Bejegyzés

Tájékoztatás az Uniókonferencia döntéseiről

2019. május 5-én Budapesten tartotta a Hetednapi Adventista Egyház Magyar uniója a XVII. Uniókonferenciáját, ahol a küldöttek meghallgatták az egyház vezetőinek, osztály-és intézményvezetőinek beszámolóját az elmúlt öt évben végzett szolgálatról, majd nagy többséggel újraválasztották  az egyház három fős elnökségét a következő 5 évre, valamint az egyház legfőbb döntéshozó testületét, a 15 fős Unióbizottságot.

A magyar Unió vezetői a 2019-2024-es konferenciai ciklusban:
Ócsai Tamás unióelnök
Csizmadia Róbert uniótitkár
dr. Zolyomi Renáta Edit uniókincstárnok

A legfőbb döntéshozó unióbizottság névsora:
Ócsai Tamás (unióelnök), Csizmadia Róbert Csaba (uniótitkár), dr. Zolyomi Renáta Edit (uniókincstárnok)
dr. Ősz-Farkas Ernő (DET elnök), Hegyes Horváth Géza (TET elnök)

Dunamelléki Egyházterület képviseletében: Hites Gábor lelkész, Balázs László, Nagy Gábor, Nagy Imre, Dr. Nagyné Barabás Izabella

Tiszavidéki Egyházterület képviseletében: Árvai Péter, Hegyes Csaba, Pörneki Attila, Ráczné Hamerszki JuditSzőllősyné Nagy Annamária

A konferencia továbbá megszavazta “Gyere ahogy vagy” címmel az egyház stratégiai irányvonalát, amely az egyház legfontosabb célkitűzéseit tartalmazza a következő ciklusra.

Isten áldását kérjük a megválasztott vezetők szolgálatára.

 

XIX. Választókonferencia a két egyházterületen

2017. május 21-én lezajlott a Hetednapi Adventista Egyház Tiszavidéki Egyházterületének XIX. Választókonferenciája Debrecenben. A konferencia a következő tisztségviselőket bízta meg az egyházterület vezetésével az elkövetkezendő négyéves időszakra:

Hegyes-Horváth Géza – egyházterületi elnök
Dankó Ferenc Zoltán – egyházterületi titkár 
Szőllősi Árpád – egyházterületi kincstárnok

A Tiszavidéki Egyházterületi Bizottság tagjai: Bicskei Róbert, Restás László, Banga Árpád, Csalami Renáta, Csúcs Ádók Anita, Egervári Miklós, Kovács Tibor, Pilán Viktor, Rajki Attila, Rácz Sándor Béla, Tóth Péter.

A Tiszavidéki Egyházterület Alkotmány- és Alapszabály-előkészítő Bizottságának tagjai: Dankó Ferenc (egyházterületi titkár), Csizmadia Róbert (uniótitkár), Szilasi Zoltán, Dr. Heipl Tibor, Rajki Attila.

2017. május 28-án a Dunamelléki Egyházterület XIX. Egyházterületi konferenciája a következő testvéreket bízta meg az egyházterület vezetésével a következő négy éves időszakra:

dr. Ősz-Farkas Ernő – egyházterületi elnök
Bihari Csaba – egyházterületi titkár
Stramszki István – egyházterületi kincstárnok

A Dunamelléki Egyházterületi Bizottság tagjai: Tóth Szilárd, dr. Szabó János, dr. Bondar Klára, Dikán István, Földesi Hajnal, Kiss Szilveszter, Molnár Imre, Ócsai Boldizsár, Papp Ildikó, Zsilinszki János

A Dunamelléki Egyházterület Alkotmány- és Alapszabály-előkészítő Bizottságának tagjai: Bihari Csaba (egyházterületi titkár), Csizmadia Róbert (uniótitkár), Árvai Pálma, dr. Ladányi Zsigmond, dr. Michelisz Richárd.

 
Mindkét egyházterület megválasztott tisztségviselőire és szolgálatukra Isten áldását kérjük.
 
Kommunikációs Osztály