Hírek

ÉS Napok Gödöllőn

A tavaszi szünetben több mint száz fiatal utazott Gödöllőre, az ÉS Napokra. A húsvéti időszak alatt Csizmadia Róbert, Mihalec Gábor, Ősz-Farkas Ernő, Palotás Kristóf, Csizmadia-Otamo Heli és Dankó Ferenc prédikációit hallgattuk meg az érzelmek szerepéről, a helyes önértékelésről és hasonló témákról. 

Különleges péntek esti, szombatkezdő alkalmunk során az áhítat közben arra az ajándékra figyeltünk, amit Isten ad nekünk, és ennek keretében úrvacsorát vehettünk. Szombaton Palotás Kristóf prédikációja előtt rengeteget énekeltünk Simon Márk és Árvai Dániel csapata vezetésével, az Ének és Sport Napok címéhez híven. Délután pedig az Adventista Motorosok mutatták be szolgálatukat és vitték el az érdeklődőket egy-egy körre.

A bőséges lelki táplálék mellé testi táplálékból is bőven jutott mindenkinek, Horvát Péter és Mónika mellett a Gödöllői és Isaszegi Gyülekezet fiataljai gondoskodtak a jólétünkről, és minden este ízletes koktélokat szolgáltak fel a teaházban. A szervezők idén nagy hangsúlyt fektettek a sportra, hogy mindenkinek legyen bőven lehetősége akár a bajnokságban, akár örömjáték szintjén részt venni a fociban, röplabdában, floorballban, pingpongban, sőt most először még bowlingra és fallabdázásra is nyílt lehetőségünk. A koránkelők pedig Simon Márk vezetésével minden reggel mehettek hajnali futásra, ha bírták az elkerülhetetlen izomláz mellett.

Hálásak vagyunk a szervezőknek ezért a kiváló hosszú hétvégéért. Több résztvevő hozzászólása alapján az eddigi egyik legjobb ÉS Napokon vagyunk túl, ezért már alig várjuk, hogy jövőre újból találkozzunk!

Zarka Dávid

Nyári munkalehetőségek Balatonlellén

Az Adventista Konferenciaközpont ezen a nyáron is várja a dolgozni vágyó embereket. A következő munkakörökbe keresünk jelentkezőket:

 • szakács: 100-150 főre húsos és vegetáriánus ételek főzése, a kisegítők munkájának irányítása;
 • konyhai kisegítő: a főzés nyersanyagainak előkészítése, segítségnyújtás a szakácsnak, mosogatás;
 • karbantartó: vízcsapok, zárak, egyéb elromló eszközök javítása;
 • takarító: hétköznap a vizes helyiségek, közösségi terek, turnusváltáskor a szobák takarítása, ágyneműhúzás;
 • ügyintéző: vendégekkel való kommunikáció, anyagbeszerzés (jogosítvány szükséges), adminisztráció (számítógéphasználat szükséges), pénzkezelés, a dolgozók munkájának összehangolása, és a nekik való besegítés.

Lehet egész nyárra is munkát vállalni, vagy csak rövidebb időszakokra is.

A fenti munkákra az adventudulo@adventista.hu e-mail címen lehet jelentkezni, bővebb felvilágosítás is itt kérhető. A jelentkezők közül a kiválasztás május hónapban történik.

Tóth Sándor
intézményvezető

Gyermekbemutató Gáborjánban

2017. március 25-én a Gáborjáni Gyülekezetben mutattuk be az Úrnak Harsán Sándor és Szilveszter Csilla második gyermekét, Rebekát. A gyermekre és családjára, valamint az őket segítő gyülekezetre Farkas Attila helyi lelkész kérte a Mindenható áldását.

Istenünk gazdag kegyelme kísérje a gyermek életét és testi-lelki fejlődését!

FA

Hitoktatói támogatás

Kedves Gyermektanítók, Lelkipásztorok!

Szeretettel értesítünk Benneteket, hogy az idén is szeretnénk eljuttatni a gyülekezeteknek a hitoktatói támogatás erre a célra kijelölt részét.

A gyülekezeteknek pályázatot kell benyújtani a kért összeg és az összeg felhasználási céljának pontos megjelölésével. A pályázati űrlap letölthető: Icon of Pályázati űrlap a hitoktatói támogatáshoz Pályázati űrlap a hitoktatói támogatáshoz (75,2 KiB)

A keretösszeget, amely a hitoktatói támogatás 20%-a, a pályázó gyülekezetek között osztjuk szét. A pályázatok elbírálásánál a végső szót az Unióbizottság mondja ki. A pályázatok beérkezési határideje 2017. május 15.

A pályázatokat a gyermekszolgalatok@gmail.com e-mail címre, vagy postai úton Mihalec Dóra, 6762 Sándorfalva, Zrínyi u. 10. címre várjuk.

A következő, a gyermekek gyülekezeti hitoktatását szolgáló dolgok vásárlására, lebonyolítására adható be pályázat:

 • Papír és írószerek, kézműves eszközök.
 • Keresztény gyermekkönyvek, CD, DVD, társasjáték. (Ha az Advent Kiadónál is megtalálható, akkor onnan rendelve.)
 • Helyi szervezésű, nyári szünidei bibliatábor költségeire. (Figyelem! Egy táborhoz csak egy helyről igényelhető támogatás.)
 • A balatonlellei országos Szünidei Bibliatáboron, a bózsvai Fürkész táboron és a cserkésztáborokon való részvétel (mindhárom esetben csak gyermekek részére kérhető a támogatás, 1 gyermeknek 1 tábor).
 • Tanítók számára kézikönyvek, segédanyagok.
 • Egyéb, a gyermekek hitoktatását szolgáló kreatív tevékenység eszközeire (pl. bábok, gyermekhangszerek stb.).
 • Amire a keret NEM használható:
 • Tárgyi berendezések (asztal, szék, szőnyeg, függöny, szekrény stb.), élelmiszer, kozmetikumok, kirándulási költségek, elektronikai berendezések.

A kiadásokat továbbra is a gyülekezetnek kell megelőlegeznie, és utólag, számlával lehet elszámolni az unió (2119 Pécel, Ráday u. 12.) felé. A számlák beküldési határideje: 2017. augusztus 31.

Kívánunk sok-sok áldást a gyermekmunkához és személyes életetekre is!

Testvéri üdvözlettel:

Mihalec Dóra 
a Gyermekszolgálatok vezetője

Ki a sótartóból!

Missziótalálkozó és képzés

A Tiszavidéki Egyházterület 2017. április 1-jén rendezte meg a „Ki a sótartóból!” missziótalálkozó és képzés második alkalmát Debrecenben, ahol több mint 600-an jelentek meg, hogy hallhassák Kamil Metz misszióra inspiráló és eligazító előadásait.

Kamil Metz Csehországban született, jelenleg a Pacific Unió Könyvevangélista Osztályának a vezetője, és a Pacific Unió és a Generálkonferencia együttműködésével létrejött GLOW Misszió nemzetközi koordinátora is.

Előadásaiban arról a jelenségről beszélt, hogy gyülekezeteink annak ellenére, hogy szorgalmasak és tevékenyek, sok programot és missziós tevékenységet szerveznek, mégsem növekszenek. Uniójukban a keresztségek száma 793-ról (2008) 572-re (2013) csökkent. Alapos tanulmányozás után a csökkenést két okra vezették vissza: 1) a különböző szolgálati osztályok nem összehangoltan, együttműködve dolgoznak, hanem egymástól függetlenül, mindegyik megvalósította a maga programját és misszióját. 2) A gyülekezetek nem valósítják meg az evangelizációs ciklus minden fázisát. Egyesek csak vetnek, mások csak gondoznak, vagy arató munkát végeznek. Ha az öt fázisból csak egy is hiányzik és az evangelizáció csak egy esemény és nem egy folyamat, akkor a gyülekezetek nem növekszenek. Az unió az eredmények ismeretében összehangolta a különböző szolgálati osztályok missziós tevékenységét, és odafigyeltek az evangelizációs ciklus minden fázisára és arra is, hogy az evangelizáció ne csak esemény, hanem egy teljes folyamat legyen, aminek a következtében 2016-ban a keresztéggel és hitvallással csatlakozók száma 62%-kal növekedett.

Kamil Metz testvér bemutatta azt is, hogy a GLOW Misszió hogyan kapcsolódik be az egyház missziójába. Tapasztalatokat osztott meg a világ különböző tájairól, és útmutatást adott a Magyarországon is működő GLOW Missziónak. A délutáni alkalom után többen ki is próbálták ezt a fajta missziót a város különböző helyein. Ezt a munkát két fúvószenekar is segítette térzenével, ahol testvérek több ezer GLOW-füzetet osztottak szét. A városban dolgozók közül több mint 50-en visszajöttek a gyülekezeti terembe tapasztalatcserére, hálaadásra és arra, hogy imában újra odaszenteljék magukat az Úr szolgálatára.

Ez a program része volt a Tiszavidéki Egyházterület kezdeményezésének, amellyel segíti a gyülekezeteket missziójuk teljesítésében. A Tiszavidéli Egyházterület vezetése küldetésének tartja a testvérek misszióra való motiválását, képzését, eszközökkel való ellátását. Különösképpen pedig azt, hogy odafigyeljünk a Szentlélek munkájára, amely nélkül a munkánk erőtelen és eredménytelen.

HHG

Születésnaposok Bucsán

Gyülekezeti istentisztelet keretén belül köszöntöttük a Bucsai Gyülekezet legidősebb tagjait. Koczka Sándor felszentelt presbiter testvérünk 95. évét töltötte március 17-én, Finta Györgyné, született Szatmári Anna testvérnő 91. évét töltötte február 26-án. Mindketten a gyülekezet hűséges, oszlopos tagjai. 

Mindenható Urunk áldja meg őket továbbra is jó egészséggel, vidám szívvel és mindvégig kitartó hittel, hogy egykor az Ő országában is együtt dicsőíthessük Őt!

FA

Szuper Szombat, avagy egy szuper nap

Tényleg szuper volt ez a szombat! – mondta lelkesen Csongor március 25., az országos gyermeknap, vagy más néven Szuper Szombat után. E szép nap emlékére még a Szuper Szombat plakátját is eltette – mesélte az édesanyja. De nem csak ő érezte így, hanem mi szervezők, és a több mint háromszáz résztvevő is. 

A nap fő témájának a reformációt választottuk. Ez is egyike azon fogalmaknak, amelyeket mostanában sokszor hallhatnak a gyermekek a gyülekezetekben. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan kerek évszám, olyan fontos esemény, amiről a gyerekek is szeretnének tudni, és szeretnék megünnepelni.  Így igyekeztünk a gyermekek számára is érthető módon megfogalmazni és bemutatni, hogy mit is jelentett a XVI. században élő embereknek a reformáció, és mit jelent ma nekünk. Bár a reformáció sok mindent magába foglal, mi két gondolatot kiemeltünk, ami így hangzik: „Olvasd a Bibliát!”, és „Jézus az, aki megbocsátja bűneidet.”

Hogy mindez könnyebben menjen, az érkező gyerekek egy „időgépen” keresztül juthattak be a (lovag)terembe. Az időgép „elrepítette” őket az 1500-as évekbe. A teremben a kor zenéje, azaz reneszánsz muzsika fogadta a kedves „utasokat”, és egyszer csak megjelent maga Luther Márton és édesanyja, Margit is (Mihalec Gábor és Dóra)! Luther Márton elmesélte nekünk, milyen volt a gyermekkora, hogyan választotta a papi hivatást, hogyan küzdött Istennel, és mi vezetett végül ahhoz, hogy a wittenbergi templom nagy kapujára felszegezze azt a papírt, amelyre 95 pontból álló gondolatsorát írta le. Az elbeszélésébe gyakran beleszóltak szülei, Margit és János (Csizmadia Róbert) is, elmesélve többek között,  hogyan csípték fülön Mártont egy kis csínytevés miatt.

Lehetőséget biztosítottunk a különböző gyülekezetek gyermekcsapatainak is, hogy rövid énekkel, verssel vagy egy-egy jelenettel gazdagítsák a napot. Ők is részesei voltak a színdarabnak; ők voltak azok a vándorszínészek, akik a wittenbergi templom előtti téren adták elő a darabjukat. Úgy a gyerekek, mint az őket felkészítő tanítók, szülők nagyon komolyan vették a feladatot, és a gyerekek nagyon ügyesen, talpraesetten szolgáltak. A Biblia olvasásának fontosságát egy bábelőadás mutatta be nekünk.

A nap további érdekessége az volt, hogy most a gyerekek adhatták be szüleiket a szülőmegőrzőbe, okítóba, ahol Szabóné Harangozó Andrea tanácsadó szakpszichológus tartott nekik előadást, hogy „lefoglalja” őket.

Délután egy nagy problémával kellett szembenéznünk: eltűnt Luther Márton! Mint kiderült, jó szándékú barátok rabolták el, és a wartburgi várban „vendégeskedett”. A gyerekeknek azonban elküldött egy lánccal és 13 lakattal lezárt Bibliát, és arra kérte őket, hogy segítsenek neki kiszabadítani, hogy végre nekifoghasson a Biblia fordításának. A 13 csapatnak 13 állomáson kellett bizonyítania ügyességét, hogy megszerezhessék az egyik lakat kulcsát. Volt olyan állomás, ahol görög betűkkel írt szöveget kellett „átfordítani” magyarra, majd betűnyomda segítségével betűről betűre kinyomtatni. Játszhattak korabeli játékokkal, de megkóstolhatták az akkoriban Európába érkező zöldségféléket is, mint például a paradicsomot, paprikát, krumplit.

Az óvodások számára kézműves- és játszósarkot rendeztünk be, de nagy népszerűségnek örvendett az arcfestés is.

Hálával tartozunk Istennek, hogy gazdagon megáldotta ezt a napot, és gyermek, felnőtt egyaránt jól érezhette magát!

Aki az idén nem tudott eljönni, ne szomorkodjon, 2018-ban újra lesz Szuper Szombat!

Dóri néni

Taníts minket imádkozni!

Tábortűz cserkész szombat és vezetői gyűlés

„Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait!” (Lk 11:1)

Ünnepi ebéd

Vajon mi volt az, ami megfogta a tanítványt Jézus imájában? Úgy érezte, ő nem tud olyan „jól”? Miért? Lehet rosszul is? Vagy másként? Esetleg többféleképpen? Ezekre a kérdésekre kereste együtt a választ a március utolsó hétvégéjén összegyűlt lelkes kis csapat – cserkészek és érdeklődők – az újszegedi imaház udvarán, együtt ünnepelve a szombatot. 

Az egyházunkban leggyakoribb imamódokon túl rácsodálkoztunk az ima általunk kevésbé gyakorolt formáira. Megnéztük, mi lehet a létjogosultsága a kötött szövegű imáknak, és rádöbbentünk, hogy tucatszám találkozunk velük a Bibliában és százával az énekes könyvekben.

Erdei séta a tisza-parton

A szombatiskolában a Szentlélek szerepét ezúttal nem logikailag próbáltuk megközelíteni, hanem Jézus megkeresztelkedésének leírásába közösen beleélve magunkat igyekeztük azt megsejteni. Az egyéni ima „akaratátvétel” jellegét a merész „Miről beszélgetnél szívesen, Uram?” kérdés feltevésével alapoztuk meg.

És ki gondolta volna, hogy ima lehet a zászlófelvonás, a reggeli torna, az ünnepi ebéd, a Tisza-parti erdei séta vagy a tudatos lazítás is?

A napot teaház zárta, ahol lehetőségünk nyílt közösségépítő játékokra, személyes beszélgetésekre is.

A következő cserkészszombatra a Michnay László cserkészcsapat szervezésében, csapatuk 25 éves jubileumi ünnepségének keretében, pünkösdkor, Hajdúhadházon kerül sor.

 

Gyönyörködés a teremtett világban

Vasárnap került sor a Tábortűz Vezetői Tanács gyűlésére. Bár földrajzi távolságok miatt  nem tudott mindenki jelen lenni, de a kommunikációs lehetőségeknek köszönhetően a jövőben már a videokonferencia erre megoldást fog nyújtani.

A lelki közösségünk alapításakor kitűzött rövidtávú céljainkról és azok megvalósításáról hangzott el a beszámoló, ami magába foglalta az ima- és böjtláncunk elindítását és működését, levelezőlisták készítését, a cserkészszombatok szervezését. Továbbá részletesen beszéltünk a többi, működéshez és megjelenéshez szükséges tennivalókról, forrásteremtésről, arculatról. Fontos napirendi pont volt beszélni az adventista cserkészet képviseletéről a sokfelekezetű Cserkészszövetség programjain belül, különösképp a szombati nyugalomnapot illetően.

Igazán eredményes megbeszélést zárhattunk közös imával és ebéddel, és Isten és egymás által megerősödve lelkesen folytatjuk tovább a megkezdett munkákat.

Köszönjük a Szegedi Gyülekezetnek, hogy rendelkezésre bocsátotta a helyszínt, és két éjszakára vendégül látta a legmesszebbről érkező cserkésztestvérünket!

H. M.

Változások a Péceli Gyülekezet életében

2016 októberétől az Adventista Teológiai Főiskola kezelésébe került a Péceli Gyülekezet, ami jelentős változást eredményezett a gyülekezet küldetésében. Mivel a Generálkonferencia Nevelési Osztálya évek óta szorgalmazza, hogy az Adventista Teológiai Főiskola az adventista elveknek megfelelően – a teológiai képzés mellett – gondoskodjon a hallgatók lelki neveléséről, arra kértük a Dunamelléki Egyházterületet, hogy tegye lehetővé, hogy a Péceli Gyülekezet olyan gyakorló gyülekezetté váljon, ahol a hallgatók ellenőrzött körülmények között kapcsolódhatnak be a gyakorlati gyülekezeti munkába. Ebből kifolyólag a nappali tagozatos hallgatóktól elvárjuk, hogy gyülekezeti tisztségeket töltsenek be, és rendszeresen részt vegyenek a szolgálatokban. Mindez lehetővé teszi, hogy a hallgatók olyan tapasztalatokat szerezzenek a gyülekezeti munkában, amit hasznosítani tudnak azokban a gyülekezetekben, ahol később szolgálni fognak. Ezen túlmenően a Péceli Gyülekezet küldetése, hogy összefogja és a város lakóinak evangelizálására késztesse azt a több mint harminc hetednapi adventista tagot, akik Pécelen élnek. A gyülekezet küldetésének harmadik területe, hogy segítse az Adventista Teológiai Főiskolát abban, hogy rendszeres, országos rendezvényeket tartva előmozdítsa a hetednapi adventista identitás és küldetéstudat elmélyítését az ország egész területén élő adventista testvériség körében.

A megváltozott küldetés már eddig is hozott néhány változást a gyülekezet életében, melyek hitünk szerint hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a Péceli Gyülekezet megfeleljen e hármas küldetésnek: a hallgatók bevonásának, a város evangelizálásának és az adventista identitástudat fejlesztésének. Októbertől napjainkig kilenc új tag csatlakozott a gyülekezethez levél által, ebben a negyedévben már minden nappali tagozatos hallgatót beosztottunk a szolgálatba, márciustól minden hónap első péntek estéjén – a város jóvoltából – egészségnevelő előadásokat tartunk a Kúria nevű közösségi házban. Ugyanitt megrendezzük a reformáció 500 éves évfordulóját, amit kiállítással, előadásokkal és zenei programokkal teszünk színessé. Emellett részt veszünk több városi rendezvényen, mindig hangsúlyozva a részvétel hetednapi adventista jellegét.

Ez utóbbi esetre mindjárt szeretnék egy gyakorlati példát is mondani. Az egészségnevelési előadás-sorozatot azzal kezdtük, hogy az előadó, Juhász Eszter, azzal kezdte előadását, hogy ezt az előadást a hetednapi adventisták helyi gyülekezetének képviseletében tartja. Mivel ez a gyülekezet pénteken este naplementével kezdi ünnepét, az előadó megkérte a résztvevőket, hogy csatlakozzanak a gyülekezet jelenlévő tagjaihoz a szombatkezdő imában, amit a hallgatók örömmel megtettek, majd a lelkipásztor imája után elkezdte az előadást, ami már természetesen arról az egészségügyi kérdésről szólt, amit a programban meghirdettek.

A gyülekezet életének egyik legszebb eseménye volt az április 8-án tartott keresztségi istentisztelet, ahol Juhász Eszter – aki mint hívő szülők gyermeke, korábban volt már egyházunk tagja, sőt dolgozóként szolgált Tasson, a szeretetotthonban, és elvégzett két évet a lelkészképző szemináriumon – visszatért, ahogy mondta, ahhoz a hithez, amit szüleitől tanult, és amit szíve mélyén akkor is őrzött, amikor az élet kihívásai messze sodorták az egyháztól. Tapasztalata szemmel látható igazolása annak a mondatnak, amit a „Fenséges kegyelem” című ének szerzőjének szállóigévé vált mondata kifejez a Római levél nyolcadik fejezetének üzenetét összegezve: „Ó szeretet, mely nem enged engem elmenni”. A keresztségi istentiszteleten a gyülekezet kórusa szolgált, a szertartást a gyülekezet lelkésze, Szilvási József vezette.

A Péceli Gyülekezet április 8-án délután tartotta úrvacsorai istentiszteletét, ahol a testvérek egy névre szóló, díszkötéses Bibliával ajándékozták meg Juhász Esztert, aki megköszönve azt, hogy a testvérek ilyen szeretettel fogadták be őt, elmondta: évtizedek óta intenzív terápiás nővérként dolgozik, mert úgy érzi, hogy Isten őt erre hívta el. Annak idején azért hagyta abba a lelkészi szolgálatra való felkészülést, mert úgy látta, hogy e kettős hivatásnak nem tud egyszerre megfelelni. Most azonban megértette, hogy e kettő valójában egy és ugyanaz: azok, akik az intenzív terápiára kerülnek, vagy a holtak birodalmába távoznak, vagy csodával határos módon kapnak még néhány évet. Bármi legyen is a végük, az, ahogy életüknek ebben a krízishelyzetében bánunk velük, kihatással lehet örök sorsukra. Mindez szorosan összefügg azzal, amit Luther Márton tanított a földi hivatásról: nemcsak azokat hívta el Isten, akik igét hirdetnek, hanem azokat is, akik világi hivatásukat úgy végzik, hogy nem embereknek, hanem Istennek szolgálnak vele.

A Péceli Gyülekezet az úrvacsora után szeretetvendégséget tartott, együtt fejeztük be a szombatot, egymás kezét megfogva énekeltünk és imádkoztunk, majd este fél tízig beszélgettünk a gyülekezet missziójáról és arról, hogy milyen nagy dolgokat cselekszik közöttünk az Úr.

(Szif)

Egy megtámadott könyvről: Dr. Kay Kuzma: Az első 7 év

Dr. Kay Kuzma

Kicsoda dr. Kay Kuzma és mi okozott körülötte, könyve és az Advent Kiadó körül sajtóvihart országunkban?

Az elmúlt napokban nemcsak társadalmunkat, hanem a visszajelzések szerint testvéri közösségünket is megosztotta egy könyv: Az első 7 év. Mivel a könyv és a szerzője szinte ismeretlen, viszont ezekben a napokban jó volna tájékozottabbnak lenni a gyülekezetek részéről is, szeretném néhány sorban bemutatni.

Először is a szerzőről

Dr. Kay Kuzma és férje, dr. Jan Kuzma, nyugalmazott egyetemi tanárok. Mindketten hűséges és nagyon hasznos tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak. Dr. Kay Kuzma olyan ismert gyermekpszichológus és családterapeuta, hogy Amerika-szerte csak „Dr Kay”-nek szólítják, így a keresztnevén. Első doktorátusát a korai gyermekkori nevelésből, majd a többi doktori címét is hasonló tárgyakból szerezte. Amerika több egyetemén és főiskoláján tanított, így Loma Linda-i egyetemünkön is. Eddig 35 könyve jelent meg – többek között a Rewiew & Herald, Pacific Press ismert adventista kiadóknál. Több száz tanulmánya, cikke került kiadásra, és egész Amerikában ismert a mai napig, mint rádiós és televíziós előadó. Előadói körútjain nemzetközi hírnévre és elismertségre tett szert. Tevékenységének felsorolására több helyet most nem tudunk szánni, de remélem, hogy azok számára, akik az egyes sajtóorgánumok vad és igazságtalan támadásainak félig-meddig hitelt adva még abban is kételkedtek, hogy egyáltalán adventista-e, hitelesen sikerült őt bemutatni. Dr. Kay Kuzmát, mint nagyon kedves, mosolygó, türelmes, de állandóan dinamikus embernek ismerik. Európában is sok előadást tartott, mindegyiket nagy sikerrel.

A könyvről

„Az első 7 év” kiadására egy pszichológus testvérünk vállalkozott. A kötet 2013-ban jelent meg a VitaPlaza Kft-nél, magánkiadásban. Az Advent Kiadónak annyi köze van a kiadványhoz, hogy több tucatot átvettünk forgalmazásra, tekintettel a szerzőre és a könyv nemzetközi sikerére. Miről is szól? Bizonyos, hogy közel 700 oldalnyi tartalmával és 3000 Ft-os árával nem könnyű beszerezni minden családnak, ahová beköszönt a gyermekáldás, de nagyon hasznos lenne. Tudniillik nemcsak az alcíme hirdeti, hogy „Gyermeknevelés szilárd értékekkel és szeretetteljes gyengédséggel”, hanem a sok száz oldal is! Kétségtelenül jelennek meg jó gyermeknevelési szakkönyvek, kiváló szakemberektől, de nagy különbséget fedezhetünk fel Kay Kuzma nevelési mondanivalója és a nem istenfélő nevelési könyvek között. Kay ugyanis messze nem pusztán a földi siker, karrier, érvényesülés szempontjából, hanem az örökkévalóságra nevelés szempontjából mutat rá a sikeres nevelés titkára, a „szilárd értékek” elsajátítására. Hogy gyermekeink környezetükre áldást jelentő, ÖRÖK életre születettek és arra növekvőek legyenek. 52 fejezetből 51 és fél fejezetben beszél arról, hogyan sajátítsák el a szülők a helyes értékeknek gyermekeikbe táplálását – erőszak és testi fenyíték nélkül. Egy fejezetnek a felében (34. f. Mi a helyzet a veréssel? cím alatt) szól arról, hogyha elkerülhetetlen a testi fenyíték, akkor milyen fontos a szülők önmérséklete, és még a testi fenyítékben is hogyan nyilvánuljon meg a tapintat, a lehető legnagyobb gyengédség és annak elkerülése, hogy a gyermeket megalázó helyzetbe hozzuk. Családok, kultúrák léteznek, ahol a gyerekek testi fenyítése teljesen elfogadott és életük tartozéka. Egy nemzetközi elismertségnek örvendő szakembernél helytelen lenne, hogyha ezzel nem foglalkozna, és ne adna tanácsokat a szülőknek.

A könyv körül kialakult vihar

Amint arról sokan tájékozódtak, egy kabai fiatalasszony írt felháborodott véleményt a blogjában a könyvről, amelybe saját bevallása szerint csak „belelapozott” (nem tudhatjuk, hogy pontosan itt nyílott-e ki a könyve vagy más szándékok vezérelték). Felháborodott sorait olvasta a ’444’ „újságírója”, és elindította a támadást az Advent Kiadó ellen, szintén nem tudható, milyen szándék vezette. A különböző sajtóorgánumok láncreakciója valóban viharos volt. Telefonhívásában nem közölte a ’444’ újságírója, hogy a teljes könyvről kért véleményből kiragad majd néhány mondatot, melyeket kizárólag a gyermekverés helyesléseként írt aztán le, mint ahogyan azt sem mondta el, hogy mi a szándéka a kérdéssel. A teljes könyvről a fentiek ismeretében nem lehetett nem pozitívan szólni. Ha összefüggéséből kiragadjuk a kifogásolt fejezetet, akkor valóban egy furcsa képet is alkothatunk a veréssel nevelésről. Mindenféle gyermekveréstől, gyermekbántalmazástól mind az egyház és lelkészkara, mind az Advent Kiadó elhatárolja magát. Viszont a bibliai tanácsoktól nem határolódunk el. Mint ahogyan sajnáljuk azokat az embertársainkat is, akik nem sok fáradságot vettek arra, hogy megismerjék a könyvet, amiről véleményt alkottak. Miután kirajzolódott, mennyire fel lehet használni támadásokra a kiragadott fejezeteket, mondatokat, összemosni intézményeket, következményekkel nem törődve durva támadásokat intézni emberek és értékek ellen, csak a szánalom hangján szólhatunk róluk, imádkozva értük. Türelemmel elviseltük.

Tisztelettel és hálával köszönjük meg azoknak a testvéreinknek a telefonhívásait, sms- üzenetben, levélben elküldött bátorításait, akik mind az egyház vezetőit, mind az Advent Kiadót és személyzetét szeretetteljes együttérzésükről biztosították és imádkoztak értünk. Mindnyájan éreztük az Úrtól jövő erőt.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető