét képezi a campus területén működő gyülekezetbe való aktív becsatlakozásnak a lehetősége.

Szolgálatommal a diákokat bátorítom, hogy aktívan és a gyakorlatban is fedezzék fel Istentől jövő elhívatásukat.

 

H. Zs.

Az ATF az Értékteremtőn

Az Adventista Teológiai Főiskola képviseletében részt vettünk az Ifjúsági Osztály által szervezett Értékteremtő Konferencián március 25–27. között, melyet Budapesten, a Virtuózok Hangversenyteremben rendeztek. Az eseményen az intézmény Hallgatói Önkormányzatának képviselői is megjelentek.

A szombati program keretein belül lehetőségünk volt néhány percben bemutatni a résztvevők számára a főiskolát, melyben ismertettük, milyen képzéseket folyatunk, és miért érdemes például teológiát tanulni, illetve miért is válasszák az Adventista Teológiai Főiskolát. Ezt követően az érdeklődők a felállított standunknál kaphattak választ felvetődött kérdéseikre. Bővebb információkat tartalmazó új Felvételi tájékoztatókkal és a Bemutatkozó füzetekkel együtt golyóstollakat, illetve kitűzőket osztottunk ki a résztvevők között, akik örömmel fogadták az ajándékokat.

 

Kovács Aletta Beatrix

Hírek az ATF Könyvtárából

Immár két éve dolgozom a főiskola könyvtárában. Mióta itt vagyok, folyamatosan azon dolgozom, hogy az ATF Könyvtára minél inkább megfeleljen a kor kihívásainak. Mivel az ország egyik legnagyobb műszaki könyvtárából kerültem ide, ahol az Olvasószolgálati Osztályon dolgoztam, óriási kihívást jelentett, hogy itt egy személyben több munkakörben is helyt kell állnom, hiszen a nagykönyvtárban osztályokra bontva végzik a könyvtári feladatokat.

Az elmúlt két év egyik legnagyobb eredményének tartom, hogy a könyvtári állomány mintegy 30%-a elérhető a HUNTÉKA Integrált Könyvtári Rendszer katalógusában. https://atf.opac3.monguz.hu/

Ez év tavaszától a hallgatók elektronikusan tudnak kölcsönözni, és saját maguk is tudnak hosszabbítani és lefoglalni könyveket, illetve előjegyezni.

Maga a gyűjtemény egyedülálló a maga nemében, mert itt nemcsak a szokásos gyűjtőmunka eredményeképpen gyarapodott az állomány, hanem nagyon sok magángyűjtemény is színesíti.

Nap mint nap emelek ki muzeális könyveket, melyek helyben elérhetők és megtekinthetők a könyvtárban. Itt emelném ki az Ellen Gould White-gyűjteményt, ami egyedülálló az országban, egyelőre még nem visszakereshető.

Az állomány rendezésében és a megfelelő raktári rend kialakításában sok önkéntes hallgató és két külsős segítő vett részt. Két hallgató diákmunkában segítette a munkámat. Nélkülük nem ment volna.

Tavasz óta a főiskola intézményi adminisztrátora lettem az MTMT-ben, ami egy külön munkakör, és hatalmas felelősség.

Az 2021-es őszi félévben könyvtáros blogot indítottam; egyelőre egy hallgató ír rendszeresen cikkajánlókat, de nyitva áll az ajtó, hogy ha valaki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, akkor várom szeretettel.  https://adventistakonyvtar.blogspot.com/

Novemberben sikeresen lezajlott a második könyvtáros este, ahol a fő téma Miért szeretjük Luther Mártont? volt. Az este kellemes, interaktív beszélgetés formájában zajlott, a hallgatók bevonásával.

A könyvtár nyitvatartása a főiskola honlapján elérhető. https://atf.hu/konyvtar-es-dokumentacios-kozpont-2/ Várom Önöket, várlak Benneteket sok szeretettel nyitvatartási időben, illetve a könyvtár alábbi elérhetőségein!

Molnár Zsuzsanna, ATF Könyvtár

„Valláspatológiai jelenségek és kihívások”

Tudományos konferencia az Adventista Teológiai Főiskolán

2021. szeptember 6-án a Gyakorlati Teológiai Tanszék szervezésében „Valláspatológiai jelenségek és kihívások” címmel tudományos konferenciát tartottunk az ATF-en. A téma iránt érdeklődő szakemberek és teológushallgatók mellett a Magyar Unió lelkipásztorai is hivatalosak voltak a rendezvényre. A konferencia előadói széles perspektívából közelítették meg a témát: orvosi-pszichiátriai, pszichológiai, antropológiai és bibliai szempontból.

A konferenciát Tonhaizer Tibor rektor testvér nyitotta meg. Bevezetőjében megköszönte, hogy a szakterület kiváló és széles körben ismert szakemberei is elvállalták az előadásokat.

A konferencia délelőtti programjában az alábbi előadásokat hallhattuk:

  • Süle Ferenc orvos és pszichológus – A valláspatológia magyarországi múltja és jelene
  • Dr. Máté-Tóth András – A sebzett kollektív identitás vallási dimenziói
  • G. Tóth Anita pszichiáter adjunktus – Klinikai tapasztalatok – irodalomterápia és biblioterápia

 

A konferencia Horváth Péter és Szilasi Zoltán lelkipásztorok által vezetett pódiumdiszkusszió után, a délutáni szekcióban három doktorjelölt előadásával folytatódott:

  • Barcsa Krisztina valláskutató – Vallási és spirituális kompetenciák oktatása a pszichológus-képzésben
  • Árvai Tamás Kristóf teológus, lelkipásztor – Az ószövetségi kor vallásos szélsőségeinek kulturális ismérvei mai szemmel
  • Fenyvesi Péter Pál teológus, tanársegéd – Két patológiás vallási jelenség az újszövetségi korból

 

A konferencia nagyszerű rálátást biztosított arra a jelenségre, miszerint a hitélettel, ill. a vallásos élettel összefüggésben kialakuló betegségek nem új keletűek, és gyógyításuk különös körültekintést igényel. Ebben a szolgálatban a három terület – pszichiátria, pszichológia és keresztény lelkigondozás – közös együttműködésére van szükség. Sőt bizonyos esetekben kívánatos lenne, ha mindhárom területen képzett szakemberek állnának rendelkezésre.

Reméljük, hogy a konferencia utóélete további segítséget fog nyújtani egészséges gyülekezeti közösségek építéséhez és fenntartásához. Az alkalom több lelkipásztorban felkeltette az érdeklődést a téma további tanulmányozásához. Az Adventista Teológiai Főiskola tervbe vette egy tudományos kötet kiadását a valláspatológia témakörében.

 

Dr. Szilvási András

Tanévnyitó és diplomaátadó ünnepség az Adventista Teológiai Főiskolán

2021. mszeptember 5-én egy szép, napsütéses vasárnap délelőtt került megrendezésre az Adventista Teológiai Főiskola szokásos tanévnyitó és diplomaátadó ünnepsége. Az ünnepséget az ilyenkor megszokott módon komoly előkészületek előzték meg a Tanulmányi Hivatal részéről. Urunk áldásai mellett minden bizonnyal a gondos szervezésnek is köszönhető, hogy rendezvényünk mintegy 120 fő jelenlétében zajlott, beleértve ebbe nemcsak az oktatói kart és a végzett hallgatók hozzátartozóit, de a jelenlegi hallgatóink egy részét, valamint sok kedves érdeklődőt is.

Az ünnepség kezdetén dr. Ősz-Farkas Ernő testvérünk köszöntötte a résztvevőket, majd a közös ének és a hálaadó imádság után a Trio Acustic zenei és dr. Tokics Imréné versszolgálata következett. Az ATF fenntartója nevében egyházunk főtitkára, Fenyvesi Péter Pál tartott ünnepi köszöntőt, dr. Szilvási András pedig egy rövid nyitó áhítatot. Az igeszolgálat fókuszában álló üzenet a hit és a tudás közötti – napjainkban sajnos – mesterségesen felállított szakadék áthidalásának szükségszerűségét célozta, rámutatva egyszersmind a megoldás lehetséges módozataira is.

Az áhítat után került sor az intézmény végzős hallgatóinak fogadalomtételére, melynek keretében az érintettek dr. Tokics Imre professzor úr vezetésével tettek bizonyságot arról, hogy immáron teológusokként a továbbiakban is elköteleződnek a Szentírás intenzív kutatása mellett, fáradozni fognak azon, hogy megszerzett ismereteikkel aktívan gyarapítják az egyház és a társadalom tudáskincsét, főiskolánk jó hírét pedig a jövőben is ápolják. Ezt követően került sor az oklevelek átadására. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt tanév lezárásaként 19 hallgatónk vehette át oklevelét, méghozzá három képzési formában: Tíz hallgató alapszintű (BA) diplomát, három hallgató egyetemi szintű (MA) diplomát, hat fő pedig életmód-tanácsadó szakirányú oklevelet kapott. A végzett hallgatók nevében Scheller György (BA) és Frisala Anita (MA) fejezték ki köszönetüket az ünneplő közösség előtt. Friss diplomásaink elmondták, hogy az intézmény falai között eltöltött évek során nemcsak tárgyi ismeretekben gazdagodtak, de a lelki közösség megélése is nagyon sokat jelentett számukra. A tanév megnyitása keretében dr. Tonhaizer Tibor rektor úr első gondolatai a járvány okozta oktatási-nevelési nehézségek felemlítése mentén kerültek megfogalmazásra, de ezeket a hála és a köszönet szavai követték. Hála a Teremtő felé, aki megőrzött bennünket az elmúlt tanév pandémiás viszontagságai között, és köszönet a munkatársaknak, akik a saját szolgálatuk területén a nehézségek ellenére is mind kiválóan helyt álltak. Ezt követően került sor az új kinevezések, illetve megbízások átadására.

Dr. Szilvási András az ATF Gyakorlati Tanszékének vezetője a Szenátus júniusi döntése alapján 2021. szeptember 1-től rektorhelyettesi megbízást kapott. Az ő feladata lesz többek között a főiskola minőségbiztosítási rendszerének működtetése, valamint az akkreditációs eljárásokra (MAB, AAA) való felkészülésünk irányítása, koordinálása.

Dr. Szabó János az ATF tanársegédje ugyanakkor e tanévtől kezdődően adjunktusi besorolásban végzi tovább oktatói szolgálatát az Egyháztörténeti Tanszéken, aki szintén örömmel vette át kinevezési okmányát.

Prof. dr. Szilvási József testvérünk a nyár folyamán töltötte be a 70. életévét, ezért ő a Felsőoktatási Törvény vonatkozó szabályozása értelmében nyugállományba vonult. Az ATF Szenátusa azonban a fenti törvény által biztosított jogkörével élve, alaposan mérlegelte Szilvási professzor úr sok évtizedes oktatói és vezetői szolgálatát, kiváló publikációs teljesítményét, valamint számottevő hazai és nemzetközi szakmai elismertségét, és mindezek hátterén „professor emeritus” címet adományozott számára. E cím birtokában dr. Szilvási József a Rendszeres Teológiai Tanszék megbízott vezetőjeként folytatja tovább szolgálatát. Az ünnepelt a kinevezési okirat mellett „Az Egyház építője és misszionáriusa” címmel egy szép emlékkönyvet kapott ajándékba, melyben olyan neves kollégák tanulmányai kaptak helyet, akik Szilvási tanár úr életének és munkásságának bizonyos szakaszaiban meghatározó szerepet töltöttek be. Mindhárom testvérünk laudációját a kötet szerkesztője, prof. dr. Tokics Imre tanár úr ismertette, áldást kívánva a kinevezettek további életére és szolgálatára.

A rektori beszéd végén elhangzott még, hogy az ismert külső nehézségek ellenére is minden okunk megvan az örömre, hiszen az Adventista Teológiai Főiskolát a korábbi évekhez hasonlóan most is több új hallgató választotta annál, mint ahányan diplomát kaptak, vagyis intézményünk létszámbeli fejlődése biztosítva van. Imádkoznunk kell viszont a járványhelyzet mielőbbi megszűnéséért és a jelenléti oktatás folytatásának lehetőségéért, ami minden felsőoktatási intézmény, de különösen egy hitéleti irányultságú főiskola számára a közösség napi szintű megélése szempontjából létérdek. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az új tanév során kettős akkreditációnak nézünk elébe, ami a kis munkatársi létszámból kifolyólag jelentős terheket ró ránk. Mindezek tudatában is megerősít bennünket a Róm 8:31-ben olvasható páli ígéret, ami a rektori tanévnyitó beszéd záró mondataként hangzott el: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.” E gondolat jegyében szeretnénk most mi is megkérni testvéreinket arra, hogy imádságaik és anyagi felajánlásaik során ne feledkezzenek meg az itt folyó oktatói, kutatói és lelkigondozói szolgálat támogatásáról, ha pedig valaki késztetést érezne arra, hogy teológiai tanulmányokba kezdjen nálunk, szeretettel várjuk megkeresését, valamint jelentkezését (www.atf.hu).

Soli Deo Gloria!

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor