Bejegyzés

Cserkészprogramok Kecskeméten

Szeptember óta sok minden történt, de ami kezd állandósulni az a bizonytalanság. A programok tervezésénél még nem tudjuk, vajon mi az, ami valóban megvalósulhat, és ha igen, nem tudjuk, milyen módon. Mintha csak Isten azt szeretné nekünk megtanítani, hogy a bizonytalanságban is van állandóság, van egy biztos pont, és ez Ő maga. Az Istenbe vetett hitünket és a rá hagyatkozást most különös módon gyakorolhatjuk.

Augusztusban minden hónapra terveztünk egy nagyobb cserkészprogramot, amit vagy így, vagy úgy, eddig hála az Úrnak sikerült megvalósítani. Októberre csapattúrát szerveztünk a Budai-hegységbe. 11 autóval 58-an érkeztünk a szépséges hegyek közé. Közös játék után őrsönként indultunk 7-felé, hogy a korosztályoknak megfelelő túraútvonalat teljesíthesse mindenki.

Novemberben cserkészszombatot tartottunk a gyülekezetben, éppen azon az utolsó szombaton, amikor még a gyülekezetek ajtaja nem volt bezárva. Ez is felért egy kisebb csodával. A közös, interaktív cserkészistentisztelet után a szép idő lehetővé tette, hogy a délutáni programokat a szabadban folytassuk. Bibliai rejtvény, térképes akadálypálya, kézműves feladatok, majd az elkészült szép bibliaszöveges könyvjelzők elajándékozása volt a program, és estére még egy társasjátékozós, pingpong-bajnokságos rész is megvalósulhatott. Ajándék volt az együtt töltött idő minden perce.

Decemberre már előre tudható volt, bármit szervezünk, az csak online valósulhat meg. A Cserkész Mikulás Puttonya segélyprogram keretében most egy roma tanoda 35 diákjának a megajándékozását tűztük ki célul. Terv szerint esténként 1-1 őrs 1-1 kisebb csoporttal vett volna részt egy online „cserkész programon”, és a kis cipősdoboz ajándékokat is ott kapták volna meg, de végül a helyzet úgy hozta, hogy még online találkozásra sem volt lehetőség. 1-1 fényképet kaptunk a gyerekekről amint boldogan nyitogatják a cserkészek által személyesen készített, névre szóló csomagocskákat. Nem vagyunk elégedetlenek, ezért is hálásak voltunk. Egy picit talán így is átélhették a cserkészeink, hogy jó adni, és örömet szerezni.

Hálásak vagyunk, hogy a nehéz helyzet ellenére éreztük Isten támogatását, hogy nem kellett minden programunkról lemondani, és köszönjük az új utakat, lehetőségeket, ötleteket. Isten neve legyen áldott!

 

Ambrus Gyöngyi
(1844. cspk)

Kecskeméti cserkészesemények

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megöregszik is, el nem távozik attól (lásd Péld 22:6) – zakatol a fülünkben, amikor a gyerekeinkre gondolunk, …az ő útjuk szerint… Biztosan rengeteg jó módszer létezik a gyerekek tanítására, hozzám mégis az egyik különösen közel áll. A cserkészet.

A cserkészet célja többek között a fiatalok lelki, szellemi, fizikai adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése. Isten, a természet és egymás szeretetére nevel, közösséget ad, és egy olyan helyszín, ahol a gyerekek társaikkal együtt megélhetik a hitüket, megtanulnak felelősséget vállalni, elköteleződni és támogatni egymást. Mindezt örömteli, vidám és kihívásokkal teli környezetben. Ezek a pozitívumok lebegtek a szemünk előtt, amikor elhatároztuk, hogy cserkészcsapatot alapítunk.

Hálásak vagyunk, hogy ez megvalósulhatott és 2020. március 4-én immár hivatalosan is csapattá alakultunk. 1844. számú Joseph Bates kapitány Cserkészcsapat lettünk. Persze, ahol jó dolgok történnek, ott minden bizonnyal a nehézségek is megjelennek, pár héttel később, megérkezett hozzánk is a mindent próbára tevő karantén. A rendszeres foglalkozások elmaradoztak, még a nyári tábor is valami elérhetetlen, szépséges álomnak tűnt, így a lelkesedésünk is alább hagyott. Egy darabig. Mert, ha nem aludhatunk ott, akkor éjszakára hazamegyünk. Ha nem mehetünk messzire a hegyek közé táborozni, akkor a közelben maradunk, a homokbuckák között. Ha nem főzhetünk, akkor megrendeljük. Azt hiszem, az újratervezésben is egyre inkább otthon kell lennünk.

A tábor persze jól sikerült, hála az Úrnak. 38 fővel, Helvécián a saját erdőnkben sikerült egy kis színt vinni a fásult és kimerítő karanténos időszak utánra. Mindannyiunknak különösen és újult erővel hatott a közösségi lét, és a kisebb-nagyobb kihívásokat is ügyesen vette mindenki – kivéve a nagyfiúkat. A portyára indulva ugyanis a térképet fordítva tartva nem a kiszemelt kilátóhoz, hanem Kecskemét városkájába jutottak. Sebaj, lényeg a tapasztalat! A táborban egyébként 6 őrs, sok-sok kiscserkész és néhány nagyobb cserkész vett részt. A kerettörténet Trianon 100. évfordulójához kötődött, így mindennap 1-1 magyar történelmi pillanat elevenedett meg a gyerekek szeme előtt. A mindennapjainkat színesítette még a tábori építkezés, áhítat, ének, játék, kézműveskedés, és a mi a legfontosabb, a közösség együttes megélése. Köszönjük az őrsvezetők kitartó és állhatatos munkáját! Reméljük, jövő nyáron újra együtt táborozhatunk!

Közben elkezdődött az új tanév, és most vasárnap (2020.09.13.) a kecskeméti arborétumban megtartottuk az évnyitó alkalmunkat is. A lélek gyümölcse igen finom volt, frappáns bemutatkozó énekek születtek, és még az idő is kimondottan nyári volt. Hálásak vagyunk Istennek a sok-sok gyermekért, a vezetőkért, a lehetőségekért és a lelkesedésért! Reméljük, sokáig ég bennünk még ez a tűz!

 

Ambrus Gyöngyi (csapatparancsnok)

Megalakult a 112. Kubinyi Zoltán cserkészcsapat

2018 március 3. jeles nap a magyar adventista cserkésztörténelemben: új cserkészcsapat alakult
Ahogy minden jeles dátumnak, ennek is hosszú előtörténete van. A hódmezővásárhelyi csapat története 2013-ben kezdődött, amikor két veterán cserkészvezető gyülekezeti apuka meggyőzte egymást arról, hogy ha ők maguk nem csinálnak cserkészetet a fiaiknak, más nem fog helyettük. És mivel nem akarták, hogy a fiúk e nélkül az életre szóló és életet formáló élmény nélkül nőjenek föl, őrsöt szerveztek a szombatiskolai csoportjukból. Elkezdtek kijárni velük a városszéli erdőbe, a természetben való élet alapjaira és a cserkésztörvényben megfogalmazott gyakorlati kereszténységre tanítani őket.

A kezdeményezésnek gyorsan híre ment. Jöttek fiúk a szomszédos gyülekezetekből és az osztálytársak közül egyaránt. Így indult útjára a hódmezővásárhelyi Hód őrs, amely a három, már működő adventista cserkészcsapat közül a budapesti Huenergardthoz csatlakozott.

Ahogy teltek az évek, több Hódban is cserkészvezetői hivatás ébredt. Közülük ketten a tavalyi év során elvégezték az őrsvezetőképzőt, ahol felkészítették őket arra, hogy egy-egy, náluk néhány évvel fiatalabb fiúkból álló „banda” vezérei legyenek. Az őszi gyülekezeti cserkész szombat és az azt követő toborzás nyomán megalakult a 4-5.-es fiúkra alapozott Gímszarvas, és a 7-8.-os fiúkat tömörítő Tűzpióca őrs. Mindkettőbe járnak adventista és más hátterű fiúk vegyesen, hiszen a fiatalok körében végzett bel- és külmisszó egyformán fontos a cserkészet értékrendjében.

Idén újabb jelöltet küldtünk őrsvezetőképzőbe, aki a hamarosan induló lány őrsünk vezetője lesz.

Ez a növekedés alapozta meg azt a kérvényünket, amit az év elején nyújtottunk be a Magyar Cserkészszövetséghez, és amit annak Országos Tanácsa 2018. március 3-i ülésén hagyott jóvá. Bár ettől nem lett egy csapásra több adventista cserkész, ez a váltás mégsem öncélú: immáron a dél-alföldi régióban is hivatalosan jelen van az adventista cserkészet, és képviselheti egyházunk értékrendjét. Ezt igyekeztünk közvetíteni mindjárt névválasztásunkkal is: csapatunk névadójául egy 2. világháborús adventista embermentőt, Kubinyi Zoltánt választottuk.

Jó munkát, 112-es Kubinyi!

Csapatunk FB oldala: www.fb.com/cserkeszekhmv/
Adventista cserkészek és barátaik a FB-on: www.fb.com/groups/adventistacserkeszekesbarataik/

 

 

Dr. H. M.

Cserkész szombat Kecskeméten

2017. november 11-én egy különleges és rendhagyó szombatot tölthettünk együtt a testvérekkel, cserkész barátainkkal és a gyülekezet gyermekeivel, ifjaival együtt.

Elhatároztuk, hogy a Generálkonferencia ajánlását követjük, és megadjuk az ifjainknak azt az örömet, ami HITRE vezet, vagyis a cserkészkedés örömét. Ezt a napot is azért szerveztük, hogy bemutathassuk a gyülekezetnek, szülőknek és gyerekeknek, mi fán terem a cserkészet.

Délelőtt egy olyan ÉLŐ istentiszteleten vehettünk részt Árvai Tamás lelkészünk vezetésével, ahol a szemünk előtt elevenedett meg, ahogyan Jézus tanít a hegyen, megszaporítja a kenyeret, vagy amikor a tanítványok nem engedik hozzá a gyermekeket. A gyermeksokaság, akik Jézussal a hegyen töltötték idejüket megtudhatták, hogyan lehet tiszta a szívük, miközben a megsokasított pászkából kóstolhattak. Az istentiszteletet a Bodzavirág őrs tagjaiból álló zenekar és a gyülekezet kórusa tette még szebbé.

A közös ebéd után Kassai Csaba, a 431. számú Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat parancsnoka tartott toborzó alkalmat és előadást a szülőknek, gyerekeknek és érdeklődőknek a cserkészetről. Ez alkalom különlegessége abban állt, hogy bejelenthettük három új őrs indulását, illetve a kecskeméti cserkészőrsök rajjá alakulását. Ennek megfelelően a csapatparancsnokunk megbízóleveleket adott át a következő személyeknek: Ambrus Gyöngyi (rajvezető megbízás), Ambrus Anett (rajvezető helyettesi megbízás). Új őrsök őrsvezetői: Árvai Tamás, Héjjas Tibor, Lakatos Dóra. Helyetteseik: Árvai Pálma, Szerémi Éva Krisztina, Ambrus Anett.

Délután 15 órától a cserkészek és leendő cserkészek tehették próbára bibliai tudásukat és állóképességüket, amikor a városban 5 állomáshelyet kellett térkép segítségével megtalálniuk. Ezeken a helyeken bibliai rejtvényeket tartalmazó borítékok rejtőztek. Öt csapatban 26-an vágtak neki a 7próbának, és még a hideg idő sem szegte kedvüket.

Árvai Pálmával egy közös szombatzáró áhítaton vehettünk részt a próba után, ahol mindenki egy kis útravaló igével lett gazdagabb. A finom vacsora után reformációs meseerdő és tábortűz várta a népes társaságot a természetben. A gyerekek lelkesedése és csillogó szemeik árulkodtak érzéseikről. Mindannyiunkat feltöltött a közösen együtt töltött idő.

A 11-től este 8-ig tartó színes program reményeink szerint lehetőséget adott mindenkinek, hogy betekinthessen a cserkészkedés örömeibe, kihívásaiba, és bízunk benne, hogy ez az ifjúsági misszió valóban Krisztushoz vezet. Köszönet minden szolgálattevőnek, segítőnek, cserkésznek, aki munkájával segítette ezt a napot, de leginkább hála Istennek, hogy indított és hívott minket erre a szép és nemes szolgálatra.

 

Ambrus Gyöngyi

(431. sz. HJF Cserkészcsapat, Kova Raj rajvezető)

Először hazánkban: Gyülekezeti cserkész szombat

A világegyház minden szeptemberben kijelöl egy szombatot arra, hogy a helyi gyülekezetekhez kötődő cserkészek megmutathassák magukat az imaház falain belül. Ez a gyülekezeti cserkész szombat. Hazánkban eddig nem volt hagyománya, de ez most megváltozott: Hódmezővásárhelyen sor került az elsőre.

„Bár a cserkészet világviszonylatban egyházunk második legtöbb személyt elérő missziója, természetközeli jellegénél fogva jellemzően nem az imaház falain belül, nem a gyülekezeti tagok szeme előtt zajlik. A gyülekezeti cserkész szombat alapgondolata abból fakad, hogy a missziónak ezt az ágát legalább évente egyszer tegyük kézzelfoghatóvá a helyi gyülekezetek számára” – foglalta össze dr. Hegyi Márton, a Tábortűz Adventista Cserkészközösség elnöke.

Más szombatokhoz képest első pillantásra szembeötlő különbség, hogy az istentiszteletek szolgálattevői valamennyien egyenruhás cserkészek, és a széksorokban is szép számmal látunk ismerősöket cserkészegyenruhában.

A hódmezővásárhelyi alkalmat különlegessé tette, hogy a délelőtti istentisztelet keretében a Magyar Unió cserkészvezetője, Kassai Csaba vezetői megbízatásokat adott át. A most induló őrsök élére 2-2 fiatalt, a három őrsnyire duzzadó Vásárhely környéki csapatrész élére az eddigi őrsöt vezető 2 felnőtt vezetőt nevezte ki. Jelvényeket is adott át, amelyeket a fiatalok a Bibliai olimpián elért országos helyezéseikkel érdemeltek ki.

A délutáni istentisztelet során a gyülekezet tagjai egy totó formájában ismerhettek meg cserkészettel kapcsolatos érdekességeket, majd megnézhették a Hód őrs elmúlt 4 évét bemutató videót.

Az istentisztelet után az új őrsvezetők által előkészített és vezetett változatos program vette kezdetét. Volt benne tájékozódás térkép alapján, városismeret, videokészítés, éneklés, erdei tábortűz… Az alkalmat házi készítésű pizza-vacsora zárta.

 

H. M.

Huszonöt éves a hajdúhadházi Michnay László Cserkészcsapat

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat pünkösd hétvégéjén. A június 2–4. között Hajdúhadházon megrendezett jubileumi programot a negyed évszázad emlékeinek felelevenítése céljából szerveztük azok számára, akik jelenleg tagjai vagy valaha aktív tagjai voltak közösségünknek, hozzájárultak csapatunk létrejöttéhez, velünk táboroztak, illetve valamilyen módon kapcsolatba kerültek a csapattal. Az ország különböző szegleteiből érkeztek résztvevők, úgymint Sátoraljaújhely, Szeged, Békéscsaba, Gyula, Nemesvámos, Nagykanizsa stb.

A péntek esti teaház kiváló lehetőséget adott arra, hogy az egykori cserkészethez, cserkésztáborokhoz köthető emlékeinket baráti hangulatú, kötetlen beszélgetések közepette megoszthassuk egymással. Örömünkre, ezen az estén családilag együtt volt közöttünk Papp Román és felesége, Nóra, akik aktív részesei és segítői voltak cserkészcsapatunk kezdeti indulásának, a cserkészvezetők képzésének. Az esti program lehetőséget adott arra is, hogy azok, akik korábban nem találkozhattak egymással – pl. életkori különbségek miatt – azok játékos módon megismerjék egymást.

Szombat délelőtt ünnepi istentiszteletet tartottunk. Ezen a programon együtt ünnepelt velünk a Hetednapi Adventista Egyház is: Palotás Kristóf országos ifjúságvezető köszöntötte az összegyűlt közösséget. Közöttünk volt a jelenleg tevékenykedő másik két adventista cserkészcsapat parancsnoka is: az 1301. sz. Négylevelű Fa Cserkészcsapatot Várnagy András, a 431. sz. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapatot pedig Kassai Csaba és családja képviselte. Zámbó Zoltán igei elmélkedésének keretében „eljátszottunk a gondolattal”, hogyan vívódhatott a bibliai Gedeon, amikor az Úr elhívására az Ő szolgálatába állt. Történetén keresztül megtudhattuk: „ha az Úr velünk, kicsoda ellenünk?”

Szombat délután került sor a jubileumi ünnepi megemlékezésre. Ezen az alkalmon jelen voltak a Magyar Cserkészszövetség IX. Cserkészkerületének elnökségi tagjai: Hadházy Péter kerületi ügyvezető elnök és Búzás Eszter Bíborka kerületi vezetőtiszt. Mindketten megosztották a hallgatósággal, hogy milyen élmények fűzik őket közösségünkhöz.

A huszonöt éve megkezdett gyermek- és ifjúságnevelő munka rengeteg emlékkel gazdagított bennünket. A cserkészőrsökben megélt közösség, a csapatban kialakult sok-sok barátság és a nyári cserkésztáborok életre szóló élményként élnek bennünk. Ezeket az emlékképeket Restás László lelkész és cserkészvezető segített feleleveníteni a résztvevőkkel való interaktív beszélgetésekben.

A felidézett történetek között volt a csapat elindulását megelőző, azt elősegítő esemény is, amikor 1991 nyarán tizenhat cserkészvezető-jelölt vett részt Cserhátszentiván közelében a Hármas-forrásnál a Magyar Cserkészszövetség égisze alatt megrendezett őrsvezetőképző táborban. A résztvevők között volt Hamerszki Judit, Rácz Sándor Béla és Szabó József is a Hajdúhadházi Gyülekezetből. Az a képzés nem csak a hajdúhadházi cserkészcsapat jövőjét alapozta meg, hanem a magyarországi adventista cserkészetét is, aminek keretében hamarosan néhány másik csapat mellett 1992-ben a Michnay László nevét viselő cserkészcsapat is megkezdte működését az ifjúságért.

Szombat este tábortűz köré gyűltek a cserkészek, a szülők és az érdeklődők. Csapatunk parancsnoka, Matlák Tímea valamint Szabó József vezetésével vidám játékok, dalok és tábortűzi mókák tették vidámmá az esténket, ami igazi cserkésztábori hangulatot teremtett.

Vasárnap különböző csoportjátékok és kézműves foglalkozások foglaltak le kicsiket és nagyokat egyaránt. A résztvevők háromféle tevékenységben próbálhatták ki kézügyességüket. Ráczné Kárpáti Márta és Rácz Csaba vezetésével készíthettünk marionett kutyust pamutfonalból, valamint a fonallal való festés technikájába is bevezettek bennünket. Faragó Tibor és Szabó József segítségével pedig egy több mint száz éves fotográfiai eljárást, a cianotípiát – azaz kéknyomat készítést – ismerhettük meg.

Ezúton is kifejezzük örömünket és köszönetünket mindazok felé, akik személyesen vagy akár lélekben velünk együtt ünnepeltek ezen a hétvégén. Reményünk, hogy további cserkészéletünk is olyan pozitív élménnyé és emlékké válik majd, mint az a 25 év, amire az Úr kegyelméből visszatekinthettünk.

 

a csapat vezetői

Hétvégi cserkészportya a „szabadság” jegyében

Az 1942. sz. Michnay László Cserkészcsapat idén újra Berekfürdőn rendezte meg tavaszi portyáját 2017. május 12–14. között. Programunk, amelyen 22 cserkész vett részt, már péntek délután elkezdődött, amikor játékosan jobban megismerhettük egymást. Ezeket a játékokat főleg Bónis Panna vezette – mint frissen végzett őrsvezető –, aki elhozta közénk az újonnan alakult Őzike őrsöt is. A jó hangulatú közös vacsora és szombatkezdő áhítat után nyugovóra tértünk, és bár éjjel egy kisebb vihar tombolt, de ez sem tudta megzavarni az álmainkat.

Közös énekekkel dicsőítettük a mi teremtő Istenünket a szombat délelőtti áhítat alkalmával, amelynek fő témája a „szabadság” volt. Az Istentől való „szabadság”, ami nem az „azt csinálok amit akarok” szabadsága, hanem a „szabad vagyok a jó tettekre, amiket Isten elkészített számomra” szabadsága. Ebből a szemszögből olvastuk újra Zámbó Zoltán vezetésével a bibliai József és Dániel történetének egy-egy epizódját.

Délután egyedibbnél egyedibb papírsárkányok készültek, és már elindultunk megröptetni őket, amikor egy futó májusi zápor csapott le ránk, ami ugyan a sárkányröptetést meghiúsította, de a jókedvünket lehűteni nem tudta.

Vacsora után már a tábortűz mellett szerezhettünk újabb élményeket – szintén a szabadság témakörében – és ismerhettünk meg új játékokat, amiket a frissen végzett őrsvezetőink, Hadházi Eszter, Bónis Panna és Rácz Dóra hoztak el közénk.

Másnap a szokásos reggeli rutint – tornát, reggelit, közös éneklést és áhítatot – követően a cserkészprogramokból kihagyhatatlan méta játék vette kezdetét. Kicsiktől a nagyokig mindenki szívét-lelkét beleadva tett meg mindent csapata győzelméért, na meg persze a játék öröméért.

A közös játék után és a hétvégi programunk vége előtt az elhasznált energiáinkat finom spagettivel pótoltuk, majd – sajnos – eljött a hazautazás ideje.

Bár rövidnek tűnt számunkra ez a szűk három nap, de annál tartalmasabbnak éreztük. Új élményekkel gazdagodtunk, és még jobban összekovácsolódott a csapatunk.

(a csapat vezetői)

Egyéves a Tábortűz Adventista Cserkészközösség

A Tábortűz 2016. május 21-én jött létre a Magyar Cserkészszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangú döntésével. Az eltelt egy év összefoglalója következik.

A 14 évnél idősebb cserkészeknek és barátaiknak negyedéves rendszerességgel találkozókat kezdtünk szervezni Tábortűz cserkész szombat néven, ahol kreatív módon élhetik meg hitüket, mélyülhetnek el a bibliai igazságok ismeretében és növekedhetnek a missziós lelkületben. Amint arról az AdventInfo előző számában beszámoltunk, az elsőre március végén került sor, a következő pünkösdkor lesz.

A Tábortűz egyik fő célja az adventista identitás kialakulásának támogatása a vele kapcsolatba kerülő fiatalokban. Egyházunkban világviszonylatban ennek leghatékonyabb eszköze a cserkészet, amelynek angol nyelvű nevelési programja általános és vallásos elemeket egyaránt tartalmaz. Az utóbbiak honosításával ún. különpróbákat tervezünk kidolgozni, amelyek a Tábortűzhöz és rajtunk keresztül az egyházhoz tartozás legfőbb gyakorlati megtapasztalásai lennének a gyerekek számára. Mivel a témák között nemcsak speciálisan adventisták, hanem felekezettől függetlenül használhatók is vannak (pl. bibliai régészet), a különpróba-választék növelésével egyúttal a Magyar Cserkészszövetség egészének is tervezünk szolgálni. Ennek azonban még csak az előkészítési fázisában tartunk.

Hálásak vagyunk, amiért a Magyar Unió, az egyházterületek és az ASI évek óta támogatják csapataink működését, elsősorban a táborozást. Ezenfelül további forrásokat próbálunk teremteni a Tábortűz tevékenységeinek finanszírozására.

A lelki közösségek, ill. egyházaik tanácskozási jogú tagokat delegálhatnak a Szövetség legfontosabb testületeibe. Ennek kapcsán:

– Kassai Csaba, uniós cserkészvezető, részt vett az Országos Vezetőtiszti Testület és az Országos Vezetőképzési Testület ülésén, és tagja lett a próbarendszer munkacsoportnak.

– Csizmadia Róbert uniótitkárként képviselte Egyházunkat az Országos Küldöttgyűlésen.

– Dr. Hegyi Márton a Tábortűz elnökeként tagja lett az Országos Tanácsnak.

Március 26-án került sor a Tábortűz Vezetői Tanács első gyűlésére, ahol a fentiek megtárgyalásán túl elhatároztuk, hogy a nem adventista cserkésztestvéreink számára a szombatünneplésről és a tiszta étkezésről, amikkel kapcsolatban sok kérdés merül föl, egy írásos összefoglalót készítünk és adunk át a szövetség számára, segítve ezzel egymás hitének megértését, ezáltal a jobb együttműködést.

Dr. Hegyi Márton

Cserkészet az FJK-n

Idén először nemcsak kiállítással, hanem önálló szekcióval is bemutatkozott a cserkészet az Fiatalok Jézusért Konferencián. Az érdeklődők megtudhattak 13+1 dolgot, amit mindig is tudni akartak a cserkészetről, de soha nem mertek megkérdezni, és azt is, mire jó a cserkészet Jézusnak, és mire lehet jó nekik.

A szekció szomszédságában gyerekfoglalkozást is tartottunk.

Az FJK jó lehetőség volt arra is, hogy Palotás Kristóffal, az unió új ifjúsági vezetőjével beszélgessünk a cserkészet növekedési lehetőségeiről. Hálásan köszönjük a lehetőséget az FJK szervezőinek!

Akiknek a szekció témái felkeltették az érdeklődését, de most lemaradtak róla, jó hírünk van! A március 5-i országos tisztviselő továbbképzésen is ott leszünk, kibővített tematikával:

– Mitől a legerőteljesebb ifjúsági misszió a cserkészet a Hetednapi Adventista Egyházban világszerte?

– Hogyan lehet a cserkészet a legerőteljesebb ifjúsági misszió a Te gyülekezetedben is?

H. M.

Országos adventista cserkészvezetői találkozó

Hangyaboly 2016

Ezúttal Budakalászon gyűltek össze az adventista cserkészcsapatokban szolgáló vezetők, hogy cserkésztestvéri körben, együtt ünnepeljék a szombatot, majd beszámoljanak egymásnak az elmúlt egy évben végzett munkájukról, és egyeztessék terveiket a jövőre nézve.

Szombat reggel imaórával kezdtünk. A bevezető imát ének és lelkiismeret-vizsgálat követte. Miután szembesítettük magunkat azzal, hogy milyen területeken nem sikerült megtartanunk a cserkésztörvényt, kértük Isten bocsánatát és segítségét. Ezután kiscsoportokban megosztottuk egymással nehézségeinket és örömeinket. Az előbbiekért könyörögtünk, az utóbbiakért hálát adtunk. Az imaórát közös énekkel zártuk.

A délelőtt további részére egy rövid túrát terveztünk a közeli hegyekbe, hogy testközelből csodálhassuk Isten teremtését, de az eső eltántorított bennünket, és inkább Bekő Zoli cserkésztestvérünk saját fejlesztésű, profin kidolgozott társasjátékát választottuk. A kerettörténet az apostolok korába vitt minket. Az egyes csapatoknak a szentírásismeretük jutalmául kapott dénárokkal kellett finanszírozniuk korántsem veszélytelen missziós útjaikat, és elterjeszteniük az evangéliumot „a föld végső határáig”.

A késői ebédet követő áhítat során a kiosztott igéket párosítottuk azok lehetséges, életünkre vonatkozó, irányt mutató magyarázataival, és beszélgettünk róluk.

Miután az áhítat végén bezártuk a szombatot, kezdetét vette a munka. Először Kassai Csaba, a budapesti központú Huenergardt János Frigyes (HJF) cserkészcsapat parancsnoka, majd a nagykanizsai központú Négylevelű Fa (NLF) cserkészcsapat vezetősége ismertette az elmúlt év tevékenységeit. A HJF frekventált helyzete miatt pl. rendszeresen szolgál az unió és a DET központi rendezvényein: a Margit-szigeti „Gyere, ahogy vagy!” napon és a hitmélyítő konferencián, valamint az „A” gyülekezet meghívására az ottani gyerekek körében kezd munkába, támogatva ezzel az ott indult Tesz-vesz gyülekezeti programot. Az NLF a középiskolás és egyetemista korosztályba tartozó, elsősorban nem adventista hátterű fiatalok és a szüleik körében kifejtett kreatív missziós tevékenységével tűnik ki, továbbá elindítottak egy kiscserkész őrsöt, amely szombat délutánonként vonzza a kicsiket és szüleiket a gyülekezet korábbi lelkészlakásából kialakított Cserkészlakba.

A pizzavacsora után a X. (pesti) Kerületi Nagytábor tapasztalatait értékeltük ki, ahol idén nyáron a HJF és az NLF táborozott együtt 1300 nem adventista cserkésszel, ahogy arról az AdventInfo szeptemberi számában már beszámoltunk. Kassai Csaba altáborparancsnoki minőségében megköszönte mindenkinek a fantasztikus, segítőkész munkáját.

Ezután Matlák Timi, a TET területén működő Michnay László (ML) cserkészcsapat parancsnoka számolt be a bózsvai fürkésztáborral közös programjukon szerzett tapasztalatokról.

A takarodóig fennmaradt időben a HJF és az NLF vezetői egyeztettek a jövő évi közös táborukról Mena János táborparancsnok vezetésével. Az ML jövőre előreláthatólag a IX. (észak-alföldi) cserkészkerület nagytáborában vesz részt.

Vasárnap a reggeli után Hegyi Marci a Tábortűz szeptemberben megválasztott elnökeként adott áttekintést a Magyar Cserkészszövetségen belül idén létrehozott adventista lelki közösség felépítéséről, jelentőségéről és a jövő évre tervezett tevékenységéről. (Erről az AdventInfo novemberi számában olvashattak bővebben a testvérek.) Ennek kapcsán megvitattuk a Szövetség döntéshozó fórumain való esetleges szombati részvétel lehetőségét (mint szolgálat), létjogosultságát, veszélyeit, alternatíváit.

Ezt az ML csapatbeszámolója követte. Matlák Timi és Rácz Béla ismertette ennek a tagságával több megyét lefedő csapatnak az életét kísérő szervezési nehézségeket, és az ennek ellenére elért sikereiket, a működő és alakuló őrsöket, a tavaszi csapathétvégét és a nyári tábort. Az ML jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ennek kapcsán tervezik megírni a csapat történetét, a pünkösdi hosszú hétvégére pedig összehívni mindazokat, akik ennek valaha is részesei voltak.

Várnagy András, az NLF parancsnoka és a Tábortűz Bizottságának vezetője a mindhárom csapatot érintő rövid és középtávú tervekről vezetett beszélgetést. Szó volt a jövő évi találkozók időpontjairól, a Tábortűz szervezésében tervezett cserkész szombatokról, a 2018-ban Magyarországon rendezett közép-európai nagytáboron és a 2019-ben Wales-ben és Csehországban rendezett divíziós nagytáborokon való részvételi szándékunkról.

Végezetül Tóth Eszter, Stee a Fiatalok Jézusért Konferencia egyik cserkész szervezőjeként ismertette az FJK szombat délutánján egy cserkész szekció tartásának lehetőségét, gyűjtött hozzá ötleteket és a lebonyolításához jelentkezőket.

Ezután már csak a találkozót szervező Stee-t és Várnagy Annát dicsérő lencseleves elfogyasztása és a helyszínül szolgáló budakalászi cserkészház eredeti állapotba történő visszaállítása maradt hátra, és véget ért az idei Hangyaboly. Indult mindenki haza, folytatni – köszönésünkhöz híven – a jó munkát – Jézusért.

H. M.