Bejegyzés

Gyermekbemutató

Az Újbudai Gyülekezet 2023. március 11-én ismét egy csodálatos alkalmat ünnepelt, hiszen ezen a napon Mena Hajnalka és János kisfiának, Mirkónak a gyermekbemutatója tette felemelőbbé a szombatot.

Az alkalomra nagy szeretettel készültek a gyermekek, akik versekkel, dallal köszöntötték új társukat, majd a kórustól hallhattunk egy énekszolgálatot.

Az áldáskérő imát, amit gyülekezetünk lelkipásztora, Bihari Csaba vezetett, a fogadalomtétel előzte meg. A szülők kifejezésre juttatták válaszukkal, hogy készek Isten szeretetében nevelni fiúkat és a közösség is ígéretet tett arra, hogy támogatni, segíteni fogja Mirkót a szolgálatban és Isten dicsőítésében való növekedésben.

Az alkalmat meghatóbbá tette, hogy az Igét Mirkó nagybátyja, Ömböli Dávid tolmácsolta a gyülekezetnek. Gondolatainak központja a gyerekek önfeledt nevetése, az öröm, a vidámság volt, hiszen Isten örömre, boldogságra teremtett bennünket.

Zágonyi Klaudia

Emlékezzünk!

A fenti felszólítással kezdte Szabó János lelkészünk Molnár András nyugdíjas lelkész testvér születésnapi köszöntését, aki most töltötte be a 85. életévét.

Molnár András testvér 58 éve tagja a Hetednapi Adventista Egyháznak. 1960-ban az Eszék utcai gyülekezetbe kezdett el járni istentiszteleti alkalmakra, majd 1965-ben a Terézvárosi Gyülekezetben keresztelkedett meg. 3 évvel később, 1968-ban indult el a lelkészi szolgálat útján.

Nyugdíjba vonulása után és óta a Terézvárosi Gyülekezet tagja.

János az alábbi igével köszöntötte őt: „Légy te békében és erősítsd meg a szívedet, mert az Úr eljövetele közel van” (Jak 5:8). Az Ároni áldás eléneklése után a gyülekezet Szabó János lelkészünk vezetésével együtt mondott hálát András bácsi eddigi életéveiért, lelkészi szolgálatáért.

Molnár testvér zárásul a szeretet fontosságára hívta fel a gyülekezet figyelmét: „Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala… Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást…” (1Jn 4:7–9, 11).

V. Zs.

Az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes szolgálata a Terézvárosi Gyülekezetben

“Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!” (Zsolt 98:4–6, HunUj)

…olvasta fel a fenti bibliaszöveget mintegy küldetésnyilatkozatukként Molnár Miklós lelkész, amikor bemutatta a 28 éve fennálló zenekart.

Miklós – aki a zenekar vezetője – elmondta, hogy a zenekar tagjai heti, kétheti rendszerességgel gyűlnek össze próbálni kb. 200 km távolságot hidalva át ilyenkor. Hálával tekintenek vissza, hogy ehhez mindig kaptak anyagi javakat, így hangszereket tudtak vásárolni és zenetanárokat is tudtak fizetni, akik segítették őket az egyre színvonalasabb együtt zenélésben.

Fellépnek az országban többfelé is különféle rendezvényeken, mint pl. esküvők, térzenék, jótékonysági koncertek, temetések stb. alkalmával, és sokszor kapnak meghívást külföldre is. Most tavasszal éppen Dániába készülnek.

Nagy öröm volt számunkra, hogy ismét nálunk járt az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes, akik igazán színessé tették a délelőtti istentiszteletet, és vidáman telt a délutáni alkalmunk is, ahol tőlük és velük, az ő kíséretükkel tanulhattunk meg énekeket. Jó volt együtt énekelni, lelkesen, örömmel, kellemes hangulatban.

A nap zárásaként egy kis „kívánságműsor” is helyet kapott, ahol a jelenlévők kedvenc énekeit játszotta el a zenekar.

V. Zs.

40 éve a szolgálatban

Bodnár János lelkésztestvért köszöntötte feleségével, Bodnár Zsókával együtt Kalocsai Tamás, a DET elnöke 40 éves hűséges és kitartó lelkészi munkássága alkalmából január 14-én, a Terézvárosi Gyülekezetben.

Az egyházterület szeretete és hálája jeléül egy névre szóló Bibliát adott, a következő igével: „Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” (Fil 4:19).

Bodnár János testvér a gyülekezet előtt állva azt ígérte, hogy amíg az Úr megtartja és szolgálhat, addig ezt a Bibliát meg fogja nyitni a gyülekezet és önmaga számára. Az eddigi évek és szolgálat alapján bizonyosan elmondhatja, hogy nagy dolog Istent megtapasztalni, hallgatni Őt, és engedni, hogy a Szentlélek vezessen.

Kívánjuk Zsóka és János számára, hogy Isten adjon erőt a további útjukhoz, szolgálatukhoz! És azt az áldást, amit kapnak, tovább tudják adni, ahogy eddig is tették, Isten országa építésére!

Orbánné K. Szilvia

Farkas Józsefné Marika néni 100 éves

Pár hete meglátogattam az albertirsai gyülekezet egyik tagját, Farkas Józsefné Marika nénit Újlengyelben. Mikor beléptem az ajtón, épp a kályhában ropogó tűzre dobálta a vaskos fahasábokat. Ahogy meglátott, nagy örömmel üdvözölt, és rögtön hellyel kínált. Szorosan mellém ült, és hogylétem felől érdeklődött. Röviden válaszoltam, majd visszakérdeztem. Lassan, megfontolva és mosolyogva így felelt: „Hát tudod, kedves testvérem, öregszik az ember!”

Igen, öregszik az ember. Én is szeretnék ilyen öreg lenni, mint Marika néni, aki 2022. október 29-én töltötte be a 100. életévét. Kétségtelen, hogy hangosan kell hozzá beszélni, de szemében még mindig az a fiatalos láng lobog, ami megtérésekor gyulladt benne.

Marika néni 1922-ben született. A második világháborút követő bizonytalanság idején találta meg biztos otthonát az Adventista Egyházban. Marika néni életében is voltak nehéz időszakok, de mindvégig hiteles életet élt. Erről tanúskodik az a tény, hogy nemcsak lánya, Kalocsai Jánosné Erzsike, nemcsak két unokája, Kalocsai Gábor és Tamás (ez utóbbi név talán ismerősen cseng manapság mindenkinek a DET területén), hanem egyik dédunokája, Kalocsai Luca is Jézus követése mellett döntött.

A 100. születésnapján nemcsak az albertirsai gyülekezetvezető, Dobos Csaba és én, hanem egyházunk unióelnöke, Ócsai Tamás, illetve a Dunamelléki Egyházterület elnöke, Kalocsai Tamás is meglátogatta és felköszöntötte Marika nénit.

Mindnyájan azt kívántuk Marika néninek, hogy még sokáig gazdagítson bennünket mosolyával, és hogy örökké éljen Isten országában!

Á. T.

Ünnepi missziós események a Zugló–Pécel körzetben

Az év mindenkinek a rohanásról szól, emiatt az emberek komolyan megszűrik, hogy mire szánják idejüket, figyelmüket. Az adventi időszak különleges, mert sokan megállnak, és kialakul bennük egy kis nyitottság, érzékenység az evangélium felé. Éppen ezért fogott össze a Zuglói és a Péceli Gyülekezetből álló körzet is, hogy több alkalommal is megszólíthassa az embereket az adventi időszakban Isten üzenetével.

December 4-én összegyűltek a péceli lakosok, hogy részt vegyenek a második adventi gyertyagyújtáson, Pécel főterén. Az ünnepi alkalom szervezője a Hetednapi Adventista Egyház Zugló–Pécel körzete volt. Őszintén ünnepeltük a Szentlélek hatalmát, amikor azt láttuk, hogy több mint 70 ember jelent meg, akiknek 80%-a nem adventista volt. Persze sok személyes előkészületi munka előzte meg ezt az alkalmat is, amiért szintén hálásak voltunk – ez is kellett ahhoz, hogy így megteljen a város főtere.

Dr. Ősz-Farkas Ernő felvezetője után a gyülekezetek lelkészeiből és tagságából álló csapat Panov apó karácsonyi történetét adta elő, amelyben az evangélium üzenetét megfogható módon, egy színdarabban és kórusművekben adhattuk át a jelenlévőknek. A jelenlévők megismerhették, hogy Isten ott talál meg minket, ahol vagyunk – a szükségleteinkben, figyelve azokra is, akik magányosak az ünnepek alatt. Továbbá Isten arra hív minket, hogy mi is forduljunk oda egymáshoz és a rászorulókhoz a tőle kapott önzetlen szeretettel.

Az alkalom után dr. Ősz-Farkas Ernő Horváth Tibor polgármesterrel meggyújtotta a második adventi gyertyát. Ezután beszélgetésekben, közös étkezésben és teázásban kapcsolódhattunk Pécel lakosaihoz.

A gyertyagyújtáshoz kötődött egy másik hasonló körzeti program is. December 17-én délután a körzet egy meghitt, betlehemi családos élményt hozott el a péceli gyülekezet parkolójába érkező érdeklődőknek, amiben testközelből megtapasztalhatták a betlehemi csodát, mely szerint Isten testté lett, ide költözött közénk a földre, és a bűnös emberiség barátja és önfeláldozó Megváltója lett.

A látogatók egészen bevonódtak a történetbe, ahol a beöltözött szereplőkön és angyali kórusműveken keresztül megismerhették Jézus szüleit, a betlehemi fogadósokat, a távol-keleti bölcseket, a hatalomvágyó Pilátust, az angyalok csodálatos énekeit, és egy igazi kis bárányt; rajtuk keresztül Isten örömhírét tapasztalhatták meg. Ezután közös kézműveskedés, játék, friss pogácsa és forró tea mellett volt lehetőség beszélgetni, kapcsolódni.

Hisszük, hogy ez az adventi időszak nagyszerű lehetőség volt arra, hogy megmozduljon az egész körzet, hogy megérintsünk egy gyógyulásra vágyó világot Isten megváltó és helyreállító üzenetével.

H. Zs.

Karácsonyi jótékonysági koncert Lovasberényben

„Amit eggyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek” (Mt 25:40).

Matiszkó Károly élete 2022 nyarán jelentős fordulatot vett. A 31 éves, életerős fiatal minden elővigyázatosság ellenére súlyos motorbalesetet szenvedett és kerekesszékbe kényszerült. A Lovasberényi Adventista Gyülekezet úgy döntött, hogy idén karácsonykor Karesz gyógyulását, felépülését fogja támogatni.

December 17-én, ünnepélyes keretek között megkezdődött a segélykoncert, melyen a falu lakói is igen szép számban megjelentek. Számos vers, ének-zene, valamint kórusszolgálatot hallhattunk, Bereczki Csaba pánsípszóval színesítette az estet. Az igei gondolatokat Cserpán Ádám hozta el nekünk. Fülöp-Weigler Bettina tolmácsolásában meghallgathattuk az előző évi kedvezményezett, a 6 éves Horváth Hanna levelét, melyben az ő tapasztalatait, gyógyulásának történetét mesélte el nekünk és Karesznek.

Az esemény sokak lelkét megérintette, ezt az összegyűlt összeg is tükrözte: több mint 700 000 Ft gyűlt össze, mely teljes mértékben Karesz gyógyulását fogja segíteni.

Az eseményről mindenki hálatelt szívvel térhetett haza, felemelő érzés volt részese lenni ennek az ünnepélyes összefogásnak.

Barabás Miriam & Sára

Adventi időszak Lovasberényben

Mint minden évben, idén is sor került a lovasberényi gyertyagyújtásra. Ez alkalommal a helyi adventista gyülekezet gyújtotta meg a második gyertyát, mely a reményt, a Megváltó eljövetelét jelképezi. A borús, esős idő ellenére is nagyon sokan részt vettek a vasárnap délutáni programon. A gyülekezet tagjai kórus- és versszolgálatokkal készültek, az igei gondolatokat pedig Hites Gábor lelkész tolmácsolta Pál apostol könyvéből. Az eseményt online is sokan követték, egy hét alatt több mint 300 megtekintést értünk el a közvetítésen. Technikusainknak hála, ezzel a videóval megvalósíthattuk az első, külső helyszínes élő adásunkat is, ugyanis nemrégiben elértük a 100 követőszámot YouTube-csatornánkon. Örültünk, hogy az emberek szívébe egy kis békét és szeretet csempészhettünk, kiszakadva a hétköznapok szürkeségéből. A szolgálatok után a megszokott forró tea és zsíros kenyér várta a megjelenteket. Találkozzunk jövőre is!

Egy héttel a gyertyagyújtás után, december 11-én ismét sor került a hagyományos karácsonyi vásárra, gyülekezetünk szervezésében. A vásárra érkezőket most is helyi finomságok, kézműves apróságok és természetesen a híres kürtöskalács várta. Idén egy újdonságot is kipróbálhattak az érdeklődők, ugyanis Bokor Tímea jóvoltából egy hangulatos, karácsonyi fotósarok jött létre, ahol Gutveiler Niki és Laci örökítette meg a közös családi pillanatokat. A vásáron befolyt összeggel a Szünidei Kézműves és Bibliatábort támogatjuk.

Barabás Miriam & Sára

Zuglói jótékonysági nap

A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten” – írja a Zsidókhoz írt levél 13:16.

Ennek jegyében telt a Zuglói Gyülekezet tagjainak a szombat december 3-án, amikor a Tündérpakk közhasznú alapítvánnyal a kerület szívében, a Zuglói Civil Házban 120 rászoruló család számára gyűjthettek tartós élelmiszert, ruházatot, majd egy adventi ünnepség keretein belül a remény üzenetét, az evangéliumot is átadhatták számukra.

A gyülekezet jelentős része aktívan becsatlakozott a kezdeményezésbe, és mindenki talált magának feladatot: volt, aki a ruhatárban szorgoskodott, volt, aki az előtérben fogadta a vendégeket, vagy éppen személyes beszélgetésbe elegyedett velük egy nyugalmasabb pillanatban a kézműves sarokban és az arcfestésen, ahol szorgosan igyekeztek Krisztus szeretetét úgy sugározni, hogy azt a hétköznapi ember is megértse. Tapasztalható volt, milyen nagy ereje van annak, amikor egy gyülekezet különleges figyelemmel, tapintatossággal és mosollyal örömet szerezhet a nehéz körülmények között élő szülőknek, és szebbé teheti a rászoruló gyermekek szombatját. A nap egyik fénypontja az volt, amikor a zuglói gyereksereg jelenlevő tagjai előadtak egy csengettyűs szolgálatot, majd cserkész egyenruhában megmutathatták, és elénekelhették, hogy kihez is tartoznak. A legtöbb rászorulónak még sosem volt ilyenben része, mégis örömmel vonódtak be a cserkészek interaktív előadásába.

Közösségeinkben sokszor előtérbe kerülnek a belmissziós törekvések, azonban a szegényekről és rászorulókról néha elfelejtkezünk, pedig hisszük, hogy egyházunk nem önmagáért, hanem másokért létezik. Ezen a jótékonysági napon, a szerető Isten örömhírét elhozva a rászorulóknak, a Zuglói Gyülekezet különösen érezte és éreztette az Isten áldását, és örömhírét.

H. Zs.

Egy ember az embertelenségben

Emlékkonferencia Michnay László tiszteletére

A fenti címmel tartott emlékkonferenciát és kiállítást – a 130 éve született – Michnay László tiszteletére a Hetednapi Adventista Egyház és az Adventista Teológiai Főiskola 2022. december 8-án Budapesten, a Terézvárosi Gyülekezetben.

Michnay László adventista lelkész és a magyarországi Hetednapi Adventista Egyház elnöke volt tizenhat éven át. Budapesten, a VI. kerület Székely Bertalan utcai kápolnában élt feleségével és hat gyermekével. A német megszálláskor családja életét kockáztatta, hogy megmentsen mintegy 18 üldözött zsidót. (De összesen közel 60 menekültet is ellátott.) A Michnay által segített zsidók között volt Román Vilmos és felesége, Teréz. Michnay átadta Román Vilmosnak személyes papírjait, és részben ezeknek az iratoknak köszönhető, hogy a házaspár túlélte a háborút, és kivándorolhatott Izraelbe. Michnay üldözött zsidókat is bújtatott. Többek között Várnai Zseni írót és férjét, Peterdi Andort. Jeruzsálemben a Jad Vasem parkban első magyarként kapta meg a faültetés jogát 1964-ben, amelyet Zarka Magdolna és Motti Alon 1981-ben ültetett el.

A tudományos emlékkonferencián dr. Tokics Imre lelkész, a program szervezője Michnay László korábbi egyházelnöktől idézte: „Üzenték nekem… hogy nagyon sajnálom a zsidókat… én sajnálom a keresztényeket, a világot, a gyűlölködőket, mert gyűlöletük nyomán gázkamrák, véres háborúk nőttek… Sajnálom a gyűlölködőket is, mert halálos betegségben szenvednek, nem tudnak azzá lenni, amivé Isten teremtette őket, Isten fiaivá, mert Isten a Szeretet.”

Ezután Bakos Bence kiváló előadásában felcsendült J. S. Bach: Air BWV 1068 című orgonamuzsikája.

A Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Ócsai Tamás köszöntő szavaiban hangsúlyozta: „Tanulságokat vonhatunk le egy olyan életútból, amely minden korban példa a generációk számára”.

Ezt követően az „Ékember. Michnay László és társai emlékére” című, Restás László által készült filmből, a Michnay László tiszteletére 2006-ban történt emléktábla-avatásról tekintettek meg részletet a jelenlévők.

Dr. Karasszon István professzor előadásában szólt a zsidóüldözésről az Ószövetségben. Antiokhosz Epiphanész korát tárta a hallgatóság elé, kiemelve, hogy: „hálásak lehetünk a Bibliának, mert nemcsak szép iratok gyűjteménye, hanem van benne csúnya is, amiért szintén hálásak lehetünk, mivel felkészít bennünket arra, hogy a mi életünk sem csupa szépség… de hittel, Isten üdvtervét megértve, hogyan viselhetjük el a csúnya dolgokat.”

Az Adventista Teológiai Főiskola rektora, dr. Tonhaizer Tibor professzor testvér a történelmi egyházak szerepvállalása a holokauszt idején témakör kapcsán megjegyezte: „Az egyházak valamit próbáltak tenni a zsidómentés érdekében, még akkor is, ha nem mindig sikerült összefogniuk. Akár a kormányzónál, akár a miniszterelnöknél, voltak egyéni megkeresések az ő részükről, tehát voltak bátor kiállók közöttük… mintegy hatvanezer embert mentettek meg egyéni módon…” (János 15:13.) Előadását az ismert talmudi idézettel zárta: „Aki egy életet megment, az egész világot menti meg.”

Dr. Radnóti Zoltán főrabbi Ézsaiás 56:5 versét idézte, és megjegyezte, hogy ebből a mondatból származik a Jad Vasem kifejezés, amit hősként tartunk számon. A „Világ Igazai” azokat a nem zsidó személyeket jelenti, akik zsidókat mentettek a holokausztban. „A világ népeinek jámborai a haszidok, akik életüket kockáztatják a másik emberért” – mondta. Ugyanakkor hangsúlyozta: „A zsidóság a Tóra alapján a világnak átadta az egyistenhitet.”

Az emlékülésen előadást tartott még dr. Szécsi József vallásfilozófus, prof. dr. Kiss Endre egyetemi tanár, az MTA doktora, prof. dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója és dr. habil. Koltai Kornélia, az ELTE BTK egyetemi docense.

Az emlékkonferencián részt vettek egyházunk vezetői: Ócsai Tamás elnök, Fenyvesi Péter Pál főtitkár, dr. Zolyomi Renáta Edit kincstárnok, valamint a Dunamelléki Egyházterület részéről Tóth Szilárd egyházterületi titkár. Az ország különböző részéből érkeztek testvérek, hogy együtt emlékezzenek a „Világ Igaza” emberére. Békéscsabáról, Michnay testvér szülővárosából és Miskolcról – a helyi lelkész vezetésével – szintén eljöttek a testvérek, ahol ő lelkészként szolgált, de ott voltak Békésről és a helyi, Székely Bertalan utcai gyülekezetből is többen voltak jelen.

Az eseményen részt vett Zarka Tamás és Zarka Péter lelkész, Michnay László unokái. Zarka Péter a családi emlékezésről tartott beszédében kiemelte: „Megtiszteltetésnek érzem, hogy egyházunk ezen székhelyén emlékezhetünk meg Michnay Lászlóról és feleségéről Bach Jolánról, akik a II. világháború idején az emberbaráti és életmentő tetteiket elvégezték. Nagyapám bátorsága és Istentől kapott lelkesedése a családra és egyházunk közösségére is átragadt… A nagymamám szintén megkapta 2017-ben a Jad Vasem parktól és a jeruzsálemi Parlamenttől az engedélyt arra, hogy a nagypapám emlékfája előtt lévő táblára az ő nevét is odahelyezzék. Amikor nagymamámtól megkérdeztem, hogy nem félt-e ő maga is abban a nehéz időben, a nagymamám egy mosollyal válaszolt az arcán, és elmondta, hogy a nagypapa biztos volt abban, hogy az Úr gondoskodni fog a családunkról és ugyanakkor az egyházról is és a bújtatott emberekről is. »Egyszer sem bizonytalanodott el« – mondta. És ez a bizalom átragadt a feleségére, a gyermekeire, a közösségre, valamint azokra a zsidó testvéreinkre, akikről gondoskodtak.”

Az emlékkonferencián tíz kiváló szónok méltatta a 130 éve született Michnay László lelkész és egyházvezető munkásságát, aki együttérzésével több üldözött zsidó honfitársunkat mentett meg.

Az archív dokumentumokból a kiállítást Kisgyörgy Ervin példás gondossággal készítette el Michnay László hagyatékából, amit a résztvevők csodálattal tekintettek meg.

Az ünnepélyes emlékkonferencia végén a helyi gyülekezet tábeavezetője által felszolgált süteményt és teát fogyaszthatták el a konferencia résztvevői.

Az emlékkonferencia dr. Radnóti Zoltán főrabbi héberül elmondott imádságával zárult: „Halld Izráel: az Úr a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra” (5Mózes 6:4–9).

TINÉ