Bejegyzés

„Élő Víz” program Kárpátalján

Az ősz folyamán határainkon túl is munka kezdődött: a kárpátaljai ADRA-képviselettel közösen településfejlesztési programot kezdtünk el „Élő Víz” címmel, melynek során magyar anyanyelvű családok által lakott, elmaradott településrészeken a megfelelő vízellátáshoz szükséges kutakat létesítünk.

Hihetetlen, hogy egy szomszédos országban olyan gondokkal küzdenek az emberek, mint a megfelelő ivóvíz kérdése, mely számunkra az egyik legtermészetesebb dolog! A kutak fúrásával a program jelenlegi állása szerint legalább 25 családon tudunk majd segíteni. Keressük továbbá mindazokat, akik anyagilag szívesen támogatnák a program további folytatását, hiszen több ezerre tehető azok száma, akik nélkülöznek.

Honlapunkon található adománykatalógusunkban megtalálhatók azok a részletek, melyek alapján konkrét eszközök rendszerbe állításáról tudunk gondoskodni e jelen program folytatásaként (http://adra.hu/media/pdf/karpatalja-adomkat-minta-2.pdf).

 

Különleges szombat Kárpátalján

Az idei május különleges alkalommal indult, hiszen egy kis erdélyi csapat látogatta meg a szinte elfeledett magyar gyülekezeteket Kárpátalján. A 10 főből álló vendégcsoport kórus- és versszolgálatokkal színesítette a szombatot.

Délelőtt a Beregrákosi Gyülekezetben Kristóf Ferenc által hallhattunk Krisztus második eljöveteléről, délután pedig a Csongori Gyülekezetben adták elő programjukat a testvérek, Kristóf Mária vezetésével.

Mivel ezekben a gyülekezetekben már nagyon rég nem volt ilyen változatos, vendégekkel teli szombat, sokak szeméből örömkönny csordult ki. A helyiek hálájukat bőven kifejezték, így mindkét helyen gazdagon megterített asztal fogadta a jelenlevőket.

Úgy érezzük, hagyományteremtő alkalmon vettünk részt, hiszen mindkét oldalról rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, ezért az Úr segítségével további, hasonló programokat tervezünk. Hálásak vagyunk az Úrnak és a testvéreknek, hogy ez a szombat létrejöhetett! – „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsolt 133:1).

Szász Barna Szilárd

Lelkészváltás Kárpátalján

Minden gyülekezet életében vannak örömteli és szomorkás napok. Viszont van olyan nap is, amikor mindkét érzés ott rejtőzik a szívekben, hisz valaminek a vége mindig egy új kezdetet jelenthet. Ilyen nap volt szeptember 22-én a kárpátaljai magyar körzetben, ahol egy lelkész köszönt el gyülekezeteitől, hogy átadja társának, testvérének az őrhelyét. Székely Edmond lelkész öt éven át szolgálta a Csongori és Beregrákosi Gyülekezeteket, része volt fejlődésüknek, közösségi életüknek. Sok kedves emléket, a testvérek szeretetét vihette magával, és tovább adta a zászlót ifjú társának, Szász Barna Szilárdnak, hogy tartsa továbbra is magasan azt.

Ezen ünnepélyes alkalomra a helyi lelkészeken – Pircsák Illés és Bíró Róbert – kívül ellátogatott a helyi terület képviselője, Kricsfalusi Iván, illetve a Magyar Unió elnöke, Ócsai Tamás is, akik Isten Igéjéből értékes tanácsokkal, bátorításokkal gazdagították a testvéri közösséget, és Isten áldását kérték az új munkatárs életére, munkájára.

Kérjük közösen Isten vezetését e területre is, hogy egykor hű szolgaként állhassunk meg valamennyien Ő előtte, az Ő végtelen kegyelméből!

Szász Barna Szilárd