Szeretetszolgálat Jézus lábnyomán

A Győri Gyermekvédelmi Központban – Karácsony előtt a norvég Utekontakten Nittedal partnerszervezet munkatársaival, külföldi és magyar önkéntesekkel ismét ellátogattunk Győrbe, ahol találkozhattunk azokkal a gyerekekkel is, akik a nyári ADRA táborokban részt vettek.

Zenés áhítatok Kecskeméten

Kecskeméten több mint két éve havi rendszerességgel tartunk zenés áhítatot. Az egyórás elcsöndesedés különböző hangszercsoportokkal előadott komolyzenei blokkok és bibliai alapokon nyugvó gondolatok váltakozásából áll.

Tiszaburai misszió

Kedves testvéreink tovább folytatják Tiszaburán a gyermekfoglalkoztatást, hetente egy alkalommal. A tanulás, olvasás és a játék mellett szintén fontosnak tartják a Biblia tanulmányozását. A közös uzsonnán túl az adományként kapott ruhákat is szétosztják a gyerekek között. Sőt aki különösen ügyes a foglalkozásokon, az külön dicséretet, és ajándékokat is kap.

Presbiterszentelés, esketés és keresztség a veszprémi körzetben

2017. november 18-án presbiterszentelést és esketést, december 9-én pedig keresztségi istentiszteletet tartottunk a nemesvámosi gyülekezetben.
Régi vágya teljesült a nemesvámosi testvéreknek november 18-án, hiszen Isten két kipróbált vezetővel ajándékozta meg a közösséget. Kövesi Zoltán és Pásztor Csaba testvérek álltak élére a több mint száz főt számláló gyülekezetnek. Mindkét testvérünk adventista gyökerekkel rendelkezik, szüleik adventi szellemben nevelték őket.

Minden napra egy kaland

A „Minden napra egy kaland” – mint ahogy a neve is mondja – az év minden napjára tartalmaz egy-egy apró, érdekes és újszerű „kalandot”, feladatot a gyermekek számára. Célunk az volt, hogy a feladatokon keresztül a gyerekeket közelebb vonjuk Jézushoz, hogy ápolják a kapcsolatukat a barátaikkal, szüleikkel, testvéreikkel, lehetőséget biztosítunk nekik, hogy bizonyságot tegyenek a hitükről, és hogy alkalomadtán el is hívjanak egy-egy barátot, osztálytársat, esetleg idős embert a gyülekezetbe, vagyis egyszóval, hogy őket is bevonjuk a gyülekezet munkájába.

Jótékonysági koncert Kecskeméten

2017. december 23-án karácsonyi jótékonysági koncertet tartottunk a kecskeméti adventista kápolnában.
A gyülekezetünk életében általában ez az egyik legünnepélyesebb és legszebb alkalom. Ekkor rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel együtt nemcsak Jézus születésére, hanem küldetésére és szolgálatára is emlékezünk.