Bejegyzés

Egy ember az embertelenségben

Emlékkonferencia Michnay László tiszteletére

A fenti címmel tartott emlékkonferenciát és kiállítást – a 130 éve született – Michnay László tiszteletére a Hetednapi Adventista Egyház és az Adventista Teológiai Főiskola 2022. december 8-án Budapesten, a Terézvárosi Gyülekezetben.

Michnay László adventista lelkész és a magyarországi Hetednapi Adventista Egyház elnöke volt tizenhat éven át. Budapesten, a VI. kerület Székely Bertalan utcai kápolnában élt feleségével és hat gyermekével. A német megszálláskor családja életét kockáztatta, hogy megmentsen mintegy 18 üldözött zsidót. (De összesen közel 60 menekültet is ellátott.) A Michnay által segített zsidók között volt Román Vilmos és felesége, Teréz. Michnay átadta Román Vilmosnak személyes papírjait, és részben ezeknek az iratoknak köszönhető, hogy a házaspár túlélte a háborút, és kivándorolhatott Izraelbe. Michnay üldözött zsidókat is bújtatott. Többek között Várnai Zseni írót és férjét, Peterdi Andort. Jeruzsálemben a Jad Vasem parkban első magyarként kapta meg a faültetés jogát 1964-ben, amelyet Zarka Magdolna és Motti Alon 1981-ben ültetett el.

A tudományos emlékkonferencián dr. Tokics Imre lelkész, a program szervezője Michnay László korábbi egyházelnöktől idézte: „Üzenték nekem… hogy nagyon sajnálom a zsidókat… én sajnálom a keresztényeket, a világot, a gyűlölködőket, mert gyűlöletük nyomán gázkamrák, véres háborúk nőttek… Sajnálom a gyűlölködőket is, mert halálos betegségben szenvednek, nem tudnak azzá lenni, amivé Isten teremtette őket, Isten fiaivá, mert Isten a Szeretet.”

Ezután Bakos Bence kiváló előadásában felcsendült J. S. Bach: Air BWV 1068 című orgonamuzsikája.

A Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Ócsai Tamás köszöntő szavaiban hangsúlyozta: „Tanulságokat vonhatunk le egy olyan életútból, amely minden korban példa a generációk számára”.

Ezt követően az „Ékember. Michnay László és társai emlékére” című, Restás László által készült filmből, a Michnay László tiszteletére 2006-ban történt emléktábla-avatásról tekintettek meg részletet a jelenlévők.

Dr. Karasszon István professzor előadásában szólt a zsidóüldözésről az Ószövetségben. Antiokhosz Epiphanész korát tárta a hallgatóság elé, kiemelve, hogy: „hálásak lehetünk a Bibliának, mert nemcsak szép iratok gyűjteménye, hanem van benne csúnya is, amiért szintén hálásak lehetünk, mivel felkészít bennünket arra, hogy a mi életünk sem csupa szépség… de hittel, Isten üdvtervét megértve, hogyan viselhetjük el a csúnya dolgokat.”

Az Adventista Teológiai Főiskola rektora, dr. Tonhaizer Tibor professzor testvér a történelmi egyházak szerepvállalása a holokauszt idején témakör kapcsán megjegyezte: „Az egyházak valamit próbáltak tenni a zsidómentés érdekében, még akkor is, ha nem mindig sikerült összefogniuk. Akár a kormányzónál, akár a miniszterelnöknél, voltak egyéni megkeresések az ő részükről, tehát voltak bátor kiállók közöttük… mintegy hatvanezer embert mentettek meg egyéni módon…” (János 15:13.) Előadását az ismert talmudi idézettel zárta: „Aki egy életet megment, az egész világot menti meg.”

Dr. Radnóti Zoltán főrabbi Ézsaiás 56:5 versét idézte, és megjegyezte, hogy ebből a mondatból származik a Jad Vasem kifejezés, amit hősként tartunk számon. A „Világ Igazai” azokat a nem zsidó személyeket jelenti, akik zsidókat mentettek a holokausztban. „A világ népeinek jámborai a haszidok, akik életüket kockáztatják a másik emberért” – mondta. Ugyanakkor hangsúlyozta: „A zsidóság a Tóra alapján a világnak átadta az egyistenhitet.”

Az emlékülésen előadást tartott még dr. Szécsi József vallásfilozófus, prof. dr. Kiss Endre egyetemi tanár, az MTA doktora, prof. dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója és dr. habil. Koltai Kornélia, az ELTE BTK egyetemi docense.

Az emlékkonferencián részt vettek egyházunk vezetői: Ócsai Tamás elnök, Fenyvesi Péter Pál főtitkár, dr. Zolyomi Renáta Edit kincstárnok, valamint a Dunamelléki Egyházterület részéről Tóth Szilárd egyházterületi titkár. Az ország különböző részéből érkeztek testvérek, hogy együtt emlékezzenek a „Világ Igaza” emberére. Békéscsabáról, Michnay testvér szülővárosából és Miskolcról – a helyi lelkész vezetésével – szintén eljöttek a testvérek, ahol ő lelkészként szolgált, de ott voltak Békésről és a helyi, Székely Bertalan utcai gyülekezetből is többen voltak jelen.

Az eseményen részt vett Zarka Tamás és Zarka Péter lelkész, Michnay László unokái. Zarka Péter a családi emlékezésről tartott beszédében kiemelte: „Megtiszteltetésnek érzem, hogy egyházunk ezen székhelyén emlékezhetünk meg Michnay Lászlóról és feleségéről Bach Jolánról, akik a II. világháború idején az emberbaráti és életmentő tetteiket elvégezték. Nagyapám bátorsága és Istentől kapott lelkesedése a családra és egyházunk közösségére is átragadt… A nagymamám szintén megkapta 2017-ben a Jad Vasem parktól és a jeruzsálemi Parlamenttől az engedélyt arra, hogy a nagypapám emlékfája előtt lévő táblára az ő nevét is odahelyezzék. Amikor nagymamámtól megkérdeztem, hogy nem félt-e ő maga is abban a nehéz időben, a nagymamám egy mosollyal válaszolt az arcán, és elmondta, hogy a nagypapa biztos volt abban, hogy az Úr gondoskodni fog a családunkról és ugyanakkor az egyházról is és a bújtatott emberekről is. »Egyszer sem bizonytalanodott el« – mondta. És ez a bizalom átragadt a feleségére, a gyermekeire, a közösségre, valamint azokra a zsidó testvéreinkre, akikről gondoskodtak.”

Az emlékkonferencián tíz kiváló szónok méltatta a 130 éve született Michnay László lelkész és egyházvezető munkásságát, aki együttérzésével több üldözött zsidó honfitársunkat mentett meg.

Az archív dokumentumokból a kiállítást Kisgyörgy Ervin példás gondossággal készítette el Michnay László hagyatékából, amit a résztvevők csodálattal tekintettek meg.

Az ünnepélyes emlékkonferencia végén a helyi gyülekezet tábeavezetője által felszolgált süteményt és teát fogyaszthatták el a konferencia résztvevői.

Az emlékkonferencia dr. Radnóti Zoltán főrabbi héberül elmondott imádságával zárult: „Halld Izráel: az Úr a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra” (5Mózes 6:4–9).

TINÉ

Antonio Vivaldi: Négy évszak jótékonysági koncertsorozat a Terézvárosi Gyülekezetben

A 2021 őszén indított jótékonysági koncertsorozatnak immáron az ötödik, záró részét hallgathattuk meg a Terézvárosi Gyülekezetben 2022. november 19-én szombaton 18 órai kezdettel.

A koncertsorozaton nagyszerű művészek, zenetanárok léptek fel. A hangverseny szólistája és fő támogatója: Áchim Kovács Anikó hegedűművész volt. A koncertsorozat bázisművészei: Novák Zita hegedűművész a Magyar Állami Operaház zenekarának szólistája, Rigó Tamás hegedűművész – az összkoncert ,,Nyár” tételének szólistájaként is hallhattuk – aki szintén a Magyar Állami Operaház zenekarának zenésze és szólamvezetője, továbbá Kovács Ildikó hegedűművész, aki Anikó húga és Tamás felesége. A zárókoncert különlegessége Rigó Dorina virtuóznövendék káprázatos hegedűjátéka volt, a Tél – lassú tétel szólistájaként hallhattuk korát meghazudtoló zenei tudását. Dorina, Kovács Ildikó és Rigó Tamás kislánya. Tóka Szabolcs orgonaművész orgonán, Karsai Ildikó brácsán, Kaposvári Tamás csellón színesítette a négy évszak zenei harmóniáját.

A zenei darabok felcsendülése előtt dr. Szabó János lelkésztől elmélkedést hallhattunk a zene hatásáról: ,, A zene világa elbűvölő, mely megragadja a képzeletünket. Ahol az emberi támogatás és a szavak már nem segítenek, a zene ott is képes gyógyítani, vigasztalni, felfrissíteni, felemelni, mint egy ölelés, behatol a szívbe és képes gyógyítani a lelket.” A felemelő zenei élmény után Major Zoltán nyugalmazott lelkész vitt el bennünket gondolataink szárnyán azon reményteljes jövőbe, amikor láthatjuk majd Istenünk dicsőséges második eljövetelét.

Isten neve dicsőítésére csodás zenei élményben lehetett részünk, és ezzel egy időben, bel- és külmissziót végezhettünk, lelki és fizikai segítséget nyújthattunk ott, ahol igazán szükség volt rá.

Az ,,Ősz” koncerten befolyt adományokkal, a VI. kerületi Család- és Gyermekjóléti központ által működtetett Családok Átmeneti Otthonának lakóit támogatta a gyülekezet. A ,,Tél” koncert bevételét a Besenyszögi Boros család Covid-árvái támogatására juttattuk el. A ,,Tavasz” jótékonysági koncerten összegyűlt pénzösszeget a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak ajánlotta fel a közösség. A ,,Nyár” koncert bevétele a Terézvárosi Gyülekezet énekkarának hajdúszoboszlói misszióját támogatta. Az összefoglaló zárókoncert bevételét a gyülekezetünkben élő, nehéz helyzetbe jutott családok támogatására fordítottuk. A koncertsorozaton a gyülekezet és a támogatók jóvoltából több mint egymillió forintot juttathattunk el a bajbajutott embertársaink támogatására.

Ezúton is köszönet mindenkinek, aki támogató kezet nyújtott és közreműködött a koncertsorozat megvalósításában.

A koncertsorozat megálmodója és főszervezője, a Terézvárosi Gyülekezet nevében és megbízásából, Tajti Enikő zenei osztályvezető.

A Vivaldi: Négy évszak záró hangversenye az alábbi linken tekinthető meg: https://youtu.be/1Ul7Y5CuzQc

Varjú Zsuzsanna

Dupla presbiterszentelés a Zugló-Pécel körzetben

Egy péceli külső helyszínen gyűlt össze a Zuglói és Péceli Gyülekezet közösen 2022. október 22-én. Többször voltak már egymás vendégei, de most szolgáltak közösen először. Az apropót egy neves alkalom szolgáltatta. A körzet segédlelkésze, Henter Zsombor és Pécel eddigi gyülekezetvezetője, Madaras-Ősz István presbiteri szentelésén vehettek részt.

A körzet lelkésze dr. Ősz-Farkas Ernő hirdette az Igét, és számos szolgálat és ének színesítette az alkalmat. A szolgáló vezetés egy különleges aspektusát hallhattuk a gumilabda és üveggolyó példáján keresztül. Zebedeus fiainak történetéből kerültek elő a szolgáló vezetés alapelvei: a szolgáló vezető keresztfából építi a trónját; ami igazán számít a vezetésben, az nem a teljesítmény, hanem a jellem; előbb szeresd, azután vezesd…

A felszentelési ceremónián Magyar Balázs és Nagy Gábor presbiterek, valamint Henter Barna lelkipásztor, Zsombor édesapja vettek részt. A köszöntők után az új vezetők szóltak a közösséghez. Megtudhattuk, hogy mit jelent lyukas vödörrel is értéket közvetíteni, illetve az elődök örökségét továbbvinni.

Nagy Gábor (Zugló)

Presbiterszentelés az Újbudai gyülekezetben

Az idei gyülekezeti választások lezajlása után megtörtént a szolgálattevők beiktatása, majd néhány héttel később, november 5-én ismét ünnepélyes istentiszteleten vehettek részt a tagok.

Bihari Csaba, gyülekezetünk lelkipásztora több, mint egy éve néhány fiatal testvérrel kialakított egy kis csoportot, melynek céljaként a közös bibliatanulmányozás mellett a gyülekezetvezetői és presbiteri feladatokra való felkészülést tűzte ki. A sorozatos alkalmak nagyon jó lehetőséget biztosítottak egymás megismerésére a „falakon túl” is, és összekovácsolták a résztvevőket.

Ezen szolgálatkész és lelkes testvéreket a gyülekezet tagjai is támogatták, így szombaton sor került Mena János, Ócsai Boldizsár és Papp Arthur felszentelésére, szolgálatuk megkezdésére. A költemények és a gyülekezet kórusszolgálata felemelő légkört teremtett melyben Ócsai Tamás unióelnök tolmácsolta az Úr üzenetét, az apostoli kor egyházáról, annak kihívásokkal teljes körülményeiről. Ugyanakkor rávilágított arra, hogy a Szentlélek munkája megmutatkozott a szolgálatkész személyek elhívásában, akik segítették Krisztus gyülekezetét abban, hogy az evangélium üzenete terjedhessen.

Milyen bátorító üzenet, hogy az apostolok példájából erőt meríthet mindenki, aki örömmel vállalja a szolgálatot, Krisztus művének építését!

Z. Á.

Regionális Hitéleti Konferencia Kecskeméten

Különleges alkalomnak adott helyszínt a kecskeméti adventista kápolna 2022. szeptember 10-én: Regionális Hitéleti Konferencia került megrendezésre, melyre már nagyon vágyódtak az érintett egyházterületi régió hittestvérei.

Összesen 5 gyülekezet képviseltette magát ezen az együttléten és megközelítőleg 100 testvér ünnepelte együtt a szombatot meghittséggel, örömmel és nagy hálával.

Délelőtt mind a felnőttek, mind a gyermekek több kiscsoportban vették át a szombatiskolai tanulmányt, melyhez Kis István lelkésztől kaptunk egy nagyon gyakorlatias kérdéssort. Az idő rövidsége ellenére őszinte és mély egyéni tapasztalatmegosztások, igei megélések hangzottak el a csoportokban, hiszen a tanulmány témája minden hívőt velejéig érint: türelemmel, szelídséggel várakozni a megpróbáló helyzetekben, és ráhagyatkozni az igazságosan ítélő Istenre (Várakozni a kemencében).

A délelőtti istentisztelet igazán felemelő zenei szolgálatokkal és egy csodálatos zsoltárolvasással kezdődött. Ezt követően Kalocsai Tamás hívta előre a gyermekeket és a fiatalokat (akik hála az Úrnak, szép számban voltak jelen), és beszélgetett velük a szívünk ajtajának kulcsáról, hogy ez a kulcs a mi kezünkben van, és hogy mi döntjük el, hogy kinek engedünk bemenetelt a szívünkbe.

Árvai Tamás, a kecskeméti körzet lelkipásztora őszinte barátsággal és nagy szeretettel mutatta be a szolgáló lelkész- és presbitertestvéreket, egy-egy közös, személyes tapasztalatot, élettörténetet megosztva a gyülekezettel. Így köszönthettük Kalocsai Tamást, Stramszki Istvánt, Kis Istvánt és Gyurkó Jánost.

Délelőtt két igeszolgálatot is meghallgathattunk Kalocsai Tamástól és Stramszki Istvántól. Tamás arról tett bizonyságot, hogy a mi drága Urunk mennyire hiteles, és hogy mi képezi hitelességének alapját: az hogy Ő előbb szeretett és ez a szeretet von bennünket Őhozzá, és tesz alkalmassá bennünket a Krisztusi életre. Isten önmagát adja és önmaga szerint cselekszik, világos céljai vannak, stabil értékrendje, belső iránytűje van: a feltétel nélküli szeretet, szavai összhangban vannak cselekedeteivel, felelősséget vállal a saját tetteiért, teljesítményéért, őszintén válaszol a kérdéseinkre és bizalmat ad nekünk, vállalva ezzel a sebezhetőségét, ennek koronája pedig Jézus Krisztus a kereszten. Gondolatait 2Tim 2:13 versével zárta: „ha hitetlenkedünk, Ő hű marad, Ő magát meg nem tagadhatja”.

Stramszki István pedig a hiteles tanítványságról beszélt Jak 1:22 verse alapján, kihangsúlyozva, hogy a világ ki van éhezve a hiteles emberekre, olyan emberekre, akiknek a vallott és követett értékei egybeesnek és nem különböznek. „Boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel.” Beszélt az őskeresztények hitelességéről és önvizsgálatra hívott mindnyájunkat. Azzal a felhívással zárta gondolatait, hogy keressük és őrizzük a hitelességet Istenért, hogy hiteles képviselők lehessünk; önmagunkért, hogy üdvösséget nyerhessünk; és másokért, hogy hiteles legyen a missziónk és ők is üdvösséget nyerhessenek.

Az egész nap folyamán többször énekeltük lelkesen és hitben összeforrva a „Mennyben fenn a trónusnál” című éneket, mely a szívünket még inkább az Úrhoz emelte.

A tágas udvaron megtartott közös ebéd további lehetőséget kínált arra, hogy rég nem látott testvérekkel beszélgessünk, szeretetben kapcsolódjunk egymáshoz, hogy gyönyörködjünk a késő nyári természet csodáiban, a szaladgáló, vidám gyermekeinkben, a lecsendesült, komoly és tetterős fiataljainkban, az ősz hajú, kedves időseinkben és minden egyes emberben, aki örömmel volt jelen ezen a lelki alkalmon. Élvezhettük a finom ételeket, ízeket, zöldségeket, gyümölcsöket és hálásak voltunk a bőségért.

A délutáni fórumbeszélgetésen kérdéseket lehetett intézni Kalocsai Tamáshoz, mint a Dunamelléki Egyházterület újonnan megválasztott elnökéhez. Nagyon jó volt megtapasztalni a családias, szinte baráti légkört, ami végig jellemezte ezt a beszélgetést is. Tamás beszélt az Úr útkészítéséről az ő életében és szolgálatában, egyéni megküzdéseiről, továbbá tanúságot tett Krisztusról, a felé és minden egyes testvér felé való szolgálatkészségéről, barátságáról. Beszélt a kiscsoportok fontosságáról, hangsúlyozta a hitéleti tapasztalatok megosztásának és az Úr imádásának különleges szerepét az istentiszteleteinken.

Mindezek mellett kedves és humoros pillanatokat osztott meg az életéből, ezzel is láttatva, hogy ő ugyanolyan küzdő ember, mint bármelyikünk, végezetül pedig kérte imatámogatásunkat az új szolgálati területére.

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged” (Zsolt 84:2, 5).

Farkas Réka

Bababemutató és tanévkezdés az Újbudai Gyülekezetben

2022. szeptember 10-én ismét csodálatos alkalmat ünnepelt az Újbudai Gyülekezet, hiszen ezen a napon Bondar Emese és Bondar Márk kislányának, Izabellának a gyermekbemutatója tette felemelőbbé a szombatot. Rendkívül különleges és megható alkalom volt, hiszen Márk szintén a Szüret utcai közösségben nőtt fel.

A zeneszolgálatok és szavalatok csokrát egy rövid fogadalomtétel követte, melyben a szülők kifejezésre juttatták válaszaikkal, hogy készek Isten szeretetében nevelni kislányukat és a gyülekezet is ígéretet tett arra, hogy segíteni, támogatni fogja Izabellát a szolgálatban és Isten dicsőítésében való növekedésben. Az áldáskérő imát Bihari Csaba vezette.

Nem maradhatott el azonban a gyermek-szombatiskolai tanévnyitó sem, amely régi hagyomány gyülekezetünkben. A legkisebbek is örömmel énekeltek, mondtak verset. Az első osztályt kezdők Bibliát kaptak ajándékba, illetve köszöntöttük a középiskolát és egyetemet kezdő fiataljainkat is. A köszöntést és az imát Ócsai Tamás mondta, és szintén ő nyitotta meg Isten Igéjét és végezte az igehirdetői szolgálatot.

Újbuda

Parádfürdőn táboroztunk a Terézvárosi Gyülekezet Gyermekiskolájával

Idén először új helyszínen, a Mátra hegység északi oldalán fekvő Parádon tartotta a Budapest–Terézvárosi Gyülekezet a nyári gyermektáborát 2022. június 19. és 24. között. A gyermekiskolánk vezetője, Pacsai Teca által szervezett táborban összesen 52 fő vett részt, a gyerekek életkora a két hónapos csecsemőtől kezdve a 17 éves korig terjedt. Nagyon mozgalmas, de csodálatos négy és fél napot tölthettünk el együtt, közösségben Istennel és egymással.

A tábor témája a Tízparancsolat volt, ezt dolgoztuk fel a reggeli, illetve esti áhítatok alatt az óvodás, kisiskolás, és kamasz csoportokban. A tanítók a gyermekeket bevonva, életkori sajátosságaikat figyelembe véve, interaktívan vették át az Isten által az emberiségnek adott törvény fogalmát, jelentőségét és a mai, mindennapi életünkben való gyakorlati szerepét. A felnőttek számára lelkészünk, Szabó János és felesége, Timi tartottak mély beszélgetést a megbocsátásról. Végigvettük, hány fajtája van a megbocsátásnak, miért nehéz gyakorolni, mit jelent és mit nem vár el tőlünk Isten, miután elárultak, illetve hogy függ össze a bizalommal, hol vannak a határaink.

A Muskátli vendégház két épületében szálltunk meg, ami egy adventista testvérünk tulajdona. Háromszori finom, változatos étkezéssel készültek, húsos, vegetáriánus, vegán és gluténmentes menü közül választhatott mindenki kedvére. A gyülekezet mindennap egy-egy gombóc fagylalttal kedveskedett a gyerekeknek, ami nagyon jólesett a hőségben.

Sokat énekeltünk tábori- és gyerekdalokat, gyülekezetünk kórusvezetője, Tajti Enikő segítségével, szintetizátor kísérettel, Döbrei Judit pedig csengettyűzést is tanított – a gyerekek nagyon ügyesen és szívesen játszottak ezen a szép hangszeren. A vendégház kertjében sokat sportoltak, volt csapatjáték, óriás kötéllel együtt ugrálás, célba dobás, és persze a reggeli torna, amire trombita ébresztette a tábort.

Az érkezés napján a környéket, a gyógyvizéről híres Parádot és Parádfürdőt jártuk körbe, ami Parádsasvárral együtt 1847-ben került a Károlyi család birtokába. Ismerős idegenvezető kalauzolt el a háromdinasztiás grófi család emlékét őrző helyszínekre: a Cifra istálló, a Károlyi (korábbi Grassalkovich)-kastély, a Parádfürdői Park és a több mint 300 éves Rákóczi-fa – amelyre felmásztak a gyerekek –, a gesztenyefasor, az Ybl Miklós által tervezett Parádfürdői Állami Kórház mind különösen szép történelmi és természeti kincsek.

Másnap a parádsasvári üveggyár egyedülálló élmény volt: a szemünk előtt készítették a különböző formájú, méretű és színű üvegeket, például üvegrózsát, piros és kék liliomot, hattyút, miközben sok érdekességet tudhattunk meg és vásárolhattunk. A Németországból rendelt pasztillát 1040 fokos kemencében megolvasztják, majd egy rúddal óvatosan kiemelik és különböző alakúra fújják. Délután Magyarország legmagasabb természetes vízeséséhez, a 10 méter magas Ilona-völgyi vízeséshez túráztunk a meseszép mátrai erdőben – egy aktív játszóterezést követően a kisbabákat a hátukon vitték az anyukák a patak mellett kanyargó meredek, vadregényes terepen, de megérte a fáradtságot!

Kedden délelőtt tábori programok és pólófestés, délután pedig egy hűsítő strandolás várt, ami a legtöbb gyerek kedvenc élménye volt. Az utolsó egész napunkat Egerben töltöttük, ahova busszal utaztunk. A Dobó téren csoportkép készült a festett pólókban, majd az egri vár lábánál lelkészünk történészként mesélt Eger ostromáról. Lenyűgöző, hogy a maroknyi, kétezer várvédő az ötvenezer fős török sereggel szemben győzelmet aratott, sőt a törökök száz évig vissza sem tértek – ez bátorságuknak, kitartásuknak, hitüknek s az összehangolt munkának köszönhető. A Palacsintavárba sétálva különleges, habos palacsintákat kóstolhattak meg a gyerekek a gyülekezet jóvoltából, és még a szuvenír boltra is jutott idő. A búcsúesten a vacsora után köszöntöttük a gyermektanítókat, foglalkozásvezetőket és a gyermekiskola-vezetőt szolgálatkész munkájukért, aki még más meglepetést is tartogatott: két hatalmas és elképesztően finom torta érkezett a cukrászdából, amit közösen fogyasztottunk el. Nemsokára elkészült a tábortűz, melynek fényénél sokat énekeltünk, majd már szokás szerint mindenki elmondhatta, hogy mi volt számára a legnagyobb élmény a táborban. A gyerekek nagyon izgatottak voltak, késő estig „bandáztak” a barátaikkal a másnapi elválás előtt.

Aki elfelejtett volna jókedvet hozni, arra itt ráragadt. Az önfeledten játszó, vidám gyermekek, az aktív fiatalok, a finom falatok, jó beszélgetések, a szívből jövő énekszó és csilingelő csengettyűk hangja, a közösségben rejlő erő, a felemelő lelki tanítás és a festői hegyvidéki táj békéje messze űzték a hétköznapok gondjait. Köszönet Urunknak és gyülekezetünknek ezért a lehetőségért!

Dr. Boros-Kovács Szilvia

Chopin-koncert a terézvárosi kápolnában

Gyülekezetünk adhatott helyszínt a Budapesti Chopin-fesztivál egyik színvonalas zongorakoncertjének szeptember 17-én. Érdekesség volt, hogy a koncert főszervezője elhozta a nagyon értékes bösendorfer versenyzongoráját, hogy a hangzás ezáltal is még teljesebb legyen. Fontos program volt ez a Magyarországon élő lengyel közösségnek, akiknek tagjai meglátogatták gyülekezetünket, köztük a lengyel nagykövethelyettes asszonnyal és munkatársával.

Lehetőségünk nyílt Isten Igéjét megnyitni Bodnár János testvérrel, aki Jn 14:1–3 verseit olvasta alapigeként, és beszélt Jézus szolgálatáról. Arról, ahogyan elment, majd elküldte a Szentlelket és, hogy helyet készít nekünk az Atyánál. Majd beszélt Jézus közeli eljöveteléről és annak öröméről.

Úgy gondolom, mindannyian emelkedett lélekkel mehettünk haza a koncert végén. Kívánjuk, hogy a többi alkalom is ilyen különleges lehessen, minden résztvevőnek. A program főszervezője és támogatója magiszter Havasiné Darska Izabella zongoraművész-tanár, aki a tehetségkutatás és a fiatal tehetségek támogatása érdekében zongoraversenyeket szervez alapfokú, továbbképző, valamint professzionális szinten. A versenyek nyertesei számára igyekszik fellépési lehetőségeket biztosítani itthon és külföldön, különös hangsúllyal Lengyelország Chopin vonatkozású helységeire. Köszönet érte!

A következő koncert 2022. október 15-én szombaton 14 órakor kerül megrendezésre gyülekezetünkben (adventista imaház, 1061 Budapest, Székely Bertalan utca 13.), három fiatal tehetség előadásával.

OZ

Nyírturai Szünidei Bibliatábor

Újra nagy örömmel és lelkesedéssel láttunk hozzá az idei, immár 8. táboroztatáshoz július 4–9. között, melyen 42 gyermek vett részt. Témánk a teremtés volt. Napról napra nagyon jól kidolgozott feladatokat oldottunk meg korcsoportonként a gyerekekkel, amelyeket nagyon szerettek, és lelkesedéssel töltöttek ki. Örömmel tanulták meg a Bibliából kiválasztott aranymondásokat, cserébe zsetonokat gyűjthettek. Igen szemléletesen tükrözték a teremtést a kézműves foglalkozások. A napi programot sok-sok játékkal, vetélkedőkkel tettük még gazdagabbá. Volt tűzoltóautó-bemutató és gyógynövény-ismertető, amit érdeklődéssel, odafigyeléssel követtek a gyerekek, és ha az idő engedte volna, akkor még egy habpartit is megtarthattunk volna.

Hálás vagyok a jó Istennek, hogy a gyerekek nagyon szépen viselkedtek – egy imacsoport is imádkozott értünk, és a gyülekezetünk, amit tapasztaltunk is nap mint nap, ezért ezt a támogató szolgálatot itt is szeretnénk külön megköszönni.

A szombat délelőtti záró ünnepségre igen sok szülő érkezett, és elmondták, hogy nagyon szeretik ezt a tábort, sőt sokan már előre kérték, hogy írjuk fel őket jövőre is, mert ezt a tábort nem akarják kihagyni. Voltak olyanok is, akik első alkalommal érkeztek hozzánk. Ők nagy figyelemmel kísérték a záró, összefoglaló ünnepséget.

Segítőink igen lelkesen kivették részüket a tábor programjaiból, munkájából, melyért nagyon hálásak vagyunk és nagyon köszönjük fáradozásukat! Szeretnénk még többet találkozni ezekkel a gyerekekkel, mert sokan érdeklődnek, olvassák a kapott Bibliát, könyveket. Ehhez várjuk Isten útmutatását és áldását.

Dné

Challenge tábor

Ötödik alkalommal rendeztük meg Ráckevén az immár hagyománnyá vált Challenge ifjúsági missziós táborunkat.

Az alapvetően városi fiatalok elérésére irányuló rendezvény évről évre más gyülekezetek fiataljait is megmozgatja, így a zömében középiskolai és egyetemista diákok számos helyről érkeznek hozzánk erre a hétre. A tábori élet a kifejezetten erre az alkalomra érkező külföldi önkénteseink vezetésével zajlik, multikulturális jelleget kölcsönözve ezzel a tábornak.

Mélybe néző alkalmainkon aktuális, fiatalokat érintő kérdések kerülnek fel bibliai nézőpontból. Minden évben karitatív munkát is végzünk, idén a város kárpátaljai testvérvárosa iskolájának gyűjtöttünk többek között piaci palacsintasütéssel, így 200 000 Ft-ot adhattunk át nagy örömmel a város vezetésének erre a célra. Nagy sikerű szabadulószobánk a tábor ideje alatt kezdte meg pályafutását a gyülekezet épületében, ahová a következő tanévben folyamatos nyitvatartással várjuk majd az érdeklődőket.

A tábor végeztével célunk, hogy a következő hónapokban is aktív kapcsolattartók legyünk mindazokkal, akiket Isten elhozott közénk, akiknek az életében valamilyen módon mi is szerepet kaptunk.

a Challenge tábor szervezői