Hírek

Gyermekszombat Újbudán

God is love. Gott ist die Liebe. Dio é amore. Dieu est amour. Dumnezeu este iubire. – Mind ugyanazt jelentik: Isten a szeretet. A március 25-i gyermek-istentiszteleten számos különböző nyelven elhangzott ez a mondat gyülekezetünkben. A gyermekszombat témája a szeretet volt, e köré épültek a szolgálatok és programok, illetve a díszítés is. A dekoráció részeként két hatalmas, szív alakba rendezett fotófal készült egészen friss és korábbi életképekből, amiket mindenki örömmel nézegetett.

Közösségünkben immár hagyománnyá váltak azok a délelőttök, amiken a gyermekek különböző módokon, saját szemszögükből bemutatják az evangéliumot. Kreativitásuknak köszönhetően változatosan jelenítették meg az Igét, nem csak ének, zeneszám és vers formájában. Hallhattunk egy különleges kerekasztal beszélgetést a szeretettel kapcsolatban, egy szemléletes gyermektörténetnek lehettünk tanúi, megismerhettük, hogy a különféle nyelveken hogyan fejezhetjük ki azt, hogy Isten a szeretet. Illetve négy vállalkozó szellemű önkéntes bemutatta, hogyan lehetünk képesek a kereszt segítségével áthidalni a távolságot az embertársaink között, majd sikerült másfél perc alatt megtöltenünk a termet szeretettel.
Az igei gondolatokat Henter Zsombor tolmácsolta a gyülekezetnek.

Ebéd után a délutáni program sem maradhatott el, mely során a nagyobbak egy kvízzel tesztelhették tudásukat, a kisebbek pedig terepasztal segítségével dolgozták fel a teremtés történetét. A gyerekek nagyon élvezték az ötletes játékokat, feladatokat.

Az alkalomra lelkiismeretesen készültek a gyerekek, tanítók, szülők, zenészek, technikusok. Közös szolgálatuknak egy felemelő és közösségformáló istentisztelet lett az eredménye.

A jókedv és a vidámság mellett felidéztük, hogy ha megnyitjuk szívünket Isten szeretete előtt és megengedjük, hogy vezessen, Ő átformál minket, és hatással lehetünk mások életére is. Milyen csodálatos, amikor gyermekek, fiatalok közvetítik az evangélium üzenetét!

 

Zágonyi Klaudia

Szegedi Kovács György költői estje

Ha testvéreink másutt nem is, de a heti Bibliatanulmányok lapjain találkozhattak Szegedi Kovács György verseivel. Műveit mára 11 kötet foglalja magába, és hamarosan készen lesz a következő is. Verseinek egy része nem elmondásra készült, hanem elmélyült olvasásra. Nem is könnyű megérteni, de azoknak, akik erőt vesznek magukon, és félretolják azokat a szellemi termékeket, amelyek a mélyebb gondolkodástól elszoktatnak, egy olyan világ feltárulásában lesz részük, mint azoknak a barlangászoknak, akik a világ legszebb kristálybarlangjait találták meg.

A költőnek szinte egyetlen verse sincs, amelyben ott ne lenne Isten. Ezek a költemények nagyon őszinték, és megtaláljuk bennük a saját vívódásaink, kételyeink, a megváltás átélt élményének valóságát.

  1. április 15-én délután 17 órakor, Újbudán, a gyülekezeti terem adott otthont a költőnek és versei hallgatóságának találkozójára. Kellemes hangulatban érkeztünk, és így is telt az idő. Istennek hála, nem nagy létszámú, de a nemes költészetet valóban szerető közönség jelent meg, és a közel 2 órás vers- és ének-zenehallgatás után nehezen hagyta el a termet.

A versmondókat: Makkos Norbertet, Mudris Anettet és Tokics Marikát csak dicséret illeti a szép kiejtésért, a versek értő tolmácsolásáért. Hálás köszönet a Hungarikum Együttesnek, a tőlük megszokott, letisztult, magas színvonalú ének-zenei szolgálatáért: Kremniczky Gézának és Takács-Mudris Anettnek.

Külön öröm volt a közönség soraiban köszönteni dr. Szigeti Jenőnét, hiszen Szigeti Jenő sok bátorítást és szeretetteljes baráti támogatást adott a költőnek már évtizedekkel ezelőtt is.

A költő életébe, a könnyűnek nem nevezhető gyermekkor megismerésébe, az eltelt időben történt irodalmi tevékenység kiteljesedésébe is bepillanthattunk E. Kökényes Zsuzsának, a régi barátnak közreműködésével, aki bemutatta Szegedi Kovács Györgyöt és vezette a vele folytatott beszélgetést.

Úgy éreztük, hogy a költő egyik pár soros versében megfogalmazott, szinte az egész emberi lét, küzdelem végét jelző tapasztalatot élhettük meg ezen az estén: A kiáltás a koponyahegyről/a Teremtésig visszhangzik;/mintha annak része lenne,/S valaki kihajol belőlem,/megigazítja hófehér köntösét,/egészen a vállamtól/a bokámig.

Mindnyájan, akik jelen voltunk ezen a szép eseményen, éreztük a vágyakozást, hogy bárcsak már úgy élne bennünk Krisztus (Gal 2:20), hogy Ő hajolhatna ki végre belőlünk, „megigazítani” azt a hófehér köntöst, amely egykor minden megváltottat befed (Jel 19:8). Istennek a befejezett teremtés felett érzett egykori öröme, a kijelentés, amelyben „igen jó”-t hallatott a mennyei Szó, ismét felhangzott a „koponyahegyről”: „Beteljesedett, elvégeztetett”.  – Ez lett a bűnbe esett ember „új teremtésének” ára és záloga, és nemsokára ez a Szó tölti be az egész kozmoszt, jelezve az „Új Föld” teremtését. Legyen részünk benne!

 

Egervári Miklós

Peszách: a szabadulás ünnepe az Adventista Teológiai Főiskolán

Széderestre gyűltek össze az Adventista Teológiai Főiskola hallgatói 2023. április 14-én, pénteken este, hogy visszaemlékezzenek Isten ószövetségi népéért hozott különleges tetteire és hálát adjanak az Örökkévalónak.

A széder szó jelentése: rend. A Hágádá pedig a széderest könyve.

Dr. Szécsi József és dr. Tokics Imre professzorok vezették e különleges vacsorát, akik már többször ülték meg a széderest alkalmát zsidó körökben.

A program kezdetén a „Tüzed, Uram Jézus” kezdetű éneket énekelték el a hallgatók, majd az asztali áldás következett magyar és héber nyelven, amelyet együtt olvastak fel a Peszáchi Hágádá c. könyvből.

„Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, ki szeretettel és irgalommal viseled gondját a világnak, ki kegyelmesen kenyeret juttatsz minden élőnek, kinek köszönhetjük, hogy soha semmiben nem szenvedtünk hiányt, és remélhetőleg nem is fogunk soha. Hatalmas a te neved. Mert ellátónk és gondoskodónk vagy, mindenkivel csak jót tevő, aki minden teremtménynek élelmet juttatsz. Amint írva van: »Kinyitod kezedet, és kegyelmedben kielégítesz minden élőlényt« (Zsoltárok 145:16). Áldott vagy Örökkévaló, aki mindenkit ellátsz.” (Peszáchi Hágádá, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület és a Pesti Jesiva, Budapest, 2001, 39. o.)

A széder tálon megtalálható volt a 3 db pászka, a tojás, a keserűfű, a burgonya, a csontos hús, a zöldségek, a reszelt alma és a must, ez utóbbit 4 alkalommal szolgálták fel. A finom maceszgombóc leves is tartalmazta a menü részét, amely bőségesen rendelkezésre állt a jelenlévők számára.

A pászkát, a kovásztalan kenyeret azért fogyasztják ilyenkor, mert az ősök tésztája meg sem kelhetett, kiűzték őket Egyiptomból, de az Örökkévaló megszabadította a népét.

Ennek emlékezetére ünnepelte meg Jézus a tanítványaival a pászka vacsorát. Ezért az adventi nép is az úrvacsora alkalmával kovásztalan kenyeret használ.

A keserűfű annak jelképe, hogy az egyiptomiak „kemény munkával keserítették az életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; mindenféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket” (2Móz 1:14). Emiatt a zsidó embernek minden korban és időben úgy kell erre tekintenie, mintha ő maga szabadult volna ki Egyiptomból. (Lásd: 2Móz 13:8.)

A Hatikva című ének, Izráel himnusza a széderest végén hangzott el, majd ezt követte egymás felé, a szokásos jókívánság: „Jövőre Jeruzsálemben!”

A Hallgatói Önkormányzat vezetője, Kovács Andrea és segítői lelkesedéssel készültek e jeles ünnepre, ami a főiskolán, Pécelen került megrendezésre. A különleges eseményen jelen volt dr. Zolyomi Renáta a Magyar Unió kincstárnoka, dr. Gyetvai Gellért kiadóigazgató, dr. Kormos Erik, az Újszövetségi Tanszék vezetője és több mint húsz hallgató.

A Hetednapi Adventista Egyházban a világ különböző tájain, az adventista zsinagógákban évről évre megünneplik a széderestét testvéreink, így többek között például Észak-Amerikában, Floridában is. Egyházunk fontosnak tartja a kapcsolatot a zsidósággal, ezért a Generálkonferencia évtizedekkel ezelőtt létrehozta az Adventista–Zsidó Barátság Intézményét (WJAFC). https://wjafc.globalmissioncenters.org/

Ennek nyomán a Magyar Unió is megalapította az Adventista–Zsidó Baráti Társaságot 2010-ben.

A széderest jelentősége az emlékezés és a közösségépítés, amelyet fontosnak tart az Adventista Teológiai Főiskola, ezért kerülhetett sor ilyen alkalomra már többször. Isten áldása kísérje az intézmény munkáját!

 

Tokics Mária

Rendhagyó kirándulás

Gyülekezetünk férfi klubjának tagjai kirándulást szerveztünk a Hosszúpályi település határában  található Olga-kertbe 2023. március 19-én. Az  ötlet – és a szervezés – kivitelezője Szőllősy Botond volt, az újonnan megalakult férfi klub vezetője. Megjegyzésként szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem a női osztály ellensúlyozására jött létre.

Ez a második közös találkozásunk volt, és örömmel konstatáltuk, hogy mintegy 22-25-en jöttünk össze, különböző korosztályból, 5-75 évig. A játék, a főzőcske és a beszélgetések alkalmat adtak arra, hogy egymást – így a természetben – „természetesen is” megismerjük, és közelebb kerüljünk, közösséget alkossunk. Ebben Restás László lelkészünk igei gondolatai is segítettek. Lévén Petőfi  emlékév, felidéztük a Ha férfi vagy, légy férfi c. versét, melynek 3. versszakát idézem is:

„Ha férfi vagy, légy férfi,

Legyen elved, hited,

És ezt kimondd, ha mindjárt

Véreddel fizeted.

Százszorta inkább éltedet

Tagadd meg, mint magad;

Hadd vesszen el az élet, ha

A becsület marad.”

A jó hangulatú találkozó a délutáni órákban ért véget, reméljük, hogy lesz folytatása is.

Az alábbiakban fotóval is illusztráljuk a beszámolót.

 

Dr. Nagy Vilmos

Öröm volt az ADRA munkatársának lenni! – Interjú Kiss Józsefné Éva nénivel

– Mit tudsz elmondani az olvasóknak családi hátteredről?

– Adventista család második generációs tagja vagyok. Szüleim a Vecsési Adventista Gyülekezet tagjai voltak halálukig.

 

– Mint adventista szülők gyermeke, a legnehezebb időben voltál gyermek. Volt valamilyen nehézséged, hogy ott lehess a gyülekezetben? Milyen gyermekkori emlékeid vannak?

– Gyermekéveimet a Vecsési Gyülekezetben töltöttem 1958-1959-es alapítása után. Ebben az időben tilos volt minden vallásos összejövetel. Emlékszem, hogy családi rendezvénykét tartottuk a szombatot. Jöttek a testvérek, és a beárulás fenyegetettsége minden szombaton ott lebegett, hogy letartóztathatják miatta a szüleimet. De a hitünkben emiatt sohasem gyengültünk. Minden szombat megtartása egy közös tapasztalat volt az Úrral.

 

Volt-e valamilyen pályaválasztással kapcsolatos vágyad? Hol és milyen iskolába jártál?

– Nem volt különösebb elképzelésem, mert az Úrra bíztam jövőmet. Tanulmányaimat a Közlekedésgépészeti Technikum Gépgyártás-technológiai szakán végeztem, Budapesten.

 

– Mint fiatal lány, tudtál-e a világi korszellemnek ellenállni?

– Nem kellet ellenállni az akkori fiatalkori világi szellemnek. Gyermekkorom, hithű szüleim, a gyülekezetben eltöltött évek már korán adtak egy bizonyos lelki erősséget. Nagyon fontos, hogy hol és hogyan nőnek fel a gyermekek.

Védelmet nyújtott, hogy a fiatalkori éveimet a szüleim házában töltöttem férjhez menetelemig.

 

– Hogyan emlékszel vissza a keresztségedre? Ki keresztelt és hol volt helyileg?

– Kovács Ibolya bibliamunkásnő munkássága sokat segített, hogy meghozzam döntésem. Emlékszem, hogy az otthonában közös bibliatanulmányozást vezetett, és többen vettünk részt ezeken az alkalmakon. Sokat beszélgettünk és imádkoztunk. Szerettem ott lenni, mert bátorított és támogatott. Amikor döntöttem, hogy szövetséget kötök az Úrral, ő készített fel a keresztségre. Nagyon hálás vagyok ezért Kovács Ibolyának, aki már várja a feltámadást, én pedig a viszontlátást. 1975-ben Szigeti Jenő testvér a Budapest Székely Bertalan utcai gyülekezetben megkeresztelt. Ekkor már megszülettek gyermekeim és a Pestszentlőrinci Gyülekezet tagja lettem.

 

– Hogyan alakult az életed mint családanya?

– Két gyermekemet, Ferit és Évát hitben neveltem, és házasságkötésükig velem laktak. Ma már boldog nagymama is vagyok.

Munkahelyeim gépipari tervezőirodában voltak, ahol gépésztechnikusi beosztásban dolgoztam, mint műszaki rajzoló, részletszerkesztő a nyugdíjba vonulásig.

 

– Hogyan és mikor lettél az ADRA munkatársa?

– Nyugdíjba vonulásom után az ADRA Alapítványnál dolgoztam önkéntesként, majd pénztárosi és raktárosi beosztásban 2000-től 2019-ig.

 

– Milyen élményeid és emlékeid vannak erről az időszakról?

– Az ADRA Alapítványban eltöltött időben megismertem az ország különböző helyein az ADRA önkénteseket, és elég nagy ismeretségre tettem szert az egyház tagjaival, ami e nélkül a munka nélkül nem történhetett volna meg. Szép élményekben volt részem a balatoni gyermektáboroztatás idején, ahol megismerkedtem a norvég támogatókkal, akik nagyon sokat tettek anyagilag és részvételükkel a gyerektábor sikeréért, ahol nagyon sok rászoruló gyermeknek örömet és lehetőséget teremtettek a nyaraltatással, és azzal, hogy megismertették a bibliai történeteket a tábor alatt, amire a szervezők nagy gondot fordítottak.

Az ADRÁ-nál eltöltött 19 év alatt kapcsolatokat, missziós lehetőségeket, a rászorulók segélyezésének örömét, valamint a munkatársakkal való szeretetteljes kapcsolatokat kaptam ennek a munkának a végzése közben.

Nagy öröm volt számomra, amikor a balatonlellei nyaralásból hazafelé a vonaton az egyik kolléganő felhívott, hogy volna-e kedvem az ADRÁ-nál pénztárosként dolgozni. Ezt én az Úrtól egy jelnek vettem, hogy elhívott erre a munkára. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt a munkát 19 évig végezhettem a nyugdíjba vonulásom után.

 

– A Vecsési Gyülekezet ma a lelki otthonod. Hány éve?

– A gyülekezeti életem a Pestszentlőrinci Gyülekezetben kezdődött, majd gyermekkorom Vecsési Gyülekezetéhez kértem a levelem átküldését, amelynek a mai napig is tagja vagyok, immár 45 éve.

 

– Jelenleg is aktív tagja vagy a gyülekezetnek. Milyen szolgálatot végzel?

– A Vecsési Gyülekezet aktív tagja vagyok, ahol a pénztárosi munkát és az adminisztrációs, szervezési feladatokat végzem. Segítem a missziómunkát, és ismerőseimet, barátaimat, szeretteimet, mindig hívom, hogy közösen ünnepeljünk a gyülekezetben.

 

– Mit üzensz a mai fiataloknak?

– A fiataloknak sok kitartást kívánok és azt, hogy az emberek iránti segítőkészséget vigyék tovább, amíg az Úr Jézus visszajön, hogy ilyen munkában találja őket.

 

Köszönöm az interjút és további áldást kívánunk Éva néni életére és szolgálatára!

 

Bodnár Zsóka

NSZO vezető

 

 

Nárcisz napok

A Debreceni „A” Gyülekezet női osztálya számára a nárcisz nem csak egy tavaszi virág a sok közül. Inkább a szeretet jeleként tartjuk számon, amit megoszthatunk, vagy továbbadhatunk másoknak.

E különleges szeretetszolgálat kapcsán, melyet 2016 óta végzünk, több ezer szál nárciszt juttattunk el idősotthonba, iskolai intézménybe, városi könyvtárba vagy a hospice palliatív osztályra.

Miért ne lepnénk meg „csak úgy” egy-egy ismerőst, barátnőt, szomszédot vagy éppen valakit, akivel már régen nem beszéltünk? Akár egy ismeretlen embertársunkat is megörvendeztethetjük az utcán, nem?

Soha nem tudhatjuk, hogy a szeretet egy apró kifejezése milyen láncolatot indít el másokban vagy bennünk.

Az idei nárcisz napok eseménysorozatának legmegindítóbb állomása a Debreceni Klinikai Központ Hospice Osztálya volt, ahol az osztályon fekvő betegeknek rövid műsort adtunk csokraink kíséretében. Öröm- és szeretetkapszulát ajándékoztunk dallal és verssel… és hisszük, hogy nem hiába.

Köszönet Balogh István barátunknak a rengeteg felajánlott virágért!

„Mert az ő alkotásai vagyunk, Krisztus Jézusban a jó cselekedetekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk” (Ef 2:10).

 

Szőllősyné Nagy Annamária

NSZO munkacsoporttag

 

Jótékonysági hangverseny a Terézvárosi Gyülekezetben

A nyáron betegség miatt elmaradt zenei tábor záró hangversenyét a debreceni jótékonysági alkalom után 2023. január 28-án Budapesten is meg tudtuk szervezni szintén jótékony céllal. A kedvezményezett Orosz Adél, 3 éves kislány volt, akit másfél éves korában szörnyű baleset ért. Az életmentő műtétet követően azonban csodával határos módon a kislány elkezdett fejlődni. Az orvosok 1% esélyt adtak neki.

A hangversenyen egyházunk zenei táborának Soli Deo Kórusa és Fúvósegyüttese szolgált. Isten Igéjét Fenyvesi Péter Pál, egyházunk főtitkára nyitotta meg. Valamint elmondta tapasztalatát a kislány édesanyja is, mely nagyon megható volt.

A hangverseny végén több, mint 1 000 000 Ft-tal tudtuk támogatni Adélka további gyógyulását, fejlődését. Kívánjuk, hogy az egész család a későbbiekben is tapasztalja meg az Úr gyógyító szeretetét!

 

Pörneki Attila
zenei osztályvezető

Értékteremtő Konferencia

Idén, március 10–11-én került megrendezésre Budapesten a nyolcadik Értékteremtő Konferencia az Ifjúsági Szolgálatok szervezésében a Dunamelléki Egyházterület támogatásával. 150 résztvevőnek volt lehetősége a három főelőadás és két szeminárium segítségével körüljárni egy nagyon érdekes témát: Elveszítem a vallásom? – Vallás a XI. században.

Vendégünk, az alkalom főelőadója Dejan Stojkovic volt, a Transzeurópai Divízió Ifjúsági Szolgálatok Osztályának a vezetője. Határozott, Krisztus-központú előadásaival a hallgatók figyelmét sikerült egyértelműen Jézus Krisztus hatalmára, csodás személyére, életünkben végzett munkájára irányítani.

Szombat délután a résztvevők, dr. Gyetvai Gellért és dr. Kormos Erik vezetésével boncolták tovább a konferencia témáját.

Az éneklésben, Isten dicsőítésében a RANDOM PROJEKT énekegyüttes vezette a résztvevőket.

Hálásak vagyunk az áldásért, amit ezen alkalom által adott nekünk Isten!

 

kp

 

Ifjúsági koncert

2023. február 4-én került megrendezésre az idei év első országos ifjúsági koncertje a Terézvárosi Gyülekezetben. Az alkalom témája: Karjaid közt otthon vár.

Kórusművek, dicsőítő énekek és Isten Igéje töltötte be a termet és a jelenlévők szívét Isten dicsőségére. Mindezt az országos ifjúsági kórus és a RANDOM PROJEKT énekegyüttes szolgálata tette lehetővé. Hálásak vagyunk Istennek az ő szolgálatukért!

 

kp

Regionális ifjúsági napok az első negyedévben

A 2023-as év első három hónapja is sok lehetőséget biztosított a fiataloknak a közösség áldásának a megtapasztalására regionális és országos szinten is. Hat regionális ifinap, két konferencia és egy koncert azt a célt szolgálták, hogy a résztvevők megtapasztalják Isten jelenlétét, találkozzanak egymással és Isten Igéje pozitív nyomot hagyjon az életükben.

 

Az ifinapok helyszínei és témái:

  • Budapest Pestlőrinc – A legfontosabb kérdés
  • Miskolc – Keresd! Éld át! Add tovább!
  • Gyula – Ki vagyok én? – Alárendelés és elköteleződés az emberi jogok világában
  • Székesfehérvár – Identitás Krisztusban
  • Budapest Óbuda – Győzni akarok! Eldobnám láncaim… de hogyan?
  • Hajdúböszörmény – Keresztény vagy? Kik között? Mikor? Meddig?

 

Hálásan köszönjük annak a hat gyülekezetnek, amely az év első három hónapjában helyet adott egy-egy regionális ifjúsági napnak és aktív részt vállalt a regionális ifjúsági munkában megteremtve a körülményeket arra, hogy ilyen formában imádjuk Istent, lelki, fizikai táplálékot és feltöltődést biztosítva a résztvevőknek.

kp