Bejegyzés

Ahol az üknagymamától kezdve mindenki adventista

Tegye fel a kezét, aki közületek harmad- vagy negyedgenerációs adventista! És ki mondhatja el magáról, hogy ő már az 5. generációja egy hívő családnak? Na, és ki az, aki 5. generációs, és még mind élnek az előtte levők? Sajnos itt már nem sok kéz emelkedhet fel… Viszont nemrégiben hallottam egy családról, ahol ez a ritka szép helyzet van, és örültem, hogy készek mesélni nekünk is kicsit magukról. Purákné Kis Bettit kérdeztem a családjáról.

 

 

– Hogy mutatnád be ezt az 5 generációt?

– Dédnagymamám 91 éves, még mindig külön háztartásban él, ahol főz, mos, takarít, van kertje is, aminek a gondozásához már segítséget kap a családtól. 4 gyermekétől 11 unokája, 17 dédunokája és 11 ükunokája született.

Nagymamám pár utcával arrébb él a nagypapámmal. Nyugdíjas koruk óta, meg persze előtte is, ők csak a családért, a hittestvérekért dolgoztak. Nagypapám most a békési gyülekezet gondnoka. Nagymamám meg nagyon szeret sütni, nincs olyan alkalom, hogy ne lepne meg minket valami finomsággal.

Édesanyám idősekkel foglalkozik: házilag nyújt segítséget nekik. Nagyon szeretik őt a gondozottjai, hiszen Isten szeretete sugárzik róla, minket is sokszor szinte családtagnak tartanak, Bálintnak is küldenek ajándékot.

Én jelenleg a kisfiunkkal, Bálintkával vagyok itthon, egyébként környezetmérnökként végeztem az egyetemen tavaly.

 

– Miként lett belőletek adventista?

– A legérdekesebb dédnagymamám megtérése, hiszen a további generációk már belenőttek, beleszülettek az adventizmusba. Dédi tanyán lakott akkoriban, és arra lett figyelmes, hogy a szomszédai nagyon kedvesek, barátságosak és segítőkészek. Ők szombatonként énekelve mentek haza, és ez nagyon megtetszett neki, meghívta őket magukhoz, persze a család nagyon szívesen ment. Sokat énekeltek közösen, kaptak Bibliát, amit főként dédnagypapám olvasott előszeretettel, nagy figyelemmel. Míg ők eljártak a bibliaórákra, a fiatal szomszédlány vigyázott a gyermekekre, így nyugodtan figyelhettek Isten Igéjére. A dédszüleim végül a következő év tavaszán meg is keresztelkedtek.

 

– Miben ad pluszt a kapcsolatotoknak, hogy nemcsak rokonok, de hittestvérek is vagytok?

– Mindenképpen plusz, hogy a hitbeli dolgokról is tudunk beszélgetni, valamint hogy közösen tapasztalhatjuk meg az ima erejét. Nagyon jó érzés nekem tudni, hogy sokan imádkoznak értem/értünk, bármi történjen is. Ha pedig valami rossz dolog történik a családban, tudjuk egymást támogatni Isten segítségével. Gyerekkoromban például sokat aludtam dédnagymamámnál, és nem kicsi a rokonság, de hallottam, ahogy név szerint imádkozik mindenkiért.

 

– Mit szeretnétek, ha Bálintka továbbvinne majd tőletek?

– Mindenképpen az Istenbe vetett hitet és bizalmat. Úgy gondolom, a dédnagymamám is ezért kapta Istentől ezt a hosszú életet, mert mindig Őrá tekintett, ha bármi volt, mindig Istenhez fordult. Nem azt mondom, hogy nem kell az egészséges táplálkozás, a sport, a pihenés stb., de ezek mind nem sokat érnek, hogyha nincs ott Isten a háttérben, ha nem tudjuk a gondjainkat elé letenni, és nem tudunk neki mindenért hálásak lenni. Ezenfelül szeretném, ha ő is önzetlenül adna másoknak, szeretettel fordulna mindig az emberekhez és tudná, hogy az élet nem könnyű, viszont ha Istennel jár, akkor van, akinek átadja a terhet.

 

Cz. O.

Egy nagyszerű testvérünkről

Könyvek, misszió, család, szeretet

 

A Generálkonferencia kiadóigazgatójától, Almir M. Marrionitól és Victor Hulberttől, a TED könyvkiadásért és médiáért felelős osztálytitkárától levelet kapott az Advent Kiadó. Ennek a levélnek a rövid tartalmát szeretnénk megosztani minden kedves testvérünkkel. Három okunk van rá: először, hogy láthassuk, akiről most szó lesz, milyen példamutató férj és családapa. Másodszor – és ezt a hazai körülmények jelenségei közepette nyomatékkal szeretnénk kiemelni –, hogy mennyire elkötelezett testvérek szolgálnak világszerte a könyvkiadásban, és végül, hogy lássuk, milyen hozzáállást várna el a menny a könyvek kiadása és terjesztése terén az adventmisszióban, beleértve a bel- és külmissziót, legyen az lelki, egészségügyi vagy egyéb jellegű.

„Néhány héttel ezelőtt Wilmar Hirle lelkész beszámolt nekünk felesége váratlan betegségéről. Így meg kellett változtatnia nyugdíjazási tervét, amely ennek az ötéves időtartamnak a végén történt volna meg. Néhány orvosi konzultáció után (…) Hirle testvér úgy döntött, előbbre hozza visszavonulását 2019 februárjára.

Hirle lelkész 39 éve szolgál az adventista egyházban, ebből 35 évet a Kiadói Szolgálatok igazgatójaként végzett egyházterületi, uniós, divíziós és generálkonferencia-i szinten. Miután a Kiadói Szolgálatok vezetőjeként szolgált saját Dél-amerikai divíziójában, hat évig az Eruro-ázsai Divízió Kiadóigazgatója lett, ahol sok fiatalra hatással volt; ők később szintén vezető pozíciókba kerültek.”

Amikor 13 évvel ezelőtt a Generálkonferencia Kiadói Szolgálatához csatlakozott, elkötelezte magát, hogy prioritást élvezzenek azok testvéreink, akik évtizedekig ateista-materialista ideológiai állami vezetés alatt éltek, akik nem juthattak korábban ahhoz a széles skálájú irodalomhoz, amely minden élethelyzetben segítséget nyújthat a ma emberének. Elkötelezettsége kiterjedt a muzulmán világra is. Nevét és önzetlenségét jól ismerik Oroszországban, Ukrajnában, Moldáviában, Szibéria távoli területein (mindet személyesen bejárta), Azerbajdzsánban és számtalan más országban.

Nevéhez fűződik Az év misszionárius könyve projekt (A képzeleten túl, Egészség és wellness, A megváltás története és az idén: Remény mai családoknak stb.). Ezt a tervét 2006-ban szavazta meg a GK, ami azt eredményezte, hogy világszerte 50 nyelven 500 millió könyv került emberek kezébe.

  1. M. Marrioni – akivel Hirle lelkész mostanság társigazgatóként működik – hálásan emlékezik vissza arra, hogy ő vezette be a könyvevangélista munka, majd a könyvkiadás világába: „Imádkozom, hogy befolyása továbbra is bátorítsa az új vezetőket: legyen nekik is ilyen missziós lelkületük.”

Marrioni testvér levelének zárszavát különösen jó lenne mindenütt – nálunk is, ahol sok megbecsülés és sok méltatlan támadás is éri a kiadót – megfogadni: „A kiadói munka nem azért jött létre, hogy olyan egyéneknek adjon állást, akiknek munkára van szükségük. Ez a szolgálat azért létezik, hogy a hármas angyali üzenetet közvetítse az egész világon ebben a generációban. Ez csak akkor fog megtörténni, amikor lelkes vezetők azért fognak küzdeni, hogy egységben tevékenykedjünk, valamint ösztönzik a könyvevangélistákat és a gyülekezeti tagokat arra, hogy annyi írást terjesszenek, amennyit még soha azelőtt.

Nagyon szépen köszönjük, Wilmar Hirle lelkész! Isten kegyelméből, a te lelkesedésed legyen mindenki szívében, akik szeretik a Kiadói Szolgálatot!

Imádkozzunk a Hirle családért és azokért a kihívásokért, amelyekkel szembe kell nézniük életük új fejezetében.

Tisztelettel:

Almir M. Marroni

igazgató , Kiadói Szolgálatok Osztálya

a Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája”

 

Egerváriné Kökényes Zsuzsa

igazgató, Advent Kiadó

 

(A levelet Cserpán Ádám fordította.)

Tanuljuk meg működtetni a családot!

Május 15–16-án a legjobb előadóktól

„A kiemelkedően hatékony családok 7 szokása” címmel szervezünk családi evangelizációt május 15-és és 16-án Budapesten a Lurdy Házban. A két estén Willie és Elaine Oliver fog bevezetni bennünket a sikeres családi élet megvalósításának mélységeibe. 

Az Oliver házaspár több szempontból is a leghitelesebb páros, akit megnyerhettünk előadóként. Hatalmas mennyiségű tapasztalattal rendelkeznek, hiszen ez a második ciklusuk a Generálkonferencia családi osztályvezetőiként, előtte pedig 10 évig vezették az Észak-amerikai Divízió Családi Osztályát; emellett mindketten magas szakmai minősítéssel rendelkeznek (Elaine családterapeuta, Willie pedig családszociológiából doktorált); végül pedig azért, mert nemcsak beszélnek a boldog családról, de két felnőtt gyermekükkel meg is élik azt.

Azonkívül, hogy a saját családi életedet gazdagítod, ez az esemény kiválóan alkalmas lesz arra, hogy elhozd nem adventista barátaidat, ismerőseidet. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Részletek a www.gyereahogyvagy.hu oldalon!

Mihalec Gábor
Családi Szolgálatok Osztálya

Helyünk a családban

A 2016. július 26–31. között Balatonlellén megrendezett missziókonferencia képes beszámolója

Már hagyomány, hogy a missziókonferencia főelőadója egy olyan külföldi testvér, aki a maga szakterületén már sokat tett le az asztalra. Idén a főelőadó „dupla csomagban” érkezett, hiszen egy házaspár vezetett bennünket a családi hitélet rejtelmeinek megismerésében. Karen és Bernie Holford a világ sok országában fordult meg, Karen könyveit már nagyon sok nyelvre fordították le, kiemelkedő családnevelő munkásságukért pedig a Generálkonferencia néhány évvel Arthur- és Maud Spalding-díjjal tüntette ki a házaspárt, amely a legmagasabb elismerés egyházunkban ezen a szolgálati területen.

A missziókonferencián bőven vállaltak szolgálatokat, hiszen délelőtt szekció-előadásokat tartottak, este pedig ők voltak a plenáris-előadások előadói. Előadásaik homlokterében a család hitéletének és szolgálatának újragondolása állt. Hogyan tartsunk sikeres családi áhítatokat?

Sok adventista családban a családtagoknak összeszorul a gyomra, amikor ezt a szót hallják, mert élményeikből felderengnek kényszerszagú és erőltetett próbálkozások, amikor a szülők felolvasnak egy hosszú zsoltárt, a gyerekek számára érthetetlen nyelven megmagyarázzák azt, majd énekelnek egy éneket az énekeskönyvből, és a végén az ima alatt még egymás kezét is meg kellett fogni… Holfordék ezt a képet sokkal részletgazdagabbá tették, hiszen kreatív, élményszerű, új megközelítéseket mutattak be, amelyek tekintettel vannak a gyerekek életkori sajátosságaira és örömet okoznak az egész családnak. Sokat hangsúlyozták, hogy a jó áhítat minden érzékszervet megszólít, a látást, a hallást, a tapintást, az ízlelést és a szaglást is. Túl gyakran tartunk olyan egysíkú áhítatokat, amelyek csak a hallást szólítják meg. Ilyen újszerű áhítatokhoz sok támpontot találhatnak a magyar családok is Karen Holford új könyvében: 100 kreatív szombati tevékenység 21. századi szombatokra.

A másik fő kérdés az volt, hogy miként lehetünk családként só és világosság a környezetünkben. Saját családi életükből sok példát hoztak fel arra vonatkozóan, hogy miként tettek együtt bizonyságot más családoknak, hogyan köszöntöttek olyan családokat, akik frissen költöztek a környékre, hogyan tették a gyülekezetüket család- és gyermekbarát hellyé, milyen szolgálatokra állították be a gyerekeiket egy evangelizációs sorozaton, vagy hogyan tették a gyerekek felemelőbbé az istentiszteleteket.

Dr. Mihalec Gábor
Családi osztályvezető