Bejegyzés

Ketten nyerték el az SOS-ösztöndíj a testvérnőkért pályázatot

A Generálkonferencia Női Szolgálatok Osztálya ösztöndíjat hozott létre azoknak a nőknek, akik elkötelezettek a Hetednapi Adventista Egyház küldetésének szolgálatában és az Úr szolgálatában. Ez egy globális kezdeményezés az egyház részéről. Azok a nők jogosultak pályázni az SOS-ösztöndíjra, akiknek a lakóhelye a Transzeurópai Divízió területén van és az Adventista Teológiai Főiskolára járnak vagy kívánnak járni.

Az idei évben két mesterszakos hallgató nyerte el az ösztöndíjat: Erdődi Erika, az Adventista tanulmányok specializáció hallgatója, illetve Bóka Veronika, a Mentálhigiéné specializáció hallgatója. A következő sorokban őket mutatjuk be:

„Második évemet kezdtem a teológia mesterképzésen, amikor olvastam a pályázati felhívást. Nagy öröm volt számomra, hogy elnyerhettem ezt az ösztöndíjat. Férjemmel és három gyermekünkkel a Ráckevei Gyülekezet tagjai vagyunk, szolgálatainkat is ott végezzük. Nehéz időszak áll a hátunk mögött, aminek még nincs vége. A gazdasági válsággal párhuzamosan mi egy építkezés kellős közepén állunk. Mivel jelenleg Fehérvárcsurgón élünk, nagy kihívást jelent minőségi munkát végeznem, mint a gyermek-szombatiskolai osztály vezetője. Ezért ezt az összeget is arra szeretném felhasználni, hogy az építkezéssel járó terheket megkönnyítsük és ezáltal mihamarabb beköltözhessünk új otthonunkba.” (Erdődi Erika)

„A tízes-húszas éveknél idősebben már nagy kihívás – és nagy teher – a tanulás anyagi oldala. Minden segítséget igyekszik megragadni az ember, ami kínálkozik. Én a mentálhigiéné MA-t végzem, és nekem például az is sokat jelent, hogy ebből az összegből ki fogom tudni fizetni a szállásdíjat: a két konzultációs nap között nem megyek ugyanis haza. Ezzel nem csupán szállást nyertem, hanem egy olyan estét is, amikor utazás helyett tanulhatok. Nagyon hálás vagyok ezért a rendkívül kreatív támogatási rendszerért!” (Bóka Vera)

Isten áldását kívánjuk tanulmányaikra és szolgálatukra!

Kovács Aletta Beatrix

Erdélyben jártunk

Még 2022-ben fogalmazódott meg a Hallgatói Önkormányzat javaslata, hogy legyen egy erdélyi bemutatkozó körútja az ATF-nek. Ami akkor még csak álom volt, az 2023 év elején meg is valósult. Hosszas egyeztetések és komoly szervezési munka előzte meg az indulást, de Isten kegyelméből február 11-én útnak indultunk.

A terv 5 gyülekezet meglátogatása volt, ahol egy-egy istentisztelet keretében a főiskolát mutatták be a tanárok és diákok.

Az első hétvégén a nyárádszeredai és a marosvásárhelyi „A” gyülekezetben voltunk dr. Tokics Imre és dr. Kormos Erik tanár urakkal. A második hétvégén pedig az ozsdolai, a sepsiszentgyörgyi és a nagysármási gyülekezeteket látogattuk meg az ATF vezetőségével, dr. Tonhaizer Tiborral, dmin. Szilvási Andrással és dr. Michelisz Richárddal.

Az istentiszteleteken mindenhol elhangzott egy-két rövid prédikáció, amely révén bepillantást nyerhettek a gyülekezet tagjai egy-egy tanórába. Majd a főiskolánk bemutatása következett, amiből nem maradt el a lelki útravaló sem. Az előadást és a bemutatót személyes tapasztalatok követték, az intézmény három hallgatója adott bepillantást, hogy telnek a diákéveik. Kovács Andrea mint HÖK elnök beszámolójában elmondta, hogy a családias hangulat és a támogatási lehetőségek nemcsak szellemi gyarapodást, hanem lelki megerősödést is jelentett számára. Balázs Ervin, a HÖK alelnöke személyes motivációjának tartja a missziót már gyerekkorától kezdve, ezért teljes szívvel ajánlotta a főiskolát mindazoknak, akik szintén elhívást éreznek az Isten iránti szolgálatra. Balázs Márta pedig azokat biztatta, akik szeretnének fejlődni, hogy ezáltal másoknak is segítségére legyenek.

Ezután egy-egy kisfilmet néztünk meg a főiskoláról és a diákéletről. Majd következett egy játékos „felvételi-teszt”, amit persze mindenki sikeresen teljesített.

Mindegyik gyülekezetben hatalmas szeretettel fogadták az ATF küldöttségét, amit ezúton is szeretnénk megköszönni a testvéreinknek és a vendéglátóinknak. Sok érdeklődővel sikerült beszélnünk, reméljük, hamarosan újra találkozhatunk velük és még másokkal is Pécelen.

Most is úgy történt, ahogy ez általában lenni szokott: lelkesíteni mentünk, de mi magunk is legalább annyira fellelkesültünk és megerősödtünk. Hatalmas tapasztalat volt mindannyiunk számára, hogy „Lélekkel és tudománnyal Krisztus szolgálatában” járhattunk Erdélyben. 🙂

Balázs Márta – Kovács Aletta Beatrix

Könyvtári Hírlevél Kivonat

Az Adventista Teológiai Főiskola könyvtárában idén is nagy munka folyik. A könyvtári állomány kiemelkedő ékköve az Ellen G. White-gyűjtemény, aminek a könyvtárban jelenleg zajlik a feldolgozása, és visszakereshetővé tétele. A gyűjtemény érdekessége, hogy nemcsak magyarul, hanem angolul, németül, franciául, olaszul, cseh és lengyel, valamint szlovák nyelven is megtalálhatóak benne Ellen G. White írásai.

A könyvtárban nemcsak teológiai, hanem szépirodalmi könyvek is találhatóak. Ezek a könyvek hasznos barátaink egy hűvös estén, amikor bekuckózva, otthonunk melegében kikapcsolódásra vágyunk. Jelenleg ennek az állományrésznek a feldolgozása is zajlik.

A főiskola előfizet különböző adatbázisokra, egyik ilyen a MERSZ (https://mersz.hu/) adatbázis. Abban tér el más adatbázisoktól, hogy más a megjelenés és a kereshetőség, amit teljesen más struktúrával építettek fel. A MERSZ letölthető applikációval rendelkezik.

Végezetül következzék egy kis könyvajánló: Palackposta Márai Sándortól. Azért van óriási jelentősége ennek a műnek, mert Szigeti Jenő szerkesztette, akinek oroszlánrésze volt abban, hogy a Márai-hagyaték hazakerült Magyarországra. A könyv kölcsönözhető a könyvtárban, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Molnár Zsuzsanna, könyvtáros
G. Tóth Aletta, segédkönyvtáros

HÖK az ATF-en

Sikeres évet zárt a Hallgatói Önkormányzat az Adventista Teológiai Főiskolán 2022 őszi félévében is. Az új tanévben is igyekeztünk színes és közösségformáló programokat hozni diákjainknak, amik úgy az épülésükre, mint a beilleszkedésükre is hatással vannak. A főiskolás évek korosztálytól függetlenül életünk legszebbjei, és mi, a HÖK nemrégiben megválasztott tisztségviselői ezeket az éveket szeretnénk felejthetetlenné tenni.

Első körben egy társasjátékestét szerveztünk, ahol a jó hangulat garantált volt. Mindenki hozott magával egy bizonyos játékot, ami csapatépítő volt. Egyesek megmozgatták a gondolkodásunkat, míg mások a kreativitásunkat vették igénybe. Ez az alkalom elég nagy sikernek örvendett.

Örömünkre szolgált, hogy ebben a félévben lehetőségünk nyílt kéthetente programokat szervezni, így a következő programunk egy kávédélután volt. A hallgatók szünetekben, egy nehéz óra után vagy a nap végén átjöhettek a kollégiumba, ahol kávéval és forró csokival vártuk őket, eközben ők minőségi időt tölthettek együtt a tantermen kívül is. Volt, aki erre az alkalomra is hozott társasjátékot, így még érdekesebben tölthették el a rendelkezésre álló időt.

November elején a tanárok közreműködésével sikerült megszerveznünk egy zsinagógalátogatást a Hunyadi téren levő zsinagógába. Az ottani zsidó testvérek nagy vendégszeretettel fogadtak minket. Az elején külön foglalkoztak a főiskolai hallgatókkal, majd az ottani szokások szerint részt is vehettünk egy istentiszteleten, betekintést nyerve a kultúrájukba. A program végén egy kis vacsorával kedveskedtek nekünk, így megkóstolhattuk, milyen hagyományos ételeket fogyasztanak ők. Fontosnak tartom, hogy a diákok ne csak elméleti síkon tanuljanak, hanem a gyakorlatban is szemlélni tudják az órán elhangzottakat, így az hosszabb távú tudásként és egy jó emlékként maradhat meg.

A vizsgaidőszak előtti utolsó programunk egy palacsinta-délután volt. Erre az alkalomra mindenki hozott valami apróságot, amit fel lehetett használni a palacsinta elkészítéséhez. A palacsintasütés egyfajta hagyománnyá vált nálunk a kollégiumban, amikor esténként csak úgy összeülünk, palacsintát sütünk és beszélgetünk. Mindenki szeret finomakat enni, így az ilyen összeülések elég népszerűek és közösségépítőek a diákok körében.

Reméljük a következő félévben is rengeteg programot tudunk hozni majd diákjainknak, ami mindenki érdeklődési körét lefedi.

Kovács Andrea
ATF HÖK elnök

Főiskolánk oktatója Lettországban tanított

Szilvási András rektorhelyettes testvér meghívást kapott, hogy a Belgrádi Teológiai Szeminárium (Teoloski Fakultet Beograd) vendégoktatójaként részt vegyen a Balti Unió (Észtország, Lettország, Litvánia) jövendő lelkészeinek képzésében. A hároméves főiskolai (BA) képzés 2022 szeptemberében indult.

Szilvási testvér a második modult tartotta november 11–18. között Pastoral Ministry in Context (A lelkipásztori szolgálat mai összefüggésben) tantárgyból. November 12-én szombaton a rigai központi gyülekezetben hirdetett Igét az őszi imahét záróalkalmán.

A Balti Unió három egyházterületből áll és mintegy 5600 gyülekezeti tagot számlál. A lelkészi kar idősödése miatt sürgős szükségük van az utánpótlásra, amit egy kihelyezett főiskolai programmal igyekeznek megoldani. A hallgatók közül többen már bibliamunkásként el is kezdték szolgálatukat.

Az Adventista Teológiai Főiskola számára nagy elismerés, hogy Szilvási András testvér meghívást kaphatott az angol nyelvű oktatási programban való részvételre.

(ATF)

Adventista Akkreditációs Bizottság (AAA) látogatása az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológia Főiskola által közvetített oktatói, nevelői és tudományos munka minőségét, idén – a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) mellett – az Adventista Akkreditációs Bizottság (AAA) is ellenőrizte. Ez a főiskola számára komoly kihívást, a végzett hallgatóknak viszont számottevő lehetőséget jelent. Lehetőség arra, hogy a nálunk szerzett diplomát az adventista intézmények a világ minden országában elismerjék. Végzett hallgatóink külföldön továbbtanulhatnak, illetve egyházi szolgálatot vállalhatnak.

Az Adventista Akkreditációs Bizottság látogatása 2022. október 11–14. között zajlott. A bizottság tagjai voltak: Julian Melgosa, John Baildam, Gallusz László, Kayle B. De Waal (a TED küldötte), Lorraine McDonald és Németh Péter.

Az akkreditációs eljárás során a bizottsági tagok betekintést nyertek a főiskola működésének minden területébe. Megvizsgálták a jelentéseket, meghallgatták az intézmény vezetőit, az egyház képviselőit, a hallgatókat és a tanárokat. Ezt követően egyenként értékelték az intézmény tevékenységi köreinek (oktatás, spirituális nevelés, adminisztráció, gazdálkodás, könyvtár, kollégium stb.) minőségét. Mintegy utolsó mozzanataként a látogatóbizottság ajánlásokat fogalmazott meg az Adventista Teológiai Főiskola részére, ezzel is segítve a munkánkat abban, hogy még hatékonyabban teljesítsük missziónkat.

Szeretnénk itt is megköszönni az egyház és az intézmény munkatársainak odaadó szolgálatát, amivel lehetővé tették, hogy az Adventista Teológiai Főiskola megfeleljen az akkreditáció követelményeinek.

Dr. Michelisz Richárd
főtitkár

Kirándulás Ópusztaszerre

Oktatók és hallgatók egy része, az Adventista Teológiai Főiskoláról közösen fedeztük fel Ópusztaszer és Szeged szépségeit.

Lehetőségünk volt látni a rendezett és sok örökséggel kecsegtető Nemzeti Történelmi Emlékparkot, melynek fő látványossága a Feszty-körkép volt. Vetítővásznon belekóstoltunk a Szer történet és Magyarország történelmébe, illetve íjászkodási lehetőségünk is volt.

Ezt követően együtt ebédeltünk egy szegedi étteremben, ahol néhányan városnézést is beiktattak.

Egész napos programunkon mindenki elfáradt. De sok természeti és kulturális élménnyel gazdagodtunk.

ATF

Diákélet lelki szervezése

A diákélet lelki szervezése egy teológiai oktatási intézményben – meglátásom szerint – kétoldalú feladat. Egyrészről ideális esetben a diák egy olyan működő elméleti és gyakorlati keretrendszerbe csatlakozik be, amely benne komoly, releváns kérdésekkel való szembenézésre bátorítja, ami időnként elkerülhetetlenül kényelmetlen. Másik oldalról azonban ugyanez a rendszer nem hagyhatja magára a diákot a kérdéseivel egyedül küzdeni, hanem azt mederben tartva egy érzelmileg és lelkileg biztonságos szociális közeget kell biztosítson ahhoz, hogy a kérdésekkel való szembenézéssel járó stressz ne árassza el a diákot, hanem azzal úgy tudjon szembenézni, hogy az tágítsa a perspektíváit és fejlessze tudását, képességeit, közelebb vigye őt egy kiegyensúlyozott, holisztikus ön- és istenképhez.

A szolgálatomon keresztül a diákok számára egy olyan támogató és elfogadó szociális és lelki közeget nyújtok tehát, amelyben egyrészt a főiskolán töltött idejük alatt felszínre kerülő, akár magánéleti jellegű, akár a tanulmányaikhoz szorosabban kapcsolódó dilemmáikban, kérdéseikben segítséget kaphatnak, másrészt lelkileg megerősödhetnek és felkészülhetnek arra, hogy megfelelően fogadják további kérdések, dilemmák, lelki problémák felszínre kerülését. Mindehhez szorosan kapcsolódik a diákok integrálása egy olyan lelki családba, egyházba, amely több dimenziós szupportív csoportként működik, és aminek részét képezi a campus területén működő gyülekezetbe való aktív becsatlakozásnak a lehetősége.

Szolgálatommal a diákokat bátorítom, hogy aktívan és a gyakorlatban is fedezzék fel Istentől jövő elhívatásukat.

 

H. Zs.

Az ATF az Értékteremtőn

Az Adventista Teológiai Főiskola képviseletében részt vettünk az Ifjúsági Osztály által szervezett Értékteremtő Konferencián március 25–27. között, melyet Budapesten, a Virtuózok Hangversenyteremben rendeztek. Az eseményen az intézmény Hallgatói Önkormányzatának képviselői is megjelentek.

A szombati program keretein belül lehetőségünk volt néhány percben bemutatni a résztvevők számára a főiskolát, melyben ismertettük, milyen képzéseket folyatunk, és miért érdemes például teológiát tanulni, illetve miért is válasszák az Adventista Teológiai Főiskolát. Ezt követően az érdeklődők a felállított standunknál kaphattak választ felvetődött kérdéseikre. Bővebb információkat tartalmazó új Felvételi tájékoztatókkal és a Bemutatkozó füzetekkel együtt golyóstollakat, illetve kitűzőket osztottunk ki a résztvevők között, akik örömmel fogadták az ajándékokat.

 

Kovács Aletta Beatrix

Hírek az ATF Könyvtárából

Immár két éve dolgozom a főiskola könyvtárában. Mióta itt vagyok, folyamatosan azon dolgozom, hogy az ATF Könyvtára minél inkább megfeleljen a kor kihívásainak. Mivel az ország egyik legnagyobb műszaki könyvtárából kerültem ide, ahol az Olvasószolgálati Osztályon dolgoztam, óriási kihívást jelentett, hogy itt egy személyben több munkakörben is helyt kell állnom, hiszen a nagykönyvtárban osztályokra bontva végzik a könyvtári feladatokat.

Az elmúlt két év egyik legnagyobb eredményének tartom, hogy a könyvtári állomány mintegy 30%-a elérhető a HUNTÉKA Integrált Könyvtári Rendszer katalógusában. https://atf.opac3.monguz.hu/

Ez év tavaszától a hallgatók elektronikusan tudnak kölcsönözni, és saját maguk is tudnak hosszabbítani és lefoglalni könyveket, illetve előjegyezni.

Maga a gyűjtemény egyedülálló a maga nemében, mert itt nemcsak a szokásos gyűjtőmunka eredményeképpen gyarapodott az állomány, hanem nagyon sok magángyűjtemény is színesíti.

Nap mint nap emelek ki muzeális könyveket, melyek helyben elérhetők és megtekinthetők a könyvtárban. Itt emelném ki az Ellen Gould White-gyűjteményt, ami egyedülálló az országban, egyelőre még nem visszakereshető.

Az állomány rendezésében és a megfelelő raktári rend kialakításában sok önkéntes hallgató és két külsős segítő vett részt. Két hallgató diákmunkában segítette a munkámat. Nélkülük nem ment volna.

Tavasz óta a főiskola intézményi adminisztrátora lettem az MTMT-ben, ami egy külön munkakör, és hatalmas felelősség.

Az 2021-es őszi félévben könyvtáros blogot indítottam; egyelőre egy hallgató ír rendszeresen cikkajánlókat, de nyitva áll az ajtó, hogy ha valaki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, akkor várom szeretettel.  https://adventistakonyvtar.blogspot.com/

Novemberben sikeresen lezajlott a második könyvtáros este, ahol a fő téma Miért szeretjük Luther Mártont? volt. Az este kellemes, interaktív beszélgetés formájában zajlott, a hallgatók bevonásával.

A könyvtár nyitvatartása a főiskola honlapján elérhető. https://atf.hu/konyvtar-es-dokumentacios-kozpont-2/ Várom Önöket, várlak Benneteket sok szeretettel nyitvatartási időben, illetve a könyvtár alábbi elérhetőségein!

Molnár Zsuzsanna, ATF Könyvtár