Bejegyzés

Ukrán menekültek segítése hazánkban

„Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földén.” (5Mózes 10:19)

Júniusban elindítottunk egy új projektet, melyet az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezettel (UN IOM) partnerségben valósítunk meg.

Rövid távra szállodai szobákat biztosítottunk és középtávra munkásszállót béreltünk a hazánkba érkezett menekültek részére. A Budapest X. kerületi Gitár utcában bérelt munkásszálló teljesen megtelt. A program lebonyolításában folyamatos munkakapcsolat alakult ki a partnerszervezet munkatársaival, ami kiválóan működik.

Júliusban a Gitár utcai szálláson 57 fő tartózkodott, a szállodai szobákban pedig 34 fő fordult meg.

A programban dolgozó sofőrök folyamatosan segítik a menekülteket az egészségügyi ellátórendszerhez történő kapcsolódásban, illetve bármilyen egyéb, szükségszerű személyszállításban.

A Gitár utcai munkásszállás bérlésével párhuzamosan, augusztus folyamán a Budapest XIII. kerületi Röppentyű utcában is béreltünk társasházi lakásokat, így összesen 30 lakást biztosítottunk a menekültek számára, melyekben lapzártakor összesen 112 személy tartózkodott. Augusztus végére már minden lakásban volt lakó, általánosságban többgyermekes családok.

Az ENSZ munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot az elszállásolt menekültekkel és segítik őket – az ADRA munkatársai pedig folyamatosan biztosítják számukra az alapvető szükségleteket.

A programra az anyagi fedezetet a partnerszervezet biztosítja.

A hazánkba érkező, ill. a menedékstátuszt kérelmezők támogatására további megkeresést kaptunk a német és a japán ADRÁ-tól is, mely programok kidolgozása és véglegesítése folyamatban van.

Miközben hálásak vagyunk Istenünknek a lehetőségért, hogy támogatni tudjuk az otthonukat elhagyni kényszerült embertársainkat, Jób szavai jutnak eszembe: „Nem hált jövevény az utcán, ajtómat kitártam az átutazó előtt” (Jób 31:32, RÚF 2014).

A mellékelt fotón az ADRA és a partnerszervezet munkatársai, valamint egy önkéntes házaspár látható a projekt kezdeti időszakában, a Gitár utcai épület előtt.

Lőrincz Melinda

ADRA munkatárs

Jótékonysági palacsintasütés Ráckevén

Ismét nyíltak a kapuk, hogy a város egy fontos rendezvényén, az V. Kis-Duna Maraton futóversenyen megjelenjünk április 10-én, vasárnap. A sportrendezvényhez jól passzoló egészségügyi szűrés mellett most helyet kapott az aktuális menekültügy is, közelebbről a városunkban élő 27 ukrán menekült támogatása.

A tetemes mennyiségű palacsinta mind gazdára talált, sok ember szívét indította adakozásra. Ennek számokban is szép eredménye lett: közel 250 000 Ft-ot továbbítottunk az önkormányzatnak a korábban említett ügyre. Ezeken az alkalmakon a valós segítségnyújtás mellett nem lebecsülendő a benyomás és a befolyás szerepe, ami az emberek lelkében a kitelepülést látva megszületik. A hálás szavak, megilletődött arcok mellett még hány emberben indulhat el egy-egy pozitív gondolat, ami a szemünk elől rejtve marad…

Bátorítunk mindenkit, hogy keressük a megjelenés lehetőségeit településünk rendezvényein, kapcsolódjunk a közösség életéhez, ezzel is utat találva emberek szívéhez.

Gy. J.

Szolgálatunk a menekültekért

Március első napjaitól egy igen nagy és széleskörű szolgálat vette kezdetét gyülekezetünkben, mely immáron több hete folyamatosan tart.

Az orosz-ukrán háború elől menekülő ukrán testvéreink számára a tábea osztály tagjai kialakítottak 3 helyiségben 15 személy elszállásolására szolgáló helyet, melyhez egy zuhanyzós fürdőszoba is tartozik. Azóta folyamatosan voltak és vannak átutazóban lévő, néhány napot vagy akár két hetet is itt tartózkodó ukrán testvérek gyülekezetünkben. Április elejéig összesen 39 fő fordult meg szállásvendégként, hétvégén pedig, mivel az istentisztelet ukrán nyelven is tolmácsolásra kerül, jóval nagyobb létszámban vannak jelen ukrán testvéreink.

Vendégeink ellátását napi szinten végzi a közösség több tagja is szállás, étkeztetés és minden egyéb, ezzel járó feladat tekintetében. Emellett kikapcsolódásról, városnézésről, a gyerekeknek játékról, örömet szerző programokról is gondoskodnak a testvéreink, hogy egy kis felüdülést nyújtsanak a nyomasztó történések közepette. A menekültekkel kapcsolatos szolgálatot Tálas Enikő és férje, Bugyi Krisztián koordinálja.

Gyülekezetünk tábea osztálya továbbra is köszönettel fogadja az erre a célra szánt pénz-, ruha-, játék- és élelmiszer-adományokat. És ezúton is köszönjük a folyamatos, lelkes és áldozatkész szolgálatot a tábea osztálynak és a menekülteket segítő munkába bekapcsolódó testvéreknek, hogy gondoskodnak az ideiglenesen megszálló ukrán testvéreink jólétéről mosolyukkal, kedvességükkel és vendégszeretetükkel. „…Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt 25:40, HunUj). „Mert éheztem, és ennem adtatok szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok” (Mt 25:35, HunUj).

A szolgálatról egy rövid videó is készült, mely az alábbi linken érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=bqutWsj9k_0

 

V. Zs.

Hálásak vagyunk önkénteseinkért!

A Kárpátaljára szánt adományok és segélyszállítmányok szállítása március elején már elkezdődött. Sok önkéntes segítsége kell ahhoz, hogy hetente többször is élelmet, tisztálkodási szereket, gyógyszereket, ágyneműt, matracot juttassunk el Kárpátaljára a menekülteknek és az őket befogadók részére.

A szállításokkal kapcsolatosan Szász Barna lelkészt és ADRA önkéntest kérdeztem a tapasztalatairól.

Lelkésztestvérünk március 2-án vitte át Ukrajnába az első szállítmányt. Azóta heti egyszer, kétszer, de olykor háromszor is megteszi az utat, és kézbesíti mindazt az adományt, amit a támogatók a menekülteknek szántak.

Elmondta, hogy az egyik légiriadó akkor történt, amikor ő éppen Munkácson, az Emmánuel gyülekezet alagsorában volt. Az épületben tartózkodók mind lerohantak, ijedten menekülve a biztonságosabb helyre. Élénken emlékszik arra, hogy idősek és gyerekek zilálva futottak le a lépcsőkön, majd sokáig gondterhelt arckifejezéssel húzták meg magukat.

Szívbemarkoló tapasztalatként élte meg, amikor a határátkelőnél búcsúzkodó emberek mellett haladtak el az útjuk során. A következőkben felsorolt személyekre és helyzetekre konkrétan vissza is emlékszik:

–   Huszonéves anyuka 3 gyermekkel és 1 bőrönddel búcsúzott gyerekei apjától, hagyta el a hazáját, és lépte át az ukrán-magyar határt.

–   A 60 év alatti hölgy könnyek között búcsúzott el férjétől, aki közel 60 évesként még hadköteles, így őt nem engedték át a határon.

–   A rákbetegségben szenvedő középkorú hölgy kisírt szemekkel búcsúzott férjétől, hisz bármilyen beteg is, férje nem jöhet vele és a viszontlátásban alig reménykedtek.

–   Az apuka, aki 2 gyermekétől és feleségétől búcsúzott éppen, nem tudta palástolni a fájdalmát és visszafojtott hangon ____.

Barna rendkívül pozitív tapasztalatnak tekinti azt, hogy a sok feladatban a körzetéhez tartozó nyírmeggyesi és fehérgyarmati testvérek erőn felül, rengeteg segítséget nyújtottak a menekülők javára: számos alkalommal teherautót rakodtak, a raktárban árut mozgattak és cipeltek, nagy szerepet vállaltak a szálláshelyek kialakításában és a menekültek fogadásában, valamint önkéntes ügyeletvállalások is voltak a befogadóhelyeken.

A szállításokat a NEEKA Hungary Alapítvány teherszállító gépkocsijainak közreműködésével teljesítjük, mely óriási segítséget jelent számunkra. Az adományok nagy részét az Osthilfe Alapítványtól, Németországból kapjuk.

A szállítmányokat Rácz Ferenc (Neeka Alapítvány) koordinálásával és személyes segítségével a következőkben felsorolt személyek áldozatos szolgálatával juttatjuk ki Ukrajnába: Csalami Tibor (az Akácvirág Egyesülettől), Antal Csaba (a NEEKA Alapítványtól), Balog Tibor (adventista lelkész), Apa László (vállalkozó), Balog Gábor (KERAK lelkész), Csendes Lajos (NEEKA Románia), Hupka Félix (NEEKA Románia), Erdős István (vállalkozó), Gyurkó János (Ráckevei Gyülekezet tagja), Sitkei Zoltán (ADRA Alapítvány ügyvezető igazgatója). Hálásan köszönjük az említettek együttműködését és támogatását, a menekültek nevében is!

 

„Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése” (Péld 3:27).

 

 

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Evangelizáció Ukrajnában

Lemberg megyében – Ukrajnában – a Bárvinok szanatóriumban február 13-tól 24-ig „Jézus lábnyomán” címmel egy evangelizáción vehettünk részt. Minden reggel 7 órakor kezdődött a program. Imaalkalom, majd torna, azután 8-kor reggeli. 9 órakor kezdődtek a délelőtti előadások. Először egészségügyi témában Ábrámov Péter orvos testvér adott tanácsot, hogyan tudjuk megőrizni az egészségünket. Beszélt az egészséges életmód előnyeiről és alapelvéről: „teljesen lemondani a káros dolgokról és mértékletesen használni mindazt, ami hasznos.”

Meleszj Vitálij, a Nyugati Egyházterület Missziós Osztályának vezetője volt a program vezetője és egyik szervezője. Gyürüs Anna és István lelkész házaspár Magyarországról tartották az előadásokat, akik a Magyar Unió ajánlásával jöttek el Ukrajnába. A Gyürüs házaspár nem első alkalommal szolgál a kárpátaljai magyar lakosságnak – 5 évvel ezelőtt már tartottak hasonló evangelizációt Kárpátalja Huszti és Munkácsi járások magyar gyülekezeteiben. Abban, hogy megrendezésre kerüljön ez az evangelizáció, sokat segített a Magyar Unió, jelentős anyagi támogatással, valamint sok könyvvel, a magyarok közti szolgálathoz. Külön meg kell említeni Csizmadia Róbert uniótitkár személyes közreműködését a program magyar részről történő megszervezésében.

Az előadások kezdetén rendszerint kérdések voltak, és a helyesen válaszolók ajándékokat és könyveket kaptak. A jelenlevők jól megjegyezték az 5 igazságot Jézussal kapcsolatban – hogy eljött hozzánk, meghalt értünk, feltámadott, Ő él és ítél, és újra visszajön.

A 10 nap alatt a program – reggel is és este is – egy bemutatóval kezdődött. A jelenlevők megismerhették Palesztina területeit, amelyekről a Biblia említést tesz. A hallgatók ráhangolódtak arra, hogy jobban átéljék és megértsék azokat a történéseket és tanításokat, amik a bemutatott helyeken történtek. Láthatták azokat a helyeket és utakat, ahol Jézus is járt: a Jordán folyót, ahol Jézus megkeresztelkedett; Kánát, ahol a vizet borrá változtatta; Jézus kedvenc városát, Kapernaumot; a Genezáreti-tavat, Gecsemánét, Masszadát, Jeruzsálemet és még sok mindent. Az előadások második részében a hallgatók elgondolkozhattak azokon a bibliai verseken, amik az adott helyhez kötődnek. A programot magyarról ukrán nyelvre Bíró Róbert lelkész fordította, aki részt vett a szervezésben is.

Ezenkívül naponta a vendégek még részt vehettek egy másfél órás kiscsoportos bibliatanulmányozáson is. A bibliaköröket az Ukrajnai Nyugati Egyházterület négy meghívott lelkésze vezette, akik emellett részt vettek a program levezetésében is.

A jelenlevőknek volt lehetőségük arra is, hogy használják a szanatórium kínálta természetes gyógymódokat, különböző vízkezeléseket, masszázst, valamint a szaunát. A konyhai személyzetnek és a tapasztalt szakácsoknak köszönhetően mindig finom, kizárólag növényi alapú ételeket fogyaszthattunk, a főzőtanfolyamokon pedig azt is meg lehetett tanulni, hogyan kell elkészíteni ezeket az egészséges ételeket.

A program utolsó alkalma a szombati nap volt. Az ünnepélyes istentiszteleten rész vett többek között a Nyugati Egyházterülettől Sevcsuk Valentin lelkész testvér, aki a terület Lelkészi Osztályának a vezetője. Az alkalmat még ünnepélyesebbé tette Michail Iváscsenko és Rita Tkacsenko énekszolgálata.

Azonban a legfőbb esemény a három személy – Okszána, Dániel és Vilhelm – keresztsége volt, akik a „Jézus lábnyomán” című evangelizáció hatására indultak el Jézus lábnyomán.

Rajtuk kívül még öt ember jött előre, akik a közeljövőben szeretnének megkeresztelkedni. Értük Gyürüs István lelkész imádkozott.

A keresztség után a Nyugati Egyházterület képviselői megköszönték a kedves Gyürüs házaspárnak az odaadó, önzetlen szolgálatot, átadtak egy búcsúajándékot és közös, örömteli énekkel, majd pedig imával fejezték be a programot.

Hamar eltelt a program 10 napja. Mindenki szívében megmaradtak a lelki tanulságok, új baráti kapcsolatok, a sok szeretet, amit Bárvinokban tapasztaltak.

Bízunk abban, hogy Isten igazságának elhintett magvai az emberi szívekben bő termést hoznak az örökkévalóság számára, és hogy a közeljövőben még lesznek hasonló, magyar programok a szanatóriumban és Kárpátalján is.

 

Litovcsenkó Szergej és Bíró Róbert

Lelkészváltás Kárpátalján

Minden gyülekezet életében vannak örömteli és szomorkás napok. Viszont van olyan nap is, amikor mindkét érzés ott rejtőzik a szívekben, hisz valaminek a vége mindig egy új kezdetet jelenthet. Ilyen nap volt szeptember 22-én a kárpátaljai magyar körzetben, ahol egy lelkész köszönt el gyülekezeteitől, hogy átadja társának, testvérének az őrhelyét. Székely Edmond lelkész öt éven át szolgálta a Csongori és Beregrákosi Gyülekezeteket, része volt fejlődésüknek, közösségi életüknek. Sok kedves emléket, a testvérek szeretetét vihette magával, és tovább adta a zászlót ifjú társának, Szász Barna Szilárdnak, hogy tartsa továbbra is magasan azt.

Ezen ünnepélyes alkalomra a helyi lelkészeken – Pircsák Illés és Bíró Róbert – kívül ellátogatott a helyi terület képviselője, Kricsfalusi Iván, illetve a Magyar Unió elnöke, Ócsai Tamás is, akik Isten Igéjéből értékes tanácsokkal, bátorításokkal gazdagították a testvéri közösséget, és Isten áldását kérték az új munkatárs életére, munkájára.

Kérjük közösen Isten vezetését e területre is, hogy egykor hű szolgaként állhassunk meg valamennyien Ő előtte, az Ő végtelen kegyelméből!

Szász Barna Szilárd

Evangelizáció, missziómunka Ukrajnában

A Hetednapi Adventista Egyház Nyugat-Ukrán Egyházterülete meghívására dr. Tokics Imre lelkész testvér evangelizációs előadás-sorozatot tartott a Kárpátokon túli Barvinokban, 2017. november 16. és 26. között. A 20 előadásból álló sorozat Jézus életének, a keresztre feszítés előtti utolsó napjait mutatta be, embereket és jellemeket a kereszt körül, akikkel a Megváltó találkozott. Mindazáltal Jézus, a vádak ellenére, mégis ezt tudta mondani: „Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”

„A nemes keresztény jellem ma különleges érték. Ugyanis azok az emberek, akik fontosabbnak tartják sikerüket, mint a becsületet, olyanná válhatnak, mint Pilátus, Júdás, Heródes…” – hangsúlyozta az előadó.

A lelkészek a körzetükből, a Barvinoki Szanatóriumba hozzák el a testileg-lelkileg gyógyulni vágyó embereket. Tokics testvér munkáját négy lelkész segítette, akik mindennap, csoportokban összegyűlve, az érdeklődőkkel tanulmányozták az adventista hitelveket.

„Életemben először fogok kezemben teljes Szentírást. Köszönöm, hogy Magyarországról, az adventista egyház megajándékozott vele, és az előadó elhozta számomra” – mondta könnyeivel küszködve Nelli, az egyik résztvevő.

A tolmácsolás szolgálatát Bíró Róbert, a técsői körzet lelkésze látta el.

Bogdán és Michael lelkészek dr. Tokics Imre testvérnek és feleségének Lvivben (Lembergben) bemutatták az egyházterületi központot, az Ukrán Hope TV Stúdióját, valamint az adventista oktatási intézményt, az általános iskolát, amelynek közel száz diákja van.

Tokics testvér szolgálata során találkozott Pircsák Illés testvérrel és fiával, Alberttel, akik ezúton is köszönetüket fejezik ki a Magyar Uniónak a Kárpátaljai testvérek folyamatos missziómunkájának támogatásáért.

„A sorozatot követően, az év végi lelkészértekezleten az egyházterület vezetői kiemelték, hogy nagyon hálásak az Úrnak, az előadónak és mindazoknak, akik közvetlenül részt vettek az evangelizációs programon és segítették a misszió terjedését, mivel négyen keresztelkedtek meg.” – jegyezte meg Székely Edmond kárpátaljai lelkész.

Az egyházterület vezetősége rendszeresen részt vett az előadásokon, jelenlétükkel támogatva e missziómunka fontosságát. A Nyugat-Ukrán Egyházterületen mintegy 1700 keresztelendő van évente. Az Ukrán Unió 826 gyülekezetében közel 48 000 tag van.

 

(TINÉ)