Bejegyzés

Nyílt napok ONLINE az ATF-en

Az Adventista Teológiai Főiskolán 2020. május 4. és 7. között online nyílt napokat tartottunk.  A program keretén belül lehetőséget biztosítottunk az érdeklődőknek, hogy részt vegyenek a főiskolai órákon, előadásokon, áhítatokon, konzultációkon, és a hallgatókkal együtt belépjenek újonnan épült távoktatási rendszerünkbe, beüljenek órákra, kérdezzenek egymástól vagy a tanároktól. Az esemény beharangozójaként egy kisfilm is készült, mely több mint 150 ezer embert ért el, illetve amit majdnem 20 ezer ember tekintett teljesen végig. (A kisfilm megtekinthető a főiskola honlapján és YouTube oldalán.) A programra regisztráltak közül többen már jelentkeztek is azóta valamely képzésünkre.

A nyílt napokkal kapcsolatban több rövid videofelvétel is készült oktatóinkkal, jelenlegi és volt hallgatóinkkal: „Miért a teológia? Miért az Adventista Teológiai Főiskola?” címmel. A kis videókat nagyon sokan kedvelték, követőink és kedvelőink száma talán ennek köszönhetően is megsokszorozódott. Ezek a kisfilmek is megtekinthetők utólag is az ATF Facebook oldalán.

Aki nem akart beülni az órákra és az eseményekre, azok részére egyes órákat és előadásokat élőben is közvetítettünk, mely közvetítéseket is több ezren tekintettek meg. Ezekért nagyon hálásak vagyunk Istennek, hiszen ebben a különleges helyzetben is sokan értesülhettek szolgálatunkról, céljainkról, és megismerhették küldetésünket, tevékenységünket. Kérjük mindazokat, akik támogatni szeretnének bennünket, keressék fel honlapunkat (www.atf.hu), valamint kövessék és kedveljék az ATF Facebook oldalát, mert így juthat el sok helyre és még több emberhez üzenetünk (https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola/)!

Dicsőség Istennek!

 

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola döccenő nélkül állt át a távolléti oktatásra

Az ATF-en nem állt meg az élet, éppen csak a hallgatók hiányoznak az előadótermekből. Az oktatók nagy része otthonról dolgozik, de akadnak olyanok – a könyvtár, a tanulmányi és gazdasági osztályon – akik az épületen belül tevékenykednek. Az intézmény vezetőségének reménysége, hogy legkésőbb a diplomaátadó ünnepséget már újra személyesen, együtt tarthatják meg.

Március 11-én, a délutáni órákban kaptuk a hivatalos értesítést, hogy másnaptól az intézményben nem tartózkodhatnak hallgatók, és át kell állnunk a távolléti oktatásra. Ennek eredményeként március 12–13 között rendkívüli rektori szünet volt a ATF-en, március 16–20 között pedig előrehozott tavaszi szünet. Ezen időszak alatt számos egyeztetést folytattunk munkatársakkal, óraadókkal, informatikusokkal és a különböző szolgáltatókkal. Fel kellett mérnünk, hogy a főiskolán futó több mint 60 kurzust miként tudjuk folytatni. Ehhez három fő kérdést kellett megvizsgálnunk: egyrészt a félév elején kiadott tantárgyi követelmények tarthatók-e a jelen helyzetben, vagy szükséges-e azokon változtatni, másfelől miként tudjuk a tananyagok átadását a lehető legoptimálisabb módon megoldani, harmadrészt pedig hogyan, mikor és milyen módon tudunk majd vizsgáztatni. A munkatársak nagyon rugalmasan és célorientáltan álltak a változásokhoz, így hála Istennek nagyon gyorsan be tudtuk gyűjteni az információkat és meg tudtuk kezdeni a fejlesztést. Ennek megfelelően március 22-én az első távolléti órákat már online tartották meg.

Az ATF-en a tananyag átadására már eddig is használtak elektronikus felületeket, ahová az előadások anyagait, esetleg kiegészítő olvasmányokat, cikkeket töltöttek fel. Ez a felület most számos egyéb új funkcióval bővült, melyekre jelenleg nagy szükség van. Ilyen funkció például a Konferencia- és a tanulószoba vagy a fórum a tanulmányi rendszerben; ezeken kívül már tesztet is lehet íratni, beadandó kis dolgozatok feltöltését kérni a hallgatóktól egyénenként vagy osztályonként. Az élő online órák szóbeli megtartása mellett vagy azok során pedig konzultációkra, képernyőmegosztásra, prezentálásra is lehetőség van. Ennek használatát szintén most vezettük be.

Jelenlegi terveink szerint továbbra is május 16-ig tart a szorgalmi időszak, a vizsgaidőszak pedig május 18. és június 26. között lesz, tehát ebben sincs változás az eredetiekhez képest.

A kollégium egyelőre sem hallgatókat, sem más szállóvendéget nem fogad. Ez az időszak kicsit csendesebben zajlik az épületben, ahol most a szobák és a közös helyiségek tavaszi takarítását végzik, s az épület állagmegóvásával kapcsolatos munkálatokat látják el.

Kérjük, látogassatok el és iratkozzatok fel honlapunkra (www.atf.hu), valamint kövessétek facebook oldalunkat, hogy bepillantást nyerjetek szolgálatunkba (https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola/)

 

ATF

Professzori kinevezés az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológiai Főiskola Szenátusa tavaly ősszel arról határozott, hogy pályázatot ír ki egyetemi tanári munkaköri címek elnyerése céljából az ószövetségi teológia tudománykörében. A kiírt pályázatra dr. habil. Tokics Imre, az Ószövetségi Tanszék vezetője jelentkezett, akinek a pályázata az ATF Szenátusa, valamint a Fenntartó Igazgatótanácsa értékelése alapján megfelelt annak a feltételrendszernek, amit a Nemzeti Felsőoktatási Törvény, valamint a vonatkozó intézményi szabályozás (Szervezeti és Munkaügyi Szabályzat, Foglalkoztatási Követelményrendszer) a professzori cím megszerzéséhez előírnak, ezért a pályázati anyag felterjesztését követően dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslattétele alapján Áder János köztársasági elnök 2020. március 20-i hatállyal a pályázót egyetemi tanárrá nevezte ki.

Prof. dr. Tokics Imre oktatói szolgálatát 1989. szeptember 1-jétől kezdte az Adventista Teológiai Főiskolán, amelynek egyik alapítója. Mára számos tudományos társaság tagja, többek között a Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya Filozófiai Tudományos Bizottságának, a Magyar Hebraisztikai Társaságnak, a Magyarországi  Református Egyház Doktorok Kollégiumának, a European Adventist Society of Theological and Religious Studiesnak, az International Seventh-day Adventists Scientists & Theologiansnek, a Károlis Jogászok Társaságának, a Keresztény–Zsidó Társaságnak, valamint a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó és Bibliafordító Bizottságának, továbbá annak Revíziós Bizottsági tagja. A revideált új fordítású (RÚF 2014) Biblia ószövetségi szövegeinek fordítását és ellenőrzését ő is végezte.

2010 és 2016 között a felsőoktatási intézményeket minősítő Magyar Akkreditációs Bizottság Hit- és Vallástudományok Bizottságának tagjaként tevékenykedett. Jelenleg mint MAB szakértő rendszeresen kap megbízást különböző felsőoktatási intézmények akkreditációs munkájában.

Többször járta végig a bibliai tájakat, régészeti feltárásokban vett részt. Több könyv és tanulmány szerzője, a publikációs listája és a hivatkozások jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában is megtalálható: www.mtmt.hu.

A Jeremiás próféta c. könyvét 83 különböző nyelvre fordították le, és több mint 30 millió nyomtatott példányban, valamint számtalan elektronikus változatban jelent meg 2015-ben.

A Hetednapi Adventista Egyházban a Bibliai Szabadegyetem egyik alapítója. 1991-től rendszeresen tart szabadegyetemi előadásokat „A Biblia az európai kultúrában” címmel a Bibliai könyveket ismertetve, az ország különböző nagyvárosaiban (Budapest, Debrecen, Gödöllő, Hajdúszoboszló Kecskemét, Nagykanizsa, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szeged, Szolnok, Szombathely, Zalaegerszeg stb.) és külföldön (Ausztria, Ausztrália, Egyesült Államok, Románia, Szerbia). A tanításon kívül rádió- és televízió-műsorokat vezet és szerkeszt Budapesten „Vallás és kultúra” címmel. Elve, az élethossziglan tartó tanulás.

Sok áldást kívánunk Professzor úr életére és szolgálatára!

Az Adventista Teológiai Főiskola nevében:

 

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor rektor

Dr. Michelisz Richárd főtitkár

 

AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a 2020/2021-es tanévre

Teológia alapszak (BA)

 

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni, akik keresztény, illetve gyülekezeti szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel szeretnék végezni, illetve akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek.

 

Az alapképzés hároméves: nappali és levelező formában indul. A képzésre állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is jelentkezni lehet. (Önköltség mértéke: 70 000 Ft/félév, mely szociális alapon ill. tanulmány eredménytől függően mérsékelhető.)

A záróvizsgát tett hallgatók Teológus (BA) diplomát kapnak.

 

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.

 

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papíralapú dokumentumok is. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

 

Jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • Jelentkezési lap
 • Érettségi bizonyítvány másolata (alapszak esetén)
 • Felsőoktatási intézményben szerzett oklevél (mesterszak esetén)
 • Külföldön szerzett bizonyítvány esetében a magyar fordítás

másolatát kérjük

 • Önéletrajz
 • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás

(csak azoknak, akik a Hetednapi Adventista Egyház tagjai)

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Írásbeli teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

Szóbeli vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. június 21. (vasárnap) de. 10 órától.

További részletek megtudhatók a főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; telefon: (28)547-258; e-mail: atf@adventista.hu).

 

 

Teológia Mesterképzés (MA)                            

 

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének szerezni, és már rendelkeznek a felsőoktatásban szerzett oklevéllel.

 

A mesterképzés kétéves (4 félév), a tanórák tömbösített formában kerülnek megtartásra. A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. (Önköltség mértéke: 120 000 Ft/félév, mely szociális alapon, ill. tanulmányi eredménytől függően mérsékelhető.)

A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles teológus (MA) diplomát kapnak.

 

A képzés során két specializáció közül lehet választani:

 

 1. Adventista tanulmányok

 

 1. Keresztény művelődéstörténet

 

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papíralapú dokumentumok is. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

 

Az előzményként elfogadott alapszakok (előtanulmányi feltételek) megnevezése:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott hitéleti alapszakok: teológus, lelkipásztor, hitoktató, bibliaoktató.

Nem hitéleti alapszakokon szerzett oklevelek esetében fontos szempont, hogy a jelentkező minimum 30 kreditet hozzon valamilyen teológia BA képzésből. Ennek hiányában a szükséges kreditek részismereti képzés keretében az alapszakról megszerezhetők. (Az Ftv. szerint az MA oklevél kiadásához összesen 90 kredit szükséges a teológia BA képzés törzsanyagának ismeretköreiből. A különbözet a 4 féléves képzés során folyamatosan pótolható, teljesíthető.)

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Átfogó írásbeli teszt az intézmény honlapján megadott szakirodalom alapján és orientációs beszélgetés.

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. június 28. (vasárnap) de. 10 órától.

További részletek megtudhatók a Főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; telefon: (28)547-258; e-mail: atf@adventista.hu).

 

2020/2021. tanévben meghirdetett szakirányú továbbképzések

 

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:

 • családi életre nevelés

Magyarországon jelenleg egyedül intézményünk ad minősített családi életre nevelő diplomát!

A képzés időtartama: 2 félév

Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit

 • életmód-tanácsadó teológus

A végzett hallgatók életmód tanácsadó teológus szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama: 2 félév

Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit

A képzésre történő felvétel előfeltétele bármilyen területen szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) szintű diploma.

 • életmód-tanácsadó lelkigondozó

A végzett hallgatók életmód-tanácsadó lelkigondozó szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama: 3 félév

Megszerezhető kreditek száma: 90 kredit

A képzésre történő felvétel előfeltétele valamilyen hitéleti területeken szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) szintű diploma.

 

 

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

 

A szakirányú továbbképzésed csak önköltséges finanszírozási formában indulnak.

 

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • Jelentkezési lap
 • Felsőoktatási intézményben szerzett diploma
 • Önéletrajz

 

A képzések díjai:

100 000 Ft/félév (éltemód-tanácsadó lelkigondozó alapozó képzésének díja: 80 000 Ft (1. félév)

 

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

 

További részletek megtudhatók a főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: (28)547-258; e-mail: atf@adventista.hu).

 

Hitéleti és Közösségi Napok az ATF-en

2020. február 8-án és 9-én Hitéleti és Közösségi Napokat tartottunk. A rendezvény célja – melyet terveink szerint minden félév elején és végén tartunk –, hogy a különböző évfolyamokhoz és szakirányokhoz tartozó hallgatók időről időre együtt lehessenek, és az intézmény erősíthesse bennük az összetartozás érzését, továbbá lelki támaszt, segítséget biztosítson.

A délutáni órákban tartott konzultációk elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a nappali és levelező hallgatók együtt tölthessenek néhány előadást, ami újszerű élményt adhat az egyébként kis létszámú csoportokban tanulóknak is.

A rendezvény távlati célja még, lehetőséget teremteni külsős személyek számára az intézmény és különösen a teológia tudományának megismerésére. Abban a reményben is tesszük ezt, hogy leendő hallgatóink érdeklődését felkeltsük a bibliai tudomány iránt.

Az esemény során együtt tartott istentiszteletek, éneklés, közös étkezések és egyéb játékos programok alkalmával mindnyájan együtt lehettünk az első ATF Hitéleti és Közösségi Napon, és egy mély lelki-közösségi élménnyel kezdhettük meg a 2019/2020-as tanév tavaszi félévét.

ATF

Kormos Erik kinevezése főiskolai docenssé

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy dr. Kormos Eriket, az Újszövetségi Tanszék vezetőjét, a korábban meghirdetett pályázati eljárás alapján az Adventista Teológiai Főiskola Igazgatótanácsa a Szenátus előterjesztése szerint 2020. február 1. napjától határozatlan időre főiskolai docenssé nevezi ki.

A kinevezéssel kapcsolatos szolgálati feladatokról, a szolgálati beosztásról a főiskola Foglalkoztatási és Követelményrendszerében lehet tájékozódni.

Életére és szolgálatára Isten áldását kívánjuk!

 

ATF

 

ATF – Felvételi tájékoztató

Szeretettel tájékoztatunk Mindenkit, hogy a 2020/2021. évre vonatkozó Felvételi tájékoztatónk megjelent! Bővebb információ az ATF honlapján (www.atf.hu), nyomtatványainkon vagy a Tanulmányi Osztály elérhetőségein keresztül érhető el.

Letölthető innen: https://atf.hu/felveteli-tajekoztato-2020-21/

Kedves Testvéreink!

Örömmel adunk számotokra hírt arról, hogy az elmúlt hetekben a Szenátus, az Igazgatótanács, s végül az Unióbizottság részéről is elfogadásra került az Adventista Teológiai Főiskola 2019–2024-re vonatkozó stratégiai terve, mely magában foglalja a legfontosabb fejlesztési célokat. A terv olyan módon került elkészítésre, hogy az minden tekintetben beleilleszkedjen a Magyar Unió stratégiai fókuszába. A ciklus során betöltendő szolgálatunk tervezetét ennek alapján hat pillér mentén fogalmaztuk meg, melyeket Urunk segítségével a legjobb tudásunk szerint kívánunk megvalósítani. Ezek a pillérek a következők: a munkatársi közösség, a hallgatóság, a kutatás és fejlesztés, az infrastruktúra, a gazdálkodás, valamint a minőségirányítás.

Intézményünk eddig is mindent megtett azért, hogy a tanítás nemes szolgálatát minél hatékonyabb módon lássa el, de ne csupán tudományos ismereteket nyújtson, hanem a misszió szempontjaira különösen odafigyelve, lelkeket mentsen meg Krisztusnak. Testvéreink elkötelezettek e szolgálat folytatásában és mindannyian komolyan hisszük azt, hogy az új stratégiai célkitűzéseink erre nézve egyfelől támpontokat, másfelől viszont a munkaszervezés terén hatékony segítséget is adnak majd. Kérünk benneteket, hogy imáitokban emlékezzetek meg a főiskoláról és egyúttal fontoljátok meg a képzéseinkre való jelentkezés lehetőségét is, melynek menetéről az ATF honlapjáról hamarosan hasznos információkat szerezhettek (http://atf.hu/).

Szeretettel tájékoztatunk Benneteket arról is, hogy elkészült a főiskolánkat bemutató Kisfilmünk, melyet szintén megtekinthettek a honlapunkon. Ha feliratkoztok, e-mailben mindig tájékoztatást kaptok, amennyiben felkerül valami az oldalunkra.

 

Testvéri szeretettel:

az ATF vezetősége

 

Reformáció és Isten Igéje a 21. században – Tudományos szimpózium az Adventista Teológiai Főiskolán

Október 28-án, az őszi szünet első napján került megrendezésre az Adventista Teológiai Főiskola Újszövetségi Tanszékének szervezésében egy nagyon érdekes és igazán magas szintű, tudományos szimpózium, „Reformáció és Isten Igéje a 21. században” címmel.

E konferencia célja, egy hézag betöltése: egyházunkban a konferenciák, lelkészképzések, presbiter-továbbképzések, szinte minden esetben a gyakorlatra vagy az igehirdetés módszereire teszik a hangsúlyt. Mindig a „hogyan”-nal foglalkozunk, és csak nagyon ritkán a „mit” és „miért”-tel, pedig az Ige egyházának tarjuk magunkat. Fontos elgondolkodnunk azon, hogyan igaz ránk ez a kijelentés a mai, változó világban!

Konferenciánkon jellemzően olyan egyetemi oktatók adtak elő, akik az Újszövetség magyarázásával foglalkoznak és lelkészeket képeznek, valamint legtöbbjük tagja a Magyar Bibliatársulat Alapítvány Szöveggondozó Bizottságának, így közvetlenül is rálátásuk van a protestáns magyar bibliaolvasási és értelmezési hagyományoknak.

Előadónk voltak: prof. dr. Szigeti Jenő emeritus professzor; dr. Bácskai Károly, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének adjunktusa; prof. dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Bibliatudományi Intézetének egyetemi tanára; doktorandusz Fenyvesi Péter, az Adventista Teológiai Főiskola oktatója; dr. Várady Endre, a Baptista Teológiai Akadémia főiskolai docense; doktorandusz Popovics Olivér, a Hetednapi Adventista Egyház Cseh-Szlovák Uniójának lelkésze Kassáról és dr. Kormos Erik, az Adventista Teológiai Főiskola adjunktusa. Említetteken kívül dr. Pecsuk Ottó, a Károli Gáspár Református Egyetem docense és egyeben a Bibliatársulat Alapítvány titkára, aki külföldi kiküldetése miatt írásban bocsátotta rendelkezésünkre értékes előadását, amelyet prof. dr. Tokics Imre tolmácsolásában hallgathattunk meg.

Minden tanár a saját egyházában szerzett tapasztalatai alapján kifejtette, hogy a 21. században közös felelősségünk a helyes hozzáállás Isten Igéjének forgatásához, a tudatos és meglapozott írásmagyarázati módszerek használata, amelyek a protestáns írásmagyarázat alapelvei, valamint felismerni a Biblia társadalomformáló szerepét ahelyett, hogy megengednénk, hogy a társadalom formálja át az egyházat, illetve az Igéhez való viszonyunkat.

Hála és köszönet az előadóknak, hogy elvállalták a konferenciai szereplést. Külön köszönet prof. dr. Tokics Imre testvérünknek, aki fáradhatatlanul vállalta a konferálás és összekötő szerepét, áhítatot is tartott, illetve egy előadást is továbbadott, a felkérésnek megfelelően. E mellett meg kell említeni a „főiskola stábját”, mindazokat, akik hozzájárultak a szervezéshez és a lebonyolításhoz.

A konferencia „telt házas” volt, ami azt jelenti, hogy a főiskola imatermében majdnem minden szék megtelt. Mindkét egyházterület lelkészei is szép számban képviselték magukat, valamint a hallgatók és érdeklődők.

Mindazok, akik érdeklődnek a téma iránt, az előadások szerkesztett, írott változatát az Adventista Szemle 2020/I. számában olvashatják majd, illetve az Adventista Teológiai Főiskola internetes oldalán (http://atf.adventista.hu/) visszanézhetők az előadások eredetiben is!

Istené legyen a dicsőség, és hálaadással tekintsünk előre abban a reményben, hogy lehetőségünk nyílik jövőre is biblikus konferenciát tartani intézményünkben!

 

Dr. Kormos Erik

 

 

 

ÉS Napok, ATF hallgatóként

Az Adventista Teológiai Főiskola Hallgatói Önkormányzata képviseletében október 31-én, csütörtökön érkeztem meg Incze Zoltán hallgatóval a Debrecenben október 31–november 3. között megrendezett eseményre. A részvételünk első napja még csendesen telt. Az egyetlen figyelemfelkeltő jel csupán a pulóverünkön díszelgő ATF embléma volt.

Azon az estén a programokon való részvétel után egy rövid terepszemlét és az illetékes vezetőkkel tartott konzultációnkat követően stratégiai megbeszélést folytattunk egymás között. Ennek eredményeként péntek reggel a gyülekezetben, a szószék előtti pódium mellett felállítottuk a mi kis standunkat. A rollupot kihúztuk, az ajándék reklámtárgyakat kitettük. Ugyanakkor a pulóverünk segítségével is folyamatosan reklámoztunk a főiskolát, valamint a csütörtök délelőtti plenáris alkalmával Moldvai Márk ismertette az ajándéktárgyakkal kapcsolatos információkat a fiatalok számára.

Szombaton, a délelőtti plenáris alkalmával ismét Moldvai Márk volt az, aki bemutatta  a főiskolát a résztvevőknek, akik pozitívan fogadták az Adventista Teológiai Főiskola  kezdeményezését.

A gyülekezetben szórólapokkal is hirdettük iskolánkat, melyek több fiatal figyelmét is felkeltették, így jó párszor tartottunk személyre szóló és részletesebb konzultációt az érdeklődő fiataloknak.

Nagy sikert aratott továbbá a szombat esti „Protein Csokikrém” elnevezésű programunk. A fiatalokat nagy örömmel töltötte el, hogy valami finomat ihatnak, ami nem csak hogy nagyon egészséges, de az italt ráadásul egy hiteles személytől kaphatták kézhez.

A programot tovább színesítette Mt 7:7–8 verseinek felolvasása, vagy fejből felmondása, amivel a fiatalok taníthattak engem és magukat is arra, hogy kérni jó! Aki türelmesen felolvasta a szöveget, és visszahallgatta tőlem, cserébe kapott egy adag shaket.

Egy nagyon szép és tartalmas hétvégét tudhattunk magunk mögött az ATF képviseletében, melynek köszönhetően sokkal gazdagabbá és bölcsebbé lehettünk a fiataljainkat és a jövőbeli terveinket illetően! Köszönöm szépen a támogatást mindenkinek, aki részese volt ennek a sikernek!

 

MMB