Bejegyzés

Az idősek otthonában jártunk, Dunaújvárosban

Lelkes kis csapatunk a hajléktalanszálló után most az időseket kereste fel a Duna soron. Vittünk, és kaptunk sok mindent! Vittünk énekeket, zsoltárt, jelenetet, mosolyt, könyveket, Igét, és kaptunk rengeteg boldog tekintetet, együtténeklést velünk, könnyet és örömöt. Olyan jó volt náluk és velük!

Voltak, akik emlékeztek előző ottlétünkre. A felajánlott könyv, amit ajándékba vittünk, bizony kevés lett. Annyira boldogok voltak, hogy nemcsak karácsony táján nyitja rájuk az ajtót valaki, hanem így, évközben is. Mi meg kaptunk rengeteg megerősítést, bátorítást és erőt. Már megvan a következő idősek otthona, és az időpont is, ahova megyünk. Szeretnénk, ha ez a vírus más gyülekezeteket is megfertőzne.

 

Gyürüs Istvánné

Zenés áhítatok Kecskeméten

Kecskeméten több mint két éve havi rendszerességgel tartunk zenés áhítatot. Az egyórás elcsöndesedés különböző hangszercsoportokkal előadott komolyzenei blokkok és bibliai alapokon nyugvó gondolatok váltakozásából áll.

Tavaly, a reformáció évében Luther Márton életszakaszait és a tőle származó újító gondolatokat Árvai Tamás lelkészünk tolmácsolta a hallgatóság felé, korhű jelmezben. Idén a Lélek gyümölcsének egy-egy tulajdonságáról gondolkodunk, minden hónapban más kecskeméti testvérünk segítségével.

A zenei műveket megszólaltató hangszeresek körében is népszerűvé vált ez a program, és amellett, hogy nagy örömmel jönnek hozzánk játszani, a közönség soraiban is szívesen helyet foglalnak. Az Úr gazdag áldása kíséri ezt a szolgálatot – reméljük a jövőben is.

Ambrus Anett

Presbiterszentelés, esketés és keresztség a veszprémi körzetben

2017. november 18-án presbiterszentelést és esketést, december 9-én pedig keresztségi istentiszteletet tartottunk a nemesvámosi gyülekezetben.

Régi vágya teljesült a nemesvámosi testvéreknek november 18-án, hiszen Isten két kipróbált vezetővel ajándékozta meg a közösséget. Kövesi Zoltán és Pásztor Csaba testvérek álltak élére a több mint száz főt számláló gyülekezetnek. Mindkét testvérünk adventista gyökerekkel rendelkezik, szüleik adventi szellemben nevelték őket.

Kövesi Zoltán 1968. június 9-én született Veszprémben, lelki újjászületése pedig 1992-ben történt. Azóta családjával fáradhatatlanul, szívből szolgálja az Urat, ami a gyülekezet számára sok áldást adott már eddig is.

Pásztor Csaba lelkész családból származik. 1961. június 2-án született Salgótarjánban, de már a diákévekben a nemesvámosi barátok között találták a szombatok. 1982-ben keresztelkedett Balatonlellén. Józan, kiegyensúlyozott szemléletével meghatározó tagja lesz a vezetésnek.

Az ünnepélyes istentiszteleten Kalocsai Tamás szólta Isten Igéjét Ezékiel könyve 14. fejezet 20. verse alapján. Kívánjuk, hogy testvéreink tapasztalják meg Isten egyedülálló támogatását szolgálatuk során, s a gyülekezet felvigyázóiként növekedjenek lelkiekben Noéhoz, Dánielhez és Jóbhoz hasonlóan.

Az ünnepség keretein belül megköszöntük Dudás József nyugalmazott presbiter áldozatos szolgálatát. Dudás testvér 1994 óta – mintegy 23 esztendeje – fáradhatatlanul dolgozott a gyülekezet jólétéért. Munkásságát fémjelzi a nemesvámosi és a várpalotai imaház építési munkálatainak vezetése, valamint 16 gábor-testvér keresztsége. Isten adjon Jóska bácsinak és kedves feleségének, Szíjártó Veronikának sok-sok egészségben és boldogságban eltöltött évet a gyülekezet szolgálatában.

Emlékezetesen alakult az év utolsó hónapja is a veszprémi körzet számára, hisz három testvérünk kötött szövetséget az Úrral. December 9-én Berecz Ilona, Gábor István és Gábor Zsuzsanna adták át életüket Krisztusnak. István és Zsuzsanna a pápai gyülekezetalapítás gyümölcsei, míg Ilona a Nemesvámosi Gyülekezet tagságát erősíti. A keresztségi szertartásban Bella Géza presbiter, Szabó Attila és Kalocsai Tamás lelkipásztorok vettek részt.

„…hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1Kor 15:57).

qaltom

Jótékonysági koncert Kecskeméten

2017. december 23-án karácsonyi jótékonysági koncertet tartottunk a kecskeméti adventista kápolnában.

A gyülekezetünk életében általában ez az egyik legünnepélyesebb és legszebb alkalom. Ekkor rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel együtt nemcsak Jézus születésére, hanem küldetésére és szolgálatára is emlékezünk.

Az idei évben is megmelengette a szívünket a vonósnégyes szép zenéje és a gyülekezet kórusának szolgálata. Cserbik János megható történetei közben pedig elgondolkodhattunk, mennyire hálásak lehetünk a mi Istenünknek ajándékaiért, mint például az új szívért, ami nem kőből van; vagy azért, hogy nem parancsol, hanem hív; nem ránk kiált, hanem szelíd hangon szól; nem jól megmossa a fejünket, hanem azt mondja: lemoslak.

A jótékonysági est kedvezményezettje a Kecskeméti Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona volt. Az otthon vezetője, Fazekasné Kis Ilona bemutatta nekünk az intézmény működését, mindennapi tevékenységét, örömeiket, küzdelmeiket és meghatódva vette át a több mint 90 000 Ft-ot, amelyet az összegyűlt közönség adományozott nekik.

Köszönjük a gyülekezet zenei osztályának áldozatos és kitartó munkáját, hogy évről évre megszervezi és összegyűjti a zenészeket, énekeseket nemcsak erre az alkalomra, hanem a havonta megrendezésre kerülő zenés áhítatokra is. Köszönjük a Novum kamarazenekar rendszeres közreműködését, és hálát adunk a jó Istennek, hogy sok embert indított az adakozásra. Bízunk benne, hogy az alkalmon mindenki áldásban részesült.

Ambrus Gyöngyi

Gyermektanítók és szülők képzése

2017. november 19-én országos képzést szerveztünk a gyermektanítók és az érdeklődő szülők számára. A képzésnek az Újbudai Gyülekezet adott helyet és a helyi gyermektanítók nagyszerű vendéglátóknak bizonyultak. Olyan témákkal foglalkoztunk, amelyek a gyermektanítókat és a szülőket egyaránt érdekelte, hiszen a résztvevők létszáma meghaladta a hatvanat. A bevezető áhítatot, „Mit taníthatunk gyermekeinknek?” címmel dr. Mihalec Gábor tartotta meg. Az áhítatból megtudtuk Sámuel története alapján, hogy a legtöbb, amit a szülő adhat a gyerekeknek, hogy megtanítja őt hallgatni Isten szavára. Gábor az ezt követő előadásában a férfiak szerepéről beszélt a hitre nevelésben. Megtudhattuk, hogy van összefüggés aközött, hogy a gyülekezetben mennyire maradnak meg a gyermekek, és aközött, hogy az apa részt vesz-e a gyülekezeti életben. Különböző bibliai apapéldákat is megvizsgáltunk.

Vajon a gyülekezeteink gyermekeit fenyegeti a játékfüggőség és az internetfüggőség? – tettük fel a kérdést a következő előadásban Horváth Gábor lelkésznek, addiktológusnak. Sajnos a függőségek mindenkit fenyegetnek, mert könnyű megoldást kínálnak az odafigyelés hiányára vagy esetleges fájdalmak okozta üresség érzetére. Megismerhettük a különböző generációk sajátosságait (x, y, z, alfa), és ezeknek a digitalizációhoz való viszonyát. Ez sokat segít a szülőknek – akik egy teljesen más korban születtek – abban, hogy megértsék, mi történik tizenéves gyermekeikkel, akik nem bevándorlói, hanem bennszülöttjei a digitális világnak.

Délután Bodnár Jánosné Zsóka mutatta be a Lányok Krisztusért nevű programot, amely egy nagyszerű lehetőség a tizenéves lányok bevonására a gyülekezetben. A délutáni program keretében a résztvevők megismerkedhettek a Gyermekszolgálatok Osztálya által nyújtott lehetőségekkel, a gyermekmunkát segítő kiadványokkal, és egy Ötletbörze keretén belül maguk a gyülekezetek is megoszthatták tapasztalataikat, jól bevált módszereiket.

És hogy azok se maradjanak ki a hasznos és szemlélettágító előadások által nyújtotta ismeretekből, akik nem tudtak jelen lenni, felvételeket készítettünk, amelyek itt megtekinthetőek:

➢   Dr. Mihalec Gábor: Mit taníthatunk gyermekeinknek? (áhitat) https://youtu.be/FoGeoC3LbJ0

➢   Dr. Mihalec Gábor: A férfiak szerepe a hitre nevelésben –  https://youtu.be/dSXXIR-VdIk

➢   Horváth Gábor: Internetfüggőség, játékfüggőség –  https://youtu.be/xJ0gQhhNHT0

➢   Bodnár Zsóka: Tinilányok Krisztusért és Mihalec Dóra: Beszámoló és tervek – https://youtu.be/cWFiJjVp1pg

 

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

Évzárás és évkezdés Szolnokon

Az év utolsó életmód klub foglalkozása rendszerint rendhagyó, ez 2017-ben sem volt másképp. Az ünnepi készülődés jegyében különböző egészséges és finom ételeket készíthettünk, majd kóstolhattunk a klub látogatóival. A szokástól eltérően, az Agóra helyett most a gyülekezet konyháját és előterét töltötte meg a lelkes, érdeklődő csapat. Nem csak új receptekkel, ötletekkel, hanem kellemes közösségi élményekkel, beszélgetésekkel gazdagodva térhettünk haza, egészségesen jóllakva.

Az év utolsó estéjét hálaadással, majd közös vacsorával, beszélgetésekkel és csapatjátékokkal töltötte a gyülekezet. A fiatalok egy része regionális ifjúsági szilveszterek szervezésében vett részt.

Az elmúlt év tanulságait levonva, bizalommal tekintünk a 2018-as év elé, Pál apostollal együtt: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára” (Fil 3:14).

 

óbkk

Beszámoló Dunaújvárosból

Egy kedves testvérnő jóvoltából sikerült testvéreinknek és barátainknak egy komolyabb könyvcsomagot adnunk 2017 utolsó napjaiban. Az volt a vágyunk, hogy a kb. 10-10 ezer forint értékű könyvet osszák szét barátaiknak, ismerőseiknek, és beszélgessenek el velük.

Szeretnék idézni a beszámolókból

  • A munkatársaimnak ajándékoztam a könyveket. „A nagy küzdelem” c. könyvből csak egy maradt, de már annak is van helye. Öröm volt látni örömüket.
  • Én minden kolléganőmnek a hit általi megigazulásról szóló könyvet adtam ajándékba. Olyan jó volt velük a könyv kapcsán beszélgetni.
  • Én 24 db „Szeretetre vágyunk” című könyvet adtam a kollégáimnak. Egyikük magához ölelte. „Éppen erre van szükségem” – mondta. A másik azt mondta: „Ennél szebb és jobb ajándékot nem kaphattam volna, mint ez a könyv!”
  • Én az idén a postásnak, gyógyszerésznek, boltosoknak, zöldségesnek, az orvos asszisztensének és a polgármesteri hivatal dolgozóinak adtam könyveket. Volt, akinek még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Mindannyian örültek. Azóta nem lehet köszönésben megelőzni őket.
  • Tőlem egy személy nem fogadta el, mondván, van neki mit olvasni, de egy beteg ismerősöm A legjobb utat kapta, és azt mondta, még a betegségét is másként látja, mióta elolvasta.

A beszámolóknak még nincs vége, csak néhányat emeltem ki közülük. Egy dolog azonban biztos: Csak akkor születnek tapasztalatok, ha elindulunk, és teszünk valamit. Néha egészen pici dolog is eredményes lehet. Azok, akik ebben a munkában részt vettek, nem győztek beszámolni, és ragyogott az arcuk. Volt mit mondaniuk. Friss mondanivalójuk. Életteli tapasztalataik.

Indulj el Te is! Garantált, hogy lesz mit mondanod neked is!

 

Gyürüs Istvánné

„…lángot kaptatok”

2017 december 8-án megalakult a Gyömrői Gyülekezeti Kórus és Zenekar. A kórus tavaly ősszel szerveződött meg és azóta rendszeresen szolgál a gyülekezet evangelizációs alkalmain, istentiszteletein és ünnepein, mint az úrvacsora, keresztség vagy a gyermekbemutató.

A rézfúvósok egy hónapig próbáltak, mire mint zenekar mutatkoztak be a gyülekezet előtt, az alakuló ünnepségen. A kórust és a zenekart 32 testvér alkotja, melyből a zenekar 13 fős, de természetesen vannak átfedések. A rézfúvósok Szabó Attila és Szabó Ervin karmesterek vezetésével heti két próbát tartanak. A tagság vegyes összetételű, van köztük négy gyermek és van olyan is, aki csupán néhány hónapja kezdett el játszani. Ami közös bennük, hogy mind férfiak, akik Isten dicsőségét szolgálják, viszont nincs zenei végzettségük, azaz amatőrök vagy más szóval autodidakták, ennek ellenére a többség több évtizedes zenei tapasztalattal rendelkezik.

Az alakuló ünnepségen Marton Ödön zenekari tag elszavalta Moldován Vilmos „Egy lángot kaptatok” című versét, amely válaszolt a bennem megfogalmazódó kérdésre, hogy mi indítja a testvéreket arra, hogy a szekrény mélyéről elővegyék a hangszert és zenéljenek. A vers üzenete az, hogy ahová Isten adottságot, képességet és tehetséget ad, oda motivációt is ad a talentumok használatára.

A jövőbeli tervekről is őt kérdeztem, és jóleső érzés volt hallani, amint a célokat sorolta. Küldetésük az istentiszteleteken való szolgálaton és az evangelizáció segítésén kívül, hogy megéljék és az újabb generációknak átadják a zene szeretetét, a zenei dicsőítés örömét és a közösséghez tartozás érzését.

A zenekari tagok lelkesek, komolyak és elszántak, a zenéjükből erő és harmónia árad minden hallgatójuk felé.

 

Ferencz Lehel Tamás

Vendégeink a rézfúvósok

Az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes immár harmadik alkalommal látogatott a szolnoki körzetbe december 8-án és 9-én. Karácsonyi koncertsorozatuk részeként péntek este Kunszentmártonban, szombat délelőtt pedig Rákóczifalván tartottak jótékonysági hangversenyt. Az ünnepek valódi üzenetének megosztása mellett megemlékeznek ők is a reformáció 500., illetve Kodály Zoltán halálnak 50. évfordulójáról.

Szombaton 10 órától a Varsány Közösségi Házban hallhattuk őket. A tucatnyi zenészhez még négy vendég is csatlakozott, így még teltebbé vált a hangzás. Népszerű karácsonyi dallamok, keresztény énekek mellett felcsendült Charpentier népszerű Te Deum-a, Händeltől a Partenopé és a Messiás oratórium egy tétele is. A műsor vége felé a hallgatóságot is bevonták: a „Szívből köszönöm, Uram” és az „Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus” című dalt együtt énekeltük. A zenekarral együtt mintegy százan voltunk, megtelt a terem kicsikkel és nagyokkal.

Az adományok célja a karácsonyi kézműves foglakozások feltételeinek megteremtése volt a Rákóczifalvi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Mind az iskola igazgatója, mind a város képviselője teljesen meghatódott, és nagyon hálás volt a hangversenyért és a felajánlásért is. A zenekar még ajándék DVD-vel is hozzájárult az iskola kulturális neveléséhez, a reformációra emlékezve egy Luther című filmet adtak, illetve az egyházunk érintettsége kapcsán A fegyvertelen hős című dokumentum-, illetve a Fegyvertelen katona c. játékfilmet.

A közös ebéd után rövid séta, majd egy meghitt délutáni óra következett, sok örömteli muzsikával és a zenekarvezető, Molnár Miklós lelkész bibliai gondolataival. Reméljük, még sok hasonló közös szolgálatunk lesz Isten áldásával!

óbkk

Vándor vagy Menekült?

Beszámoló az első Vándor Napról

Megtartottuk az első Vándor újság szerkesztősége által megszervezett ifjúsági, s egyben író-olvasó találkozót november 18-án Szolnokon.

A délelőtt folyamán Palotás Kristóf istentisztelete keretében gondolkodtunk együtt a vándorlásról, a menedék kereséséről és az életbeli céljainkról. Délután az ebéd és egy frissítő séta után három szeminárium közül választhattak a résztvevők, melyek a Keskeny út, a Társasjátékok és az Egészségedre! rovatok különböző témáiban hívták közös beszélgetésre a fiatalokat. Majd az estét egy közös vacsorával zártuk.

Számunkra meglepő volt, s ugyanakkor Isten munkájának bizonyítéka, hogy a szolnoki fiatalokkal együtt közel 60-70-en gyűltünk össze az ifjúságot tekintve. Jó volt látni a régi ismerősöket és az új érdeklődőket, együtt énekelni, tapasztalatokat és gondolatokat cserélni.

Ezúton is köszönjük a Szolnoki Gyülekezet számunkra végzett szolgálatát, a finom ebédet és vacsorát, és hálásak vagyunk a mi Atyánknak, hogy létrejöhetett ez az alkalom és áldása kísérte végig ezt a különleges szombatot. Reményeink szerint 2018-ban jön a folytatás!

 

L. V.