Bejegyzés

Sikeres és érdekes evangelizációs sorozat Göncön

Február közepén kezdtük és még csak most fejeztük be Göncön azt a rendhagyó evangelizációs sorozatot, amely sok áldást hozott gyülekezetünk életében és a településen mindazok számára, akik ellátogattak hozzánk.

Régóta tapasztaltuk, hogy a Ker-Songs együttes koncertjeit sokan és szívesen látogatják. A koncertek alatt egy-két 10-15 perces áhítatot is szívesen meghallgatnak az emberek. Az ötlet ebből eredt: fordítsuk meg a sorrendet: az evangelizáció legen a központ és a koncert előtte és utána a keret. Ehhez ledobtuk az egyházi ruhát, felvettük a hétköznapit, és a zene stílusához igazodva a téma is mindennapi volt: filmek, amelyeket a mai emberek néznek, milyen idézetet hordoznak? Hogyan lehet ezekkel összehasonlítani az evangélium üzenetét?

Az előadásokat tíz alkalommal dr. Kormos Erik tartotta, a zenei „keretet” azonban ezúttal többen, mondhatni nagyon gazdag tálalásban adták. A Ker-Songs mint házigazda többször is zenélt. Egy alkalommal a Graholy család ritkábban látott fele, ifj. Graholy László és családja Angliából, a Colchester-i gyülekezetből egészítette ki a Ker-Songs hangulatát: Graholy Hanna 8 éves, nagyon is profi, előadóművészi szinten kápráztatott el bennünket keresztény énekekkel. A telkibányai Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes is szolgált, valamint a göncruszkai református gyülekezet gyermekeiből szervezett kamaraegyüttes, majd másik alkalommal a Göncruszkai Talentum Református Általános Iskola gitársuli növendékei, Graholy Krisztián vezetésével. Szinte ahány alkalom, annyi féle változatban szólalt meg a zene.

A helyi gyülekezet minden tagja aktívan vett részt a szolgálatokban: a gyerekeknek minden héten másféle kreatív tevékenységről gondoskodtak a helyiek, illetve minden alkalommal jutott szeretetvendégség is a látogatóknak és a gyülekezet tagjainak is, bőséggel.

Többnyire telt házzal tartottuk előadásainkat. Külön megtiszteltetés volt, hogy az abaújvári református lelkész, Tóth Viktória is kíváncsi volt előadásainkra. Két alkalommal is végighallgatott egy-egy előadást. A református dicsőítő zenekarok pedig önként ajánlották fel szolgálatukat és színesítették programjainkat, maguk is bekapcsolódva az alkalmak adta áldásokba.

Istennek legyen hála, a Gönci Gyülekezet minden tagjának pedig köszönet az aktivitásért, a példamutató hozzáállásért! Köszönet illeti előadónkat dr. Kormos Eriket is, akik önként vállalta, hogy a gyülekezetet támogatja evangelizációs sorozatokkal, főiskolai tanári munkája mellett!

 

S. D. G.

Evangelizáció Ukrajnában

Lemberg megyében – Ukrajnában – a Bárvinok szanatóriumban február 13-tól 24-ig „Jézus lábnyomán” címmel egy evangelizáción vehettünk részt. Minden reggel 7 órakor kezdődött a program. Imaalkalom, majd torna, azután 8-kor reggeli. 9 órakor kezdődtek a délelőtti előadások. Először egészségügyi témában Ábrámov Péter orvos testvér adott tanácsot, hogyan tudjuk megőrizni az egészségünket. Beszélt az egészséges életmód előnyeiről és alapelvéről: „teljesen lemondani a káros dolgokról és mértékletesen használni mindazt, ami hasznos.”

Meleszj Vitálij, a Nyugati Egyházterület Missziós Osztályának vezetője volt a program vezetője és egyik szervezője. Gyürüs Anna és István lelkész házaspár Magyarországról tartották az előadásokat, akik a Magyar Unió ajánlásával jöttek el Ukrajnába. A Gyürüs házaspár nem első alkalommal szolgál a kárpátaljai magyar lakosságnak – 5 évvel ezelőtt már tartottak hasonló evangelizációt Kárpátalja Huszti és Munkácsi járások magyar gyülekezeteiben. Abban, hogy megrendezésre kerüljön ez az evangelizáció, sokat segített a Magyar Unió, jelentős anyagi támogatással, valamint sok könyvvel, a magyarok közti szolgálathoz. Külön meg kell említeni Csizmadia Róbert uniótitkár személyes közreműködését a program magyar részről történő megszervezésében.

Az előadások kezdetén rendszerint kérdések voltak, és a helyesen válaszolók ajándékokat és könyveket kaptak. A jelenlevők jól megjegyezték az 5 igazságot Jézussal kapcsolatban – hogy eljött hozzánk, meghalt értünk, feltámadott, Ő él és ítél, és újra visszajön.

A 10 nap alatt a program – reggel is és este is – egy bemutatóval kezdődött. A jelenlevők megismerhették Palesztina területeit, amelyekről a Biblia említést tesz. A hallgatók ráhangolódtak arra, hogy jobban átéljék és megértsék azokat a történéseket és tanításokat, amik a bemutatott helyeken történtek. Láthatták azokat a helyeket és utakat, ahol Jézus is járt: a Jordán folyót, ahol Jézus megkeresztelkedett; Kánát, ahol a vizet borrá változtatta; Jézus kedvenc városát, Kapernaumot; a Genezáreti-tavat, Gecsemánét, Masszadát, Jeruzsálemet és még sok mindent. Az előadások második részében a hallgatók elgondolkozhattak azokon a bibliai verseken, amik az adott helyhez kötődnek. A programot magyarról ukrán nyelvre Bíró Róbert lelkész fordította, aki részt vett a szervezésben is.

Ezenkívül naponta a vendégek még részt vehettek egy másfél órás kiscsoportos bibliatanulmányozáson is. A bibliaköröket az Ukrajnai Nyugati Egyházterület négy meghívott lelkésze vezette, akik emellett részt vettek a program levezetésében is.

A jelenlevőknek volt lehetőségük arra is, hogy használják a szanatórium kínálta természetes gyógymódokat, különböző vízkezeléseket, masszázst, valamint a szaunát. A konyhai személyzetnek és a tapasztalt szakácsoknak köszönhetően mindig finom, kizárólag növényi alapú ételeket fogyaszthattunk, a főzőtanfolyamokon pedig azt is meg lehetett tanulni, hogyan kell elkészíteni ezeket az egészséges ételeket.

A program utolsó alkalma a szombati nap volt. Az ünnepélyes istentiszteleten rész vett többek között a Nyugati Egyházterülettől Sevcsuk Valentin lelkész testvér, aki a terület Lelkészi Osztályának a vezetője. Az alkalmat még ünnepélyesebbé tette Michail Iváscsenko és Rita Tkacsenko énekszolgálata.

Azonban a legfőbb esemény a három személy – Okszána, Dániel és Vilhelm – keresztsége volt, akik a „Jézus lábnyomán” című evangelizáció hatására indultak el Jézus lábnyomán.

Rajtuk kívül még öt ember jött előre, akik a közeljövőben szeretnének megkeresztelkedni. Értük Gyürüs István lelkész imádkozott.

A keresztség után a Nyugati Egyházterület képviselői megköszönték a kedves Gyürüs házaspárnak az odaadó, önzetlen szolgálatot, átadtak egy búcsúajándékot és közös, örömteli énekkel, majd pedig imával fejezték be a programot.

Hamar eltelt a program 10 napja. Mindenki szívében megmaradtak a lelki tanulságok, új baráti kapcsolatok, a sok szeretet, amit Bárvinokban tapasztaltak.

Bízunk abban, hogy Isten igazságának elhintett magvai az emberi szívekben bő termést hoznak az örökkévalóság számára, és hogy a közeljövőben még lesznek hasonló, magyar programok a szanatóriumban és Kárpátalján is.

 

Litovcsenkó Szergej és Bíró Róbert

Beszámoló a solti evangelizációról

Nem először hívtuk meg Gábor Demeter testvért Erdélyből, hogy tartson gyülekezetünkben evangelizációs előadás-sorozatot. Testvérünk ízesen adja elő mondandóját, leköti az emberek figyelmét, megnyeri bizalmukat, igazán hiteles személy.

Sorozatának ezt a címet adta: „Válaszok az élet nagy kérdéseire”. Aktuális témákat boncolgatott. Hol van Isten, amikor valami nagyon fáj? Stressz, depresszió, hol találunk megnyugvást? Mire számíthatunk? Lesz-e holnapunk? Létezik olyan ország, ahol szívesen élnénk?

Az előadások egy héten át tartottak. Több új vendég is eljött, olyanok, akik még nem voltak gyülekezetünkben. Igazán áldott együttlétek voltak ezek.

Imánk az, hogy beteljesedne rajtunk 5Mózes 1:11 verse: „Az Úr, a ti atyáitok Istene szaporítson meg benneteket ezerszeresére annak, ahányan most vagytok, és áldjon meg, ahogyan megígérte nektek!”

GyIné

Adventi minisorozat Veszprémben és Zircen

Zsúfolásig megtelt a Hangvilla 110 fő befogadására alkalmas előadóterme és a zirci könyvtár előadója a december 10-12-ig tartó adventi minisorozaton, melynek előadója Kovács-Bíró János volt.

A három alkalomból álló sorozat „Az advent rejtett üzenetei” főcímet kapta. Estéről estére egyre többen voltak kíváncsiak arra, mi az advent igazi üzenete a mai ember számára. Hallhattunk a reménység Fejedelméről; a „napnyugati” bölcsekről; és a számunkra is megszületett Megváltóról, Jézusról, aki advent ünnepeltje, és helyet kér szívünk trónusán.

Feltűnő volt, hogy az emberek nemigen akartak hazamenni, az elődásokat követően tovább ültek a helyükön, gondolataikba merülve. Úgy éreztük, Isten közel jött hozzánk ezeken az alkalmakon.

Az esteket helyi zenészek, énekesek és versmondók, valamint Szerekován János operaénekes szolgálata tette még meghittebbé.

Néhány visszajelzés a program látogatóitól:

„Harminc éve nem találkoztam Jánossal, jó volt újra látni. Mindig öröm hallgatni őt. A téma és az előadó is léleknyugtató volt. Köszönöm, hogy ott lehettem.” (Csongvay Norbert)

„Hálásak vagyunk a jó Istennek és mindazoknak, akik az előadás-sorozat létrejöttében tevékenyen szerepet vállaltak, abban aktívan részt vettek, felejthetetlenné téve számunkra ezeket az estéket. Munkájukat Isten áldása kísérte.

Személy szerint még nem volt ilyen élményben részem. Az adventi várakozás ezidáig egyet jelentett számomra a karácsony előtti megszokott rohanással. Munka, vásárlási láz, zaj, tömeg, időkényszer. Az advent üzenetei rejtve maradtak számomra…

Ezek az esték azonban rádöbbentettek arra, hogy mennyire másról szól ez az időszak.

A téma aktualitása, János színvonalas előadásai – kiegészülve a közreműködő művészekkel – csodálatos élményekkel ajándékoztak meg bennünket.

Együtt dobbant a szív, megállt az idő, szólt a dal, dicsérve azt, akiről igazán szólnia kell ezekben a napokban. Elcsendesedtem, úgy éreztem, velünk volt a jó Isten.” (Vass Imre)

A vendégek biztatására már szervezzük a következő alkalmat. Húsvétkor újra együtt ünnepelhetjük a feltámadott Megváltót.

Isten neve legyen áldott!

 

KáTé

„Gyarapodának számban naponként…” (ApCsel 16:5)

Evangelizációs sorozatot tartottunk február 5-10-ig Telkibányán, ahol megtapasztaltuk a fenti Igében foglalt lelkesítő csodát. Farkas Attila testvér hirdette Istennek Igéjét a falusi emberek nyelvén, sok saját tapasztalattal személyessé téve az üzenetet.

A gyermekek is aktívan bekapcsolódtak a szolgálatokba minden este, majd örömmel vettek részt a számukra szervezett vidám és élvezetes foglalkozásokon.

Az első alkalommal 7 vendég jött el, ami nagyon szép szám egy kicsi településen, de hála legyen az Úrnak, hogy napról napra többen jöttek, és nemcsak eljöttek, hanem éberen figyeltek végig a prédikációra. A záró napon már 22 vendégnek örvendhettünk, és testvérekkel, gyerekekkel együtt 50-en dicsőítettük a jó Istent.

Az evangelizációs istentiszteleteken sokat énekeltünk, ismerős és új dallamokat is, különös figyelmet szentelve az idén 100 éves hangjegyes kiadású Üdv és Adventi énekeskönyvnek.

Isten áldja meg és érlelje termővé az elvetett magot a hallgatók szívében!

 

Molnár Miklós

A kiemelkedően sikeres családok 7 szokása

Családi evangelizáció Budapesten április 23 és 27 között

A Családi Osztály 2018-as rendezvényei közül egyet szeretnénk kiemelni, amely minden bizonnyal sok családot fog megmozgatni. Biztosan sokan emlékeztek még a tavaly májusi, kétestés, családi evangelizációra, amelyet Willie és Elaine Oliver, a GK családi osztályvezetői tartottak a Lurdy Házban. Mindkét este majdnem telt házas volt (180-200 résztevővel). Az előadások felvételeit itt találjátok:

2018 áprilisában folytatódik a sorozat és meghallgathatjuk a további 5 szokásról szóló előadást is, valamint a testvérek maguk is bekapcsolódhatnak az utómunkába, amely már a gyülekezet falain belül zajlik.

Április 23. és 27. között az Oliver Házaspár ismét itt lesz közöttünk. Az 5 estén hirdetni fogjuk a folytatást, amely egy ugyancsak 5 részes előadás-sorozat lesz. Ezt a lelkipásztorok tarthatják meg gyülekezeteikben! A Családi Osztály ehhez mindent biztosít: az előadások szövegkönyvét és PPT prezentációját.

Az 5 részes sorozat címe: „Házasság 2.0 – A kapcsolatot cseréld, ne a társadat!” Olyan témákat rakunk bele, amelyek a gyülekezetben élő házaspároknak és az egyházon kívüli érdeklődőknek egyaránt nagy segítséget jelentenek a házasságuk megújításában:

– A szeretet döntés kérdése

– A fű zöldebb – ha locsolod

– Szexuális integritás újragondolva

– Ajtót csapkodni bárki tud

– Új kapcsolat, új alapokon

Ezek az előadások minden lelkipásztor számára elérhetők lesznek, nemcsak Budapesten, hanem az egész ország területén, így a 7 szokásról szóró előadás-sorozattól függetlenül is megtarthatók lesznek családi evangelizációs anyagként. Bátorítjuk a gyülekezeteket országszerte, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és vegyék be az éves tervükbe, hogy ezáltal is minél több házaspárt és egész családot szólíthassanak meg a megváltás üzenetével.

A háttérben már hónapok óta folynak az előkészületek, és nagyon várjuk, hogy újra megtöltsük az előadótermet (ezúttal még magasabbra tűztük a célt, és 400 fős termet foglaltunk), és átéljük Isten szeretetének kiáradását.

 

Dr. Mihalec Gábor
családi osztályvezető

Evangelizáció és bababemutató Kecskeméten

Immár a 28. evangelizációs megnyitót tartottuk szeptember 22-én a kecskeméti HÍRŐS AGORÁBAN. 1989. december 7-én volt az első sorozat dr. Szilvási József lelkész előadásában,  Jézus története címmel, és azóta több mint 1000 előadás hangzott el a testi és lelki egészségünket szolgáló témakörökben, melyeknek hatására mintegy harmincan csatlakoztak keresztség által az Adventista Egyházhoz. 

A mostani évnyitó azért is volt különleges, mert egy vendég házaspár, akik 2012 februárja óta hétről hétre járnak az előadásainkra, és akiknek idén júniusban gyermekük született, ezen az alkalmon szerettek volna áldást kérni a kicsi életére, és bemutatni őt az Úrnak. Anett és Gábor elhozta kislányukat, Esztert, és eljöttek a nagyszülők és a testvér is (ők első alkalommal). Dr. Szigeti Jenő lelkész testvér köszöntötte a családot, és a kis Eszter és a szülők életére áldást kért a felajánló imában. A mintegy 90 résztvevő, akik eddig még nem vettek részt hasonló liturgiában, nagy figyelemmel kísérték a szolgálatot. A Kecskeméti Gyülekezet kis kórusa – Ambrus Anett vezetésével – is szolgált a szertartás előtt. A család egy emléklapot és egy értékes könyvet kapott ajándékba. Az őszi sorozatban az Életsorsok – Bibliai emberek sorozatot hallgathatják meg az érdeklődők Kain és Ábel történetétől kezdve Mózes életén keresztül.

Minden hónapban lesz az egészséges életmódra nevelő előadás is Csengei Károly és Tóth Gábor testvérek közreműködésével. Az Új esély című film vetítését pedig október 27-én tartottuk, Czeily Tibor rendező részvételével.

Hála az Úrnak, hétről hétre 80-90 vendég jön el csütörtök esténként, akik újabb vendégeket is hívnak magukkal. A vendégek közül idén ketten már rendszeresen járnak a gyülekezetbe is. Imádkozunk azért, hogy a résztvevők érezzék a Szentlélek munkáját, és csatlakozzanak majd az üdvözülendők csoportjához.

Hoffer Zoltán

Evangelizáció Izsófalván

Szeretnénk megosztani veletek az evangelizációban szerzett legutóbbi tapasztalatainkat. Szívünk vágya az volt, hogy többet tehessünk településünk, Izsófalva lakosságáért, ezért Isten segítségét kértük, egy egészségügyi előadás-sorozat lebonyolításához. A helyi gyülekezet, valamint lelkészünk közös tervezése és szervezése által 6 alkalomból álló sorozatot tartottunk.

A település lakóit személyesen hívtuk meg, szórólapok átadásával és pár kedves szóval.
A vendégek létszáma többször is örömre adott okot.

Bíztunk Isten ígéreteiben, aki megígérte, „kérjetek és adatik”… Az utolsó előadás napján a lelkészünk kihirdette, az egy alkalomból álló Egészség Expót, amit a hallgatók nagy örömmel fogadtak.

Az expo napjára méréseket, egy előadást, tanácsadást és ételbemutatót terveztünk. Volt EKG vizsgálat, vércukormérés, testtömeg index, testzsír, vérnyomásmérés, súly- és magasságmérés, és megnéztük a szervezet dehidratáltságát is.

A vasárnapi alkalomra sokkal többen jöttek, mint amennyit remélni mertünk.  A helyi művelődési ház igazgatója szerint több mint 100-an vettek részt ezen az alkalmon.

A kezdés délelőtt 10 órára került meghirdetésre, de már előtte fél órával arra kellett kérni az érkezőket, hogy jöjjenek vissza később. Az esti záráskor (19 órakor) úgy éreztük, hogy már minket kellene hazasegíteni a fáradtság miatt.

Az ételbemutató és kóstoló is nagyon jól sikerült, a testvérek odaadó fáradozásainak meglett a jutalma. Több vendég kifejezte igényét arra, hogy szívesen elsajátítaná a házi kenyérsütés művészetét.

A gyülekezet szinte teljes létszámmal vett részt az evangelizációban és újra reményt és bátorítást kapott. Este hálásan köszöntük meg Urunk gondoskodását – „Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!” (Zsolt 126:2).

Azóta a gyülekezet és a lelkészünk is látogatja a vendégeket, tanácsadást és egyéb gyakorlati prevenciós segítséget nyújtva azoknak, akik ezt igényelték, kérték. Folytatásként nyárra tervezünk  egy evangelizációs kirándulást (bográcsozással egybekötve), és házi kenyérsütési programot is. Ősszel folytatjuk az egészségügyi előadásokat, továbbá tervezünk dohányzásról leszoktató programot a területi elnökünk, Hegyes-Horváth Géza testvér vezetésével, és újabb méréseket is.

K. L.