Bejegyzés

Megalakult a 112. Kubinyi Zoltán cserkészcsapat

2018 március 3. jeles nap a magyar adventista cserkésztörténelemben: új cserkészcsapat alakult
Ahogy minden jeles dátumnak, ennek is hosszú előtörténete van. A hódmezővásárhelyi csapat története 2013-ben kezdődött, amikor két veterán cserkészvezető gyülekezeti apuka meggyőzte egymást arról, hogy ha ők maguk nem csinálnak cserkészetet a fiaiknak, más nem fog helyettük. És mivel nem akarták, hogy a fiúk e nélkül az életre szóló és életet formáló élmény nélkül nőjenek föl, őrsöt szerveztek a szombatiskolai csoportjukból. Elkezdtek kijárni velük a városszéli erdőbe, a természetben való élet alapjaira és a cserkésztörvényben megfogalmazott gyakorlati kereszténységre tanítani őket.

A kezdeményezésnek gyorsan híre ment. Jöttek fiúk a szomszédos gyülekezetekből és az osztálytársak közül egyaránt. Így indult útjára a hódmezővásárhelyi Hód őrs, amely a három, már működő adventista cserkészcsapat közül a budapesti Huenergardthoz csatlakozott.

Ahogy teltek az évek, több Hódban is cserkészvezetői hivatás ébredt. Közülük ketten a tavalyi év során elvégezték az őrsvezetőképzőt, ahol felkészítették őket arra, hogy egy-egy, náluk néhány évvel fiatalabb fiúkból álló „banda” vezérei legyenek. Az őszi gyülekezeti cserkész szombat és az azt követő toborzás nyomán megalakult a 4-5.-es fiúkra alapozott Gímszarvas, és a 7-8.-os fiúkat tömörítő Tűzpióca őrs. Mindkettőbe járnak adventista és más hátterű fiúk vegyesen, hiszen a fiatalok körében végzett bel- és külmisszó egyformán fontos a cserkészet értékrendjében.

Idén újabb jelöltet küldtünk őrsvezetőképzőbe, aki a hamarosan induló lány őrsünk vezetője lesz.

Ez a növekedés alapozta meg azt a kérvényünket, amit az év elején nyújtottunk be a Magyar Cserkészszövetséghez, és amit annak Országos Tanácsa 2018. március 3-i ülésén hagyott jóvá. Bár ettől nem lett egy csapásra több adventista cserkész, ez a váltás mégsem öncélú: immáron a dél-alföldi régióban is hivatalosan jelen van az adventista cserkészet, és képviselheti egyházunk értékrendjét. Ezt igyekeztünk közvetíteni mindjárt névválasztásunkkal is: csapatunk névadójául egy 2. világháborús adventista embermentőt, Kubinyi Zoltánt választottuk.

Jó munkát, 112-es Kubinyi!

Csapatunk FB oldala: www.fb.com/cserkeszekhmv/
Adventista cserkészek és barátaik a FB-on: www.fb.com/groups/adventistacserkeszekesbarataik/

 

 

Dr. H. M.

Taníts minket imádkozni!

Tábortűz cserkész szombat és vezetői gyűlés

„Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait!” (Lk 11:1)

Ünnepi ebéd

Vajon mi volt az, ami megfogta a tanítványt Jézus imájában? Úgy érezte, ő nem tud olyan „jól”? Miért? Lehet rosszul is? Vagy másként? Esetleg többféleképpen? Ezekre a kérdésekre kereste együtt a választ a március utolsó hétvégéjén összegyűlt lelkes kis csapat – cserkészek és érdeklődők – az újszegedi imaház udvarán, együtt ünnepelve a szombatot. 

Az egyházunkban leggyakoribb imamódokon túl rácsodálkoztunk az ima általunk kevésbé gyakorolt formáira. Megnéztük, mi lehet a létjogosultsága a kötött szövegű imáknak, és rádöbbentünk, hogy tucatszám találkozunk velük a Bibliában és százával az énekes könyvekben.

Erdei séta a tisza-parton

A szombatiskolában a Szentlélek szerepét ezúttal nem logikailag próbáltuk megközelíteni, hanem Jézus megkeresztelkedésének leírásába közösen beleélve magunkat igyekeztük azt megsejteni. Az egyéni ima „akaratátvétel” jellegét a merész „Miről beszélgetnél szívesen, Uram?” kérdés feltevésével alapoztuk meg.

És ki gondolta volna, hogy ima lehet a zászlófelvonás, a reggeli torna, az ünnepi ebéd, a Tisza-parti erdei séta vagy a tudatos lazítás is?

A napot teaház zárta, ahol lehetőségünk nyílt közösségépítő játékokra, személyes beszélgetésekre is.

A következő cserkészszombatra a Michnay László cserkészcsapat szervezésében, csapatuk 25 éves jubileumi ünnepségének keretében, pünkösdkor, Hajdúhadházon kerül sor.

 

Gyönyörködés a teremtett világban

Vasárnap került sor a Tábortűz Vezetői Tanács gyűlésére. Bár földrajzi távolságok miatt  nem tudott mindenki jelen lenni, de a kommunikációs lehetőségeknek köszönhetően a jövőben már a videokonferencia erre megoldást fog nyújtani.

A lelki közösségünk alapításakor kitűzött rövidtávú céljainkról és azok megvalósításáról hangzott el a beszámoló, ami magába foglalta az ima- és böjtláncunk elindítását és működését, levelezőlisták készítését, a cserkészszombatok szervezését. Továbbá részletesen beszéltünk a többi, működéshez és megjelenéshez szükséges tennivalókról, forrásteremtésről, arculatról. Fontos napirendi pont volt beszélni az adventista cserkészet képviseletéről a sokfelekezetű Cserkészszövetség programjain belül, különösképp a szombati nyugalomnapot illetően.

Igazán eredményes megbeszélést zárhattunk közös imával és ebéddel, és Isten és egymás által megerősödve lelkesen folytatjuk tovább a megkezdett munkákat.

Köszönjük a Szegedi Gyülekezetnek, hogy rendelkezésre bocsátotta a helyszínt, és két éjszakára vendégül látta a legmesszebbről érkező cserkésztestvérünket!

H. M.

Országos adventista cserkészvezetői találkozó

Hangyaboly 2016

Ezúttal Budakalászon gyűltek össze az adventista cserkészcsapatokban szolgáló vezetők, hogy cserkésztestvéri körben, együtt ünnepeljék a szombatot, majd beszámoljanak egymásnak az elmúlt egy évben végzett munkájukról, és egyeztessék terveiket a jövőre nézve.

Szombat reggel imaórával kezdtünk. A bevezető imát ének és lelkiismeret-vizsgálat követte. Miután szembesítettük magunkat azzal, hogy milyen területeken nem sikerült megtartanunk a cserkésztörvényt, kértük Isten bocsánatát és segítségét. Ezután kiscsoportokban megosztottuk egymással nehézségeinket és örömeinket. Az előbbiekért könyörögtünk, az utóbbiakért hálát adtunk. Az imaórát közös énekkel zártuk.

A délelőtt további részére egy rövid túrát terveztünk a közeli hegyekbe, hogy testközelből csodálhassuk Isten teremtését, de az eső eltántorított bennünket, és inkább Bekő Zoli cserkésztestvérünk saját fejlesztésű, profin kidolgozott társasjátékát választottuk. A kerettörténet az apostolok korába vitt minket. Az egyes csapatoknak a szentírásismeretük jutalmául kapott dénárokkal kellett finanszírozniuk korántsem veszélytelen missziós útjaikat, és elterjeszteniük az evangéliumot „a föld végső határáig”.

A késői ebédet követő áhítat során a kiosztott igéket párosítottuk azok lehetséges, életünkre vonatkozó, irányt mutató magyarázataival, és beszélgettünk róluk.

Miután az áhítat végén bezártuk a szombatot, kezdetét vette a munka. Először Kassai Csaba, a budapesti központú Huenergardt János Frigyes (HJF) cserkészcsapat parancsnoka, majd a nagykanizsai központú Négylevelű Fa (NLF) cserkészcsapat vezetősége ismertette az elmúlt év tevékenységeit. A HJF frekventált helyzete miatt pl. rendszeresen szolgál az unió és a DET központi rendezvényein: a Margit-szigeti „Gyere, ahogy vagy!” napon és a hitmélyítő konferencián, valamint az „A” gyülekezet meghívására az ottani gyerekek körében kezd munkába, támogatva ezzel az ott indult Tesz-vesz gyülekezeti programot. Az NLF a középiskolás és egyetemista korosztályba tartozó, elsősorban nem adventista hátterű fiatalok és a szüleik körében kifejtett kreatív missziós tevékenységével tűnik ki, továbbá elindítottak egy kiscserkész őrsöt, amely szombat délutánonként vonzza a kicsiket és szüleiket a gyülekezet korábbi lelkészlakásából kialakított Cserkészlakba.

A pizzavacsora után a X. (pesti) Kerületi Nagytábor tapasztalatait értékeltük ki, ahol idén nyáron a HJF és az NLF táborozott együtt 1300 nem adventista cserkésszel, ahogy arról az AdventInfo szeptemberi számában már beszámoltunk. Kassai Csaba altáborparancsnoki minőségében megköszönte mindenkinek a fantasztikus, segítőkész munkáját.

Ezután Matlák Timi, a TET területén működő Michnay László (ML) cserkészcsapat parancsnoka számolt be a bózsvai fürkésztáborral közös programjukon szerzett tapasztalatokról.

A takarodóig fennmaradt időben a HJF és az NLF vezetői egyeztettek a jövő évi közös táborukról Mena János táborparancsnok vezetésével. Az ML jövőre előreláthatólag a IX. (észak-alföldi) cserkészkerület nagytáborában vesz részt.

Vasárnap a reggeli után Hegyi Marci a Tábortűz szeptemberben megválasztott elnökeként adott áttekintést a Magyar Cserkészszövetségen belül idén létrehozott adventista lelki közösség felépítéséről, jelentőségéről és a jövő évre tervezett tevékenységéről. (Erről az AdventInfo novemberi számában olvashattak bővebben a testvérek.) Ennek kapcsán megvitattuk a Szövetség döntéshozó fórumain való esetleges szombati részvétel lehetőségét (mint szolgálat), létjogosultságát, veszélyeit, alternatíváit.

Ezt az ML csapatbeszámolója követte. Matlák Timi és Rácz Béla ismertette ennek a tagságával több megyét lefedő csapatnak az életét kísérő szervezési nehézségeket, és az ennek ellenére elért sikereiket, a működő és alakuló őrsöket, a tavaszi csapathétvégét és a nyári tábort. Az ML jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ennek kapcsán tervezik megírni a csapat történetét, a pünkösdi hosszú hétvégére pedig összehívni mindazokat, akik ennek valaha is részesei voltak.

Várnagy András, az NLF parancsnoka és a Tábortűz Bizottságának vezetője a mindhárom csapatot érintő rövid és középtávú tervekről vezetett beszélgetést. Szó volt a jövő évi találkozók időpontjairól, a Tábortűz szervezésében tervezett cserkész szombatokról, a 2018-ban Magyarországon rendezett közép-európai nagytáboron és a 2019-ben Wales-ben és Csehországban rendezett divíziós nagytáborokon való részvételi szándékunkról.

Végezetül Tóth Eszter, Stee a Fiatalok Jézusért Konferencia egyik cserkész szervezőjeként ismertette az FJK szombat délutánján egy cserkész szekció tartásának lehetőségét, gyűjtött hozzá ötleteket és a lebonyolításához jelentkezőket.

Ezután már csak a találkozót szervező Stee-t és Várnagy Annát dicsérő lencseleves elfogyasztása és a helyszínül szolgáló budakalászi cserkészház eredeti állapotba történő visszaállítása maradt hátra, és véget ért az idei Hangyaboly. Indult mindenki haza, folytatni – köszönésünkhöz híven – a jó munkát – Jézusért.

H. M.

Cserkészvezető találkozó a hódmezővásárhelyi imaházban

Cserkészet – a legerőteljesebb ifjúsági misszió
a Generál Konferencia szerint

Gyönyörű májusi reggelen érkeztek sorra a Csongrád és Békés megyei cserkészvezetők a találkozóra, amelynek házigazdái ezúttal a hódmezővásárhelyi adventista cserkészvezetők voltak.

A Cserkészinduló első versszakára fölkúszott a nemzetiszín zászló, majd közös imádság, Babos Gábor ügyvezető elnök köszöntő szavai és reggeli torna következtek.

Egy diófa árnyékában a délelőttöt a cserkész szakirodalomnak szenteltük, amit áttekintettünk az 1908-as kezdetektől napjainkig, különös tekintettel a legfrissebb kiadványokra, és az abban szereplő, még elfogadásra váró új próbarendszerre.

Az ebéd közösen készített bográcsos paprikás krumpli volt. Elkészítése és elfogyasztása közben egyaránt lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre.

Délután vendégelőadónk, Vidovich Kálmán cserkésztiszt mutatta be a Magyar Cserkészszövetség nevelési programját kibővíteni hivatott kísérleti különpróbarendszert.

Ezt követően a regionális elnökség kérésére egyházunk sajátosságait mutattuk be a többi felekezethez tartozó cserkésztestvéreinknek, cserkészekhez illő módon játékosan, egy totó formájában. A hol elgondolkodtató, komoly, hol vicces, provokatív válaszlehetőségek nagy sikert arattak, így a visszaellenőrzés rögtön baráti beszélgetéssé változott. A kitöltők Ellen White: A legjobb út című könyvecskéjét kapták jutalmul.

A dél-alföldi cserkészkerület vezetőképzésének helyzetét Bérdi Péter vezetőtiszt foglalta össze.

A találkozó zászlólevonással, imával és az „oszolj!” utáni baráti kézfogásokkal zárult. Természetesen bal kézzel, hiszen az van a szív felől.

„A Magyar Cserkészszövetségben lényegesen nagyobb arányban képviseltetik magukat az adventista cserkészek, mint ami az ország lakosságához viszonyított arányukból következnék. Ez azért örvendetes, hiszen hitüket mélyen és következetesen megélő cserkészekről és vezetőkről van szó, akik számos területen követendő példát tudnak mutatni a nagyobb egyházakhoz tartozóknak is. A hódmezővásárhelyi adventista cserkészet lassan, de biztosan növekszik, és minden feltétel adott, hogy egy-két éven belül hivatalosan is saját lábra álljanak. Így remélhetőleg rövidesen a dél-alföldi cserkészkerület adhat otthont Magyarország negyedik adventista cserkészcsapatának” – nyilatkozta Babos Gábor, a kerület ügyvezető elnöke.

Dr. Hegyi Márton cserkész segédtiszt,
431. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat