Bejegyzés

Evangelizáció Ukrajnában

Lemberg megyében – Ukrajnában – a Bárvinok szanatóriumban február 13-tól 24-ig „Jézus lábnyomán” címmel egy evangelizáción vehettünk részt. Minden reggel 7 órakor kezdődött a program. Imaalkalom, majd torna, azután 8-kor reggeli. 9 órakor kezdődtek a délelőtti előadások. Először egészségügyi témában Ábrámov Péter orvos testvér adott tanácsot, hogyan tudjuk megőrizni az egészségünket. Beszélt az egészséges életmód előnyeiről és alapelvéről: „teljesen lemondani a káros dolgokról és mértékletesen használni mindazt, ami hasznos.”

Meleszj Vitálij, a Nyugati Egyházterület Missziós Osztályának vezetője volt a program vezetője és egyik szervezője. Gyürüs Anna és István lelkész házaspár Magyarországról tartották az előadásokat, akik a Magyar Unió ajánlásával jöttek el Ukrajnába. A Gyürüs házaspár nem első alkalommal szolgál a kárpátaljai magyar lakosságnak – 5 évvel ezelőtt már tartottak hasonló evangelizációt Kárpátalja Huszti és Munkácsi járások magyar gyülekezeteiben. Abban, hogy megrendezésre kerüljön ez az evangelizáció, sokat segített a Magyar Unió, jelentős anyagi támogatással, valamint sok könyvvel, a magyarok közti szolgálathoz. Külön meg kell említeni Csizmadia Róbert uniótitkár személyes közreműködését a program magyar részről történő megszervezésében.

Az előadások kezdetén rendszerint kérdések voltak, és a helyesen válaszolók ajándékokat és könyveket kaptak. A jelenlevők jól megjegyezték az 5 igazságot Jézussal kapcsolatban – hogy eljött hozzánk, meghalt értünk, feltámadott, Ő él és ítél, és újra visszajön.

A 10 nap alatt a program – reggel is és este is – egy bemutatóval kezdődött. A jelenlevők megismerhették Palesztina területeit, amelyekről a Biblia említést tesz. A hallgatók ráhangolódtak arra, hogy jobban átéljék és megértsék azokat a történéseket és tanításokat, amik a bemutatott helyeken történtek. Láthatták azokat a helyeket és utakat, ahol Jézus is járt: a Jordán folyót, ahol Jézus megkeresztelkedett; Kánát, ahol a vizet borrá változtatta; Jézus kedvenc városát, Kapernaumot; a Genezáreti-tavat, Gecsemánét, Masszadát, Jeruzsálemet és még sok mindent. Az előadások második részében a hallgatók elgondolkozhattak azokon a bibliai verseken, amik az adott helyhez kötődnek. A programot magyarról ukrán nyelvre Bíró Róbert lelkész fordította, aki részt vett a szervezésben is.

Ezenkívül naponta a vendégek még részt vehettek egy másfél órás kiscsoportos bibliatanulmányozáson is. A bibliaköröket az Ukrajnai Nyugati Egyházterület négy meghívott lelkésze vezette, akik emellett részt vettek a program levezetésében is.

A jelenlevőknek volt lehetőségük arra is, hogy használják a szanatórium kínálta természetes gyógymódokat, különböző vízkezeléseket, masszázst, valamint a szaunát. A konyhai személyzetnek és a tapasztalt szakácsoknak köszönhetően mindig finom, kizárólag növényi alapú ételeket fogyaszthattunk, a főzőtanfolyamokon pedig azt is meg lehetett tanulni, hogyan kell elkészíteni ezeket az egészséges ételeket.

A program utolsó alkalma a szombati nap volt. Az ünnepélyes istentiszteleten rész vett többek között a Nyugati Egyházterülettől Sevcsuk Valentin lelkész testvér, aki a terület Lelkészi Osztályának a vezetője. Az alkalmat még ünnepélyesebbé tette Michail Iváscsenko és Rita Tkacsenko énekszolgálata.

Azonban a legfőbb esemény a három személy – Okszána, Dániel és Vilhelm – keresztsége volt, akik a „Jézus lábnyomán” című evangelizáció hatására indultak el Jézus lábnyomán.

Rajtuk kívül még öt ember jött előre, akik a közeljövőben szeretnének megkeresztelkedni. Értük Gyürüs István lelkész imádkozott.

A keresztség után a Nyugati Egyházterület képviselői megköszönték a kedves Gyürüs házaspárnak az odaadó, önzetlen szolgálatot, átadtak egy búcsúajándékot és közös, örömteli énekkel, majd pedig imával fejezték be a programot.

Hamar eltelt a program 10 napja. Mindenki szívében megmaradtak a lelki tanulságok, új baráti kapcsolatok, a sok szeretet, amit Bárvinokban tapasztaltak.

Bízunk abban, hogy Isten igazságának elhintett magvai az emberi szívekben bő termést hoznak az örökkévalóság számára, és hogy a közeljövőben még lesznek hasonló, magyar programok a szanatóriumban és Kárpátalján is.

 

Litovcsenkó Szergej és Bíró Róbert

Lelkészváltás Kárpátalján

Minden gyülekezet életében vannak örömteli és szomorkás napok. Viszont van olyan nap is, amikor mindkét érzés ott rejtőzik a szívekben, hisz valaminek a vége mindig egy új kezdetet jelenthet. Ilyen nap volt szeptember 22-én a kárpátaljai magyar körzetben, ahol egy lelkész köszönt el gyülekezeteitől, hogy átadja társának, testvérének az őrhelyét. Székely Edmond lelkész öt éven át szolgálta a Csongori és Beregrákosi Gyülekezeteket, része volt fejlődésüknek, közösségi életüknek. Sok kedves emléket, a testvérek szeretetét vihette magával, és tovább adta a zászlót ifjú társának, Szász Barna Szilárdnak, hogy tartsa továbbra is magasan azt.

Ezen ünnepélyes alkalomra a helyi lelkészeken – Pircsák Illés és Bíró Róbert – kívül ellátogatott a helyi terület képviselője, Kricsfalusi Iván, illetve a Magyar Unió elnöke, Ócsai Tamás is, akik Isten Igéjéből értékes tanácsokkal, bátorításokkal gazdagították a testvéri közösséget, és Isten áldását kérték az új munkatárs életére, munkájára.

Kérjük közösen Isten vezetését e területre is, hogy egykor hű szolgaként állhassunk meg valamennyien Ő előtte, az Ő végtelen kegyelméből!

Szász Barna Szilárd

Evangelizáció, missziómunka Ukrajnában

A Hetednapi Adventista Egyház Nyugat-Ukrán Egyházterülete meghívására dr. Tokics Imre lelkész testvér evangelizációs előadás-sorozatot tartott a Kárpátokon túli Barvinokban, 2017. november 16. és 26. között. A 20 előadásból álló sorozat Jézus életének, a keresztre feszítés előtti utolsó napjait mutatta be, embereket és jellemeket a kereszt körül, akikkel a Megváltó találkozott. Mindazáltal Jézus, a vádak ellenére, mégis ezt tudta mondani: „Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”

„A nemes keresztény jellem ma különleges érték. Ugyanis azok az emberek, akik fontosabbnak tartják sikerüket, mint a becsületet, olyanná válhatnak, mint Pilátus, Júdás, Heródes…” – hangsúlyozta az előadó.

A lelkészek a körzetükből, a Barvinoki Szanatóriumba hozzák el a testileg-lelkileg gyógyulni vágyó embereket. Tokics testvér munkáját négy lelkész segítette, akik mindennap, csoportokban összegyűlve, az érdeklődőkkel tanulmányozták az adventista hitelveket.

„Életemben először fogok kezemben teljes Szentírást. Köszönöm, hogy Magyarországról, az adventista egyház megajándékozott vele, és az előadó elhozta számomra” – mondta könnyeivel küszködve Nelli, az egyik résztvevő.

A tolmácsolás szolgálatát Bíró Róbert, a técsői körzet lelkésze látta el.

Bogdán és Michael lelkészek dr. Tokics Imre testvérnek és feleségének Lvivben (Lembergben) bemutatták az egyházterületi központot, az Ukrán Hope TV Stúdióját, valamint az adventista oktatási intézményt, az általános iskolát, amelynek közel száz diákja van.

Tokics testvér szolgálata során találkozott Pircsák Illés testvérrel és fiával, Alberttel, akik ezúton is köszönetüket fejezik ki a Magyar Uniónak a Kárpátaljai testvérek folyamatos missziómunkájának támogatásáért.

„A sorozatot követően, az év végi lelkészértekezleten az egyházterület vezetői kiemelték, hogy nagyon hálásak az Úrnak, az előadónak és mindazoknak, akik közvetlenül részt vettek az evangelizációs programon és segítették a misszió terjedését, mivel négyen keresztelkedtek meg.” – jegyezte meg Székely Edmond kárpátaljai lelkész.

Az egyházterület vezetősége rendszeresen részt vett az előadásokon, jelenlétükkel támogatva e missziómunka fontosságát. A Nyugat-Ukrán Egyházterületen mintegy 1700 keresztelendő van évente. Az Ukrán Unió 826 gyülekezetében közel 48 000 tag van.

 

(TINÉ)