A Női Szolgálatok Osztályát azért hozták létre, hogy a hetednapi adventista nőket Jézus Krisztus tanítványaként és a világszéles egyház tagjaként naponkénti előrehaladásukban támogassa, bátorítsa és újabb kihívások elé állítsa. A női szolgálatok osztályának küldetése tágabb értelemben megegyezik minden keresztényével, azaz Krisztust kell felemelje az egyházban és a világban.

Célkitűzések

A szolgálat arra törekszik, hogy:

  1. Előmozdítsa a lelki növekedést és megújulást a nők között.
  2. Megerősítse, hogy a nők megteremtetésük és megváltásuk jogán felbecsülhetetlen értéket képviselnek, hogy felkészítse őket az egyházban végzett szolgálatra, és hogy a gyülekezeti kérdésekben női szempontból is állást foglaljanak.
  3. A nők életszakaszainak megfelelő, a női szükségletek széles körét lefedő szolgálatot lásson el, megfelelő figyelmet szentelve a kulturális és etnikai szempontból eltérő nézőpontoknak.
  4. Kapcsolatot teremtsen és együttműködjön a gyülekezet más osztályaival a nők szolgálatának és a nőkért való szolgálat előmozdítása érdekében.
  5. A világszéles egyház nőtagjai között olyan lelkületet teremtsen, amely erősíti a baráti kötelékeket, kölcsönös támogatásra és az ötletek és információk kreatív cseréjére ösztönöz.
  6. Tanácsolja és bátorítsa a nőket, és egyengesse útjukat, hogy bekapcsolódjanak az egyházba, amint Krisztus szolgálatának lehetőségeit keresik.
  7. Eszközöket és utakat találjon a nők bátorítására, hogy használják lelki ajándékaikat, és egészítsék ki mások tálentumait, amint kéz a kézben dolgoznak, hogy az egyház globális misszióját előmozdítsák.