Bejegyzés

†Prof. Dr. Szigeti Jenő Rát Mátyás-díjban részesült a reformáció emlékünnepén

Rát Mátyás-díjat kapott †Prof. dr. Szigeti Jenő a Protestáns Újságírók Szövetségétől a reformáció emlékünnep gálaestjén, 2021. október 17-én Budapesten.

Az ünnepélyes keretek között megtartott díjátadón dr. Bóna Zoltán, a Protestáns Újságírók Szövetségének titkára, a Theologiai Szemle főszerkesztője laudációjában méltatta †dr. Szigeti Jenő egyetemi tanárt, a protestáns újságírás keretében végzett kiemelkedő munkájáért. „A Rát Mátyás-díjat egy neves teológus újságírónak ítéltük oda. …Szigeti Jenő munkássága messze meghaladta saját egyházának – a Hetednapi Adventista Egyháznak – a határait. Ő megtanulta a lelkészi szolgálatában felekezeti elfogultság nélkül keresni és megtalálni a testvért, Isten gyermekét” – hangsúlyozta ünnepi bevezetőjében dr. Bóna Zoltán.

A díj névadója, Rát Mátyás evangélikus lelkész Győrben született 1749-ben, és 1810-ben hunyt el, akinek a nyelvművelő és írói pályája jelentős hatással volt a hazai protestáns újságírásra, az első magyar nyelvű hírlap főszerkesztőjeként.

Dr. Szigeti Jenőt a 2020. augusztus 27-én bekövetkezett halála előtt kitüntették e neves díjjal, azonban a koronavírus-járvány miatt a díjátadó ünnepségre 2021-ben került sor. Dr. Szigeti Jenő családja közül részt vett az ünnepélyes alkalmon: felesége Gyopár, leánya Anikó Gyopár, testvére dr. Szigeti István és felesége dr. Székely Mária.

Az Uránia Nemzeti Filmszínházban megtartott ünnepségen a Rát Mátyás-díjat az özvegy, dr. Szigeti Jenőné vette át.

A Protestáns Újságírók Szövetsége évenként ítéli oda a Rát Mátyás-díjat az arra érdemes protestáns újságírónak, aki a magyar nyelv szépsége megőrzése érdekében munkálkodik.

Dr. Szigeti Jenő testvérünk munkássága és emléke Istentől legyen áldott!

Dr. Tokics Imre

 

Raoul Wallenberg-díjat kapott Szigeti Jenő

Szigeti Jenő professzor, a Hetednapi Adventista Egyház nyugalmazott lelkésze, teológiai tanára is megkapta a Wallenberg-díjat január 15-én Budapesten.

A svéd diplomatáról elnevezett díjat a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen alapította 2010-ben.

A Bíráló Bizottság a díj adományozásával etikai mércét és példát kíván állítani a magyar társadalmi és politikai közélet elé. Azon személyek és szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását ismerik el, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a hátrányos helyzetben élők, a diszkriminációt elszenvedők érdekében.

Szigeti Jenő, a Hetednapi Adventista Egyház lelkésze, egyháztörténész, egyetemi tanár azért kapta meg, mert „egész életében kiemelten kezelte a kisebbségvédelmet”. A laudációban elhangzott, hogy lelkészi, tanári pályáját végigkísérte a kisebbségekért végzett szolgálat. Szigeti Jenő köszönőbeszédében arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy ne feledjük: mindannyian kisebbség vagyunk, hiszen minden ember egyedi. Az emberségünk lényege, hogy megértsük a másikat.

Idén Wallenberg-díjat kapott még:

–     Majsai Tamás református lelkész, történész, akinek „életútját végigkíséri a zsidó-keresztény kapcsolatok és más zsidó tárgyú kérdések kutatása”;

–     Kaczvinszky Barbara újságíró, dokumentumfilm-rendező, aki készített filmet az esélyegyenlőségről, az örökbefogadásról, különböző vallási felekezetekről, kisebbségekről;

–     Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, aki „mindig határozottan lépett és lép fel a magyarországi szélsőségek, a szaporodó szélsőséges csoportok és a félkatonai szervezetek ellen”;

–     Bogdán László, a Baranya megyei Cserdi független polgármestere, cigány polgárjogi aktivista, aki a méltatás szerint sokat tesz a kisebbségi és többségi társadalom békés együttéléséért;

–     Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke, aki „méltó folytatója annak a humanista protestáns szellemiségnek, amelyre Raoul Wallenberg példája is tanít bennünket”.

Szigeti Jenő a díjat Ócsai Tamás unióelnök ajánlására – amelyet Tokics Imre közreműködésével közösen írtak meg –, az Unióbizottság támogatásával kapta meg. (Az ajánlás szövegét lásd a kiemelt, keretes részben.)

 

Ócsai Tamás
unióelnök

 

Prof. dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár, adventista lelkipásztor

Prof. dr. Szigeti Jenő 1936-ban született. Édesapja, Szigeti Jenő kisebbségi adventista lelkészként végezte hivatását. Szigeti Jenő már a családi fészek melegében megtanulta – egészen fiatalon –, hogy a kisebbség nagyon értékes a magyar társadalomban. Mint egyetemi tanár, aki több mint fél évszázadot töltött el a felsőoktatásban, különös figyelemmel és érzékenységgel fordult a zsidóság irányába, amelynek elismeréseképpen kapta meg a Scheiber Sándor-díjat.

Ennek előtte az ún. kommunista időszakban, a Szovjetunióban is úgy taníthatta a kisebbségben levő egyházak diákjait (adventista, metodista, baptista), hogy nagy kiállításokat látogattak meg, és eközben, a képek alapján egyháztörténetet oktatott.

Természetesen Szigeti Jenő professzor az Ukrajnában élő magyarságot is védőszárnyai alá vette és rendszeresen tartott számukra előadásokat, az erdélyi területeken is hasonló módszerrel emelte fel az elnyomásban lévő kisebbségeket, legyenek azok csángók, ruszinok, magyarok vagy zsidó nemzetiségűek.

Szigeti Jenő egész élete a kisebbségvédelem felemelését és bátorítását jelenti. 2006-tól a Kontakt Rádióban, a Vallás és kultúra műsorába is rendszeresen meghívott olyan személyiségeket, akik kisebbségként valamilyen értéket képviselnek a közép-európai társadalmakban.

2009-től a Hatoscsatorna Televízió Vallás és kultúra műsorában szakértőként vesz részt, ahol a kisebbségek „patrónusa”-ként emlegetik a nevét.

A cigányságon belül is jelentős missziót végzett, e nemzetiséget emelni igyekezett, szocializálódásukat mindig elősegítette.

Szigeti Jenő példás életútja azt jelzi, hogy nem mehetünk el szótlanul a kisebbségek mellett. Szigeti tanár úr olyan generációkat nevelt a hallgatóiból, akik hasonló módon viszonyulnak a társadalmunkban némán meghúzódó kisebbségekhez, mint amilyen ő maga.

A Raul Wallenberg-díj kitüntetést Szigeti Jenő személyében méltó ember kaphatja meg, különösen azért, mert Szigeti Jenő édesapja személyesen ismerte a svéd diplomatát, Raul Wallenberg urat, mivel lelkészként a zsidómentés közös ügyük és nemes projektjük volt.

 

Dr. Szigeti Jenő professzort Életmű díjjal tüntették ki

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója dr. Szigeti Jenő professzornak 50 éves szakmai munkássága elismeréseként Életmű díjat adományozott Budapesten, 2017. február 25-én, szombaton a Terézvárosi Gyülekezetben. 

Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke szívélyesen köszöntötte a különleges istentisztelet díszvendégét, dr. Jan Paulsen testvért, a Generálkonferencia korábbi elnökét, aki igehirdetésében Ef 6:10–13 verse alapján kiemelte, mennyire fontos a lelki fegyverzet felöltése, a Szentírás naponkénti tanulmányozása, a teljes tagbevonás a misszióban, az összetartás és az egység Isten egyházában. „Ellen G. White szavait szeretném idézni: »Tartsatok össze! Tartsatok össze! Tartsatok össze!«” – hangsúlyozta Paulsen testvér. A fordítás szolgálatát Zarka Péter, a helyi gyülekezet lelkésze végezte.

Paulsen testvér a lelkészkarnak tartott előadásokat az ünnepélyt követő vasárnap.

Professzor Szigeti Jenő hatalmas publikációs listával rendelkezik, több mint száz könyvet írt, több ezer cikke jelent meg különböző tudományos folyóiratokban. Alapítója az Adventista Teológiai Főiskolának, nemzedékek tanultak tőle, a magyar lelkészkar nagy része a tanítványa volt. Több ezer előadást tartott hazánkban és a Magyarországgal szomszédos országokban (Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna), valamint a külhoni magyaroknak, még az Amerikai Egyesült Államokban is.

Szigeti Jenő (80 éves) jelenleg is tanít a péceli Adventista Teológiai Főiskolán, valamint a PAX Televízióban a szombatiskolai tanulmányokat hétről hétre egyórás műsorban mutatja be közel százezer néző előtt. Továbbá a Hatoscsatorna Televízió Vallás és Kultúra műsorában dr. Tokics Imre lelkész-főiskolai tanár állandó vendége Szigeti Jenő, ahol beszélgetős műsorban közismert, magas beosztású egyházi személyiségekkel folytatnak párbeszédet a hitről, a vallásról és a kultúráról.

Az Életmű díjat Csizmadia Róbert, a Magyar Unió titkára adta át, megköszönve Szigeti testvérnek az évtizedek óta tartó áldozatos és magas színvonalú munkáját: „a Hetednapi Adventista Egyház érdekében kifejtett lelkészi, oktatói és egyházvezetői tevékenységéért, ötvenéves szakmai munkásságának elismeréseként.”

Ezután dr. Paulsen testvér köszöntötte az ünnepelt professzort. „Gratulálok Szigeti Testvér! Mi éveken át együtt dolgoztunk, amikor a divízió elnöke voltam, te pedig tíz évig a Magyar Unió elnöke (1984–1994). Úgy ismertelek meg, mint akinek a tudásánál nagyobb a szerénysége. Isten áldása legyen veled életed további részében is!”

Szigeti Jenő meghatódottan köszönte meg a kitüntetést: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az egész életemet az Úr művében tölthettem el. Istennek dolgoztam érettetek és veletek, s ez nem érdem, hanem kiváltság.”

A különleges eseményen egy kisfilmen keresztül bemutatták Szigeti Jenő életútját. Elhangzottak zeneszámok, vers, énekduett és a Központi Gyülekezet kórusának szolgálata, az ötszáz főt befogadó imateremben.

„Dr. Szigeti Jenő szolgálatával hűségesen képviselte az egyház hitét és munkálta annak jó hírnevét és elismertségét. »Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam« (2Tim 4:7)” – olvashatjuk a kitüntetésen.

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója – melynek jelenleg 5270 tagja van és 118 gyülekezete – történelme során első alkalommal adományozott Életmű díjat, és ezt Szigeti Jenő professzor kapta meg.

Szigeti Jenő professzor Isten Hídembere – aki Hinni Tanít!

(TIT)