Bejegyzés

50. házassági évforduló a Terézvárosi Gyülekezetben

Július 16-án szemtanúi lehettünk annak, hogy mit jelent Isten munkája gyülekezetünk két oszlopos tagja és hűséges szolgálója életében. Fekete István és felesége, Fekete Istvánné Marika eljöttek, hogy 50 év házasság után megerősítsék szövetségüket Istennel és egymással.

Pityu és Csöpi, ahogy a legtöbben ismerjük őket, már a kezdetektől kéz a kézben szolgáltak itt és az ország számos pontján. Jelenleg is aktívan részt vesznek a gyülekezet életében, Pityu bácsi, mint egyházunk nyugalmazott lelkésze, a zenei szolgálataival, tanításaival, önzetlen segítségével, Marika néni pedig a pénztári osztály hűséges segítőjeként. Két gyermekük, Anett és István szintén a zenekar, illetve énekkar tagjai.

Az az Isten, aki akkor Ádámnak és Évának megrendezte a világegyetem első menyegzőjét, a ma élő Ádámokat és Évákat is szeretné boldogsággal megajándékozni. Aki ezt elfogadja és hisz benne maradéktalanul, az csodálatos dolgokat fog átélni az életében – hangzottak az igei gondolatok Vízvári Aladár presbiter testvértől.

A rendhagyó istentiszteletet vers, zene és énekszámok tették még ünnepélyesebbé. Szolgált egy kisebb zenekar, Pityu bácsi vezetésével, valamint a Terézvárosi Gyülekezet férfikara, vegyes kara és az Új Advent Kórustársaság.

A szövetség megerősítése után, áldáskérő imával, énekkel és közös ebéddel zárult a különleges szombat délelőtti istentisztelet.

Kívánjuk, hogy Isten áldja meg gazdagon a további, hűségükkel és szolgálatukkal mindannyiunknak példát mutató életüket, hogy Isten kegyelméből örököstársak legyünk az Ő országában!

Orbánné Kuhárcsik Szilvia

Egy szép 55 éves évforduló

November 16-án egy rendhagyó, nagyon szép alkalomra került sor sátoraljaújhelyi gyülekezetünkben. Öt év telt már el az óta, hogy Lisovszki István és felsége Erzsike 50 éves házassági évfordulója alkalmából ünnepélyes, áldó istentiszteletünket megtartottuk. Néhányan megbeszéltük, hogy meglepetést okozunk, és ünnepélyesen megemlékezünk az 55. évfordulóról is. Miért? Mert sok minden történt az óta, és mert nemcsak egy házaspárnak, de egy gyülekezetnek is fontos az emlékezés. Ahogyan Gyülekezeti kézikönyvünk írja, egy férfi és egy nő egész életen át tartó házassága szimbolizálja Krisztus és az egyház örökkévaló szövetségi kapcsolatát. Ahogyan az úrvacsorában negyedévente emlékezünk meg erről a kapcsolatról, úgy a házasságban is lehet nem csak a „kerek” számokat figyelembe venni.

Ezalkalommal a gyülekezet színvonalas szolgálatai mellett dr. Kormos Erik Kálvin allegorikus példázatértelmezését felhasználva beszélt Isten népe szövetségi és a házassági-szövetségi kapcsolatáról. Az alapige 1Móz 45:1–9 volt, ahol József testvéreivel találkozik, és arról beszél, hogy „van még hátra 5 év a szűk esztendőből”, ami Izrael szövetségére is utal. A következő öt év után ugyanis már a 60 éves házassági évforduló fog következni, amelyet éppen olyan várakozással kell magunk előtt látni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét. Emberi szövetség és isteni szövetség hasonlósága, hogy az előttünk jövőkre várakozással és felkészüléssel tekintsünk. Ha a házasságunkat elhanyagoljuk, könnyen elveszíthetjük a másikat, és ha Krisztus visszajövetelére nem készülünk, a hitünket is elveszíthetjük. Egyik jól példázza a másikat.

Kívánjuk Isten áldását a Lisovszki házaspárra, és példájukon keresztül minden házasnak kívánjuk azt az áldást, amelyet csak az Istennel és egymással megkötött szövetség adhat!

 

S.D.G.

Keresztség és 25 éves házassági évforduló Gáborjánban

Közel százan gyűltünk össze rokonok, barátok, hittestvérek a gáborjáni Faluházban 2019.  július 21-én, vasárnap délután kettőkor, hogy a Szőllősi család örömeiben osztozzunk. Szőllősi Lajos sok év és sok ima után átadta életét Krisztusnak, valamint 25 éves házassági évfordulójukra kérték Isten áldását. Annak idején csak polgári esküvőjük volt, így szerették volna, ha Isten áldásával folytatják a közösen megkezdett utat.

Az istentisztelet első felében szép vers- és zenei szolgálatok után Farkas Attila helyi lelkész szólt a keresztelendőhöz és a gyülekezethez Isten bátorító Igéjéből, majd a keresztelendő fogadalomtétele után átvonult a gyülekezet a közeli imaház udvarára, ahol Fenyvesi Péter lelkész testvérünk imája után megtörtént a bemerítés. Ezután visszamentünk a Faluházba, ahol Szőllősi Lajos és felesége, Háló Rozália fiaikkal, Zolcsival és Lalikával ünnepélyesen bevonultak a terembe, ahol Fenyvesi Péter lelkész fogadta őket. Igehirdetésében a szeretetre hívta fel a figyelmet a Szentíráson  keresztül, ami eddig is összetartotta ezt a családot. Gyűrűhúzás és fogadalomtétel után áldáskérő ima következett. Majd a köszöntések sora. Először fiuk Zoltán köszöntötte szüleit, majd Bartáné Jolánka néni, a család nagymamája és Mező Gyula, Gáborján község polgármestere mondott elismerő szavakat a családról és a köztük lévő összetartásról.

Az istentisztelet után vacsora következett melyen békéscsabai fiatalok énekeltek istent dicsérő énekeket. Sok fénykép, sok beszélgetés, sok mosoly, sok torta, sok finomság jellemezte ezt a délutánt, ami mindnyájunknak emlékezetes marad. Isten áldása legyen a Szőllősi családon és szolgálatukon, melyet a gyülekezetben végeznek.

F. A.

Csige Imre és felesége 70. házassági évfordulója

  1. október 7-én, vasárnap délelőtt a Gyulai Gyülekezet adott otthont egy különleges, meghitt ünnepélynek. Csige Imre és felesége – lánykori nevén –, Gajdán Erzsébet testvérek, egyházunk Hajdúböszörményi Gyülekezetének tagjaiként 1948. október 7-én kötöttek házasságot Isten színe előtt. Ezt követően Imre bácsi és Erzsike néni hosszú évtizedeken keresztül voltak hűséges, szolgáló tagjai anyagyülekezetüknek.

A jó Isten a testvéreinket hosszú családi életük során három gyermekkel, hat unokával és öt dédunokával ajándékozta meg. Életük bár nem volt gond nélküli, de a népes családjukért Imre bácsiék mindig hálásak voltak a jó Istennek.

Ahogy közeledett a Csige házaspár hetvenedik házassági évfordulója, a gyermekeik (Erzsébet, Imre, Judit) úgy döntöttek, hogy ezt a nevezetes alkalmat családi és egyben hittestvéri körben szeretnék megünnepelni Gyulán, ahol Erzsike néniék idős napjaikban élnek, Jutka lányuk családjában.

A gyulai imaházban megrendezett ünnepségen a népes család számos tagja megjelent, de együtt örültek az idős testvérekkel a helyi és Hajdúböszörményi Gyülekezet tagjai, illetve az ország más településeiről érkező vendégek is.

Az istentisztelet közvetlen hangvételét jól szolgálták azok az isteni gondviselést megfogalmazó tapasztalatok, amelyek Imre bácsi és Erzsike néni elmondása alapján elevenedtek meg. Megható és egyben példaértékű volt látni, hogy a kilencven év felett járó testvéreink még most is mennyire odafigyelnek a társuk rezdüléseire, biztonságára.

A verses és zenés, énekes szolgálatokat, illetve a böszörményi testvérek személyes hangú visszaemlékezéseit – bár nem volt lehetőség összepróbálni – az Úr nagyon szépen egymás mellé rendezte. Ezt követően Prédikátor könyve 4:12 tanácsa és a Csige házaspár tapasztalatai alapján azért adtunk hálát a Mindenhatónak, hogy egy Istenfélő házasságban mennyire valóságos az, hogy a „hármas kötél nem hamar szakad el”.

Az ünnepséget azzal a bizonyossággal zárhattuk, hogy újra kimondhattuk: „Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért” (2Korinthus 9:15), Jézus Krisztusért, aki a testvéreinket nemcsak hosszú élettel, hanem példaértékű – egymás és Isten iránti – hűséggel is megáldotta.

 

Czinkota András

a Gyulai Gyülekezet lelkésze

50 éves házassági évforduló

Gyülekezetünk egy különleges alkalmat, a Zsuga házaspár 50. házassági évfordulóját ünnepelte 2017. november 26-án. Több évtized óta ők gyülekezetünk Józsi bácsija és Erzsike nénije, akik a szolgálatban, segítőkészségben fáradhatatlanok. Csodálatos nap volt ez, ahol nem volt szükség újbóli fogadalomtételre, hisz az elmúlt 50 évben is példásan helytálltak, és hisszük, továbbra is így lesz.

A köszöntések sorát Józsi bácsi kezdte a 100. zsoltár hálaénekével: „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.” Erzsike nénit egy Ady Endre versidézettel köszöntötte: „Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,/Az élet viharában Te vigyázol reám./Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,/S hogy megosztod az életed velem.”

Az unokák, Nóri és Ádám verssel örvendeztették meg a nagyszülőket.

Gyülekezetünk lelkésze, Simon Zsolt az Énekek Énekéből idézett: „»Helyezz engem mint pecsétet a te szívedre« – a hűség pecsétje nélkül nem lehet az életet végigélni. Viseljétek, hordozzátok azt egy élten át! Bátran menjetek tovább, Ő veletek lesz!” – hangzott a pásztori tanács és bátorítás.

Zarka Péter lelkész testvér, aki hosszú évekig volt gyülekezetünk lelkésze, ő is szólt az Igéből: „Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban romlatlanságot, méltóságot mutatván” (Tit 2:7). „A család és közösségünk két oszlopos, hűséges emberkéi vagytok, példaadásotok kiemelkedő. Józsi bácsi, ha szükséges, kocsijával szakadó hóesésben is elviszi haza azt, akinek szüksége van rá, minden kérés nélkül. És ez csak egy példa a számtalanból…”

Ünnepélyes istentiszteletünkön zenei, ének- és kórusszolgálattal is dicsőítettük az Urat. Az ünnepség után igazi „lakodalmi” vendégségben volt része a családnak, barátoknak, közösségünknek.

Kedves Zsuga házaspár! Mint gyülekezet, hálásak vagyunk az Úrnak Értetek! Kérünk, továbbra is tanítsatok minket, és meséljetek a múltról, hogy példátok nyomába tudjunk lépni.

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik…” (1Kor 13:4–8).

 

Kovács Zsuzsanna

Jó példa a házasságban

2016. augusztus 13-án ünnepelte 40. házassági évfordulóját a Szabó házaspár.

Szabó Ferenc és Bodnár Valéria 40 évvel ezelőtt a Hetednapi Adventista Egyház Újfehértói Gyülekezetében fogadott örök hűséget Isten színe előtt, Oláh István lelkész testvér vezetésével. Napjainkban, amikor kevés a házasságkötések száma és a megkötöttek több mint fele is válással végződik, igen szép példa közösségünk fiataljai előtt a tartalmas, boldog házastársi kötelék. Az ünneplő házaspárt Restás Márta és Tógyer József testvérek köszöntötték.

Szabó Szilárd és Restás László