Bejegyzés

Kirándulás Ópusztaszerre

Oktatók és hallgatók egy része, az Adventista Teológiai Főiskoláról közösen fedeztük fel Ópusztaszer és Szeged szépségeit.

Lehetőségünk volt látni a rendezett és sok örökséggel kecsegtető Nemzeti Történelmi Emlékparkot, melynek fő látványossága a Feszty-körkép volt. Vetítővásznon belekóstoltunk a Szer történet és Magyarország történelmébe, illetve íjászkodási lehetőségünk is volt.

Ezt követően együtt ebédeltünk egy szegedi étteremben, ahol néhányan városnézést is beiktattak.

Egész napos programunkon mindenki elfáradt. De sok természeti és kulturális élménnyel gazdagodtunk.

ATF

Diákélet lelki szervezése

A diákélet lelki szervezése egy teológiai oktatási intézményben – meglátásom szerint – kétoldalú feladat. Egyrészről ideális esetben a diák egy olyan működő elméleti és gyakorlati keretrendszerbe csatlakozik be, amely benne komoly, releváns kérdésekkel való szembenézésre bátorítja, ami időnként elkerülhetetlenül kényelmetlen. Másik oldalról azonban ugyanez a rendszer nem hagyhatja magára a diákot a kérdéseivel egyedül küzdeni, hanem azt mederben tartva egy érzelmileg és lelkileg biztonságos szociális közeget kell biztosítson ahhoz, hogy a kérdésekkel való szembenézéssel járó stressz ne árassza el a diákot, hanem azzal úgy tudjon szembenézni, hogy az tágítsa a perspektíváit és fejlessze tudását, képességeit, közelebb vigye őt egy kiegyensúlyozott, holisztikus ön- és istenképhez.

A szolgálatomon keresztül a diákok számára egy olyan támogató és elfogadó szociális és lelki közeget nyújtok tehát, amelyben egyrészt a főiskolán töltött idejük alatt felszínre kerülő, akár magánéleti jellegű, akár a tanulmányaikhoz szorosabban kapcsolódó dilemmáikban, kérdéseikben segítséget kaphatnak, másrészt lelkileg megerősödhetnek és felkészülhetnek arra, hogy megfelelően fogadják további kérdések, dilemmák, lelki problémák felszínre kerülését. Mindehhez szorosan kapcsolódik a diákok integrálása egy olyan lelki családba, egyházba, amely több dimenziós szupportív csoportként működik, és aminek részét képezi a campus területén működő gyülekezetbe való aktív becsatlakozásnak a lehetősége.

Szolgálatommal a diákokat bátorítom, hogy aktívan és a gyakorlatban is fedezzék fel Istentől jövő elhívatásukat.

 

H. Zs.

Az ATF az Értékteremtőn

Az Adventista Teológiai Főiskola képviseletében részt vettünk az Ifjúsági Osztály által szervezett Értékteremtő Konferencián március 25–27. között, melyet Budapesten, a Virtuózok Hangversenyteremben rendeztek. Az eseményen az intézmény Hallgatói Önkormányzatának képviselői is megjelentek.

A szombati program keretein belül lehetőségünk volt néhány percben bemutatni a résztvevők számára a főiskolát, melyben ismertettük, milyen képzéseket folyatunk, és miért érdemes például teológiát tanulni, illetve miért is válasszák az Adventista Teológiai Főiskolát. Ezt követően az érdeklődők a felállított standunknál kaphattak választ felvetődött kérdéseikre. Bővebb információkat tartalmazó új Felvételi tájékoztatókkal és a Bemutatkozó füzetekkel együtt golyóstollakat, illetve kitűzőket osztottunk ki a résztvevők között, akik örömmel fogadták az ajándékokat.

 

Kovács Aletta Beatrix

Hírek az ATF Könyvtárából

Immár két éve dolgozom a főiskola könyvtárában. Mióta itt vagyok, folyamatosan azon dolgozom, hogy az ATF Könyvtára minél inkább megfeleljen a kor kihívásainak. Mivel az ország egyik legnagyobb műszaki könyvtárából kerültem ide, ahol az Olvasószolgálati Osztályon dolgoztam, óriási kihívást jelentett, hogy itt egy személyben több munkakörben is helyt kell állnom, hiszen a nagykönyvtárban osztályokra bontva végzik a könyvtári feladatokat.

Az elmúlt két év egyik legnagyobb eredményének tartom, hogy a könyvtári állomány mintegy 30%-a elérhető a HUNTÉKA Integrált Könyvtári Rendszer katalógusában. https://atf.opac3.monguz.hu/

Ez év tavaszától a hallgatók elektronikusan tudnak kölcsönözni, és saját maguk is tudnak hosszabbítani és lefoglalni könyveket, illetve előjegyezni.

Maga a gyűjtemény egyedülálló a maga nemében, mert itt nemcsak a szokásos gyűjtőmunka eredményeképpen gyarapodott az állomány, hanem nagyon sok magángyűjtemény is színesíti.

Nap mint nap emelek ki muzeális könyveket, melyek helyben elérhetők és megtekinthetők a könyvtárban. Itt emelném ki az Ellen Gould White-gyűjteményt, ami egyedülálló az országban, egyelőre még nem visszakereshető.

Az állomány rendezésében és a megfelelő raktári rend kialakításában sok önkéntes hallgató és két külsős segítő vett részt. Két hallgató diákmunkában segítette a munkámat. Nélkülük nem ment volna.

Tavasz óta a főiskola intézményi adminisztrátora lettem az MTMT-ben, ami egy külön munkakör, és hatalmas felelősség.

Az 2021-es őszi félévben könyvtáros blogot indítottam; egyelőre egy hallgató ír rendszeresen cikkajánlókat, de nyitva áll az ajtó, hogy ha valaki szeretne bekapcsolódni ebbe a munkába, akkor várom szeretettel.  https://adventistakonyvtar.blogspot.com/

Novemberben sikeresen lezajlott a második könyvtáros este, ahol a fő téma Miért szeretjük Luther Mártont? volt. Az este kellemes, interaktív beszélgetés formájában zajlott, a hallgatók bevonásával.

A könyvtár nyitvatartása a főiskola honlapján elérhető. https://atf.hu/konyvtar-es-dokumentacios-kozpont-2/ Várom Önöket, várlak Benneteket sok szeretettel nyitvatartási időben, illetve a könyvtár alábbi elérhetőségein!

Molnár Zsuzsanna, ATF Könyvtár

„Valláspatológiai jelenségek és kihívások”

Tudományos konferencia az Adventista Teológiai Főiskolán

2021. szeptember 6-án a Gyakorlati Teológiai Tanszék szervezésében „Valláspatológiai jelenségek és kihívások” címmel tudományos konferenciát tartottunk az ATF-en. A téma iránt érdeklődő szakemberek és teológushallgatók mellett a Magyar Unió lelkipásztorai is hivatalosak voltak a rendezvényre. A konferencia előadói széles perspektívából közelítették meg a témát: orvosi-pszichiátriai, pszichológiai, antropológiai és bibliai szempontból.

A konferenciát Tonhaizer Tibor rektor testvér nyitotta meg. Bevezetőjében megköszönte, hogy a szakterület kiváló és széles körben ismert szakemberei is elvállalták az előadásokat.

A konferencia délelőtti programjában az alábbi előadásokat hallhattuk:

  • Süle Ferenc orvos és pszichológus – A valláspatológia magyarországi múltja és jelene
  • Dr. Máté-Tóth András – A sebzett kollektív identitás vallási dimenziói
  • G. Tóth Anita pszichiáter adjunktus – Klinikai tapasztalatok – irodalomterápia és biblioterápia

 

A konferencia Horváth Péter és Szilasi Zoltán lelkipásztorok által vezetett pódiumdiszkusszió után, a délutáni szekcióban három doktorjelölt előadásával folytatódott:

  • Barcsa Krisztina valláskutató – Vallási és spirituális kompetenciák oktatása a pszichológus-képzésben
  • Árvai Tamás Kristóf teológus, lelkipásztor – Az ószövetségi kor vallásos szélsőségeinek kulturális ismérvei mai szemmel
  • Fenyvesi Péter Pál teológus, tanársegéd – Két patológiás vallási jelenség az újszövetségi korból

 

A konferencia nagyszerű rálátást biztosított arra a jelenségre, miszerint a hitélettel, ill. a vallásos élettel összefüggésben kialakuló betegségek nem új keletűek, és gyógyításuk különös körültekintést igényel. Ebben a szolgálatban a három terület – pszichiátria, pszichológia és keresztény lelkigondozás – közös együttműködésére van szükség. Sőt bizonyos esetekben kívánatos lenne, ha mindhárom területen képzett szakemberek állnának rendelkezésre.

Reméljük, hogy a konferencia utóélete további segítséget fog nyújtani egészséges gyülekezeti közösségek építéséhez és fenntartásához. Az alkalom több lelkipásztorban felkeltette az érdeklődést a téma további tanulmányozásához. Az Adventista Teológiai Főiskola tervbe vette egy tudományos kötet kiadását a valláspatológia témakörében.

 

Dr. Szilvási András

Tanévnyitó és diplomaátadó ünnepség az Adventista Teológiai Főiskolán

2021. mszeptember 5-én egy szép, napsütéses vasárnap délelőtt került megrendezésre az Adventista Teológiai Főiskola szokásos tanévnyitó és diplomaátadó ünnepsége. Az ünnepséget az ilyenkor megszokott módon komoly előkészületek előzték meg a Tanulmányi Hivatal részéről. Urunk áldásai mellett minden bizonnyal a gondos szervezésnek is köszönhető, hogy rendezvényünk mintegy 120 fő jelenlétében zajlott, beleértve ebbe nemcsak az oktatói kart és a végzett hallgatók hozzátartozóit, de a jelenlegi hallgatóink egy részét, valamint sok kedves érdeklődőt is.

Az ünnepség kezdetén dr. Ősz-Farkas Ernő testvérünk köszöntötte a résztvevőket, majd a közös ének és a hálaadó imádság után a Trio Acustic zenei és dr. Tokics Imréné versszolgálata következett. Az ATF fenntartója nevében egyházunk főtitkára, Fenyvesi Péter Pál tartott ünnepi köszöntőt, dr. Szilvási András pedig egy rövid nyitó áhítatot. Az igeszolgálat fókuszában álló üzenet a hit és a tudás közötti – napjainkban sajnos – mesterségesen felállított szakadék áthidalásának szükségszerűségét célozta, rámutatva egyszersmind a megoldás lehetséges módozataira is.

Az áhítat után került sor az intézmény végzős hallgatóinak fogadalomtételére, melynek keretében az érintettek dr. Tokics Imre professzor úr vezetésével tettek bizonyságot arról, hogy immáron teológusokként a továbbiakban is elköteleződnek a Szentírás intenzív kutatása mellett, fáradozni fognak azon, hogy megszerzett ismereteikkel aktívan gyarapítják az egyház és a társadalom tudáskincsét, főiskolánk jó hírét pedig a jövőben is ápolják. Ezt követően került sor az oklevelek átadására. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt tanév lezárásaként 19 hallgatónk vehette át oklevelét, méghozzá három képzési formában: Tíz hallgató alapszintű (BA) diplomát, három hallgató egyetemi szintű (MA) diplomát, hat fő pedig életmód-tanácsadó szakirányú oklevelet kapott. A végzett hallgatók nevében Scheller György (BA) és Frisala Anita (MA) fejezték ki köszönetüket az ünneplő közösség előtt. Friss diplomásaink elmondták, hogy az intézmény falai között eltöltött évek során nemcsak tárgyi ismeretekben gazdagodtak, de a lelki közösség megélése is nagyon sokat jelentett számukra. A tanév megnyitása keretében dr. Tonhaizer Tibor rektor úr első gondolatai a járvány okozta oktatási-nevelési nehézségek felemlítése mentén kerültek megfogalmazásra, de ezeket a hála és a köszönet szavai követték. Hála a Teremtő felé, aki megőrzött bennünket az elmúlt tanév pandémiás viszontagságai között, és köszönet a munkatársaknak, akik a saját szolgálatuk területén a nehézségek ellenére is mind kiválóan helyt álltak. Ezt követően került sor az új kinevezések, illetve megbízások átadására.

Dr. Szilvási András az ATF Gyakorlati Tanszékének vezetője a Szenátus júniusi döntése alapján 2021. szeptember 1-től rektorhelyettesi megbízást kapott. Az ő feladata lesz többek között a főiskola minőségbiztosítási rendszerének működtetése, valamint az akkreditációs eljárásokra (MAB, AAA) való felkészülésünk irányítása, koordinálása.

Dr. Szabó János az ATF tanársegédje ugyanakkor e tanévtől kezdődően adjunktusi besorolásban végzi tovább oktatói szolgálatát az Egyháztörténeti Tanszéken, aki szintén örömmel vette át kinevezési okmányát.

Prof. dr. Szilvási József testvérünk a nyár folyamán töltötte be a 70. életévét, ezért ő a Felsőoktatási Törvény vonatkozó szabályozása értelmében nyugállományba vonult. Az ATF Szenátusa azonban a fenti törvény által biztosított jogkörével élve, alaposan mérlegelte Szilvási professzor úr sok évtizedes oktatói és vezetői szolgálatát, kiváló publikációs teljesítményét, valamint számottevő hazai és nemzetközi szakmai elismertségét, és mindezek hátterén „professor emeritus” címet adományozott számára. E cím birtokában dr. Szilvási József a Rendszeres Teológiai Tanszék megbízott vezetőjeként folytatja tovább szolgálatát. Az ünnepelt a kinevezési okirat mellett „Az Egyház építője és misszionáriusa” címmel egy szép emlékkönyvet kapott ajándékba, melyben olyan neves kollégák tanulmányai kaptak helyet, akik Szilvási tanár úr életének és munkásságának bizonyos szakaszaiban meghatározó szerepet töltöttek be. Mindhárom testvérünk laudációját a kötet szerkesztője, prof. dr. Tokics Imre tanár úr ismertette, áldást kívánva a kinevezettek további életére és szolgálatára.

A rektori beszéd végén elhangzott még, hogy az ismert külső nehézségek ellenére is minden okunk megvan az örömre, hiszen az Adventista Teológiai Főiskolát a korábbi évekhez hasonlóan most is több új hallgató választotta annál, mint ahányan diplomát kaptak, vagyis intézményünk létszámbeli fejlődése biztosítva van. Imádkoznunk kell viszont a járványhelyzet mielőbbi megszűnéséért és a jelenléti oktatás folytatásának lehetőségéért, ami minden felsőoktatási intézmény, de különösen egy hitéleti irányultságú főiskola számára a közösség napi szintű megélése szempontjából létérdek. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az új tanév során kettős akkreditációnak nézünk elébe, ami a kis munkatársi létszámból kifolyólag jelentős terheket ró ránk. Mindezek tudatában is megerősít bennünket a Róm 8:31-ben olvasható páli ígéret, ami a rektori tanévnyitó beszéd záró mondataként hangzott el: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.” E gondolat jegyében szeretnénk most mi is megkérni testvéreinket arra, hogy imádságaik és anyagi felajánlásaik során ne feledkezzenek meg az itt folyó oktatói, kutatói és lelkigondozói szolgálat támogatásáról, ha pedig valaki késztetést érezne arra, hogy teológiai tanulmányokba kezdjen nálunk, szeretettel várjuk megkeresését, valamint jelentkezését (www.atf.hu).

Soli Deo Gloria!

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor

ATF Hitéleti és közösségi nap – újra

2021. szeptember 11-én ismét Hitéleti és közösségi napot tartottunk az Adventista Teológiai Főiskolán. A rendezvény célja – melyet terveink szerint minden félév elején és végén tartunk –, hogy a különböző évfolyamokhoz és szakirányokhoz tartozó Hallgatók időről időre együtt lehessenek, és az intézmény erősíthesse bennük az összetartozás érzését, továbbá lelki támaszt, segítséget biztosítson hallgatói és társadalmi kapcsolataik megéléséhez. Délelőtt Kovács Árpád főiskolai adjunktus osztotta meg gondolatait Sámson istenképéről a kezdő áhítat keretében, majd az istentiszteleten Szilvási András főiskolai adjunktus, rektorhelyettes igeszolgálata következett „Minden IS megosztó – és Jézus?” címmel. Az igeszolgálatok közben a Ker-Songs Együttes ének-zeneszolgálata és csoportos beszélgetések is voltak.

A délutáni órákban tartott konzultációk elsősorban azt a célt szolgálták egyrészről, hogy a nappali és levelező hallgatók együtt tölthessenek néhány előadást, de emellett lehetőséget biztosítottunk külsős személyek számára is a személyes, valamint az online jelenlétre az intézmény, és különösen a teológia tudományának megismerése céljából.

Kormos Erik főiskolai docens „Rejtett üzenetek a Bibliában” című délutáni előadása után 15.00 órától fórumbeszélgetésre került sor a most zajló Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán. A moderátor: Tokics Imre egyetemi tanár, a résztvevők: Tonhaizer Tibor egyetemi tanár és Szilvási József professor emeritus voltak.

A Hallgatói Önkormányzati tisztségviselő jelöltek bemutatkozása után a KerSongs Együttes adott koncertet és dicsőítő istentiszteletet, mely során Fenyvesi Péter Pál tanársegéd mondott néhány igei gondolatot.

Az esemény folyamán együtt tartott istentiszteletek, éneklés, közös étkezések és egyéb játékos programok révén mély lelki-közösségi élménnyel kezdhetjük meg a 2021/2022-es tanévet.

 

ATF

 

„Azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással”

Interjú Szilvási Andrással az Adventista Teológiai Főiskola új rektorhelyettesével

 

Az Adventista Teológia Főiskola Szenátusa 2021. szeptember 1-től Dr. Szilvási András adjunktust, a Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetőjét és a főiskola lelkészét az intézmény rektorhelyettesévé nevezte ki. Ebből az alkalomból kérdezzük testvérünket új feladatáról és céljairól.

 

– Hogyan fogadtad a kinevezést?

– 2019 óta részt veszek a Szenátus munkájában, így jól ismerem a főiskola kihívásait, azt is, hogy szükség van a vezetői team megerősítésére. A rektor testvér már korábban kifejezte, hogy szeretne bevonni a vezetőségbe, az intézményi munka szervezésének folyamatai pedig most jutottak el arra a szintre, hogy a Szenátus a rektor javaslatára kinevezhessen. Örömmel segítem Tonhaizer testvér munkáját, jól együtt tudunk dolgozni. Régi munkakapcsolat fűz bennünket össze, a különböző evangelizációs sorozatok megtartása és a nemzetközi adventista akkreditációra való közös felkészülés révén, valamint a 90-es évek végén főigazgatóként magam is irányítottam az Adventista Teológiai Főiskolát. Vannak olyan vezetői tapasztalataim, amelyekkel kiegészíthetem a munkáját.

 

– Miben változik az eddigi feladatod?

– Általános rektorhelyettesi megbízást kaptam, így a vezetés minden területén lehetnek feladataim. Ugyanakkor a jelenlegi munkamegosztásunk alapján elsődlegesen a főiskola minőségbiztosításáért felelek. Egy olyan rendszer megerősítéséről, továbbépítéséről van szó, amely mérhetően garantálja, hogy a kiadott diplomák mögött valós tudás és kompetencia áll. Ebben a tanévben esünk át mindkét akkreditációs folyamaton (AAA és MAB), így rövidtávon ez a legfőbb feladat. A ciklus végéig (2024. július 31.) viszont új szak indítása is tervben van. Ehhez át kell szervezni a Tanulmányi Osztály és a tanszékek működését is.

 

– Az ATF célkitűzései közül melyeket tartod személyesen a hozzád legközelebb állónak?

– Hallgatóink kisebb része jön azzal a célkitűzéssel, hogy lelkipásztori szolgálatra készül. Mint tapasztalt lelkipásztor és mentor, őket igyekszem megkülönböztetett figyelemmel kísérni és támogatni, hogy mind ők, mind az egyházszervezet illetékes egységei megalapozott döntést tudjanak hozni a tanulmányaik végén. A következő évtizedben potenciális lelkészhiánnyal néz szembe a Magyar Unió. Szeretnék eredményesen közreműködni ennek enyhítésében. Láthatóbbá kell tenni a gyülekezetekben az ATF munkáját, és tudatosan megszólítani a fiatalokat, hogy mérlegeljék Isten hívását a szolgálatra. Természetesen ehhez a gyülekezeti lelkipásztorok együttműködésére van szükség, legfőképpen pedig arra, hogy ők maguk vonzó példák legyenek a fiatalok számára a pályaválasztásban.

 

– Az tanévnyitó beszédedben utaltál néhány kihívásra a teológiával összefüggésben. Mit tartasz fontosnak ezekből az AdventInfo olvasói számára?

– Engem a jó teológia felfedezése mentett meg az elsodródástól. Bár egyházunkban nőttem fel, de a közvetlen felekezeti kultúra taszított. Később értettem meg, hogy egészségtelen teológiai szemléleten alapult. Az önkényes, nem következetes igemagyarázaton alapuló teológia ma is felbukkan. Annyival rosszabb a helyzet, hogy a közösségi média révén szabadon terjedhet. Egyetlen hatékony eszköz áll rendelkezésünkre, hogy ellensúlyozni tudjuk a mérgező hatását: a jó teológia művelése. Komolyan kell vennünk Pál apostol felhívását: „Azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással” (Tit 2:1). Fiataljaink nehezen tudnak megbirkózni a hit és tudás közötti feszültséggel. A teológiának segítséget kell nyújtania ennek feloldásában. (Szilvási testvér Tanévnyitó beszéde olvasható az ATF honlapján: … ?)

 

– Hogyan járulhatnának hozzá a gyülekezetek munkád sikeresebbé tételéhez?

– Naponta imádkozzanak értem és az Adventista Teológiai Főiskoláért. Kérjék az Aratás Urát, küldjön munkásokat (Lk 10:2), hogy fel tudjuk készíteni őket a szolgálatra. Sürgős feladat áll előttünk, és időnk kevés. Isten népének felkészült csapatra van szüksége az evangéliumhirdetés befejezéséhez.

 

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola Nyilatkozata a Főiskola oktatóit és az oktatását minősítő médiaösszeállításokkal és videókkal és azok terjesztésével kapcsolatban

Az Adventista Teológiai Főiskola vezetői és oktatói elkötelezettek a Hetednapi Adventista Egyház hitelvei iránt, magánéletükben és az oktatásban egyaránt. Minden ezzel ellentétes kommunikáció (pl. médiaösszeállítás) hamis és megtévesztő információkat tartalmaz, bármilyen formában és felületen jelenjen is meg. 1

 

 

1 Az ATF Szenátusa 2021. augusztus 31. napján 76/7/2021. számon elfogadott nyilatkozatának 1. pontja

„Jöjj, és lásd!” – online nyílt napok az Adventista Teológiai Főiskolán

Még tartanak az online nyílt napok az Adventista Teológiai Főiskolán, melyekre szeretettel várunk 2021. április 22. (csütörtök) és április 26. (hétfő) között.

 

A nyílt napokon bárki bekapcsolódhat bármely óránkra, részt vehetsz közösségi programjainkon: a hallgatói gyűlésen, vagy a Főiskolai Napunkon Veszprémben, az ottani gyülekezet istentiszteletén, vagy a reggeli áhítaton.

A részletes programról, regisztrációról bővebben weboldalunkon nyújtunk tájékoztatást itt: https://atf.hu/nyiltnap.

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  https://forms.gle/ycFfKSZ2dhDAqUyTA

„Jöjj, és lásd!” – Az esemény megosztható, kedvelhető, ill. követhető az ATF Facebook-oldalán itt: https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola.

Kérjük osszátok meg ismerőseitek között!

Ne feledjétek: Bizonyos esetekben az órák akár 70%-a interneten keresztül is teljesíthető!

Ha a tanulás anyagi terhet jelent, hallgatóinkat már az első hónaptól is támogatjuk.

Államilag elismert diplomát adunk, amelyet Magyarországon és Európában mindenütt elismernek. Elismeri továbbá a  Hetednapi Adventista Egyház és a hozzá tartozó mintegy 118 akkreditált felsőoktatási intézmény.

Itt vár a világon egyedülálló könyvtár, kutatók, oktatók és diákok kedvenc műhelye, több mint 17 000 magyar nyelvű könyvvel és online hozzáférhető, sok millió kiadvánnyal rendelkező adatbázissal.

Képzéseinkről, jelentkezésről bővebben a honlapunkon: https://atf.hu/felvetelizoknek-2.

„Jöjj, és lásd!”

 

Dr. Michelisz Richárd
ATF főtitkár