Hírek

Szállítmány érkezése

Norvégiából, a Romaniahjelpen segélyszervezet adományaként beérkezett az új cipőket, fényvisszaverő mellényeket, használt ruhákat és cipőket tartalmazó segélyszállítmány. Várjuk azoknak a gyülekezeteknek a jelentkezését, akik a környezetükben segélyezési programokat szeretnének megvalósítani.

Ezúton is köszönjük a lelkes önkéntesek fáradságos munkáját! Hálásak vagyunk azon testvéreknek, akik a kamion lepakolásánál oly sokat segítettek, cipeltek, pakoltak és idejüket  is felajánlották az egyházunk segélyszervezetének szolgálatára – így is támogatva az ADRA munkáját, mellyel Istenünk szeretetét igyekszünk bemutatni.

A mellékelt fotók a norvég segélyszállítmány beérkezésekor, illetve lepakolásakor készültek.

Kérjük, hogy az ADRA tevékenységéhez köthető programok szervezésénél, annak kezdeti fázisában vegyétek fel a kapcsolatot az ADRA ügyvezetőjével e-mailben (cd@adra.hu) vagy telefonon (06-30/269-5689).

 

Lőrincz Melinda

ADRA munkatárs

Segélyezési program

Október elején a szerb ADRA részére vittünk ki szállítmányt, melynek átadásával egy, a nemzetközi ADRA támogatásával megvalósult segélyezési programot sikerült  lezárni.

Új, minőségi polár takarókat, lábbeliket, szeretetcsomagokat (melyeknek tartalma: higiéniai termékek, apró játékok, ceruza- és színes ceruzakészletek, füzetek) adományoztunk, a szerb testvérszervezet pedig örömmel fogadta, hisz nagyszabású programjaik vannak, ahol mindezeket a tételeket jó és nemes célokra tudják felhasználni.

Visszajelzésükben megfogalmazták, hogy a magyar ADRA segélye a lehető legjobbkor érkezett hozzájuk! Hálásak vagyunk Istenünknek az együtt-szolgálás lehetőségéért!

 

Lőrincz Melinda

ADRA munkatárs

 

Közhasznú munkaprogramok támogatása

Az elmúlt hónapokban – több településen – a Polgármesteri Hivatalok által működtetett közhasznú munkaprogramokat új, jó minőségű munkaruhákkal tudtuk támogatni.

A támogatott települések: Bózsva, Abaújvár, Tiszabura, Nyíri, Telkibánya, Füzérkomlós, melyeknek polgármesterei és közhasznú munkaprogram-vezetői köszönettel és hálásan fogadták a hasznos  adományokat. Elmondták, hogy ezen támogatással az ADRA nagy szükséget elégített ki, mivel a hivatalok nem, vagy csak részben tudnak munkaruhát biztosítani. Továbbá, készséggel vállalták, hogy a hivatal épületében jól látható helyre kifüggesztik a Hetednapi Adventista Egyház segélyszervezete, az ADRA Alapítvány támogatására vonatkozó A4-es méretű tájékoztatást.

A munkaruhákat a norvég partnerszervezettől, a Romaniahjelpen segélyszervezettől kaptuk, melynek ezúton is köszönjük együttműködésüket és hasznos adományaikat.

A mellékelt fotók a telkibányai munkaruhák átadásakor készültek.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató
ADRA Alapítvány

Felhívás!

Adományt gyűjtünk Hangyás Lili gyógykezelésére, mivel a sugárterápia, a  gyógyszerek és az utókezelések anyagilag is nagyon megterhelik a családot.

Az adományokat az OTP Bank Nyrt. 11707024-20425539-es számú bankszámlaszámra várjuk „Veled vagyunk, Lili!” megjegyzéssel.

Közös imával is támogassuk úgy Lilit a gyógyulás folyamatában, mint szüleit is a mindennapi küzdelmekben!

 

ADRA Iroda

Balkán+ találkozó Belgrádban

Október 1-jén és 2-án a szerb ADRA szervezésében egy olyan találkozóra került sor, melyet a Balkán országok irodáinak szerveztek, és amelyre meghívást kaptak a szomszédos országok munkatársai is. A találkozó témája a régió országainak együttműködése volt, melynek két fő vonulata a vészhelyzetekben történő együttműködés, illetve a közös programok megvalósítása, források használata. Ezenkívül lehetőség volt a szerb ADRA munkájába betekinteni: menekültek számára létrehozott közösségi központot látogattak meg a résztvevők, valamint megismerkedhettek a helyi iroda munkatársaival is.

A közös munkát érintő felajánlások mellett a jövőre vonatkozóan konkrét cselekvési lépéseket fektettek le a résztvevők. A magyar ADRA felajánlása esetleges vészhelyzetekre egyrészt a speciális mentésben történő részvétel szakemberekkel és felszereléssel, valamint szárítógépek, illetve a katasztrófa utáni átmeneti időszakban használható Aqua Boxok voltak.

A határon átnyúló együttműködések különféle formáinak lehetőségét folyamatos pályázatfigyeléssel szeretnék elősegíteni a csoport tagjai, élve az Európai Unió és egyéb források  adta lehetőségek felhasználásával.

 

Sitkei Zoltán
ADRA Alapítvány
ügyvezető igazgató

Forgatás a tiszaburai szolgálattevőkkel

A nyár folyamán megkeresett bennünket az MTVA Vallási Főszerkesztőség  szerkesztő-riportere, jelezve, hogy hitéleti tevékenységet szeretne velünk forgatni, illetve kérte, hogy javasoljunk olyan személyeket, akik szolgálnak a közösségekért, akik elmondanák személyes megtérésük történetét.

Több lehetőség közül a TV-stáb a tiszaburai missziómunkát választotta bemutatni, így, az egyeztetések után szeptember 12-én a helyszínre kísértük őket.

A településen heti rendszerességgel megtartott gyermekfoglalkozások vezetőivel: Tyukodi Csaba testvérünkkel és feleségével, Tyukodiné Gecse Klaudia testvérnőnkkel, továbbá a bibliamunkásként dolgozó Rinkó Sándor testvérünkkel készítettek interjút.

Csaba elmondta, hogy mennyire hálás, hogy Urunk életben tartotta őt egy szörnyű autóbaleset után, amikor csak 1% esélye volt a túlélésre.

Isteni csoda, hogy a teljes felépülés megtörtént, és testvérünk határozott célja az, hogy önkéntes szolgálata áldás legyen a környezetében élő embertársai számára, ezért ennek megfelelően végzi szolgálatát és éli a mindennapjait.

Sándor testvérünk kihangsúlyozta az istenfélelem jelentését mint Istenhez való ragaszkodást, és megemlített néhány tapasztalatot, melyeket a településen végzett szolgálata során átélt.

A Duna Televízióban szeptember 30-án sugárzott „A sokszínű vallás” adásának műsora megtekinthető az ADRA Hungary Facebook oldalán, és fent van a www.mediaklikk.hu honlapon.

A Tiszaburai Gyülekezet által felkarolt gyermekek és fiatalok – akik a heti gyermekfoglalkozások rendszeres látogatói – részt vettek az idei ADRA humanitárius élménytáborban is, ahol még közelebb kerültek a Mindenhatóhoz, és megtapasztalhatták gondviselő Istenünk szeretetét.

 

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Nyújtsd ki a kezed!

Szolnokon szeptember 29-én délelőtt úrvacsorai istentiszteletünk volt, délután pedig őszi hálaadó alkalmat tartottunk. Isten idén is gazdagon megáldotta a termést, és számos dolog van, amikért hálát adhatunk neki.

Az elmúlt hónap legjelentősebb missziós megmozdulása azonban az október 6-ai „Nyújtsd ki a kezed az ember felé!” című program volt. Prof. dr. Szigeti Jenő, azaz Jenő bácsi látogatott el hozzánk. Délelőtt az Aba-Novák Agóra Művelődési Házban tartott előadást, mint az itt működő Ellen Gould White Életreform klub közkedvelt előadója. Több mint nyolcvan fős hallatóság előtt beszélt arról, hogyan változtathatunk korunk jellemzőjén: magányos tömeg. „Figyeljünk egymásra, vegyük észre az embert – javasolta. – Nem akkor vagyunk magányosak, ha elhagytak az emberek, hanem akkor, ha mi hagytuk el őket.” Pozitív életszemléletét tükrözi ez a mondata is, melyet kórházi szobatársainak mondott: „Uraim, van egy jó hírem: egészen halálunkig élni fogunk! Az előtte levőt meg miért rontsuk el?” Délután a gyülekezetben, istentiszteleti keretek között hallhattuk további tanácsait, tapasztalatait. Lehetőség volt könyveit is megtekinteni, több mint nyolcvanat meg is vásároltak belőle a látogatók. Ének- és zeneszámok színesítették az alkalmat.

A legvidámabb, legmeghittebb gyülekezeti esemény október 7-én két fiatal, Vanda és Bence gyülekezeti áldáskérője volt (egy héttel a távoli helyszínen megrendezett esküvőjük előtt). A közös ebéd után a feldíszített gyülekezetben ének- és versszolgálatokkal köszöntöttük az ifjú párt, majd játékok és süteményezés következett, természetesen tortával.

Október 9-én „Az leszel, amit megeszel” címmel gyakorlati foglalkozást tartottunk az Ellen Gould White Életreform klubban, telt házas foglalkozásként. Programjaink folytatódnak, jelenleg egy gyermekrajz pályázaton dolgozunk, melynek támogatásához szeretettel vesszük imáitokat.

 

óbkkA

Életmódtábor Parádon

Húsz év nagyszerű, az őrségben megrendezett táborok után (1997–2017) idén más helyszínt kerestünk, ahol szintén megvannak azok a lehetőségek, amik a megújulást, életmódváltozást segítik elő. Így esett a választás Parádra, ahol július 31. és augusztus 5. között egy csodálatos hat napot tölthettünk el, kitűnő környezetben, 28-an. A résztvevők Bázeltől (Svájc) Tiszavasváriig, az ország különböző pontjairól érkeztek, és külön öröm volt, hogy közülük 18-an előadásokról jelentkeztek a táborba.

Az érkezés után már szinte az első este összebarátkoztunk egymással és másnap, az első kiránduláson már egy nagy családként vettünk részt. A lelki gondolatok reggel és este Szigeti Jenő lelkész testvér vezetésével zajlottak, amelyen valamennyien részt vettünk, mert megújulásra érkezett mindenki. A tiszta levegő, a napfény, a mozgás, a hajnali és délutáni gyalogtúrák a Mátrában (eljutottunk a híres recski táborhelyre is, ami ma már történelmi jelentőségű, hisz 1950-53 között politikai elítéltek voltak ott, de a Siroki várat is megmászta apraja-nagyja), a táj csodás panorámája és a másikra való odafigyelés is fontos volt számunkra.

Csütörtökön este a Kolozsvárról érkezett több mint húsz fiatallal tartottunk közös áhítatot, melyben az ismerkedés és a tapasztalatok megosztása is helyet kapott. A szombati összejövetelen az abasári testvérekkel kiegészülve 32-en voltunk, akik sok gyümölcsöt hoztak a táborozóknak, ezért az ő és a vendéglátó Jenei házaspár áldozatkész vendégszeretetét barátkozóink is elismerték.

A tábor búcsúestjén a barátkozóink kérésére megígértük, hogy tábortalálkozót szervezünk Kecskemétre október 19–21. között.

Köszönjük a segítőknek és különösen Teremtőnknek, hogy van még alkalmunk bizonyságot tenni az Ő szeretetéről, amit mások felé is sugározhatunk. Isten áldjon meg minden igaz szívű keresőt!

 

Hoffer Zoltán

Csige Imre és felesége 70. házassági évfordulója

  1. október 7-én, vasárnap délelőtt a Gyulai Gyülekezet adott otthont egy különleges, meghitt ünnepélynek. Csige Imre és felesége – lánykori nevén –, Gajdán Erzsébet testvérek, egyházunk Hajdúböszörményi Gyülekezetének tagjaiként 1948. október 7-én kötöttek házasságot Isten színe előtt. Ezt követően Imre bácsi és Erzsike néni hosszú évtizedeken keresztül voltak hűséges, szolgáló tagjai anyagyülekezetüknek.

A jó Isten a testvéreinket hosszú családi életük során három gyermekkel, hat unokával és öt dédunokával ajándékozta meg. Életük bár nem volt gond nélküli, de a népes családjukért Imre bácsiék mindig hálásak voltak a jó Istennek.

Ahogy közeledett a Csige házaspár hetvenedik házassági évfordulója, a gyermekeik (Erzsébet, Imre, Judit) úgy döntöttek, hogy ezt a nevezetes alkalmat családi és egyben hittestvéri körben szeretnék megünnepelni Gyulán, ahol Erzsike néniék idős napjaikban élnek, Jutka lányuk családjában.

A gyulai imaházban megrendezett ünnepségen a népes család számos tagja megjelent, de együtt örültek az idős testvérekkel a helyi és Hajdúböszörményi Gyülekezet tagjai, illetve az ország más településeiről érkező vendégek is.

Az istentisztelet közvetlen hangvételét jól szolgálták azok az isteni gondviselést megfogalmazó tapasztalatok, amelyek Imre bácsi és Erzsike néni elmondása alapján elevenedtek meg. Megható és egyben példaértékű volt látni, hogy a kilencven év felett járó testvéreink még most is mennyire odafigyelnek a társuk rezdüléseire, biztonságára.

A verses és zenés, énekes szolgálatokat, illetve a böszörményi testvérek személyes hangú visszaemlékezéseit – bár nem volt lehetőség összepróbálni – az Úr nagyon szépen egymás mellé rendezte. Ezt követően Prédikátor könyve 4:12 tanácsa és a Csige házaspár tapasztalatai alapján azért adtunk hálát a Mindenhatónak, hogy egy Istenfélő házasságban mennyire valóságos az, hogy a „hármas kötél nem hamar szakad el”.

Az ünnepséget azzal a bizonyossággal zárhattuk, hogy újra kimondhattuk: „Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért” (2Korinthus 9:15), Jézus Krisztusért, aki a testvéreinket nemcsak hosszú élettel, hanem példaértékű – egymás és Isten iránti – hűséggel is megáldotta.

 

Czinkota András

a Gyulai Gyülekezet lelkésze

Minősítő hangverseny hittel, elkötelezettséggel és küldetéstudattal

Jeles nap volt október 6. az Új Advent Kórustársaság (ÚJAK) életében, de nem az állami ünnep miatt. Kétéves kórusunk eddigi műsorainak legszebb darabjait válogattuk össze, és lelkesen készültünk már hónapok óta, hogy ezen az estén szakmai tekintélyek előtt is előadhassuk őket. Minősítő hangversenyünk célja azonban több volt egy minősítés megszerzésénél, és emlékezetes zenei élmény nyújtásánál. Szerettük volna az üzenetünket, Istenbe vetett hitünket és reménységünket is átadni olyanoknak, akikkel más apropóból nem feltétlenül találkoztunk volna.

A szakmai zsűri tagja volt Tardy László, Liszt- és Magyar Örökség-díjas kántor-karnagy, egyházzenész, aki több mint 50 éve a Mátyás templom karnagya; Tóth Péter zeneszerző, a Kontrapunkt kottakiadó vezetője, a SZTE dékánja; valamint Strausz Kálmán Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny alapítója, a Honvéd férfikar vezetője.

A Veresegyházi Szentlélek templom kiváló akusztikát biztosított, Isten pedig csodásan megáldotta az énekhangjainkat: többen torokbetegséggel küszködtek, mégis végig tudtak énekelni. Szokásunkhoz híven a rövid igei gondolatokat sem mellőztük, melyek Isten szeretetéről, hűségéről, segítségéről és csodálatos ígéretéről, az adventről és örök életről szóltak.

A zsűri megbeszélése alatt tovább énekeltünk a hallgatóságnak, majd dallal köszöntöttük a visszatérő szakembereket. Az izgalom nagy volt, de annál nagyobb öröm volt az értékelést hallani. Ugyanis a bizottság elnöke, Tardy László karnagy első sorban nem a szakmai színvonalat dicsérte, habár nagyon igényesnek vélte a műsort, jól kidolgozottnak a darabokat és a kórus telt, meleg hangzását is méltatta, különösen a romantikus és osztott kórusos tételeknél. Úgy fogalmazott, hogy öröm volt számukra ez a szűk 1,5 óra. Kiemelte, hogy érezhető, hogy a kórus hittel énekelt, komoly elkötelezettséggel és küldetéstudattal. A három szakember, és az elnök szintén karnagy feleségének egybehangzó véleménye: „Bár sok ilyen amatőr kórus lenne!” A minősítésnél – aminél álmodni sem lehet jobbat (arany dicsérettel, azaz kiemelt arany) – is többet jelentett számunkra, hogy üzenetünk ennyire célba ért. A „Boldogok azok, kik Istent félik” kezdetű zsoltárfeldolgozással köszöntöttük őket búcsúzóul.

Ahogyan eddig, ezután is Isten munkatársaiként szeretnénk tovább haladni, immáron olyan új területeken is, ahová ilyen minősítés híján nem juthattunk volna el. Soli Deo Gloria!

 

óbkk