Hírek

Nézőpont

A Hope Channel munkatársainak találkozója

 

 

Egy hatalmas országban, egy óriási csarnokban, egy nagy családban hajlamos az ember arra, hogy kicsinek érezze magát.

A Generálkonferencia ülésén péntek délben a Hope Channel családjának tagjai találkoztak egy külön teremben, Derek Morris vezető szervezésében, aki már Magyarországon is vendégünk volt a Reménység Média stúdiójában, és néhány éve mi is meglátogattuk a munkatársaimmal a Hope Channel központjában.

A mostani találkozón a legtöbb ország médiavezetőjével együtt mondott köszönet Derek Morris a médiaszolgálat elindítójának, Brad Thorpnak és feleségének, Kandusnak.

A Hope Channel stúdiói jelenleg 70 országban közvetítik Isten üzenetét több mint 80 nyelven, köztük magyarul is (Reménység Média).

Ha csak néhány számot említek, mint például Brazíliában közel 600 dolgozó a nap 24 órájában sugároz műsort, akkor talán érthető, hogy mire gondoltam a nagy számokat illetően.

Lehet, hogy így, ilyen számok mellett kicsinek tűnik az itthoni munkánk, de ahogy realizáljuk, hogy Isten velünk van, mindent egészen másként látok.

Az egész Bibliában azt láthatjuk, hogy a legnagyobb csodák leginkább nem nagy dolgokkal kezdődtek.

Akár egy parittyával vagy egy szamárállkapoccsal is lehetett „történelmet írni”. Mi más motiválna minket, ha nem ez?

Most a hatalmas Isten az, akit látok, akire gondolok, aki kézben tartja a dolgokat, így a „hatalmas” egészen más jelentőséggel bír számomra.

Már nem kevésnek, hanem hálásnak érzem magam a munkatársaimmal együtt, akikkel Magyarországon csodálatos munkát végezhetünk a Reménység Médiában, mert Isten kezében vagyunk.

Ettől még csodálatos érzés egy nagy család tagjaként egymás tapasztalatait meghallgatni, épülni és erősödni.

Köszönjük Hope Chanel!

 

Ócsainé Irénke

 

Daniel Duda elnöksége a reményre és a kapcsolatokra fog összpontosítani

„Ha úgy érzed, hogy Isten hív téged, menj!”

 

 

Június 8-án, szerdán a Generálkonferencia ülésének küldöttei dr. Daniel Dudát megválasztották a Transzeurópai Divízió (TED) elnökévé a 2022–2025-ös időszakra.

Duda nem ismeretlen a TED-ben. Szlovákiában született, de a Cseh Köztársaság állampolgára, és az 1980-as évek elején Newboldon képezte magát a szolgálatra. Hazájába visszatérve a szolgálatba, helyi gyülekezeti lelkészként, evangelizátorként, teológiai tanárként és a Csehszlovákiai Unió lelkészegyesületének titkáraként szolgált. Az 1990-es években Duda Oroszországban vállalt teológiai tanári állást, majd a Zaokszki Teológiai Szeminárium (ma Zaokszki Adventista Egyetem) teológiai tanszékének vezetőjeként és akadémiai dékánjaként szolgált.

1989-ben visszatért Angliába, ahol a Newbold Főiskola lelkipásztori tanulmányok tanára lett. Később a bibliai és rendszeres teológia tanszékvezetője lett.

Duda 2005-ben kezdte meg szolgálatát a TED-nél, mint a Lelkészegyesület és a Nevelési Osztály vezetője. Új feladatai közé 2015-től az elnökségi tag (fileld secretary) és az Adventista Misszió igazgatója szolgálat tartoztak.

Duda az Komenského v Bratislave Egytem teológia és teológiai tanulmányok szakán szerzett mesterdiplomát, az Andrews Egyetemen a lelkészi szolgálat doktora (Doctor of ministry) címet, valamint a London Bible College-on keresztény tanácsadási diplomát. Anyanyelvén, a szlovákon kívül jól beszél csehül, angolul, németül és oroszul is.

Duda elnöki kinevezése a lelkészi, teológusi és adminisztrátori lelki ajándékok kombinációját hozza magával. Duda, aki arról híres, hogy mélyen beleássa magát a Szentírásba, és friss meglátásokat fogalmaz meg az élet és a bizonyságtevés számára, ügyesen bizonyítja hivatását és szenvedélyét, és nem vitatható elkötelezettséggel vállalja, hogy a tanítványság és a misszió elválaszthatatlan egymástól.

Az elmúlt, közel két évben a választott tisztségei mellett, Duda a Newbold College-hoz volt kirendelve, ahol a Lelkészi és Missziós Központ átmeneti vezetőjeként szolgált. Célja az volt, hogy „újrafogalmazza a főiskola missziós látását a XXI. századi Európa multikulturális és általában posztkeresztény kontextusában a tanterv felülvizsgálatával, hogy motiválja és felkészítse a férfiakat és nőket a frontvonalbeli szolgálatra.” Az igazgatótanács új elnökeként azt szeretné, ha a Newbold College a legfontosabb divíziós intézményként tovább erősödne.

Duda nagy elkötelezettséggel és szenvedéllyel dolgozik azon, hogy a jelenlegi és a leendő hetednapi adventista fiatalok generációját felkészítse az evangélium közvetítésére szóban és tettekben egyaránt. Duda egyik figyelemre méltó jellemvonása, hogy sugárzik az örömtől, amikor egy olyan prédikációt hall, vagy bibliatanulmányt tapasztal, amelyet egy fiatal diák tart, aki mélyen beleásta magát a Szentírásba, és aki rejtett kincseket fedezett fel, és kifejtette az evangéliumot. A teljes idejű szolgálatra történő elhívásról szólva Duda így szólít fel: „Ha érzed, hogy Isten hív, akkor menj! Az életed meg fog változni, és egy olyan utazást fogsz megtapasztalni, ami izgalmasabb, mint amit el tudsz képzelni. Új eszközöket kapsz majd a nehéz kérdések és kétségek kezeléséhez, és képes leszel másoknak is segíteni”.

Arra a kérdésre, hogy milyen elképzelései vannak a Transzeurópai Divízióval kapcsolatban, azt mondta: „Azt szeretném, ha gyülekezeteink a remény közösségei lennének ebben a nehéz időszakban. Az embereknek szükségük van a reményre. Első helyre kell helyeznünk a szolgálatot, a lelkészi felelősséget és a missziót.”

„Szeretném, ha a kapcsolatok építése lenne a legfontosabb prioritás; az emberek, a vezetők fejlesztése, a fokozott csapatmunka egy gondoskodó és pozitív légkörben. Mindannyian különböző erősségekkel és adottságokkal rendelkezünk, és a sokféleségben mindenkinek megvan a maga szerepe. Együtt erősebbek vagyunk!” – hangsúlyozta Duda. „A TED irodájaként továbbra is átlátható módon fogjuk felhasználni erőforrásainkat, hogy erősítsük az uniók és csatolt területek küldetését és misszióját.”

Házastársa Viera, akivel két felnőtt fiuk van, Marek és Roman. Viera szintén a TED angliai, St. Albans-i irodájában dolgozik könyvelői munkakörben. Szabadidejében szívesen autózik, számítógépezik és fotózik.

 

David Neal

Forrás:

https://ted.adventist.org/news/dudas-presidency-to-focus-on-hope-and-relationships/?idU=1

 

(Ford.: Hegyes-Horváth Géza)

 

Audrey Andersson – a Generálkonferencia általános alelnöke

„Audrey egy abszolút kincs, szomorúan engedjük el, de nagyszerű tagja lesz a GK csapatának” – vélekedtek a TED iroda munkatársai.

 

 

A kedd délelőtti ülésen megválasztották a Generálkonferencia (GK) hét alelnökét. Köztük volt Audrey Andersson is, aki eddig a TED főtitkára volt. Az eredetileg Írországból származó, de erős svéd kapcsolatokkal rendelkező Andersson teológiát tanult a Newbold Főiskolán. A diploma megszerzése után jogi szerkesztőként dolgozott, majd saját kommunikációs céget vezetett. 2003-ban a Svéd Unió főtitkáraként kezdte meg felekezeti munkáját. 2010-től a Transzeurópai Divízió (TED) főtitkáraként tevékenykedett, amelyet elsőként töltött be nő.

Andersson, aki tapasztalt és elismert vezető, több mint 18 éve dolgozik az egyházban. 2016-ban megkapta a Generálkonferencia Kiváló Asszonya díjat, majd 2020-ban a Brit Unió Nők a vezetésben díját. Bár szakmai eredményei dicséretesek, Andersson leginkább kedvességéről, vidámságáról és nagylelkűségéről ismert.

Megválasztásának bejelentésére a TED küldöttei a boldogság és a szomorúság keverékével reagáltak. „Audrey egy abszolút kincs, szomorúan engedjük el, de nagyszerű tagja lesz a GK csapatának” – vélekedtek a TED iroda munkatársai.  „Vegyes érzésekkel távozom – reflektált Andersson a megválasztására. – Nagyon szomorú vagyok, hogy elhagyom a TED-et, mert itt van a szívem csücske. Mindig is ez lesz az otthonom.” Az első európai nőként, aki alelnöki pozíciót tölt be, Andersson arra bátorította a nőket, hogy vegyenek részt a misszióban. „Kövessétek az álmaitokat, az egyházban van hely számotokra! – jegyezte meg Andersson. – Menjetek, amerre Isten vezet, és soha nem fogtok csalódni!”

A TED családja minden jót kíván Audrey-nak a jövőbeni megbízatásához, tudva, hogy a Szentlélek előtte jár.

 

 

Forrás: https://ted.adventist.org/news/audrey-andersson-general-vice-president-of-general-conference/?idU=1

 

A GK titkársága az egyház misszióját munkálja

Miközben az időeltolódás miatt igazán fáradtak vagyunk, és a „szundi” gomb megnyomására való késztetés nagyon is valós, a GK Ülésen végzett munka fontossága néha elveszhet a határozatok, alkotmánymódosítások, egyházi kézikönyvek módosításai és végtelen számú jelentések látszólagos egyhangúságában. De ez messze nem így van!

A nap alaphangját ismét a reggeli istentisztelet adta meg. Dwain Esmond lelkész, az Ellen G. White Hagyaték társigazgatója a hármas angyali üzenet témáját kapta, és nagyon gyorsan tudatta velünk, hogy a történet még nem teljes, és hogy „ha bárki is egy befejezetlen történetben él, azok mi vagyunk”.

Esmond lelkész kihívott minket, hogy ne váljunk „poszt-Jézusokká”, és hogy ha be akarjuk fejezni a történetet, akkor fel kell ismernünk, hogy „Jézus a legjobb”, és hogy Krisztusnak kell „minden igazságunk középpontjának és kerületének lennie”.  Esmond a továbbiakban azt kérdezte, hogy „Van-e merszünk elmondani a világnak, hogy a spirituális rendszerei csődbe mentek?”, és „Amikor a jó hírt hirdetjük, akkor a rossz hírt is hirdetni fogjuk…?” Hirdetni fogjuk-e, hogy a szombat a legjobb, hogy a Sínai törvény még mindig érvényes, és hogy a fehér felsőbbrendűség evangelikál támogatása csődöt mondott? Hirdetni fogjuk a hármas angyali üzenetet? Zárásként, ahogyan kezdte, emlékeztetett bennünket, hogy a történet nem teljes, amíg vannak emberek, akik még nem kötelezték el életüket a történet legjobb részének – Jézus Krisztusnak –, és hogy a „történet további része a három angyal üzenetének lélekkel teli hirdetése és a Szentlélek kiáradása”.

A nap első napirendi pontja az elektronikus szavazási program próbája volt. Ez a második alkalom, hogy elektronikus szavazási rendszert használtak a GK-n, és bár voltak kezdeti problémák, széleskörű elfogadottságot kapott, és biztosította, hogy azok is maradéktalanul részt vehessenek a folyamatokban, beleértve a szavazást és a kérdések feltevését is, akik fizikailag nem tudtak csatlakozni hozzánk St. Louisban.

A nap első beszámolója a GK titkárságáról szólt, Erton Köhler lelkész vezetésével, aki a titkárság „missziós családjáról” beszélt, ahol a misszió szíve dobog. Emlékeztette a küldötteket, hogy a titkárság minden tevékenységének minden aspektusát a misszió határozza meg, és bemutatta azt a három fő területet, amelyek ezt a fókuszt biztosítják: az adatok, a küldetés és az emberek.  Ez a három fő terület határozza meg a stratégiai irányt, és végső soron mindannyian együtt szolgálhatunk, hogy Jézust elvigyük az egész világnak.

Köhler lelkész arra is emlékeztetett bennünket, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy időt vesztegessünk, sőt maximalizálnunk kell a kezünkben lévő erőforrásokat, és azokat az erőforrásokat kell előtérbe helyeznünk, amelyekkel az embereket Krisztussal összekapcsoljuk.

Mint sok más előadásban, a Covidnak itt is nagy szerepe volt. Külön dicséretet kaptak azok a lelkipásztorok és gyülekezetek, akik megragadták a Covid miatt, kényszerűségből adódó lehetőségeket, és a technológiát arra használták, hogy elérjék az embereket Krisztusért, és elismerést kaptak azok a lelkipásztorok, akik a kockázatok ellenére továbbra is új hívőket kereszteltek.

Míg a titkárság munkáját gyakran az adatokkal, statisztikákkal és jegyzőkönyvekkel hozzák összefüggésbe, a titkárság családja sokkal szélesebb körű, és nemcsak a hagyományos technikai szerepköröket foglalja magában, hanem a Globális Missziót, a Világmissziós Intézetet, az Adventista Önkéntes Szolgálatot, a VividFaith.com-ot, a nagyobb missziós elkötelezettséget elősegítő internetes portált itthon és világszerte.

Dr. David Trim, a Levéltári, Statisztikai és Kutatási Hivatal igazgatója arról számolt be, hogy 2004 óta évente több mint egymillió keresztség történt, kivéve 2020-at, amikor 1977 óta a legalacsonyabb volt a keresztségek száma. Dr. Trim beszélt a tagvesztésekről is, 2019-ben több mint egymillió tag távozott, ami a legmagasabb szám a feljegyzések szerint. Ez azonban részben annak is köszönhető, hogy fokozott gondossággal hajtanak végre tagságrevíziót.  Ezeknek a felülvizsgálatoknak azonban az a célja, hogy senki ne maradjon ki.

Míg Köhler testvér bemutatta nekünk kulcsfontosságú csapatát, Gary Krause lelkész, az Adventista Misszió igazgatója beszámolt osztálya munkájáról, annak céljáról és küldetéséről – a missziós tudatosság növeléséről. A legutóbbi ülés óta mintegy 2905 gyülekezetalapítási projektet hagytak jóvá; a világ városai az új missziós területeink, ahol 724 városi projektet hoztak létre. Köhler a továbbiakban arról a kihívásról beszélt, hogy el kell érni a többi nagy egyház híveit.

Míg az elmúlt öt évben minden 3,8 órában szerveződött egy új gyülekezet, Köhler testvér szenvedélyesen beszélt arról, hogy a titkárság munkájának és feladatainak teljes mértékben a misszióra kell összpontosulnia. Ha a titkárság csak a misszióról szól, akkor folyamatosan értékelni kell a rendszereit, hogy továbbra is releváns maradjon.

 

Hegyes-Horváth Géza

Jézus visszajön! Kapcsolódj be!

61. Generálkonferenciai Ülés – St. Louis, USA – 2022. június 6–11.

 

Az ülés témája Jézus visszajön! Kapcsolódj be!” – tükrözi a Krisztus közeli eljövetelébe vetett hitünket és az ehhez kapcsolódó hitelvünket. Megerősíti az aktív tettrekészség lényegét.

Mi a Generálkonferencia Ülése?

A Generálkonferencia Ülése a legjelentősebb nemzetközi esemény az egyház életében. Az egyház Alkotmánya és Alapszabálya alapján 5 évente kerül megrendezésre. A pandémia miatt a 2020-ra tervezett eseményt el kellett halasztani 2 évvel, így most kerül megrendezésre.

Mi történik az ülésen?

A 6 nap számos programelemet tartalmaz. Minden reggel áhítattal és imaközösséggel kezdődik, amit délelőtti és délutáni megbeszélések követnek. Este is áhítat és divíziós jelentések szerepelnek a programban.

Milyen témák kerülnek napirendre a Generálkonferencia Ülésén?

A misszió mindkét oldala megmutatkozik az ülésen. A felemelő tapasztalatokon és beszámolókon túl, jó pár adminisztratív kérdés is napirendre kerül. Viszont mind a két dolgot missziós szemüvegen keresztül kell néznünk. A napirendi témák fajtái:

 • a Generálkonferencia és a divíziók vezetőinek jelentései;
 • új uniók felvétele a Generálkonferencia tagjai közé;
 • a Generálkonferencia és a divíziók tisztviselőinek megválasztása, valamint a Generálkonferencia osztályvezetőinek és helyetteseinek megválasztása;
 • az egyház hitelveinek módosítása;
 • a Gyülekezeti kézikönyv módosítása;
 • a Generálkonferencia Alkotmányának és Alapszabályának módosítása;
 • minden olyan elem, amit a Generálkonferencia Végrehajtó Bizottsága ide rendel.

 

A hétfői nap margójára – Egy-egy gondolat a napról:

–   Mark Finley: A Szentlélek nélkül nem lehet elérni a világot – az Apostolok Cselekedetei ezt gyönyörűen megmutatja. Érdemes minden fejezetét tanulmányozni!

–   Dwigth Nelson: Lk 11:14 alapján van egy nagyszerű ajándék, amit ha megkapunk, minden más ajándék a miénk lehet.

–   Nem kell mindig szombat délelőttig várni keresztségre. Egy egyszerű hétfő délelőtt is megteszi. A Fülöp-szigetek egyik hadseregparancsnoka keresztelkedik a feleségével.

–   A Fülöp-szigeteken számos lázadó megtért és csatlakozott az Adventista Egyházhoz. Az Adventista Világrádión keresztül hallották meg először Isten üzenetét.

–   Külön köszöntötték az ukrán és a kínai, nehéz helyzetben lévő országok küldötteit.

–   Nem lehet bármit felvenni a GK Ülés napirendjére (pl. oltásokról szóló állásfoglalás), csak ami megfelel a követelményeknek – lásd feljebb.

–   Csizmadia Róbert, a DET elnöke is hozzászólt az egyik, Gyülekezeti kézikönyvet érintő módosítás kapcsán.

–   A GK Jelölőbizottsága megtette első jelentését. Javaslatára Ted N. C. Wilsont újraválasztották elnöknek (2022–2025).

 

Nagy Gábor
UB tag, küldött

 

Megkezdte munkáját a Generálkonferencia 61. Ülése

Jézus visszajön! Kapcsolódj be!

61. Generálkonferenciai Ülés – St. Louis, USA – 2022. június 6–11.

Megkezdte munkáját a Generálkonferencia 61. Ülése, a Hetednapi Adventista Egyház legfőbb döntéshozó fóruma.

A világ szinte minden országából küldöttek vesznek részt az ülésen, ahol a történelem során első alkalommal a személyes jelenlét mellett online is lehetőség van aktív módon bekapcsolódni a munkába. A Generálkonferencia 2022 januárjában egy rendhagyó ülésen módosította úgy az Alkotmány és Alapszabályát, hogy rendkívüli helyzetben lehetőség legyen arra, hogy a küldöttek akár online is részt vegyenek és szavazzanak a napirendre kerülő kérdésekről.

Mint ismeretes, a Covid–19 okozta pandémia miatt különleges utazási szabályok kerültek bevezetésre, valamint a napjainkban is zajló orosz-ukrán háború következtében a küldöttek nagyobb csoportjai számára lehetetlen volt személyesen jelen lenni az üléseken.

Istennek hála, a „hibrid” módon (személyes és online jelenlét) szervezett ülésen a küldöttek döntő többsége fizikai valóságban is jelen tud lenni.

A Magyar Uniót a hivatalból küldött unióelnök mellett egyházszervezeti egységenként 2-2 küldött képviseli, akik mindannyian személyesen jelen tudnak lenni. Így az Unióbizottság döntése alapján a következő testvérek képviselik: Zolyomi Renáta (unió), Tokics Imre (unió), Csizmadia Róbert (DET), Nagy Gábor (DET) Hegyes-Horváth Géza (TET), Csalami Renáta (TET), Ócsai Tamás (unió).

A plenáris üléseken folyó munka mellett a Jelölőbizottság munkája is nagyon fontos, hiszen itt tesznek a küldöttek javaslatot a következő ciklusban felelősséget hordozó vezetők személyére.

A Generálkonferencia 268 fős Jelölőbizottságában a Magyar Uniót Ócsai Tamás unióelnök képviseli. Ez a testület hétfő délután kezdte el a munkáját. Feladata, hogy javaslatot tegyen a plenáris ülésen résztvevő küldötteknek a Generálkonferencia fő tisztviselői, helyettesei, osztályvezetői, és azok helyettese személyére. A rendkívül megfeszített munka során összesen 113 személyre kell javaslatot tenni.

Emellett a Transzeurópai Divízió vezetőire javaslatot tevő testület is megalakult, melynek tagjai csupán a divízió küldöttei közül kerültek megválasztásra. Ebben a divíziós Jelölőbizottságban Ócsai Tamás unióelnök és Csizmadia Róbert DET elnök lett tag.

A következő napokban a Magyar Uniót képviselő küldöttek tollából fogunk rövid beszámolókat küldeni.

 

Statisztika:

Küldöttek száma: 2680.

 • Ebből 1333 vezető tisztviselő,
 • 652 lelkész/tanár/egyházi alkalmazott,
 • 694 gyülekezeti tag.

682 küldött regisztrált online (tehát Zoom segítségével tud jelen lenni).

Életkori megoszlás:

 • 30 év alatt: 3%
 • 30–39 év: 10%
 • 40–49 év: 25%
 • 50–59 év: 37%
 • 60–69 év: 21%
 • 70 felett: 4%

 

Nemek aránya: 488 nő, 2192 férfi

 

Ócsai Tamás
unióelnök

Kirándulás Ópusztaszerre

Oktatók és hallgatók egy része, az Adventista Teológiai Főiskoláról közösen fedeztük fel Ópusztaszer és Szeged szépségeit.

Lehetőségünk volt látni a rendezett és sok örökséggel kecsegtető Nemzeti Történelmi Emlékparkot, melynek fő látványossága a Feszty-körkép volt. Vetítővásznon belekóstoltunk a Szer történet és Magyarország történelmébe, illetve íjászkodási lehetőségünk is volt.

Ezt követően együtt ebédeltünk egy szegedi étteremben, ahol néhányan városnézést is beiktattak.

Egész napos programunkon mindenki elfáradt. De sok természeti és kulturális élménnyel gazdagodtunk.

ATF

A bűn Egyiptomából a mennyei Jeruzsálem felé

Gábor Ludovic és felesége, Susana, illetve Mészáros Ibolya, a bűn foglyaiként éltek. Megannyi nehézség, szenvedés és betegség volt osztályrészük. Az Úr azonban meghallotta kiáltásukat és embereket küldött, akik elmondták nekik, hogy Krisztusban megszabadulhatnak, hogy Krisztusban új életet kezdhetnek, hogy Krisztusban örök életük van!

Az Isten országának ez az evangéliuma járta át a szívüket, és elhatározták, hogy elhagyják a bűn Egyiptomát. Megtanulták és megértették, hogy az ígéret földjére a keresztség vizén keresztül vezet az út, és 2022. május 14-én, a Pestlőrinc „A” Gyülekezet közösségében beléptek e vízbe és csatlakoztak a mennyei Jeruzsálem felé tartó zarándokok megszámlálhatatlan seregéhez.

Hogy a keresztséggel nem szűnnek meg a földi gondok? Hogy a medence túloldala még nem a Kánaán? Hogy még van jó pár kilométer a keskeny úton a mennyei Jeruzsálemig?

Ne féljetek! Nem vagytok egyedül ezen az úton! Most már együtt fogyasztjuk a Mennyei Kenyeret, együtt iszunk a Lelki Kősziklából! Legyetek erősek és bátrak! Együtt elérjük a célt! Az Úr közel!

 

TSZ

Különleges gyermekbemutatás

Victoria Gould Hawi és családja kérte Isten áldását

Szombatjaink a Terézvárosi Gyülekezetben egészen nemzetközinek mondhatók, hisz angol és ukrán nyelven is folyik a fordítás, és olykor kínai testvéreink is csatlakoznak hozzánk. Ez a sokszínűség ünnepeinket is átszövi.

Így történt ez 2022. május 7-én is, amikor az anyák napi ünnepélyünk előtt egy különleges bababemutatás részesei lehettünk. Lavender és Joseph már évek óta gyülekezetünkbe járnak Michal lányukkal, most pedig a kis, néhány hónapos Victoria babával jöttek az Úr elé.

Az ünnepet külföldi testvéreink saját nyelvükön elhangzó énekszolgálata nyitotta meg. Ezt követően Anna imájából idézett dr. Szabó János, amit egy rövid fogadalomtétel követett, melyben a szülők kifejezésre juttatták válaszaikkal, hogy készek Isten szeretetében nevelni lányaikat, és Jézus Krisztus szeretete által megismertetni velük az örök élet lehetőségét. Az áldáskérő imát most is az Ároni áldás követte, melyet az énekkar vezetett ugyan, de az egész gyülekezeti közösség fennállva, együttes szívvel és hanggal dúdolta, vagy énekelte el számukra.

Kívánjuk, hogy a kis Victoria baba és családja életét kísérje és őrizze Istenünk!

V. Zs.

Jobb egy nap a Te udvaraidban…

Imaház-felszentelés Hajdúböszörményben

Hosszú várakozás után eljött a nap, amikor mi, hajdúböszörményi adventisták bejelenthettük: minden készen áll a felszentelő istentiszteletre. Izgalommal értesítettük az építkezés aktív résztvevőit, városi elöljárókat, lelkészeket, munkásokat és a korábban gyülekezetünkhöz kötődő testvéreket. Az ünnepi igehirdetést Ócsai Tamás unióelnök testvér végezte, a felszentelés szolgálatát a Tiszavidéki Egyházterület elnöksége vezette.

Az igei útmutatás János evangéliuma 4 fejezetéből hangzott. Hol kell imádni az Istent? Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben? Számít-e a helyszín? A dilemma jelentős, mert ha nem fontos, hol imádkozunk, miért épülnek új imaházak? Az odaforduló szív, az alázatos lélek az Isten jelenlétéhez szükséges elem, nem a falak vagy egyéb berendezés. Az összejövetel helyszíne a közösségalkotás, az együtt megélt imádat megtapasztalása miatt nélkülözhetetlen. Isten kapcsolatokra teremtett, amit az egymás felé fordulás, az elfogadó szeretet és a szolgálat perceiben élhet meg az ember. Keresztényként mi más célunk lehet az Úr házában, mint áldást kapni és közvetíteni? A samáriai asszony megértett valamit: lélekben és igazságban imádni az Istent felszabadító dolog, nem is tartotta magában az örömét, szólt a falubelieknek. Bár részünk lehetne ebben a tapasztalatban!

Az istentiszteleten  költeményeket hallhattunk és csodálatos énekek hangzottak el a hajdúhadházi és debreceni fiataloktól. Az ünnepi alkalmon köszöntőt mondott a Hajdúböszörményi Önkormányzat egyik képviselője, valamint a városban szolgáló egyházak lelkészei, vezetői.

A délutáni istentiszteleten Liebhardt László szolgált, aki Angliából látogatott haza. Ezután a korábban a gyülekezetben szolgáló lelkészek köszöntötték igei gondolatokkal és visszaemlékezésekkel a jelenlévőket.

Az új imaház a testvérek anyagi áldozatvállalásának, munkájának eredményeként épült meg. A telek Uzonyi Antal és kedves felesége, Erzsike néni tulajdona volt. Ők ajánlották fel ezt egy új imaház felépítésére. Az alapkőletétel 2017. június 14-én volt. A terveket Nagy Sándor készítette, aki sajnos nem érhette meg a teljes megvalósulást, időközben eltávozott az élők sorából. Tóth Sándor és Jánosi Róbert vette át elődje munkáját és bonyolították a használatba vételhez szükséges engedélyeztetési eljárásokat. 2018-ban már szerkezetkész volt az épület, és 2019 végére befejeződött az építése. A pandémia és a közterületi parkoló engedélyeztetési nehézségei miatt a használatbavételi engedélyt közel egy év múlva, 2020. október 9-én kapta meg a gyülekezet. A 2021-es év kertrendezéssel, kerítésépítéssel és egy raktárépület megépítésével telt. 2022. május 21-én a gyülekezet lélekben is kész volt arra, hogy az imaházat Isten dicsőségére és a hajdúböszörményi emberek szolgálatára szentelje.

Kovács László