Bejegyzés

Életünk, egészségünk

„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek” (Mt 5:6).

Ezzel a címmel próbálja elérni és az egészséges életmód felé vezetni az Óbudai Gyülekezet a III. kerületi lakosságot. Erősen hisznek abban, hogy az embereket Isten Igéjén kívül megnyerhetik úgy is, ha gyakorlati életmód-tanácsadással bemutatják, hogy milyen egészségügyi és persze lelki előnyei vannak a tiszta étkezésnek, valamint életvitelnek.

A  Beszterce utcai imaház tagjai 2018. december 5-től kezdve heti rendszerességgel főzőköröket szerveznek, Horváth Róbert vegán séf segítségével.

Immáron a 3. alkalom előtt állva folyamatosan érzik a jó Isten gazdag áldását, ugyanis a viszonylag kis méretű alagsoruk alkalomról alkalomra megtelik szép számmal olyan érdeklődőkkel, akik nem az egyházunk tagjai. A vendégek hálásak az előadásért, a finom falatokért, a szervezésért és természetesen a séf kedvességéért.

Hatalmas missziós lehetőség ez a gyülekezet számára, akik kérik a jó Istent, hogy látogatóik éhsége az Isten Igéje iránt is felerősödjön.

Horváth-Miklós Zsuzsanna

Életmóddal az egészségért Szolnokon

A keddi Életmód klubon rendszeresen tartunk gyakorlati foglalkozásokat nagy sikerrel. Ezen túl november 16-án volt a szokásos Gyermek EXPO a Kőrösi Csoma Sándor Általános iskola 3. évfolyamának, november 29-én csütörtökön pedig a Pitypang óvodában járt a felnőtt EXPO csapata.

A gyermekeikért érkező szülőket fogadták a testvérek kérdőívekkel, beszélgetéssel, tanácsadással. Ezzel párhuzamosan „Egészséges vagy nem egészséges?” címmel interaktív szülői fórum zajlott a nyolc alapelvre alapozva. Beszéltünk számos népszerű, de veszélyes vagy tudományosan nem megalapozott irányzatról, egészségügyi tanácsról. Mivel szülőkkel együtt ott voltak a gyermekek is, a tucatnyi hallgató a végére megfeleződött, de a házigazda óvónő nagyon pozitívan értékelte az alkalmat, és javasolta, hogy később, több résztvevővel ismételjük majd meg.

 

óbkk

Az agy csodálatos öngyógyító képessége

A fenti címmel került sor a szolnoki életmód klub november 8-i előadására. Ez alkalommal minden szék megtelelt a teremben, nem hiába. Lenyűgöző tényeket tudhattunk meg az agyunkról, erről a „másfél kiló zselés anyagról”, mely a világon a legösszetettebb.

Szókratész és Salamon szerint „amiképpen az ember gondolkodik, olyan ő.” John Eccles (agykutató) pedig azt állítja, hogy „a gondolkodás akár génjeinket is befolyásolhatja.”

Az agyban rejlő potenciált láthatjuk a savantizmus (bizonyos agykárosodással születés) néhány képviselőjén keresztül. Leslie Lemke, akinek mindkét szemét el kellett távolítani, mindenféle dalt képes volt lejátszani, amit valahol hallott. Richard Wawro emlékezetből rajzolt olyan képeket, amelyeket csak egyszer látott. Egy másik férfi pedig egy-egy sétarepülés után tökéletes pontossággal lerajzolt több nagyvárost emlékezetből. Kim Peek (az igazi Esőember) „sétáló enciklopédia” „élő google”, aki rengeteg könyvet olvas – bámulatos képessége van. Egyik oldalt bal szemével, a másikat a jobb szemével 10 másodperc alatt elolvassa, és emlékszik is rájuk, fel is tudja eleveníteni (12 000 könyv). 15 területen géniusz, ezzel szemben nem képes egyedül begombolni az ingét, és hazatalálni a buszmegállóból.

Ahogy a tudomány egyre többet megismer az agy működéséből, azt is megállapították, hogy az ember problémamegoldó kapacitása sokszorosan meghaladja azt a mértéket, amire az élet során valaha szüksége lehet. Ez bizonyítja, hogy Isten nem 70-80 esztendőre tervezte, hanem az örökkévalóságra.

Az agyban hihetetlen öngyógyító képesség rejlik. Ha egy bizonyos feladat elvégzéséhez hiányoznak az agysejtjeink vagy az idegi összeköttetéseink, akkor agyunk képes ezt a hiányt pótolni, csupán megfelelő gondolkodásra van szükség. A döntés mindenkinek a saját kezében van. Sokan ismerjük az Áldott kezek című könyvet és Az aranykezű sebész című filmet, melyek bemutatják, hogyan lett a legrosszabb tanulóból osztályelső, aki világhírű idegsebésszé vált (dr. Ben Carson).

Még nagyon sok érdekességet megtudhattunk az akaraterő gyógyító hatalmáról, az agyban tárolt emlékeinkről, a döntési képességünkről, ennek kihatásairól, és a választási lehetőségeinkről. Két hatalom küzd az elménk feletti uralomért, és a döntésünktől függ, melyiknek adjuk át a hatalmat.

Dr. Penfield megállapítása: „Minden, amire figyelmet fordítunk, eltemetődik az agyban.” Ezzel összevágnak Ellen G. White szavai is: „Amit a gyermek lát és hall, olyan mély nyomot hagy zsenge elméjében, hogy a későbbi körülmények sem tudják teljesen kitörölni belőle… Az ismételt cselekedetek szokássá válnak… ezek pedig maradandó ösvényeket alakítanak ki az agyban.”

Ha évekig nem gyakorolunk egy szokást, akkor sem törlődik ki teljesen. De jó hír, hogy úrrá lehetünk rajtuk, ha olyan új szokásokat alakítunk ki, amelyek erősebbek azoknál, amelyekről le akarunk szokni. Más döntések más ösvényeket alakítanak ki. Mivel minden idegsejt több elágazó szállal rendelkezik (alternatív útvonalak), más utat is választhatunk.

„Saját magunk szőjük sorsunkat, a jót is, a rosszat is, eltéphetetlenül. A legkisebb tett is kitörölhetetlenül nyomot hagy valahol bennünk, akár erényes, akár bűnös tettről legyen szó.”

Végezetül néhány jó tanács:

„Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg!” (Róm 12:21).

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret – ezekről gondolkodjatok” (Fil 4:6–8).

„Isten felruházott bennünket a döntés képességével, nekünk pedig használnunk kell ezt a képességet. Nem tudjuk megváltoztatni szívünket. Nem tudjuk uralni gondolatainkat, indítékainkat, érzelmeinket. Nem tudjuk önmagunkat megtisztítani, Isten szolgálatára alkalmassá tenni. De el tudjuk határozni, hogy Istennek szolgálunk, át tudjuk adni neki akaratunkat és akkor Ő munkálni fogja bennünk az akarást és a cselekvést tetszése szerint. Így egész lényünk Krisztus uralma alá kerül. Az akarat helyes gyakorlása által életünk gyökeresen megváltozhat. Ha átengedjük akaratunkat Krisztusnak, a mennyel lépünk szövetségre és fentről kapunk erőt az állhatatossághoz.

A tiszta és nemes élet – a mohóság és a bűnös kívánságok feletti győzelem élete lehetséges mindazok számára, akik gyenge, ingatag emberi akaratukat egyesítik Isten mindenható, rendíthetetlen akaratával” (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán, „Munkálkodás az iszákosokért” c. fejezet).

Ócsainé B. Klára

Mit tehetünk az akarat erősítése érdekében?

 • Határozzunk el dolgokat és tartsunk ki elhatározásunk mellett!
 • Foglaljuk írásba!
 • Fejezzünk be minden munkát – ne csapongjunk!
 • Játékok segítségével is fejleszthetjük döntéshozó képességeinket.
 • Vállaljunk fel valamilyen kellemetlen teendőt!
 • Ébredés után rögtön keljünk ki az ágyból!
 • Mindig alaposan, átgondoltan olvassunk!
 • Az akaraterő gyakorlással, önuralommal, önmegtartóztatással is fejleszthető.
 • Kössük össze akaratunkat a mennyei Erőforrással!
 • Éljünk egészséges életet!
 • Váljék szokásunkká, hogy életünket konkrét tervek szerint és ne véletlenszerűen éljük!

A Szolnoki körzet (Tiszabura, Martfű és Szolnok) hírei

A Tiszaburán élő néhány testvérünk aktivitásának és áldozatkészségének köszönhetően rengeteg gyermek jár a helyi gyülekezetbe. Év eleje óta heti rendszerességgel tartanak számukra foglalkozásokat, ahol a bibliai történetek és énekek mellett kézműveskedés is várja őket. Mivel nagyon eltérő közegben élnek, ezért egy kis „illemtan” órára is szükség van, hogyan is viselkedjünk egy közösségben és a gyülekezetben. A vendégszeretet jegyében pedig egy szerény uzsonnát is kaphat minden résztvevő, ami esetenként az aznapi első rendes étkezést is jelentheti számukra. Alkalmanként 15-35 gyermek is érkezik, néhányukat a szüleik is elkísérik. A szerdai gyermekfoglalkozások hatására egyre többen járnak a csütörtöki bibliaórákra és a szombati alkalmakra is; néhány hete 20 gyermek mellett 15 felnőtt érkezett (megkeresztelt testvérünk 4 fő). Hálásak vagyunk testvéreink munkájáért, és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk szolgálatukat személyes jelenlétünkkel, önkénteseink és presbitereink bibliaóráival. Emellett természetesen saját anyagi forrásainkból és az ASI pályázatból is.

Szolnoki gyülekezetünkben október 1-jén édenkert játszóházat tartottunk, ahol felelevenítettük a Fürkész tábor emlékeit, a közkedvelt Bózsva-indulóval (kamarazenekari kísérettel), interaktív bibliai foglalkozással. Az uzsonna, a kézműves foglalkozás és a spontán beszélgetések után pedig megnéztük együtt a táborról készült zenés-képes videókat, újra átélve a nyár feledhetetlen élményeit egy tucatnyi gyermekkel és szüleikkel. Nemcsak a következő Fürkész tábort várjuk örömmel, hanem a következő játszóházat is!

A szeptemberben újraindult Életmód klubban minden kedden este tartunk előadásokat saját, illetve vendégelőadókkal az Agóra Művelődési Központban. Október 4-ei alkalmunkra nagy izgalommal készültünk, mivel a városi kollégiumban dolgozó testvérünk bejelentkezett egy egész csoport fiatallal együtt. Egyik presbiterünk beszélt az egészséges életmód néhány alapelvéről az Életmód-változtatás hétről hétre című könyv alapján (év eleje óta ezt a könyvet tanulmányozzuk közösen). Mind a 31 fiatal, 15 felnőtt és 2 gyermek élvezte az interaktív előadást, kérdéseket is tettek fel a végén. A reggeli fontosságáról szóló elméleti tudás gyakorlattá válásának érdekében minden fiatal résztvevő kapott egy tartalmas müzli szeletet. Reméljük, hogy lesz még hasonló alkalmunk, amikor a fiatalok között is erősíthetjük az egészségtudatos életmódot.

Október 8-án Egészségmegőrző napon jártunk Martfűn a Szolnoki Gyülekezet tagjaival, önkénteseivel, egyik presbiterével és lelkészével. Talán ez volt az eddigi leglátogatottabb Egészség EXPO, ahol a rendezvény látogatóinak nagy része végigjárta mind a nyolc állomást, melyek mindegyikénél kitöltötték a tesztet, majd személyes tanácsadásban is részük volt. Különös öröm volt számunkra ebben az ezotériával megtelt közegben, hogy az igaz Istenről beszélhettünk az általa megalkotott egészségügyi elveken keresztül. Ráadásként testvéri kapcsolataink is erősödhettek, hiszen a délelőtti közös szolgálat folyamán lehetőségünk volt egymással is többet beszélgetni.

Következő vasárnap Szolnokon vonult ki az Egészség EXPO kisebb csapata a Tiszavirág Arénában megrendezett Családi Egészségnapra. Bár kevés kiállítási hely állt rendelkezésre, ahol csak néhány transzparenst lehetett felállítani, mégis mintegy húsz ember megállt az asztalunknál. A jó szokásokat tartalmazó kérdőív segítségével megállapítható volt a biológiai életkoruk, és ez alapján életmódtanácsokat is adhattunk számukra.

Október 15-én Ifjúsági napot tartottunk a szolnoki gyülekezetünkben, ahol a délelőtti igehirdetést két fiatal testvérünk és egyik presbiterünk tartotta három 10-15 perces blokkban. A szolgálatokat és a közös ebédet is fiataljaink szervezték meg. Délután az előbbiekben felvetett témákról beszélgettek, majd a közös sétát egy bibliai kvíz követte, 2 csapatban. Az estét végül egy kötetlenebb ifjúsági alkalom zárta sok nevetéssel, társasjátékkal, komoly beszélgetésekkel. Nagyon áldott alkalom volt, tervezzük a folytatást!

Ócsainé B. Klára

Életmódklub indító Nagybukónál

Augusztus 28-án gyönyörű időben és környezetben, a Tisza és a Túr találkozásánál (Nagybukó) közel ötvenen gyűltünk össze az életmódklub nyitó alkalmára.

Lázasan készült gyülekezetünk apraja-nagyja és barátkozóink (ők a létszám 2/3-át adták) a közös paprikás krumpli elkészítésére, amit egy 60 literes üstben készítettünk.

A bátrabbak kipróbálhatták a túr partján lévő, fáról lelógó kötélről való vízbe ugrálást, a csendesebbek horgászhattak, de akik kényelmesebbek voltak, azok sem unatkoztak, hiszen nagyon jó és tartalmas beszélgetések is kialakultak a nap folyamán.

A nap fénypontja talán mégis a délutáni röplabdabajnokság volt, amibe szinte mindenki bekapcsolódott, kortól, nemtől függetlenül. A táj csendjét a szurkolók törték meg, akik sok esetben jobbal beleélték magukat a játékba, mint maguk a játékosok.

A nap végére kellemesen elfáradva, egymáshoz közelebb kerülve, nem maradt más, mint a következő találkozás megbeszélése, ami már kis gyülekezetünkben fog folytatódni Soósné Jeszták Andrea lenyűgöző előadásaival.

H. Cs.