Bejegyzés

Zenei tábor

2022. július 17–24. között ismét zenei tábort szerveztünk. Ebben az évben többnyire fúvószenekari kíséretes és acapella kórusművek kaptak szerepet a tervezett hangversenyek programjaiban.

A fúvósok minden reggel ébresztették a tábort, valamint önálló művekkel is készültek a koncertekre.

Külön öröm volt számunkra, hogy gyermekzenekart is tudtunk szervezni. Egyik célja a tábornak az utánpótlásnevelés is, mely nagyszerűen megvalósult.

Már a tábor kezdete előtt egy hónappal elkezdtük a felkészülést egy előzetes kóruspróbával.

Az együtt töltött napok nemcsak a próbákról szóltak, hanem közösen kirándultunk is. Az egyik délutánt Vizsolyon töltöttük, ahol lehetőségünk volt énekelni a vizsolyi templomban is.

A pénteki napon Sárospatak főterén adtunk térzenét. Végül a szombati koncert sajnos betegség miatt elmaradt, melyet még az ősz folyamán meg fogunk tartani.

Ebben az évben – rendhagyó módon – közösen táboroztunk az Ellen White táborral. A két tábor nagyon szépen működött párhuzamosan. Voltak olyan táborozók, akik mindkét tábor programjában igyekeztek részt venni. Volt egy másik kapcsolódási pont is. A választott művek között szerepelt a „Zarándok utamon” című kórusmű fúvós kísérettel, mely a White házaspár kedves éneke volt.

Pörneki Attila
zenei vezető

Zenei tábor Bózsván

Egy év megszakítás után 2021-ben a Zenei Osztály egy örömzenei tábort szervezett augusztus első hetében Bózsván.

A táborban résztvevők száma meghaladta a 100 főt. Külön öröm és tapasztalat volt, hogy azok a fiatalok, akik két éve még a tábor gyermekkarában énekeltek, most már a felnőttkórus tagjai lettek.

Az énekkari próbák és zenei élmények mellett nem maradtak el a közös beszélgetések, kirándulások sem. Különleges élmény volt, amikor a kirándulásaink helyszíneit egybekötöttük szabadtéri énekléssel. Így például énekeltünk a füzérradványi kastélyparkban, illetve a Megyer-hegyi Tengerszem sziklái között egymás, valamint az ott kirándulók örömére is.

Minden reggel fúvós zene hangjára ébredtünk az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes jelenlévő tagjainak köszönhetően.

Pénteki napon a főpróbánkat követően a rézfúvósok térzenét adtak Sátoraljaújhely sétálóutcájában, melyen énekkarunk is szolgált. A rendezvényre biztosított ülőhelyek megteltek, valamint a járókelők is meg-meg álltak hallgatni az ének és zene hangjait.

A táborban a karvezetői szolgálatot Juhász Zsuzsa, Lázárné Nagy Andrea, Pörneki Attila és Sitkeiné Magyar Tünde látták el.

A zenei élmények mellett reggel és este áhítatokon vettünk részt, melyeket Hites Gábor és Restás László lelkipásztor testvérek vezettek. Szombat délelőtt Ócsai Tamás testvér, a Magyar Unió elnöke szólta Isten Igéjét.

Szombat délután a sátoraljaújhelyi művelődési házban tartottunk jótékony célú egyházzenei hangversenyt a Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület részére.

A tábor szombat este tábortűz körüli közös énekléssel zárult.

 

Pörneki Attila
ZSZO vezető

A Zenei Szolgálatok Osztályának honlapja – zene.adventista.hu

Istentiszteleteink jelentős részét teszi ki a zene. Bevezető orgonajáték hangzik, mielőtt a szolgálattevők a szószékre lépnének. A közös ének és imádság után gyakran hallunk ének- vagy zenei szolgálatokat, majd az igehirdetés is befejező- majd távozó énekkel zárul. Ha egy zenei szolgálatra átlagosan két percet számolunk, máris észrevesszük, hogy a prózai és vers szolgálatok mellett énekkel, hangszerrel is jelentős időt fordítunk Isten dicsőítésére. Ezek a szolgálatok komoly felkészülést igényelnek, amelyre mindenki szívesen szán időt. A próbák egyben a közösségépítést is szolgálják, amikor beszélgetésre is bőven nyílik alkalom.

A felkészülés mindig sok időt, energiát igényel, amely kezdődik a zeneiskolai tanulmányokkal, otthoni gyakorlással, majd folyatódik különféle énekkarokban, zenekarokban. A tanulmányok során számos technikai kérdést sajátítunk el. Megismerünk stílusokat, műfajokat; tanáraink sokirányú, gyülekezeti rendezvényeinken is kamatoztatható eligazítást adnak. Zeneórákon kisebb hányadot tesz ki az egyházi zene, ezért szükség van irányításra, továbbképzésre gyülekezeten belül. Ehhez nagy segítséget jelent az, hogy képzett tanárok vannak sorainkban, akik szeretettel, odaadással látják el ezt a feladatot.

A közös éneklést szolgálja a gyülekezeti énekeskönyv, a Hitünk énekei, amely 1964-ben került kiadásra. A digitalizáció révén lehetőség nyílt kottaanyag széleskörű használatára. A Zenei Szolgálatok Osztálya így kottákat biztosíthat gyülekezeteinknek. A korábbi évtizedekben ezt kézírással, stencilezéssel oldottuk meg. Nagy jelentősége volt annak, amikor az Advent Kiadó nyomtatásban jelentethette meg a gyülekezeti célra szánt kiadványokat. Olyan csoportosításban kerültek ezek testvéreink kezébe, amilyen a foglalkozások beosztása: gyülekezeti közös énekek, gyermekiskolai osztályok, ifjúság, énekkar, szólóénekek, hangszeres művek. Mindegyik csoportnak megvan a zenei jellegzetessége, kiadványaink is ezek figyelembevételével készültek. Több kiadvány még kapható ezekből az Advent Kiadónál, de egyre inkább előtérbe kerülnek a digitális eszközök.

Egyházunk honlapján így minden gyülekezeti szolgálathoz számos éneket jelentetünk meg. A kották csoportosítása nem változott, szolgálatok szerint vannak:

Hitünk énekei – gyülekezeti éneklésre szánt énekek, amelyben minden korosztály részt vesz.

Gyermekénekek. Születéstől 7 éves korig. Erre a csoportra azért van szükség, mert a kicsinyek neveléséhez figyelembe kell vennünk életkori sajátosságaikat, így a kották hangterjedelme kisebb. A szöveg – elsősorban bibliai történetek – egyszerű szavakból áll; továbbá kiadványainkban számos más, fontos útbaigazítás is található. Egy példa ezek közül: „A hűséges izraeliták ősidők óta nagy figyelmet szenteltek az ifjúság nevelésének. Az Úr utasítására a gyermekeket már csecsemőkoruktól az Ő jóságára és nagyságára tanították. Ezt különösen kinyilatkoztatja a törvény és Izrael története. A nyiladozó értelemhez alkalmazták az énekeket, imákat és az Írásokból vett tanulmányokat” (E. G. White: Jézus élete, Advent Kiadó, Budapest, 1989. 48.).

Gyermekénekek, 7-12 éves korig. Ebben az életkorban nagyobb hangterjedelmű éneket is tudnak már énekelni, egyre inkább kialakul a gyermekekben az a készség, hogy hangszeren játsszanak, továbbá a nehezebb bibliai témákat is fel tudják dolgozni.

Tábori énekek, ifjúsági énekek. Az önállósulás kezdő lépéseit ekkor teszi meg ez a korosztály. Rendkívül élénk felfogóképesség jellemzi a fiatal életét. Zenében is sokféle igény lép fel. Érdeklődési köre rendkívül tág, egyben adni is szeretne a már megalapozott ismeretéből. Ennek a korosztálynak az énekkincse rendkívül gyorsan változik. Táborokban, ifjúsági alkalmakon sokkal szélesebb a repertoár, mint ami akár csak egy könyvbe is belefoglalható volna. Ezek az évek a korábban megalapozott gyakorlatot erősíthetik, melyet azért hagytak ránk hitben erős tanítóink, „hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között” (3Móz 10:10).

Énekkari, kamarazenei, zenekari kották. Ezek között számos olyan mű található, amely hitben megalapozott, technikailag felkészült énekeseket és hangszereseket igényel. Dávid ezt vezető embereivel együtt bölcsen rendezte a templomi szolgálat helyes mederbe való terelésekor. Olyan szolgálattevőkre bízták rá ezt a feladatot, akik jártasak voltak az Úr énekében, és mindnyájan tudósok voltak. Ez a két feltétel ma is alapvető, amelyről Johann Sebastian Bach is megemlékezik, aki Bibliájának egyik széljegyzetében ehhez a fejezethez (1Krón 25) az alábbiakat írta: Ez a fejezet minden Istennek tetsző egyházi zene valódi alapja.

Zenei újság, cikkek. Az egyházi zeneirodalomnak, a himnológiának óriási könyvtára van, igen szép feladat ebben tájékozódni, hogy mindig friss, Isten tiszteletéhez méltó zenei anyagot találhassunk Isten dicsőítésére. Ebből az anyagból egy-egy írással is szeretnénk hozzájárulni gyülekezeti tisztségviselőink szolgálatához.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyházunk honlapján – zene.adventista.hu – ezek az értékek megjelenhetnek.

https://zene.adventista.hu/

 

Pörneki Attila

zenei osztályvezető

Zenei nap

Az unió szervezésében zenei napot tartottunk március 5-én a Terézvárosi Gyülekezetben. Délelőtt a helyi gyülekezet megszokott szolgálatai mellett Tarjáni Anikó énekét, három kórus – a Békés-Csongrád megyei kamarakórus, az Acapella and Musica énekegyüttes és a helyi kórus – szolgálatát hallhattuk. 

Pörneki Attila testvér, az unió zenei vezetője ismertette az új gyülekezeti énekeskönyv szerkesztésének előrehaladását és a nyári, bózsvai zenei táborral kapcsolatos előkészületeket. Osvald László lelkész testvér a tanítványságról beszélt igehirdetésében, Mt 28:16–20 verse alapján, miszerint a kételkedésre a legjobb megoldás az evangélium hirdetése. Vallásos életünk a hétnek ne csupán egy napjára korlátozódjon, hanem fogja át a hét minden napját. Jézus példázatában rávilágított, hogy a szőlővessző akkor terem gyümölcsöt, ha a tőkén marad, abból táplálkozik.

A délutáni istentiszteleten a három kórus szolgálata után az összevont kórus két szolgálatát hallhattuk. Pörneki testvér elmondta, hogy a Zenei Osztály is csatlakozik az unió programjához: minden tagot vonjunk be a szolgálatba. Ennek szép példája e délután is, amikor fiatalok hangszerekkel is csatlakoztak a gyülekezet énekéhez. Isten végidei népének két feladata van: felkészülni a Jézussal való találkozásra, másrészt pedig a délelőtt hallott misszióparancs teljesítése. Minden gyülekezeti tag érezzen felelősséget arra, hogy tegyen bizonyságot Jézusba vetett hitéről. Ez a Lélek átformáló munkájával történhet meg. Mit tud ebben a folyamatban tenni az unió zenei élete? Az osztály munkája istentiszteleteinket ugyanúgy szolgálja, mint a többi osztály. A zene nemesbítse valamennyiünk lelkét. A zene hallgatásakor, énekléskor érezzük azt, hogy istentiszteleten vagyunk! Ezt akkor tapasztaljuk, ha a Szentlelket befogadjuk Ef 5:18b–20 veresei szerint.

Fekete István

Események

Sajnos a keresett tartalom nem létezik.

Sorry, no posts matched your criteria