Hírek

Amikor összeáll a kép

a Nők Nemzetközi Imanapjának margójára

Egy szétszakadt szív, egy darabokra tört élet, gyász és veszteség okozta fájdalmak, amiket átéltem. Éhség, megélhetési problémák, költözés, a férjem halála, majd a két felnőtt fiam elvesztése… valahogy nem így terveztem életem tündérmeséjét… – gyötrődött a bibliai Naómi.

Ruth könyvének borzalmait és szerelmi történetét követhettük végig március 4-én, a Nők Nemzetközi Imanapján Karen Holford, a Transzeurópai Divizió Női Szolgálatok Osztályának vezetője előadásában, a Debreceni „A” Gyülekezetben.

Naomi és Ruth történetében az eseményeket követve szépen kirajzolódik az isteni kegyelem aspektusa: a boldogtalanságból boldogság lesz, a szegénységből gazdagság, az értelmetlen események értelmet nyernek, majd mindezeket megkoronázva megfogan egy új élet, születik egy áldott örökös, név szerint a kis Obed, aki Dávid király nagyapja lesz.

Mindannyian küzdünk valamilyen veszteséggel, az életünk néha olyan, mint egy kirakós játék és nehezen találjuk meg az összeillesztendő részeket, Isten azonban váratlan áldásokat hoz az összetörtségünk mellé, életünket átalakítva, sokszor oly módon, amit el sem képzelnénk.

A Nők Nemzetközi Imanapján minden résztvevő érezhette Isten közelségét, valamint azt az igazi örömöt, amelyet csak azok kaphatnak meg, akik Isten kezébe helyezik összetört életük darabjait.

Az ünnep színvonalát női kórusszolgálatok, Pop Melissa szólóéneke, dr. Tokics Imréné és Restás Márta versszolgálata emelte. Az imanap délelőtti programja itt megnézhető:

Szőllősyné Nagy Annamária
NSZO munkacsoporttag

Gyermekbemutató

Az Újbudai Gyülekezet 2023. március 11-én ismét egy csodálatos alkalmat ünnepelt, hiszen ezen a napon Mena Hajnalka és János kisfiának, Mirkónak a gyermekbemutatója tette felemelőbbé a szombatot.

Az alkalomra nagy szeretettel készültek a gyermekek, akik versekkel, dallal köszöntötték új társukat, majd a kórustól hallhattunk egy énekszolgálatot.

Az áldáskérő imát, amit gyülekezetünk lelkipásztora, Bihari Csaba vezetett, a fogadalomtétel előzte meg. A szülők kifejezésre juttatták válaszukkal, hogy készek Isten szeretetében nevelni fiúkat és a közösség is ígéretet tett arra, hogy támogatni, segíteni fogja Mirkót a szolgálatban és Isten dicsőítésében való növekedésben.

Az alkalmat meghatóbbá tette, hogy az Igét Mirkó nagybátyja, Ömböli Dávid tolmácsolta a gyülekezetnek. Gondolatainak központja a gyerekek önfeledt nevetése, az öröm, a vidámság volt, hiszen Isten örömre, boldogságra teremtett bennünket.

Zágonyi Klaudia

Ételosztás Debrecenben

Bár a szegénység elleni küzdelem világnapja az ENSZ közgyűlésének határozata alapján október 17., Jézus szava a Bibliában azt mondja: „Mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, vendégül láttatok” (Mt 25:35, EFO).

A Hetednapi Adventista Egyház Debreceni „A” Gyülekezete ebben a negyedévben március 12-én is több helyszínen várta meleg étellel a rászoruló embereket és családokat, de abból (az évek óta megszokott módon) egyaránt jutott a hajléktalanszálló lakóinak is.

Az egytál sűrű leves mellé a kenyér, a palacsinta és a forró tea is jólesett a nehéz sorsúaknak.

Az első helyszínen (a Böszörményi úti Shell-kútnál) már déltől kezdve gyülekeztek a reménykedők a 13 órára meghirdetett szeretetvendégségre.

Az elsőn kívül a többi helyszínen: a Nagyállomás közeli platformon, valamint a Bocskai téri Meteornál is volt mód a közös imára és gondolatcserére a megjelentekkel; s így a 3 területen kiosztott közel két és félszáz adag étel nemcsak a testi táplálék, hanem a lélekre ható szeretet szavai is melegséggel simogatták a nélkülöző embertársakat.

A helyben fogyasztás mellett nagy igény volt hazavihető adagokra is; amit szokás szerint segítettek az önkéntes kezek biztonságosan becsomagolni.

Az ételosztás szolgálatába városunk több gyülekezetéből is csatlakoztak tagok (és családtagjaik) az önkéntes munkába.

Az Úré a dicsőség, hogy megtehettük!

Mezei Ibolya
Debrecen, „A” Gyülekezet
(fotók: Vincze Hajnalka – „A” Gyül.)

Emlékezzünk!

A fenti felszólítással kezdte Szabó János lelkészünk Molnár András nyugdíjas lelkész testvér születésnapi köszöntését, aki most töltötte be a 85. életévét.

Molnár András testvér 58 éve tagja a Hetednapi Adventista Egyháznak. 1960-ban az Eszék utcai gyülekezetbe kezdett el járni istentiszteleti alkalmakra, majd 1965-ben a Terézvárosi Gyülekezetben keresztelkedett meg. 3 évvel később, 1968-ban indult el a lelkészi szolgálat útján.

Nyugdíjba vonulása után és óta a Terézvárosi Gyülekezet tagja.

János az alábbi igével köszöntötte őt: „Légy te békében és erősítsd meg a szívedet, mert az Úr eljövetele közel van” (Jak 5:8). Az Ároni áldás eléneklése után a gyülekezet Szabó János lelkészünk vezetésével együtt mondott hálát András bácsi eddigi életéveiért, lelkészi szolgálatáért.

Molnár testvér zárásul a szeretet fontosságára hívta fel a gyülekezet figyelmét: „Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala… Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást…” (1Jn 4:7–9, 11).

V. Zs.

Az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes szolgálata a Terézvárosi Gyülekezetben

“Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!” (Zsolt 98:4–6, HunUj)

…olvasta fel a fenti bibliaszöveget mintegy küldetésnyilatkozatukként Molnár Miklós lelkész, amikor bemutatta a 28 éve fennálló zenekart.

Miklós – aki a zenekar vezetője – elmondta, hogy a zenekar tagjai heti, kétheti rendszerességgel gyűlnek össze próbálni kb. 200 km távolságot hidalva át ilyenkor. Hálával tekintenek vissza, hogy ehhez mindig kaptak anyagi javakat, így hangszereket tudtak vásárolni és zenetanárokat is tudtak fizetni, akik segítették őket az egyre színvonalasabb együtt zenélésben.

Fellépnek az országban többfelé is különféle rendezvényeken, mint pl. esküvők, térzenék, jótékonysági koncertek, temetések stb. alkalmával, és sokszor kapnak meghívást külföldre is. Most tavasszal éppen Dániába készülnek.

Nagy öröm volt számunkra, hogy ismét nálunk járt az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes, akik igazán színessé tették a délelőtti istentiszteletet, és vidáman telt a délutáni alkalmunk is, ahol tőlük és velük, az ő kíséretükkel tanulhattunk meg énekeket. Jó volt együtt énekelni, lelkesen, örömmel, kellemes hangulatban.

A nap zárásaként egy kis „kívánságműsor” is helyet kapott, ahol a jelenlévők kedvenc énekeit játszotta el a zenekar.

V. Zs.

40 éve a szolgálatban

Bodnár János lelkésztestvért köszöntötte feleségével, Bodnár Zsókával együtt Kalocsai Tamás, a DET elnöke 40 éves hűséges és kitartó lelkészi munkássága alkalmából január 14-én, a Terézvárosi Gyülekezetben.

Az egyházterület szeretete és hálája jeléül egy névre szóló Bibliát adott, a következő igével: „Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” (Fil 4:19).

Bodnár János testvér a gyülekezet előtt állva azt ígérte, hogy amíg az Úr megtartja és szolgálhat, addig ezt a Bibliát meg fogja nyitni a gyülekezet és önmaga számára. Az eddigi évek és szolgálat alapján bizonyosan elmondhatja, hogy nagy dolog Istent megtapasztalni, hallgatni Őt, és engedni, hogy a Szentlélek vezessen.

Kívánjuk Zsóka és János számára, hogy Isten adjon erőt a további útjukhoz, szolgálatukhoz! És azt az áldást, amit kapnak, tovább tudják adni, ahogy eddig is tették, Isten országa építésére!

Orbánné K. Szilvia

Ketten nyerték el az SOS-ösztöndíj a testvérnőkért pályázatot

A Generálkonferencia Női Szolgálatok Osztálya ösztöndíjat hozott létre azoknak a nőknek, akik elkötelezettek a Hetednapi Adventista Egyház küldetésének szolgálatában és az Úr szolgálatában. Ez egy globális kezdeményezés az egyház részéről. Azok a nők jogosultak pályázni az SOS-ösztöndíjra, akiknek a lakóhelye a Transzeurópai Divízió területén van és az Adventista Teológiai Főiskolára járnak vagy kívánnak járni.

Az idei évben két mesterszakos hallgató nyerte el az ösztöndíjat: Erdődi Erika, az Adventista tanulmányok specializáció hallgatója, illetve Bóka Veronika, a Mentálhigiéné specializáció hallgatója. A következő sorokban őket mutatjuk be:

„Második évemet kezdtem a teológia mesterképzésen, amikor olvastam a pályázati felhívást. Nagy öröm volt számomra, hogy elnyerhettem ezt az ösztöndíjat. Férjemmel és három gyermekünkkel a Ráckevei Gyülekezet tagjai vagyunk, szolgálatainkat is ott végezzük. Nehéz időszak áll a hátunk mögött, aminek még nincs vége. A gazdasági válsággal párhuzamosan mi egy építkezés kellős közepén állunk. Mivel jelenleg Fehérvárcsurgón élünk, nagy kihívást jelent minőségi munkát végeznem, mint a gyermek-szombatiskolai osztály vezetője. Ezért ezt az összeget is arra szeretném felhasználni, hogy az építkezéssel járó terheket megkönnyítsük és ezáltal mihamarabb beköltözhessünk új otthonunkba.” (Erdődi Erika)

„A tízes-húszas éveknél idősebben már nagy kihívás – és nagy teher – a tanulás anyagi oldala. Minden segítséget igyekszik megragadni az ember, ami kínálkozik. Én a mentálhigiéné MA-t végzem, és nekem például az is sokat jelent, hogy ebből az összegből ki fogom tudni fizetni a szállásdíjat: a két konzultációs nap között nem megyek ugyanis haza. Ezzel nem csupán szállást nyertem, hanem egy olyan estét is, amikor utazás helyett tanulhatok. Nagyon hálás vagyok ezért a rendkívül kreatív támogatási rendszerért!” (Bóka Vera)

Isten áldását kívánjuk tanulmányaikra és szolgálatukra!

Kovács Aletta Beatrix

Erdélyben jártunk

Még 2022-ben fogalmazódott meg a Hallgatói Önkormányzat javaslata, hogy legyen egy erdélyi bemutatkozó körútja az ATF-nek. Ami akkor még csak álom volt, az 2023 év elején meg is valósult. Hosszas egyeztetések és komoly szervezési munka előzte meg az indulást, de Isten kegyelméből február 11-én útnak indultunk.

A terv 5 gyülekezet meglátogatása volt, ahol egy-egy istentisztelet keretében a főiskolát mutatták be a tanárok és diákok.

Az első hétvégén a nyárádszeredai és a marosvásárhelyi „A” gyülekezetben voltunk dr. Tokics Imre és dr. Kormos Erik tanár urakkal. A második hétvégén pedig az ozsdolai, a sepsiszentgyörgyi és a nagysármási gyülekezeteket látogattuk meg az ATF vezetőségével, dr. Tonhaizer Tiborral, dmin. Szilvási Andrással és dr. Michelisz Richárddal.

Az istentiszteleteken mindenhol elhangzott egy-két rövid prédikáció, amely révén bepillantást nyerhettek a gyülekezet tagjai egy-egy tanórába. Majd a főiskolánk bemutatása következett, amiből nem maradt el a lelki útravaló sem. Az előadást és a bemutatót személyes tapasztalatok követték, az intézmény három hallgatója adott bepillantást, hogy telnek a diákéveik. Kovács Andrea mint HÖK elnök beszámolójában elmondta, hogy a családias hangulat és a támogatási lehetőségek nemcsak szellemi gyarapodást, hanem lelki megerősödést is jelentett számára. Balázs Ervin, a HÖK alelnöke személyes motivációjának tartja a missziót már gyerekkorától kezdve, ezért teljes szívvel ajánlotta a főiskolát mindazoknak, akik szintén elhívást éreznek az Isten iránti szolgálatra. Balázs Márta pedig azokat biztatta, akik szeretnének fejlődni, hogy ezáltal másoknak is segítségére legyenek.

Ezután egy-egy kisfilmet néztünk meg a főiskoláról és a diákéletről. Majd következett egy játékos „felvételi-teszt”, amit persze mindenki sikeresen teljesített.

Mindegyik gyülekezetben hatalmas szeretettel fogadták az ATF küldöttségét, amit ezúton is szeretnénk megköszönni a testvéreinknek és a vendéglátóinknak. Sok érdeklődővel sikerült beszélnünk, reméljük, hamarosan újra találkozhatunk velük és még másokkal is Pécelen.

Most is úgy történt, ahogy ez általában lenni szokott: lelkesíteni mentünk, de mi magunk is legalább annyira fellelkesültünk és megerősödtünk. Hatalmas tapasztalat volt mindannyiunk számára, hogy „Lélekkel és tudománnyal Krisztus szolgálatában” járhattunk Erdélyben. 🙂

Balázs Márta – Kovács Aletta Beatrix

AMM Európai hírek

Február 17–19. között Szovátán, Erdélyben volt az Adventista Motorosok találkozója, melyet az AMM Románia szervezett, és amelyen több mint 30 személy vett részt.

A találkozó azért jött létre, hogy lefektessék a jövőre nézve a missziós célokat, tevékenységeket.

A péntek esti alkalom istentisztelettel kezdődött, ahol bemutatkozott az AMM férfikórusa is. Ők – a tervek szerint – július 1-én Budapesten is fellépnek.

Szombaton délelőtt a szombatiskolával kezdtünk, majd a helyi uniótól delegált Balla Lóránd lelkész testvér hirdette Isten Igéjét.

A délutáni órákban Szerekován János, az AMM európai nagykövete tartott előadást az AMM-ről.

A nap végére 12 új leendő tag jelentkezett be a motoros misszióba. Ezzel egy harmadik csapat is megalakulhat Románia szinten.

Május első hétvégéjére látogat el az AMM Magyarország csapatához Graham Allcock, az Adventista Egyház Walesi Missziójának elnöke, aki szintén motoros. Jelezte, hogy ő is szeretné megalapítani az AMM Wales csapatát.

A későbbiekben beszámolunk az események alakulásáról.

Isten áldása kísérjen mindenkit!

Szerekován János

AMM európai nagykövet

AMM, ahol minden gurulás egy misszió!

Pályázzunk vagy ne pályázzunk?

A könyvpályázatokról röviden, néhány szám segítségével

2022 elején váratlan értesítést kaptam. Kiderült, hogy egy dél-amerikai testvérünk közel 1,2 millió forint értékben támogat könyvmissziót Magyarországon (ingyenes ajándékozás keretében). Hamar átláttuk, hogy akkor járunk el a legjobban, ha ezt az összeget pályázati rendszerben osztjuk ki (könyvek formájában) azoknak, akik ezt maguk is szeretnék. Az első évet sikeresnek értékeltük.

Aztán elérkezett az év vége, majd az új év, és – mintegy Isten ujjaként – két új helyről érkezett felajánlás (egy magyar vállalkozástól „A nagy küzdelem” könyvre, ill. egy testvérünk „Az örökkévalóság hajnalán” című könyvből ajánlott fel nagy mennyiséget – ezt egészítettük ki a „Beni és Kitti” c. gyermekanyaggal, amelyből szintén nagy mennyiségben volt ilyen célra). Azonnal tudtuk, hogy az előző évi pályázati rendszerünk nemcsak egyéves kísérlet lett, hiszen ezzel 2023 elején egész évre való pályáztatási készletünk keletkezett (és abban reménykedünk, hogy a rendszert hosszabb távon is tudjuk majd működtetni). A gyülekezetek egy része gyorsan, a másik lassabban reagált, de mára így is 55 pályázó várja húzásról húzásra, hogy nyerjen. A kérdés, hogy ez az 55 mit jelent?

A pályázók

Egy szám önmagában lehet sok vagy kevés, nagy vagy kicsi. A viszonyítási keret sokat segít, hogy eldöntsük, mennyi az annyi, mennyi ez az 55. Kevesebb, mint az összes magyar gyülekezet fele. Sőt, némileg tovább ront a képen, hogy ebből két pályázó nem is az egyházunkhoz tartozik (egy reformadventista közösség és egy messiási zsidó misszió), két pályázó gyülekezethez tartozó misszió (a Szigeti Jenő Kecskeméti Szabadegyetem és a Pásztor Hív Szolgálat), négy pályázó pedig külföldről nyújtott be igényt (Ausztria, Románia és Ukrajna országokból). Vagyis mindösszesen 47 gyülekezet érezte úgy az elmúlt másfél évben, hogy tud mit kezdeni több száz ingyenkönyvvel. Ez alig a gyülekezeteink 43%-a. Ha pedig a szórványokat és a missziókat is beleszámoljuk, az arányok tovább romlanak. Még így is nehéz megmondani persze, hogy ez a szám sok vagy kevés. Az biztos, hogy mi örülünk azoknak a gyülekezeteknek, amelyek fontosnak látják a könyveinket, és ezt azzal is kifejezik, hogy részt vesznek a pályázatainkon (de ez csak az egyik szemünk, amelyik nevet). Az a bizonyos másik szemünk viszont inkább sír, mivel sajnáljuk, hogy a gyülekezetek többsége nem él az ingyenes könyvek nyújtotta előnyökkel. Mivel a résztvevőktől mindössze annyit kérünk, hogy a résztvevői adatok mellett egy rövid leírással adják meg előre, mit szándékoznak tenni a kiadványokkal, és mivel egyéb befektetést az egész nem igényel, csak bátorítani tudjuk az eddig kimaradtakat, hogy gondolják át az eddigieket, és hacsak elvi alapja nincs a körbe való belépésüknek, jelentkezzenek egy következő pályázati kiírásunkba. Mivel ha egyszer valaki pályázott, nem kell minden körben újra jelentkeznie, automatikusan bekerül a következő körökbe, tényleg minimális befektetéssel (kb. 3-4 perc munkával) nyerhetnek akár több százezer Ft-nyi könyvet. Az biztos, kockázat nincs a dologban. És eddig minden gyülekezet nagyon örült, amikor végre nyerhetett. Miért is ne tett volna így!

A nyerési esélyekről

A matematikának a statisztikákkal foglakozó ága, különösen a valószínűségi kérdések igazán izgalmas terület. És bár ez a pályázat nem igényel a pályázóktól befektetést, így nem kell megtérülési rátával számolni, vagyis a nyerési esély nem annyira fontos kérdés emiatt, érdemes néhány számot hozzávetőlegesen ismerni. A nyerési esélyek az első időkben némileg magasabbak voltak, hiszen az első körben mindössze 16 pályázó igényelt könyveket, így ők 19%-os nyerési eséllyel léptek be a körbe. Év közben végig 13-19% között mozogtak a nyerési esélyek egyébként. Ez az év végén változott csak meg, amikor már közel negyven jelentkező közül kellett hármat kihúznunk, mivel ezzel a nyerési esély lecsökkent 7%-ra (jelenleg 6% körül jár).

Feltehető a kérdés, vajon mekkora az esélye annak, hogy egy gyülekezetet többször húzzunk ki? Mivel a nyertesek mindig egy körből kimaradnak (eddig 7 húzás volt), a többszöröződés esélye bizonyos mértékben csökkenthető, de még így is, egy olyan gyülekezetnek, amelyik az elejétől (mondjuk az első két körtől) része a rendszernek, mintegy 10%-os esélye volt többször nyerni. Ez elég magas. Ennek ellenére eddig mindössze egy esetben fordult elő, hogy egy gyülekezet többször nyert, viszont ők mindjárt háromszor egymás után (Ráckeve). Kicsit olyan érzésünk is volt az egész kapcsán, hogy Isten jól átgondoltan gondoskodott arról, hogy minél többen nyerjenek.

Látogassátok a honlapunkat (adventkiado.hu) és a Facebook-oldalunkat, és biztosan nem maradtok le a következő pályázatokról!

Dr. Gyetvai Gellért

kiadóigazgató