Bejegyzés

Élet lehelete Békéscsabán

Az alapszintű újraélesztés fenntartható oktatását célzó programunk „Élet lehelete” címmel még 2019-ben indult útjára. Eredetileg az volt a cél, hogy iskoláknak ajánljunk egy olyan modellt, melynek keretében az intézmények saját tantervükbe tudják beemelni az újraélesztés elméletét és gyakorlatát úgy, hogy ehhez eszközöket, valamint az iskola tanáraiból és diákjaiból helyi instruktor csapatot képez, akik képesek megteremteni annak lehetőségét, hogy hosszú távon külső segítség igénybevétele nélkül tudják az újraélesztést oktatni és gyakorolni. Sajnos a világjárvány gátat szabott a program terjeszkedésének, ám annak lecsengésével újra érdeklődő intézményekre bukkantunk.

Így volt ez a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium esetében is. Szabó László igazgató úrral már évekkel ezelőtt elkezdtük az egyeztetést, ám az együttműködési megállapodás aláírására és a tréningek megszervezésére csak az idén került sor. Az ADRA Alapítvány három instruktorral kezdte meg a diákok képzését. Eddig két csoportban történt meg az oktatás és jelenleg folyik annak a rendszernek a kidolgozása, mely alapján a diákinstruktorok a többi diáknak fogják átadni a tudást.

Az ADRA Alapítvány 2 darab gyakorlóbábut adományoz a gimnáziumnak, valamint egy darab demonstrációs célkora készült félautomata defibrillátor készüléket (AED). Természetesen a kialakuló rendszerben nemcsak a tudás átadása történik a diákinstruktorok számára, illetve a szükséges eszközök biztosítása, hanem a program mentorálása is annak érdekében, hogy a fenntartható modell megszilárduljon.

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

Gyermekbemutató Békéscsabán

2018. január 20-án délelőtt gyermekbemutató volt gyülekezetünkben. A szolgálatot Fürj György lelkészünk végezte. Kóródi-Felföldi Roland és kedves felesége, Bettina hozták el második kislányukat. Mindezt azért tették, hogy az Úr és a gyülekezet előtt elismerjék, miszerint gyermekük, Nóra, Isten ajándéka, és elkötelezzék magukat kislányuk isteni alapelvek szerinti nevelése mellett. Áldást kértek gyermekükre és felajánlották őt Istennek.

Ezen a megható alkalmon egy-egy kedves zongora-, vers- és kórusszolgálatot, valamint fuvolaszólót hallgathattak meg a családtagok és a gyülekezet.

Nagy öröm volt látni, hogy Nórika az áldáskérő imádság alatt sokat mosolygott, mintha érezné, milyen jelentős mozzanat ez az ő életében.

A prédikációban többek között elhangzott az is, hogy mennyire fontos áldást kérnünk gyermekeinkre a Mindenhatótól. Valamint az, hogy a gyülekezetnek is szükséges imádkoznia a gyermekek hitbeli növekedéséért, felelősséggel tartozunk azért, hogy Isten felé vezessük a gyülekezetünkbe tartozó gyermekeket. Ünnepélyes istentiszteletünk után egy kedves feladat várt még a gyermekekre, hiszen a náluk levő igeversek párját meg kellett keresniük egy-egy tapasztalt testvérnél, akivel elbeszélgetve sok mindent megtudhattak a gyermekkorukról.

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy gyermekeket ad a testvéri közösségünkbe, és mi az Ő segítségével szerethetjük és gondoskodhatunk róluk, ezzel is bemutatva mennyei Atyánkat nekik.

 

Zana Inci

 

Adventi ünnepély Békéscsabán

Immáron évtizedes hagyományaihoz híven a Békéscsabai Gyülekezet december 16-án idén is megtartotta adventi ünnepélyét. Nagy öröm volt látni, hogy a vendégek egyre többen vannak. Megfigyelésem szerint a visszatérő vendégeink újabb és újabb vendégeket hoztak magukkal, így gyarapítva a nagyszámú hallgatóságot. A kezdés időpontját is ki kellett tolni közel negyedórával, mert folyamatosan érkeztek az érdeklődők. Így közel 240-250 fős volt az egybegyűltek száma.

Az ünnepélyen az igei gondolat mellett a színvonalas kórus-, ének-, zenei és versszolgálatot bibliai és Ellen White idézetek összefüggései egészítették ki.

Az ünnepély közel hozta a nagyszámú hallgatóság számára Krisztus Urunk születéstörténetét, a béke, a megbocsátás, a valódi szeretet, és az emberség üzenetét. Bízunk abban, hogy Megváltónk második adventjének reménysugarát is sikerült a megjelentek szívébe ültetni. Az utolsó kórusmű elhangzása után a vendégeknek a szokásos „narancsos csomaggal” kedveskedtünk.  Szívünk örült az ismételt tapasztalatnak, hogy senki nem távozott sietve, hanem maradt beszélgetni. Az ünnepélyt többen lelkesen értékelték. Egyikőjük jellemző megnyilatkozása a kórusvezető felé: „Csodálatos volt ez az ünnepély. Még soha ilyen közel nem éreztem magamhoz Istent. Jövök máskor is.”

Dicsőség az Úrnak, amiért megáldotta azt a törekvését a gyülekezetnek, hogy évről évre megrendezhesse a békéscsabaiak nagy örömére ezt a felemelő alkalmat. Az ünnepélyről felvétel is készült, mely megtekinthető a www.bekescsaba.adventista.hu weboldalunkon.

 

Zana Inci

Gyermek-istentisztelet Békéscsabán

Az idén, március elején Pécelen megrendezett missziós ötletbörze gyermekszolgálatok szekciójában Mihalec Dóri több lehetőséget sorolt fel arra, hogyan lehet a gyülekezeten belül is szolgálatra hívni a gyermekeket.

Békéscsabán 16 éve folyamatosan gyarapszik a gyermekek közössége, és mára már több mint 20 különböző korú, okos, értelmes, tettre kész, Istent szerető gyermek van jelen szombatról szombatra. Kézenfekvő volt a gyermek-istentisztelet ötletének megvalósítása, hiszen ennyi fővel már gyülekezetet is lehetne alapítani! 

A szülők és a gyermekek is lelkesedve fogadták ezt a számunkra is új lehetőséget. Egy hónapos előkészület után, Istennek hála, megvalósult egy olyan szombat délelőtti óra, amikor a felnőttektől külön, de velük teljesen megegyező liturgiával, csak a gyerekek vettek részt egy nekik és általuk szervezett istentiszteleten.

Mindenki megtalálta a neki tetsző, önként vállalt szolgálati területet. Óravezető, igehirdető (három is volt), hálaszöveg olvasó, dekoratőr, pénztáros, hangszeresek, énekesek stb.

A szülők otthon készítették fel gyermekeiket, elmondva az adott szolgálati terület lényegét, így a gyermek teljesen átélhette annak jelentőségét, kipróbálhatta magát és képességeit az adott területen.

Az istentiszteleten szót ejtettünk a GLOW füzetekről. Pár mondattal bemutattuk és elmondtuk a gyerekeknek a használatukhoz szükséges három lépést. Olvasás és ima; ezt ott gyakoroltuk. Az istentisztelet után pedig a gyülekezetben a felnőttek közé vegyülve sokat ki is osztottak a gyerekek. Segítve ezzel azt, hogy a gyülekezeti tagok is megismerjék ezt a missziós kiadványt; de élmény volt a gyerekeknek is.

Velünk volt az Úr és megáldotta a gyermeki, nyitott, szolgálni vágyó szíveket! Délután már a következő alkalom időpontját kerestük. Lesz folytatás! 

Öröm nézni, ahogyan a gyermekek Isten vezetése alatt növekszenek értelemben, ügyesednek a szolgálatokban.

Csné D. V.

„Ki a sótartóból!”

Missziótalálkozó Békéscsabán

A Tiszavidéki Egyházterület missziós munkacsoportjának szervezésében találkozhattunk december 2-án és 3-án Békéscsabán, az adventista gyülekezetben. 

Az előadó, Milan Moskala cseh származású fogorvos-misszionárius volt, aki a Generálkonferencia alkalmazottjaként 17 évig dolgozott Bangladesben. A fogorvosi munkája mellett gyülekezeteket és iskolákat is alapított. Megújulási összejöveteleket tartott Dhakában, Mianmarban, Kambodzsában, Zimbabwéban, Kenyában. Jelenleg friss nyugdíjas, viszont lelkesedése Isten műve iránt nem hagyott alább. Néhány hete újabb missziós útja volt Bangladesben, ahol Ted Wilsonnal is találkozott. Hazákban Miskolcon is megfordult már, ahol szintén nagy hatást gyakorolt a testvérekre. Fordítója Suhaj Renáta és Hegyes-Horváth Géza volt.

A péntek esti alkalom alapigéje az ismert ige: „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rádragyogott az Úr dicsősége” (Ézs 60:1), témája pedig az örökkévalóság perspektívája volt. A Jézus Krisztus eljövetelére való felkészülésről és az örökkévalóság szépségéről hallhattunk igehirdetést úgy, hogy közben Bangladesből hozott élő példákat. A mintegy 50 fős hallgatóság kíváncsian várta a folytatást.

Szombaton megtízszereződött a létszám: több mint ötszázan hallhattuk a lelkesítő előadásokat és beszámolókat. Egészen távolról is érkeztek közénk, és a Dunamelléki Egyházterületről is volt néhány látogatónk. Az első előadás (Itt tartunk most – diagnózis az egyházról) szerint legnagyobb hiányosságunk a Szentlélek jelenléte és folyamatos működése, melyért zárásként a hallgatók is imádkozhattak kettesével. A következőben („Légy határozott! Lépj ki a sótartóból!”) Moskala testvér csodálatos tapasztalatokat osztott meg velünk arról, amikor a Lélek működik: halálos betegek gyógyultak meg, és még egy vízbe fulladt kisfiú is új életre kelt a lelkész imájára, a Lázár nevet kapta.

Az ebédet az udvaron tartottuk, ahol a hideg időjárást ellensúlyozták a meleg testvéri beszélgetések, találkozások és a friss élmények.

Az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes szolgálata színesítette a napot: ők hangoltak rá az előadásokra, és jelezték a szünetek végét is.

Délután „A Szentlélek hatalmában” és a „A Szentlélek működésének eredményei” témákban újabb beszámolókat, szép igei összefüggéseket ismerhettünk meg. Minden résztvevő kapott egy „mintaimát” a Szentlélek naponkénti betöltésének ígéretéhez, melyet csendes imában mondtunk el. Végül kis csoportokban beszélgethettünk az elhangzottakról. Mindannyian megerősödhettünk küldetésünkben, és motivációt kaphattunk a személyes lélekmentésben való részvételre – a Szentlélek ereje által.

Az alkalom alatt a gyermekeknek külön foglalkozást szerveztek a helyiek. Az ismerkedés után bibliatanulmányozásra, kézműves foglalkozásra, a Tízparancsolatról szóló bibliai film vetítésére és beszélgetésre is sor került. Ezúton is köszönjük a Békéscsabai Gyülekezet és a lelkész áldozatkészségét és vendégszeretetét.

A nap folyamán levetítették Mark Finley Teljes tagbevonásról és az 1 millió GLOW programról szóló videofelhívását, és mindenki kaphatott a két legújabb kiadványból (Az öröm ajándéka, Bizonyosság a bizonytalan világban). 

A következő missziótalálkozón, 2017. április 1-jén Kamil Metz – a GLOW nemzetközi koordinátora lesz a főelőadó. Akkor is szeretettel várunk mindenkit!

Ócsainé B. Klára

Húsvéti ünnepély Békéscsabán

A Békéscsabai Gyülekezet hagyományaihoz híven március 26-án az idén is megtartotta  húsvéti ünnepélyét. 

A lelkészünk által tartott áhítatot versek, színvonalas kórus- és énekszolgálatok, zenei betétek, bibliai igeversek és Ellen White-idézetek színesítették.

A program közel hozta a nagyszámú hallgatóság számára Krisztus Urunk szenvedéstörténetét, halálát és feltámadását. Bízunk abban, hogy Megváltónk közelgő eljövetelének reménysugarát is sikerült a megjelentek szívébe ültetni.

Hálásan köszönjük mindazok áldozatos felkészülését és szolgálatát, akik részt vettek az ünnepély megvalósításában. Természetesen minden dicsőség az Úré, amiért megáldotta azt a törekvését a gyülekezetnek, hogy évről évre megrendezhesse a békéscsabaiak nagy örömére ezt a felemelő alkalmat.

Zana Zoltánné Inci

Noé bárkája Békéscsabán

Rengeteg ima, közös megbeszélés, reklám és néhány próba után elérkezett a várva várt pillanat:  február 27-én Békéscsabán is megnyitotta kapuit a Tesz-Vesz gyülekezet. Az első alkalom témájának Noé bárkáját választotta gyülekezetünk. A történetben a hangsúlyt Isten oltalmazó szeretetére tettük.

A szombat délutáni alkalmat közös imával indítottuk a résztvevő testvérekkel. Ezt követően a termek dekorálása történt, megépítettük a díszleteket is: az imaház nagytermében bárka készült a padokból, valamint égbolt és szivárvány textíliából. Eközben az étkezésre szánt helyen és a kézműves helyszínen is folytak az előkészületek.

A meghirdetett 15.30-as nyitás előtt érkeztek már vendégek, így a regisztráció után még bőven volt alkalmuk felfedezni az imaházat a testvérek segítségével, valamint a vendégváró falatokra is tudtak időt szánni.

Az ismerkedés után a lelkészünk már Noénak öltözve köszöntötte a megjelenteket, és röviden, pár szóban bemutatta mi is az a Tesz-Vesz gyülekezet, majd elmondta, hogy mi vár ma délután a családokra.

Ezt követően a kézműves helyiségeket vehették birtokba a vendégeink, ahol rengeteg jópofa és finom dolgot készíthettek a témához kapcsolódóan. Kipróbálhatták kézügyességüket állatos maszkok készítésével, hajtogathattak galambot tortacsipkéből, alkothattak szivárványos égboltot papírtányér segítségével, bárkás keksztartót szintén papírtányérból, amibe finom állatos keksz került a gyerkőcök nagy örömére. Szivárványos nyakláncot is fűzhettek gabonakarikákból, az ügyesebbek szivárvány pörgőt készíthettek. Nagy sikere volt a kis hernyónak is, ami pompon és csipesz segítségével készült, valamint zsenília drót felhasználásával pillangót is hajtogattunk, a legkisebbek főzött gyurmával alkothatták meg kedvenc állatkájukat, a fiatalok pedig vászon lepedő és ételfesték segítségével készítették el a szivárványt. A nap kedvence a szivárványos muffin volt, amit senki sem szeretett volna kihagyni. (Ezúton is köszönet mindazoknak a kedves testvérnőknek, akik vállalták, hogy még előző nap sütnek a gyermekeknek). Már a kézműves rész kezdetekor érezhető volt, hogy szűk lesz a hely itt és az étkezésnél is, hiszen várakozáson felüli volt az érdeklődés.

A jó hangulatban és alkotó kedvben bővelkedő kézműveskedés után egy ének kíséretében a készített álarcokban átvonultunk az istentisztelet helyszínére. Itt a családok részt vehettek egy interaktív istentiszteleten, ahol segíthettek Noénak megépíteni a bárkát, az állatok szemszögéből élhették át a bárkába vonulást, a vízözön alatt a bárka (és ezáltal is Isten) oltalmát érezhették – ezt erősítette a gyermekekben Noé (lelkészünk) is a bárkában tartózkodás alatt. Az özönvíz levonulása után a bátor kis galambok is fontos szerephez jutottak. A bárkából kivonulás után közös hálaénekkel köszöntük meg az Úrnak, hogy megoltalmazott minket a veszedelem idején.

Ezt követően egy beszélgetésekkel tarkított hálavacsorán vehettek részt a családok, ahol finom tésztaféléket fogyaszthattak.

A vendégek távozása és a rendrakás után mi is hálát adtunk az Úrnak, amiért ilyen sok áldásban részesített bennünket már az első alkalommal, és kértük Őt, hogy a továbbiakban is maradjon velünk ebben a szolgálatban. Hiszen nélküle ez nem jöhetett volna létre.

Ez úton is szeretném megköszönni a környező gyülekezetekből jött testvéreknek és a gyülekezet gyermekeinek a segítségét és bátorítását, hiszen csapatra volt szükségünk, és ez a csapat velük együtt volt teljes! Hálásan köszönjük Dórinak és Clair-nek, hogy megismertették velünk ennek az áldott szolgálatnak az alapjait.

Bátorítani szeretném az ország többi gyülekezetét is, hogy fogjatok bele ebbe a szolgálatba, pályázzatok rá, mert hihetetlen áldásokat tartalmaz minden résztvevőnek. Rengeteg munkával jár, de higgyétek el, nagyon megéri látni a vendég családok és gyerekek tekintetét, mosolyát, ahogy betölti őket az Úr szeretete.

Zana Zoltánné Inci