Adventista-Zsidó Barátság

Küldetésnyilatkozat:

…avagy elvetette-e Isten az Ő népét? Távol legyen… (Róm 11:1).

Teljes tagbevonás

A szociális és gazdasági körülmények vonatkozásában, ma az európai és hazánk társadalmában egyre erősebb az antiszemitizmus, azonban ez semmilyen formában nem fér meg az egyházunkban. A Hetednapi Adventista Egyház magyarországi története arról győzi meg a kutatókat és tagjainkat, hogy közösségünk akkor fejlődött erőteljesen, amikor a Holocaust időszakában és azt követően, a zsidóság irányába segítő kezet nyújtott egymásnak a két közösség.

Ennek a folyamatnak Michnay László, az adventista egyház akkori elnöke a legemblematikusabb megtestesítője. A II. Világháború utáni korszakban egyházunk tagsága megközelítette a húszezer fős létszámot. Tagságunk mélyen elkötelezett a zsidóság irányába, mivel a történelmi múlt meghatározza egyházunk mai, modern gondolkodását is. Ezért a Kárpát-medence adventista tagsága teljes mértékben visszautasít minden nyílt és rejtett antiszemita gondolkodást.

Az Adventista Zsidó Barátság (AZSB) a teljes tagság felé fordul azért, hogy emelje fel szavát az antiszemitizmus legkisebb formája ellen is. Ábrahámnak ezt az ígéretet mondta az Úr:

„És megáldom azokat, akik téged áldanak,
és a ki téged átkoz, megátkozom azt:
és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei” (1Móz 12:3).

Reformáció 500

Az Adventista Zsidó Barátság vezetése fontosnak tartja, hogy részt vegyen a reformáció félezer esztendős megemlékezésével kapcsolatos munkában és centenáriumi ünnepségeken. Az ószövetségi könyvekben világosan látható a reformációs gondolat folyamatos erősödése, amely teljes áttörést jelent az újszövetségi időben, mivel a Názáreti Jézus, megjelenésével megváltoztatja az emberek korábbi gondolkodását. Különös tekintettel Ezékiás király reformációjára, mely nem csupán Jeruzsálem városát mentette meg, hanem ősi előkészítője a Luther-i reformációnak. Fontos alapelv Jósiás király reformja is, aki az Istenhez való fordulás eklatáns példájaként vonult be a történelembe, a Jeruzsálemi Templom reformációjával kapcsolatban.

A Bibliai időkben előforduló és Luther Márton reformációjának lényege, hogy Isten felé fordulásunkban semmi sem állhat a Teremtő és a teremtmény közé. Az Adventista-Zsidó Barátság vezetője a gyülekezeti látogatások alkalmával mutatja be és elemzi az ószövetségi reformációs gondolatokat, helyszíneket és az ószövetségi „Luthereket”, hogy ezáltal mégjobban megértse tagságunk a reformáció hőseinek gondolkodását, valamint tetteik máig kiható jelentőségét.

A reformációnak ma is át kell járnia az emberek mindennapjait, elmélkedését éppúgy, mint 1517. október 31-én, a 95 Tétel elolvasását követően. Ehhez kívánnak hozzájárulni az Adventista-Zsidó Barátság munkatársai. (Dr. Tokics Imre)