Újra kórustalálkozók

2019 óta először újra sikerült tavasszal és nyár elején kórustalálkozókat szerveznünk Nemesvámoson és Debrecenben. Nagyszerű élmény volt ismét megtapasztalni az együtt éneklés örömét. A Covid miatti korlátozások után több kórus is újraéledt, valamint újak is szerveződtek, melyek a kórustalálkozókon való részvétel mellett saját körzetükben végzik szolgálatukat.

Mindkét helyszínen a kórusmuzsikát hangszeres szolgálatok is színesítették. Délelőtt és délután a kórusok szolgálatai mellett Isten Igéjét Fenyvesi Péter Pál uniótitkár és Pörneki Attila zenei vezető testvérek hirdették. A kórustalálkozókon nem maradhatott el az összevont kórus szolgálata sem, melynek hallatán tovább erősödött mind a kórustagokban, mind pedig a szolgálatot hallgató testvérekben a vágy arra vonatkozóan, hogy reménységünk beteljesedéseként együtt énekeljünk majd a mennyei kórusban.

A Zenei Osztály nevében köszönetemet fejezem ki a helyet adó gyülekezeteknek, valamint Szabó Ervin testvérnek, aki a nemesvámosi kórustalálkozót szervezte és Kertész Tamás testvérnek, aki sokat segített annak érdekében, hogy a debreceni kórustalálkozó is megvalósuljon.

Pörneki Attila
zenei vezető