Bejegyzés

Élménybeszámoló

A rédei cserkésztábort mindannyian hatalmas lelkesedéssel vártuk, és szerintem senkinek sem kellett csalódnia. A tábor elég családias volt, létszáma alig érte el a 40 főt. Bár az időjárás-előrejelzés szinte minden napra vihart mondott, csodálatos módon a tábor ideje alatt csak egy nagyobb felhőszakadás volt, és ez sem zavarta meg a programot.

Az előtáborozók már négy nappal korábban, csütörtöktől ott voltak, hogy előkészítsék a terepet. A cserkészkedők hétfőn egy láthatatlan színházon keresztül jutottak be a táborba. Bekötött szemmel, egy kötél mentén haladtak előre, miközben Pál apostol életének korai szakaszait elevenítették fel nekik. (Ugyanis a tábor kerettörténete Pál apostol életútjáról szólt.) Érkezés és ebéd után az őrsök elfoglalták a körleteiket, és elkezdtek berendezkedni, lezajlott az első zászlófelvonás is, ahol kihirdették, hogy mivel az erdőben rengeteg gubacs van, ezért azokkal lehet kereskedni, és különböző termékekbe befektetni (pl.: gabona, arany, bíborcsiga az antik Róma jegyében). A termékek árfolyama természetesen napról napra változott! Este zászlólevonás után egy izgalmas és vicces tábortüzet tekinthettünk meg.

A keddi napon folytatódott az építkezés. Az asztalok, padok, mosogatók felállítása és az őrsi szolgálatok végzése egy csaknem egész napos munka volt, amit csak az áhítat és az ebéd szakított meg. (Voltak őrsök, akik gubacsért cserébe őrsi kaput is építettek.) A sok munka eredményeként minden őrs rendes asztalnál és padon ülve vacsorázhatott. A nap végén egy újabb izgalmas tábortűznek lehettünk részesei, ahol egy időutazáson vettünk részt. Láttunk indián törzsfőnököt, spártai katonát, középkori orvost és sok más múlt- és alternatív jövőbeli alakot. A spártai jelenet ihlette a Vándorsólyom őrs csatakiáltását is…!

Szerda délelőtt rövidebb játékokat játszottunk (pl.: kézre csapós), ki lehetett próbálni az íjászkodást is, és készülődtünk, ugyanis délután érkeztek meg a kiscserkészek. A táborba ők is bevezetőösvényen jöttek, de a nagyobbakkal ellentétben ők ezen az ösvényen egy játékos próbán vettek részt, amin bebizonyíthatták, alkalmasak arra, hogy hivatalosan is kiscserkészekké váljanak. A sikeres próbák után az újonnan érkezők ígéretet tettek a kiscserkésztörvények betartására, és megkapták a kék nyakkendőjüket. A szerda esti tábortűz is rendkívül szórakoztatóra sikerült: egy olasz lány, Lorita volt a főszereplője, akinek a kezéért sorban álltak a kérők, de ő mindnyájukat kikosarazta (apja legnagyobb bánatára).

Csütörtök délelőtt kézműveskedtünk az őrsi körletekben. Lehetett készíteni kókuszgolyót, karkötőt, és sógyurmázásra is adódott lehetőség. A gyurmából Artemisz-templomokat is készítettünk, mert aznap az efézusi ötvösmesterek zavargásáról beszélgettünk az áhítat során. Délután egy V.I.P. nevű játékot játszottunk, Pál apostol által meglátogatott városokkal és bibliai személyekkel. Az esti tábortűz után a tábor tizenharmadik évüket betöltött tagjaival elmentünk egy tisztásra, ahol különböző néptáncokat tanulhattunk. Volt zsidó, lengyel, belga, sőt még egy csángó eredetű tánc is. A legtöbb tánc egyszerű, könnyen megtanulható, mégis szép és élvezetes volt.

Péntek délelőtt őrsileg főztünk ebédet, a délutáni program pedig egy kétmenetes számháború volt. Számháborúzás után elkezdtünk a szombatra készülődni. A péntek esti tábortűz is a nyugalomnapra hangoló volt rövidebb történettel és egy közös énekléssel kiegészítve.

Szombat délelőtt arról beszélgettünk, hogy Pál milyen képeket használ a leveleiben az egyház bemutatására. Délután egy kisebb kirándulást tettünk a környéken a 24 fenyő tanösvényt végigjárva. A fülledt idő ellenére is nagyon kellemes séta volt.

Az esti tábortűznél megismerkedtünk két lánnyal: Ilppel és Lizával. Ilp a „fordított világból” keveredett hozzánk, és Liza mindenáron segíteni akart neki hazajutni, ami végül sikerült is, de Liza ott ragadt Ilppel. Ezért éjszaka egy meseerdő keretében mindannyian Liza után mentünk a „fordított világba”, és segítettünk neki visszajutni a saját világunkba…!

Vasárnap viccnapot tartottunk, ezért az összes programot fordított sorrendben tartottunk meg: A napot egy tábortűzzel indítottuk, majd ezután következett a zászlólevonás és a vacsora. Vacsora után délutáni program következett, kisebb játékokkal, majd ebéd, őrsi idő és áhítat. Ezután elbúcsúztunk a kiscserkészektől, és délelőtti program gyanánt elmentünk métázni a közeli focipályára. Métázás után reggeliztünk és lezártuk a napot egy reggeli tornával és zászlófelvonással! Akinek ezután még volt kedve, a tábortűz helyszínén táncolhatott egy keveset, aki pedig fáradt volt, az elmehetett aludni.

A hétfői nap mozgalmasan telt, ugyanis a bontás nagy része ekkorra maradt, de mindennel sikerült időben végezni, különösebb feszültségek nélkül. A tábor lezárásaképpen még volt egy utolsó zászlólevonás. Ezek után a zászlórudat kidöntöttük, és könnyes búcsút vettünk egymástól, hiszen annyi összekovácsoló élményben lehetett együtt részünk, és el sem hittük, hogy ilyen hamar véget ért a tábor…

Hálás vagyok Istennek, amiért ennyire jól sikerült a tábor, és hogy a rossz előrejelzések ellenére is szinte végig jó időnk lehetett!

 

Muggeridge Lilla
431.
sz. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat

 

Cserkésztábor bölcs Salamonnal

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet” (Péld 9:10).

 

Bölcs Salamon élete és története volt a témája három adventista cserkészcsapat közös táborának, amely július 9–15. között került megrendezésre a Gömöri-Hevesi dombságon található Egerbocs község közelében.

A 431. sz. Huenergardt F. János Cserkészcsapat által szervezett táborhoz csatlakozott a 112. sz. Kubinyi Zoltán Cserkészcsapat és az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat, amely így mintegy száznegyven fő részvételével került megrendezésre. Az Egerbocs községtől észak-keleti irányba elterülő dobvidéken találtak otthonra a cserkészek.

A tábor különlegessége volt, hogy néhány újdonság került bevezetésre és kipróbálásra mind a tábor szervezésében, mind a programokban – mondta Kassai Csaba Péter táborparancsnok. Így például számunkra új dolog volt az, hogy most nem korosztályonként, hanem cserkészcsapatonként, illetve rajonként kerültek kialakításra az altáborok. Ennek eredményeként az egy helyről érkező cserkészek a táborban is átélhették a közösségi összetartozás élményét. De újdonság volt még többek között az is, ahogyan megszervezésre került a 14-18 év közötti kósza korosztály számára az életkoruknak megfelelő élményeket adó program, valamint néhányan, akik felkészültek voltak rá, különpróbát tehettek a tábor során.

Cserkésztáborok esetében már megszokott, hogy kerettörténet alakítja a programokat. A résztvevők mintegy háromezer évet mentek vissza az időben. A táborlakók részt vehettek Salamon koronázási ünnepségén, bekukkanthattak a király és Szulamit közötti szerelmi történetbe és annak tanulságaiba. Majd láthatták, hogyan sikerül neki támogatókat találni a jeruzsálemi templom megépítéséhez, és saját maguk is kivehették részüket a szent hely megépítésének folyamatában, később ott lehettek a felszentelési ceremónián is. Hallhatták a király bölcsességeit és figyelhették bölcs döntéseit. Ott lehettek akkor is, amikor Sába királynő személyes látogatás keretében csodálhatta meg a hatalmas birodalom szépségeit és a király isteni bölcsességét.

A kerettörténethez kapcsolódóan nagyon sok feledhetetlen élmény részesei lehettek a tábor lakói: a közös éneklések, esti tábortüzek, méta, csapatjátékok, íjászat, cserkész-fogadalomtétel és nem utolsó sorban az Árvai Pálma és Árvai Tamás lelkészek által átadott délelőtti és szombati lelki üzenetek segítségével.

Köszönetet mondunk a Hetednapi Adventista Egyház szervezeti egységeinek, hogy anyagilag támogatták a táborozókat. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik sokat dolgoztak a tábor szervezése és annak megvalósulása érdekében, de különösen azoknak, akik azért fáradoztak, hogy több mint száz éhes gyomor megelégíttessen! Köszönjük Palotás Kristófnak, az egyház ifjúságvezetőjének, hogy meglátogatta táborunkat, valamint Lakatos Péternek, hogy készségesen rendelkezésünkre bocsátotta a tulajdonában lévő táborhelyet.

kcsp és rsb

 

Hangyaboly – cserkészvezetők találkozója

Az adventista cserkészvezetők fóruma, a Hangyaboly 2018. november 30. és december 2. között került megrendezésre a Velencei-tó melletti Dinnyés településen, a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban. A program célja, hogy a résztvevő cserkészcsapatok képviselői visszatekintsenek és értékeljék az elmúlt 2017/2018-as cserkészévet, illetve, hogy közös élményeket szerezzenek és szakmai továbbképzésben részesüljenek. A rendezvényen 36 fő cserkészvezető és gyermek vett részt.

 

A rendezvény programja péntek este zászlószertartással kezdődött, majd vacsora után Palotás Kristóf, a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója országos ifjúságvezetője tartotta meg előadását, amelynek témáját Máté evangéliuma 22:37–39 versei adták. A szeretet törvényének egy érdekes vetületét tárja elénk ebben a bibliai szakaszban Jézus szava. „Szeresd az Urat, a te Istenedet […] Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Csak akkor tudunk szeretni másokat, ha tisztában vagyunk azzal, ahogyan Isten szeret bennünket. Az igazi szeretet feltétele a helyes önértékelés. Isten szeretetének az a célja, hogy meggyógyítson minket. Ha átéljük az Ő szeretetét, az segít nekünk értékelni az Ő munkáját az életünkben, így szeretni tudjuk majd embertársainkat is tisztán, őszintén.

A nap teaházzal zárult, amelynek során a résztvevő cserkészeknek egy-egy csésze tea mellett lehetőségük adódott kötetlen beszélgetésekre, eszmecserékre, a kapcsolatok ápolására és azok elmélyítésére.

A szombati program egy képzőművészeti kiállítás megnyitójával indult. A rendezvény előkészítése során arra kértük a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal néhány saját kézzel készített, bármilyen jellegű képzőművészeti, illetve kézműves alkotást. A kiállítás célja ösztönzés és ötletek adása, hogy a cserkészek körében végzett tevékenységeink során milyen kézműves foglalkozásokkal lehet színesíteni az évközi programokat.

Délelőtt közös énekléssel folytatódott a program, majd Ráczné Kárpáti Márta előadását hallgathatták meg a résztvevők az emberi kapcsolatok 7 szintjéről. Az előadás azt mutatta be, hogy hogyan fejlődhetnek az emberi kapcsolatok a találkozástól akár a teljes intimitásig. Majd a program további részében a résztvevő cserkészcsapatok képviselői beszámolókat tartottak az elmúlt 2017/2018-as cserkészévben elvégzett munkáról.

A hétvége programját egy játék is izgalmassá tette, amelynek során a kiállításról „eltűnt” egy műalkotás, amelynek a helyére egy silány másolat került a falra. Többek között ennek a „bűnténynek” a felderítésére indultak el a résztvevők a délutáni programra, a „Madárdal-túrára”. Bár tél lévén sok madárdalt sajnos nem hallottunk, de megcsodálhattuk a téli Velencei-tó szépségét. A Madárdal-tanösvény a Velencei-tó és a dinnyési Fertő madár- és növényvilágának, természeti érdekességeinek megismerését teszi lehetővé. Egyedi kialakításának köszönhetően az útvonal több irányból is végigjárható, illetve több helyen meg is szakítható a bejárása. Minden egyes kiindulópontnál nagyméretű általános tájékoztató tábla található, rajta a teljes terület térképével. Tájékoztató táblák szolgálják az ismeretek bővítését, illetve az adott helyszínen lévő természeti képződmények, élőlények és kulturális látnivalók részletes megismerését. Felmehettünk egy tóparti kilátóba is, ahonnan a környék nagyszerű képe tárult elénk.

A sétából visszaérkezve a rendezvény helyszínére további beszámolók hangzottak el az őrsvezető jelöltek 2018. évi Bogáncs Őrsvezetőképző Táborban való részvételéről, valamint a kiképzésben résztvevők ott szerzett tapasztalatairól. Beszámolót hallhattunk a 2018-ban megvalósított – cserkészetet népszerűsítő – gyülekezeti „Roadshow” program tapasztalatairól is, továbbá az ANT 2018 cserkész nagytáborral kapcsolatos online értékelés tanulságairól.

Ezeket követően a 2019-es esztendőre is előretekintettünk, hiszen a következő nyáron Angliában kerül megrendezésre a Hetednapi Adventista Egyház Transzeurópai Divíziója által szervezett Camporee. Erre Magyarországról is utaznak résztvevők. Mena János a magyarországi kontingens vezetője tartotta meg beszámolóját a szervezés állásáról, valamint tájékoztatást adott a szervezési feladatok lebonyolításának részleteiről.

A napot vidám hangulatú Forrócsoki-party zárta, amelyen a kötetlen beszélgetések, a kapcsolatok ápolása és elmélyítése mellett az elmúlt időszakban tanult cserkészjátékok egymás közötti megosztására is sor került.

Vasárnap a rendezvény programja Tóth Péter cserkész segédtiszt-jelölt izgalmas, érdekes, interaktív előadásával kezdődött, melynek témája a „Nemi szerepek” volt. Az előadás arra kívánt rámutatni, hogy mai társadalmunkban milyen helytelen beidegződések vannak jelen a férfi-nő, férj-feleség kapcsolatban. Érdekfeszítő módon mutatott rá az előadó a témával kapcsolatos anomáliákra, ellentmondásokra.

Néhány perc erejéig szóba kerültek a 2019-es év tervei is, majd közös fotó készítése után cserkészfoglalkozásokon és táborokon játszható három játék került bemutatásra a résztvevők számára. Így megismerhettük az „Amőba” sorversenyt, egy hullahopp karikával játszható körjátékot, valamint gyakorolhattuk, hogy egy csoport bekötött szemű cserkész hogyan tud egy végtelenített madzag segítségével négyzet alakzatba rendeződni. Ez utóbbi játék hatékony kommunikációt és kreativitást igényelt a résztvevőktől.

A hétvége programja kézműves foglalkozással folytatódott. A résztvevők megismerkedhettek négy tevékenységgel: Rácz Fanni bemutatta a vászonra való festés egy technikáját, Ráczné Kárpáti Márta egy használt alapanyagok újrahasznosításával készült tárgy elkészítését mutatta be, Szabó József egy kezdetleges fotókészítési eljárást, a Cianotípiát ismertette a gyakorlatban, valamint Krizsán Nóra a portrérajzolás alapjait adta át az érdeklődőknek.

Legvégül a hétvége „bűnténye” elkövetőinek személyére is fény derült. A nyomozás meghozta eredményét, a „bűnösök” bevallották tettüket, természetesen elnyerték méltó büntetésüket, és az „eltűnt” műalkotás is megkerült.

Tartalmas hétvége volt ez, amely érdekes, változatos és a jövőben a gyakorlatban is hasznosítható ismeretek és információk sorát nyújtotta a résztvevő cserkészvezetők számára.

A rendezvény a Magyar Cserkészszövetség „Imre Herceg Terv – Közelebb egymáshoz” c. projektjének keretében valósult meg.

Rácz Sándor Béla

cserkész segédtiszt

Világok arca

ANT 2018 cserkésztábori beszámoló

„Világok arca” – ez volt a mottója a magyarországi adventista cserkészcsapatok idei közös táborának. Amint a mottó is sugallja, a szervezők azt tűzték ki célul, hogy a gyermekek és fiatalok betekintést nyerjenek a világ népeinek különböző kultúráiba.

A 431. sz. Huenergardt F. János Cserkészcsapat, a 112. sz. Kubinyi Zoltán Cserkészcsapat, az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat és az 1301. sz. Négylevelű Fa Cserkészcsapat közös, országos nagytábora több mint százhatvan fő részvételével 2018. augusztus 13-tól 21-ig került megrendezésre. A tábor a Vácrátót község közelében található erdőségben talált otthonra.

„A nyolcnapos program célja egyrészről a jellemnevelés, az ifjúságnevelés, ami kinn a természetben, a cserkészmódszeren keresztül történik – mondta Várnagy András, a tábor parancsnoka. – Másrészről sok felnőtt van közöttünk, akik nem cserkészek, de szeretnék kipróbálni ezt a fajta életmódot és őket is bevonjuk ebbe a szolgálatba. Harmadrészt pedig célunk a fiatalok korosztályspecifikus megközelítése a nekik szóló programok által.”

Cserkésztáborok esetében megszokott, hogy kerettörténet alakítja a tábor programját. A történet szerint a résztvevők az Orient Expresszel utaznak Isztambul felé, amikor váratlanul – egy földcsuszamlás miatt – a vonat nem tud tovább közlekedni megszokott útján. Az utasok kénytelenek elhagyni a szerelvényt és letáborozni, az erdőben a környezetüket saját kultúrájuknak megfelelően kialakítani. Így a résztvevők korosztályonként, illetve altáboronként különböző népcsoportokat alkottak.

A nomád tábor első néhány napja természetesen a táborépítésről szólt, amelynek során kialakításra kerültek az őrsi körletek. A résztvevőknek ekkor alkalmuk nyílt próbára tenni kézügyeségüket, valamint a már korábban tanult cserkészcsomókat a gyakorlatban is alkalmazhatták.

A kerettörténethez kapcsolódóan nagyon sok feledhetetlen élmény részesei lehettek a táborozók. A szervezők igyekeztek a „világok arcait” megjeleníteni az esti tábortüzekben, a különböző játékokban és korosztályi programokban.

A tábori emlékek sorában ott vannak a Zámbó Zoltán és Balog Tibor lelkészek és segítőik által vezetett áhítatok, a táborra összeált zenész csapat – a „Muzsifák” – által vezetett közös éneklések. Feledhetetlenek lesznek az esti tábortüzek, a méta, VIP-, és a kereskedőjáték. Nagy élmény volt a cserkész-fogadalomtétel valamint kiscserkészek ígérettétele, a meseerdő, játszótér és az íjászat. A „vagonban” a teaház, amely kifejezetten az idősebb korosztálynak szólt. Az egész napos program a lovastanyán, az éjszakai „dropout” avagy „kidobás”, amelynek során a 16 év fölötti fiataloknak egy iránytű segítségével kellett visszatalálniuk a táborba, egy számukra ismeretlen külső helyszínről.

Lehetőség adódott a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben önkéntes munkára is. A tábor résztvevőiből egy 22 fős csoport segítette a Növényrendszertani Gyűjtemény ápolási feladatait. A nagy meleg ellenére a munkások nagy iramban és minden elismerést kiérdemlő módon tisztították meg a Pázsitfűfélék ágyásait.

„Csak jó élményeim vannak a táborról, minden program nagyon jó, szuper minden – értékeli a tábort Balogh Flóra őrsvezető. – Mindenki nagyon jól érzi magát. A közös játékok összefogták a csapatot és növelték a csapatszellemet.”

„Azt látom, hogy egyre inkább elmélyülnek a résztvevők ebben az erdei hangulatban. Amint az online világ elkezd megszűnni és lemerülnek a telefonok, úgy a figyelmünk nem az eszközeinkre – telefonjainkra és számítógépeinkre –, hanem egyre inkább egymásra irányul, s ez is hozzájárul a gyermekek boldogságához” – értékelt a táborparancsnok.

A tábor élményeit gazdagították a közös étkezések is. Nem kis kihívás volt százhatvan fő élelmezése és vízzel való ellátása a nomád körülmények között. Elismerés illeti meg a tábor konyháján és a logisztikában közreműködő cserkészeket és önkénteseket!

Köszönetet mondunk a Hetednapi Adventista Egyház Ifjúsági Osztályának, hogy anyagilag támogatta a tábor megvalósulását, ezzel is segítve, hogy megfizethetővé vált a részvétel azon családok számára is, akik szűkös anyagi forrásokkal rendelkeznek. Ugyancsak megköszönjük az egyház Dunamelléki, valamint Tiszavidéki Egyházterületének, hogy hozzájárultak a gyerekek és fiatalok részvételi díjához. Hálásak vagyunk az ASI Magyarországnak is a pénzügyi támogatásért. Köszönjük még az Ipoly Erdő Zrt. Váci Erdészetének, hogy készségesen rendelkezésünkre bocsátotta a Vácrátót közelében található táborhelyet. Köszönetet mondunk a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztályának, hogy igen színvonalas történelmi témájú könyvekkel ajándékozták meg a tábor résztvevőit! Nem utolsósorban köszönetet mondunk Vácrátót Község Önkormányzatnak, hogy térítésmentesen lehetővé tette a tábor fürdő- és ivóvízzel való ellátását és a táborban keletkezett hulladék elszállítását.

 

Rácz Sándor Béla

Évzáró raji tábortűz Kecskeméten

2018. június 16-án este a 431. számú Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat Kecskeméti Kova Raja évzáró tábortüzet szervezett az egyik őrsvezető gyönyörű szép tanyáján. 5 őrsben, 24 gyerek és 10 felnőtt érkezett az eseményre.

Az izgalmas, erdőn-mezőn át vezető, útjelekkel kirakott bevezető ösvényen a cserkészet alapítójának, Baden Powell életének egy-egy meghatározó állomásával ismerkedtek meg az őrsök. A tábortűzig a nagyobbak számot adhattak frissen szerzett cserkésztöri tudásukról, majd mindenki felfedezhette a hatalmas parkosított területet.

Az időjárást tekintve kezdéskor egy hatalmas zivatarfelhő közeledett, és el is kezdett cseperegni az eső. Valami „csoda” folytán azonban másik irányba fordult, és míg Kecskemét központjában mindenki bőrig ázott, addig mi, 1-2 km-rel arrébb, szép időnek örülhettünk. Nagyon hálásak voltunk ezért az Úrnak, hiszen az egész estét elmoshatta volna egy kiadós eső.

A tábortűz BiPi életével folytatódott, és – nagy meglepetésre – megérkezett közénk Baden Powell személyesen (Árvai Tamás). A közöttünk folyó kommunikációt segítve jelen volt BiPi csinos titkárnője fordítóként (Ambrus Anett), aki öltözetét tekintve láthatóan nem készült a természetközeli terepviszonyokhoz – és a cserebogarak is üldözőbe vették szegényt, ami okozott némi derültséget a gyerekek körében.

Sok vidám pillanat részesei lehettünk, amikor az 5 őrs tábortűzi számát láthattuk. Különböző nyári tábori jelenetek elevenedtek meg előttünk, ahol néptáncos, forma 1-es, focis, úszkálós vagy épp ejtőernyős közegbe csöppentünk. A vidámság mellett persze komoly dolgokról is volt szó, amit reméljük, minden gyerek magával vitt emlékeiben.

Ezzel az eseménnyel zártuk le a Kecskeméti Kova Raj megalakulása utáni első féléves őrsi munkát, és nagy izgalommal készülünk a nyári nagy cserkésztáborra (ANT-Vácrátót).

A cserkészet eddig is sok örömet, tapasztalatot és sok kihívást is tartogatott számunkra, de amíg érezzük Isten vezetését és jelenlétét, addig bátran megyünk előre. Azt kívánom, hogy sok helyen tapasztaljátok meg, milyen nagyszerű a cserkészeten keresztül is a gyerekekért munkálkodni.

 

Ambrus Gyöngyi rajvezető

Tavaszi portya

Tavaszi portyánkat 2018. április 29-től május 1-jéig tartottuk Bugacpusztán, egy cserkészbirtokon. A portyára a 431. számú Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat 3 rajából (Székesfehérvári, Budapesti, Kecskeméti) 72 cserkész érkezett 5 éves kortól 49 évesig.

A „nyári” meleget és a homokos útszakaszt tekintve nagy próbatétel volt a cserkészeinknek a portya helyszínére eljutni, de bizonyították edzettségüket és kitartásukat. A minket körülvevő táj élővilágának látványosságai (őzek vonulása, mezei nyulak ugrándozása, fürge gyíkok felbukkanása) mellett cserkészeink vidám nevetése, sípjelzése, ostorcsattogtatása, játékos kedve, zengő éneke, tábortűzi mókája emelte a hangulatot.

A gyerekek kipróbálhatták magukat csapatjátékokban, eltanulták a tűzrakás mesterségét, a bőr megmunkálását, az agyag megformálását, íjat készítettek maguknak mogyoróvesszőből és bivakot (erdei menedékhely) ágakból és levelekből. Az idősebbek ez idő tájt gyakorolhatták a Holt-Tisza kanyarulatában a kenuzás művészetét. Száraz bőrrel ugyan nem úsztuk meg, de nagyon sok maradandó, vidám emlékkel gazdagodtunk. Igazi csapaterősítő program volt ez számunkra.

Az interaktív áhítatok is erősítették bennünk az egymásért tenni kész lelkületet és tanítottak minket arra, hogy hogyan formálódhatunk jobbá, engedelmesebbé. A gyerekek a portya alatt szorgalmasan kivették részüket a feladatokból, nem restelltek segíteni az asszonyoknak a főzésben, az előkészületekben, sátorbontásban és rendrakásban sem. Számos gyermek először vett részt nomád körülmények között cserkészprogramon, és bizton állíthatom nem utoljára.

Így készültünk mi tavasszal a nyári táborra. Az újratalálkozás reményében jó munkát kívánok!

 

Várnagy Anna

  1. HJF. cscs. budapesti raj parancsnoka

Megalakult a 112. Kubinyi Zoltán cserkészcsapat

2018 március 3. jeles nap a magyar adventista cserkésztörténelemben: új cserkészcsapat alakult
Ahogy minden jeles dátumnak, ennek is hosszú előtörténete van. A hódmezővásárhelyi csapat története 2013-ben kezdődött, amikor két veterán cserkészvezető gyülekezeti apuka meggyőzte egymást arról, hogy ha ők maguk nem csinálnak cserkészetet a fiaiknak, más nem fog helyettük. És mivel nem akarták, hogy a fiúk e nélkül az életre szóló és életet formáló élmény nélkül nőjenek föl, őrsöt szerveztek a szombatiskolai csoportjukból. Elkezdtek kijárni velük a városszéli erdőbe, a természetben való élet alapjaira és a cserkésztörvényben megfogalmazott gyakorlati kereszténységre tanítani őket.

A kezdeményezésnek gyorsan híre ment. Jöttek fiúk a szomszédos gyülekezetekből és az osztálytársak közül egyaránt. Így indult útjára a hódmezővásárhelyi Hód őrs, amely a három, már működő adventista cserkészcsapat közül a budapesti Huenergardthoz csatlakozott.

Ahogy teltek az évek, több Hódban is cserkészvezetői hivatás ébredt. Közülük ketten a tavalyi év során elvégezték az őrsvezetőképzőt, ahol felkészítették őket arra, hogy egy-egy, náluk néhány évvel fiatalabb fiúkból álló „banda” vezérei legyenek. Az őszi gyülekezeti cserkész szombat és az azt követő toborzás nyomán megalakult a 4-5.-es fiúkra alapozott Gímszarvas, és a 7-8.-os fiúkat tömörítő Tűzpióca őrs. Mindkettőbe járnak adventista és más hátterű fiúk vegyesen, hiszen a fiatalok körében végzett bel- és külmisszó egyformán fontos a cserkészet értékrendjében.

Idén újabb jelöltet küldtünk őrsvezetőképzőbe, aki a hamarosan induló lány őrsünk vezetője lesz.

Ez a növekedés alapozta meg azt a kérvényünket, amit az év elején nyújtottunk be a Magyar Cserkészszövetséghez, és amit annak Országos Tanácsa 2018. március 3-i ülésén hagyott jóvá. Bár ettől nem lett egy csapásra több adventista cserkész, ez a váltás mégsem öncélú: immáron a dél-alföldi régióban is hivatalosan jelen van az adventista cserkészet, és képviselheti egyházunk értékrendjét. Ezt igyekeztünk közvetíteni mindjárt névválasztásunkkal is: csapatunk névadójául egy 2. világháborús adventista embermentőt, Kubinyi Zoltánt választottuk.

Jó munkát, 112-es Kubinyi!

Csapatunk FB oldala: www.fb.com/cserkeszekhmv/
Adventista cserkészek és barátaik a FB-on: www.fb.com/groups/adventistacserkeszekesbarataik/

 

 

Dr. H. M.

Egy hét Mátyás udvarában

A Michnay László Cserkészcsapat táborának krónikája

A hajdúhadházi 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat idei táborát a Telkibánya közelében található Gúnya-kút táborhelyen rendezte meg 2016. július 12-től 20-ig. A Zemplén-hegységben található táborhely egy olyan tájegységben található, amely különleges lehetőséget kínál a magyar történelem megismerésére, hiszen történelmi emlékekben gazdag vidék. A tábor ideje alatt a mintegy negyven gyermek és fiatal számára lehetőség nyílt arra, hogy bepillantást nyerjenek a Mátyás király életéhez kötődő mondákba, mesékbe, valamint belecsöppenhettek abba a korba, amelyben ő uralkodott.

A táborozók a kerettörténeten keresztül részesei lehettek a legendás királyválasztásnak, Mátyás király népe körében való álruhás megjelenéseinek, Beatrix királynéval való pompás menyegzőjének és a róla szóló tanulságos mondák megelevenedésének. „Bízunk benne, hogy a Mátyáshoz köthető mesék és legendák megismerésén keresztül sok tanulságot vontak le a gyerekek és fiatalok a saját életükre vonatkozóan!” – mondta dr. Matlák Tímea csapatparancsnok.

„A tábor programjába igyekeztünk mozgalmas foglalkozásokat és tevékenységeket belesűríteni. Lehetőségünk volt kézműves foglalkozásokra, erdei túrára, cserkész ismeretek elmélyítésére és sok játékra. A napi programok sorát pedig megkoronázták az esti tábortüzek” – folytatta Tóth Péter, a tábor parancsnoka. A gyermekek és fiatalok kézügyességének és szépérzékének fejlesztése érdekében kézműves foglalkozás adott lehetőséget arra, hogy filcből különböző állatformájú kulcstartókat készítsenek az alkotni vágyók.

„Sokszor tartottuk már csapattáborunkat ezen a vidéken, de most újra ámulatba ejtett minket a táj szépsége: a hegyek, a völgyek, a patakok és a források. Táborhelyünktől párszáz méterre volt található az „Aranyásók útja” földtani és bányászattörténeti tanösvény indulópontja. Most is ittunk a „Mátyás király kútja” elnevezésű forrásból. Megtudtuk, hogy a kút elnevezése Mátyás király és Szép Ilonka romantikus találkozásának legendáját őrzi. A forrás mellett van Szép Ilonka sírja. Itt van az Európában is egyedülálló természeti jelenség, a jégbarlang, melyet sajnos csak kívülről láttunk. A mintegy 8 km-es túra során számos középkori bányászati emléket, sok bányászati kürtőt, más néven horpát láthattunk, és a túra során mi is találtunk sok apró kristályt. Felejthetetlen emlékké vált a Teréz-táró elnevezésű egykori aranybánya megtekintése is, amely szűk járataival izgalmas élményeket adott.”

A tábor lelki programjának a „lélek gyümölcsét” választották a szervezők. A délelőtti áhítatok keretében a Mátyás-legendák a történetek eljátszásával elevenedtek meg, a tábor lelki vezetői – Restás László, Balogh Tibor és Zámbó Zoltán – pedig interaktív feladatokkal és beszélgetésekkel segítettek megérteni a cserkészek számára, hogy hogyan terem a Bibliából jól ismert „lélek gyümölcse”.

Mivel a tábor ideje alatt egy másik egyházi gyermektábor, a Fürkésztábor is megrendezésre került a közeli Bózsván, ezért kiváló lehetőség adódott arra, hogy a cserkészek és a fürkészek megismerjék egymás tevékenységét. Egyik napon a cserkészek keresték fel a fürkészeket, egy másikon pedig a fürkészek táborának egy része tett látogatást a cserkészeknél. Várható, hogy a jó hangulatú találkozásoknak lesz még folytatása a későbbiek során.

A tábornak bár vége lett, de a cserkészek már a további kalandokra készülnek, hisz szeptemberben kezdődnek a rendszeres évközi őrsi foglalkozások!

A cserkésztábor megvalósítását a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója támogatta, a cserkészek részvételi díjához pedig az egyház Tiszavidéki Egyházterülete járult hozzá.

rsb