Bejegyzés

Balatonlellei emlékek

Örömteli pillanatokkal teli egy hetet töltöttünk el júniusban Balatonlellén. A Terézvárosi Gyülekezet gyermekosztálya több éve rendszeresen szervezi a nyári gyermektábort, idén azonban rendhagyó módon az egész közösség csatlakozhatott. 95 résztvevővel indult útjára a tábor. „Kapcsolódás Istenhez és egymáshoz” volt a tábor mottója. A hét minden napján megéltük ennek áldását, hiszen magyar és kínai testvérek, gyerekek és felnőttek egy nagy, családi közösségben töltöttünk el egy hetet Istennel és egymással.

A reggeli imaalkalom egy-egy zsoltár mellett gyülekezetünk tagjait imádságban és elmélkedésben kötötte össze. Esténként a gyerekek dicsőítő éneklése után bátorító igei gondolatokat hallhattunk a tábor lelkészeitől (dr. Szabó János, Fu Zhengwen, Nagy Tamás).

Napközben a gyerekek számára izgalmas programokkal készültek a tanítók: hajózás, bobozás, röplabdázás, strandolás, fagyizás, kézműves programok. Különlegesen emlékezetes maradt kicsiknek és nagyoknak a balatoni fánkevőverseny.

Szombatra még több vendég érkezett és egy ünnepélyes balatoni keresztség szemlélői lehettünk, a Kínai Misszió egy új tagja csatlakozott közösségünkhöz. Este tábortűz mellett dicsőítő énekekkel zártuk a hetet.

Hálával gondolunk vissza a kivételes hangulatra, amely a táborban érzékelhető volt. Mindannyian gazdagabbak lettünk Isten áldását tapasztalva. Új kapcsolatok épültek, a meglévők erősödtek. Bízunk benne, hogy mindez megerősíti hitünket és szolgálatunkat az elkövetkező időkben.

Köszönjük a gyülekezet és az egyházterület támogatását, a szervezők, lelkészek, tanítók munkáját!

 

K. Sz.

Virágozzatok tovább!

Üzenet a hölgyeknek a missziókonferenciáról

 

 

Isten elhívott asszonya ő, aki azért járja a világot, hogy szolgálatával felhívja a keresztény nők százezreinek figyelmét a fontos igazságra: „Isten szemében rendkívül egyediek és nélkülözhetetlenek vagytok!”

A világszéles Hetednapi Adventista Egyház Női Szolgálatok Osztályának vezetőhelyetteseként nők sokaságát szólította meg a szabadság üzenetével: „Meg kell ismernetek az igazságot, amely szabaddá tesz benneteket. Az igazság valójában nem más, mint megtudni, kik is vagytok ti, és kik lehettek Jézus Krisztus által.”

Nem feminista felszabadító ő, „csak” egy keresztény asszony, aki megtapasztalta Indiában, hogy a feleségek nem ehetnek együtt a családdal, és hogy a muszlim nők milyen elnyomásban élnek. Felismerte, hogy az ősi szokásokat, hagyományokat képtelenség megváltoztatni, de ha egy családban Krisztus szeretete változásokat hoz, az jó befolyással lesz a többi családra is.

Ő Raquel Arrais, feleség, anya és nagymama, mindemellett egy temperamentumos, szókimondó, brazil származású előadó, aki nemcsak szívén hordja az evangélium ügyét, hanem életre is kelti az Igét, amelyet Isten üzen általa. Ha a téma úgy kívánja leül, vagy éppen feláll, halkan suttog, vagy hangosan kiált, finoman humorizál, tiszta alt hangjával énekel, vagy megérintő könnyeket ejt. És mindez belülről jön. Természetesen. Azt hiszem, figyelemfelkeltő előadásainak egy titka van: együttműködés a Szentlélekkel. Ő gyakorlott együttműködő.

Szemléltetőeszközöket is bevet prédikációja közben, csak azért, hogy az Ige bevésődjön az elménkbe. Kedvenc témája a Szentlélek, aki tanít, vigasztal és vezet.

És hogy mit üzen előadásain keresztül neked és nekem?

1) A győzedelmes keresztényi élet új kezdetek sorozatából áll. Ha szeretnél Istennel járni és Sátán kísértéseinek ellenállni, akkor meg kell tanulnod előbb leülni. Leülni naponta, Isten Igéjével a kezedben.

2) Miközben a Bibliát tanulmányozod, nyugalmat találsz nála, és fel fogod ismerni, mit mond rólad az Isten.

3) Ha megtudod az igazságot saját magadról, többé már nem leszel ugyanaz, aki korábban voltál. Az igazság a lényeddé válik és átformál.

4) Akik Isten házában vannak elültetve, azok virulnak ( Zsolt 92:14). Ahhoz, hogy virágozzál, jó talajba kell hogy kerüljön a gyökérzeted. Vannak, akik a hibáikba vannak ültetve, mások csüggedésbe, csalódásba vagy ellenállásba. A virágzás választás kérdése, meg kell találnod azt a közeget, amelyben a legjobbat tudod magadból kihozni. Ha úgy hozza az élet, hogy egyedül maradsz, akkor is meg kell találnod a Krisztussal való virágzás módját!

5) Hints virágmagvakat! Íme egy recept a virágzó életre: „…ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Fil 4:8).

Hamarosan jönnek a fagyos, őszi reggelek. Isten letekint a földre, és sajnálkozva nézi a jéggé dermedt, lefagyott virágkelyheket. Azonban a fagyos hajnalok ellenére láthat sok-sok élő és lelki értelemben virágzó hölgyet, akik képesek a dermesztő hideg ellenére is virulni.

 

Szőllősy Ani

Női Szolgálatok Osztálya

munkacsoporttag

Balatonlellén jártunk

Dunaújvárosban bár nagyon kevesen vagyunk, de lelkes a kis csapatunk. Az idén márciusban kaptunk a várostól egy kis bérleményt – az egyik, már nem üzemelő iskolában egy termet –, azóta több dologgal is próbálkoztunk. Programjainkat Reménypont néven indítottuk. Bibliaolvasó kör, egészség-előadások, szabadegyetem, kreatív klub. Volt, ami bejött, volt, ami kevésbé.

Azért, hogy előkészüljünk, feltöltődjünk az őszi folytatáshoz, augusztus 22-én ellátogattunk Balatonlellére. Jöttek velünk néhányan a barátaink közül is. Bekapcsolódtunk a nyugdíjas tábor aznapi programjába, és igazán nagyon jól éreztük magunkat. Sokat énekeltünk, beszélgettünk, fürödtünk. Igazán szép és tartalmas napot töltöttünk együtt.

Megújult lelkesedéssel, tervekkel nézünk előre. Szeretnénk a városban minél több embert elérni a programjainkkal. Hiszünk abban, hogy Istennek még sok népe van ebben a városban, és szeretnénk jó eszközök lenni abban, hogy segítsünk az embereknek megtalálni azt, aki a megoldást hozza az ő számukra is.

(GyP)

Névadóval és épületavatóval egybekötött Hitéleti konferencia Balatonlellén

Ünnepélyes évadnyitó a Konferenciai Központban

Különleges ünnepi alkalommal vette kezdetét a 2019-es nyári üdülési szezon Balatonlellén, egyházunk Konferenciai Központjában június 15-én, amikor névadóval és épületavatóval egybekötött Hitéleti konferenciára és évadnyitó istentiszteletre gyűltek össze a körzet gyülekezeteiből, valamint szép számban érkeztek testvérek az ország különböző településeiről is, köztük nem kevés fiatal, hiszen a délután regionális ifjúsági programmal folytatódott.

A Hitéleti konferencia mottója – a Dunamelléki Egyházterület kérésére –, a már jól ismert „Szolgálatra jelentkezem!” jelmondat volt. Ezért a délelőtt első igehirdetésének bevezető gondolataiban Ócsai Tamás unióelnök testvér emlékeztetett Lelle közel 70 éves történelmére, melynek során a szolgálat kiemelt, gyakorlati szerepet játszott. Sokan részesültek itt lelkesítő tanításban, kihívásokban és feladatokban egyaránt. Majd Mt 9:35–38 verseinek üzenetét és tanulságait elemezve a missziómunkáról beszélt, amelynek végzésére Isten hív el, és Ő az, aki alkalmassá is tesz a szolgálatra. A reformáció és az adventmozgalom történelmének kiemelkedő személyiségei, valamint a Szentírásból vett példák is mind azt igazolják, hogy Istennek emberekre van szüksége – úgy fiatalokra, mint idősebbekre. A kérdés csak az, hogy látjuk-e Isten szemével a mezőket, melyeken sok az aratnivaló, és készek vagyunk-e az Ő eszközeivé lenni.

A délelőtt második igehirdetésében dr. Ősz-Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke Jézus „messenger” üzeneteit közvetítette Jn 5:4–18 versei alapján, hogy Jézus szolgálata nyomán a mi életünkben is megmozduljon a víz, és végre gyógyultan szolgálatra jelentkezzünk a Mesternél. Ezzel a tapasztalattal felvértezve, az Ő eszközeiként munkálkodhatunk mindazokért, akik – egykor hozzánk hasonlóan – most úgy érzik, hogy nincsen emberük.

Ének-zenei szolgálatokkal a Nágocsi Gyülekezet kórusa és az ifjúsági énekegyüttes dicsőítette az Urat.

Az új épület ünnepélyes felavatása előtt dr. Zolyomi Renáta uniókincstárnok ismertette az épület képes bemutatóval illusztrált krónikáját, amely még valamikor 1948 augusztusában kelt életre, egy dunamelléki ifjúsági táborozás kapcsán.

Az új épület megtervezésében és kivitelezésében tevékenykedő vállalkozók és szakemberek munkáját Ócsai Tamás vette számba és mondott nekik köszönetet, akik emlékül egy-egy könyvet kaptak ajándékba.

Ezt követően az ünneplő gyülekezet kivonult az imateremből az új épület elé, ahol az Unióbizottság döntése értelmében elnevezett új, valamint a régi főépület névadóinak életútját dr. Szigeti Jenő testvér ismertette, aki 70 évvel ezelőtt maga is aktívan részt vett az üdülő felépítésében.

A főépület a Lenk-villa elnevezést kapta Lenk Lajos testvér után, akiről Szigeti testvér így szólt visszaemlékezésében: „…a vasakaratú, a jó cél, az egyház – vagy ahogyan akkoriban mondtuk –, a mű érdekei mellett öszvér-makacssággal kitartani tudó Lenk Lajos. (…) Rendkívüli módon tudott embereket mozgósítani. Ennek a bizonyítéka a Balatonlellei Advent Üdülő, amit szinte a semmiből varázsolt elő. Az ifjúság rajongva szerette, neki köszönhetjük, hogy a kommunizmus nehéz évei alatt hűségesek maradtunk Istenhez és az egyházhoz.”

Az újonnan felépített szállásépület pedig Halász István testvér után a Halász-villa nevet kapta. Róla így emlékezett meg Szigeti testvér: „Pityu olyan ember volt, aki a sugárzó jókedv lelki ajándékát kapta. Az Advent Üdülő, vagyis az Összeadta-lak létrehozásakor kezdettől ő volt Lenk Lajos »szárnysegédje«. Élete AZ ÜGY – Isten ügye volt. Innen senki, semmivel sem tudta eltávolítani. (…) Lenk Lajos titkáraként a Magyar Unió Ifjúsági Osztályán a zenei munkát irányította. Tanított, kottával, zenei anyaggal látta el a gyülekezeteket. Először Balatonlellén, az épülő üdülőben volt munkája mellett mindenes. Ha kellett, piacra rohant hajnalonként kenyérért, friss zöldségért az üdülő kétkerekű kocsiját, a kordét tolva, vagy a fiatalok játékát szervezte, vagy látástól vakulásig kottát másolt. De ha kellett, az üdülőt társadalmi munkában építő kőművesek mellé is beállt segédmunkásnak. (…) Kiváló lelkipásztor volt. Mindenki szerette. Jézustól megkapta a népek tengerének lecsendesítéséhez szükséges lelki ajándékot. Szolgálata nyomán sokszor a legreménytelenebbül veszekedők is megbékültek. Ő nem könyvből tanulta a lelki gondozástant, hanem ismerte a szeretet mosolygós pedagógiáját. (…) Nyugdíjazása után is szolgált. Halála napján, 2001. május 21-én délelőtt is dolgozott. Utolsó, el nem mondott prédikációvázlatában áll ez a mondat: »Istenünk, a Te szereteted felénk nem múló, hanem változatlan és örök.« Ezentúl emléküket egy-egy épület őrzi. Túlélő vén embereknek, nehezen öregedni tudó kamaszoknak az a feladatunk, hogy továbbadjuk azt a lelkes tenni akarást, ami akkor élt bennünk, mert a híres zeneszerző, Gustav Mahler szerint »a hagyomány a tűz megőrzése, nem a hamu imádása«. Adjon Isten ennek a kis közösségnek sok ilyen tűztől, a Lélek tüzétől indított, fáradhatatlan embert, hogy az ügy, amire odaszántuk magunkat, célba érjen!”

Az épület falán elhelyezett felirat és névtábla leleplezése után a nemzeti színű szalag átvágásával testvéreink felavatták az új épületet, majd egy közös imával és az Advent himnusz eléneklésével zárult a délelőtti, ünnepélyes istentisztelet.

Adja a Mindenható, hogy nemzedékről nemzedékre valóban tovább tudjuk adni és képesek legyünk tovább építeni is azt a nemes örökséget, amelyet odaszentelt életű, Isten művéért és népéért állhatatos lelkesedéssel szolgáló elődeink ránk hagytak, az Ő nevének dicsőségére!

KiVi

Szünidei Bibliatábor – Balatonlelle

2018 június 25–július 1.

Te már hallottad? Az Afrikából visszatérő madarak azt csivitelik, hogy látták a Fekete gyöngyöt Magyarország felé közeledni, a fedélzetén Jack Szpenót kapitánnyal. Egyesek még egy kincses térképet is látni véltek a kalózkapitány kezében, ami Balatonlellét ábrázolta!

Mindig is tudtuk, hogy egyszer el fog jönni az értékes kincsért, de most elérkezett az idő! Kíváncsi vagy, hogy mi lehet az a kincs, ami ott lapul a ládában, amit a kapitány személyesen jön el megkeresni? Ha elmúltál már 6 éves, de nem vagy még 15, akkor csatlakozz te is a kincskeresők népes táborához!

De ne feledd, a kincskeresők élete nem gyerekjáték! Mindennap behatóan tanulmányozzák a kincses térképet (délelőtti bibliai foglalkozások), majd nem mindennapi körülmények között (hőség) elindulnak szerencsét próbálni, miközben a többi kincskeresővel összefogva megküzdenek Szpenót kapitány kalózaival (számháború, élőtársas), a Balaton éhes cápáival (akadályversenyek a vízben), és maguk is hajóra szállnak (péntek esti hajókázás a Balatonon). Miután pedig lemegy a nap, kalandos kincskereső történetekkel szórakoztatják egymást (esti áhítat).

Ne feledd: jelentkezni június 15-ig vagy a szálláshelyek beteltéig lehet a www.adventista.hu honlapon a jelentkezési lap kitöltésével! (Az építkezés miatt az idén kevesebb a férőhelyek száma. Lehetőség van viszont sátorozni [saját, hozott sátorral] vagy egy közös nagy sátorban megszállni [külön a fiúk, külön a lányok].) Egy időben kérjük fizess be 14 000 forint előleget a következő számlaszámra: OTP Bank 11742331-20008134-00000000 (kedvezményezett: Hetednapi Adventista Egyház). A közlemény rovatba írd fel a neved és az SZBT szót! A befizetést igazoló másolatot a következő e-mail címre küldd el: Mihalec Dóra, gyermekszolgalatok@gmail.com. A tábor teljes összege 28 000 forint, ami a szállást, az étkezést, valamint a tábori programok költségeit tartalmazza.

Mivel a kincskeresők bátor emberek, minden körülménnyel dacolnak, ezért szülőket NEM fogadunk.

 

Mihalec Dóra

osztályvezető

Királylányok és királyfiak kerestetnek!

Országos Szünidei Bibliatábor Balatonlelle – 2017

„Dóri néni, jövőre legyen kéthetes a tábor, az egy hét az olyan rövid!” „Dóri néni, ez a legklasszabb tábor, amiben részt vettem!” Az ilyen és ehhez hasonló mondatok azok, amelyek könnyeket csalnak nekünk, tanítóknak a szemünkbe, és megerősítenek bennünket: érdemes volt ennyi energiát, át nem aludt órát, fáradságot belefektetni a táborba.

Az idén július 3–9. terjedő időszakban a balatonlellei üdülőt kineveztük Susán várának, ahol a mintegy 115 királylányt és királyfit Eszter királyné és a nagy hatalmú Ahasvérus király várta (Gyulai Ági és Béla), aki egy hasonlat segítségével (a hasában vírus van – tehát Ahasvérus) megtanította a gyerekeknek a saját nevét. Természetesen nem hiányozhatott Hámán sem (Mihalec Gábor), akinek a naponkénti ármánykodását a gyerekek is figyelemmel kísérhették. A jó hangulatú Eszter királyné történetét bemutató jelentek után, a délelőtt folyamán a gyerekek 4 csoportba osztottan dolgozták fel a történet tanulságait.

Természetesen nem maradhattak el a gyerekek által kedvelt programok sem: kirándulás Rádpusztára, ahol, mint a korabeli lovagok lovagolhattak, lőhettek íjjal és nem csak a fiúk! Kitartáspróba és erőnlét címén elgyalogoltunk a Márton fagyizóba fagyizni, péntek este pedig hajóról csodáltuk meg a naplementét. A tábor fénypontja a szombati purim ünnep volt. A gyerekek egész héten, a délutáni kreatív foglalkozásokon már előre készültek erre: koronát készítettek, jelmezt szabtak, varrtak maguknak. Szombaton izgatott királylányok és királyfiak töltötték meg az imatermet, és a szokásoknak megfelelően Hámán nevét hallva hangos „Fújj!”, Eszter nevét hallva pedig „Éljen!” kiáltással fejezték ki lelkesedésüket. Jókedvüket vidám, hangos éneklésük is jelezte, Eszter királyné hölgyei pedig (a tanítók) cukorkadobálással fokozták a jó kedvet. (Kedves Szülők! Azért még tudtak ebédelni a gyerekek…) Kiderült az is, hogy miért kellett mindenkinek koronát készítenie: mert mi mindannyian Isten, a király gyermekei vagyunk, tehát királylányok és királyfiak vagyunk. Úgy gondolom, hogy ezt az ünnepélyes istentiszteletet az ebédre szépen feldíszített asztalok, az apró finomságok méltó módon zárták le.

A programok sora ezzel még koránt sem zárult le, hiszen minden délutánra szerveztünk valamilyen vetélkedőt, élőtársast, vízi akadályversenyeket, este pedig Sam és Dave király történeteit (akikről csak az utolsó napon derült ki, hogy Dávid és Salamon) hallgatták nyitott szemmel a gyerekek.

Ezúton is szeretném megköszönni tanító társaimnak (Bozó Erika, Gyulai Béla, Gyulai Ági, dr. Mihalec Gábor, Ráczné Kárpáti Márta, Rajki Ildikó, Vidó Csilla, Jánosiné Vidó Nikoletta), hogy nap, mint nap fáradtságot félretéve, felkészülten, szeretettel foglalkoztak a gyerekekkel!

„És jövőre mi lesz?” – kérdezik sokszor a gyerekek. Jelentem, jövőre Jack S(z)penót kapitány fog várni benneteket kalóztársaival együtt, akik lelkesen kutatnak a „Nagy kincs” után. Szeretettel várunk minden 6–14 éves gyermeket!

 

A krónikás: Dóri néni

 

Balatonlellén táborozott a Terézvárosi Gyülekezet gyermekiskolája

Csodálatos hetet töltött együtt a Terézvárosi Gyülekezet gyermekiskolája a balatonlellei üdülőben június 19–25. között. A tábort Pacsai Teca, gyermekiskolánk vezetője szervezte, a lelki táplálékról pedig Zarka Péter és Kriszta gondoskodott. Gyülekezetünkben hosszú évek óta nem volt már nyári tábor a 3-18 évesek részére, tehát most hiánypótló alkalmunk volt. A gyermekiskolánk elnyerte az unió anyagi támogatását egy pályázaton, és ebből erre a célra is fordítottunk, amit ezúton is köszönünk!

Rendkívül hálásak lehetünk a jó Istennek azért, hogy végig ragyogó időnk volt, így élvezhettük a tópart adta lehetőségeket, valamint a betegségektől és balesetektől is megóvott minket az Úr – néhány kagylóvágást leszámítva.

A kis csapat 21 gyermekből és 7 felnőttből állt a lelkészházaspárral együtt. Érdekes, hogy az óvodás korosztályt csak lányok, míg az iskolásokat két lány kivételével csak fiúk alkották. Öröm volt nézni, hogy a nagyok mennyit foglalkoztak a kisebbekkel, méghozzá saját maguktól. A picurkák persze roppant élvezték, ha például megkergethették a nagyfiúkat!

A tábor igei magját Jézus csodatételei alkották: ezt dolgoztuk fel a reggeli és esti áhítatokon. Különleges volt, hogy lelkészeink a gyermekek nyelvén szólva adták elő a történeteket, vidáman és interaktívan, a gyerekek pedig közben eljátszották, odaillő hangokkal aláfestették, elmutogatták a hallottakat! Sokkal jobban megmaradt így bennük. Mind átéltük a százados szolgájának, Jairus lányának, illetve Bartimeusnak a meggyógyítását, a vihar lecsendesítését, a csodálatos halfogást, Zákeus megtérését vagy az öt kenyér és két hal megszaporítását. Jézus csodáiról az ovisok és iskolások külön foglalkoztató füzetet kaptak, és ezeket szépen töltögették a történet után. Az áhítatok kezdésekor és végén énekeket is tanultunk.

Naponta több nagyszerű órát töltöttünk a Balcsiban, pancsoltunk, úsztunk, versenyeztünk, ugráltunk a stégről, vízibicikliztünk, labdáztunk… A parton még egy homokozó is szolgált a kicsik örömére. A nagy izgalommal várt lángosevő versenyt is a vízben rendeztük meg. Több csapat mérhette össze ügyességét, gyorsaságát egymás után, a gyerekek hátratett kézzel, dicséretre méltó módon gyűrték le a nagy falatokat. A srácok az üdülő árnyas fái között sokat szaladgáltak, fociztak, pingpongoztak, sakkoztak, a kicsik pedig a játszóteret rohamozták meg nagy lelkesedéssel.

A jó levegő, sok mozgás és remek hangulat hatására az éhes kis csapat általában alig várta, hogy megkonduljon az étkezésre hívő nagy harang. A konyha az egész tábor alatt finom ételekkel készült, például palacsinta, sült krumpli, szombaton gyümölcsleves, csokitorta. Az étkezések mellett a gyermekek még kaphattak jégkrémet, üdítőt, az utolsó napokban a szülők még dinnyét is hoztak. A legnagyobb sikert azonban a „hot-dog” aratta a srácok körében, amiből még vacsora után egy órával, az esti áhítat kezdésekor is felpattantak repetáért.

Ebéd után társasozhattak, illetve kézműveskedhettek a gyerekek, volt kavicsfestés, cserépdíszítés szalvétával, pókháló szövés fonalból, gipszöntés és festés, könyvjelző készítés, repülő készítése csipeszekből… szebbnél szebb alkotások születtek!

Öröm volt, hogy együtt ünnepelhettük Péter és Kriszta házassági évfordulóját egy torta elfogyasztásával kísérve! Ők is sokat játszottak, beszélgettek, fürödtek a gyermekekkel.

Péntek este mindannyian kimentünk a partra megcsodálni, hogyan rak tüzet a nap a felhőkben és tükröz aranyhidat a ringó Balatonra, majd imával kezdtük meg a szombatot. Ez a nap volt a tábor fénypontja. Több szülő is leutazott, hogy meglátogassa csemetéjét. A délelőtti istentiszteleten a gyermekek két énekkel is szolgáltak az Úrnak, a hallgatóság nagy örömére („Jó Atyánk úgy szeretünk, imádunk Téged”; „A szeretet tesz minket ily nagyon boldoggá”). Az ötéves Rebeka a szeretetről mondott egy hosszú verset. Ezután a kenyérszaporítás történetét dolgoztuk fel a lelkészeinkkel, majd el is játszottuk. Persze a srácok legjobban az esti tábortüzet várták, de ki is vették részüket a rőzsegyűjtésből. A parton raktunk tüzet, amit mindannyian körbe ültünk, és ima, éneklés (Tüzed Uram, Jézus, és egyéb énekek) kíséretében gyönyörködtünk benne, hálás szívvel a Teremtő iránt. Teca kérdésére mindenki elmondta, hogy mi volt számára a legnagyobb élmény a táborban. Az esti fürdőzés egy amolyan búcsú meglepetés volt, a legtöbb gyermek kedvence. Naplemente után is kellemesen meleg volt a víz, a partól világított a tábortűz fénye.

Az egyik gyermek elárulta, hogy ez volt élete legjobb tábora. Köszönet illeti Tecát, aki valóban remekül megtervezte és levezette az egész hetet, illetve mindazokat, akik valamilyen formában közreműködtek abban, hogy a gyermekek ilyen jól érezték magukat. Miközben a természetben tanultak Jézusról, valóságos közösséggé formálódott a kis csapat. Az Úré a dicsőség az elvett áldásokért!

 

Dr. Boros-Kovács Szilvia

 

Nyári munkalehetőségek Balatonlellén

Az Adventista Konferenciaközpont ezen a nyáron is várja a dolgozni vágyó embereket. A következő munkakörökbe keresünk jelentkezőket:

  • szakács: 100-150 főre húsos és vegetáriánus ételek főzése, a kisegítők munkájának irányítása;
  • konyhai kisegítő: a főzés nyersanyagainak előkészítése, segítségnyújtás a szakácsnak, mosogatás;
  • karbantartó: vízcsapok, zárak, egyéb elromló eszközök javítása;
  • takarító: hétköznap a vizes helyiségek, közösségi terek, turnusváltáskor a szobák takarítása, ágyneműhúzás;
  • ügyintéző: vendégekkel való kommunikáció, anyagbeszerzés (jogosítvány szükséges), adminisztráció (számítógéphasználat szükséges), pénzkezelés, a dolgozók munkájának összehangolása, és a nekik való besegítés.

Lehet egész nyárra is munkát vállalni, vagy csak rövidebb időszakokra is.

A fenti munkákra az adventudulo@adventista.hu e-mail címen lehet jelentkezni, bővebb felvilágosítás is itt kérhető. A jelentkezők közül a kiválasztás május hónapban történik.

Tóth Sándor
intézményvezető

Szünidei Bibliatábor – 2017

2017. július 3–9., Balatonlelle

Közhírré tétetik, hogy Ahasvéros király (a könnyebb kiejtés érdekében Xerxész király) és Eszter királyné nemeslelkű hölgyek és bátor ifjak jelentkezését várja királylányok és királyfiak avatására. A helyszín a tóparti Susán vára (Balatonlelle), 2017. július havának 3. napjától 9. napjáig. 

Ahogy az lenni szokik, a résztvevők összemérik tudásukat, erejüket vízen és szárazföldön, a helyszínen rendezett erőpróbákon (akadályjátékok, élő társas). A hölgyek és vállalkozó kedvű ifjak tovább fejleszthetik kézügyességüket a kézműves foglalkozásokon, elkészíthetik saját koronájukat, hajdíszüket, pajzsukat, sisakjukat, zászlójukat is. Lovaglás és íjászat szintén az erőpróba része.

Súsán várában sajnos nem ilyen békés az élet. A gonosz Hámán körbejár és mindenkit rosszra csábít. Ám Mordokáj, a kedves nagybácsi felvértezi a hölgyeket és ifjakat tudással, kifényesíti a pajzsokat, sisakokat (délelőtti áhítat), és végül a gonosz pórul jár.

Ennek örömére szombaton egy nagy ünnepséget, purim ünnepét tartunk, ahol mindenki beöltözhet különböző maskarába, álarcba, majd ünnepélyes keretek között megtörténik a királylánnyá és királyfivá avatás is.

Ha elmúltál 6 éves és nem vagy még 15, akkor itt a helyed!

A tábor részvételi díja 28 000 Ft, amely a szállást és az étkezést, valamint a tábori programok költségeit tartalmazza. Az utazást mindenkinek egyénileg kell megoldania. Jelentkezni elektronikusan itt vagy Mihalec Dóra táborvezetőnél, a jelentkezési lap beküldésével, a gyermekszolgalatok@gmail.com e-mail címen vagy postai úton (6762 Sándorfalva, Zrínyi u. 10.) lehet. A jelentkezéssel egy időben kérjük a részvételi díj felének, 14 000 Ft-nak az átutalását is a következő számlaszámra: OTP Bank 11742331-20008134-00000000 (Hetednapi Adventista Egyház). A közlemény rovatba kérjük írjátok fel a gyermek(ek) nevét, és az SZBT szót! A befizetést igazoló másolatot mellékelni kell a jelentkezéshez. Jelentkezni június 15-ig lehet, illetve a szabad szálláshelyek erejéig.

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

Szünidei Bibliatábor 2016.

Az országos Szünidei Bibliatábornak több évtizedes hagyománya van Magyarországon. Nálunk a gyermekeknek két és fél hónapos nyári szünetük van, és ezen nyári hónapok egyikében kerül megrendezésre a tábor Balatonlellén, a Balaton partján, a 6–14 éves gyermekeknek.

Az idén június végén, július elején nyitottuk meg táborunk kapuit. Ez évben a bibliai történeteket indián keretbe helyeztük el. Délelőttönként a tanítók bemutattak egy jelenetet, amelyből az „indiánok” és természetesen a gyerekek megtanulhattak egy-egy fontos bibliai üzenetet. A hét vezérfonala a következő volt: Jézus meghalt érted a kereszten, fogadd el az érted hozott áldozatát!

A jelenetet követően életkorok szerinti csoportokra oszlottunk, és megbeszéltük a látottakat, hallottakat, majd játékokkal, kézműves tevékenységekkel igyekeztünk elmélyíteni azokat.

Délután a fürdésé, a játéké volt a főszerep. Készítettünk íjakat, volt indián erőpróba, és nyomkeresésben is bemutatta tudományát a résztvevő 100 gyermek. Élő társassal, kirándulással, fagyizással, hajókázással tettük feledhetetlenné ezt az egy hetet a gyermekek számára.

A szombati nap különlegessége az volt, hogy az istentiszteletet teljes egészében a gyermekek tartották. Énekeltek, verset mondtak, különböző hangszereken játszottak, és ők is prédikáltak. Ennek az előzménye az volt, hogy a hét folyamán az önkéntes prédikátor jelölteknek foglalkozást tartottunk, hogyan írjanak és mondjanak el egy prédikációt.

Mihalec Dóra
osztályvezető