Bejegyzés

„Tiszta Szívvel Szolnokért!”

Március 5. és 9. között „Tiszta Szívvel Szolnokért!” szűrőprogramot rendeztek, melyen – a Civil Városmarketing Kerekasztal (CVK) tagjaként – az Ellen Gould White Életreform klub is képviseltette magát 1-2 emberrel az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban, a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc AMI-ban, a Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában, a Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI-ban és a Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőben.

A keddi előadások is zajlanak tovább, márciusban Kátai Éva aerobik oktató és preventív gerinctréner is a vendégünk volt, illetve dr. Gáspár Róbert gyógyszerész.

Március 4-én Nőnapi virágfutást és túrát szerveztünk, március 11-én pedig az Auriga Erdei Futóversenyen vett részt a lelkészünk a családjával. Az új programjaink kihívása, hogy több vendéget tudjunk mozgósítani.

 

óbkk

Jézus lábnyomán Tiszaburán

A Szolnoki Gyülekezet missziós szolgálatának támogatása

A 4561 főt számláló Tiszaburának halmozottan hátrányos helyzetű, támogatásra szoruló lakossága van, mivel a település lakóinak 90%-a munkanélküli. Számos olyan lakóház van, ahol nincs bevezetett folyóvíz, sőt olyan lakóházak is vannak, ahol elektromos áram sincs. Ilyenben lakik például egy 9 fős család, ahol 7 kiskorú gyermek nevelkedik(!).

Mégis ragyog a fény Tiszaburán, mert valahogy ebbe a kis faluba, amely messze van minden olyan falutól, várostól, ahol adventisták élnek, ennek ellenére eljutott az evangélium. A tiszaburai szórvány gyülekezetben 5 megkeresztelt tag van (ők az elmúlt 10 évben keresztelkedtek), és jelenleg 3 fő készül keresztségre.

A tiszaburai testvérek nagyon aktívan foglalkoznak a gyerekekkel és a rászorulókkal. Minden héten van gyerekprogram a gyülekezetben és a faluban  is.

A karácsony előtti hideg időben testvéreink minden reggel teát főztek és az út szélén forró teát és vajas kenyeret adtak az iskolába menő gyerekeknek.

Az ADRÁ-tól az elmúlt években is kaptunk segélyt, de 2017. december 14-én meglátogattak minket az ADRA munkatársai és néhány önkéntes is. Nemcsak a magyar adrások jöttek, hanem velük voltak a norvég támogatók is.

A gyülekezet babgulyással várta a vendégeket, de természetesen elsősorban a falu nélkülöző lakóira gondoltunk, ezért minden éhes száj kapott friss, meleg ételt.

Ebben a programban 60 család részére osztottunk élelmiszer-egységcsomagokat, karácsonyi ajándékdobozokat, ruhaneműt és játékot. Az ADRA vezetősége felvette a kapcsolatot a helyi Családsegítő Szolgálattal, akikkel hosszú távú együttműködésben állapodtak meg.

Hálásak vagyunk a jó Istennek azért, hogy ott, ahol annyi nélkülözés és nehézség van, „mégis ragyog a fény”.

 

Soós Róbert

Évzárás és évkezdés Szolnokon

Az év utolsó életmód klub foglalkozása rendszerint rendhagyó, ez 2017-ben sem volt másképp. Az ünnepi készülődés jegyében különböző egészséges és finom ételeket készíthettünk, majd kóstolhattunk a klub látogatóival. A szokástól eltérően, az Agóra helyett most a gyülekezet konyháját és előterét töltötte meg a lelkes, érdeklődő csapat. Nem csak új receptekkel, ötletekkel, hanem kellemes közösségi élményekkel, beszélgetésekkel gazdagodva térhettünk haza, egészségesen jóllakva.

Az év utolsó estéjét hálaadással, majd közös vacsorával, beszélgetésekkel és csapatjátékokkal töltötte a gyülekezet. A fiatalok egy része regionális ifjúsági szilveszterek szervezésében vett részt.

Az elmúlt év tanulságait levonva, bizalommal tekintünk a 2018-as év elé, Pál apostollal együtt: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára” (Fil 3:14).

 

óbkk

Vándor vagy Menekült?

Beszámoló az első Vándor Napról

Megtartottuk az első Vándor újság szerkesztősége által megszervezett ifjúsági, s egyben író-olvasó találkozót november 18-án Szolnokon.

A délelőtt folyamán Palotás Kristóf istentisztelete keretében gondolkodtunk együtt a vándorlásról, a menedék kereséséről és az életbeli céljainkról. Délután az ebéd és egy frissítő séta után három szeminárium közül választhattak a résztvevők, melyek a Keskeny út, a Társasjátékok és az Egészségedre! rovatok különböző témáiban hívták közös beszélgetésre a fiatalokat. Majd az estét egy közös vacsorával zártuk.

Számunkra meglepő volt, s ugyanakkor Isten munkájának bizonyítéka, hogy a szolnoki fiatalokkal együtt közel 60-70-en gyűltünk össze az ifjúságot tekintve. Jó volt látni a régi ismerősöket és az új érdeklődőket, együtt énekelni, tapasztalatokat és gondolatokat cserélni.

Ezúton is köszönjük a Szolnoki Gyülekezet számunkra végzett szolgálatát, a finom ebédet és vacsorát, és hálásak vagyunk a mi Atyánknak, hogy létrejöhetett ez az alkalom és áldása kísérte végig ezt a különleges szombatot. Reményeink szerint 2018-ban jön a folytatás!

 

L. V.

Köszönet

A Szolnoki Gyülekezet felújítása már 2015 tavaszán elkezdődött. Akkor valósult meg a nyílászárók cseréje, a falak vízszigetelése és a belső termek festése, burkolása. Akadálymentesített feljárót is létesítettünk. De hiányzott még a külső hőszigetelés, a nemes vakolat és az ablakpárkányok.

Istennek és a testvérek adományainak (2016 decemberi kosáradomány) hála, a szolnoki gyülekezetünk ebben az évben kívülről is megújulhatott. Köszönjük mindenkinek, aki ezt adományaival, munkájával támogatta. Így megvalósulhatott a gyülekezet tagjainak szívügye, hogy az Úr háza ékes legyen.

 

A Szolnoki Gyülekezet

Őszi hálaadó Szolnokon

„Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!” (Zsoltár 100: 4–5)

2017 október 14-én ismét megtartottuk hálaadó istentiszteletünket. Bár városi gyülekezet vagyunk, de a testvérek a saját kertjeikben termelt zöldségekkel és gyümölcsökkel zsúfolásig rakták a hála asztalát. Mindenki pontosan tisztában volt azzal, hogy Isten nélkül semmit sem érne a kerti munkánk és bölcs tapasztalataink. Mind a gyerekek, mind a felnőttek készültek énekekkel, verssel.

Soós Róbert lelkész testvérünk Mózes igéiről beszélt: „És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te házadnépének” (5Móz 26:11/a). Először is tehát annak örüljünk, amit az Úr ad, és ne a Sátán és a világ által nyújtott elillanó örömöket keressük. Másodszor, tudnunk kell, hogy Isten jó. Vannak olyan dolgok, melyekben nehéz meglátni az örömöt, ilyenek a próbák, amikor „prés” alatt érezzük magunkat, de ezek megedzik a hitünket. Isten eszközei az örök életre való felkészítésünkben az ima, a Szentírás, a közösség, a szolgálat és a próbák. Ha valami rossznak tűnik, vagy nem tudjuk megmagyarázni, Isten akkor is jó, csak mi még nem értjük. Harmadszor pedig, osszuk meg az örömöt másokkal, a családunkkal. A példamutatás a leghatékonyabb, mert a szavaknál sokkal többet mondanak a tettek.

Közösen köszöntük meg Isten gondviselését, szeretetét, a terményeket és minden ajándékát, melyekkel megáldott. Ezentúl pedig az ígéreteit is, melyek mindennap elkísérnek. Végül megemlékeztünk az Ő országában ránk váró áldásokról, ahol már nem csupán egy boldog napot tölthetünk majd el együtt, hanem a teljes örökkévalóságot. Dicsőség az Úrnak, a mi Istenünknek!

(Jónás Tibi, óbkk)

Események a szolnoki körzetben

Miután dr. Horváth Balázs testvérünk (Tiszabura háziorvosa) szövetséget kötött az Úrral, október 1-jén feleségével, Teréziával együtt ünnepélyes áldáskérő istentiszteletre hívták a falu közösségét és hittestvéreiket. Id. Csókási Pál lelkész vezette az alkalmat, és a szolnoki gyülekezet képviselői is osztoztak az örömben.

Az Ellen Gould White Életreform klub előadásai folytak tovább, valamint október 8-án a Szolnoki Városi Egészségnapra kivonult az Egészség EXPO csapata. Új frontot is nyitottunk az IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat) Börzén való részvételével november 9-én, ahol bemutattuk a már 30 éve működő életmód klubbot. Lehetőség nyílt arra, hogy középiskolába járó fiatalokat fogadjunk, akik a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot az Egészség Expókon, illetve az előadásainkon való részvétellel teljesíthetik, az Életmóddal az Egészségért Alapítvány keretén belül.

November 4-én nagyon meghitt alkalom volt a gyülekezet életében. Id. Csókási Pál lelkész, a mi „Pali bácsink” ez alkalommal adta át a szolgálatot Soós Róbertnek. A gyülekezet megköszönte a jelenlétét, amely már a csatlakozás előtt elkezdődött a két közösség közötti szeretet és egység munkálásával, és ez azóta is folytatódik. Ifj. Ócsai Imre balesetét követően Jónás Tibor mellett szintén Pali bácsit bízta meg a Tiszavidéki Egyházterület, hogy gondoskodjon a lelkészi feladatok ellátásáról nyár végéig, amíg végleges döntés születik arról, kit helyeznek ide hosszabb távra. „Pali bácsi azok közé tartozik, »akik felismerték az idő alkalmas voltát« (1Krón 12:32/a), így a megfelelő módon pásztorolta a nyájat ebben a nehéz és válságos időszakban, most pedig átadja őket a fiatalabb pásztornak” – fogalmazta meg Csomor Csaba presbiter, a gyülekezet vezetője. Pali bácsi egészen megilletődött, feleségével együtt köszöntük meg szolgálatát, és kifejeztük, hogy ezután is szívesen látjuk őt, és hallgatjuk igehirdetéseit. Délelőtt arról beszélt nekünk, milyen párhuzamokat rejt Izsák feláldozása és Jézus áldozata, és ezen keresztül hogyan ismerhetjük meg az Atyát, és az Ő irántunk való hatalmas szeretetét.

November 11-e szintén különleges nap volt, hiszen a Szentesi Gyülekezet látogatott meg minket. Zenés köszöntésünk után énekekkel, zsoltárokkal és versekkel szolgáltak délelőtt és délután is. Az Igét Kovács László lelkész nyitotta meg. Előrevetítette, mi vár ránk a mennyei otthonban, illetve miben lesz más az új Jeruzsálem, mint ami most vesz körül minket. Felüdítő volt erről gondolkodni. A közös ebéd és az azt követő séta alatt kellemes testvéri beszélgetésekre is alkalmunk nyílt, és megbeszéltük, hogy legközelebb ők várnak minket. „Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak” (Zsolt 133:1).

 

óbkk

A nagy Orvos lábnyomában

Jézus Krisztus dicsőségére, keresztségi istentiszteletre gyűlt össze a kicsiny tiszaburai közösség a Szolnoki Gyülekezet támogatásával.

Horváth Balázs testvérünk kötött szövetséget az Úrral 2017. szeptember 24-én. A keresztelés szolgálatát Csókási Pál lelkész testvérünk végezte, és az igei útravalót is tőle hallottuk Mt 3:13–17 alapján.

Hatalmas dolgot tett és tesz az Úr Tiszaburán, ebben a nagyrészt romák lakta faluban, hiszen egyre többen ismerik fel a keresztény értékek fontosságát.

Horváth Balázs testvérünk a falu orvosa, így a hivatása folytán sok embernek adhat jó példát az ő ragaszkodása Krisztushoz.

Jelenleg is többen készülnek és most is jelentkeztek keresztségre, így reményeink szerint hamarosan újra lesz itt ilyen ünnepi alkalom.

 

Jónás Tibor

30 év és egy új kezdet

Az elmúlt hónapban több neves esemény is volt a Szolnoki Gyülekezet életében.

Május 23-án ünnepeltük az Ellen Gould White Életreform klub 30 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból több alapító tag is újra vendégünk volt. Csomor Csaba presbiter, a klub aktív tagja és előadója kifejezte háláját minden támogatónak, és röviden összegezte a legfontosabb mérföldköveket. Ezután Czakó László klubvezető segítségével visszatekintettünk a kezdetekre, és bepillanthattunk a kulisszák mögé a régi levelezések, újságcikkek segítségével. Számos szakember támogatta és támogatja jelenleg is a klub működését. Az est ünnepélyességét ének-, zene- és versszolgálattal (Ady Endre: Az Úr érkezése) biztosították a gyülekezet tagjai. Zárásként a hallgatósággal együtt csendült fel a „Kész a szívem néked himnuszt énekelni” kánon. Nem csak a három évtizedért és a közösségért lehettünk hálásak ezen az estén: a testvérek által készített nyers gyümölcsleves, a magvas teljes kiőrlésű pogácsa, a zöldségsaláta és a többi finomság is sikert aratott. A nyári szünet előtti utolsó foglalkozás egy város körüli túra volt május 30-án. Szeptembertől folytatjuk, célunk pedig, hogy még szélesebb körben megismertethessük az egészséges életmód áldásait.

Több, mint egy évtizede tartunk Szolnok környékén Egészség EXPÓ-kat felnőttek és gyermekek (eddig jellemzőn a 3. osztályosok) számára. Június 9-e mégis egy új kezdet (NEW START) volt számunkra, hiszen először próbáltunk meg 5-6. osztályosokkal dolgozni Tiszaburán, 30-nál több gyermek részvételével. Némi játékosság megmaradt a feladatokban, és ők is ugyanannyira örültek az ajándékoknak. Emellett pedig egészen komoly témákat is elő lehetett venni, pl. a mértékletesség kapcsán: szenvedélybetegségek és káros szerek hatásai, a túl korai szülővé válás veszélye (ebben a közegben nagyon valóságos problémák). Reméljük, hogy hosszú távon is megőrzik szívükben a tanulságokat, és továbbra is sikeresen tudunk együttműködni az iskolákkal.

A jó istennek és kitartó testvéreinknek hála, tovább folytatódnak a szerdai gyermekfoglalkozások is Tiszaburán 30-50 résztvevővel, a helyiek közül pedig egyre többen támogatják őket élelmiszerrel, játékkal és ruhákkal. Több tehetséges, jó képességű gyermek is van közöttük, őket különösképpen szeretnék segíteni és felkarolni. Egy napközis nyári tábort is szervezünk számukra Zámbó Zoltán közreműködésével.

A szolgálatok mellett fontosnak tartjuk a belmissziót is: ne csak az istentiszteleten találkozzunk, hanem olyan alkalmakkor is, amikor lehetőség van szabadabban beszélgetni, jobban megismerni és támogatni egymást a hétköznapi küzdelmekben. Ennek érdekében rendszeresen szerveznek testvéreink gyermek- és ifjúsági alkalmakat, június 18-án pedig egy közös buszos kirándulást is Szarvasra.

óbkk

Szolnoki programok

A gyülekezet számára nem kis megrázkódtatást jelentett a lelkészünk, ifj. Ócsai Imre hirtelen elvesztése, azonban a missziómunka mégsem állt meg, csak rövid időre szünetelt. A közösen lefektetett tervek nagy részét testvéri összefogással meg tudtuk valósítani.

Januárra terveztük az életmód klub előadói apparátusának kibővítését a lelkésszel és feleségével, utóbbi februártól rendszeresen tartott havonta egy-egy előadást, új témákkal színesítve a programot. Dr. Horváth Balázs tiszaburai háziorvos is rendszeresen segít tisztán látni az életmód ellentmondásokkal tűzdelt világában, hogy a hallgatók megértsék a helyes út szépségét. Alkalmanként 20-30 látogatónk van. Néhány testvér részt vett a szegedi ATUNA rendezvényen is, így megerősítve a régi alapokat, és az egészségügyi misszió szerepét mai világunkban. Május 9-én, hosszú idő óta először volt ételbemutató és kóstoló, ahol a hallgatókat egy különleges, új gasztronómiai világba kalauzoltuk. Zöld turmixot készítettünk, melynek számos egészségvédő hatásáról már több alkalommal beszélgettünk, majd mandulatejet és nyers gyümölcslevest, és egészséges kókuszgolyót cukor- és zsiradékmentesen. A zöld turmixból egy csepp sem maradt, és többen eldöntötték, hogy bevezetik ezt a különös, zöld színű ételt az étrendjükbe, hogy ezzel is segítsék a közérzetük, emésztési problémáik és vérképük javulását. Már készülünk a klub 30 éves évfordulójának megünneplésére is.

Az Egészség EXPO is haladt tovább. A szolnoki Feminális Fesztiválon volt lehetőségünk kivonulni a 8 alapelves panelekkel és az egészségfelmérő tesztekkel február 25–26-án. Nagyon jól sikerült az alkalom. A hangos, vad zene okozta kellemetlen körülményeket ellensúlyozta az érdeklődés, mely az eddigi legnagyobb volt, a másfél nap alatt mintegy 50 fő. Egy-két ember kivételével mindenki végigment a nyolc állomáson, és az utolsó, hit és bizalom témánál mély beszélgetésekre nyílt lehetőség. Olyan komoly ajándékokat is elfogadtak itt, mint A nagy küzdelem című könyv és a Biblia.

A fegyvertelen katona című filmet  Szolnokon csak nagyon rövid ideig vetítette a TISZApART Mozi december végén, máshol pedig műsorra sem tűzték. A gyülekezet ezért szervezett külön vetítést április 9-én a jelzett moziban. Mintegy 120 néző töltötte meg a külön kibérelt termet, sok vendég érkezett. Nemcsak filmélményben volt részük, hanem többeket segített ez az alkalom abban is, hogy az adventista kollégákat, ismerősöket ezentúl pozitívan ítélje meg, és ne érje őket hátrány, megvetés a hitük miatt. Folytatásként a dokumentumfilm levetítését is tervezzük a gyülekezetben.

A Bibliai Olimpiára is beneveztünk a tavalyi egy csapat után idén néggyel. Több alkalommal készültünk közösen, és közben nemcsak a bibliai ismereteink, hanem a baráti, testvéri kapcsolataink is erősödhettek. Hálásak vagyunk a közösségért, a tapasztalatokért és a továbbjutókért. Bízunk abban, hogy Isten különösképpen munkálkodik a Bibliát komolyan tanulmányozó fiatalok életében, és rajtuk keresztül is segíti a megújulást a gyülekezetekben, hogy készen legyünk Jézus visszajövetelére, és másokat is Őhozzá vihessünk.

-óbkk-