Bejegyzés

ATF Hitéleti és közösségi nap – újra

2021. szeptember 11-én ismét Hitéleti és közösségi napot tartottunk az Adventista Teológiai Főiskolán. A rendezvény célja – melyet terveink szerint minden félév elején és végén tartunk –, hogy a különböző évfolyamokhoz és szakirányokhoz tartozó Hallgatók időről időre együtt lehessenek, és az intézmény erősíthesse bennük az összetartozás érzését, továbbá lelki támaszt, segítséget biztosítson hallgatói és társadalmi kapcsolataik megéléséhez. Délelőtt Kovács Árpád főiskolai adjunktus osztotta meg gondolatait Sámson istenképéről a kezdő áhítat keretében, majd az istentiszteleten Szilvási András főiskolai adjunktus, rektorhelyettes igeszolgálata következett „Minden IS megosztó – és Jézus?” címmel. Az igeszolgálatok közben a Ker-Songs Együttes ének-zeneszolgálata és csoportos beszélgetések is voltak.

A délutáni órákban tartott konzultációk elsősorban azt a célt szolgálták egyrészről, hogy a nappali és levelező hallgatók együtt tölthessenek néhány előadást, de emellett lehetőséget biztosítottunk külsős személyek számára is a személyes, valamint az online jelenlétre az intézmény, és különösen a teológia tudományának megismerése céljából.

Kormos Erik főiskolai docens „Rejtett üzenetek a Bibliában” című délutáni előadása után 15.00 órától fórumbeszélgetésre került sor a most zajló Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán. A moderátor: Tokics Imre egyetemi tanár, a résztvevők: Tonhaizer Tibor egyetemi tanár és Szilvási József professor emeritus voltak.

A Hallgatói Önkormányzati tisztségviselő jelöltek bemutatkozása után a KerSongs Együttes adott koncertet és dicsőítő istentiszteletet, mely során Fenyvesi Péter Pál tanársegéd mondott néhány igei gondolatot.

Az esemény folyamán együtt tartott istentiszteletek, éneklés, közös étkezések és egyéb játékos programok révén mély lelki-közösségi élménnyel kezdhetjük meg a 2021/2022-es tanévet.

 

ATF

 

„Azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással”

Interjú Szilvási Andrással az Adventista Teológiai Főiskola új rektorhelyettesével

 

Az Adventista Teológia Főiskola Szenátusa 2021. szeptember 1-től Dr. Szilvási András adjunktust, a Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetőjét és a főiskola lelkészét az intézmény rektorhelyettesévé nevezte ki. Ebből az alkalomból kérdezzük testvérünket új feladatáról és céljairól.

 

– Hogyan fogadtad a kinevezést?

– 2019 óta részt veszek a Szenátus munkájában, így jól ismerem a főiskola kihívásait, azt is, hogy szükség van a vezetői team megerősítésére. A rektor testvér már korábban kifejezte, hogy szeretne bevonni a vezetőségbe, az intézményi munka szervezésének folyamatai pedig most jutottak el arra a szintre, hogy a Szenátus a rektor javaslatára kinevezhessen. Örömmel segítem Tonhaizer testvér munkáját, jól együtt tudunk dolgozni. Régi munkakapcsolat fűz bennünket össze, a különböző evangelizációs sorozatok megtartása és a nemzetközi adventista akkreditációra való közös felkészülés révén, valamint a 90-es évek végén főigazgatóként magam is irányítottam az Adventista Teológiai Főiskolát. Vannak olyan vezetői tapasztalataim, amelyekkel kiegészíthetem a munkáját.

 

– Miben változik az eddigi feladatod?

– Általános rektorhelyettesi megbízást kaptam, így a vezetés minden területén lehetnek feladataim. Ugyanakkor a jelenlegi munkamegosztásunk alapján elsődlegesen a főiskola minőségbiztosításáért felelek. Egy olyan rendszer megerősítéséről, továbbépítéséről van szó, amely mérhetően garantálja, hogy a kiadott diplomák mögött valós tudás és kompetencia áll. Ebben a tanévben esünk át mindkét akkreditációs folyamaton (AAA és MAB), így rövidtávon ez a legfőbb feladat. A ciklus végéig (2024. július 31.) viszont új szak indítása is tervben van. Ehhez át kell szervezni a Tanulmányi Osztály és a tanszékek működését is.

 

– Az ATF célkitűzései közül melyeket tartod személyesen a hozzád legközelebb állónak?

– Hallgatóink kisebb része jön azzal a célkitűzéssel, hogy lelkipásztori szolgálatra készül. Mint tapasztalt lelkipásztor és mentor, őket igyekszem megkülönböztetett figyelemmel kísérni és támogatni, hogy mind ők, mind az egyházszervezet illetékes egységei megalapozott döntést tudjanak hozni a tanulmányaik végén. A következő évtizedben potenciális lelkészhiánnyal néz szembe a Magyar Unió. Szeretnék eredményesen közreműködni ennek enyhítésében. Láthatóbbá kell tenni a gyülekezetekben az ATF munkáját, és tudatosan megszólítani a fiatalokat, hogy mérlegeljék Isten hívását a szolgálatra. Természetesen ehhez a gyülekezeti lelkipásztorok együttműködésére van szükség, legfőképpen pedig arra, hogy ők maguk vonzó példák legyenek a fiatalok számára a pályaválasztásban.

 

– Az tanévnyitó beszédedben utaltál néhány kihívásra a teológiával összefüggésben. Mit tartasz fontosnak ezekből az AdventInfo olvasói számára?

– Engem a jó teológia felfedezése mentett meg az elsodródástól. Bár egyházunkban nőttem fel, de a közvetlen felekezeti kultúra taszított. Később értettem meg, hogy egészségtelen teológiai szemléleten alapult. Az önkényes, nem következetes igemagyarázaton alapuló teológia ma is felbukkan. Annyival rosszabb a helyzet, hogy a közösségi média révén szabadon terjedhet. Egyetlen hatékony eszköz áll rendelkezésünkre, hogy ellensúlyozni tudjuk a mérgező hatását: a jó teológia művelése. Komolyan kell vennünk Pál apostol felhívását: „Azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással” (Tit 2:1). Fiataljaink nehezen tudnak megbirkózni a hit és tudás közötti feszültséggel. A teológiának segítséget kell nyújtania ennek feloldásában. (Szilvási testvér Tanévnyitó beszéde olvasható az ATF honlapján: … ?)

 

– Hogyan járulhatnának hozzá a gyülekezetek munkád sikeresebbé tételéhez?

– Naponta imádkozzanak értem és az Adventista Teológiai Főiskoláért. Kérjék az Aratás Urát, küldjön munkásokat (Lk 10:2), hogy fel tudjuk készíteni őket a szolgálatra. Sürgős feladat áll előttünk, és időnk kevés. Isten népének felkészült csapatra van szüksége az evangéliumhirdetés befejezéséhez.

 

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola Nyilatkozata a Főiskola oktatóit és az oktatását minősítő médiaösszeállításokkal és videókkal és azok terjesztésével kapcsolatban

Az Adventista Teológiai Főiskola vezetői és oktatói elkötelezettek a Hetednapi Adventista Egyház hitelvei iránt, magánéletükben és az oktatásban egyaránt. Minden ezzel ellentétes kommunikáció (pl. médiaösszeállítás) hamis és megtévesztő információkat tartalmaz, bármilyen formában és felületen jelenjen is meg. 1

 

 

1 Az ATF Szenátusa 2021. augusztus 31. napján 76/7/2021. számon elfogadott nyilatkozatának 1. pontja

„Jöjj, és lásd!” – online nyílt napok az Adventista Teológiai Főiskolán

Még tartanak az online nyílt napok az Adventista Teológiai Főiskolán, melyekre szeretettel várunk 2021. április 22. (csütörtök) és április 26. (hétfő) között.

 

A nyílt napokon bárki bekapcsolódhat bármely óránkra, részt vehetsz közösségi programjainkon: a hallgatói gyűlésen, vagy a Főiskolai Napunkon Veszprémben, az ottani gyülekezet istentiszteletén, vagy a reggeli áhítaton.

A részletes programról, regisztrációról bővebben weboldalunkon nyújtunk tájékoztatást itt: https://atf.hu/nyiltnap.

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  https://forms.gle/ycFfKSZ2dhDAqUyTA

„Jöjj, és lásd!” – Az esemény megosztható, kedvelhető, ill. követhető az ATF Facebook-oldalán itt: https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola.

Kérjük osszátok meg ismerőseitek között!

Ne feledjétek: Bizonyos esetekben az órák akár 70%-a interneten keresztül is teljesíthető!

Ha a tanulás anyagi terhet jelent, hallgatóinkat már az első hónaptól is támogatjuk.

Államilag elismert diplomát adunk, amelyet Magyarországon és Európában mindenütt elismernek. Elismeri továbbá a  Hetednapi Adventista Egyház és a hozzá tartozó mintegy 118 akkreditált felsőoktatási intézmény.

Itt vár a világon egyedülálló könyvtár, kutatók, oktatók és diákok kedvenc műhelye, több mint 17 000 magyar nyelvű könyvvel és online hozzáférhető, sok millió kiadvánnyal rendelkező adatbázissal.

Képzéseinkről, jelentkezésről bővebben a honlapunkon: https://atf.hu/felvetelizoknek-2.

„Jöjj, és lásd!”

 

Dr. Michelisz Richárd
ATF főtitkár

ATF felvételi tájékoztató: Részismereti képzés – részismereti hallgatói jogviszony létesítése és Moduláris képzés

A részismereti hallgatói jogviszony arra szolgál, hogy azok a – diplomával már rendelkező – mesterszakra kívánkozó (az ATF-fel hallgatói jogviszonyban nem álló) hallgatójelöltek, akiknek a felvételi jelentkezés benyújtásához hiányzik a szükséges kreditmennyiségük, különbözeti tanulmányok keretében ezt megszerezhessék.

A jogviszony kérelemmel keletkezik, felvételizni nem kell.

Jelentkezés határideje: 2021. június 15.

A jelentkezés feltételei:

– Az online Jelentkezési űrlap kitöltése és benyújtása.

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papír alapú dokumentumok is. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

vagy papír alapú Jelentkezési lap, melyhez a megjelölt dokumentumokat kell csatolni.

A képzés díja: Az engedély három félévre adható, maximálisan 60 kredit vehető fel. A képzésért költségtérítést kell fizetni. Amennyiben a hallgató az ATF-re jelentkezik 2500 Ft/kredit, egyéb esetben 4000 Ft/kredit.

A részismereti képzés befejezését követően a kar a megszerzett ismeretekről, kreditértékekről igazolást állít ki. Ezen ismeretek a további felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

Részismerettel, beszámítható tanulmányokkal kapcsolatos további tájékoztatás, információ a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: (28)547-295; e-mail: atf@adventista.hu) kérhető.

 

Moduláris képzés

 

Moduláris képzéseink neked szólnak, ha szeretnél elmélyedni a Biblia, a misszió vagy a lelkigondozás területén, de elkerülnéd a főiskolai tanulmányokkal és a vizsgákkal járó stresszt. Akkor is várunk, ha nincs érettségid – moduláris képzéseinkre ugyanis nincs végzettségi előkövetelmény, bárki jelentkezhet. Egy modult egy félév alatt tudsz teljesíteni, bármelyik modult külön-külön el lehet végezni.

A képzést háromféle kimenettel lehet elvégezni:

 1. Igazolás a részvételről
 2. Csökkentett követelményű vizsga
 3. Teljesértékű vizsga

Amiért érdemes a moduláris képzést választanod:

 • Főiskolai kurzusokat hallgathatsz végzettségi előkövetelmény nélkül.
 • Felkészült oktatók tanítanak.
 • Vizsgázás esetén, akár a főiskolai tanulmányokba is beszámíthatod a teljesített tárgyakat.
 • Egy olyan közösség tagja lehetsz, amelyben inspirációt és gyógyulást élhetsz meg.
 • Külföldi előadókat is hallgathatsz, hogy egy szélesebb kitekintéssel szemlélhesd lehetőségeidet, kihívásaidat.
 • Amennyiben olyan modult választasz, amely az aktuális félévben nem indul, a jelentkezésedet követően ezt visszajelezzük.

 

ATF

Örömök és kihívások az online teológusképzésben

Az Adventista Teológiai Főiskola nagy derűlátással, a korábban elfogadott stratégiai terv felelős végrehajtási szándékával kezdte meg az új esztendőt. 2020. március közepén azonban a hatósági rendelkezéseket követve – más oktatási intézményekhez hasonló módon – nekünk is át kellett állnunk a digitális oktatásra, mely első körben számos kihívást foglalt magában a főiskola vezetése, adminisztrációja, oktatói kara és hallgatósága számára egyaránt. Éppen ezért örömünkre szolgált, hogy a kezdeti nehézségeken és bizonytalanságokon felülemelkedve az online oktatás kérdése mindenki megelégedésére nagyon hamar, mondhatni zökkenőmentesen rendeződött. A tanári és a hallgatói visszajelzések egyértelműen kedvezőek voltak, megerősítve bennünket abban, hogy kényszerű módon ugyan, de jó úton haladunk.

Az oktatással párhuzamosan a különféle megbeszélések és értekezletek is értelemszerűen az online térbe kerültek át, melyek szintén szokatlanok voltak számunkra, de a kívánt funkciót alapvetően betöltötték. Intézményünkben a tanév kezdetétől 2020. november 9-ig jelenléti oktatás folyt, ami ezt követően ismét digitálissá változott. A járványhelyzet enyhülésével nyáron már mind több lehetőségünk adódott arra, hogy a főiskolát, valamint az ott folyó oktatói-kutatói munkát kisfilmek készítésével is bemutathassuk. Ezért köszönetet kell mondanunk a sok önkéntesnek, támogatóinknak és minden közreműködőnek – különösen Czeily Tibor filmrendezőnek –, valamint a REK munkatársainak.

A marketingcélokat szolgáló kisfilmek nagyon komoly segítséget nyújtottak számunkra a leendő hallgatók megszólításában, toborzásában. Az akció felülmúlta elképzeléseinket, hiszen a 2020/2021-es tanévre 23 BA szakos és 19 MA szakos felvételiző adta be hozzánk jelentkezését. Ez utóbbi jelentkezési szám meghaladta a korábbi évek statisztikai adatait, ami kihívás és egyben komoly felelősség is a számunkra. Tanévkezdő és diplomaosztó ünnepség keretében idén 27 végzős hallgató vehette át nálunk oklevelét és közülük heten – az ATF történetében először – Teológia MA szakon (egyetemi szint). Az így megszerzett végzettség lehetőséget biztosít számukra ahhoz, hogy tanulmányaikat valamelyik teológiai doktori iskolában folytathassák.

Négy oktatónk szakmai előmenetelének elismerésére is sor kerülhetett. Dr. Tokics Imre egyetemi tanári, dr. Kormos Erik főiskolai docensi, dr. Ősz-Farkas Ernő tanársegédi, Ócsai Tamás pedig mesteroktatói kinevezésben részesült.

Dr. Szigeti Jenő emeritus professzorunk halálával ugyanakkor pótolhatatlan veszteség érte főiskolánkat, amit nehezen dolgozunk fel. Emlékét és szellemi hagyatékát hálás szívvel megőrizzük.

A járványhelyzet által okozott nehézségek ellenére két MA szakos hallgatónk (Berta Ferenc Lászlóné és Frisala Anita) pályázott az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre, amire hosszú évek óta nem volt példa. A novemberben online megrendezett intézményi konferencián mindkét hallgatónk nagyon jól teljesített, és kíváncsian várjuk, hogy miként alakul majd a 2021. áprilisi országos (online) megmérettetésen való szereplésük.

Az Adventista Teológiai Főiskola idén három tankönyvet tudott megjelentetni, melyek nemcsak oktatóink áldozatkész tudományos tevékenységének lenyomatai, de hallgatóink képzésében is kiemelt jelentőséggel bírnak (Kormos Erik: Az újszövetségi teológia adventista perspektívái, Szabó János: A puritanizmus hatása az amerikai forradalomra, Tonhaizer Tibor: Magyar egyháztörténelem).

Könyvtárunkon keresztül 2020-ban is biztosítottuk hallgatóink számára a felkészülés és kutatás lehetőségét azáltal, hogy a korábbiakhoz hasonlóan előfizettük az elektronikus adatbázisokat (EISZ), valamint szerény mértékben gyarapítani tudtuk a könyvállományunkat.

A jelenlegi ciklusban kifejezetten pozitív visszhangot keltett a főiskolai lelkészség szolgálata, melynek keretében a lelkigondozásnak és a programszervezésnek egyaránt meghatározó jelentősége van. A rendszeres online igehirdetések mellett két személyes és egy digitális lelkiségi nap megrendezésére kerülhetett sor intézményünkben. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek minden résztvevő számára nagy élményt és valódi lelki feltöltődést jelentettek.

Tudományos konferenciáinkat a járványhelyzettel kapcsolatos bizonytalanságokból kifolyólag a következő esztendőre kellett áthelyeznünk. Ugyanez a helyzet áll fenn a közösségépítő célzattal előirányzott tanulmányi utakkal is, amelyek szervezésére nagyon készültünk, de a megvalósításnak a pandémia miatt nem volt reális esélye.

A járvány nem befolyásolta számottevően a főiskolánkon megszokott adminisztrációs tevékenységeket. Ennek keretében mindenképpen ki kell emelnem a legfontosabb szabályzataink (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat) átdolgozását, illetve módosítását (MAB követelmények), valamint az AAA akkreditációra szóló és a divízió számára hamarosan kiküldésre kerülő önértékelési jelentésünk (Self-Study) elkészítését. Mindkettő hatalmas háttérmunkát igénylő feladatkör, mely az erre a célra kialakított különböző munkacsoportok tagjaitól felelős, jól összehangolt szellemi, szakmai tevékenységet igényelt.

Az Adventista Teológiai Főiskola pénzügyi tekintetben kiegyensúlyozott működést mutatott a 2020-as esztendő folyamán, amit a gazdasági vezetőnk részéről elkészített jelentések is tükröznek.

Összességében elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére hálásak, elégedettek és bizakodóak lehetünk, hiszen legfontosabb célkitűzéseink a 2020. évben javarészt megvalósulhattak. A hallgatói létszámunk mértéke várakozásainkon felüli, a munkatársi kapcsolatok kielégítőek, a funkcionális és pénzügyi működésünk kiegyensúlyozott, így Sámuel próféta szavaival élve mi is bátran, hittel jelenthetjük ki: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr” (1Sám 7:12).

Soli Deo Gloria!

 

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor

Pótjelentkezési időszak indul az ATF-en 2020. augusztus 20-ig

Jelentkezés tanulmányi rendszerünkön keresztül: https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php

Bővebben képzéseinkről: https://atf.hu/felvetelizoknek/

Felvételi tájékoztató letölthető innen: https://atf.hu/felveteli-tajekoztato-2020-21/

Kérjük osszátok meg ismerőseitekkel, barátaitokkal illetve kövessétek és kedveljétek oldalunkat ezzel is segítve a missziót!

https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola/

 

És ne feledjétek!

–     A jelentkezőket idén felvételi nélkül vesszük fel minden képzésünkre, a hozott pontjaik alapján.

–     Szeptembertől az órák akár 70%-a online is teljesíthető.

–     Egyszeri, 70 ezer forinttal és kedvezményes lakhatással támogatjuk már az első hónapban a nappali képzéseinken tanuló hallgatókat. (Ezt az összeget minden más hallgatói támogatáson túl, azok mellett kapják meg.)

–     Ha a tanulás anyagi terhet jelent, az Adventista Teológiai Főiskola a levelezős hallgatókat is támogatja.

–     Államilag elismert diplomát adunk, amelyet nemzetközileg is elismer az adventista világegyház és a hozzá tartó, mintegy 118 akkreditált felsőoktatási intézmény, valamint az EU.

–     A világon egyedülálló könyvtár vár Rád, ami az Adventista Egyház és Főiskola történelmével, tanításaival foglalkozó kutatók, oktatók és diákok műhelye.

 

ATF

Felvételi tájékoztató

Néhány fontos VÁLTOZÁS és tudnivaló képzéseinkről, a jelentkezésről és a felvételikről:

 

 • Aki idén augusztus 31-ig diplomát szerez, és teljesíti az egyéb szükséges követelményeket, felvételi nélkül vesszünk fel mesterképzésünkre.
 • Alapképzésre hozott pontok alapján vesszük fel a jelentkezőket.
 • Szeptembertől az órák akár 70%-a online is teljesíthetővé válik hibrid rendszerű képzéseinken.
 • Nappali képzéseinken már az első félévben egyszeri, 70 Ezer forinttal és kedvezményes lakhatással támogatjuk hallgatóinkat, mely támogatást minden más hallgatói juttatáson túl, azok mellett kapja meg a hallgató.
 • Ha a tanulás anyagi terhet jelent, az Adventista Teológiai Főiskola a levelezős hallgatókat is támogatja.
 • Államilag elismert diplomát adunk, amelyet nemzetközileg is elismer az adventista világegyház és a hozzá tartó, mintegy 118 akkreditált felsőoktatási intézmény, valamint az EU.
 • A világon egyedülálló könyvtár vár mindenkire, ami az Adventista Egyház és az Adventista Teológiai Főiskola történelmével, tanításaival foglalkozó kutatók, oktatók és diákok műhelye. Gyűjteménye kb. 17 000 magyar nyelvű könyv és dokumentum.

További részletek a főiskola elérhetőségein, valamint a honlapján itt: www.atf.hu

Egyéb részletekért látogassatok el és kövessétek a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola/

 

ATF

Nyílt napok ONLINE az ATF-en

Az Adventista Teológiai Főiskolán 2020. május 4. és 7. között online nyílt napokat tartottunk.  A program keretén belül lehetőséget biztosítottunk az érdeklődőknek, hogy részt vegyenek a főiskolai órákon, előadásokon, áhítatokon, konzultációkon, és a hallgatókkal együtt belépjenek újonnan épült távoktatási rendszerünkbe, beüljenek órákra, kérdezzenek egymástól vagy a tanároktól. Az esemény beharangozójaként egy kisfilm is készült, mely több mint 150 ezer embert ért el, illetve amit majdnem 20 ezer ember tekintett teljesen végig. (A kisfilm megtekinthető a főiskola honlapján és YouTube oldalán.) A programra regisztráltak közül többen már jelentkeztek is azóta valamely képzésünkre.

A nyílt napokkal kapcsolatban több rövid videofelvétel is készült oktatóinkkal, jelenlegi és volt hallgatóinkkal: „Miért a teológia? Miért az Adventista Teológiai Főiskola?” címmel. A kis videókat nagyon sokan kedvelték, követőink és kedvelőink száma talán ennek köszönhetően is megsokszorozódott. Ezek a kisfilmek is megtekinthetők utólag is az ATF Facebook oldalán.

Aki nem akart beülni az órákra és az eseményekre, azok részére egyes órákat és előadásokat élőben is közvetítettünk, mely közvetítéseket is több ezren tekintettek meg. Ezekért nagyon hálásak vagyunk Istennek, hiszen ebben a különleges helyzetben is sokan értesülhettek szolgálatunkról, céljainkról, és megismerhették küldetésünket, tevékenységünket. Kérjük mindazokat, akik támogatni szeretnének bennünket, keressék fel honlapunkat (www.atf.hu), valamint kövessék és kedveljék az ATF Facebook oldalát, mert így juthat el sok helyre és még több emberhez üzenetünk (https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola/)!

Dicsőség Istennek!

 

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola döccenő nélkül állt át a távolléti oktatásra

Az ATF-en nem állt meg az élet, éppen csak a hallgatók hiányoznak az előadótermekből. Az oktatók nagy része otthonról dolgozik, de akadnak olyanok – a könyvtár, a tanulmányi és gazdasági osztályon – akik az épületen belül tevékenykednek. Az intézmény vezetőségének reménysége, hogy legkésőbb a diplomaátadó ünnepséget már újra személyesen, együtt tarthatják meg.

Március 11-én, a délutáni órákban kaptuk a hivatalos értesítést, hogy másnaptól az intézményben nem tartózkodhatnak hallgatók, és át kell állnunk a távolléti oktatásra. Ennek eredményeként március 12–13 között rendkívüli rektori szünet volt a ATF-en, március 16–20 között pedig előrehozott tavaszi szünet. Ezen időszak alatt számos egyeztetést folytattunk munkatársakkal, óraadókkal, informatikusokkal és a különböző szolgáltatókkal. Fel kellett mérnünk, hogy a főiskolán futó több mint 60 kurzust miként tudjuk folytatni. Ehhez három fő kérdést kellett megvizsgálnunk: egyrészt a félév elején kiadott tantárgyi követelmények tarthatók-e a jelen helyzetben, vagy szükséges-e azokon változtatni, másfelől miként tudjuk a tananyagok átadását a lehető legoptimálisabb módon megoldani, harmadrészt pedig hogyan, mikor és milyen módon tudunk majd vizsgáztatni. A munkatársak nagyon rugalmasan és célorientáltan álltak a változásokhoz, így hála Istennek nagyon gyorsan be tudtuk gyűjteni az információkat és meg tudtuk kezdeni a fejlesztést. Ennek megfelelően március 22-én az első távolléti órákat már online tartották meg.

Az ATF-en a tananyag átadására már eddig is használtak elektronikus felületeket, ahová az előadások anyagait, esetleg kiegészítő olvasmányokat, cikkeket töltöttek fel. Ez a felület most számos egyéb új funkcióval bővült, melyekre jelenleg nagy szükség van. Ilyen funkció például a Konferencia- és a tanulószoba vagy a fórum a tanulmányi rendszerben; ezeken kívül már tesztet is lehet íratni, beadandó kis dolgozatok feltöltését kérni a hallgatóktól egyénenként vagy osztályonként. Az élő online órák szóbeli megtartása mellett vagy azok során pedig konzultációkra, képernyőmegosztásra, prezentálásra is lehetőség van. Ennek használatát szintén most vezettük be.

Jelenlegi terveink szerint továbbra is május 16-ig tart a szorgalmi időszak, a vizsgaidőszak pedig május 18. és június 26. között lesz, tehát ebben sincs változás az eredetiekhez képest.

A kollégium egyelőre sem hallgatókat, sem más szállóvendéget nem fogad. Ez az időszak kicsit csendesebben zajlik az épületben, ahol most a szobák és a közös helyiségek tavaszi takarítását végzik, s az épület állagmegóvásával kapcsolatos munkálatokat látják el.

Kérjük, látogassatok el és iratkozzatok fel honlapunkra (www.atf.hu), valamint kövessétek facebook oldalunkat, hogy bepillantást nyerjetek szolgálatunkba (https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola/)

 

ATF