Hírek

Szünidei Bibliatár Nyírturán

Nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk a Bibliatáborra. Heti témánk az Egészséges életmód volt. Lelkészünk, Kerékgyártó János a 8 pillért dolgozta fel: táplálkozás, mozgás,  levegő, víz, napfény, pihenés, mértékletesség, Istenbe vetett hit. Nagyon érthetően, röviden, képekben, videókban tárta a gyerekek elé, amit örömmel hallgattak és vettek tudomásul.

Mindennap sok-sok játékkal, közös foglalkozásokkal készültünk. A táborban mintegy 40 gyermek vett részt. Éreztük a testvérek támogató imáját, mert velünk volt az Úr és vezetett, megőrzött minden balesettől, vésztől; olyan jó volt kézzel foghatóan tapasztalni az Úr hatalmát, kegyelmét felettünk.

Mivel sok gyerek jelentkezett, mi, csoportvezetők kevesen voltunk. Két szülő önként jelentkezett, hogy segít nekünk a tábor zavartalan lebonyolításában. Ezt nagy örömmel és teljes szívvel tették, amiért hálásak vagyunk az Úrnak.

A gyerekek nagyon élvezték a kézműves foglalkozásokat, a gyöngyfűzést, meghívókészítést. Közben jó közösség alakult ki, jót beszélgettek egymással. Úgy láttuk és éreztük a napi programokból, részvételből, hogy nagyon jól érezték magukat, örömmel, lelkesen énekeltek, és jöttek minden reggel.

Szombaton előadták az egész héten tanultakat, énekekkel egybekötve, ami nagyon jól sikerült és a szülőknek is nagyon tetszett. A záró ünnepségünkön közel 60 fő vett részt, mert nem tudott minden gyerek jelen lenni, de volt olyan család, ahonnan eljött az édesapa, édesanya, vagy az édesanya és a nagymama is.

A héten felhívtuk a gyerekek figyelmét, mennyire fontos naponta kutatni, tanulmányozni Isten Szavát, amit a Biblia olvasása által tehetünk meg. Elmondták, hogy nekik nincs Bibliájuk, ezért a „Fordulj Jézus felé!” újszövetségi Bibliát ajándékoztunk azoknak a gyerekeknek, akik kérték. Lelkészünk szombaton a szülőknek is hangsúlyozta a bibliaolvasás, -kutatás naponkénti fontosságát, hiszen egy olyan örök érvényű útmutató, amiben  mindenre megkapjuk a választ. Az egyik fiatal anyukát nagyon megragadta ez a mondat, és nagy örömmel vitte el a Bibliát.  (Tíz Bibliát osztottunk szét.)

A szakácsok jóvoltából nagyon finom ételeket ehettünk, ezért nekik is kedveskedünk néhány ajándékkönyvvel – Jézus élete; Jézushoz vezető út; Nagy reménység; Szeretetre vágyunk; Oltalomra vágyunk; Optimizmus, derű, egészség – és egy-egy szelet csokoládéval, hogy megköszönjük a munkájukat. Imádkozunk értük, a gyerekekért és a szülőkért, hogy a könyvek olvasásakor Isten Szentlelke vezesse őket, és értesse meg velük az olvasottakat. Ígéretünk van Istentől: „Ami kimegy számból, az nem tér vissza üresen.”

Az idén még szeretnénk találkozni a gyerekekkel, szülőkkel, mert nagyon jó kapcsolat alakult ki velük, és kérték, hogy nyáron legyen minden hónapban egy hét tábor. Két szülő már újból jelentkezett, hogy szívesen segítenek. Ezen a felkérésen még gondolkodunk, mert nagy kihívás és óriási munka, de ha az Úr ad ajtókat, lehetőséget, akkor megtesszük.

Az egyik segítő szülő elmondta, hogy ezen a héten úgy feltöltődött, a gyerekektől annyi szeretetet, ölelést kapott, jól érezte magát, és azóta is énekeli azokat az énekeket, amelyeket a hét folyamán együtt énekeltünk. Ez a szülő sokat érdeklődött a jó Isten dolgai után, ezért én is megajándékoztam Bibliával, Jézushoz vezető út című könyvvel. Elmondta, hogy olvassa, mert őt érdekli. Csodálatos a mi Istenünk, összehoz emberekkel!

Egy másik anyuka arról számolt be, hogy amikor elmentek bevásárolni, a kisfia nem kért semmi édességet, a tábor óta nem nassol, és örömmel mutatja az édesanyjának, hogy mennyit csinosodott. Az Úr csodálatosan dolgozik a szívekben!

Hálásak vagyunk a drága Jézusnak ezért a táborért, hogy megvalósulhatott, és adott sok kedves gyereket, szülőket, nagyszülőket. Az Ő neve legyen áldott szüntelen!

Dné

Tanévzáró ünnepély a Szüret utcai gyülekezetben

Ebben a tanévben is igyekeztünk mint tanítók megállni a helyünket, jó kapcsolatban lenni a szülőkkel, hisz nélkülük kevesek vagyunk, tudjuk jól. A mai gyermeknek nem akármilyen világban kell helyt állnia, a tanítás mellett pedig vonzóvá kell tennünk Isten házát, hogy vágyódjanak ott is jelen lenni.

A június 15-én megrendezett ünnepélyes tanévzáró alkalmon Henter Zsombor szólt az Igéből a gyülekezethez, aki szintén kiemelte gyermekeink jelenlétének fontosságát, és párhuzamot vont Jézus születésével. „Fogadd be Őt, adj neki utat, hogy győzzön az önkéntes szeretet!” – hangzott a tanítás. A gyümölcsterméshez odaadás kell, kemény munka, akarat, kitartás, következetesség és hit, hogy az be is fog érni, hogy ezek a kisgyermekek hitben maradnak, és ők lesznek a jövendő adventhírnökei.

Az elhangzott szolgálatok csúcspontja volt, amikor köszönthettük a végzett kis elsősöket, akiknél láthattuk, milyen csodálatos fejlődésen mentek keresztül. Ennél csodálatosabb csak az lesz, amikor ott lehetünk az Atya lábánál, együtt mindazokkal, akiket ránk bízott! Hála és dicsőség az Úrnak értük!

 

Kovács Zsuzsanna

 

Gyermekbemutató Újbudán

Áldott ünneplés minden szombati alkalom, de különösen az, amikor egy gyermeket mutathatunk be az Úrnak, és kérhetjük reá és az egész családra az Ő áldását. Különleges ajándéka ez Istennek. Még két év is alig telt el, és egy ilyen szombati alkalmat ünnepelhettünk május 4-én, amikor Juhos Kristóf kishúgát, Helenát köszöntötték énekszolgálatukkal gyülekezetünk gyermekiskolájának kis énekesei: „Légy az  Úrnak gyermeke, fogadd Őt a szívedbe. Jézus szeret téged, áldja meg az élted!” Áldást kérő imát lelkészünk, Simon Zsolt mondott.

Gyermekiskolánk létszáma igen növekszik, az Úrnak legyen hála, s mióta így van, egyre többször gondolok arra: Milyen csodálatos Isteni ajándék lesz egykoron Ővele és a sok-sok drága gyermekkel együtt lenni, akiket ajándékba kaptunk, akiket ránk bízott az Úr! Tegyünk meg mindent értük, legyünk számukra példakép, és mutassuk be nekik Jézus jellemét!

Kívánjuk nektek, Merci és Sanyi, az Úr tegyen áldottá benneteket szeretett családotokban! Ne feledjétek, szeretettel várunk a szombatiskolában!

 

Kovács Zsuzsa

Anyák napi ünnepély Újbudán

Köszöntő: „A gyermeki szívnek van két szál virága./Egyik a szeretet, a másik a hála./E két szép virággal szívből köszöntöm drága anyukámat!”

 

Évről évre tartandó ünnepeink egyike, mikor az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük. Gyermekeink, unokáink énekelnek, verseket mondanak, persze mi súgunk és izgulunk értük, hogy el is merjék mondani, hisz igen szégyenlősek a kicsik. Van, aki lesüti a szemét, elszalad, majd később ismét visszaáll. Így volt ez most is, május 18-án.

Adjunk hálát Istenünknek, hogy megajándékozott minket gyermekekkel, akik zene-, ének- és versszolgálattal örvendeztették meg gyülekezetünk tagjait, felemelték lelkünket még közelebb Urunkhoz!

 

Kovács Zsuzsa

 

Készülj Istened elé!

Az ASI Magyarország Kongresszusa

 

 

Szeretettel várunk mindenkit az ASI Magyarország Kongresszusára 2019. augusztus 29–31-ig. A kongresszus mottója: „Készülj Istened elé!” A konferencia helyszíne csütörtökön és pénteken a Terézvárosi Gyülekezet kápolnája (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.), szombaton pedig a Dürer Rendezvényház (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.).

„Mindenki számára van elvégzendő munka, aki Krisztus nevéről neveztetik. Hajlandó vagy elvégezni? Ha át akarjuk érezni a lelkek értékét, akkor gyakran kell a Golgota keresztjére tekintenünk és azon szemlélnünk a végtelen Isten haldokló Fiát, amint az elveszett világért adja életét. Néznünk kell Őt és eltöprengeni, hogy mekkora értéket jelentett neki az ember. Át kell itatódnunk Lelkével. Ami a szemünk előtt van, és amin gondolkozunk, bizonyosan hatással van lelkünkre, és működésbe hoz lelkeket mentő tetteket. Így kerül a misszionáriusi munka megfelelő alapra” (TSA 42.1).

Gyakorlati misszióra várjuk a testvéreket és a gyülekezeteket a kongresszusra! „A gyülekezetnek ma arra van szükségük, hogy betöltessenek a Szentlélekkel” (Ellen G. White: Manuscript Releases. 7. köt., 267. old.).

„Miért nem éhezünk és szomjazunk a Szentlélek után, jóllehet erőt kapnánk általa? Miért nem beszélünk erről, miért nem imádkozunk érte, és miért nem prédikálunk róla?” (Ellen G. White: Bizonyságtételek. 8. köt., 22. old.).

Azonban nemcsak arról van szó, hogy az ébredésért imádkozzunk, hanem – ahogyan Mark Finley mondja – arról is, hogy „az ébredés elveit, elemeit a gyakorlatba átültessük” (Mark A. Finley: Belebe uns neu. Lüneburg, 2011, 25. old.).

Előadóink: Helmuth Haubeil nyugdíjas üzletember és lelkész Németországból. 37 éves korában hívta el az Úr a szolgálatra. Jelenleg is igen aktív a szolgálatban, gyülekezetének globálmissziós csoportját vezeti, a világ számos helyén tart előadásokat, munkássága által emberek térnek Istenhez. A Lépések a személyes ébredésért című, nagy hatást kiváltó könyv szerzője.

Végh József gyógypedagógusi és pszichológusi végzettséggel rendelkezik. Posztgraduális tanulmányait a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként és a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolájában végezte. Humánerőforrás szakértőként és vezetőként dolgozik. Pályafutása során több európai országban is dolgozott az FMCG, a telekommunikáció és a pénzügy ágazataiban. Bibliaismereti előadásai, valamint a házassággal és a gyermekneveléssel kapcsolatos felvételei elérhetőek a világhálón. Emellett a teremtés vagy evolúció témájával foglalkozó tudományos ismeretterjesztéssel is foglalkozik.

Szombaton délután az Új Advent Kórustársaság fog szolgálni hangversenyével az ASI Magyarország Konferencián.

Regisztrációs díj: 1500 Ft/nap (a csütörtöki, pénteki napokra), összesen: 3000 Ft.

A péntek esti és a szombati programokra ingyenesen, regisztrációs díj nélkül is várjuk a testvéreket. Étkezésre – előzetes igény alapján – vegán ételt biztosítunk. Regisztráció online a www.asi-hungary.org oldalon lehetséges. A program részleteiről pedig az info@asi-hungary.org oldalon lehet érdeklődni.

 

Csengei Károly

ASI Magyarország Egyesület

Mozgó lelki- és egészségközpont Szombathelyen

Kihagyhatatlan lehetőség, nagy kihívás, rengeteg utánajárás, felkészülés, és hála, hála, hála – így lehetne összefoglalni a június utolsó hétvégéjén, Szombathely Önkormányzata által XXIV. alkalommal az AGORA Savaria Filmszínház és árkádnál szervezett Egészségnapokon való részvételünket.

Célunkat, az egészséges életmód nyolc alapelvének bemutatását az ADRA égisze alatt úgy valósítottuk meg, hogy a mozgó jármű az ételbemutató – pástétomok, szendvicsek, pogácsa, sütemények és többféle zöldturmix – elkészítésének és megkóstolásának volt a helyszíne, körülötte pedig hét asztalnál a többi alapelv ismertetése, beszélgetés és masszázs zajlott. Mindazok, akik az összes állomást végigjárták, ajándékkönyvet kaptak.

Tapasztalatunk, hogy az emberek nagyon nyitottak és keresik az értéket hordozó életmodelleket. A több száz látogató közül sokan személyes értesítést kértek további rendezvényeinkről. Emellett a jelenlévő helyi egészségügyi szakemberekkel is nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani.

Ezúton külön köszönjük Gyurkó Jánosnak és Lebócz Istvánnak a jármű manőverezését, köszönjük a soproni és a győri testvérek segítségét! Bátorítunk mindenkit, végezzétek ezt a szolgálatot! És minden gyülekezetnek ajánljuk, használjátok a Mozgó lelki- és egészségközpontot!

 

TSZ

Az Adventista Motoros Misszió programjai

„Az Istenért végzett szolgálat személyes szolgálatot is jelent. Személyes munkával kell együttműködni vele a világ megmentéséért. Jézus megbízása: »Menjetek el szerte az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!« (Mk 16:15) – minden követőjének szól. Akiket elhívott a krisztusi életre, azokat arra is elhívta, hogy a társaik üdvösségére dolgozzanak. A szívük egyszerre fog Krisztus szívével dobogni. Úgy vágynak majd a lelki megmentésre, mint Ő. Nem mindenki töltheti be ugyanazt a helyet az Atya művében, de mindenki számára van hely és tennivaló” (Krisztus példázatai. 300. old.).

Az Adventista Motoros Misszió (AMM) lelkes tagjai megalakulásukat többek között a Szentírásban, Mk 16:15 soraira alapozták, valamint komolyan megfontolták a Krisztus példázatai című könyv fent idézett üzenetét, amely alátámasztja, hogy miért van helye az AMM-nek a mai egyházban. Hiszik és tapasztalják, hogy az „Atya művében mindenki számára van hely és tennivaló”, ezért az áprilisi hivatalos beiktatásunk után, Isten kegyelméből munkába álltak.

 

Hidason – A Hidasi Gyülekezet nyitottságának köszönhetően, 2018 novemberében lehetőségünk volt bemutatkozni a helyi gyülekezetben, ahol a gyülekezet összes tagja és Berg Csaba polgármester, meghívott vendég, nagy szeretettel fogadott bennünket. A polgármester úr kérést intézett felénk, hogy az ünnepélyes alkalom folytatásaként az idei hidasi gyereknap megszervezésében és programjaiban is vegyünk részt.

Isten kegyelméből 2019. május 25-én megvalósult a hidasi gyereknapon való jelenlétünk, ahol a helyi gyülekezet lelkes csapatával összefogásban kézműves foglalkozás, arcfestés, kismotoros akadálypálya került felállításra, és déltől zárásig véget nem érő sorokban jöttek a gyerekek és szülők az AMM foglakozásaira, megismerve ezáltal is az adventisták önzetlen szeretetét és emberségét. Minden gyerek elégedett, mosolygós arccal, ajándéklufival és nem utolsósorban egy élménymotorozással lett gazdagabb!

Berg Csaba polgármester úr személyesen köszönte meg jelenlétünket, leleményes ötleteinket és szolgálatunkat. Mivel ő nem talált arcfestőt, elmondása szerint, mi mentettük meg vele a gyereknapot, ami nagy sikert aratott a gyerekek körében.

Istennek legyen hála, hogy megáldotta a csapatunkat ezzel a talentummal is! Erre a programra, jövőre is visszavárnak.

 

 

Vajdaságban – 2019. május 31-én sor került a Vajdasági jótékonysági gurulásra. Mottónk „Minden gurulás egy misszió”, ezt megvalósítva – Szerekován János testvérünk és meghívott művésztársainak részvételével – a márciusban megszervezett segélykoncerten összegyűlt 300 000 Ft összegű támogatást adtuk át a Hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskolának.

Az adomány a helyi iskola végzős tanulóinak ballagásakor rendezett ünnepi gálán került átadásra, ahol minden résztvevő megismerhette az adventisták és támogatóink önzetlenségét.

Ezúton is köszönjük a lelkes, adományozó testvérek, barátok és motoros klubok hozzájárulását, életükre Isten áldását kívánva!

Szombaton a helyi gyülekezetben szolgáltunk és szeretetben dobbant együtt a szívünk testvéreinkkel a közös éneklések és beszélgetések alatt. Külön köszönettel tartozunk Bata-Nagy Lehel lelkipásztor testvérünknek az ottlétünk alatt tanúsított önzetlen szeretetéért. Azért, ahogyan gondunkat viselte, és ahogyan bevont mindannyiunkat a lelki gondozásba. Segítségével  meglátogattuk egy hosszú ideje beteg motoros testvérünket, akit imában erősítettünk, és aki tapasztalatával erősített minket. Az Úrnak legyen dicsőség a magasztos pillanatokért!

Rá egy hétre Pap Róbert és Szerekován János kisteherautóval visszatért Délvidékre, a kistarcsai Simándy József Iskola könyvadományával és számítógépekkel, melyet a Kerepesi Önkormányzat, illetve magánszemélyek adományoztak. Ezt is átadtuk a Hajdújárási Iskola igazgatónőjének.

Köszönet minden adakozónak!

 

 

Kerepesen és a folytatásról – A nyarunk sűrű elfoglaltságokkal lett tele, ám az alkalmakat nem mi kerestük, ezért is hisszük, hogy gondviseléssel vezérelt minden program!

A Kerepesi Forrás Művelődési Ház illetékeseivel a fennállásunk óta immár másodszor dolgozunk össze. Tavaly egy jótékonysági gurulásunk kapcsán támogatták a Motoros Missziót, amikor is megismerték az adventváró üzenetet, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a kerepesi lakosságnak is bemutatkozzunk.

2019. június 9-én pedig meghívtak minket a kerepesi gyereknapra, motoros programjainkkal, valamint lehetőséget adtak a Hetednapi Adventista Egészségsátornak és a helyi gyülekezetnek is a bemutatkozásra, közös élményeket biztosítva a résztvevő lakosságnak, és missziós alkalmat biztosítva az üzenetünknek!

A művelődési ház vezetői potenciális partnernek tekintik a Motoros Missziót. Istennek legyen érte köszönet, megerősítették, hogy a későbbiekben is igényt tartanak munkásságunkra.

A következő áldásos szolgálatunk, 2019. július 14-én lesz a Belgrádban, a helyi nagy gyülekezet meghívására, ahol szintén a „mindenki számára van hely és tennivaló” missziós üzenet fog hangzani. A meghívásokat az Óbudai Gyülekezetben fogjuk folytatni – de nem bezárni – 2019. július 20-án, és remélhetőleg egyre több tapasztalatról tudunk majd beszámolni a későbbiekben.

Imacélunk az, hogy elfogadás által Én, Te és Ők is megtalálhassuk helyünket a misszióban, hogy hangozzék az adventüzenet, gyarapodjunk lelki gyümölcsökben, és amikor felhangzik a hangos kiáltás, részesei legyünk a munkának, és tudjuk begyűjteni az aratnivalót, Isten kegyelméből!  Ámen.

 

 

Szerekován János

elnökhelyettes
AMM Hungary

 

Adományok

Családi nap

Hajdujárási szolgálat

Hidas

Jótékonysági koncert

 

 

Névadóval és épületavatóval egybekötött Hitéleti konferencia Balatonlellén

Ünnepélyes évadnyitó a Konferenciai Központban

Különleges ünnepi alkalommal vette kezdetét a 2019-es nyári üdülési szezon Balatonlellén, egyházunk Konferenciai Központjában június 15-én, amikor névadóval és épületavatóval egybekötött Hitéleti konferenciára és évadnyitó istentiszteletre gyűltek össze a körzet gyülekezeteiből, valamint szép számban érkeztek testvérek az ország különböző településeiről is, köztük nem kevés fiatal, hiszen a délután regionális ifjúsági programmal folytatódott.

A Hitéleti konferencia mottója – a Dunamelléki Egyházterület kérésére –, a már jól ismert „Szolgálatra jelentkezem!” jelmondat volt. Ezért a délelőtt első igehirdetésének bevezető gondolataiban Ócsai Tamás unióelnök testvér emlékeztetett Lelle közel 70 éves történelmére, melynek során a szolgálat kiemelt, gyakorlati szerepet játszott. Sokan részesültek itt lelkesítő tanításban, kihívásokban és feladatokban egyaránt. Majd Mt 9:35–38 verseinek üzenetét és tanulságait elemezve a missziómunkáról beszélt, amelynek végzésére Isten hív el, és Ő az, aki alkalmassá is tesz a szolgálatra. A reformáció és az adventmozgalom történelmének kiemelkedő személyiségei, valamint a Szentírásból vett példák is mind azt igazolják, hogy Istennek emberekre van szüksége – úgy fiatalokra, mint idősebbekre. A kérdés csak az, hogy látjuk-e Isten szemével a mezőket, melyeken sok az aratnivaló, és készek vagyunk-e az Ő eszközeivé lenni.

A délelőtt második igehirdetésében dr. Ősz-Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke Jézus „messenger” üzeneteit közvetítette Jn 5:4–18 versei alapján, hogy Jézus szolgálata nyomán a mi életünkben is megmozduljon a víz, és végre gyógyultan szolgálatra jelentkezzünk a Mesternél. Ezzel a tapasztalattal felvértezve, az Ő eszközeiként munkálkodhatunk mindazokért, akik – egykor hozzánk hasonlóan – most úgy érzik, hogy nincsen emberük.

Ének-zenei szolgálatokkal a Nágocsi Gyülekezet kórusa és az ifjúsági énekegyüttes dicsőítette az Urat.

Az új épület ünnepélyes felavatása előtt dr. Zolyomi Renáta uniókincstárnok ismertette az épület képes bemutatóval illusztrált krónikáját, amely még valamikor 1948 augusztusában kelt életre, egy dunamelléki ifjúsági táborozás kapcsán.

Az új épület megtervezésében és kivitelezésében tevékenykedő vállalkozók és szakemberek munkáját Ócsai Tamás vette számba és mondott nekik köszönetet, akik emlékül egy-egy könyvet kaptak ajándékba.

Ezt követően az ünneplő gyülekezet kivonult az imateremből az új épület elé, ahol az Unióbizottság döntése értelmében elnevezett új, valamint a régi főépület névadóinak életútját dr. Szigeti Jenő testvér ismertette, aki 70 évvel ezelőtt maga is aktívan részt vett az üdülő felépítésében.

A főépület a Lenk-villa elnevezést kapta Lenk Lajos testvér után, akiről Szigeti testvér így szólt visszaemlékezésében: „…a vasakaratú, a jó cél, az egyház – vagy ahogyan akkoriban mondtuk –, a mű érdekei mellett öszvér-makacssággal kitartani tudó Lenk Lajos. (…) Rendkívüli módon tudott embereket mozgósítani. Ennek a bizonyítéka a Balatonlellei Advent Üdülő, amit szinte a semmiből varázsolt elő. Az ifjúság rajongva szerette, neki köszönhetjük, hogy a kommunizmus nehéz évei alatt hűségesek maradtunk Istenhez és az egyházhoz.”

Az újonnan felépített szállásépület pedig Halász István testvér után a Halász-villa nevet kapta. Róla így emlékezett meg Szigeti testvér: „Pityu olyan ember volt, aki a sugárzó jókedv lelki ajándékát kapta. Az Advent Üdülő, vagyis az Összeadta-lak létrehozásakor kezdettől ő volt Lenk Lajos »szárnysegédje«. Élete AZ ÜGY – Isten ügye volt. Innen senki, semmivel sem tudta eltávolítani. (…) Lenk Lajos titkáraként a Magyar Unió Ifjúsági Osztályán a zenei munkát irányította. Tanított, kottával, zenei anyaggal látta el a gyülekezeteket. Először Balatonlellén, az épülő üdülőben volt munkája mellett mindenes. Ha kellett, piacra rohant hajnalonként kenyérért, friss zöldségért az üdülő kétkerekű kocsiját, a kordét tolva, vagy a fiatalok játékát szervezte, vagy látástól vakulásig kottát másolt. De ha kellett, az üdülőt társadalmi munkában építő kőművesek mellé is beállt segédmunkásnak. (…) Kiváló lelkipásztor volt. Mindenki szerette. Jézustól megkapta a népek tengerének lecsendesítéséhez szükséges lelki ajándékot. Szolgálata nyomán sokszor a legreménytelenebbül veszekedők is megbékültek. Ő nem könyvből tanulta a lelki gondozástant, hanem ismerte a szeretet mosolygós pedagógiáját. (…) Nyugdíjazása után is szolgált. Halála napján, 2001. május 21-én délelőtt is dolgozott. Utolsó, el nem mondott prédikációvázlatában áll ez a mondat: »Istenünk, a Te szereteted felénk nem múló, hanem változatlan és örök.« Ezentúl emléküket egy-egy épület őrzi. Túlélő vén embereknek, nehezen öregedni tudó kamaszoknak az a feladatunk, hogy továbbadjuk azt a lelkes tenni akarást, ami akkor élt bennünk, mert a híres zeneszerző, Gustav Mahler szerint »a hagyomány a tűz megőrzése, nem a hamu imádása«. Adjon Isten ennek a kis közösségnek sok ilyen tűztől, a Lélek tüzétől indított, fáradhatatlan embert, hogy az ügy, amire odaszántuk magunkat, célba érjen!”

Az épület falán elhelyezett felirat és névtábla leleplezése után a nemzeti színű szalag átvágásával testvéreink felavatták az új épületet, majd egy közös imával és az Advent himnusz eléneklésével zárult a délelőtti, ünnepélyes istentisztelet.

Adja a Mindenható, hogy nemzedékről nemzedékre valóban tovább tudjuk adni és képesek legyünk tovább építeni is azt a nemes örökséget, amelyet odaszentelt életű, Isten művéért és népéért állhatatos lelkesedéssel szolgáló elődeink ránk hagytak, az Ő nevének dicsőségére!

KiVi

Gyereknap Erken

2019. május 2-án napsütéses, vidám napra ébredtek az erki gyerekek, hiszen a plakátok már jó időben beharangozták, hogy programban és élményekben gazdag nap lesz számukra.

Bizonyára több olvasó is emlékszik egy korábbi beszámolónkra, miszerint ezen a településen volt programunk karácsonykor is, ugyanis a nevelőszülői hálózati képzésen ismerkedtünk meg helyi lakosokkal, így alakult ki jó kapcsolat a település vezetőségével. Az Ifjúsági Szolgálatok Osztálya „Legyél te a prédikáció!” programja keretében került megrendezésre a gyereknap. Volt bábelőadás, „Ki mit tud?” verseny, vizes lufi bajnokság, célba dobás, ugrálóvár, csúszda, arcfestészet és enni-innivaló bőségesen!

A programot több mint 200-an látogatták, és 76 gyermek vett részt.

Számunkra, szervezőknek is nagy élmény volt látni a sok kis „lurkó” hálás mosolyát a játékoknál és az ajándékosztásnál. Itt jegyezném meg, visszavárnak bennünket…

Lelkes önkéntesek jelentkezését várjuk további hasonló programok megvalósításához.

Hálásak vagyunk Istennek a program sikeréért, valamint a Reménység Evangelizációs Központnak a technika rendelkezésünkre bocsátásáért, az ADRA Alapítványnak, akik az ajándékozáshoz biztosítottak céladományt, a Transzeurópai Divízió támogatásáért, továbbá Márknak, Ágotának, Katinak, Ilonának, Tündének, akik a játékok zökkenőmentes lebonyolításában segítettek, és a Kisharang bábegyüttes tagjainak, akik a Veresegyházi Református Egyház színeiben segítettek a helyi gyerekek számára felejthetetlenné tenni ezt a napot; és végül, de nem utolsó sorban az esemény emlékezetessé tételét Egervári Miklós fotói biztosítják.

 

Simon Attila

 

Mérföldkő az értékrendben…

Visszatekintés

 

2019. június 15-én a Ker-Songs együttes meghívást kapott az Érdi Gyülekezettől bemutatkozni és koncertet adni. Az elmúlt három év alatt gyakorlatilag minden egy-két hónapban volt egy kisebb vagy nagyobb fellépés, dicsőítő koncert, segélykoncert, vagy egyszerűen „csak” sikeres és érdekes kiegészítése istentiszteleteinknek. Ezzel, mondhatni, már egy sajátságos színfoltot vitt egyházunk életébe a zenekar úgy, hogy a Reformtus Egyház részéről egyre több meghívást kaptak, illetve mondhatjuk, hogy gyülekezeteink is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak.

Ez alkalommal kérdeztük meg Graholy Krisztiánt, a zenekar vezetőjét.

 

– Hogyan tekintesz vissza az elmúlt évekre, és mit jelent neked az Érdi Gyülekezet meghívása?

– 2011 augusztusában Érdről Göncre költöztünk családommal – emlékezett vissza Krisztián. – Egy hang végigkísért az úton – nyolc év távlatában –, ami valahol fémjelzi azt az értékrendet, amely sajnos kezd eluralkodni rajtunk… „Mit fogtok ott, az »Isten háta mögött csinálni?« – kérdezétk tőlem akkoriban, mire a válaszom ennyi volt: „Én nem tudom, de Isten igen!”

Emiatt a zenekar többször tartott hálaadó alkalmat, amikor visszatekintett, és újra, meg újra elmondta az Úr felé háláját, énekeben és zenében: mindenütt emberek élnek, ha az érdekeink helyett az értékekre tekintünk, van áldás is…

 

További kérdéseinkre Graholy Krisztián összefoglalta az elmúlt évek legfontosabb történéseit:

– Amikor megismertem a Teremtőt, a zene hangján keresztül közel kerültem hozzá, teljesen! Gyermekkoromban élt bennem egy vágy, hogy a zene által tehessek róla bizonyságot, arról, aki ezt az egész világot teremtette. A probléma számomra mindössze annyi volt, hogy 25 éves koromig semmilyen lehetőségem nem adatott a zene bármely formájának művelésére. Az érdi dicsőítő koncertünk mérföldkő számomra, hisz az ott töltött 10 év alatt, amíg Érden éltünk, valóra vált az a bizonyos gyermekkori álom, amit ma úgy neveznék: Isteni gondviselés!

 

– Hogyan érezted magad? Mint vendég, vagy inkább a gyülekezet egy tagja, aki otthon van? – kérdeztük.

– Örülök, hogy „vendégként” meghívást kaptunk az Érdi Gyülekezettől, ahol – ha csak egy napra is, de – átélhettük az ott töltött tíz év pillanatait, és otthon voltunk.

Hálás vagyok, hogy az „Isten háta mögött” olyan barátokat adott, akikkel együtt vihetjük a jó hírt megfáradt embertársainknak… Köszönöm azt a sok tapasztalatot, amit a Ker-Songs csapatunkkal élhetünk meg. Köszönjük az Érdi Gyülekezet vendégszeretetét és nem utolsósorban dr. Kormos Erik igei gondolatait.

Isten áldja meg mindazokat, akik bármilyen formában érte fáradoznak!

 

SDG