Hírek

Gyermekbemutató Gyulán

„Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa” (Mk 10:14).

Tisztelt Hetednapi Adventista közösség! Szeretettel tudatom Veletek, hogy 2017. július 9-én, Gyula városában Rákóczi Attila és Tripon Emese Mária második szülött gyermekeként, az Úr ajándékaként megszülettem. Így velem, még egy taggal növekedett a közösség tagjainak a száma.

Négyhónapos koromban az Isten színe elé vittek, hogy bemutassanak neki a Gyulai Gyülekezet imaházában. A bemutatómon sokan voltak, köztük a Kétegyházi Gyülekezet tagjai is, akik számos szolgálattal tették színesebbé és emlékezetessé az ünnepséget, de köszönöm a Gyulai Gyülekezet szolgálatait is. Az eseményen az értem mondott imákat, a jókívánságokat most szeretném megköszönni!

Apukám és anyukám elhatározott abban a kérdésben, hogy a nővéremmel együtt én is adventista elvek szerinti nevelésben részesüljek, így kedveskednek az Úrnak azért, hogy rájuk bízott engem ebben a földi létben. Ahhoz, hogy ezen elhatározásukhoz legyen elég hitük, türelmük és egészségük, Czinkota András lelkész bácsi mondott imát értük, a testvéremért, értem és nagyszüleimért is.

Remélem még személyesen is sokat találkozom Veletek!

Szeretettel: Rákóczi Balázs Dávid

 

Rákóczi Attila

Hitmélyítő Érden

Érd néhány évtizede még Európa legnagyobb faluja volt. Most megyei jogú város. A legújabb statisztika szerint az egyik leggyorsabban növekvő település Budapest agglomerációjában. Bizonyára sejti az Olvasó, hogy most nem a város statisztikai adatairól lesz szó, hanem a gyülekezetről.

Az Érdi Gyülekezet a magyar viszonyok között a nagyobbak közé sorolható. A város központjától karnyújtásnyira emelkedik az impozáns gyülekezeti épület.

Itt volt 2018. február 17-én a regionális hitmélyítő alkalom. A gyülekezet vendégei Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke és dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke voltak. Az alkalomra Pesterzsébetről, Soltról, Szigetszentmiklósról és Ráckevéről jöttek el a testvérek.

Délelőtt a szívet melengető versek és kórusszolgálatok között hallhattuk, hogy miért jön el Jézus, és hogyan várjuk Őt.

A vendéglátó gyülekezet finom ételek alatt roskadozó terített asztallal várta az ebédszünetben a testvéreket. Alkalom adódott közben testvéri-baráti beszélgetésre, tapasztalatcserére.

Délután a gyülekezetek beszámoltak a náluk folyó munkáról, tapasztalatokról. A beszámolók között szolgálatok melengették a jelenlévők szívét. Hallhattunk az unió és a terület terveiről is, és a testvérek kérdéseire is válaszoltak vezetőink.

Bárcsak mindenki elkötelezettebbé vált volna a szolgálatban, aki részt vett a programon, és azok is, akik a NET-en követték az eseményeket!

 

Gyürüs István

Szivárvány Ráckeve felett

Ráckeve egy szép kisváros a Duna szigetén. Ebben a városban az Adventista Egyháznak egy lelkes gyülekezete tevékenykedik.

A testvérek egyik bánata, hogy a város eléggé elszigetelődik a gyülekezettől. „Ha nem megy a hegy Mohamedhez…” alapon a gyülekezet olyan pontokat keresett, amik hidakat építenek a gyülekezet és a város között.

Még a nyáron felfedezték, hogy a Szivárvány Óvoda kerítése eléggé megkopott. A közösség tagjai felajánlották segítségüket, hogy a kerítés a szivárvány színeiben pompázzon.  Így lecsiszolták, lefestették, újjávarázsolták azt.

Ezután adódott az az ötlet, hogy a település két óvodájában, általános iskolájában és művészeti szakközépiskolájában „Így vigyázok az egészségemre!” címmel rajzpályázatot hirdessenek. Több mint száz pályamű érkezett, amit szakértő zsűri értékelt. Hol legyen az eredményhirdetés? Az óvodáknak, iskoláknak nem volt olyan helye, ahol ez megvalósulhat. A könyvtár nem tudott helyet biztosítani. Nem maradt más, mint a gyülekezet épülete. A gyülekezet fiataljai műsorral, a testvérnők – egészségtudatos – süteményekkel, a férfiak a kiállítás helykialakításával készültek.

Eljött a nagy nap. A képek a falon, egészségplakátok elszórtan a folyosón, a teremben, állófogadásra megterített asztalok, díjak, és gyönyörű csokor a széksorok előtti asztalon.

És izgatottan vártunk…

Megnyílt az ajtó, elsőként egy anyuka két gyermekkel érkezett, utána a többiek. Volt, hogy az egész család eljött. Ha a betegség (influenzajárvány) nem tizedelte volna meg a gyerekeket, talán nem lett volna elég a helyünk.

A műsor, a díjátadás, az állófogadás szépen lezajlott.

Némely vendég talán a hely békéjét megérezve – úgy tűnt, nem is akar hazamenni.

Köszönjük Urunk ezt a tapasztalatot!

 

Gyürüs István

 

Csendes hét Tiborszálláson

Minden ember életében vannak kihívások. Van akinek több, van akinek kevesebb. Végzős hallgatóként nekem talán kissé több jutott így utolsó félévre, de visszatekintve minden egyes perce áldás volt. Idén, január utolsó, illetve február első napjait a Tiborszállási Péchy László Adventista Általános Iskolában töltöttem, mint vendég tanár. Az iskola vezetősége kért fel, hogy az úgynevezett Csendes hét szervezésében, lebonyolításában segítsek.

A Csendes hétről azt kell tudni, hogy ez egy saját kezdeményezése az iskolának. Minden félév első hetében rendezik meg, mindig egy bibliai téma körül forog az egész hét. A mostani témánk a lélek gyümölcse volt. A hetünket egy közös áhítattal kezdtük, ahol együtt volt mind a nyolc osztály és a tanárok is. Nagy kihívás volt úgy beszélni, hogy le tudjam kötni az elsős és a nyolcadikos figyelmét is. Az egész hetet átitatta a lélek gyümölcsének a „képe”. Hittanórákon arról beszélgettünk, hogy miért fontos az, hogy egy erény se hiányozzon az életünkből. Rajzórákon minden osztályban az volt a feladat, hogy egy erényt rajzoljanak le. Informatikaórán számítógépes bemutatót terveztek meg a diákok, ugyancsak az erényekről. Az egész hetet átszőtte a pontgyűjtés, ugyanis egész héten keresztül a lélek gyümölcsének erényeit gyakorolták, és ezt jutalmaztuk különféle matricákkal. Délutánonként számos programot rendeztünk, illetve két délután a felsősökkel beszélgettünk olyan kérdésekről, amikkel hamarosan találkozni fognak. Pénteken rendhagyó áhítattal zártuk a Csendes hetet.

Kihívások mindig is lesznek. Nagyon féltem elvállalni ezt a feladatot, féltem a kudarctól, féltem attól, hogy nem tudok mit adni a gyerekeknek. De valamit megtanultam: ha Isten elhív, és kihívás elé állít, akkor képessé is tesz arra, hogy véghez vidd a rád bízott feladatot. Remélem, mihamarabb találkozunk!

 

Szász Barna Szilárd, ATF HÖK elnök

Kész átverés – keresztény módra

Az úgy kezdődött, hogy szombaton kihirdettük a februári bográcsozás időpontját. Hosszas rábeszélés után „Kázmér” – személyiségi jogai védelme érdekében, hívjuk így – beleegyezett, hogy a halászléfőzés a nemesvámosi imaház udvara helyett az ő épülő házánál legyen.

Kázmér csodálkozott, hogy a férfiak miért vannak ott vasárnap reggel már jóval a megbeszélt időpont előtt. Aztán azt már végképp nem értette, hogy a – hétköznapi életben vállalkozó – testvér miért robog be az udvarára építőanyaggal megrakott autójával. „Talán egy előző munkájáról maradt fent a kocsiján…” – gondolta. Aztán elfogta a „szörnyű sejtés”.

Több mint húszan nemcsak a halászlé elfogyasztása miatt jöttünk össze, hanem főként az épülő ház soron következő munkáinak elvégzésére. Falvésés, csövezés, gipszkartonozás és ehhez hasonló feladatok hangyaszorgalommal haladtak. Jó volt nézni a serény munkát és érezni azt a hangulatot, amit a Szentlélek adott hozzá. A halászlé elfogyasztása még inkább emelte a nap fényét.

Mosolygó arcok és ellágyult férfiszívek nyugtázták a szép napot. Isten áldja meg mindazokat, akik szabadidejüket áldozták testvérükért! (Folyt. köv.! J)

P.Cs.

Fiatalok Jézusért Konferencia 2018

A Fiatalok Jézusért Konferencia ismét megrendezésre került 2018. január 24–28. között, mely idén a „Hit által” címet kapta.

A program során reggeltől estig az áhítatoktól a plenárisokig együtt töltöttük a napot és együtt gondolkodtunk. A dr. Norman McNulty-nak köszönhető mély bibliatanulmányozás mellett gyakorlati oldalról is kaptunk bátorítást, buzdítást Manuel Iberico, misszionárius és Nelson Ernst, könyvevangélista történeteiből, bizonyságtevéseiből. Olyan inspiráló, ahogyan Isten és az Ő angyalai munkálkodnak a mi emberi szolgálatunk mellett!

Hogy mindezt kézzel foghatóan is átélhessük, pénteken több missziós szolgálat közül választhattunk, voltak, akik gyermekotthonba, mások idősekhez látogattak el, vagy ételt valamint GLOW-szórólapokat osztottak. A GLOW-osztás idén új fordulatot vett: különböző igével feliratozott kövekkel együtt helyeztek el a résztvevők egy-egy füzetecskét buszmegállókban, padokon, szerte a városban.

Szombaton Zlatko Musija, a Transzeurópai Divízió Ifjúsági Osztályának vezetője és Gary Blanchard, a Generálkonferencia Ifjúsági Szolgálatok Osztályának vezetője volt a vendégünk, akiknek lelkesedése könnyen átragadhatott mindannyiunkra.

Az egész konferencia témája, üzenete talán Nelson Ernst két kifejezésében foglalható össze, a személyes megtérés és a szolgálatkész lelkület kettősében, mely összetevők Nelson szerint meg fogják akadályozni, hogy gyülekezeteink unalmassá váljanak. Hiszen nálunk van a legfontosabb üzenet, amit a világ valaha hallott!

Az áhítatok, szemináriumok és plenárisok meghallgathatók a YouTube-on, „a Fiatalok Jézusért Konferencia” beírásával.

 

LV

Hálaadó istentisztelet Nyírpazonyban

Gyülekezetünkben hagyomány, hogy a községünkben nehéz körülmények között élő családokat tartós élelmiszerekből álló ajándékcsomaggal keressük fel. Így történt ez 2017 decemberében is, amikor testvéri közösségünk 20 családot tudott megajándékozni. A szeretetcsomagban a reformáció 500. évfordulójára emlékezve egy-egy könyvet is elhelyeztünk, valamint meghívót nyújtottunk át a családoknak, amelyben évzáró istentiszteletünkre invitáltuk őket. Öten fogadták el a meghívást és az áldásos délelőtt után örömmel számoltak be arról, hogyan érintette meg a szívüket Isten Igéje. Közös ebéddel zárult a szombat délelőtt.

Gyülekezetünk számára nemcsak a decemberi időszakban, hanem a mindennapokban is fontos a rászorulók segítése. Küldetésünknek tartjuk a személyes evangelizációt minden ember felé. Szem előtt tartjuk Pál apostol felhívását: „Szeretett testvéreim! Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15:58).

Jubileumi istentiszteletet tartottunk 2017. december 30-án, délután. Horváth Ferenc presbiter testvér meleg szívvel gondolt vissza az elmúlt évtizedekre, benne a hűséges alapítókra, s hangsúlyozta a hit fontosságát, mely a Nyírpazonyi Gyülekezet megtartó erejét is adta. Isten drága Igéjét Bálint György lelkész testvér tolmácsolta. Ének- és versszolgálatokkal adtunk hálát Istennek a 70 év szüntelen gondviseléséért, oltalmáért, hűségéért. E meghitt, bensőséges szombatot gyülekezetünk legidősebb tagja, Rácz Józsefné Erzsike néni visszaemlékezései, Istennel szerzett tapasztalatai zárták. Köszönettel tartozunk az Úrnak, s hálaadó szívvel zengjük a zsoltárossal együtt: „..mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!” (Zsolt 100:5).

 

Szemők Valéria

Az evangéliumhirdetés jobb keze

Nyolchetes NEWSTART életmódsorozat kezdődött Kunszentmártonban február 6-án, melyet Soós Róbert lelkész és felesége, Soósné Jeszták Andrea tart. A város méretéhez és általános érdeklődéséhez képest sok vendég érkezett, pedig a szomszéd teremben éppen egy jelentős program volt.

Az előadás három részből áll:

  • A NEWSTART életmód egy-egy eleme.
  • Egy-egy életmódbetegség és az életmód kapcsolata (pl. táplálkozás-szénhidrát-rost-finomított ételek).
  • Ételbemutató (pl. reggeli: gofri, hamis nutella).

Külön köszönet illeti azokat a helyi és szolnoki testvéreket, akik a háttérfeladatokat ellátták, illetve imájukkal támogatják az alkalmakat.

A szolnoki körzet nemrégiben missziót indított Karcagon is. A január 20-ai alkalom látogatottsága elég nagy volt. Március elején itt is elkezdődik majd az életmódsorozat, az előkészületek már folynak.

A lelkész házaspár nagyon aktív ezen a területen, a szolnoki Ellen Gould White Életreform klub látogatottsága is emelkedik tevékenységüknek köszönhetően. Február 6-án a Szivárvány az asztalon – fitokemikáliák – A növényi eredetű ételeinkben lévő értékes alkotók rákellenes védőhatása című előadáson és ételbemutatón több mint harmincan voltak jelen.

Tapasztalataink alátámasztják Ellen White írásait, miszerint az egészséges életmód az evangéliumhirdetés jobb keze, hiszen megnyitja az ajtót az emberekhez és Krisztusról is könnyebben beszélhetünk nekik.

A Szolnoki Gyülekezet missziója természetesen nem merül ki ennyiben. A német és angol nyelvi kurzusok és társasjáték-kör, illetve a tiszaburai misszió gyermekfoglalkozásai zajlanak tovább. Január 13-án a Női Szolgálatok Osztálya volt a vendégünk, ezen a területen is nyíltak távlatok előttünk. Az aktuális gyülekezeti választással pedig a belső megújulást és a minél teljesebb tagbevonást szeretnénk előmozdítani.

óbkk

 

„ISTEN MEGÉRT”

Nők Nemzetközi Imanapja2018. március 3.

Ismét eltelt egy esztendő és a Generálkonferencia Női Szolgálatok Osztálya újra közös imádságra hívja a világ valamennyi Női Szolgálatok Osztályát. Így ehhez a közös imádkozáshoz Magyarországon is csatlakozunk.

Jó érzés arra gondolni, hogy ezen a napon világszerte minden testvérnő ugyanazon célért imádkozik. Erre a különleges alkalomra prédikációs imanapi anyag, szemináriumi anyag és Power Pointos vetítés is készült.

Heather-Dawn Small, a Generálkonferencia Női Szolgálatok Osztályának vezetője így ír: „Előfordult már veletek, hogy úgy éreztétek, Isten nem is tud a nagy nehézségekről, amikben éltek? Csak imádkoztatok és imádkoztatok, válasz mégsem érkezett. Talán még azt is megkérdőjeleztétek, hogy Isten látja-e gondjaitokat és egyáltalán foglalkozik-e veletek. Ilyen időszakokban Sátán olyasmiket sugdos fülünkbe, amivel kétségeket akar szívünkbe, lelkünkbe ültetni. A Bibliában számtalanszor újra meg újra olvashatjuk Isten ígéretét, hogy Ő mindig velünk lesz. Nagy kétségbeesésünkben mégis előfordul, hogy szívünket kétségek mardossák, és nem tudunk ezekbe az ígéretekbe kapaszkodni. Vajon miért történik ez? Hogyan juthatunk túl a kétségbeesés és szorongattatás idején?

E különleges imanapra szóló prédikáció megválaszolja ezeket a kérdéseket és felhívja figyelmünket Isten gondoskodására, arra, hogy Ő mindig, állandóan velünk van.”

Az imanapi anyagot elküldtük a Női Szolgálatok valamennyi osztályvezetőjének és a lelkészeknek. Az anyag ugyanakkor letölthető az egyház Szolgálat és Küldetés NSZO oldaláról is.

Tegyétek ezt a napot különlegessé! Vonjatok be minden korosztályt az imanap megszervezésébe! Tűzzetek ki imacélokat a gyülekezetért, a testvérnőkért, barátnőkért, lakókörnyezetetekért!

Ha más gyülekezeti programmal ütközik az időpont, lehetőségetekhez mérten próbáljátok megtartani az imanapot.

A Női Szolgálatok Osztálya az imanapot a Miskolci „B” Gyülekezetben, a munkacsoport tagjaival közösen rendezi.

Isten gazdag áldását kívánjuk erre a különleges napra!

 

Bodnár Zsóka

megbízott osztályvezető

„Lányok Krisztusért”

Mit tehet ma a gyülekezet, hogy megtartsa a fiatal lányokat és megismerjék a teremtő Istent? Hogyan nevelhetünk erényes nőket ma?

A fiatal lányokat szárnyaink alá vonva mentorálni, tanítani kell. Ehhez a nagyon fontos munkához ad segítséget a „Lányok Krisztusért” c. segédanyag. Ezt az anyagot Clair Sanches, a TED Női Szolgálatok Osztályának vezetője mutatta be a 2017 márciusában megtartott képzésen.

Az idősebb testvérnőkkel való kapcsolat nagyon fontos és nagy segítség ebben a szolgálatban. Öt főbb területtel foglakozik a segédanyag:

  1. Bibliai tanulmányok
  2. Imádság
  3. Egészséges életmód
  4. Szolgálati tervek
  5. Kézműves foglalkozások

Tartalmaz még imanaplót és születésnapi naptárt. Az anyag 10 témakört dolgoz fel, amelyek a fiatal lányok életében a legfontosabbak. A segédanyag egy teljes évre szól, amit ajánlott havi 1 alkalommal megtartani. A program olyan jellegű, hogy a lányok meghívhatják a nem adventista barátnőiket is.

Reméljük, hogy ezzel segítséget nyújtunk a gyülekezeteknek, és eltudják kezdeni a tini lányokért végzendő szolgálatukat. Szeretnénk, ha ez a program mind a szervezőknek, mind a lányoknak sok örömöt szerezne.

Azért imádkozunk, hogy ez az anyag megfeleljen a gyülekezetek igényeinek, és segítse a lányokat a helyes döntések meghozatalában, továbbá megtalálni az Istennel való különleges és személyes kapcsolatot.

A „Lányok Krisztusért” c. segédanyag letölthető, a Hetednapi Adventista Egyház honlapjáról: www.adventista.hu- Női Szolgálatok Osztálya oldalról.

Kívánunk sok áldást minden szervező és résztvevő lány életére!

 

Női Szolgálatok Osztályának Munkacsoportja