Bejegyzés

Gyermekszombat Újbudán

God is love. Gott ist die Liebe. Dio é amore. Dieu est amour. Dumnezeu este iubire. – Mind ugyanazt jelentik: Isten a szeretet. A március 25-i gyermek-istentiszteleten számos különböző nyelven elhangzott ez a mondat gyülekezetünkben. A gyermekszombat témája a szeretet volt, e köré épültek a szolgálatok és programok, illetve a díszítés is. A dekoráció részeként két hatalmas, szív alakba rendezett fotófal készült egészen friss és korábbi életképekből, amiket mindenki örömmel nézegetett.

Közösségünkben immár hagyománnyá váltak azok a délelőttök, amiken a gyermekek különböző módokon, saját szemszögükből bemutatják az evangéliumot. Kreativitásuknak köszönhetően változatosan jelenítették meg az Igét, nem csak ének, zeneszám és vers formájában. Hallhattunk egy különleges kerekasztal beszélgetést a szeretettel kapcsolatban, egy szemléletes gyermektörténetnek lehettünk tanúi, megismerhettük, hogy a különféle nyelveken hogyan fejezhetjük ki azt, hogy Isten a szeretet. Illetve négy vállalkozó szellemű önkéntes bemutatta, hogyan lehetünk képesek a kereszt segítségével áthidalni a távolságot az embertársaink között, majd sikerült másfél perc alatt megtöltenünk a termet szeretettel.
Az igei gondolatokat Henter Zsombor tolmácsolta a gyülekezetnek.

Ebéd után a délutáni program sem maradhatott el, mely során a nagyobbak egy kvízzel tesztelhették tudásukat, a kisebbek pedig terepasztal segítségével dolgozták fel a teremtés történetét. A gyerekek nagyon élvezték az ötletes játékokat, feladatokat.

Az alkalomra lelkiismeretesen készültek a gyerekek, tanítók, szülők, zenészek, technikusok. Közös szolgálatuknak egy felemelő és közösségformáló istentisztelet lett az eredménye.

A jókedv és a vidámság mellett felidéztük, hogy ha megnyitjuk szívünket Isten szeretete előtt és megengedjük, hogy vezessen, Ő átformál minket, és hatással lehetünk mások életére is. Milyen csodálatos, amikor gyermekek, fiatalok közvetítik az evangélium üzenetét!

 

Zágonyi Klaudia

Szegedi Kovács György költői estje

Ha testvéreink másutt nem is, de a heti Bibliatanulmányok lapjain találkozhattak Szegedi Kovács György verseivel. Műveit mára 11 kötet foglalja magába, és hamarosan készen lesz a következő is. Verseinek egy része nem elmondásra készült, hanem elmélyült olvasásra. Nem is könnyű megérteni, de azoknak, akik erőt vesznek magukon, és félretolják azokat a szellemi termékeket, amelyek a mélyebb gondolkodástól elszoktatnak, egy olyan világ feltárulásában lesz részük, mint azoknak a barlangászoknak, akik a világ legszebb kristálybarlangjait találták meg.

A költőnek szinte egyetlen verse sincs, amelyben ott ne lenne Isten. Ezek a költemények nagyon őszinték, és megtaláljuk bennük a saját vívódásaink, kételyeink, a megváltás átélt élményének valóságát.

  1. április 15-én délután 17 órakor, Újbudán, a gyülekezeti terem adott otthont a költőnek és versei hallgatóságának találkozójára. Kellemes hangulatban érkeztünk, és így is telt az idő. Istennek hála, nem nagy létszámú, de a nemes költészetet valóban szerető közönség jelent meg, és a közel 2 órás vers- és ének-zenehallgatás után nehezen hagyta el a termet.

A versmondókat: Makkos Norbertet, Mudris Anettet és Tokics Marikát csak dicséret illeti a szép kiejtésért, a versek értő tolmácsolásáért. Hálás köszönet a Hungarikum Együttesnek, a tőlük megszokott, letisztult, magas színvonalú ének-zenei szolgálatáért: Kremniczky Gézának és Takács-Mudris Anettnek.

Külön öröm volt a közönség soraiban köszönteni dr. Szigeti Jenőnét, hiszen Szigeti Jenő sok bátorítást és szeretetteljes baráti támogatást adott a költőnek már évtizedekkel ezelőtt is.

A költő életébe, a könnyűnek nem nevezhető gyermekkor megismerésébe, az eltelt időben történt irodalmi tevékenység kiteljesedésébe is bepillanthattunk E. Kökényes Zsuzsának, a régi barátnak közreműködésével, aki bemutatta Szegedi Kovács Györgyöt és vezette a vele folytatott beszélgetést.

Úgy éreztük, hogy a költő egyik pár soros versében megfogalmazott, szinte az egész emberi lét, küzdelem végét jelző tapasztalatot élhettük meg ezen az estén: A kiáltás a koponyahegyről/a Teremtésig visszhangzik;/mintha annak része lenne,/S valaki kihajol belőlem,/megigazítja hófehér köntösét,/egészen a vállamtól/a bokámig.

Mindnyájan, akik jelen voltunk ezen a szép eseményen, éreztük a vágyakozást, hogy bárcsak már úgy élne bennünk Krisztus (Gal 2:20), hogy Ő hajolhatna ki végre belőlünk, „megigazítani” azt a hófehér köntöst, amely egykor minden megváltottat befed (Jel 19:8). Istennek a befejezett teremtés felett érzett egykori öröme, a kijelentés, amelyben „igen jó”-t hallatott a mennyei Szó, ismét felhangzott a „koponyahegyről”: „Beteljesedett, elvégeztetett”.  – Ez lett a bűnbe esett ember „új teremtésének” ára és záloga, és nemsokára ez a Szó tölti be az egész kozmoszt, jelezve az „Új Föld” teremtését. Legyen részünk benne!

 

Egervári Miklós

Jótékonysági hangverseny a Terézvárosi Gyülekezetben

A nyáron betegség miatt elmaradt zenei tábor záró hangversenyét a debreceni jótékonysági alkalom után 2023. január 28-án Budapesten is meg tudtuk szervezni szintén jótékony céllal. A kedvezményezett Orosz Adél, 3 éves kislány volt, akit másfél éves korában szörnyű baleset ért. Az életmentő műtétet követően azonban csodával határos módon a kislány elkezdett fejlődni. Az orvosok 1% esélyt adtak neki.

A hangversenyen egyházunk zenei táborának Soli Deo Kórusa és Fúvósegyüttese szolgált. Isten Igéjét Fenyvesi Péter Pál, egyházunk főtitkára nyitotta meg. Valamint elmondta tapasztalatát a kislány édesanyja is, mely nagyon megható volt.

A hangverseny végén több, mint 1 000 000 Ft-tal tudtuk támogatni Adélka további gyógyulását, fejlődését. Kívánjuk, hogy az egész család a későbbiekben is tapasztalja meg az Úr gyógyító szeretetét!

 

Pörneki Attila
zenei osztályvezető

Ifjúsági koncert

2023. február 4-én került megrendezésre az idei év első országos ifjúsági koncertje a Terézvárosi Gyülekezetben. Az alkalom témája: Karjaid közt otthon vár.

Kórusművek, dicsőítő énekek és Isten Igéje töltötte be a termet és a jelenlévők szívét Isten dicsőségére. Mindezt az országos ifjúsági kórus és a RANDOM PROJEKT énekegyüttes szolgálata tette lehetővé. Hálásak vagyunk Istennek az ő szolgálatukért!

 

kp

Budapesti gyülekezetek keresztségi alkalma

Különleges örömünnep volt gyülekezetünkben 2023. március 18-án, ugyanis más gyülekezetekből, sőt határon túlról is érkeztek vendégek. „Mily boldogság, hogy szívemben már az Úr Jézus él” – énekelte a kórus, és valóban ezt éreztük és tapasztaltuk, látva a keresztségre váró testvérek boldogságát. Öten kötöttek Istennel szövetséget ezen a napon: Cercel László és felesége Cercel Eszmeralda (Csepeli Gyülekezet), Harangozóné Major Boglárka (Pestújhelyi Gyülekezet, Őrjárat utca), Nagy Albertné Marika néni (Józsefvárosi Gyülekezet, Práter utca), Somogyi Zoltán (Terézvárosi Gyülekezet).

Az ünnepélyes istentiszteleten örömünk lehetett a szép szolgálatokban is: gyermekek és felnőttek dicsőítették Istent énekkel, zenével, verssel. Az Igét Szabó János lelkész nyitotta meg. A gazdag ifjú története (Mk 10:17–27) alapján beszélt annak a fontosságáról, hogy kibe helyezzük végső bizalmunkat. Milyen választ adunk Isten meghívására? Kívánság vagy vágy él a szívünkben? A kívánság mindig birtokolni akar, míg a vágyódást Isten Lelke helyezi a szívünkbe. Vágyat arra, hogy mindenről lemondva Istennel találkozzunk. Így élhetünk Isten dicsőítésére, ami az életünk bizonyságtétele, küldetésünk lényege.

Az igehirdetés után Somogyi Zoltán, a helyi gyülekezet leendő testvére tett vallást hitéről a gyülekezet előtt. Majd a felajánlóimádság következett, Simon Zsolt lelkész kérte Isten áldását a keresztségre váró testvérek életére. A bemerítést követően, az istentisztelet után lehetőségünk volt személyesen is köszönteni a testvéreket.

Az elhangzó ének szavaival kérjük Isten áldását megkeresztelt testvéreink életére, és kívánjuk, hogy példájukat kövessék mindazok, akikben Isten Lelke vágyat ébresztett: „Áldjon meg Téged az Úr és őrizzen meg a keskeny úton!/Ragyogtassa rád Isten orcáját és könyörüljön rajtad az Úr.”

 

Orbánné Kuhárcsik Szilvia

„Legyen egész életére az Úrnak ajánlva”

Ünnepélyes húsvéti istentisztelet volt a Terézvárosi Gyülekezetben 2023. április 8-án. Különlegesen örömtelivé tette az alkalmat, hogy ezen a napon két család, egy magyar és egy indonéz házaspár kérte gyermekére Isten áldását.

Jill Beatrix és Karthen Stenly kislányuk, Celine Beatrix Tatemba Indonéziából érkeztek, a gyülekezet nemzetközi csoportjának tagjai, Magyarországon találtak új otthonra.

Király Ildikó és Ervin, a magyar közösség tagjaiként Eszter és Sámuel után most harmadik gyermeküket, Benjámint is az Úr elé hozták.

Szabó János lelkész 1Sámuel 1. fejezetéből Anna történetét idézte. Miután Isten válaszolt imájára, és gyermeke született, ő újra Istenhez fordult, és az Úr áldásába ajánlotta a kis Sámuelt. Így tettek a szülők most is, miután mindhárom kérdésre igennel válaszoltak:

– Elfogadjátok-e, hogy gyermeketek Isten ajándéka?

– Szeretnétek-e gyermeketeket Istennek ajánlani?

– Szeretnétek-e megismertetni velük Isten szeretetét?

Kívánjuk, hogy Celine és Benjámin növekedjen szeretetben, erőben, egészségben. Isten áldása kísérje mindkét családot!

 

Orbánné K. Szilvia

 

Isten tenyerében

Húsvéti jótékonysági koncert a Terézvárosi Gyülekezetben

 

Idén is megrendezésre került a húsvéti jótékonysági koncert gyülekezetünkben április 8-a délutánján, melyen az összegyűlt összeget gyermekek táboroztatására ajánlották fel a szervezők.

Tajti Enikő,  gyülekezetünk zenei osztályának vezetője most is kiemelkedő tehetségeket,  művészeket hívott meg erre az alkalomra.

A húsvét témájára fűzve hallhattunk felcsendülni többek között Bachtól, Händeltől és Brahmstól zenei műveket, e mellett énekek és vers is fűszerezte a koncert zenei darabjait.

Igei gondolatokat dr. Szabó Jánostól hallhattunk, aki egy elgondolkodtató kérdéssel zárta beszédét: „Jézus feltámadt és készen áll arra, hogy találkozzon velem. De vajon én készen állok arra, hogy találkozzak vele?”

A koncerten, gyülekezetünk szolgáló tagjai mellett közreműködtek: Szűcs Máté brácsaművész; Ambrus Anett, Áchim-Kovács Anikó, Kovács Ildikó hegedűművészek; Klebniczki György és Bokor Ildikó zongoraművészek; Kaposvári Tamás cselló zenetanár és Rigó Dorina hegedűs növendék.

A meghitt zenei élményt nyújtó este egy közös teázással, kötetlen beszélgetéssel zárult.

A koncert a Terézvárosi Gyülekezet Youtube-csatornáján tekinthető meg.

 

Varju Zsuzsa

A legjobb út

Ünnepek a Kecskeméti Gyülekezetben

 

Március 18-án szombaton különleges ünnep volt gyülekezetünkben. Már a kora tavaszi idő, a csodás napsütés is vonzóvá tette a szombatot a testvérek és a barátkozók részére. A délelőtti óra keretében először két házaspárt köszöntöttünk. Őszné Kerekes Margit és Ősz Barnabás 33 éve, 1990. március 18-án kötött házasságot Hajdúhadházon, valamint Lovas Andrásné Edit és Lovas András szintén 33 éve fogadtak örök hűséget egymásnak az Úr előtt, Tiszakécskén. Akkor Ócsai Sándor eskette az Ősz házaspárt, míg Murányi József a Lovas házaspárt eskető lelkész volt.

Most Árvai Tamás körzeti lelkész köszöntötte a két házaspárt, kiemelve az egymás mellett eddig leélt bő három évtizedet, ami manapság példaértékűnek tekinthető, majd áldást kért a további életükre. Balázs Szilvia, a gyülekezet vezetője is köszöntötte a két házaspárt jó kívánsággal és egy-egy csokor virággal.

Ezt követően Árvai Tamás egy életrajzot olvasott fel a gyülekezet harmadik legidősebb tagját, Hofferné Terikét köszöntve, aki 50 éve, 1973. március 17-én Szegeden kötött szövetséget az Úrral. Terike nem adventista családban nőtt fel, és miután 1967-ben férjhez ment, az anyósa által ismerte meg az adventista közösséget. Zoltán gyermeke születése után kezdte olvasni a Bibliát, majd 1972-ben az akkori körzeti lelkész, Ócsai József vezetésével tanulmányozta át a hitelveinket és döntötte el, hogy ő is szeretne az Adventista Egyházhoz csatlakozni. A nagy nap 1973. március 17-én volt, amikor Szegeden Oláh István lelkipásztor szolgálata által a felnőtt keresztségben részesült. Mivel Kecskeméten akkor ő volt az egyedüli adventista és még gyülekezet sem volt a városban, így a legközelebbi városban, Nagykőrösön lett a közösségünk tagja. Ahol szombatiskolai tanító, majd vezető lett, és két gyermekét is vitte a szombati összejövetelekre. Az Úr megáldotta, mert Zoltán 1988-ban, Ildikó lánya pedig 1992-ben lett közösségünk tagja. Majd 1993-ban, amikor a Nagykőrösi Gyülekezet megszűnt, követte gyermekeit, akik akkor már az időközben Kecskeméten megalapított gyülekezetbe tartoztak. Hoffer testvérnő több mint három évtizede aktívan részt vesz a missziómunkában, könyveket ad az érdeklődőknek, és a csütörtöki előadásokon ő fogadja a vendégeket a kultúrházban.

Fia, Zoltán is köszöntötte őt a gyülekezet előtt, mert a fél évszázad számára is sok tapasztalattal szolgált, és édesanyja életében mindig azt látta, mennyire fontos Jézus közelében élni és követni Őt a hétköznapokban.

Az Advent Kiadó is ajándékkönyvet adott a testvérnőnek, „Az utolsó napok titkai” címmel.

Balázs Szilvia a gyülekezet nevében köszöntötte a küzdelmes és tartalmas időt megért testvérnőt és virágcsokrot adott át számára.

Újból elhangzott az emléklapján is olvasható keresztségi bibliaszövege, amivel 50 éve indult útjára a keresztelőmedencéből: „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai” (Róm 8:14).

Az Úr áldja meg az Ő követőit és mindazokat, akiknek továbbadjuk a menny üzenetét!

 

Hoffer Zoltán

Ráckevén vendégeskedett az újbudai fiatalság

Különlegesek az ünnepélyes gyülekezeti alkalmak, amikor egy nagyszerű eseményre összejön az adott közösség, hogy kapcsolódjunk, találkozzunk, közösen forduljunk Isten felé. Ennél már csak az a felemelőbb, ha több gyülekezet közösen, tudatosan és egymás felé nyitottan teszi ezt. Az ilyen találkozásokban erő van. Egymásba belekarolva erősebbek vagyunk, többet bírunk. Egymástól tanulva, egymást felemelve fejlődhetünk.

Egy ilyen alkalmat ünnepelhettünk most Ráckevén, ahová február 11-én meghívást kapott az az újbudai fiatalság. Bihari Csaba lelkipásztor körzetének fiataljai először találkoztak ilyen program keretében, de az alkalom után a fiatalokkal és az ifivezetőkkel beszélgetve elmondhatom, nem utoljára! A közös ifjúsági alkalmon különleges módon kapcsolódhattunk egymáshoz: a délelőtti csoportos és interaktív bibliatanulmányozásban, a közös éneklésben és istentiszteletben, a mély beszélgetéseket előidéző közösétkezésben, a Duna-menti sétában (ahol lehetőség volt a hideg szél leküzdésére azáltal, hogy közelebb húzódtunk egymáshoz), a csapatépítő játékokban, a közös szombatzárásban, a bibliai vetélkedőben, a szabadulószoba kipróbálásában, a mély beszélgetésekben és a társasjátékozásban.

Istennek hála, hogy ad jó ötleteket az ilyen találkozásokhoz, ad erőt és talentumot a vezetőknek és a szolgálatot vállalóknak a kivitelezéshez, és erőt a rengeteg étel elkészítésére a gyülekezeti tagoknak. Így tölti be a lelki szükségleteinket, és így használ fel egymás felemelésére. Egy biztos: ami ilyen jó, azt folytatni kell!

 

Henter Zsombor

 

Gyermekbemutató

Az Újbudai Gyülekezet 2023. március 11-én ismét egy csodálatos alkalmat ünnepelt, hiszen ezen a napon Mena Hajnalka és János kisfiának, Mirkónak a gyermekbemutatója tette felemelőbbé a szombatot.

Az alkalomra nagy szeretettel készültek a gyermekek, akik versekkel, dallal köszöntötték új társukat, majd a kórustól hallhattunk egy énekszolgálatot.

Az áldáskérő imát, amit gyülekezetünk lelkipásztora, Bihari Csaba vezetett, a fogadalomtétel előzte meg. A szülők kifejezésre juttatták válaszukkal, hogy készek Isten szeretetében nevelni fiúkat és a közösség is ígéretet tett arra, hogy támogatni, segíteni fogja Mirkót a szolgálatban és Isten dicsőítésében való növekedésben.

Az alkalmat meghatóbbá tette, hogy az Igét Mirkó nagybátyja, Ömböli Dávid tolmácsolta a gyülekezetnek. Gondolatainak központja a gyerekek önfeledt nevetése, az öröm, a vidámság volt, hiszen Isten örömre, boldogságra teremtett bennünket.

Zágonyi Klaudia