Bejegyzés

Önámítástól az újjászületésig

Regionális ifjúsági nap Isaszegen

 

Február 23-án sok fiatal gyűlt össze Budapestről és környékéről az isaszegi kápolnában. Azért jöttek, hogy a gyülekezettel együtt Istent dicsőítsék, találkozzanak Istennel és egymással.

Délelőtt Istent dicsőítő szolgálatok készítették elő a jelenlevők szívét a Szentírás üzenetére. Együtt gondolkodhattunk arról, ahogyan Isten újjá szeretne minket teremteni és Ő ezt meg tudja tenni az életünk kihívásai közepette is. A rossz nem változik jóvá, a tragédia sem alakul át áldássá, Isten nem „fájdalomcsillapítót, nyugtatót” alkalmaz a problémáinkra! Ő helyreállítja életünket, meggyógyít. Nem fognak eltűnni a megpróbáltatások, de az Ő jelenléte mindig gyógyulást és megoldást hoz.

Az imádat alkalmai, a finom ebéd és vacsora, a közös beszélgetések, az esti sport és a nap minden egyes részlete elősegítette azt, hogy Isten áldásait megtapasztalják a résztvevők. Hálásak vagyunk ennek a napnak a megvalósulásáért!

 

k.p.

Zuglói ifi

Nagyszerű ifjúsági szombatot tudhatunk a hátunk mögött Zuglóban február 16-án. Délelőtt közösen elmélkedhettünk arról, hogy ki is az, aki azt mondta, hogy: „Én vagyok”. Sokszor nem tudjuk a válaszokat, s ezért csak kérdéseket fogalmazzuk meg Isten számára. Számon kérjük Istent, hogy a problémáinkra miért nem kapunk válaszokat. Hibáztatunk és felelősségre vonunk. Valóban Isten a felelős ezért?

Az Ige nem arról szól, hogy ha Jézusra nézel, akkor minden sikerülni fog, hanem arról, hogy Sátán egy legyőzött ellenség. Viszont neked is részesévé kell válnod a győzelemnek. Az erő Istentől jön. Nem győzhetsz a völgyben, ha nem kaptál erőt a hegyen. Jézus győzött, de ez a győzelem csak akkor lehet a tied, ha Jézus is a tied. Ő a Győzelem!

Délután egy dicsőítő alkalmon vettünk részt közösen, ahol együtt énekelhettünk megannyi fiatallal áldva Isten nevét. Végül éjszakába nyúló társasjátékestet tartottunk.

Sok szeretettel várunk következő alkalmainkra gyülekezetünkben!

 

Magyar Balázs

Beszámoló a solti evangelizációról

Nem először hívtuk meg Gábor Demeter testvért Erdélyből, hogy tartson gyülekezetünkben evangelizációs előadás-sorozatot. Testvérünk ízesen adja elő mondandóját, leköti az emberek figyelmét, megnyeri bizalmukat, igazán hiteles személy.

Sorozatának ezt a címet adta: „Válaszok az élet nagy kérdéseire”. Aktuális témákat boncolgatott. Hol van Isten, amikor valami nagyon fáj? Stressz, depresszió, hol találunk megnyugvást? Mire számíthatunk? Lesz-e holnapunk? Létezik olyan ország, ahol szívesen élnénk?

Az előadások egy héten át tartottak. Több új vendég is eljött, olyanok, akik még nem voltak gyülekezetünkben. Igazán áldott együttlétek voltak ezek.

Imánk az, hogy beteljesedne rajtunk 5Mózes 1:11 verse: „Az Úr, a ti atyáitok Istene szaporítson meg benneteket ezerszeresére annak, ahányan most vagytok, és áldjon meg, ahogyan megígérte nektek!”

GyIné

Egy fiatal tapasztalatai

Ifihétvége Szolnokon, 2019. február 22–23.

Nagy várakozással tekintettem a hétvége elé, mert a csapat sokat dolgozott az előkészületeken. Pénteken este kezdtünk vacsorával és áhítattal. A hétvége témája A nagy küzdelem című könyv volt.

Ócsainé Bartalos Klára beszélt nekünk a nagy küzdelemről, majd Cserpán Ádámmal – Saul király életén keresztül – „a kis küzdelembe” nyertünk bepillantást, ami a mi életünkben is zajlik. Az estét kóruspróba zárta, majd a lányokkal elmentünk a szállásra, a helyi kerakos gyülekezetbe. Köszönjük a testvéreknek, hogy befogadtak minket!

Szombaton finom reggeli után folytattuk a programot. A szombatiskola alatt A nagy küzdelem fejezeteit beszéltük át, minden fiatal bemutatta néhány mondattal, idézettel az általa választott egy-két részt. Az igehirdetést néhány csodálatos kórusmű és egy különlegesen illusztrált gyermektörténet előzte meg. Erdődi Péter megerősített bennünket, hogy Sátán már legyőzött ellenség, és mi is győzhetünk Krisztusban bízva. A közös ebédet követően 5-6 fős csapatokra oszlottunk, és bejártuk a város egy részét A nagy küzdelem projekt szórólapjaival. A hideg ellenére nagyon jól éreztük magunkat az emberek – és főként kutyusok – társaságában. Isten megáldott bennünket, mert hamar végeztünk a területünkön, a kincset is megtaláltuk. Visszaérve a gyülekezetbe teával kínáltak minket, majd folytattuk A nagy küzdelem fejezeteinek megismerését. A vacsorát követően még néhány játékra is futotta energiáinkból.

Este 10 óra körül a csapat nagy része elindult haza, ki közelebbre, ki távolabbra, hiszen vendégeink többek között Ráckevéről, Székesfehérvárról, Miskolcról, Pécs és Győr környékéről érkeztek.

Köszönjük Istennek a jó időt és a tapasztalatokat, melyekben részünk volt. Hálásak vagyunk a helyi gyülekezetnek és a szervezőknek, hogy ennyit dolgoztak értünk! Reméljük, hamarosan ismét találkozunk!

Jónás Katalin

Duna Bibliakonferencia

Adventista identitásunk alappillérei közül a szombat és a szombatünneplés kérdését vizsgálva került megrendezésre a Dunamelléki Egyházterület által szervezett és az Adventista Teológiai Főiskola által támogatott második tudományos Bibliakonferencia 2019. március 1–3. között.

Számok

Jóllehet azt gondoljuk, hogy mi adventisták már mindent tudunk a szombatról, a három helyszínen, (József utcai baptista imaház, Práter utcai és a Terézvárosi adventista kápolna) a 234 regisztrált résztvevő és legalább ugyanennyi megjelent érdeklődő – nem beszélve azokról, akik az internetes közvetítés segítségével követték élőben a konferenciát, valamint az, hogy a világháló különböző oldalaira feltöltött videókat is több ezren tekintették meg – azt mutatja, hogy nagyon is időszerű és szükséges volt a témaválasztás.

Szombattal kapcsolatos kérdések és válaszok

A konferencián plenáris és szekció-előadásokkal törekedtünk minél több oldalról megismertetni a szombat ajándékát, így:

  • dr. Tonhaizer Tibor: „Nyugalomnapok a korai egyház életében és teológiájában”, prof. dr. Szigeti Jenő: „Elvesztett kincsünk a szombat” (Szombat-vasárnap-viták története) és dr. Szabó János: „Szombatünneplés az Újvilágban” előadásai a szombatünneplés egyháztörténeti ívét rajzolták meg.
  • Zarkáné Teremy Krisztina G. White szombat kapcsán írt bizonyságtételeit mutatta be.
  • A szombat Újszövetségben való megjelenésével és értelmezésével drs. Fenyvesi Péter: „Szombat János evangéliumában”, dr. Kormos Erik: „A szombat már igen, vagy még nem” (Zsid 4:1–11) és dr. Gallusz László: „Szombat a Jelenések könyvében” előadásai foglalkoztak.
  • A szombat dogmatikai és etikai vonatkozásairól szólt prof. dr. Szilvási József: „Jézus és a szombat”, „Isten pecsétje és a szombat”, dr. Tokics Imre: „A szombat és erkölcs”, valamint Hites Gábor: „Szombat és megszentelődés” előadása.
  • Szilvási Tibor: „Szombatünneplés a Közel-Keleten” és Kovács-Bíró János: „A 21. századi (magyar/nyugati/európai) társadalom szombat-elvonási tüneteinek orvoslása az evangéliummal” előadásai a missziológiai kihívásokat vázolták fel.
  • Ám a legnagyobb érdeklődés a szombat gyakorlatban való megélésére irányuló, Árvai Pálma: „Szombat: az öröm napja – Gyermekeinknek is?”, Cserbik János: „A Tízparancsolat OFFLINE (kikapcsolva) parancsolata – Milyen egy digitális szombat?”, Csizmadia Róbert: „Szombat és szeretet. A szombat teológiájának XXI. századi relevanciája a családi életre” és d Horváth Péter: „A szombat mentálhigiénés vonatkozásai” témákat övezte.

 

Ahogy egy főrabbi látja

Emellett idén szerettük volna nem adventista szemszögből is megnézni a szombatünneplés kérdését, így meghívott vendégünk dr. Róna Tamás főrabbi tórai, talmudi és személyes történetekkel fűszerezve mutatta be a szombat szerepét a zsidóságban, kihangsúlyozva azt az egész konferencián többször idézett gondolatot, hogy nem a zsidóság tartotta meg a szombatot, hanem a szombat a zsidóságot. Nem mi tartjuk meg a szombatot, hanem a szombat minket.

Reflexiók

Vasárnap, a konferencia végén ismét arra jutottunk, hogy a szombat ajándéka olyan különleges és végtelen, hogy bőven van még tanulnivalónk annak érdekében, hogy ne magát a napot, ne a keretet, hanem ezen a napon a Teremtőt ünnepeljük. Ezt az előadók és a résztvevők a következőképp fogalmazták meg:

Előadói részről:

„A szombat sokaknak inkább a tilalmak mezsgyéjét jelenti, azt, hogy mit nem szabad, és mit nem teszünk. Ez a szombat leszűkítése az egyén, a család és a közösség számára is. Pedig a szombat az öröm és a felszabadulás ünnepe.” (Dr. Tokics Imre)

„A szombat nem a ki-, hanem a bekapcsolódás napja. Ezen a napon nem azt csinálunk, amit akarunk, hanem bekapcsolódunk a menny légkörébe.” (Prof. Dr. Szigeti Jenő)

„A legnagyobb kihívás a szombat apokaliptikus, végidőre vonatkozó és az evangéliumi, gyógyító aspektusát egyensúlyba hozni. A szombat ne legyen a riogatás eszköze (vasárnaptörvény), hanem az öröm napja, ugyanakkor az ünneplés prófétai látás nélkül kevés.” (Dr. Gallusz László)

„Kétségtelen, hogy van egy terhes örökségünk, ahogy a szombatot törvényeskedő módon éljük meg szabályzásokat és tilalmakat felállítva. Viszont látom azt a veszélyt, hogy ez átbillen és a szombat elveszti a szent jellegét. Ezzel nem azt mondom, hogy vissza kell térni a korábbi formai tiltásokhoz, hanem hogy a szombatról szóló igéket kutatva a családokban és a gyülekezetben is kreatív módón végig kell gondolni az ebben rejlő lehetőségeket, így megszerettetni, megízleltetni a szombat szépségét.” (Prof. Dr. Szilvási József)

Résztvevők:

Gondolatok, melyek az értékelő kérdőívben többször megjelentek:

„Köszönöm Ócsai Tamás igehirdetését Mária és Márta történetéről.”

„Különleges élmény volt a közös szombatkezdés, a kórusok szolgálata és a közös énektanulás.”

„Hálás vagyok, hogy itt lehettem. A szombatünneplés újabb dimenziói nyíltak meg számomra. Átértékelődtek a súlypontok.”

„Megláttam a nagy különbséget a szombat megtartása és a megünneplése között.”

„Minden előadásból kaptam gondolkodni valót. Érdekes volt dr. Róna Tamás előadása. Jó volt nem csak adventista előadót hallani a témáról.”

„Ez a konferencia segített újrafogalmazni adventista identitásomat.”

„Nekem a legtöbbet a közös szombatkezdés adta és az a lelki feltöltődés, amely megerősít abban, hogy az adventisták között megtaláltam a helyemet.”

Még több reflexió elérhető a Dunamelléki Egyházterület Facebook oldalán, a YouTube csatornán, illetve az előadások videó- és a szekciók hanganyaga (folyamatosan töltjük) megtalálható a dunabibliakonferencia.hu weboldalon.

Megvan a nyugalomnapod?

Végezetül, álljon itt néhány sor dr. Ősz-Farkas Ernő, a II. Duna Bibliakonferenciát lezáró, a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből vett igei gondolataiból: „Kedves Testvérem! Neked megvan a szombatod, vagy nincs meg? Mert formailag mondhatjuk, hogy nekünk, Hetednapi Adventistáknak formailag megvan. De ugyanakkor az a tapasztalatunk, hogy ez nem teljesen nyugalom.

Ahogy a földi Kánaán jelképe volt a mennyei Kánaánnak, úgy a szombat is jelképe valami másnak, amiről Pál is ír. Ez a Krisztusban, a megváltásban való nyugalom. Ezért ahogy a szombat nyugalmában megízleljük a nyugalmat, úgy kell nekünk abbahagyni az önmegváltás cselekedeteinek erőfeszítését, és rábízni magunkat és az üdvösségünket Jézus Krisztusra. Vajon megvan-e ez a nyugalma Isten népének? Az üdvösség nyugalma, a Krisztusban való nyugalom, az Istennel való barátság nyugalma, az üdvbizonyosság nyugalma?

Minden szombat erre kell, hogy emlékeztessen bennünket. Mert ez az a nyugalom, ami már itt boldogságot ad, és ami igazán odavisz minket a mennybe, Isten közelségébe. Hiszen oda készülünk. Mi nemcsak hetedik napot ünneplők, nemcsak hetednapiak, hanem adventisták, adventvárók vagyunk, és ez a másik pillére a mi identitásunknak. Ezzel a gondolattal kívánok igazi nyugalmat, ami kihat, nemcsak az ez utáni szombatjainkra, hanem a hétköznapjainkra, az emberi kapcsolatainkra, a közösség egész életére. Ámen.”

TSZ

Születésnap Újbudán, a Szüretben, másképpen

Új év, új elhatározások! Tanító társaimmal mi is így kezdtük az új esztendőt.

Gyermekiskolánkban már évtizedes hagyomány a gyermekek szülinapi köszöntése. De mostantól másképpen, családiasan, egybekötve közös ebéddel, beszélgetéssel és természetesen a szülőkkel együtt. Sőt az itt felnőtt kamaszainkat is meghívjuk erre az alkalomra.

Legutóbb, február 2-án nyolc  gyermek szülinapját tartottuk meg.

Célunk: gyermekeink  barátságának  tudatosítása, hogy érezzék Isten ajándékát egymásban; hogy tudják, számíthatnak ránk, és hogy ápolják, erősítsék egymást itt a közösségen belül is.

A képek magukért beszélnek, a hangulat tökéletes volt!

Bátorítunk, erősítünk, gyere el Te is! Ha nincs szülinapod, akkor is! Ezzel is kifejezheted, hogy szereted a gyülekezetedet! „Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte” (Ef 5:25).

Következő alkalmunkat március 2-ára tervezzük.

 

Kovács Zsuzsanna

Három az Egyben!

2018.december 8. egy különleges szombat volt a Budapest-Rákoscsabai Gyülekezet életében. Egy év után újra keresztség, gyermekáldás és adventi ünnepély volt egyszerre, ha csak a hármas ünnepet szeretnénk kiemelni.

Egy kétgenerációs Gábor család kötött szövetséget Krisztussal, keresztség által. Az Ige üzenetét Szilvási András lelkész testvér tolmácsolta, erősítve új testvéreink hitét. „Mert meghaltatok és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben” – szólalt meg Isten Igéje, az alámerítés szimbólumára utalva. A Kol 3:1-4 versei alapján hangzó igehirdetés felhívásai így szóltak:

– Feltámadtál Krisztussal, Őt helyezd első helyre!

– Ha hitvallást tettél keresztég által, akkor törődj az új élettel!

– Soha ne feledd, kicsodád van odafenn!

– Naponta ápold a személyes közösséget Krisztussal!

– Rejtsd el életedet Krisztusban!

A bemerítési szolgálatot Juhász Károly presbiter testvérünk végezte, aki a keresztségi felkészítőjük is volt.

A délelőtti istentisztelet végén az ifjabb családra – három gyermekükkel együtt – kértük Isten áldását.

A nap mélységét énekek és zeneszámok tették teljesebbé, melyet a Gyömrői Gyülekezet kórusa és zenekara végzett, mind a keresztségi istentiszteleten, mind pedig a délutáni adventi ünnepélyen. Köszönjük felejthetetlen szolgálatukat! Bízunk abban, hogy sok hasonló élményben lesz még részünk.

 

(FDK)

Ötödik Jótékonysági koncert Fehérgyarmaton

Az elmúlt 4 év tapasztalata arra bátorított bennünket, hogy idén is megrendezésre kerüljön a rézfúvós jótékonysági koncert.

Mint azt mindannyian tapasztaljuk, az embereket nagyon nehéz megszólítani, elérni, ráadásul gyülekezetünk elég kis létszámmal rendelkezik, ezért azt a lehetőséget láttuk a leginkább kézenfekvőnek, hogy a zenei szolgálatunkat használjuk fel erre a célra. Minden évben megszólítottuk a városunkban működő gyerekkórusokat, felnőtt kórusokat, hangszeres együtteseket, szólóénekeseket, akik szívesen résztvettek ezen eseményeken. Ez nemcsak egy nemes gesztus volt a fent említett zenészek irányába, hanem a hallgatók érdeklődési körének is kedveztünk.

Az öt segélykoncert alatt 9 családnak próbáltunk anyagilag segítséget nyújtani. Idén egy kilencéves kisfiú (aki súlyos szembetegségben szenved) családján, és egy négy gyermekét egyedül nevelő anyuka anyagi gondjain segítettünk. A koncerten 884 700 Ft-ot osztottunk el a két család között, illetve pár nappal később további 117 000 Ft-ot. Voltak tárgyi felajánlások is (mindenből két darab) mintegy 90 000 Ft értékben. Így összességében valamivel több, mint egy millió forint készpénz, illetve a fent említett tárgyi ajándékok kerültek átadásra.

Hála az Úrnak, rengeteg támogatónk van, a helyi és környékbeli cégektől kezdve a 200-300 fős résztvevőkig. Nagyon jó visszajelzések vannak, úgy a hallgatók, mint a támogatók részéről. A hallgatók és a fellépők már a koncert előtti hónapokban érdeklődnek a lehetséges időpontról. Az idén, amikor a cégek vezetőit megkerestem, már nem volt kérdés, hogy támogatják-e a koncertet, hanem mindenki azt kereste, mivel tehetnek többet az előző évekhez képest, illetve már várták a megkeresésemet. Sokan már most megígérték a jövő évi támogatásukat, hiszen egy ilyen „önzetlen, nemes célt” szívesen támogatnak, ahol az összegyűlt összeget a családok nyilvánosan vehetik át.

Egy kis ízelítő a rendezvényről: a jelenlévőket köszöntötte, a fellépőket konferálta, Nagy Imre. Megnyitó beszédet tartott Fehérgyarmat város polgármestere, dr. Péter Csaba, igei gondolatokkal Bálint György lelkész szolgált.

Az ADRA bemutatásáról hallhattunk pár gondolatot Sitkei Zoltántól. Ezt követően cselló- és zongorakísérettel, hegedű-, illetve citerazenekar előadását élvezhettük. A két család bemutatását követően a helyi adventista kórust és a zeneiskola gyerekkórusát hallhattuk. Idén először Baksa András színész, énekes barátom három musicalszámmal örvendeztetett meg bennünket.

Ezen színes zenei szolgálatok után következett a Debreceni Martin Brass rézfúvós együttes közel egyórás szolgálata.

A két és fél órás koncert végeztével a távolról érkező zenésztársainkkal és a két családdal egy közös vacsorán élvezhettük egymás társaságát.

Minden egyes rendezvényünkön megtapasztaljuk embertársaink segítő szándékát és a jó Isten áldását! S.D.G.

 

HCs

Életünk, egészségünk

„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek” (Mt 5:6).

Ezzel a címmel próbálja elérni és az egészséges életmód felé vezetni az Óbudai Gyülekezet a III. kerületi lakosságot. Erősen hisznek abban, hogy az embereket Isten Igéjén kívül megnyerhetik úgy is, ha gyakorlati életmód-tanácsadással bemutatják, hogy milyen egészségügyi és persze lelki előnyei vannak a tiszta étkezésnek, valamint életvitelnek.

A  Beszterce utcai imaház tagjai 2018. december 5-től kezdve heti rendszerességgel főzőköröket szerveznek, Horváth Róbert vegán séf segítségével.

Immáron a 3. alkalom előtt állva folyamatosan érzik a jó Isten gazdag áldását, ugyanis a viszonylag kis méretű alagsoruk alkalomról alkalomra megtelik szép számmal olyan érdeklődőkkel, akik nem az egyházunk tagjai. A vendégek hálásak az előadásért, a finom falatokért, a szervezésért és természetesen a séf kedvességéért.

Hatalmas missziós lehetőség ez a gyülekezet számára, akik kérik a jó Istent, hogy látogatóik éhsége az Isten Igéje iránt is felerősödjön.

Horváth-Miklós Zsuzsanna

Bababemutató Kiskőrösön

Hunor és Máté
2018 december 8-án két ifjú lelket mutattak be szüleik a Kiskőrösi Gyülekezetnek. Rárósi Ildikó és Rárósi Dávid, Hunor nevű kisfiukat, Farkas Izabella és Sebestyén Endre, Máté nevű kisfiukat hozták el Isten és a gyülekezet színe elé, hogy áldást és vezetést kérjenek gyermekeik életére a mennyei Atyától.

A gyülekezet tagjai biztosították a kedves szülőket arról, hogy örömeikben és nehézségeikben egyaránt mellettük állnak, s imáikkal átölelik családjaikat.

Árvai Pálma lelkész és Mészáros Ferenc presbiter testvérünk a közösség nevében emléklappal, könyvvel és virággal tette e szép napot még emlékezetesebbé az édesanyák, az édesapák és gyermekeik számára.

 

KN